Membentuk dan membuat binaan topeng muka

Embed Size (px)

Text of Membentuk dan membuat binaan topeng muka

  • 1. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAANTahun : 2Bidang : Membentuk dan Membuat RekaanAktiviti : Membuat Corak Terancang Topeng BungaTema : Alam Semula JadiTajuk : Bunga MatahariMasa : 9.05 pagi 10.05pagiJenis-Jenis Media : Contoh-contoh jenis bungaBahan Bantu Mengajar:EMK: Kreativiti, mencintai alam semula jadiStandard Kandungan:Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual dan media yang ada pada topengmukaMengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan topeng muka.Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan topengmukaApresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni danbudayaStandard Pembelajaran3.1 Persepsi Estetik murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng muka. 3.1.1 Unsur Seni3.1.1.1 Bentuk dan Rupa Organik

2. 3.1.1.2Warna Primer, Sekunder Dan Gabungan Kedua-Dua Warna3.1.1.3Jalinan Tampak3.1.2 Prinsip Rekaan3.1.2.1Imbangan Simetri3.1.2.2Penegasan - Bentuk Muka3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya3.2.1.1Alat Gunting3.2.1.2Bahan Warna air, gelang getah atau benang, kertas lukisan3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilankarya3.3 Ekspresi Kreatif murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran media, proses dan teknik, serta bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan karya3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.3.4.1 Menggayakan topeng muka yang dihasilkan sendiri3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 3. Standard PembelajaranIlustrasi AktivitiPersepsi estetik 1. Guru menunjukkan gambar beberapa jenis topeng dengan penggunaan komputer dan LCD. 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang topeng.Bunga Raya 3. Guru memaparkan beberapa jenis bunga yang biasa terdapat di persekitaran sekolah. 4. Guru meminta murid untuk mengenal pasti jenis bunga yang dipaparkan. 5. Guru bertanya kepada murid: Bunga Kertas/Bunga BougainvilleaSoalan: Apakah jenis bunga yang terdapat pada slaid? Jawapan: i. Bunga Raya ii.Bunga Kertas/Bunga Bougainvillea Bunga Matahari iii. Bunga Matahari iv.Bunga Mawar Bunga MawarAplikasi seni Media 1. Guru memberi penerangan berkaitan aktiviti yang akan dijalankan. 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang media yang sesuai untuk membuat topeng muka. Media yang digunakan: 4. i. Kertas lukisan Contoh Topeng ii.Warna air 3. Guru menunjukkan topeng muka yang telah siap. 4. Guru membuat tunjuk ajar membuat topeng muka.Ekspresi seniLANGKAH-LANGKAH 1. Murid melakukan aktiviti membuat topeng muka dengan bimbingan guru. 2. Guru menunjuk cara membuat topeng 3. Murid membuat topeng muka dengan bantuan guru.Langkah 1Melakar - Murid melakarkan gambar bunga yang bermuka di atas kertas lukisanLangkah 2 - Murid mewarnakan gambar bunga yang bermuka. Mewarnai 5. Langkah 3 Murid diminta untuk: i.Guntingkan topeng muka mengikut bentuk. ii. Guntingkan lubang mata topeng muka. iii.Menebuk lubang pada sisi topeng muka.Menggunting iv. Ikat gelung getah pada lubang kecil dan kemudian ikat tali untuk dipakai.Apresiasi Seni Visual Topeng yang telah siapMurid menggayakan topeng muka yang dihasilkanMenghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakansecara lisan.