Me‘uljudski Odnosi (Muslimova Zbirka Hadisa) (1)

  • View
    237

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dio Muslimove zbirke hadisa o međuljudskim odnosima

Text of Me‘uljudski Odnosi (Muslimova Zbirka Hadisa) (1)

45 -

45. POGLAVLJE O DOBROINSTVU, RODBINSKIM VEZAMA I LIJEPOM PONAANJU

1 -

1. Dobroinstvo prema roditeljima i o tome da ga oni najvie zasluuju

1 - (2548) : : : : : : : " : : : :

1. (2548) KAZIVALI SU NAM Kutejbe b. Se'id b. Demil b. Tarif es-Sekafi i Zuhejr b. Harb, a njima dvojici Derir od 'Umare b. Ka'ka'a, on od Ebu Zur'e, a on od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: Neki ovjek doao je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekao: Ko od ljudi ima najvee pravo da prema njemu lijepo postupam?

Rekao je: Tvoja majka!

Upitao je: A ko onda?

Rekao je: Tvoja majka!

Ponovo je upitao: A ko onda?

Rekao je: Tvoja majka!

Ponovo je upitao: A ko onda?

Rekao je: Tvoj otac!

U Kutejbinom hadisu stoji: Ko je najprei da prema njemu lijepo postupam, a nije spomenuto: od ljudi.

2 - (2548) : : :

2. (2548) KAZIVAO NAM JE Ebu Kurejb Muhammed b. el-Ala el-Hemdani, a njemu Ibn Fudajl od svoga oca, on od Umarea b. el-Kakaa, on od Ebu Zure, a on od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: Neki ovjek je rekao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.: Ko najvie zasluuje da mu inim dobro?

Poslanik, s.a.v.s., ree: Majka, zatim majka, zatim majka, zatim otac, zatim po rodbinskoj blizini.

3 - (2548) : : :

3. (2548) KAZIVAO NAM JE Ebu Bekr b. ebi ejbe, njemu erik od Umare i Ibn ubrume, on od Ebu Zur'e, a on od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: Neki ovjek je doao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. pa spominje hadis slinog znaenja Derirovom, dodavi: ... da, i tvoga oca. Postat e ti jasno.

4 - (2548) : :

4. (2548) KAZIVAO NAM JE Muhammed b. Hatim, njemu ebabe, njemu Muhammed b. Talha. Takoer mi je kazivao Ahmed b. Hira, njemu Habban, a njemu Vuhejb, obojica od Ibn ubrume, s ovim senedom, dok u Vuhejbovom hadisu stoji: ...kome da inim dobroinstvo... dok u Muhammeda b. Talhe stoji: ...ko od ljudi najvie zasluuje moj lijep postupak... zatim spominje hadis u znaenju Derirovog.

5 - (2549) : : : : : :

5. (2549) KAZIVALI SU NAM Ebu Bekr b. ebi ejbe i Zuhejr b. Harb, a njima Veki', od Sufjana, a on od Habiba. Takoer nam je kazivao Muhammed b. el-Musenna, njemu Jahja (mislei na Ibn Seida el-Kattana), on od Sufjana i u'be, kazavi da je Habib kazivao od Ebu Abbasa, on od Abdullaha b. Amra, r.a., da je rekao: Neki ovjek je doao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., traei od njega dozvolu da ide u dihad, pa mu on ree: Jesu li ti ivi roditelji?

- Da!, - odgovorio je on.

- Tvoj dihad je kod njih!, rekao je Poslanik, s.a.v.s.

5 - : . :

5. KAZIVAO NAM JE Ubejdullah b. Muaz, njemu njegov otac, njemu u'be, od Habiba, kako je uo Ebu-l-Abbasa, on Abdullaha b. Amra b. el-Asa da kae: Neki ovjek je doao kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s.... spominjui predanje slinog znaenja.

Muslim kae da je Ebu-l-Abbasovo ime Es-Saib b. Ferruh el-Mekki.

6 - (2549)

6. KAZIVAO NAM JE Ebu Kurejb, a njega je obavijestio Ibn Bir od Mis'ara. Takoer nam je kazivao Muhammed b. Hatim, njemu Muavija b. Amr, od Ebu Ishaka. Kazivao nam je i El-Kasim b. Zekerijja', a njemu Husejn b. Ali el-Du'fi od Zaidea, obojica od El-Amea, a svi oni od Habiba hadis s ovim senedom.

6 - : : : : : : :

6 KAZIVAO NAM JE Se'id b. Mensur, njemu 'Abdullah b. Vehb, a njega je obavijestio 'Amr b. el-Haris od Jezida b. ebi Habiba, da je Na'im, osloboeni rob Ummu Seleme, r.a., kazivao da je 'Abdullah b. 'Amr b. el-'As, r.a., rekao: Neki ovjek je doao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekao: Dajem ti prisegu na dihad i hidru, traei time nagradu od Allaha Uzvienog.

Poslanik, s.a.v.s., ga je upitao: Ima li ijednog roditelja ivog?

Rekao je: Imam oba!

Rekao je: Trai nagradu od Allaha Uzvienog?!

Odgovorio je: Da!

Rekao mu je: Vrati se svojim roditeljima i lijepo se ophodi prema njima.

2 -

2. Davanje prednosti dobroinstvu prema roditeljima nad dobrovoljnim namazom i slinim ibadetima

7 - (2550) : . : : : : : : . : . : : : : : : : : : :

7. (2550) KAZIVAO NAM JE ejban b. Ferruh, njemu Sulejman b. el-Mugire, njemu Humejd b. Hilal od Ebu Rafia, on od Ebu Hurejre, r.a., da je kazao: Durejd je inio ibadet u svom prostoru za ibadet pa je dola njegova majka.

Humejd kae: Ebu Rafi opisao je kako je Ebu Hurejre, r.a., opisao Poslanika, s.a.v.s., na nain kako je opisao jegovu majku koja ga je pozivala kako je stavila aku iznad obrva, zatim podigla glavu prema njemu, pozvavi ga, i rekla: Durejde, ja sam tvoja majka, javi se! Zatekla ga je kako klanja. On je pomislio: Allahu moj, moja majka ili namaz? Pa je odabrao namaz. Ona je otila, pa se nakon nekog vremena vratila te kazala: Durejde, ja sam tvoja majka, javi se! On pomisli: Allahu moj, moja majka ili namaz? Pa je odabrao namaz.

Onda je ona rekla: Allahu moj, ovo je Durejd, moj sin, ja sam ga zvala, a on se nije odazvao, nemoj ga usmrtiti dok ne pogleda u lice prostitutki. Rekao je: Da je zamolila da bude iskuan, bio bi iskuan.

Blizu njegovog samostana dolazio je obanin, pa je neka ena iz sela imala odnos s tim obaninom i rodila dijete. Kada je upitana ije je, rekla je: Vlasnika ovog ovog prostora za ibadet.

Onda su se ljudi okupili oko njegove prostorije za ibadet sa svojim sjekirama i krampama, pa ga pozvali, ali je on klanjao. Onda su poeli ruiti tu prostoriju. Kada je to vidio, siao je meu njih, a oni mu rekoe: Pitaj nju!

On se nasmijao, pomilovao dijete po glavi i rekao: Ko je tvoj otac? Dijete ree: Moj otac je uvar ovaca.

Kada su oni to uli, rekoe: Napravit emo od zlata i srebra ovo to smo poruili.

On odgovori: Ne, ve je napravite od zemlje kakva je i bila!, zatim se ponovo vrati u njega.

8 - (2550) : " [:1977] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : ". : : " : : : : : : : : : : : : "

8. (2550) KAZIVAO NAM JE Zuhejr b. Harb, njemu Jezid b. Harun, njega je obavijestio Derir b. Hazim, a njemu kazivao Muhammed b. Sirin, od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: U beici je progovorilo samo troje: Isa, Merjemin sin, Durejdev prijatelj.

Durejd je bio poboan ovjek. Za to je uzeo jednu bogomolju za svoje potrebe. Jednom mu je dola njegova majka dok je klanjao i povikala: Durejde!

Rekao je: Gospodaru moj, moja majka i moj namaz. Ipak se odluio za namaz. Majka se vratila.

Sutradan je majka ponovo dola i zatekla ga opet u namazu. Povikala je: Durejde!

Rekao je: Gospodaru moj, moja majka i moj namaz. Odluio se ponovo za namaz. Majka ja otila.

Kada je osvanuo i trei dan, majka je ponovo dola i pozvala: Durejde!

Rekao je: Gospodaru moj, moja majka i moj namaz. Nastavio je ponovo da klanja. Majka se vratila i rekla: Allahu moj, ne usmrti ga prije nego to pogleda u lice prostitutki.

Potom su Israilani poeli da se dive Durejdu i njegovoj pobonosti. Tu je bila jedna prostitutka koja je bila navoena kao primjer zbog svoje ljepote. Rekla im je: Ako hoete, ja u ga zavesti!?

Dola je i ponudila mu se. Meutim, on je nije ni pogledao. Otila je nekom pastiru koji je dolazio do njegove bogomolje. Dozvolila mu je da uini s njom blud i tako je zatrudnjela.

Kada je rodila, rekla je: Durejdovo je! Otili su do njega i izvukli ga iz bogomolje. Bogomolju su sruili i poeli ga udarati.

Upitao ih je: ta vam je?

Rekli su: Uinio si prostituciju s ovom prostitutkom, pa je rodila dijete.

Upitao je: Gdje je dijete?

Donijeli su mu ga.

Rekao je: Pustite me da klanjam!, pa je klanjao. Kada je zavrio namaz, doao je do djeteta, pritisnuo ga prstom i upitao: Djeae, ko ti je otac?

Reklo je: Pastir taj i taj. Potom su prili Durejdu ljubei ga i potirui se rukama koje su ga dotakle.

Zatim su rekli: Sagradit emo ti bogomolju od zlata i srebra.

Rekao je: Nemojte! Obnovite je da bude od blata kakva je i bila, pa su tako i postupili.

I dok je neko dijete dojilo, proao je jedan lijepo obuen ovjek na raskonoj jahalici. Njegova majka je rekla: Allahu moj, uini da moje dijete bude kao ovaj. Dijete je ostavilo dojku, okrenulo se prema njemu, pogledalo ga i reklo: Allahu moj, ne uini da budem kao onaj!. Zatim je nastavilo dojiti.

Ebu Hurejre, r.a., je rekao: Kao da sada gledam u Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako pokazuje nain na koji je dijete dojilo. Stavio je svoj kaiprst u usta i poeo ga sisati.

Potom su pored njih proli s nekom robinjom koju su tukli i govorili joj: Poinila si blud i ukrala!

Ona je govorila: Dovoljan mi je Allah i divan li je On pomaga.

Njegova majka je tada rekla: Allahu moj, ne daj da moj sin bude kao ona.

Dijete je prekinulo dojenje, pogledalo u nju i reklo: Allahu moj, daj da budem kao ona! Tada su se obratili jedno drugom.

Majka je rekla: udna li uda. ovjek lijepa izgleda je proao pa sam rekla: Allahu moj, daj da moje dijete bude kao on. Ti si rekao: Allahu moj, ne daj da budem kao on. Potom je provedena robinja koju su tukli i govorili joj: Poinila si b