Maturski Frizer

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Frizer

Text of Maturski Frizer

UVOD

Razvoj frizersko-kozmetike struke vezan je za cjelokupno postojanje ljudskog roda, to znai da je uljepavanje, njegovanje i dotjerivanje postojalo od kako postoji i ljudski rod. O tome svjedoe mnogi historiski spomenici, crtei, sklupture, pisani zapisi isl.

Prva svjedoanstva vezana su za Egipat. Egipani su poznavali tehnike izrade minke, masnih ulja i srestava za njegu tijela.

Nain dotjerivanja, oblaenja i oblikovanja kose bio je razliitih slojeva stanovnitva. Bogati slojevi drutva imali su posebno ubuene robove za njegovanje razliitih dijelova tijela. U modnom periodu brijai su obavljali ljekarske usluge, to znai da se u brijanicama brijali, iali i namjetali zglobove radili zube i sl.

U srednjem vijeku dolazi do odvajanja brijakih od medicinskih usluga. Francuska je bila najbogatija i najpopularnija zemlja, pa je bila modni centar i odravala se sve do danas. Najvei pokret u frizerskoj djelatnosti uinio je pronalazak hemijske preporacije ili prevoenje glatke kose u kovrdavi oblik.

Tehnike rada u frizerskoj struci su :

ianje kose

bojenje kose

brijanje

bijeljenje kose

pranje kose

vlasuljarstvo

HTO

vodena ondulacija

Bojenje kose predstavlja dekorativnu tehniku iji je osnovni zadatak promjena prirodnog ili modnog tona kose.

Postupak bojenja star je koliko i najstarija ljudska civilizacija. U Egiptu su ene koristile suhi prah dobiven iz lia biljke hena. Dok su u Rimu ene koristile poseban rastvor kojim su premazivale kosu i bijelile na suncu. Razvojem nauke i tehnologije danas postoji veoma veliki broj boja za kosu.

Bojenje se danas koristi na svim tipovima kose i predstavlja postupak kojim se kosi daje odreen modni ton.

Kvalitet bojenja zavisi od hemijskog sastava boje kao i jaine oksidacionog sredstva.

Boje za kosu smo podijelili :

prema porijeklu (prirodne boje, mineralne, vjetake sintetike)

po hemijskom sastavu (prirodne i vjetake)

prema nainu bojenja (fizikalne boje nijanseri, hemijske boje oksidacione boje)

Prema stepenu bojenja :

boje prvog stepena (nijanseri)

boje drugog stepena (kolor amponi)

boje treeg stepena (oksidacione boje)

Osnovne karakteristike oksidacionih boja su due zadravanje na kosi koje omoguava da se oksidacija vjetakih pigmenata vri u strukturi kose u njenom brilnom djelu.

Alat i pribor i srestva kod pruanja usluge

poluvinil ogrta primjerne irine

gumene ili poluvinilaste rukavice za zatitu ruku

posudica za mjeanje boje

etkica za mjeanje boje

menzura

ealj za raeljavanje kose (iroki ealj)

Polivinil ogrtai

Budui da se radi s bojom i izbjeljivaima postoji mogunost prljanja korisnikove odjee, zato ju je potrebno dobro zatiti.

U tu svrhu koristila sam ogrta veih dimenzija, za zatitu koristimo jo i lagani ogrta ili pekir koji stavljamo ispod polivinil ogrtaa koji potpuno prekriva muteriju.

Ogrta ne smije daviti muteriju nego treba da je blago priljubljen uz vrat.

Gumene ili poluvinilaste rukavice za zatitu ruku -

Jasno je da treba voditi rauna o zatiti ruku. Da bi se zatitila koa i nokti na rukama potrebno je koristiti gumene ili polivinilne rukavice.

Pored rukavica, kao zatitna srestva mogu se primjenjivati posebne ili obine kreme za ruke. Neke od tih krema prekrivaju povrinu koe i spreavaju direktni dodir sa tetnim supstancama.

Pravilnom zatitom i njegom koe na rukama uvamo zdravlje i produavamo radnu sposobnost.

Posudica za mijeanje boje

Posudica za srestvo za bijeljenje kose je izraena od plastike, stakla ili porculana.

U frizerskim salonima najee se koriste plastine posudice. Preparati oksidiraju metale pa takve posudice nisu u upotrebi.

etkica za nanoenje boje

etkica je namjenjena za nanoenje preparata na kosu i vlasite.

Drka etkice je izraena od plastike, i suena je, a dio kojim se nanosi preparat na kosu je izraen od sintetikih dlaica koje nesmiju biti previe mekane niti previe otre i vrste da ne bi iritirale vlasite.

Menzura

Za mjerenje koliine vodonik peroksida ili za njegovo pripremanje u razliitim koncentracijama upotrebljavamo menzuru. Ona je najee nainjena od plastike ili stakla.

ealj za raeljavanje kose (iroki ealj)

eljevi se izrauju od razliitog materijala, tvrde gume, najlona, roevine i metala.

Najbolji eljevi su izraeni od roevine i tvrde gume, dok se eljevi od metala koriste samo za raeljavanje sintetikih vlakana perika. Razlikujemo vie vrsta eljeva. Raeljavanje se najee radi irokim eljem i etkom.

Redoslijed radnih postupaka kod pruanja usluge ogrtanje muterije

raeljavanje kose

utvrditi stanje i kvalitet kose

utvrditi eventualnu osjetljivost koe (alergija)

kartoteka muterije

odjeljivanje kose i zatita koe, ela i sljeponica

priprema i mjeanje boje sa vodonik-peroksidom

nanoenje boje (aplikacija)

vrijeme reagovanja boje

predvid reagovanja boje

pranje kose

korektura bojenja

Obrazloenje radnih postupakaOgrtanje muterije

U tehnici bojenja kose koristila sam ogrtae od polivinila veih dimenzija. Koje se lahko odravaju i ne apsorbuju tj. ne upijaju preparate. Ispod polivinilnog ogrtaa potrebno je prije svega staviti jedan frotivni pekir. Za ogrtae vrijedi pravilo da su isti , uredni za svaku meteriju. Privrivanje ogrtaa moe sluiti poseban nain vezivanja.

Raeljavanje kose

Raeljavanje kose sam radila odmah nakon ogrtanja svog modela, to je vrlo znaajan postupak.Raeljavanje kose obavezno primjeniti prije drugih radnih postupaka. Raeljavanje se vri u svim pravcima, prema nazad, prema naprijed, na lijevu, na desnu stranu glave. eljanje i etkanje nisu samo nain da se kosa raelja nego i to spada u osnovnu njegu kose.

Zadatak raeljavanja kose je da kosu razmrsi od predhodnog oblikovanja da pobolja artikulaciju krvi i bolju ishranu dotinog korjena, da otkloni neistou i zaostatke laka, gela itd. i da se odredi kvalitet kose. Kod raeljavanja nije svejedno kakve etke koristimo. Najbolje su etke izraene od prirodnih vlakana dok jako guste etke od sintetikih vlakana nisu praktine.

Prilikom raeljavanja kose sam primjetila da moj model ima debelu dlaku, a prema tome i zdravu.

Utvrivanje stanja i kvaliteta kose

Prilikom utvrivanja stanja kvaliteta kose grubo posmatramo i razlikujemo debelu, srednju i tanku dlaku, a prema kvaliteti zdravu, poroznu i tvrdu kosu. to je kosa poroznija to vie upija boju i postaje tamnija.Ista boja i isti nain bojenja kose kod razliitih osoba je drugaija, na to prije svega utie sastav prirodnog pigmenta i sposobnost upijanja boje i unutranjost kose.

Kod debele, tvrde kose, zbog tvrdoe i zdrave kutikule vlasi, boja teko ulazi u unutranjost.

Tanka, mehka i neoteena, zdrava kosa ima normalnu sposobnost upijanja boja.

Trajno ondulirana, bojena i prirodno suha kosa boju veoma brzo i lahko upija.

Svijetlo bojena, bijeljena i jako porozna kosa najbre upija boju. Takve kose zahtjevaju predhodnu njegu i zatitu, kao i brzu i jednakomjernu aplikaciju boje. Kod odreivanja strukture kose, ne smijemo mimoii ni okolnosti ako je kosa na razliitim djelovima glave razliita. Kosa je na tjemenom dijelu neto svjetlija nego na potiljanom. Razlikujemo toplu zonu (na tjemenu) i hladnu zonu (na potiljku). Uz kontrolu kvaliteta kose diskretno treba pregledati kou glave, da li je zdrava, da nema nekih izraslina, ranica ili krasta.

Utvrivanje eventualne osjetljivosti koe (alergija)

Proizvoai kozmetikih sredstava za bojenje kose sastavljaju preparate sa to manje prisutnih supstanci koje izazivaju preosjetljivost koe.

To je veoma teka i kompleksna stvar, jer se uzroci alergije nalaze svuda : u hrani, preparatima, praini, cvjetnom prahu itd. Kod prvog bojenja mora se utvrditi ispitivanje alerginosti muterije na preparat za bojenje. To se radi tako to se mala koliina pripremljene smjese nanese iza uha.

Kontrolu vrimo poslije 1 h tako to uklonimo smjesu, ukoliko se kontrolom na koi ustanovi crvenilo, znai da je osoba preosjetljiva. Takvim osobama ne smije se bojiti i bijeliti kosa.

Ako nema otoka i crvenila onda je znak da osoba nije alergina.

Kartoteka muterije

Kartoteka muterije radi se za sve stalne muterije. To je usluni karton u koji upisujemo sve podatke o postupku bojenja, alerginosti i dr. promjena. Teko je zapamtiti koje smo boje ranije koristili. To je operacija koja zahtjeva stalnu kontrolu.

Kontrola nam daje mogunost da stalno pratimo tok bojenja putem upisanih receptura.

Ponekad se ne moemo sjetiti zato i kakvu smo greku napravili kod bojenja, kako bi je slijedei put popravili ili otklonili. Sve ove neugodnosti se izbjegavaju, ako za svaku pojedinu stranku zabiljeimo vanije podatke o mjeanju boje, radu i zapaanju.

Odjeljivanje kose i zatita koe, ela i sljeponica

Kosu podijelimo zavisno od njene duine u partije, a kou ela, sljeponica zatitimo nekom masnom kremom. Ovakav nain zatite uva kou od prejakog primanja boje. Istovremeno masnou kreme oblae sitne dlaice i sijede vlasi to umanjuje njihovo bojenje. Kod bojenja se mora postaviti pravilo kod tople i hladne zone. Za izbjegavanje bojenja koe na elu i na predjelu sljeponica najsigurniji nain jeste paljivo nanoenje boje.

Poslije kraeg djelovanja boje treba uzeti komadi vate namoiti ga u preostalu boju iz posudice i njime izvriti brisanje koe. Proces se zavrava brisanjem komadiem vate bez prisustva boje.

Na ovakav nain boju sa koe veoma dobro otklanjamo bez posebno velikog uticaja na otklanjanje boje sa kose.

PRAMENOVIAko elimo promjenu, a ne elimo da cijela glava bude u jednoj boji, moemo slobodno na svoju boju kose staviti koju elite. Dakle, ta nova boja bie proarana kroz cijelu kosu.

Glavna prednost pramenova u odnosu na farbanje cijele glave je ta to ne moramo ii svaki mjesec kod frizera. Jer i kad se pojavi izrast, on se ne vidi u tolikoj mjeri kao kad farbate sve jednom bojom. Kod pramenova kosa izgleda prirodnije. Puno je zdravije za nau kosu ako je umjesto svakih mjesec dana, tretiramo svaka tri mjeseca.

Pramenovi sa savreni za one koji ele promjenu, a boje se privui previe panje. Ovako mogu unijeti svjeinu, ali bez nekih drastinih promjena. Dakle, ako ste vie klasini tip, na primjer, ako imate smeu boju kose, uvijek e ii dobro smee-plava ili smee-boja meda kombinacija, ili jo bolje smee-crvena kombinacija. Ako ste malo otkaeniji tip osobe,tada su vam mogunosti neograniene, moete kombinovati boje koje vam padnu na pamet.

Ako niste spremni promijeniti boju kose, a elite osvjeiti svoj izgled, pramenovi su idealno rjeenje za vas. Frizeri su za ovu sezonu ve predstavili boje koje su u trendu, kao i razliite naine nijansiranja kose i kombinovanje boja.

Kombinacijom tamnih i svijetlih pramenova ili vie nijansi kosi e pramenovi dati sjaj i razigranost. Svijetliji pramenovi uz postepeno ianje daju kosi punou i volumen. Pramenovima postiemo prirodan ili dramatian izgled, u zavisnosti ta elimo.

iroki ili uski?

Ove sezone ne postoje posebna pravila kada su pramenovi u pitanju. Nose se i iroki i uski, bez obzira na duinu kose. To isto vai i za boje. U trendu je kontrast, kao i diskretno nijansiranje. Kakve pramenove emo odabrati? Za poetak je najvanije da pramenove uskladimo sa oblikom frizure.

Na asimetrinim frizurama, koje su IN ove sezone, izvlae se i asimetrini pramenovi. Bob oblici idealni su za nijansiranje, odnosno bojenje kose u tri tona.

Na primjer, izrast je u boji okolade, srednji dio u tamno-plavoj, a vrhovi u svjetlo-plavoj nijansi. In su i popreni pramenovi, kao i oni sa cik-cak efektom. Moderno je i bojenje kose u dvije boje, gornji dio u tamniju nijansu, a donji u svjetliju ili obrnuto.

Od kontrasta do 'sunca u kosi'

to se tie boja ove sezone prevladale su crvene nijanse, koje se kombinuju sa okoladnim i ljubiastim tonovima. Moderni su pramenovi u zlatnoj i karamel nijansi, kao i kestenjasti, bebi i pepeljasto plavi.

Ako elite diskretniju promjenu idealan izbor bio bi sunce u kosi. Odnosno da izvuemo samo za nijansu svjetlije pramenove od prirodne boje kose. Moemo tonirati i samo krajeve, a da bismo osvjeili izgled dovoljno je da izvuemo i nekoliko pramenia.

Mnoge se ene odluuju za pramenove zbog toga to su jako zahvalni za odravanje. Stavljaju se na svaka tri do etiri mjeseca, a izmeu toga se rade preljevi koji ublaavaju izrast.

Da bismo ih jo vie istakli, nakon feniranja na cijelu duinu kose nanosimo kristale koji osim to njeguju daju kosi i poseban sjaj.

Kako odrati obojenu kosu zdravom?

Kosi treba dati da se odmori prije nego to joj priutimo slijedei hemijski tretman. To znai da ju je potrebno njegovati preparatima za njegu kose, poboljati njeno stanje i posebno elastinost.

Kombinacijom tamnih i svijetlih pramenova ili vie nijansi pramenova kosi emo dati sjaj i razigranost. Svjetliji pramenovi uz postepeno ianje daju kosi punou i volumen.

PRAMENOVI ZA SVE BOJE KOSE

Pramenovi su jednostavan nain dodavanja ljepote prirodnoj kosi. Daju kosi zavrni i profinjen izgled i dubinu. Pramenovi se razlikuju od bojenja kose utoliko to bojenje kose odreuje boju cijele kose, dok pramenovi definiu samo pojedine dijelove. esto se ograniavaju na nijanse neto svjetlije od prirodne boje kose ili obojenog dijela.

Moete biti besprekorno obueni. Va make-up moe savreno sakriti bore. Ako jo uvijek farbamo kosu ili stavljamo pramenove na isti nain kao prije 15 godina, velika je vjerovatnoa da ne inimo dobro svojoj kosi. Ni najmanje, jer se nijansa tena promijenila tokom godina ivota.

Smeokose - Na veinu boja tena idu smee nijanse kose i to je boja koja stvarno ini da ta kosa izgleda zdravo, i odlina je boja za pomlaivanje. Za svjetliji ten biramo kestenjaste ili zlataste boje sa odsjajem karamele. Starenjem oi i koa postaju svjetliji, tako da bogata kestenjasta boja kose koja je odlino izgledala u 30-im, moda vie ne izgleda tako dobro. Odabrati nijansu ili dvije svjetlije od svoje boje kose ili se odluiti za pramenove da se pokrije sijeda kosa, radije nego se odluiti za potpuno farbanje.

Crvenokose - Ako je prirodna boja kose sivkasta, plava ili crvenkasto plava, kosu bojimo u crvene nijanse. I to bez debelih pramenova i arko crvene nijanse, jer moe biti preotro za starije nijanse tena. Radije izabrati bakrene nijanse ili se drati prirodnih pramenova koji se stapaju sa osnovnom bojom, uz osjeaj topline. Sjeda kosa je manje vidljiva, ali se sakriva sa toplim pramenovima. Izabrati nijansu kao to je ona na krajevima vae kose.

Plavue - Kako postajete stariji, vrlo je lako odabrati krivu nijansu plave boje. Izbjegavati bronzane boje i previe hidrogena, jer oboje mogu postarati izgled i uiniti da izgledate jeftino. Koristiti njene boje kose za moderniji, ljepi izgled koji prti stilom. Umjesto izbjeljivanja pramenova po cijeloj povrini glave, frizer treba mijeati nijanse, postepeno poveavajui omjer izbjeljivanja vremenom. Dobar frizer e koristiti barem tri razliite nijanse, kao to su plava, karamel i zlatna, da nadoda vie punoe i teksture kosi.

Crnokose - Crnu kosu imaju samo Azijke ili crnkinje. A kako stare, ak i azijske i crne nijanse tena mogu izgledati ljepe sa toplim, smeim pramenovima.

Sjedokose - Sijeda kosa na nekim ljudima moe izgledati prekrasno i uopte ne mora stariti ako je u dobrom stanju. Sijeda kosa je kao ica i zna biti jako suva. Tako da ju je potrebno redovno tretirati dubinskim regeneratorima, ako elimo odrati njen sjaj. Sijeda kosa takoe moe imati utu primjesu, koja se moe regulisati posebnim amponima i regeneratorima koji osvjetljavaju. Zavisno od nijansi tena, moemo obogatiti sijedu kosu pramenovima.

TEHNIKE IZRADE PRAMENOVA

Kod kratke kose, pramenove u kosi moemo postii upotrebom specijalne gumene kape i upotrebom najlonske kesice. Kod elje za postizanjem slabijeg kontrasta izmeu prirodne boje i pramenova, osim sredstava za bijeljenje, mogue je koristiti i boje za svijetlo bojenje kose.

U samom vrhu na modnoj ljestvici su pramenovi koji se mogu dobiti pomou najnovijih tehnika farbanja kose. Kombinacijom razliitih nijansi osvjeiete kompletan izgled i izgledati mlae.

Frizeri poseban akcent stavljaju na asimetrine pramenove bez jakog kontrasta. To podrazumijeva diskretno nijansiranje koje se moe postii raznim nainima bojenja kose i kombinovanja razliitih tonova. Za dame koje ne mogu mnogo vremena da izdvoje za frizera, a ele pramenove, preporuuje se nijansiranje etkicom, posebno za talasastu i stepenasto oblikovanu kosu.

Ova tehnika prekriva izrast i ini izgled prirodnijim. Uvijek atraktivno izgleda i tehinka sunca u kosi. Ona podrazumijeva izvlaenje za nijansu svjetlijih pramenova od prirodne boje kose. Moete da osjenite i samo krajeve kako biste osvjeili svoj izgled.

Nezaobilazno je i meliranje, jedno od najmodernijih tehnika nijansiranja. Kosa se podijeli u iroke pramenove, nijansira se i na kraju se dobije efekat prelivanja tonova. Osim to su moderni pramenovi su i veoma praktini i zahvalni za odravanje, jer se izvlaenje na svaka dva do tri mjeseca u zavisnosti od brzine rasta kose, a za to vrijeme se stavljaju prelivi koji ublaavaju izrast.

IZRADA PRAMENOVA NA KAPU

Prije svake izrade pramenova, potrebno je drati se redosljeda:

1. utvrditi kvalitet i stanje kose;

2. utvrditi prirodnu boju i procenat sijede kose;

3. utvrditi eventualnu preosjetljivost koe;

4. kartoteka muterija;

5. odjeljivanje kose i zatita koe ela i sljeponica;

6. priprema potrebnog alata, pomonih sredstava i materijala;

7. priprema i mijeanje boje na kosu (aplikacija) ;

8. vrijeme djelovanja boje;

9. prekid djelovanja boje;

10. pranje bojenja;

11. korektura bojenja.

Kod svijetljenja pramenova kratke kose, potrebno je prije stavljanja kape kosu raeljati sa odgovarajuim razdjeljkom (ako ga stranka nosi). Na raeljanu kosu postavlja se specijalna gumena kapa, a umjesto nje moe se koristiti i plastina vreica.

Kukiastom iglom kroz rupice izvlae se primjerno debeli pramenovi, koji moraju po cijeloj glavi biti pravilno rasporeeni. Plastina ili gumena kapa titi kou glave i vlasite kose od uticaja sredstava za bijeljenje, pa zato ne smije na sebi imati suvie iroke otvore. Na ovako pripremljene pramenove stavlja se sredstvo za bijeljenje koje je pomijeano sa neto jaim hidrogenom. Jainu hidrogena treba prilagoditi stanju, kvaliteti kose i eljenoj nijansi.

Kako u veini sluajeva stranke ele da im se pramenovi izbjele u svijetlu, gotovo sijedu boju kose, proces oksidacije ubrzavamo i ojaavamo pokrivanjem pramenova na glavi sa jo jednom polivinil- kapom.

Ovu drugu kapu treba staviti na glavu, tako da ne proputa vazduh. Zato se sa strana. Iznad ela i na potiljku uvrsti tipaljkama iji kontakt sa sredstvom za bijeljenje mora biti izbjegnut. tipaljke se postavljaju jednim dijelom ispod prve, a drugim iznad druge kape. Ubrzo poslije stavljanja druge kape primjetie se brza oksidacija tamne boje kose, kao i stvaranje jae temperature koju osjetimo pod prstima. To nam govori da je proces oksidacije izuzetno jak, i da stalno treba vriti kontrolu, kako bismo kosu sauvali od jaih oteenja.Kada smo utvrdili da su pramenovi dovoljno osvjetljeni, proces oksidacije prekidamo ispiranjem i amponiranjem pramenova. Kapu sa glave jo uvijek ne skidamo niti kod pramenova koristimo sredstvo za regeneraciju.

Ako se smatra da su pramenovi dovoljno osvijetljeni i da se mogu obojiti samo upotrebom kolor-uvrivaa, prva kapa se skida, a kosa amponira i dobro ispira vodom uz koritenje regeneratora. U veini sluajeva pramenovi ostaju ukasti, a negdje i narandasto- crveni, to zahtijeva obavezno matiranje odgovarajuim bojama. Praksa je pokazala da je u takvim sluajevima najbolje koristiti boje miks-tonova: cendre i ekstra mat. Boju cendre koristimo oko 4-6 cm (izmjerena masa istisnuta iz tube) i 1-2 cm ekstra mat boje. Boje prethodno treba izmjeati etkicom, uz dodavanje u malim koliinama obine, iste vode.

Na oprane, isprane i dobro izbrisane pramenove etkicom nanesemo vei dio boje. Manji dio ostavljamo za sluaj ako je sredstvo za bijeljenje prolo kroz otvore kape i osvjetlilo kosu na vlasitu. Ovaj ostatak boje nanosi se tek poslije skidanje prve kape sa glave. Prilikom nanoenja boje na kosu, primjetiemo nagli matirajui efekat. U momentu boja dobija cendre-ljubiastu mat boju. Na ovako brzo razvijanje boje uticali su ostaci hidrogena koji se i poslije pranja i ispiranja nisu isprali sa kose. Zato poslije pranja pramenova i nismo upotrebljavali sredstva za regeneraciju, a boju smo mijeali samo sa vodom.

Bez ikakvog straha da bi kosa potamnila, treba pustiti da pramenovi due stoje pod uticajem boje. Poslije bojenja pramenova, kapu treba skinuti. Zatim kosu amponirati i poslije ispiranja upotrebiti regenerator. Kosa u mokrom stanju nee odmah pokazati svijetlo i izbjeljenje i bojene pramenove. Pravi efekat boje pramenova primjeuje se tek poslije suenja, odnosno eljanja frizure.

Kape i igle za pramenove

TEHNIKA PJEANOG SATA najnovija tehnika izvlaenja pramenova

Tehnika pjeanog sata - trik je u kontrastu boja. Rije je o bojenju jednog dijela kose dok je ostatak u kontrastnoj nijansi.

Najee se boji prednji dio glave no to ne mora biti uslov.

Ova tehnika izvlaenja pramenova namijenjena je kratkoj kosi i efektnim frizurama te hrabrim nijansama poput ljubiaste, plave ili neke druge, ive boje.

Pranje kose i suenje kose

Kosa je dio naeg organizma i sve to se deava u naem tijelu, odraava se na njen izgled i kvalitet. Nije svejedno koja sredstva koristimo za njegu kose, a jedna od vanih radnji u njezi je pranje. Pranje kose je individualna stvar, jer se nekom masti bre, a nekome sporije. To zavisi od rada lojnih i znojnih lezda, kao i od ivotne sredine. Treba je prati onoliko esto koliko je potrebno da uvijek bude ista, a tako ona postaje manje savitljiva i gipka.Kosu peremo sa ciljem da je oslobodimo neistoe i praine koje se svakodnevno nagomilavaju na glavi. Dobar frizer zna da pranjem ne treba oistiti samo kosu, nego kod stranke treba izazvati osjeaj ugodnosti i koristi od pranja. Pri pranju se ne odstranjuju samo neistoa, praina, masnoa ili lak sa kose nego se odgovarajuim amponom daje kosi koi glave sve ono to je potrebno za zdrav izgled. Neki amponi imaju ve ugraena regenerativna sredstva za njegu porozne i suve kose. Takvi amponi nisu za pranje normalne, zdrave kose. Druga vrsta sa posebnim dodacima djeluje na upalu lijezda lojnica, kao i na djelovanje bakterija i gljivica, to otklanja masnou i perut. Postoje amponi i za njenu, poroznu i oteenu kosu. Kako se pravilno izvodi pranje kose? etkanjem raeljamo kosu od eventualnog tapiranja, odnosno mehaniki otklanjamo prainu, lak i ostalu neistou sa kose.

Predpranje- na pokvaenu kosu jednomjerno nanosimo malu koliinu ampona koju smo protrljali dlanovima. Kosu trljamo rairenim prstima. Usljed prisustva neistoe ampon slabo pjeni. Kod ispiranja, voda e biti potpuno prljava.

Glavno pranje- primjernu koliinu ampona opet protrljamo dlanovima i nanosimo na kosu. Prstima lagano masiramo kosu izazivajui stvaranje pjene. Prvo poinjemo masirati od potiljka jagodicama prstiju, inei krune pokrete. Tom prilikom svakim pojedinim prstom vrimo pritisak na kou i bolju cirkulaciju. Na taj nain se i koa temeljito oisti od peruti, znoja i masnoe. Poslije pranja kosu treba dobro isprati toplom vodom, kako bi se otklonili posljednji ostaci ampona i neistoe. Obema rukama kosu treba stisnuti da se voda iscjedi, a onda dobro obrisati runikom. Za pranje glave se ne preporuuje upotreba hladne vode.

Ona moe izazvati opadanje kose. Najefikasnija njega kose poslije pranja postie se primjenom regeneratora, koji se nalazi u obliku tenosti, emulzije ili kreme. Ova sredstva imaju regenerativni i preventivni uinak.

Dvije stvari su vane za uspjeno feniranje etka i fen za kosu. etka mora biti kvalitetna i adekvatna tipu i kvalitete kose, a debljina joj zavisi od duine kose. Za kratku kosu koristite etku promjera 2-5 cm, za srednju 5-7 cm, a za dugu od 7-10 cm. Fen za kosu mora biti jak, te treba imati funkcije podeavanja jaine i topline vazduha. Metalna okrugla etka pravi se od aluminijuma i presvuena je slojevima keramike, zahvaljujui emu zadrava veliku koliinu topline iz fena za kosu. Takvom etkom se zaglauje dlaka, pa kosa fenirana takvom etkom dobija sjaj i volumen. Slui za uvijanje i pravljenje lokni. Najbolje emo isfenirati na ravno etkom od konjske i svinjske dlake i najlona. Ona izvlai i ispravlja vlas i odlina je za kovravu, ilavu kosu koja se teko smiruje.

Feniranje zapoinjemo razdjeljivanjem kose uz lice na kvadrante koji se potom poprskaju vodom (moete koristiti i regenerator u spreju) tako da prskani dio kose bude gotovo potpuno mokar. Potom odijeljeni dio kose namotamo na etku i odignemo od tjemena za gotovo 90 stepeni, to e omoguiti bolji volumen. Suilo usmjerimo u korijen vlasi, to je blie mogue. Isto uinimo i sa drugim dijelom kose. Frizuru potom uvrstimo lakom za kosu ili stilizujemo po elji. Kosa mora biti potpuno mokra, jer ako se i neznatno osui nemogue je napraviti volumen. Ukoliko je kosa tanka utrljamo malo pjene u cijelu kosu. Ako kosa nije tanka na kosu uz vlasite nanesemo proizvod za volumen. Osuimo kosu i izvuemo irom etkom.

Pripazimo da feniramo kosu sistematino, tj. da feniramo dio po dio kose. Pramenove koji padaju na lice uvijemo na vee uvijae. Odvojimo pramenove irine uvijaa, namotamo ih od lica prema zatiljku i dobro uvrstimo. Ostavimo ih na kosi zavisno koliki intenzitet elimo, ali dvadeset minuta do pola sata bi trebalo biti sasvim dovoljno. Kada ih skinemo, ravnom etkom svu kosu zaeljamo od lica. Za duu postojanost uvrstimo je lakom. etka riblja kost je britanski izum. Kod nas se koristi poslije feniranja, za raeljavanje i zaglaivanje kose, kao i za finu krajnju doradu. Takvom etkom se kosa na krajevima i u korjenu usmjerava u eljenom pravcu. Osim toga, za kratku kosu koja nije bojena, za feniranje e biti dovoljna samo ova etka. Provlaimo je kroz kosu u eljenom pravcu i pratimo pramen fenom.MODERNE FRIZURE PRAMENOVI NA KRATKOJ CRNOJ KOSI

Crna boja kose je oduvijek izgledala vrlo atraktivno, ali opet klasino. No, uz pomo pramenova kosa dobija potpuno drugaiji izgled. Frizure sa crnom bojom kose su uvijek bile moderne.

Crna boja daje eni zavodljiv, tajanstven izgled to je pravi mamac za suprotni pol. Ukoliko elite ublaiti ili smanjiti intenzitet tamne boje dodajemo nekoliko pramenova koji e dati modernu, zanimljivu i privlanu frizuru. Ako je kosa zdrava i dobro oiana sve boje pramenova e se lijepo uklopiti bilo crveni koji e dati vamp izgled ili ljubiasto-plavi za mladenaki moderan izgled.

ZAKLJUAK

Kod svijetljenja pramenova kratke kose, potrebno je prije stavljanja kape kosu raeljati sa odgovarajuim razdjeljkom (ako ga stranka nosi). Na raeljanu kosu postavlja se specijalna gumena kapa, a umjesto nje moe se koristiti i plastina vreica.

Kako u veini sluajeva stranke ele da im se pramenovi izbjele u svijetlu, gotovo sijedu boju kose, proces oksidacije ubrzavamo i ojaavamo pokrivanjem pramenova na glavi sa jo jednom polivinil- kapom.

Kada smo utvrdili da su pramenovi dovoljno osvjetljeni, proces oksidacije prekidamo ispiranjem i amponiranjem pramenova. Kapu sa glave jo uvijek ne skidamo niti kod pramenova koristimo sredstvo za regeneraciju.

Bez ikakvog straha da bi kosa potamnila, treba pustiti da pramenovi due stoje pod uticajem boje. Poslije bojenja pramenova, kapu treba skinuti. Zatim kosu amponirati i poslije ispiranja upotrebiti regenerator. Kosa u mokrom stanju nee odmah pokazati svijetlo i izbjeljenje i bojene pramenove. Pravi efekat boje pramenova primjeuje se tek poslije suenja, odnosno eljanja frizure.

Pri izradi pramenova na kratku kosu nisam imao problema, jer sam se drao pravila navedenih u knjizi.