of 27 /27
Vprašalniki Sklop A Udeleženec vprašalnike izpolnjuje po obisku klasične ure nauka o glasbi in pred samostojnim učenjem solfeggia. 3. razred – eksperimentalna skupina

Medijske komunikacije · Web viewPred tabo je list s skladbo Imam dolino zeleno. Dobro si oglej notni zapis in odgovori na vsa spodaj zastavljena vprašanja. Preden začneš, vpiši

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Medijske komunikacije · Web viewPred tabo je list s skladbo Imam dolino zeleno. Dobro si oglej...

Vprašalniki

Sklop A

Udeleženec vprašalnike izpolnjuje po obisku klasične ure nauka o glasbi in pred samostojnim učenjem solfeggia.

3. razred – eksperimentalna skupina

VPRAŠALNIK

Pozdravljen/-a,

pred tabo je prvi vprašalnik. Prosimo te, da ga izpolniš iskreno in odgovoriš na vsa vprašanja. Preden začneš, vpiši na spodnjo črto svoje število, ki je zapisano na listu, ki si ga prejel/-a ob začetku testiranja.

Vpiši svoje število:

______________________

1. Obkroži svoj spol:

a) moški

b) ženski

2. Napiši, koliko si star/-a.

_______________

3. Koliko let glasbene pripravnice (priprave na vpis v glasbeno šolo) si zaključil/-a?

a) Nisem obiskoval/a glasbene pripravnice.

b) 1 leto.

c) 2 leti.

4. Obiskujem:

a) tretji razred glasbene šole

b) četrti razred glasbene šole

5. Katere instrumente se učiš igrati v glasbeni šoli? (možnih je več odgovorov)

______________________________

6. Ali tvoji starši igrajo kakšen instrument?

a) Da.

b) Ne.

7. Ali so tvoji starši hodili v glasbeno šolo?

a) Da.

b) Ne.

c) Ne vem.

8. Kako rad obiskuješ ure pouka nauka o glasbi? (označi z x)

1

zelo nerad

2

nerad

3

bolj nerad kot rad

4

srednje

5

bolj rad kot nerad

6

rad

7

zelo rad

9. Kako se doma samostojno učiš nauk o glasbi?

a) S pomočjo učbenika.

b) S pomočjo instrumenta.

c) S pomočjo programa na pametnem telefonu ali tablici.

d) S pomočjo programa na osebnem računalniku.

e) Se ne učim.

10. Koliko časa tedensko se doma učiš nauk o glasbi?

a) Manj kot 1 uro.

b) 1 do 2 uri.

c) Več kot 2 uri.

d) Doma se ne učim nauka o glasbi.

11. Kako sam/-a ocenjuješ svoje znanje nauka o glasbi? (označi z x)

1

nezadostno

2

slabo

3

dobro

4

prav dobro

5

odlično

Svoje znanje nauka o glasbi ocenjujem kot…

12. Kaj meniš o različnih načinih samostojnega učenja nauka o glasbi? (označi z x)

1

sploh mi ni všeč

2

ni mi všeč

3

niti ni všeč niti všeč

4

všeč mi je

5

zelo mi je všeč

a) Učenje samo z notnim zapisom

b) Učenje z instrumentom

c) Učenje s pametnim telefonom ali tablico

d) Učenje z osebnim računalnikom

13. Kako znaš uporabljati naslednje naprave? (označi z x)

1

nič ali zelo slabo

2

slabo

3

srednje

4

dobro

5

zelo dobro

a) Osebni računalnik

b) Pametni telefon

c) Tablica

VPRAŠALNIK O POUKU NAUKA O GLASBI

V spodnjem vprašalniku boš odgovarjal/-a na vprašanja o pouku nauka o glasbi, ki si ga pravkar obiskal/-a. Odgovori na vsa zastavljena vprašanja. Preden začneš, vpiši na spodnjo črto svoje število, ki je zapisano na listu, ki si ga prejel/-a ob začetku testiranja.

Vpiši svoje število:

______________________

1. Kakšen se ti je zdel/-a današnji pouk nauka o glasbi? (označi z x)

1

sploh se ne strinjam

2

ne strinjam se

3

niti se ne strinjam niti se strinjam

4

strinjam se

5

popolnoma se strinjam

a) Pouk je bil zabaven.

b) Pouk je bil poučen.

c) Navodila pri pouku so bila razumljiva.

č) Pouk je bil težek.

d) Pouk je bil zame uspešen.

2. Kakšne so se ti zdele aktivnosti pri današnjem pouku nauka o glasbi? (označi z x)

1

zelo dolgočasno

2

dolgočasno

3

srednje

4

zanimivo

5

zelo zanimivo

1. Pri pouku smo zapeli skladbo, ki jo že poznamo.

2. Pri pouku smo utrjevali glasbeno-teoretske osnove (taktovski način, tonaliteta, notne vrednosti).

VPRAŠALNIK O GLASBENO-TEORETIČNEM ZNANJU

Vprašalnik za tretji razred

Pred tabo je list s skladbo Imam dolino zeleno. Dobro si oglej notni zapis in odgovori na vsa spodaj zastavljena vprašanja. Preden začneš, vpiši na spodnjo črto svoje število, ki je zapisano na listu, ki si ga prejel/-a ob začetku testiranja.

Vpiši svoje število: ______________

1. V kateri lestvici je skladba napisana?

a) V As-duru.

b) V Es-duru.

c) V f-molu.

2. V kateri taktni meri je skladba?

a) V tri četrtinski taktni meri.

b) V dvo četrtinski taktni meri.

c) V štiri četrtinski taktni meri.

3. Kdo je skladatelj?

a) W. A. Mozart.

b) Slovenci.

c) Tomaž Habe.

4. S kakšnim intervalnim skokom se skladba začne?

a) S čisto kvinto.

b) Z veliko terco.

c) S čisto kvarto.

5. Katera je najdaljša notna vrednost v skladbi?

a) Polovinka s piko.

b) Polovinka.

c) Celinka.

NOTNI ZAPIS ZA SKLADBO

IMAM DOLINO ZELENO

Vprašalniki

Sklop B

Udeleženec vprašalnike izpolnjuje po samostojnem učenju solfeggia.

3. razred – eksperimentalna skupina

VPRAŠALNIK O GLASBENO-TEORETIČNEM ZNANJU

Vprašalnik za tretji razred

Pred tabo je list s skladbo Imam dolino zeleno. Dobro si oglej notni zapis in odgovori na vsa spodaj zastavljena vprašanja. Preden začneš, vpiši na spodnjo črto svoje število, ki je zapisano na listu, ki si ga prejel/-a ob začetku testiranja.

Vpiši svoje število: ______________

1. V kateri lestvici je skladba napisana? __________________________

2. V kateri taktni meri je skladba? ______________________________

3. Kdo je skladatelj? ____________________________

4. S kakšnim intervalnim skokom se skladba začne? _______________

5. Katera je najdaljša notna vrednost v skladbi? __________________

NOTNI ZAPIS ZA SKLADBO

IMAM DOLINO ZELENO

VPRAŠALNIK O SAMOSTOJNEM UČENJU SOLFEGGIA

(Eksperimentalna skupina)

Odgovori na vsa spodaj zastavljena vprašanja. Preden začneš, vpiši na spodnjo črto svoje število, ki je zapisano na listu, ki si ga prejel/-a ob začetku testiranja.

Vpiši svoje število:

______________________

1. Obkroži, kakšen je bil tvoj najboljši rezultat, ki si ga dosegel/-a, ko si se učil/-a peti skladbo z mobilno aplikacijo mySolfeggio (rezultat se ti je izpisal v aplikaciji po tem, ko si odpel/-a skladbo).

a) Manj kot 20 %.

b) 21 – 30 %.

c) 31 – 40 %.

d) 41 – 50 %.

e) 51 – 60 %.

f) 61 – 70 %.

g) 71 – 80 %.

h) 81 – 90 %.

i) Več kot 91 %.

2. Kakšna se ti je zdela uporaba mobilne aplikacije mySolfeggio za samostojen način učenja nauka o glasbi? (označi z x)

1

zelo težka

2

težka

3

bolj težka kot lahka

4

srednje

5

bolj lahka kot težka

6

lahka

7

zelo lahka

3. Ali bi v primeru, da bi doma samostojno uporabljal mobilno aplikacijo mySolfeggio, z večjim zanimanjem obiskoval nauk o glasbi ter s tem svoje znanje o predmetu povečal? (označi z x)

1

sploh ne

2

ne

3

niti-niti

4

da

5

zagotovo

4. Ali bi mobilno aplikacijo, kot je mySolfeggio, uporabljal/-a tudi pri učenju ostalih predmetov? (označi z x)

1

sploh ne

2

ne

3

niti-niti

4

da

5

zagotovo

5. Označi na lestvici od 1 do 5 svoje mnenje o današnjem samostojnem učenju nauka o glasbi. (označi z x)

1

zelo dolgočasno

2

dolgočasno

3

srednje

4

zanimivo

5

zelo zanimivo

1. Pri učenju sem lahko poslušal/-a pevsko in klavirsko izvedbo skladbe.

2. Pri učenju sem lahko posebej vadil/-a ritem.

3. Pri učenju sem lahko prepeval/-a zraven drugega glasu.

4. Pri učenju sem lahko uporabil/-a kviz.

5. Pri učenju sem zbiral/-a točke, glede na to, kako pravilno sem odgovarjal/-a na vprašanja v kvizu.

VPRAŠALNIK O MOBILNI APLIKACIJI mySolfeggio

(Eksperimentalna skupina)

Odgovori na vsa spodaj zastavljena vprašanja. Preden začneš, vpiši na spodnjo črto svoje število, ki je zapisana na listu, ki si ga prejel/-a ob začetku testiranja.

Vpiši svoje število:

______________________

1. Ali je bila mobilna aplikacija mySolfeggio razumljiva?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Kaj ti je bilo pri uporabi mobilne aplikacije mySolfeggio všeč?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Kaj ti pri uporabi mobilne aplikacije mySolfeggio ni bilo všeč?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vprašalniki

Sklop C

Vprašalnike izpolnjujejo raziskovalci med opazovanjem kontrolne in eksperimentalne skupine.

3. razred – eksperimentalna skupina

MERSKI INSTRUMENT ZA OPAZOVANJE EKSPERIMENTALNE SKUPINE

(za ocenjevalca)

S pomočjo spodnjega obrazca zabeležite ugotovitve svojega opazovanja, do katerih boste prišli, ko boste opazovali posameznega učenca pri uporabi mobilne aplikacije mySolfeggio. Preden začnete, vpišite svoje ime in priimek ter skrivno število učenca, ki ga ocenjujete.

Ime in priimek ocenjevalca: ____________________

Število učenca, ki se ga ocenjuje: ____________________

1. Na lestvici od 1 do 5 označite intenzivnost parametrov obnašanja z »x«.

1

zelo nizko

2

nizko

3

srednje

4

visoko

5

zelo visoko

Enostavnost uporabe programa:

Učenec je sposoben zagnati program in ga uporabljati z lahkoto.

Intuitivnost pri upravljanju programa:

Učenec je sposoben ugotoviti, kako program deluje.

Pozornost:

Učenec je sposoben ustvariti in ohraniti stanje aktiviranosti, da priskrbi ustrezne informacije.

Razmišljanje:

Učenec je sposoben nove naučene principe prenesti v različne kontekste ali razviti nove principe za splošne ali nove situacije.

Spomin:

Učenec se je sposoben učiti in se spomniti informacij.

Razpoloženje:

Učenec kaže pozitivno razpoloženje (smehljanje ali smejanje, ustno izražanje sreče, visoka stopnja vznemirjenja ali energije in podobno).

2. Zapišite, kolikokrat je učenec pozval učitelja, ker je potreboval pomoč pri samostojnem učenju solfeggia z uporabo mobilne aplikacije mySolfeggio. Za vsako zaznambo navedite, kaj je bil razlog, da je učenec pozval učitelja.

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Druge ugotovitve pri opazovanju:

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

MERSKI INSTRUMENT ZA OCENJEVANJE ZVOČNIH POSNETKOV

(za ocenjevalca)

S pomočjo spodnjega obrazca zabeležite ugotovitve svojega ocenjevanja zvočnih posnetkov udeležencev v raziskavi. Preden začnete, vpišite svoje ime in priimek ter skrivno število, ki ga ocenjujete.

Ime in priimek ocenjevalca: ____________________

Število učenca, ki se ga ocenjuje: ____________________

1

zelo slabo

2

slabo

3

srednje

4

dobro

5

zelo dobro

Pravilnost izvajanja s tonsko abecedo:

Toni so pravilno poimenovani.

Pravilnost izvajanja s solmizacijskimi zlogi:

Solmizacijski zlogi so pravilno poimenovani.

Ritmična natančnost:

Notna trajanja so natančno izvedena.

Intonacija:

Melodija je intonančno čista, razmerja med intervali so natančna.

Besedilo:

Izgovorjava je natančna in besedilo razumljivo.

Interpretacija:

Upoštevanje fraz.

Splošno mnenje o izvedbi skladbe:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________