Buharijina Zbirka Hadisa 5 Dio

  • View
    250

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Buharijina Zbirka Hadisa 5 Dio

SA IMENOM (U IME) ALLAHA MILOSRDNOGA MILOSTIVOGA. GLAVA BOLESTI VJEROVIJESNIKA

pomilovao ga Allah i spasio, i njegove smrti i (GLAVA) govora Allaha, uzvien je: "Zaista ti si mrtvac i zaista oni su mrtvaci. Zatim zaista vi ete se (na) sudnjem danu kod vaega (svoga) Gospoda prepirati (parniiti)." A rekao je Junus od Zuhrije, rekao je Urvete, rekla je Aia, bio zadovoljan Allah od nje: Bio je Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio, (obiaja da) govori u svojoj bolesti koja (je ta to) je umro u njoj (od koje je umro): "O Aio! Neprestano (ja) nalazim (tj. osjeam) bol (onoga) jela kojega sam jeo (tj. bio poeo da jedem) u Hajberu, pa ovo je vrijeme (as) presijecanja (prekidanja) mojih lea (ili: moje ile u leima; ili: moje ile kucavice na vratu) od toga otrova (koji je stavila jedna idovka u meso peene ovce u Hajberu)." PRIAO NAM JE Jahja, sin Bukejra, priao nam je Lejs od Ukajla, od Ibnu ihaba, od Ubejdulaha, sina Abdullaha, od Abdullaha, sina Abasa, bio zadovoljan Allah od njih dvojice, od Umul-Fadle, keri Harisa, rekla je: ula sam Vjerovijesnika, pomilovao ga Allah i spasio, (da) ita u sutonskoj (molitviakamu suru iz Kur'ana koja poinje) sa (rijeima) "Vel-murselati urfen", zatim nije (vie) klanjao nama poslije nje (poslije te molitve), ak je zgrabio (uzeo, tj. usmrtio) njega Allah. ("Vel-murselati urfen": Tako mi (tih) poslanih dobrom (zbog dobra, dareljivosti). Ili: Tako mi (tih) poslanih smjenom (jedni iza drugih).) PRIAO NAM JE Muhamed, sin Ar'areta, priao nam je ubete od Ebu Bira, od Seida, sina Dubejra, od Ibnu Abasa, rekao je: Bio je Umer, sin Hattaba, bio zadovoljan Allah od njega, (obiaja da) priblii Ibnu Abasa (tj. da ga dri u svome sijelu, drutvu), pa je rekao njemu Abdurahman, sin Avfa: "Zaista za nas (tj. u nas) su sinovi (mi imamo sinove koji je svaki pojedini) slino njemu (tj. kao i ono - kao to je on)." Pa je rekao: "Zaista on je odakle (ti) zna (Svakako ti zna odakle je)." Pa je pitao Umer Ibnu Abasa o ovome ajetu "Kada je dola pomo Allaha i Pobjeda.", pa je rekao: "Rok (tj. Smrt) poslanika Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, (to) je obznanio njega (rok, tj. smrt) njemu (Muhamedu a.s. Allah - to razumijem iz ovoga ajeta)." Pa je rekao: "Ne znam od nje (od te objave, od toga ajeta nita drugo) osim to zna (ti)." PRIAO NAM JE Kutejbete, priao nam je Sufjan od Sulejmana Ahvela, od Seida, sina Dubejra, rekao je: rekao je Ibnu Abas: etvrtak. A ta je etvrtak? Pojaao se je u poslanika Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, njegov bol, pa je rekao:

"Doite mi, napisau (tj. da napiem) vama (jednu) knjigu (pismo), (i) neete zalutati (nikako) poslije njega (toga pisma, te knjige) nikada." Pa su se meusobno prepirali (svaali) - a ne treba (ni) kod (jednoga) vjerovijesnika (meusobno) prepiranje - pa su rekli: "ta je njegovo stanje (njegova stvar)? Je li napustio (povezan govor, tj. Je li govorio u bunilu to - Bunca li to on u bolesti)? Traite razumijevanje (od) njega (tj. traite od njega da dadne razumjeti, da razjasni nama ta on hoe)." Pa su otili (tj. poeli da) vraaju (oni) njemu (tj. da odbijaju njemu zahtjeve), pa je rekao: "Pustite me, pa (jer moje stanje pripremanja za smrt) koje (je to to) sam ja u njemu (sada), bolje je od (onoga) to pozivate (vi neki) mene k njemu (k pisanju pisma, ali se svi ne slaete)." I oporuio je njima za tri (stvari): "Izvedite (tj. Istjerajte te) idolopoklonike iz ostrva (tj. sa poluostrva) Arapa; i darivajte (to svako) izaslanstvo sa (onim) kao to darivah njih (kao to sam ih ja darivao)", i zautio je od treega, ili je rekao (i tree) pa sam zaboravio nju (tu reenu treu stvar). PRIAO NAM JE Alija, sin Abdullaha, priao nam je Abdurezak, izvijestio nas je Mamer od Zuhrije, od Ubejdulaha, sina Abdullaha sina Utbeta, od Ibnu Abasa, bio zadovoljan Allah od njih dvojice, rekao je: Poto se je priveo (svome kraju ivota, tj. Poto je bio na samrti) poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, a u (njegovoj) kui (sobi) su (neki) ljudi, pa je rekao Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio: "Ovamo vi (Doite ovamo), napisau (da napiem) vama (jednu) knjigu (jedno pismo), (i) neete zalutati poslije njega." Pa je rekao neki (od) njih: "Zaista poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, (u takvom je stanju da) je ve nadvladao njega (njegov) bol, a kod vas je (tj. a vi imate) Kur'an. Dosta nam je knjiga Allaha." Pa su se protivili (tj. Pa se nisu sloili o tom zahtjevu Muhameda a.s.) stanovnici (ljudi, gosti, posjetioci te) kue (sobe) i prepirali su se. Pa od njih je (neko) ko govori: "Pribliite (Prikuite) se, (da) napie vama knjigu (takvu da) neete poslije nje zalutati." A od njih je (neko) ko govori (neto drugo) osim toga. Pa poto su umnoili (oni svoje) brbljanje i protivljenje, rekao je poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio: "Ustanite." Rekao je Ubejdulah: Pa govorae Ibnu Abas: Zaista nesrea, sva (cijela, puna) nesrea je to to se je isprijeio (to je stavio prepreku Umer) izmeu poslanika Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, i izmeu (toga) da napie njima tu knjigu (to pismo) zbog njihovoga protivljenja i njihove galame (vike, dreke). PRIAO NAM JE Jeserete, sin Safvana sina Demila, Lahmija, priao nam je Ibrahim, sin Sa'da, od svoga oca, od Urveta, od Aie, bio zadovoljan Allah od nje, rekla je: Pozvao je Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio, Fatimu - na nju pozdrav (njoj mir)! - u svojoj bolesti koja je (ta to) se zgrabio (uzeo, tj. umro, preminuo) u njoj, pa je meusobno tajno govorio njoj za (neku) stvar (za neto), pa je plakala. Zatim je pozvao nju, pa je meusobno tajno govorio njoj za (neku) stvar, pa se smijala (nasmijeila). Pa smo je pitali o tome, pa je rekla: "Tajno meusobno je govorio meni Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio, da e se on zgrabiti (uzeti, tj. da e preminuti) u svome bolu koji je (taj to) je preminuo u njemu

(od kojeg je i umro), pa sam plakala (zaplakala). Zatim je (ponovo) meusobno tajno govorio meni, pa je izvijestio mene da sam ja prvo (lice od) njegove porodice (koje) slijedi njega (koje e umrijeti odmah ubrzo iza njega), pa sam se smijala (nasmijala)." PRIAO MI JE Muhamed, sin Beara, priao nam je Gunder, priao nam je ubete od Sa'da, od Urveta, od Aie, rekla je: Sluah da ono nee umrijeti (nijedan) vjerovijesnik do (da) se stavi (dok se ne stavi) njemu na izbor izmeu ovozemnosti i drugoga (onoga) svijeta. Pa sam ula Vjerovijesnika, pomilovao ga Allah i spasio, (da) govori u svojoj bolesti koja (je ta to) je umro u njoj, a uzela je njega promuklost (ili hropac, teko disanje - govori): ".... sa (onima) koji (su takvi da) je oblagodatio (prosuo blagodat) Allah na njih.....". Ajet (taj vidi). Pa sam mislila (znala) da je on (u takvom stanju da) se je stavilo njemu na izbor. PRIAO NAM JE Muslim, priao nam je ubete od Sa'da, od Urveta, od Aie, rekla je: Poto se razbolio Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio, (svojom) boleu koja (je ta to) je umro u njoj, poeo je (da) govori: "U najvie drutvo." (Ili: "U najviega druga, tj. Sa najviim drugom." Ili: "U Najviega Blagoga, tj. Sa Najviim Blagim.") PRIAO NAM JE Ebul-Jeman, izvijestio nas je uajb od Zuhrije, rekao je Urvete, sin Zubejra: Zaista Aia, bio zadovoljan Allah od nje, rekla je: Bio je poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, a on je zdrav, (kad je bio zdrav bio je obiaja da) govori: "Zaista ono nije se zgrabio (uzeo nijedan Boiji) vjerovijesnik nikada do (da) vidi (dok ne vidi) svoje sjedite od raja (u raju), zatim se (on) pozdravi (u cilju nagovjetaja za opratanje od ivota), ili se stavi njemu na izbor. Pa poto se razbolio (Muhamed a.s.) i prisustvovalo je (tj. i dolo je) njemu (njegovo) zgrabljivanje (epavanje, uzimanje, tj. umiranje), a njegova glava je na stegnu Aie, (i) onesvijestio se je on. Pa poto se je osvijestio, podigao se je (ili: ukoio se je) njegov vid (pogled) prema tavanu kue (sobe), zatim je rekao: "Moj Boe! U najvie drutvo!" Pa sam rekla: Tada nee susjedovati nama (tj. nee on biti susjed, komija vie nama). Pa sam poznala da je ono (to njegovo stanje) njegov hadis koji priae nama, a on je zdrav (priae o tom stanju kad je bio zdrav). PRIAO NAM JE Muhamed, priao nam je Afan od Sahra, sina Duvejrijeta, od Abdurahmana, sina Kasima, od njegovoga oca, od Aie, bio zadovoljan Allah od nje: Uniao je Abdurahman, sin Ebu Bekra, na (posjetu, u posjetu, tj. u ime posjete, obilaska) Vjerovijesnika, pomilovao ga Allah i spasio, a ja sam naslonjaica (podupiraica,

prislonjaica) njega ka svojim prsima, a sa Abdurahmanom je svjea (sirova) zuboistka (misvak), isti sebi zube s njom. Pa je pruio (tj. upro) njoj (zuboistki, misvaku) poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, svoj vid (pogled). Pa sam uzela (tu) zboistku, pa sam slomila (razbila) nju, i otresla sam nju, i uljepala sam nju, zatim sam dodala (dala) nju ka Vjerovijesniku, pomilovao ga Allah i spasio, pa je sebi istio zube sa njom. Pa nisam nikada vidjela poslanika Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, (da) je sebi istio zube (nijednim, ijednim) ienjem sebi zuba ljepim od njega (od toga ienja na smrti, na samrti, prije smrti). Pa nije trao (tj. nije dopro da ita drugo uini poslije to je bilo to) da je zavrio (ienje zuba) poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, (nije vie nita uinio osim to da) je podigao svoju ruku - ili svoj prst (jedan od pripovjedaa sumnja) - zatim je rekao: "U najvie drutvo!", tri (puta je to rekao), zatim je izvrio (tj. zavrio svoj ivot, umro je). I govorae (ona-Aia): Umro je, a njegova glava je izmeu moje rupe (udolice meu kljunjaama, sadacima na vrhu prsa) i moje rupe (na sastavu vilica, na bradi, tj. a njegova je glava na prostoru moga vrata izmeu mjesta sastava mojih kljunjaa i moje brade, podbratka). PRIAO MI JE Hiban, izvijestio nas je Abdullah, izvijestio nas je Junus od Ibnu ihaba, izvijestio me je Urvete da je Aia, bio zadovoljan Allah od nje, izvijestila njega da je poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, bio, kada se razbolio, (bio je) puhao (puhao bi) na svoju osobu (po sebi) sa muavizatom (tj. uz itanje, uz uenje dviju sura Kur'ana koje se zovu muavizetani i