Dimensionarea Fundatiilor de Suprafata

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Etape in dimensionarea fundatiilor

Citation preview

DIMENSIONAREA FUNDATIILOREtapele de calcul in dimensionarea fundatiilor unor constructii urmaresc conditiile impuse de STAS 3301/1-85 si STAS 3310/2-85 si anume:1.Calculul actiunii in gruparea fundamentala si speciala de incarcari exterioare transmise de constructie2.Determinarea caracteristicilor geotehnice normale si de calcul ale terenului de fundare3.Predimensionarea fundatiilor pe baza presiunilor conventionale de calcul si verificarea din conditia de rezistenta al terenului de fundare4.Armarea fundatiei5.Verificarea terenului de fundare la starea limita de deformatie5.1.calculul terenului la starea limita de deformatie5.2.calculul tasarii absolute respectiv deplasarea absoluta respectiv deplasarea probabila pe verticala a fundatiilor izolate ca urmare a deformatiilor terenului prin metoda insumarii pe straturi elementare6.Verificarea terenului de fundare la starea limita de capacita portantaDimensionarea fundatiei pr baza presiunilor conventionale de calculCalculul ternului de fundare pe baza presiunilor conventionale se efectueaza pentru stabilirea preliminara a dimensiunilor in plan a fundatiilor.Se mai utilizeaza in calcul de dimensionare definitiva, dar numai in cazul unor constructii obisnuite, nesensibile la tasari fundate pe un teren bun si fara restrictii in exploatare.Etapele de calcul sunt:a)adaptarea sistemului de fundare compatibil cu structura de rezistenta a constructiei, profilul litologic pe amplasament si conditiile climatericeb)stabilirea adincimi de fundareAdancimea de fundare minimaf, conform normativului NP 121/04 (Normativul privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii) functie de: adancimea de inghet Hi cu valori indicate in STAS 6054-87 (Teren de fundare zonarea teritoriului Romaniei din punct de vedere al adancimii de inghet); conditii de teren, privind nivelul apei subterane solutia functionala a constructiei. Pentru constructiile fara subsol,cota de fundare se considera de la cota terenului nivelat (000) iar pentru constructii cu subsol de la cota pardoselii subsolului (000).cmc) Stabilirea dimensiunilor in plan a bazei fundatieiDimensionarile in plan a fundatiilor (Lungime L si latime B) ale talpii unei fundatii se predimensioneaza pe baza conditieica presiunea efectiva dezvoltata sub talpa fundatiei sa nu depasasca presiunea conventionala (Pconv).- se alege un anumit report intre laturi;- predimesionarea fundatiei se face din conditia:unde:presiunea efectiva medie provenita din incarcari de calcul in gruparea fundamentalaincarcarea de calcul din gruparea fundamentala de actiunigreutatea volumica medie a betonului din fundatiei. La acest stadiu de predimensionare se poate considera o valoare aproximativa. L,Bdimensiunile in plan ale fundatiei (ptr. fundatii continue B1ml)valoare de baza a presiunii conventionaledata in tab. III. 4 STAS 3300/2-85 functie de granulozitate:-granulozitate si gradul de indesare () ptr; pamanturile necoezive-functie de poRozitate,respectiv indicele porilor si indicele de consistenta () ptr:-pamanturi coezive:Valorile luidin tabele corespund pentru fundatii avand adancimea de fundare Df=2.0m si o latime a talpii fundatiei B=1.0m. Pentru alte adancimi sau alte latimi talpii, presiunea conventionala ca fi corectata.d)stabilirea presiunii conventionale de calcul:Presiunea conventionala de calcul este necesara pentru verificarea dimensiunilor impuse ale fundatiilor, motiv pentru care aceaste valoare va fi corectata dupa cum urmeaza:

corectia cu adancimea de fundare cunoscuta din dimensionarecorectia de latime-corectia cu adancimea de fundareptr.5.0m:ptr. sapaturi necoeziveotr.sapaturi coezivee)verificarea dimensiunilor fundatiilordin conditia de verificare a rezistentei terernului la talpa de fundare pentru care trebuie indeplinite conditiile-incarcari centrice:in gruparea fundamentala

in gruparea speciala-grupari excentrice:dupa directiein gruparea fundamentalain gruparea specialadupa o directiein gruparea fundamentalain gruparea speciala

unde:ptr incarcare centrica

Wmodulul de rezistenta a talpii fundatiei

STABILIREA ADANCIMII DE FUNDAREStabilirea minima de fundare se va stabili luand in consideratie doua criterii:a)adancimea de inghet Hi: Df1=Hi+0.100.30=0.90+0.10=1.00mHi-nivelul cel mai coborat al izotermei de00(STAS 6054-77).b)conditii geologice natura terenului de fundare ,stratul capabil sa preia solicitarile, numit strat bun de fundare.Htf=0.90Df2=Htf+0.30050=0.90+0.30=1.20mDfmin=max(Df1;Df2)=1.20mDETERMINAREA CARACTERISTICILOR GEOTEHNICE ALE TERENULUI DE FUNDAREDETERMINAREA VALORILOR NORMATE-eliminarea valorilor encesive care nu indeplinesc conditia:2

-caracteristici fizice:,Ic,C-ni2

118.30.9750.9501.48

220.1-0.8500.6801.48

318.90.3750.1401.48

419.8-0.5250.2751.48

77.102.0455.92

i

2

10.710.0550.0030.105

20.80-0.0350.00120.105

30.720.0450.0020.105

40.83-0.0650.0040.105

3.0600.01040.421

-ie2

10.720.0925-0.00850.164

20.66-0.0330.0010.164

30.480.180.02190.164

40.65-0.0230.00050.164

2.5100.03190.065

-----

-caracteristici mecanice-i2

113514.25203.0624.59

21436.2539.0624.59

3152-2.757.5624.59

4167-17.75315.0624.59

5970564.7498.36

-nin-(n-)2

119-0.6250.3901.345

2180.3750.1401.345

319-0.6250.3901.345

417.50.8750.7651.345

73.501.6855.37

n=

-cniccn-c(cn-c)2

10.600.040.00160.005

20.70-0.060.00360.005

30.580.060.00360.005

40.68-0.040.00160.005

2.5600.01040.02

cn=Determinarea valorilor de calcul

S.L.D.

tg=1.25=1.25/19.2752=0.032KN/m3c=0.85n=0.8518.375=15.618cc=0.8cn=0.80.64=0.512S.L.C.P.=0.95n-1=3tg=2.35=4.35/19.2752=0.0609

c=0.95n=17.456cc=0.95cn=0.5415Predimensionarea fundatiei pe baza presiunii conventionale de calcul-stabilirea presiunii conventionale de calcul la talpa fundatiei se va face in functie de : Ic, e.Denumirea terenului bun de fundareeconsistenta

Ic=95Ic=0.765Ic=1

Argila prafoasacafenie, plastic vartoasa0.6450489.75

525

0.627429.75467.712501.375

0.8300326.5350

-corectia cu adancimea de fundare-corectia cu latimea fundatieiCorectia de adancime-pentru Df>2mCDf=K2m(Df-2)K2=1.5m=20KN/m3CDf=1.520(2.4-2)=12KN/m22Determinarea lui Lsi Bpefpconv-DfmedL/B=1.21.5L=1.4B1250/1.4B=479.712-2.4201250/1.4B=431.712604.369B=1250B=2.068mL=1.4B=1.42.068=2.89L=2.89mCorectia de latimeB=2.068mB=2.00m=467.7120.05(2.068-1)=24.975KN/m2=467.712+12+24.975=504.687KN/m2Stabilirea dimensiunilor pe verticalaH=(0.250.35)LH=0.3L=)0.33=0.9m1mH=(1/31/2)H=1/2H=0.51m=0.5Nu este necesara verificarea la forta taietoare pentru:pconv.=504.687KN/m2si H/L=0.3Verificarea terenului de fundare la S.L.D.Calculul terenului la starea limita de deformatie consta in respectarea conditiei DefDadm unde:-Def = deplasarea sau deformatia constructie datorata tasarii terenului de fundare.-Dadm = deplasarea sau deformatia admisa pentru sructura stabilita de proiectantDadm=8cmVerificarea se face din conditiala talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul astfel incat sa nu depaseasca presiunea corespunzatoare unor zone plastice care au loc in ternul de fundare.

-pentru fundatiile dreptunghiulare, la constructiile fara subsol Ppl se calculeaza cu relatiile:Ppl=m1(N1H2+CN3)m1=1.4B/4=2/4=0.5m=19.891KN/m3=15.618N1=0.387N2=2.38N3=4.941q=Df=202.4=48KN/m2Ppl=1.4(19.89120.347+42.8682.384.94148)=494.195KN/m2=171.8+(2.4-1.8)20.448=30.6+12.268=42.86KNC=48KN/m2

Gf=(LBHBVn)=32124+1.91.4(2.4-0.6)17=225.396KNW=BL2/6=29/6=31.2Ppl=1.2494.195=593.034KN/m2

Pentru calculul tasarii fundatiei functie de natura terenului sub talpise determina si starea eforturilor din teren in vederea aplicarii metodei insumarii pe straturi elementare.-grosimea maxima asratului elementar:0.4B=0.42=0.8m-de asemenea un strat se afla in acelesi stat geotehnicPresiunea neta pe talpa fundatiei:

Pnet=1250+225.396/32=245.899KN/m2E=McMCalculul tasarilorse face tabelat.-zona activa, in cuprinsul careia se calculeaza deformarea straturilor, delimitata inferior de Zo sub talpa fundatiei pentru care este indeplinita conditia:Nrstrathi(m)zi(m)L/Bzi/Bzizi=Pnetzimed(kPa)KN/m3gikPagimedkPaMoM2-3kPaE=MoM2-3kPAIcm

10.50150001203.03195.8219.932.8547.771.5149.2223.8750.43

0.50.250.929188.642.8

20.50.515000.250.929188.6170.7419.952.7557.571.5149.2223.8750.38

10.50.753152.852.75

30.5115000.5152.8152.8130.7519.962.767.671.5149.2223.8750.29

1.50.75108.6108.662.7

40.51.515000.75108.6108.695.93219.972.6677.621.5149.2223.8750.21

2.01.083.283.272.66

50.52.015001.083.283.272.98919.982.687.571.5149.2223.8750.16

2.51.2562.762.782.6

60.52.515001.2562.762.754.51319.992.5597.521.5149.2223.8750.12

3.01.546.246.292.55

70.53.015001.546.246.242.43319.9102.5107.41.5149.2223.8750.09

3.51.7538.538.5102.5

80.53.515001.7538.538.534.51519.9112.4117.41.5149.2223.8750.07

4.02.0030.430.4112.4

90.54.015002.0030.430.426.29219.9122.4127.31.5149.2223.8750.05

4.52.2522.122.1122.4

100.54.515002.2522.122.117.96819.9132.3137.31.5149.2223.8750.05

5.02.5013.813.8132.3

ef=1.5041800adm