of 43 /43
1 Medicinska škola Varaždin Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Fizioterapeutski tehničar / tehničarka - 1. razred srednje škole ENGLESKI JEZIK SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK, Tim Falla, Paul A Davies, OXFORD SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD, Tim Falla, Paul A Davies, OXFORD Tim Falla, Paul A. Davies OXFORD NJEMAČKI JEZIK TEAM DEUTSCH NEU 1: udžbenik, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler, KLETT TEAM DEUTSCH NEU 1: radna bilježnica, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins- Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler, KLETT Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins- Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler KLETT HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST 4479 BAŠTINA RIJEČI 1 : čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije sa separatom: teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik 110,00 ALFA GEOGRAFIJA 4902 GEOGRAFIJA 1 : udžbenik iz geografije za I. razred srednjih strukovnih škola Emil Čokonaj, Ružica Vuk udžbenik 99,00 MERIDIJANI

Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar,...

Page 1: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

1

Medicinska škola Varaždin Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo

Fizioterapeutski tehničar / tehničarka - 1. razred srednje škole

ENGLESKI JEZIK

SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK, Tim Falla, Paul A Davies, OXFORD SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD, Tim Falla, Paul A Davies, OXFORD Tim Falla, Paul A. Davies OXFORD

NJEMAČKI JEZIK

TEAM DEUTSCH NEU 1: udžbenik, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler, KLETT TEAM DEUTSCH NEU 1: radna bilježnica, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler, KLETT

Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler KLETT

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

4479 BAŠTINA RIJEČI 1 : čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije sa separatom: teorija književnosti

Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik 110,00 ALFA

GEOGRAFIJA

4902 GEOGRAFIJA 1 : udžbenik iz geografije za I. razred srednjih strukovnih škola Emil Čokonaj, Ružica Vuk udžbenik 99,00 MERIDIJANI

Page 2: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

2

BIOLOGIJA

2173 OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : udžbenik iz biologije za strukovne škole

Vesna Ančić, Irella Bogut, Snježana Đumlija udžbenik 96,00 ALFA

2731 OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : radna bilježnica iz biologije za 1. razred strukovne škole

Vesna Ančić, Irella Bogut, Snježana Đumlija radna bilježnica 39,00 ALFA

ETIKA

5888 ETIKA 1 - SMISAO I ORIJENTACIJA : udžbenik u prvom razredu gimnazija i srednjih škola

Bruno Ćurko, Igor Lukić, Marko Zec, Marina Katinić udžbenik 89,00 ŠK

VJERONAUK

1708 TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola

Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić udžbenik 53,00 SALESIANA

HRVATSKI JEZIK

4454

HRVATSKI JEZIK (AZ) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola Snježana Zrinjan udžbenik 110,00 ALFA

MATEMATIKA - ZA DVOGODIŠNJE PROGRAME

4226 MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred medicinskih škola

Bernardica Bakula, Sanja Varošanec

udžbenik sa zbirkom zadataka 129,00 ELEMENT

INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

5309

E-U INFO STRUK : elektronički udžbenik informatike/računalstva za dvogodišnje, trogodišnje i četverogodišnje strukovne škole

Toma Gvozdanović, Zoran Ikica, Igor Kos, Krešimir Kudumija, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milijaš, Nenad Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Vladimir Štivčević, Ljiljana Zvonarek udžbenik 54,50 PROMIL

FIZIKA – DVOGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike FIZIKA 1 : radna bilježnica za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike Tatjana Roginić Udžbenik +radna bilj. ŠK

Page 3: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

3

KEMIJA

1658 OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola Mira Herak, Antica Petreski udžbenik 99,00 PROFIL

POVIJEST - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE

1691 HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik povijesti za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola Zdenko Samaržija udžbenik 97,00 ŠK

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

2087 ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole Igor Andreis, Dubravko Jalšovec udžbenik 105,00 ŠK

LATINSKI JEZIK

2115 ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja

Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral udžbenik 97,00 ŠK

2114 ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : radna bilježnica iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja

Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral radna bilježnica 70,00 ŠK

Page 4: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

4

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege - 1. razred srednje škole

ENGLESKI JEZIK

Prvi strani jezik SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK; Tim Falla, Paul A. Davies, OXFORD SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD, Tim Falla, Paul.A Davies, OXFORD Tim Falla, Paul A. Davies OXFORD

NJEMAČKI JEZIK

Prvi strani jezik TEAM DEUTSCH NEU 1: udžbenik, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler, KLETT TEAM DEUTSCH NEU 1: radna bilježnica, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler, KLETT

Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler KLETT

GEOGRAFIJA

5451 GEOGRAFIJA 1 : udžbenik geografije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola

Mladen Maradin, Hermenegildo Gall udžbenik 99,00 ŠK

BIOLOGIJA

5446 BIOLOGIJA 1 : udžbenik biologije za 1. razred Gabrijela Marin, Mirko Jamnicki udžbenik 99,00 ŠK

Page 5: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

5

medicinskih i zdravstvenih škola Dojmi

5447 BIOLOGIJA 1 : radna bilježnica iz biologije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola Gabrijela Marin

radna bilježnica 49,00 ŠK

ETIKA

5888 ETIKA 1 - SMISAO I ORIJENTACIJA : udžbenik u prvom razredu gimnazija i srednjih škola

Bruno Ćurko, Igor Lukić, Marko Zec, Marina Katinić udžbenik 89,00 ŠK

VJERONAUK

1708 TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola

Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić udžbenik 53,00 SALESIANA

HRVATSKI JEZIK - ZA MEDICINSKE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST I JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

5455 HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 : integrirani udžbenik za 1. razred srednje medicinske škole

Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari udžbenik 119,00 ŠK

MATEMATIKA - ZA DVOGODIŠNJE PROGRAME

4226 MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred medicinskih škola

Bernardica Bakula, Sanja Varošanec

udžbenik sa zbirkom zadataka 129,00 ELEMENT

INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

5309

E-U INFO STRUK : elektronički udžbenik informatike/računalstva za dvogodišnje, trogodišnje i četverogodišnje strukovne škole

Toma Gvozdanović, Zoran Ikica, Igor Kos, Krešimir Kudumija, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milijaš, Nenad Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Vladimir Štivčević, Ljiljana Zvonarek udžbenik 54,50 PROMIL

FIZIKA - DVOGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike FIZIKA 1 : radna bilježnica za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike Tatjana Roginić

Udžbenik +radna bilj. ŠK

Page 6: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

6

KEMIJA

4228 OPĆA KEMIJA : udžbenik kemije za prvi razred medicinske škole Mira Herak, Antica Petreski udžbenik 99,00 PROFIL

POVIJEST - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE

1691 HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik povijesti za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola Zdenko Samaržija udžbenik 97,00 ŠK

LATINSKI JEZIK

2115 ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja

Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral udžbenik 97,00 ŠK

2114 ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : radna bilježnica iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja

Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral radna bilježnica 70,00 ŠK

Page 7: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

7

Zdravstveno- laboratorijski tehničar - 1. razred srednje škole

ENGLESKI JEZIK

SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK, Tim Falla, Paul A Davies, OXFORD SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD, Tim Falla, Paul A Davies, OXFORD Tim Falla, Paul A Davies OXFORD

NJEMAČKI JEZIK

TEAM DEUTSCH NEU 1: udžbenik, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler, KLETT TEAM DEUTSCH NEU 1: radna bilježnica, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler, KLETT

Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler KLETT

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

4479 BAŠTINA RIJEČI 1 : čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti

Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik 110,00 ALFA

GEOGRAFIJA

4902 GEOGRAFIJA 1 : udžbenik iz geografije za I. razred srednjih strukovnih škola Emil Čokonaj, Ružica Vuk udžbenik 99,00 MERIDIJANI

BIOLOGIJA

2173 OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : udžbenik iz biologije za strukovne škole

Vesna Ančić, Irella Bogut, Snježana Đumlija udžbenik 96,00 ALFA

Page 8: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

8

2731 OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : radna bilježnica iz biologije za 1. razred strukovne škole

Vesna Ančić, Irella Bogut, Snježana Đumlija

radna bilježnica 39,00 ALFA

ETIKA

5888 ETIKA 1 - SMISAO I ORIJENTACIJA : udžbenik u prvom razredu gimnazija i srednjih škola

Bruno Ćurko, Igor Lukić, Marko Zec, Marina Katinić udžbenik 89,00 ŠK

VJERONAUK

1708 TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola

Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić udžbenik 53,00 SALESIANA

HRVATSKI JEZIK

4454 HRVATSKI JEZIK (AZ) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola Snježana Zrinjan udžbenik 110,00 ALFA

MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

MATEMATIKA 1, udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za prvi razred gimnazije i tehničke škole, 1. Polugodište

Zvonimir Šikić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Božena Palanović

Udžbenik i zb.zad PROFIL

MATEMATIKA 1, udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za prvi razred gimnazije i tehničke škole, 2. Polugodište

Zvonimir Šikić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Božena Palanović

Udžbenik i zb.zad PROFIL

INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

5309

E-U INFO STRUK : elektronički udžbenik informatike/računalstva za dvogodišnje, trogodišnje i četverogodišnje strukovne škole

Toma Gvozdanović, Zoran Ikica, Igor Kos, Krešimir Kudumija, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milijaš, Nenad Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Vladimir Štivčević, Ljiljana Zvonarek udžbenik 54,50 PROMIL

FIZIKA - TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih škola s Tatjana Roginić Udžbenik ŠK

Page 9: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

9

trogodišnjim programom fizike FIZIKA 1 : radna bilježnica za 1. razred srednjih škola s trogodišnjim programom fizike

+ radna bilj.

KEMIJA

1658 OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola Mira Herak, Antica Petreski udžbenik 99,00 PROFIL

1661 ANALITIČKA KEMIJA : za zdravstvene škole Mara Banović udžbenik 104,00 ŠK

POVIJEST - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE

LATINSKI JEZIK

2115 ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja

Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral udžbenik 97,00 ŠK

2114 ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : radna bilježnica iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja

Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral

radna bilježnica 70,00 ŠK

Page 10: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

10

Zdravstvena gimnazija- 1. razred srednje škole

ENGLESKI JEZIK

Prvi strani jezik SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE STUDENT'S

BOOK; Tim Falla, Paul A. Davies, OXFORD

SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE WORKBOOK

WITH AUDIO CD, Tim Falla, Paul.A Davies, OXFORD

Tim Falla, Paul A. Davies udžbenik OXFORD

Drugi strani jezik

SOLUTIONS 2nd EDITION, ELEMENTARY STUDENT'S

BOOK, Tim Falla, Paul A Davies, OXFORD

SOLUTIONS 2nd EDITION, ELEMENTARY WORKBOOK

WITH AUDIO CD, Tim Falla, Paul A Davies, OXFORD

Tim Falla, Paul A. Davies udžbenik OXFORD

NJEMAČKI JEZIK

Prvi strani jezik TEAM DEUTSCH NEU 1: udžbenik, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler, KLETT TEAM DEUTSCH NEU 1: radna bilježnica, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler, KLETT

Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler udžbenik KLETT

Page 11: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

11

Drugi strani jezik DEUTSCH.COM 1 : udžbenik, Anta Kursiša, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente, ALGORITAM DEUTSCH.COM 1 : radna bilježnica, Carmen Cristache, Birgit Kirchner, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente

udžbenik

GEOGRAFIJA

GEOGRAFIJA 1 – udžbenik geografije za 1. razred gimnazije Feletar, Perica, Vuk udžbenik Meridijani

BIOLOGIJA

4459 BIOLOGIJA 1: udžbenik iz biologije za prvi gimnazije

Irella Bogut, Snježana Đumlija, Ksenija Lukačević, Mihaela Marceljak Ilić udžbenik 100.00 ALFA

4460 BIOLOGIJA 1: radna bilježnica iz biologije za prvi gimnazije

Irella Bogut, Snježana Đumlija, Ksenija Lukačević, Mihaela Marceljak Ilić udžbenik 60.00 ALFA

ETIKA

5888 ETIKA 1 - SMISAO I ORIJENTACIJA : udžbenik u prvom razredu gimnazija i srednjih škola

Bruno Ćurko, Igor Lukić, Marko Zec, Marina Katinić udžbenik 89,00 ŠK

LATINSKI JEZIK

HEREDITAS LINGUAE LATINAE:čitanka latinskog jezika za gimnazije

Zvonimir Milanović Zvonimir Milanović

čitanka I radna bilježnica

V.B.Z.

Page 12: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

12

HEREDITAS LINGUA LATINAE: radna bilježnica

V.B.Z.

VJERONAUK

1708 TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola

Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić udžbenik 53,00 SALESIANA

KEMIJA

5090 OPĆA KEMIJA 1: udžbenik kemije za prvi razred gimnazije Habuš, Liber, Tomašić udžbenik 114.00 PROFIL

5091 OPĆA KEMIJA 1: zbirka riješenih primjera i zadataka iz opće kemije 1 za učenike prvih razreda gimnazije Habuš, Liber, Tomašić

zbirka zadataka 80.00 PROFIL

INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

5312 E-U INFO GIM:elektronički udžbenik informatike za gimnazije

Toma Gvozdanović, Zoran Ikica, Igor Kos, Krešimir Kudumija, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milijaš, Nenad Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Vladimir Štivčević, Ljiljana Zvonarek udžbenik PROMIL

FIZIKA

FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije Jakov Labor udžbenik 106,00 ALFA

HRVATSKI JEZIK-KNJIŽEVNOST

4479 BAŠTINA RIJEČI 1 : čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti

Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA

POVIJEST

KORACI KROZ VRIJEME 1 – udžbenik povijesti za 1.razred gimnazije Ujaković, Vorel udžbenik 109.00

Školska knjiga

MATEMATIKA

MATEMATIKA 1, udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za prvi razred gimnazije i tehničke škole, 1. Polugodište

Zvonimir Šikić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Božena Palanović

Udžb. I zbirka z. PROFIL

Page 13: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

13

MATEMATIKA 1, udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za prvi razred gimnazije i tehničke škole, 2. Polugodište

Zvonimir Šikić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Božena Palanović

Udžb.i zbirka z. PROFIL

HRVATSKI JEZIK -JEZIK

4454 HRVATSKI JEZIK (AZ) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola Snježana Zrinjan udžbenik 110,00 ALFA

ANATOMIJA

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole Igor Andreis, Dubravko Jalšovec udžbenik ŠK

Page 14: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

14

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege - 2. razred srednje škole

ENGLESKI JEZIK

Prvi strani jezik: NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK,

John Soars, Liz Soars, OXFORD

NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B, John

Soars, Liz Soars, OXFORD

John Soars, Liz Soars udžbenik OXFORD

NJEMAČKI JEZIK

Prvi strani jezik TEAM DEUTSCH NEU 2 : udžbenik, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, KLETT TEAM DEUTSCH NEU 2 : radna bilježnica, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, KLETT

Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković KLETT

GEOGRAFIJA

5453 GEOGRAFIJA 2 : udžbenik geografije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola

Martina Jakovčić udžbenik 99,00 ŠK

BIOLOGIJA

5448 BIOLOGIJA 2 : udžbenik biologije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola

Sanja Mikulić, Mišo Rašan, Dalibor Sumpor udžbenik 99,00 ŠK

Page 15: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

15

5449 BIOLOGIJA 2 : radna bilježnica iz biologije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola

Sanja Mikulić, Mišo Rašan, Dalibor Sumpor

radna bilježnica 49,00 ŠK

ETIKA

3649 JA, MI, ONI… : udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole

Bruno Ćurko, Dunja Marušić Brezetić udžbenik 95,00 PROFIL

VJERONAUK

1709 ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole

Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Dušan Vuletić udžbenik 53,00 SALESIANA

HRVATSKI JEZIK - ZA MEDICINSKE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST I JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

5457 HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2 : integrirani udžbenik za 2. razred srednje medicinske škole

Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari udžbenik 119,00 ŠK

MATEMATIKA

4227 MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred medicinskih škola

Bernardica Bakula, Sanja Varošanec

udžbenik sa zbirkom zadataka 126,00 ELEMENT

FIZIKA - DVOGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

FIZIKA 2 : udžbenik za 2. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike FIZIKA 2 : radna bilj.za 2. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike

Tatjana Roginić

Udžbenik + radna bilj. ŠK

Page 16: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

16

KEMIJA

4230 OSNOVE ANORGANSKE I ORGANSKE KEMIJE : udžbenik kemije za drugi razred medicinske škole

Antica Petreski, Dubravka Stričević, Blanka Sever, Helena Čičak udžbenik 99,00 PROFIL

POVIJEST - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE

1694 HRVATSKA I SVIJET 2 : udžbenik povijesti za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Zdenko Samaržija udžbenik 97,00 ŠK

Page 17: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

17

Farmaceutski tehničar / tehničarka - 2. razred srednje škole

ENGLESKI JEZIK

NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK, John Soars, Liz Soars, OXFORD NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B, John Soars, Liz Soars, OXFORD

John Soars, Liz Soars

OXFORD

OXFORD

NJEMAČKI JEZIK

TEAM DEUTSCH NEU 2 : udžbenik, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, KLETT TEAM DEUTSCH NEU 2 : radna bilježnica, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, KLETT

Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković KLETT

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

4480 BAŠTINA RIJEČI 2 : čitanka iz hrvatskoga jezika za drugi razred gimnazije

Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik 110,00 ALFA

GEOGRAFIJA

4903 GEOGRAFIJA 2 : udžbenik iz geografije za II. razred srednjih strukovnih škola

Emil Čokonaj, Dragutin udžbenik 97,00 MERIDIJANI

Page 18: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

18

Feletar

BIOLOGIJA

5449 BIOLOGIJA 2 : radna bilježnica iz biologije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola

Sanja Mikulić, Mišo Rašan, Dalibor Sumpor

radna bilježnica 49,00 ŠK

5448 BIOLOGIJA 2 : udžbenik biologije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola

Sanja Mikulić, Mišo Rašan, Dalibor Sumpor udžbenik 99,00 ŠK

ETIKA

3649 JA, MI, ONI… : udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole

Bruno Ćurko, Dunja Marušić Brezetić udžbenik 95,00 PROFIL

VJERONAUK

1709 ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole

Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Dušan Vuletić udžbenik 53,00 SALESIANA

HRVATSKI JEZIK

4455 HRVATSKI JEZIK (BUKI) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola

Snježana Zrinjan, Nataša Sajko udžbenik 110,00 ALFA

MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Page 19: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

19

MATEMATIKA 2, udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za drugi razred gimnazije i tehničke škole, 1. Polugodište MATEMATIKA 2, udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za drugi razred gimnazije i tehničke škole, 2. polugodište

Zvonimir Šikić, Kristina Jelena Penzar, Snježana Šišić, Damir Šišić

Udžbenik I zb.zadat.

PROFIL,2015

FIZIKA - TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

FIZIKA 2 : udžbenik za 2. razred srednjih škola s trogodišnjim programom fizike FIZIKA 2 : radna bilj. za 2. razred srednjih škola s trogodišnjim programom fizike

Tatjana Roginić

Udžbenik + radna bilj. ŠK

POVIJEST - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE

1694 HRVATSKA I SVIJET 2 : udžbenik povijesti za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Zdenko Samaržija udžbenik 97,00 ŠK

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

2087 ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole

Igor Andreis, Dubravko Jalšovec udžbenik 105,00 ŠK

KEMIJA

1664 ORGANSKA KEMIJA: udžbenik za zdr.škole Čičak, Sever, Stričević udžbenik 99,00 PROFIL

1661 ANALITIČKA KEMIJA : za zdravstvene škole Mara Banović udžbenik 104,00 ŠK

Page 20: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

20

Dentalni tehničar - 2. razred srednje škole

ENGLESKI JEZIK

NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK, John

Soars, Liz Soars, OXFORD

NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B, John Soars,

Liz Soars, OXFORD

John Soars, Liz Soars udžbenik OXFORD

NJEMAČKI JEZIK

TEAM DEUTSCH NEU 2 : udžbenik, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, KLETT TEAM DEUTSCH NEU 2 : radna bilježnica, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, KLETT

Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković udžbenik KLETT

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

4480 BAŠTINA RIJEČI 2 : čitanka iz hrvatskoga jezika za drugi razred gimnazije

Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik 110,00 ALFA

Page 21: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

21

GEOGRAFIJA

4903 GEOGRAFIJA 2 : udžbenik iz geografije za II. razred srednjih strukovnih škola

Emil Čokonaj, Dragutin Feletar udžbenik 97,00 MERIDIJANI

BIOLOGIJA

5448 BIOLOGIJA 2 : udžbenik biologije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola

Sanja Mikulić, Mišo Rašan, Dalibor Sumpor udžbenik 99,00 ŠK

5449 BIOLOGIJA 2 : radna bilježnica iz biologije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola

Sanja Mikulić, Mišo Rašan, Dalibor Sumpor

radna bilježnica 49,00 ŠK

ETIKA

3649 JA, MI, ONI… : udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole

Bruno Ćurko, Dunja Marušić Brezetić udžbenik 95,00 PROFIL

VJERONAUK

1709 ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole

Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Dušan Vuletić udžbenik 53,00 SALESIANA

HRVATSKI JEZIK

4455 HRVATSKI JEZIK (BUKI) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola

Snježana Zrinjan, Nataša Sajko udžbenik 110,00 ALFA

MATEMATIKA

4227 MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred medicinskih škola

Bernardica Bakula, Sanja Varošanec

udžbenik sa zbirkom 126,00 ELEMENT

Page 22: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

22

zadataka

FIZIKA - DVOGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

FIZIKA 2 : udžbenik za 2. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike FIZIKA 2 : radna bilježnica za 2. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike

Tatjana Roginić

Udžbenik +radna bilj. ŠK

KEMIJA

1664 ORGANSKA KEMIJA : udžbenik za zdravstvene i kemijske škole

Helena Čičak, Blanka Sever, Dubravka Stričević udžbenik 99,00 PROFIL

POVIJEST - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE

1694 HRVATSKA I SVIJET 2 : udžbenik povijesti za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Zdenko Samaržija udžbenik 97,00 ŠK

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

1372 LABORATORIJSKA FIKSNA PROTETIKA:udžb. za 2. I 3. razred sred.škola Nena Tomić Solar udžbenik 108.00

Medicinska naklada

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

1374 STOMATOLOŠKA ANATOMIJA S GNATOLOGIJOM: udžbenik za 2. razred zdr.škole Branka Rešetar udžbenik 150.00

Golden Marketing

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole

Igor Andreis, Dubravko Jalšovec udžbenik 105,00 ŠK

Page 23: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

23

Zdravstvena gimnazija- 2. razred srednje škole

ENGLESKI JEZIK

1. strani jezik SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-

INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK, Tim Falla,

Paul A Davies, OXFORD

SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-

INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO

CD, Tim Falla, Paul A Davies, OXFORD

Tim Falla, Paul A. Davies Udžbenik+rad.bilj. OXFORD

2. strani jezik

SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-

INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK, Tim Falla,

Paul A Davies, OXFORD

SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-

INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO

CD, Tim Falla, Paul A Davies, OXFORD Tim Falla, Paul A Davies OXFORD

NJEMAČKI JEZIK

Prvi strani jezik TEAM DEUTSCH NEU 2 : udžbenik, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, KLETT TEAM DEUTSCH NEU 2 : radna bilježnica, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, KLETT Udžbenik i rad.bilj. Klett

Page 24: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

24

Drugi strani jezik

DEUTSCH.COM 1 : udžbenik, Anta Kursiša, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente, ALGORITAM DEUTSCH.COM 1 : radna bilježnica, Carmen Cristache, Birgit Kirchner, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente

GEOGRAFIJA

Geografija 2:udžbenik za drugi razred gimnazije

Romana Dužanec Marković, Suzana Nebeski Hostić, Željka Polan udžbenik Meridijani

BIOLOGIJA

Živi svijet 4: udžbenik biologije za četvrti razred gimnazije, Profil, Zagreb, 2007.

Jelenić S., Kerovac M., Ternjej I, Mihaljević Z. udžbenik Profil

Živi svijet 4, radna bilježnica iz biologije za četvrti razred gimnazije, Profil, Zagreb, 2007.

Horvatin k, Grozdanić G, Krstanac Ž rad.bilj. PROFIL

ETIKA

JA, MI, ONI… : udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole

Bruno Ćurko, Dunja Marušić Brezetić udžbenik PROFIL

LATINSKI JEZIK

HEREDITAS LINGUAE LATINAE:čitanka latinskog jezika za gimnazije HEREDITAS LINGUA LATINAE: radna bilježnica

Zvonimir Milanović Zvonimir Milanović

čitanka I radna bilježnica

V.B.Z. V.B.Z.

Page 25: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

25

VJERONAUK

ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škola

Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Dušan Vuletić udžbenik SALESIANA

KEMIJA

Opća kemija 2, udžbenik iz kemije za drugi razred gimnazije Habuš, Liber, Stričević udžbenik PROFIL

Opća kemija 2: zbirka riješenih primjera i zadataka iz opće kemije 2 za učenike drugih razreda gimnazije Habuš, Liber, Stričević Zbirka zadataka PROFIL

INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

5312

E-U INFO GIM:elektronički udžbenik informatike za gimnazije

Toma Gvozdanović, Zoran Ikica, Igor Kos, Krešimir Kudumija, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milijaš, Nenad Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Vladimir Štivčević, Ljiljana Zvonarek udžbenik PROMIL

FIZIKA

FIZIKA 2 : udžbenik za 2. razred gimnazije Jakov Labor udžbenik ALFA

HRVATSKI JEZIK -KNJIŽEVNOST

BAŠTINA RIJEČI 2 : čitanka iz hrvatskoga jezika za drugi razred gimnazije

Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA

POVIJEST

KORACI KROZ VRIJEME 2 : udžbenik povijesti za 2.razred gimnazije Željka Samardžija, Denis Detling udžbenik 109,00

Školska knjiga,2015

MATEMATIKA

MATEMATIKA 2, udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za drugi razred gimnazije i tehničke škole, 1. polugodište MATEMATIKA 2, udžbenik i zbirka zadataka iz

Zvonimir Šikić, Kristina Jelena Penzar, Snježana Šišić, Damir Šišić Udžb. I zbirka z. PROFIL,2015

Page 26: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

26

matematike za drugi razred gimnazije i tehničke škole, 2. polugodište

PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA

PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA Ivan Damjanov i Valerija Blažičević udžbenik MN,2010

HRVATSKI JEZIK

4455

HRVATSKI JEZIK (BUKI) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola Snježana Zrinjan, Nataša Sajko udžbenik 110,00 ALFA

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole Igor Andreis, Dubravko Jalšovec udžbenik 105,00 ŠK

Page 27: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

27

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege - 3. razred srednje škole

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

5471

ZDRAVSTVENA NJEGA - OPĆA : udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestraopće njege/medicinski tehničar opće njege Nada Prlić udžbenik 104,00 ŠK

5468

PSIHOLOGIJA : udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Predrag Zarevski, Mladen Havelka udžbenik 104,00 ŠK

5466

NAČELA POUČAVANJA : udžbenik u trećem razredu srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Zlatica Šimunović, Tatjana Papst udžbenik 104,00 ŠK

5442

MEDICINSKA BAKTERIOLOGIJA, VIROLOGIJA I PARAZITOLOGIJA : udžbenik za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (3. razred) i zdravstvena zanimanja Zdenko Volner udžbenik 149,00 ŠK

5450

ETIKA U SESTRINSTVU : udžbenik za 3. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege Nada Prlić udžbenik 99,00 ŠK

2087 ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole

Igor Andreis, Dubravko Jalšovec udžbenik 105,00 ŠK

5467

OPĆA NAČELA ZDRAVLJA I NJEGE : udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege Nada Prlić udžbenik 104,00 ŠK

5473

ZDRAVSTVENA NJEGA - ZDRAVOG DJETETA I ADOLESCENTA : udžbenik za 3. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Ružica Ilić, Jasna Ivasić, Ivan Malčić udžbenik 99,00 ŠK

5445 BIOKEMIJA : udžbenik biokemije u trećem razredu srednje medicinske škole

Ivana Weygand Đurašević, Vesna Petrović-Peroković, Donatella Verbanac udžbenik 99,00 ŠK

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

2087 ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje Igor Andreis, Dubravko udžbenik 105,00 ŠK

Page 28: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

28

medicinske škole Jalšovec

INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

5309

E-U INFO STRUK : elektronički udžbenik informatike/računalstva za dvogodišnje, trogodišnje i četverogodišnje strukovne škole

Toma Gvozdanović, Zoran Ikica, Igor Kos, Krešimir Kudumija, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milijaš, Nenad Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Vladimir Štivčević, Ljiljana Zvonarek udžbenik 54,50 PROMIL

Page 29: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

29

Fizioterapeutski tehn. - 3. razred srednje škole

ENGLESKI JEZIK

SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK Tim Falla, Paul A. Davies OXFORD

SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD Tim Falla, Paul A. Davies OXFORD

NJEMAČKI JEZIK

TEAM DEUTSCH NEU 3 : udžbenik, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić, KLETT TEAM DEUTSCH NEU 3 : radna bilježnica, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić, KLETT

Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić

Udžb. I rad. bilj. KLETT

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

4481 BAŠTINA RIJEČI 3 : čitanka iz hrvatskoga jezika za treći razred gimnazije

Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik 110,00 ALFA

ETIKA

3010 BIOETIKA : udžbenik etike za treći razred srednjih škola Tomislav Reškovac udžbenik 95,00 PROFIL

VJERONAUK

4856 ŽIVOTOM DAROVANI : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 3. razred srednjih škola

Dejan Čaplar, Dario Kustura, Ivica Živković udžbenik 46,00 KS

HRVATSKI JEZIK

4456

HRVATSKI JEZIK (VJEDI) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći razred četverogodišnjih strukovnih škola Snježana Zrinjan udžbenik 110,00 ALFA

Page 30: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

30

INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

5309

E-U INFO STRUK : elektronički udžbenik informatike/računalstva za dvogodišnje, trogodišnje i četverogodišnje strukovne škole

Toma Gvozdanović, Zoran Ikica, Igor Kos, Krešimir Kudumija, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milijaš, Nenad Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Vladimir Štivčević, Ljiljana Zvonarek udžbenik 54,50 PROMIL

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA : za srednje medicinske škole Mladen Havelka Šk,2009

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

3776 PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole Valerija Blažičević, Ivan Damjanov udžbenik 98,00 MN

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

844 Liječenje pokretom: udžbenik iz kineziterapije Ozana Pope-Gajić ŠK

Page 31: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

31

Zdravstveno-laboratorijski tehničar- 3. razred srednje škole

ENGLESKI JEZIK

SOLUTIONS 2nd EDITION, ADVANCED STUDENT'S BOOK, Tim Falla, Paul.A Davies, OXFORD

Tim Falla, Paul A. Davies OXFORD

SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD Tim Falla, Paul A. Davies OXFORD

NJEMAČKI JEZIK

TEAM DEUTSCH NEU 3 : udžbenik, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić, KLETT TEAM DEUTSCH NEU 3 : radna bilježnica, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić, KLETT

Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić

udžbenik i radna bilježnica KLETT

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

4481 BAŠTINA RIJEČI 3 : čitanka iz hrvatskoga jezika za treći razred gimnazije

Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik 110,00 ALFA

ETIKA

3010 BIOETIKA : udžbenik etike za treći razred srednjih škola Tomislav Reškovac udžbenik 95,00 PROFIL

VJERONAUK

4856 ŽIVOTOM DAROVANI : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 3. razred srednjih škola

Dejan Čaplar, Dario Kustura, Ivica Živković udžbenik 46,00 KS

HRVATSKI JEZIK

Page 32: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

32

4456

HRVATSKI JEZIK (VJEDI) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći razred četverogodišnjih strukovnih škola Snježana Zrinjan udžbenik 110,00 ALFA

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

1353 MEDICINSKA BIOKEMIJA:udžbenik za zdravstveno-laboratorijske tehničare

Ljerka Išgum Vorgić udžbenik 128,00 MN

MATEMATIKA

MATEMATIKA 3: udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za treći razred gimnazije i tehničke škole, 1.polugodište MATEMATIKA 3: udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za treći razred gimnazije i tehničke škole, 2.polugodište

Zvonimir Šikić, Ivanka Bujan Slamić, Marija Crnković, Roberta Germin Mileta, Ljiljana Jeličić

PROFIL

PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA

PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA

Ivan Damjanov i Valerija Blažičević udžbenik MN,2010

FIZIKA

FIZIKA 3: udžbenik za 3.razred srednjih škola s trogodišnjim programom fizike FIZIKA 3: radna bilježnica za 3.razred srednjih škola s trogodišnjim programom fizike

Tatjana Roginić

Udžbenik + radna ŠK

Page 33: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

33

Zdravstvena gimnazija- 3. razred srednje škole

ENGLESKI JEZIK

Prvi strani jezik SOLUTIONS 2nd EDITION, ADVANCED STUDENT'S BOOK, Tim Falla, Paul.A Davies, OXFORD SOLUTIONS 2nd EDITION, ADVANCED WORKBOOK WITH AUDIO CD, Tim Falla, Paul.A Davies, OXFORD udžbenik OXFORD

Drugi strani jezik SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK; Tim Falla, Paul A. Davies, OXFORD SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD, Tim Falla, Paul.A Davies, OXFORD

udžbenik OXFORD

NJEMAČKI JEZIK

Prvi strani jezik TEAM DEUTSCH NEU 3 : udžbenik, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić, KLETT TEAM DEUTSCH NEU 3 : radna bilježnica, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić, KLETT

Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić udžbenik Klett

Drugi strani jezik DEUTSCH.COM 2 : udžbenik, C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicente, ALGORITAM

C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicente udžbenik Algoritam

Page 34: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

34

DEUTSCH.COM 2 : radna bilježnica, C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypatyte, E. Szakaly, S. Vicente, ALGORITAM

GEOGRAFIJA

Geografija 3: udžbenik za treći razred gimnazije Dragutin Feletar, Željka Šiljković udžbenik Meridijani

BIOLOGIJA

Živi svijet 2 Dolenec, Rusak PROFIL,2010

ETIKA

BIOETIKA: udžbenik etike za treći razred srednjih škola Tomislav Reškovac udžbenik PROFIL

LOGIKA

LOGIKA: udžbenik logike u trećem razredu gimnazije Davor Lauc, Zvonimir Šikić udžbenik Školska knjiga

HRVATSKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK (VJEDI) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći razred četverogodišnjih strukovnih škola

Snježana Zrinjan udžbenik

ALFA

VJERONAUK

SVJETLOM VJERE: udžbenik katoličkoga vjeronauka za 4. razred srednjih škola Ana Thea Filipović, autorski tim udžbenik KS

KEMIJA

Anorganska kemija: udžbenik iz kemije za treći razred gimnazije Habuš, Liber, Stričević udžbenik PROFIL

Anorganska kemija: zbirka riješenih primjera i zadataka iz anorganske kemije za učenike trećih razreda gimnazije Habuš, Liber, Stričević

zbirka zadataka PROFIL

Page 35: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

35

FIZIKA

FIZIKA 3: udžbenik za 3. Razred gimnazije Jakov Labor udžbenik ALFA

HRVATSKI JEZIK -KNJIŽEVNOST

BAŠTINA RIJEČI 3 : čitanka iz hrvatskoga jezika za treći razred gimnazije

Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA

POVIJEST

KORACI KROZ VRIJEME 3: Udžbenik povijesti u 3 razredu gimnazije

Ivan Dukić, Nikolina Alfirević Talargić, Anita Budar Despot udžbenik Školska knjiga

MATEMATIKA

MATEMATIKA 3: udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za treći razred gimnazije i tehničke škole, 1.polugodište

Zvonimir Šikić, Ivanka Bujan-Slamić, Marija Crnković, Roberta Germin Mileta, Ljiljana Jeličić

Udž. I zb.zadat. PROFIL

MATEMATIKA 3: udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za treći razred gimnazije i tehničke škole, 2.polugodište

Zvonimir Šikić, Ivanka Bujan-Slamić, Marija Crnković, Roberta Germin Mileta, Ljiljana Jeličić

Udžb. i zbirka zadataka PROFIL

PSIHOLOGIJA

PSIHOLOGIJA: udžbenik psihologije za gimnazije Bratko D. udžbenik PROFIL, Zg

FARMAKOLOGIJA

FARMAKOLOGIJA Ileana Linčir udžbenik MN,2012

ANALITIČKA KEMIJA

Analitička kemija za zdravstvene škole Banović Udžb. ŠK,2009

BIOKEMIJA

Biokemija:udžbenik biokemije za 3.razred medicinskih i zdravstvenih škola

Peroković, Weygand –Đurašević, Verbanec Udžb. ŠK,2009

Page 36: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

36

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege - 4. razred srednje škole

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

4889 ZDRAVSTVENA NJEGA U ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole

Suzana Ribarić, Aleksandra Vidoša udžbenik 80,00 MN

4213 FARMAKOLOGIJA : za srednje medicinske i zdravstvene škole Ileana Linčir udžbenik 115,00 MN

5444

BIOFIZIKA : radna bilježnica za 4. razred srednjih medicinskih škola za zanimanje medicinska sestraopće njege/medicinski tehničar opće njege

Sanja Dolanski Babić, Tatjana Roginić

radna bilježnica 49,00 ŠK

5443

BIOFIZIKA : udžbenik za 4. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Sanja Dolanski Babić, Tatjana Roginić udžbenik 99,00 ŠK

1365

ZDRAVSTVENA NJEGA 3 - ZDRAVSTVENA NJEGA INTERNISTIČKIH BOLESNIKA : udžbenik za 3. razred srednjih medicinskih škola

Ljiljana Broz, Maja Budisavljević, Sanda Franković udžbenik 112,00 ŠK

3776 PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole

Valerija Blažičević, Ivan Damjanov udžbenik 98,00 MN

2182 PEDIJATRIJA SA ZDRAVSTVENOM NJEGOM DJETETA : udžbenik za 3. i 4. razred srednje medicinske škole

Ružica Ilić, Ivan Malčić udžbenik 105,00 ŠK

5472

ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA - OPĆA : udžbenik za 4. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege Nada Prlić udžbenik 99,00 ŠK

1366

ZDRAVSTVENA NJEGA 3 - ZDRAVSTVENA NJEGA NEUROLOŠKIH I INFEKTIVNIH BOLESNIKA TE STARIJIH OSOBA : udžbenik za 3. razred srednjih medicinskih škola

Ljiljana Broz, Maja Budisavljević, Sanda Franković, Teodora Not udžbenik 104,00 ŠK

Hitna medicinska pomoć u izvanbolničkim uvjetima Vlasta Jasprica-Hrelec i suradnic

, Zagreb 2007.

KRONIČNA RANA-dekubitus i ulcus curis Janko Hančević i sur. udžbenik .Naklada Slap,2010

Page 37: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

37

Farmaceutski tehničar / tehničarka - 4. razred srednje škole

ENGLESKI JEZIK

SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK

Tim Falla, Paul A. Davies udžbenik 100,00 OXFORD

SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD

Tim Falla, Paul A. Davies rad.bilj. 60,00 OXFORD

NJEMAČKI JEZIK

TEAM DEUTSCH NEU 4 : udžbenik, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl,

Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra

Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić, KLETT

TEAM DEUTSCH NEU 4 : radna bilježnica, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić, KLETT

Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić KLETT

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

4482 BAŠTINA RIJEČI 4 : čitanka iz hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije sa separatom: Pregled povijesti književnosti

Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik 110,00 ALFA

POLITIKA I GOSPODARSTVO

5329 POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za srednje strukovne škole

Goran Sunajko, Dario Čepo, Ivo Goldstein udžbenik 97,00 SYSPRINT

ETIKA

Page 38: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

38

5891 ETIKA 4 - ETIKA ILI O DOBRU : udžbenik etike u četvrtom razredu gimnazija i srednjih škola Petar Jakopec udžbenik 89,00 ŠK

VJERONAUK

2890 SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 4. razred srednjih škola

Ana Thea Filipović, autorski tim udžbenik 47,00 KS

MATEMATIKA

MATEMATIKA 3: udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za treći razred gimnazije i tehničke škole, 2.polugodište

Zvonimir Šikić, Ivanka Bujan-Slamić, Marija Crnković, Roberta Germin Mileta, Ljiljana Jeličić

Udžb. I zb.zad. PROFIL,2014

MATEMATIKA 4: udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred gimnazije i tehničke škole, 1.polugodište

Zvonimir Šikić, Milena Čulav Markičević, Petar Vranjković

Udžb. I zb.zad. PROFIL,2014

HRVATSKI JEZIK

4457 HRVATSKI JEZIK (GLAGOLJU) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred četverogodišnjih strukovnih škola Nataša Sajko udžbenik 110,00 ALFA

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

1353 MEDICINSKA BIOKEMIJA:udžbenik za zdravstveno-laboratorijske tehničare

Ljerka Išgum Vorgić udžbenik 128,00 MN

Page 39: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

39

Dentalni tehničar - 4. razred srednje škole

ENGLESKI JEZIK

SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK

Tim Falla, Paul A. Davies OXFORD

SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD

Tim Falla, Paul A. Davies OXFORD

NJEMAČKI JEZIK

TEAM DEUTSCH NEU 4 : udžbenik, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl,

Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra

Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić, KLETT

TEAM DEUTSCH NEU 4 : radna bilježnica, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić, KLETT

Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić KLETT

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

4482 BAŠTINA RIJEČI 4 : čitanka iz hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije sa separatom: Pregled povijesti književnosti

Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, udžbenik 110,00 ALFA

Page 40: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

40

Višnja Sorčik

POLITIKA I GOSPODARSTVO

5329 POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za srednje strukovne škole

Goran Sunajko, Dario Čepo, Ivo Goldstein udžbenik 97,00 SYSPRINT

ETIKA

5891 ETIKA 4 - ETIKA ILI O DOBRU : udžbenik etike u četvrtom razredu gimnazija i srednjih škola

Petar Jakopec udžbenik 89,00 ŠK

VJERONAUK

2890 SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 4. razred srednjih škola

Ana Thea Filipović, autorski tim udžbenik 47,00 KS

HRVATSKI JEZIK

4457 HRVATSKI JEZIK (GLAGOLJU) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred četverogodišnjih strukovnih škola Nataša Sajko udžbenik 110,00 ALFA

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

1371 DJELOMIČNA PROTEZA:udžbenik za 4.razred zdravstvenih škola B.Rešetar udžbenik 150.00 Golden Marketing

Page 41: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

41

Sanitarni tehničar / tehničarka - 4. razred srednje škole

ENGLESKI JEZIK

SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika B2 za 2. ili 3. razred gimnazija, prvi strani jezik i za 3. ili 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Tim Falla, Paul A. Davies udžbenik OXFORD

SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik B2 za 2. ili 3. razred gimnazije, prvi strani jezik i 3. ili 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Tim Falla, Paul A. Davies rad.bilj. OXFORD

NJEMAČKI JEZIK

TEAM DEUTSCH NEU 4 : udžbenik, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl,

Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra

Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić, KLETT

TEAM DEUTSCH NEU 4 : radna bilježnica, Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić, KLETT

Ágnes Einhorn,

Ursula Esterl,

Elke Körner,

Eva-Maria

Jenkins-Krumm

(Grammatik),

Aleksandra

Kubicka, Sanja

Jambrović

Posedi, Jasmina

Silvaši Đumić KLETT

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

4482 BAŠTINA RIJEČI 4 : čitanka iz hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije sa separatom: Pregled povijesti književnosti

Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik 110,00 ALFA

POLITIKA I GOSPODARSTVO

5329 POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za srednje strukovne škole Goran Sunajko, udžbenik 97,00 SYSPRINT

Page 42: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

42

Dario Čepo, Ivo Goldstein

ETIKA

5891 ETIKA 4 - ETIKA ILI O DOBRU : udžbenik etike u četvrtom razredu gimnazija i srednjih škola Petar Jakopec udžbenik 89,00 ŠK

VJERONAUK

2890 SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 4. razred srednjih škola

Ana Thea Filipović, autorski tim udžbenik 47,00 KS

MATEMATIKA

MATEMATIKA 3: udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za treći razred gimnazije i tehničke škole, 2.polugodište

Zvonimir Šikić, Ivanka Bujan-Slamić, Marija Crnković, Roberta Germin Mileta, Ljiljana Jeličić

Udžb. I zbirka zadataka PROFIL,2014

MATEMATIKA 4: udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred gimnazije i tehničke škole, 1.polugodište

Zvonimir Šikić, Milena Čulav Markičević, Petar Vranjković

Udžb.i zbirka zadataka PROFIL,2014

HRVATSKI JEZIK

4457 HRVATSKI JEZIK (GLAGOLJU) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred četverogodišnjih strukovnih škola Nataša Sajko udžbenik 110,00 ALFA

Page 43: Medicinska škola Varaždin...razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik udžbenik ALFA POVIJEST KORACI KROZ VRIJEME 1 –

43

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege - 5. razred srednje škole

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

5470

ZDRAVSTVENA NJEGA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA : udžbenik u petom razredu medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege Branka Muk udžbenik 99,00 ŠK

5465

METODIKA ZDRAVSTVENOG ODGOJA : udžbenik u petom razredu medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege Damjan Abou Aldan udžbenik 99,00 ŠK

5469

ZDRAVSTVENA NJEGA MAJKE : udžbenik u petom razredu medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Dubravko Habek, Katica Pecigoš-Kljuković udžbenik 99,00 ŠK

1366

ZDRAVSTVENA NJEGA 3 - ZDRAVSTVENA NJEGA NEUROLOŠKIH I INFEKTIVNIH BOLESNIKA TE STARIJIH OSOBA : udžbenik za 3. razred srednjih medicinskih škola

Ljiljana Broz, Maja Budisavljević, Sanda Franković, Teodora Not udžbenik 104,00 ŠK