of 60 /60
UNIVERSITATEA „Lucian Blaga” DIN SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE , INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Referat Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

Embed Size (px)

Text of Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

Page 1: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

UNIVERSITATEA „Lucian Blaga” DIN SIBIU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE , INDUSTRIE

ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Referat

Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

Nume student :

Teodora-Sînziana POENARU

-SIBIU-

2012

Page 2: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

CUPRINS

CUPRINS ......................................................................................................................2

I. INTRODUCERE.......................................................................................................3

II. OBEZITATEA ÎN MAREA BRITANIE ŞI STATELE UNITE ALE AMERICII

.....................................................................................................................................................7

III. O ABORDARE ETICĂ A DECIZIILOR POLITICE .....................................11

3.1 Efectele dăunătoare ale marketingului alimentelor ...........................................16

3.2 Vulnerabilitatea specială a copiilor.....................................................................18

3.3 Rolul guvernului în promovarea sănătăţii publice..............................................19

3.4 Un cadru pentru problemele de etică.................................................................24

IV. INIŢIATIVELE INDUSTRIEI ALIMENTARE DE A ABORDA PROBLEME

PUBLICE DE SĂNĂTATE....................................................................................................26

4.1 Raţiuni juridice pentru şi împotriva acţiunilor guvernului în abordarea obezităţii

..............................................................................................................................................27

V. COMBATEREA PERSPECTIVELOR POLITICE PRIVIND OBEZITATEA

COPIILOR..............................................................................................................................28

5.1 Fundaluri pentru Arkansas Legea 1220 din 2003...............................................29

5.2 Reactii la Legea 1220.........................................................................................30

BIBLIOGRAFIE.....................................................................................33

Page 3: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

I. INTRODUCERE

Matricea etică este o unealtă etică, o metodă de evaluare morală creată în 1994 de Ben

Mepham la Centrul de Bioetică Aplicată din Nottingham şi dezvoltată ulterior pentru a ajuta la

luarea deciziilor cu privire la acceptabilitatea etică a unor noi biotehnologii. Nu întâmplător ea

a fost dezvoltată în cadrul unor programe privind politicile agricole ale Uniunii Europene.

Preocuparea e mai generală: aceea de a inventa o „cutie cu unelte etice” pentru a facilita

deciziile politice de acest fel la care iau de regulă parte persoane fără o instrucţie etică

specială şi chiar fără o instrucţie ştiinţifică în domeniu (mai ales dacă e consultată şi populaţia,

în mod democratic), dar care sunt informaţi corespunzător de specialişti. (docs.google.com)

Matricea etică a fost introdusă cu scopul de a facilita deliberarea etică şi de a lua

deciziile. Pe baza noţiunii de moralitate comună , obiectivul său principal este de a ajuta non-

filosofii să aprecieze valoarea de intuiţii etice pentru a ajunge la bine-consideratele judecări

Page 4: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

(gândiri) etice. (traducere Mepham Ben , 2006)

Produsele alimentare şi etica sunt strâns legate. Etica se referă la valorile, principiile şi

codurile cu ajutorul cărora oamenii trăiesc. A acţiona în mod etic înseamnă cu valori în serios.

Matricea etică este o listă de probleme, structurată în jurul teoriei etice stabilite. Aceasta se

bazează pe trei principii etice: respectul pentru bunăstare, autonomie şi justiţie.

(foodethicscouncil.org)

Utilizarea matricei etice poate clarifica situaţia de a identifica problemele etice care

sunt în joc la diferite puncte din lanţul alimentar , de la „domeniu la consumator” şi modul în

care nevoile diferitelor părţi interesate ar putea fi afectate de intervenţiile politice specifice.

(Harris L. ,2011 )

Matricea etică a fost folosită de către indivizi şi grupuri în numeroase setări. Forsberg

(2007) pare să sugereze că singurul mod valabil de a folosi aceasta este ca şi un instrument

utilizat în cadrul unui proces deliberativ care implică o gamă largă de reprezentanţi ai părţilor

interesate. (traducere Mepham Ben , 2006 )

Imaginea de ansamblu a celor patru principii dezvoltate iniţial de către Thomas

Beauchamp şi James Childress sunt acum folosite în bioetica modernă de luare a deciziilor şi

de dezbatere. Iniţiatorii acestor principii susţin că niciunul nu este mai important decât altul.

(Beauchamp TL , 2001 )

Punctul de plecare pentru analiza etică este formularea unui set de principii prima facie

(la prima vedere) , care sunt considerate evidente în moralitatea comună , dar pentru care nu

se atribuie ponderarea şi , prin urmare , la care utilizatorii potenţiali pot ataşa importanţă la fel

de multă cât este considerată adecvată . (traducere Mepham Ben , 2011)

Termenul de "politică de cercetare a obezităţii" poate fi interpretat în multe feluri.

După discuţii ample, participanţii recomand termenul ca : aplicarea unor metode de cercetare

cantitative şi calitative în a înţelege factorii politici determinanţi legaţi de obezitate şi a

populaţiei la nivel de sănătate şi consecinţele economice . Deşi nu sunt incluse în mod

explicit, definiţia ar trebui să cuprindă următoarele: analiză a politicilor existente, efect direct

şi indirect al politicii privind dieta, activitatea fizică, greutatea şi energia, echilibrul

comportamental, impactul politicii asupra normelor sociale, durabilitatea activităţilor.

(McKinnon A. Robin, 2009)

Tema explorează capacităţile multidimensionale ale matricei etice , atât ca o procedură

, cât şi ca un instrument de fond în astfel de programe , cu accent pe producţia de alimente, de

Page 5: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

introducere pe piaţă (comercializare) şi de consum. (traducere Mepham Ben , 2006)

Un exemplu concludent , ce poate fi folosit ca generalitate este abordarea standard de

etică biomedicală , dezvoltată de Beauchamp şi Childress în „Principiile Eticii Biomedicale”

ce rezolvă probleme etice legate de cele trei principii etice : autonomie , binefacere şi non-

maleficienţă , justiţie . Toate aceste principii necesită o conversaţie despre nevoile şi dorinţele

pacientului sau , în caz , ale justiţiei , membrilor comunitaţilor. (Beauchamp TL , 2001)

Este discutabil dacă utilizarea matricei etice se ridică la o metodologie în sine sau dacă

aceasta este în esenţă o abordare la deliberare etică. Dar în timp ce drepturile de proprietate nu

sunt revendicate în matricea etică şi critica informată este binevenită , pare important a

corecta neînţelegerile cu privire la utilizarea şi valoarea sa , atunci când acestea apar şi atunci

când este cazul să furnizeze dovezi puternice pentru a susţine principalele sale principii şi să

dezvolte utilizările potenţiale ale acestora. (traducere Mepham Ben , 2006)

Încrederea consumatorilor în producţia de alimente şi de capacitatea autorităţilor de a

le proteja a fost erodată aşa cum există o suspiciune larg răspândită că lipsesc condiţii de

transparenţă publică şi informaţii importante. ( Chadwick R, 2003)

Este evident că lumea noastră aflată în continuă schimbare dezvăluie acum , cu

regularitate uimitoare , o succesiune de evoluţii care , deşi atunci când vizualizate în

retrospectivă par să fi fost în curs de dezvoltare treptată , pe o perioadă substanţială de timp,

acum ameninţă să-şi asume starea critică în termen de câţiva ani. (traducere Mepham Ben ,

2006)

Politica este recunoscută ca un instrument puternic pentru a influenţa sănătatea

publică, în general, şi politicile în domeniul sănătăţii publice menite să reducă consumul de

tutun au modificat mediul în care indivizii fac alegeri cu privire la consumul de tutun şi

încetarea acestui consum. ( McKinnon A. Robin, 2009)

În timp ce guvernele alese în mod democratic pot presupune legitimitate pentru

iniţiativele lor politice , pluritatea rămâne importantă , atât din perspective utilitare , cât şi

deontologice , pentru a se asigura că politicile intervenţioniste care afectează societatea ca un

întreg sunt compatibile cu standardele comun acceptate etice. (traducere Mepham Ben , 2011)

Page 6: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

Tabel 1.1 : O matrice etică generală pentru utilizarea în aspecte legate de alimentaţie şi

agricultură.

Respect pentru Bunăstare Autonomie Corectitudine

Producători Venit şi muncă

satisfacătoare

Libertate

managerială

Legi de comerţ

echitabile

Consumatori Siguranţă şi

acceptabilitate

Alegere Accesibilitate

Organisme

tratate

Bunăstare Libertate

comportamentală

Valoare

intrinsecă

Mediu Conservare Biodiversitate Durabilitate

(traducere Mepham Ben , 2011)

Matricea etică „nu aspiră să fie o procedură de decizie"; ea e un „cadru de analiză

etică" menit să „faciliteze decizia raţională în domeniul politicilor publice" prin „articularea

dimensiunilor etice ale oricărei probleme dezbătute"; e un „mijloc de a stabili care sunt

percepţiile relative ale membrilor unui comitet de etică asupra problemei de rezolvat", având

capacitatea de a "ghida deliberarea etică şi de a identifica ariile de dispută" . (scritube.com)

Rawls , într-o reformulare a teoriei sale , a început prin a identifica patru roluri sau

obiective ale filosofiei politice , care pot fi rezumate după cum urmează:

1) furnizarea de "accent pe întrebări profunde în litigiu , pentru a vedea dacă , în

ciuda aparenţelor , nişte baze ale unui acord filosofic şi moral pot fi găsite"

2) furnizarea de "un cadru unitar în care răspunsurile propuse la întrebările de

dezbinare pot fi făcute în concordanţă şi concluziile desprinse din diferite tipuri de cazuri pot

fi aduse să se bazeze una pe alta... "

3) recunoscând "faptul existenţei diferenţelor profunde şi ireconciliabile în

concepţiile rezonabile , cuprinzătoare şi filosofice despre lume ale cetăţenilor şi opiniile lor de

valori morale şi estetice să fie căutate în viaţa omului", pentru a încerca să le împace , arătând

motivul şi , într-adevăr bunul politic şi beneficiile (precum reconcilierea) "

4) promovarea părerii că "filosofia politică este realist utopică , că este limita

posibilităţii politicii practicabile ". (traducere Mepham Ben , 2006)

Page 7: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

II. OBEZITATEA ÎN MAREA BRITANIE ŞI STATELE

UNITE ALE AMERICII

„Fiindca excesul de greutate a devenit o condiţie normală , Marea Britanie acum a

devenit o societate de obezi". (raport de guvern , Departamentul pentru Inovaţie , Universităţi

şi Aptitudini 2007 ) (traducere Mepham Ben , 2006)

Page 8: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

Diete legate de boli care au luat proporţii epidemice afectează în mod semnificativ

calitatea vieţii în timp ce obezitatea se răspândeşte la majoritatea din populaţia adultă , dar de

asemenea , şi la tineri , care au foarte rar posibilitatea de diete alternative. Aceste alimente

presupun o soluţie foarte bine direcţionată pentru bolile legate de dietă , cu reducerea efectivă

a riscurilor şi îmbunătăţirea fizică şi mentală a bunăstării , dar încă se confruntă cu o serie de

probleme nerezolvate. Alimentele funcţionale sunt introduse în societate la un moment

deosebit de sensibil. ( Chadwick R, 2003)

Aceasta nu pare a fi o chestiune de oameni care au mai puţină voinţă decât generaţiile

anterioare sau care au devenit mai lacomi , ci mai degrabă ţine de schimbări profunde care au

avut loc în societate în ultimii 50 de ani - care au avut impact asupra modelelor de lucru , de

transport , producţia de alimente şi de vânzări , activităţi recreative şi de petrecere a timpului

liber. (traducere Mepham Ben , 2006)

Obezitatea are probleme grave de sănătate şi implicaţiile economice.

Cauzele de creşterea nivelului de obezitate sunt în acelaşi timp simple şi complexe.

Genetica singură nu poate explica creşterea ratelor excesului de greutate şi obezitate.

În schimb, se pare că , creşterea prevalenţei obezităţii provine dintr-o gamă complexă de

factori de mediu care , în combinaţie cu genetica afectează dieta, activitatea fizică, de somn şi

alte comportamente umane. (McKinnon A. Robin , 2009)

Aceste modificări au expus tendinţa de bază , biologică pentru mulţi oameni de a pune

in greutate şi a menţine această greutate , astfel că în prezent 25% dintre adulţi sunt evaluaţi în

conformitate cu indicele lor de masa corporală (IMC) ca „obezi". În timp ce ar putea părea a

fi doar o problemă estetică , de fapt , excesul de greutate şi obezitatea cresc riscul unei game

largi de boli cronice , cum ar fi hipertensiunea arterială , boli cardiovasculare (inclusiv

accident vascular cerebral) , diabet zaharat tip 2 şi cancer. Bunăstarea poate fi , de asemenea ,

grav afectată de incapacitatea fizică , stigmatizarea socială , respectul de sine scăzut şi , în

general , de o calitate scăzută a vieţii. Aceste tendinţe sunt evidente în multe ţări , şi sunt ,

probabil , cel mai pronunţate deja în Statele Unite ale Americii. (traducere Mepham Ben ,

2006)

Creşterea nivelului de obezitate din SUA , în ultimele câteva decenii a fost dramatică ,

cu implicaţii serioase pentru sănătatea publică şi pentru economie. Experienţe în controlul

tutunului şi alte iniţiative de sănătate publică au arătat că politica publică poate fi un

instrument puternic pentru a efectua schimbările structurale ce pot să modifice populaţia la

Page 9: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

nivel de comportament. Dovezile sugerează că aportul caloric mediu în SUA a crescut în

ultimii ani şi că energia pe cap de locuitor disponibilă în ţară este mai mare acum decât în

orice perioadă în secolul trecut. (McKinnon A. Robin , 2009)

Nu numai că există consecinţe grave pentru persoanele afectate de obezitate, dar

implicaţiile economice sunt , de asemenea , proiectate ca fiind substanţiale. De exemplu , în

Marea Britanie costurile pentru Serviciile Naţionale de Sănătate , care pot fi atribuite la

excesul de greutate şi de obezitate se preconizează să se dubleze la 10 miliarde de lire sterline

pe an până în 2050. Dar acestea nu sunt costuri majore , deoarece impactul mai larg asupra

societăţii financiare şi de afaceri este de asteptat a ajunge la 50 miliarde pe an

(Departamentul pentru Inovaţie, Universităţi şi Aptitudini 2007) (traducere Mepham Ben ,

2006)

O perspectivă în discuţiile politice din SUA cu privire la obezitatea din copilărie

subliniază responsabilitatea personală , considerând că consumul de alimente este o chestiune

individuală şi de faptul că părinţii , adolescenţii sunt cei mai în măsură pentru a lua decizii de

consum. Acest punct de vedere informează acţiuni politice care pun accentul pe îmbunătăţirea

accesului la activitatea fizică şi diete sănătoase. Într-un mediu obezogen , copiii pot găsi

alegerile lor alimentare influenţate de disponibilitatea , preţul şi comercializarea lor. (Kersh

Rogan , 2011)

Obezitatea din copilarie poate avea grave consecinţe pe termen lung pentru sănătate ,

pentru cursul de ansamblu al vieţii unei persoane. (Hastings E. Blacksher , 2008)

În mod clar , la nivel fiziologic , obezitatea este o consecinţă a prea multei energii din

alimentele ce au fost consumate , o energie prea mare faţă de cât este aşteptat în activitatea

fizică. Acest exces de energie se bazează pe grăsimi şi atunci când procesul va continua pe o

perioadă substanţială rezultatul este o creştere a IMC-ului (indicelui de masă corporală), care

se manifestă mai întâi ca exces de greutate , apoi ca obezitate. (traducere Mepham Ben , 2006)

În Statele Unite , controlul politic depinde în parte de opinia publică. Există dovezi că

îngrijorarea opiniei publice cu privire la comercializarea produselor alimentare şi obezitatea

din copilarie este în creştere , deşi părinţii susţin puncte de vedere oarecum paradoxale , cu

privire la industrie şi responsabilitatea parentală în acest domeniu. (Wilde Parke , 2009 )

În Marea Britanie cei mai mulţi oameni trăiesc acum într-un mediu obezogen , în care

activităţile de muncă şi de petrecere a timpului liber sunt în mare parte sedentare , transportul

de mult este motorizat (scări rulante şi lifturi ) şi preţurile mici publicităţii pentru alimente şi

Page 10: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

convingătoare încurajeză mâncatul în exces de alimente cu conţinut ridicat de zahăr , sare şi

grăsimi (denumit HSSFF). Este evident că problema obezităţii este extrem de complexă şi nu

poate fi abordată în mod eficient pentru a îndemna oamenii să "mănânce cu înţelepciune".

(traducere Mepham Ben, 2006)

Tabelul 2.1 Parteneri cheie în implementarea unei cercetări a obezităţii agendei politice

Cunoştiinţe despre generaţie Cunoştiinţe despre transfer

Comunităţi

Alte agenţii

guvernamentale (de exemplu,

departamentele de agricultură, educaţie,

transport, parcuri şi recreere)

Agenţiile internaţionale (de

exemplu, Organizaţia Mondială a

Sănătăţii)

Organizaţiile de voluntari

şi profesionale în comunitate medicină /

politică (de exemplu, Societatea

Americana de Cancer)

Organizaţiile non-profit

(de exemplu, Robert Wood Johnson

Foundation)

Generaţie de cunoştiinţe,

parteneri

Mass-media (de exemplu,

mass-media ,bazate pe web mass-media)

Persoanele cu influenţă

mass-media

Corporaţii de alimente şi

băuturi

Marile corporatii care nu

sunt legate de industria alimentară şi a

băuturilor (de exemplu, sala de fitness)

Grupuri cu obiective

complementare (de exemplu, schimbările

climatice)

Grupuri cu experienţă în

difuzarea de mesaje de sănătate publică

(de exemplu, controlul prejudiciului, de

siguranţă, precum şi organizaţiile de

prevenire a violenţei)

(McKinnon A. Robin, 2009)

Page 11: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

III. O abordare etică a deciziilor politice

Raportul Consiliului Nuffield în Bioetică este singurul care abordează în mod specific

obezitatea (şi alte probleme de sănătate publică) din punct de vedere etic. Perspectivele sale

oferă unele ghiduri valoroase ale modului în care politica ar putea fi în formă .

Raportul Nuffield subliniază rolul unui model de administrare cu care guvernele au obligaţia

de a asigura condiţii care să permită cetăţenilor acestora să fie sănătosi - o parte din ceea ce

presupune efortul pentru a reduce inegalităţile în materie de sănătate în cadrul populaţiei.

Recunoscând în acelaşi timp necesitatea de a respecta alegerea personală , raportul Nuffield

consideră că , în scopul de a proteja persoanele si grupele de persoane vulnerabilele (de

exemplu, copiii şi adulţii defavorizate) diverse intervenţii politice pot fi justificate din punct

de vedere etic . (traducere Mepham, 2006)

Epidemia de obezitate nu poate fi inversată fără îmbunătăţiri substanţiale ale mediului

de marketing alimentar care înconjoară copiii. Comercializarea produselor alimentare

Page 12: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

destinate copiilor promovează aproape în exclusivitate calorii dense , alimente sărace în

nutrienţi şi profită de vulnerabilitatea copiilor la mesaje persuasive. Tot mai multe dovezi

ştiinţifice arată efectele potenţial profunde de comercializare ale produse alimentare pe tot

parcursul vieţii copiilor şi în comportamente alimentare şi de sănătate. Mare parte din această

propagandă are loc în mass-media la nivel naţional (de exemplu : televiziune , internet) , dar

companiile , de asemenea , vizează în mod direct copiii în propriile lor comunităţi , prin

utilizarea de panouri şi prin mediile locale , cum ar fi magazine , restaurante şi şcoli. Având în

vedere efectul nociv al acestui mediu de comercializare cu privire la sănătatea copiilor şi

reticenţa industriei de a face modificările necesare la practicile sale de comercializare a

produselor alimentare , guvernul de la toate nivelurile are obligaţia de a acţiona. (Harris

L. ,2011 )

O perioadă de autoreglementare poate fi importantă în elaborarea politicilor viitoare.

(Wilde Parke , 2009 )

Practicile la nivel local pe bază de marketing sunt mai greu de măsurat cantitativ ,

deoarece acestea variază în funcţie de locaţie. De exemplu , în supermarketuri , cerealele cu

un conţinut mare în zahăr comercializate direct copiilor sunt puse pe rafturi mici şi mijlocii (la

nivelul ochilor copiilor) şi vor fi prezentate în afişe speciale ale magazinelor şi promoţii de

preţ. În şcoli , unde copiii oferă o piaţă captivă pentru agenţii de publicitate, ca de exemplu de

comercializare a produselor alimentare pentru a include stimulente sponsorizate - copiii sunt

premiaţi cu pizza gratuit pentru citirea cărţilor ; programe de atragere de fonduri , în care

şcolile primesc fonduri atunci când familiile achiziţionează produse alimentare dând dovada

de cumpărare (ex. bonul fiscal) la şcoală ; produse de marcă alimentare servite în cantinele

şcolare , magazine şi maşini automate , logo-uri corporative de pe tablourile de bord , coperte

de cărţi , tricouri. (Harris L. ,2011 )

Tabel 3.1 : O propunere pertinentă a principiilor specifice de matrice (PSM) pentru

abordarea obezităţii , care precizează idealurile deciziilor politice privind producţia de

alimente , comercializarea şi consumul .

Respect pentru Bunăstare Autonomie Corectitudine

Producători de Venituri Autodetermina Legi de

Page 13: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

alimente : agricultori

şi lucrători ; asociaţii

ale producătorilor de

produse alimentare ,

alimente de procesare

satisfăcătoare şi

muncă pentru

producerea de

alimente mai puţin

obezogene

re comerţ echitabile

Comercianţi

de produse

alimentare: en-gross-

isti; cu amănuntul

Venituri

satisfăcătoare şi

muncă pentru

vinderea de alimente

mai putin obezogene

Piaţă liberă Legi de

comerţ echitabile

Consumatori

cu riscul de obezitate

Reducerea

riscurilor de obezitate

şi a bolilor asociate

acesteia

Alegerea

alimentelor în mod

informat

Egalitatea în

oportunităţi , de

exemplu : în

accesarea alimentelor

sanatoase

Membrii

societăţii

Sănătatea şi

prosperitatea

populaţiei globale

Diversitate Durabilitate

(traducere Mepham Ben, 2006)

Tabel 3.2 Descrierile a 3 tipuri de reglementări referitoare la alimentele destinate

copiilor

Tipul

regulamentului

Descrieri

Regulament statutar Texte înscrise în legi sau statute sau reguli menite

să dezvolte detalii ale conceptelor generale stipulate de

legislaţie.

Dezvoltarea , promulgarea şi aplicarea sunt de

responsabilitatea unui guvern sau unui organism

mandatat.

Page 14: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

Poate fi folosit pentru a pune în aplicare restricţii

sau interdicţii , inclusiv interdicţii de publicitate , care

interzic cantitatea sau conţinutul unor formulare

prevăzute de publicitate prin intermediul mass-media.

Orientările

guvernului

Liniile directoare emise sau puse în aplicare de

către un guvern sau organism mandatat.

Nu au suport legal.

Autoreglări Regulamentul , care este condus , finanţat şi

administrat de industria în cauză.

Două elemente de bază: un cod de practică , care

reglementează conţinutul de campanii de marketing şi un

proces pentru stabilirea , revizuirea şi aplicarea codului

de practică , de obicei în formă de „autoreglementare a

organizaţiei".

Poate fi mandatat de guvern.

Folosit doar rareori să impună restricţii.

Autoreglementarea este uneori folosită pentru a se

referi la coduri voluntare dezvoltate de companii de

produse alimentare individuale , dar ele nu pot fi descrise

strict ca autoreglementări .

( Hawkes Corinna , 2007)

Tabelul 3.3: O matrice de obiective politice (MOP) indicând o serie de propuneri

(speculative) referitoare la producţia de alimente, comercializarea şi consumul

Respect pentru Bunăstare Autonomie Corectitudine

Producători de

alimente : agricultori

şi lucrători ; asociaţii

ale producătorilor de

Legiferarea/

reglementarea pentru

a reduce semnificativ

producţia de alimente

Protejarea

practicilor inovative

şi antreprenoriale

Promovarea

comerţului echitabil

Page 15: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

produse alimentare ,

alimente de procesare

obezogene prin

redirecţionarea

producţiei de produse

sănătoase

Comercianţi

de produse

alimentare: en-gross-

isti; cu amănuntul

Legiferarea/

reglementarea pentru

a reduce semnificativ

producţia de alimente

obezogene prin

redirecţionarea

vânzărilor de produse

sănătoase

Protejarea

practicilor inovative

şi antreprenoriale

Promovarea

comerţului echitabil

Consumatori

cu riscul de obezitate

Promovarea

unor stiluri de viaţă

sănătoase pentru a

evita obezitatea prin

încurajarea

consumului de

alimente sanatoase

Cultivarea

alegerii informate a

alimentelor prin

educare

Asigurarea

egalităţii de acces la

alimente sănătoase şi

de educaţie

nutriţională ,

promovând astfel un

stil de viaţă sănătos

Membrii

societăţii

Acordarea de

facilităţi pentru a

promova bunăstarea

Promovarea

toleranţei faţă de

infirmitate şi

handicap prin

educaţie şi practici

nediscriminatorii

Asigurarea

disponibilităţii

aprovizionării

durabile de alimente

sănătoase prin

planificarea pe

termen lung

(traducere Mepham Ben, 2006)

Page 16: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

Tabel 3.4 : Standarde propuse pentru autoreglementarea activităţilor din industria

alimentară

Scopuri Standarde

Transparenţă Transparenţă de autoreglementare,

standardele create de o combinaţie de

oameni de ştiinţă .

Obiective şi criterii de referinţă

semnificative

Coduri specifice de comportamente

acceptabile pe baza unor criterii ştiinţific

justificate.

Responsabilitatea şi evaluarea

obiectivă

Procedurile de Built-in

Evaluarea obiectivă de

autoreglementare Evaluări periodice / de

audit pentru a determina conformitatea şi

rezultatele.

Supravegherea Supravegherea de către un

organism global de reglementare adecvat

sau de sănătate (de exemplu, Organizaţia

Mondială a Sănătăţii)

( Sharma L. Lisa, 2010)

Pentru a câştiga sprijinul pentru intervenţiile de politici care vizează reducerea

obezităţii , acestea trebuie să fie formulate pe baza unor decizii etice , care acordă prioritate

sănătăţii publice. Guvernul britanic ar trebui să adopte un model de administrare pentru a

proteja interesele celor mai vulnerabili şi să caute să realizeze egalitatea în societate , fără a

respinge alegerea responsabilă cu caracter personal.

Utilizarea matricei etice în formele prezentate aici (aşa cum se specifică principiile şi

obiectivele politicii de matrici) ar putea oferi un instrument conceptual pentru a ajunge la

publicul transparent şi etic. (traducere Mepham Ben, 2006)

Page 17: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

3.1 Efectele dăunătoare ale marketingului alimentelor

Companiile de produse alimentare în mod tradiţional au susţinut că publicitatea lor pur

şi simplu încurajează copiii să prefere un brand sau altul şi , astfel , nu contribuie la obezitate

din copilarie. Cele mai multe cercetări cu privire la efectele de publicitate alimente de

televiziune pentru copii confirmă faptul că acestea cresc preferinţele copiilor pentru brandurile

promovate , opţiuni de produse alimentare specifice după expunerea la reclamă şi a cererilor

de către părinţi a alimentelor cărora li s-a făcut publicitate. Mai multe cercetari recente au

demonstrat că , comercializarea produselor alimentare are efecte profunde asupra dietei

copiilor în general şi asupra sănătăţii. De exemplu , publicitatea produselor alimentare creste

consumul de orice snack-uri disponibile în timpul şi imediat după expunere şi expunerea la

televiziune este asociată cu creşterea consumului de calorii , indicele de masă corporală şi a

redus consumul de fructe şi legume. Cercetarea a demonstrat , de asemenea , o asociere între

expunerea la publicitate a băuturilor răcoritoare şi consumul de băuturi îndulcite cu zahăr.

(Harris L. ,2011 )

Din 2005 , Atelierul privind Autoregulamentul de Marketing, si Obezitatea Infantilă ,

membri ai industriei alimentare şi a băuturilor, precum şi companii de divertisment şi mass-

media, au luat măsuri importante pentru a încuraja o mai bună nutriţie şi fitness-ul în rândul

tinerilor naţiunii.(Kovacic E. William, 2008)

Page 18: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

Figura 3.1 Numărul de ţări, cu reglementările legale şi autoreglementări specifice

pentru comercializarea produselor alimentare la tineri: 2004 şi 2006.

( Hawkes Corinna , 2007)

Până în prezent, 13 din cele mai mari companii alimentare şi de băuturi s-au alăturat

iniţiativei, angajându-se să nu fie la televizor, radio sau prin publicitatea pe internet reclame

publicitare ale produselor alimentare ce nu îndeplinesc cerinţele specificate în standardele

nutriţionale adresate copiilor sub 12 ani. Alte aspecte ale angajamentelor includ limitarea

utilizării de caractere licenţiate la promovarea de produse sănătoase sau stilurilor de viaţă, să

nu caute destinaţii de plasare de produse pentru copii în regia de media, să nu facă publicitate

pentru alimente sau băuturi în şcoli elementare. (Kovacic E. William, 2008)

Reducerea comercializării produselor alimentare pentru copii a fost propusă ca o

modalitate de abordare a crizei globale de obezitate din copilarie , dar semnificative bariere

sociale , juridice , financiare şi percepţia publică au stat în cale. Literatura de specialitate

informează că introducerea pe piaţă a produselor alimentare pentru copii este : (a) masivă ,

Page 19: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

(b) numărul de locuri se extinde (destinaţii de plasare de produse, jocuri video, internet,

telefoane mobile etc) ; (c) alcătuită aproape în întregime din mesaje de nutrienţi – sărace ,

calorii , alimente dense ; (d) are efecte dăunătoare ; şi (e) este din ce în ce mai globala şi prin

urmare , dificil de reglementat în ţări. Industria alimentară , organisme guvernamentale şi

grupuri de avocatură au propus o varietate de planuri pentru a modifica peisajul de marketing.

(Harris JL , 2009)

3.2 Vulnerabilitatea specială a copiilor

Avocaţii copiiilor se întrebă de etica practicilor de marketing destinate copiilor care nu

se pot încă apăra împotriva influenţei lor. Cercetarea demonstrează în mod constant că , până

la vârsta de 8 ani , majoritatea copiilor nu dispun de competenţele necesare cognitive pentru a

înţelege că publicitatea nu este decât doar o altă sursă de informaţii şi prezintă un punct de

vedere. În cele din urmă , practicile de marketing care conving indirect sunt concepute pentru

a crea clienţi pe tot parcursul vieţii prin imprimarea sensului de brand în mintea copiilor mici.

(Harris L. , 2011 )

Preocuparea etică conform căreia copiii sunt deosebit de vulnerabili în a fi înşelaţi de

marketing este larg acceptată în textele internaţionale , codurile , industria şi reglementările

naţionale. Revizuirea regulamentelor de piaţă , realizată în 2004 a arătat că majoritatea ţărilor

au avut principii etice în care publicitatea nu ar trebui să "exploateze credulitatea copiilor".

Această recunoaştere larg răspândită că tinerii au nevoie de protecţie specială se reflectă în

textele internaţionale , de la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile

Copilului la Camera Internaţională de Comerţ din Codul de Practică în Publicitate. (Hawkes

Corinna , 2007)

Etnia este asociată cu diferenţe în alimente legate de credinţe, preferinţe şi de

comportamente. Şi influenţele culturale pot contribui la risc mai mare de obezitate în rândul

copiilor şi tinerilor în populaţiile minoritare etnice din SUA. Cu toate acestea, atitudinile

culturale şi credinţele nu sunt singurele surse potenţiale de variaţie etnice în prevalenţa

obezităţii în copilărie şi nu ar trebui să fie studiate în mod izolat. Variabile demografice, socio-

structural şi de mediu trebuie să fie, de asemenea, luate în considerare. (Kumanyika K.

Page 20: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

Shiriki, 2008)

3.3 Rolul guvernului în promovarea sănătăţii publice

Deoarece mediul de marketing de alimente contribuie la criza de sanătate cu care se

confruntă copiii naţiunii noastre şi pentru că membri ai industriei alimentare nu fac în mod

voluntar schimbări considerabile necesare pentru a îmbunătăţi acest mediu , guvernul la toate

nivelurile are obligaţia de a interveni în cazul în care se poate. În democraţia noastră

constituţională , o responsabilitate de bază a guvernului este de a proteja şi a promova

sănătatea publică - în special în rândul populaţiilor vulnerabile , inclusiv a copiilor. ( Harris

L. , 2011 )

Un răspuns global şi la nivel naţional este necesar pentru a opri creşterea dramatică a

numărului de copii şi adulţi care sunt obezi. Alte ţări din lume, au folosit o serie de strategii de

combatere a obezităţii. De exemplu, Norvegia a folosit o combinaţie de subvenţii alimentare,

de stabilire a preţurilor ţintă şi o etichetare clară privind produsele alimentare pentru a

conduce oamenii departe de alimente nesănătoase. Aceasta este o oportunitate pentru guvernul

local de a modela conducerea efectivă , de a răspunde la această provocare majoră .(Aylott Jill

, 2008)

Atunci când guvernul reglementează comercializarea produselor alimentare pentru

copii , acesta trebuie să realizeze un echilibru între interesele publice şi private.

Congresul si agentiile federale au competenţă asupra mass-media care traversează liniile de

stat , inclusiv televiziunea , radioul , internetul şi alte mijloace digitale. Prin urmare , eforturile

de politică pentru a limita publicitatea produselor alimentare în mass-media naţionale trebuie

să fie iniţiate la nivel federal. Cu toate acestea , statele şi localităţile au puterea de a lua o

poziţie de reglementare împotriva multor forme de marketing pentru produse alimentare

obezogene. În fapt, statele şi subdiviziunile lor au avut întotdeauna responsabilitatea primară

pentru sănătatea publică. (Harris L. , 2011 )

Guvernul federal , în parteneriat cu statele , şi-a asumat rolul de administrator pentru

Page 21: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

această populaţie vulnerabilă şi sprijină o reţea de servicii destinate să promoveze sănătatea

lor printr-un acces sporit la servicii de sănătate de calitate. (Minihan M. Paula , 2011 )

Un rol important al autorităţilor locale este de a servi ca un teren de testare pentru

iniţiative noi şi promiţătoare de sănătate publică. Una dintre caracteristicile speciale ale

sistemului nostru constituţional este că statele noastre si localităţile pot servi ca laboratoare de

democraţie , testarea de noi experimente sociale şi economice care pot fi studiate , adaptate şi

rectificate pentru a beneficia de alte jurisdicţii. Având în vedere atenţia recentă acordată

marketingului de alimente ca un factor care contribuie semnificativ la obezitate din copilarie ,

multe dintre politicile prezentate sunt nejudecate sau doar incepând de a fi judecate. Prin

urmare, nu ştim încă care va fi cel mai eficient la limitarea comercializării de alimente

nesănătoase şi îmbunătăţirea sănătăţii copiilor. Protejarea copiilor împotriva efectelor nocive

ale marketingului produselor alimentare necesită o serie de intervenţii politice la toate

nivelurile de guvernare - şi în cele din urmă o schimbare în normele sociale de comportament

acceptabil. (Harris L. , 2011 )

În cursul anului 2008 , aproximativ 1 din 7 copii mai mici de 18 ani au fost clasificaţi

ca având nevoi speciale de ingrijire a sanatatii (SHCN) , în conformitate cu definiţia federală.

Estimările privind prevalenţa excesului de greutate şi a obezităţii în rândul copiilor cu SHCN

obţinute din sondaje reprezentative la nivel naţional au arătat că acestea contribuie la creşterea

cazurilor de obezitate din copilarie , în populaţia generală. Obezitatea din copilarie , care este

asociată cu probleme de sănătate pe tot parcursul vieţii , este o ameninţare deosebită pentru

copiii cu SHCN şi poate încetini sau inversa câştiguri de sănătate. (Minihan M. Paula ,2011 )

Tabelul 3.5 : Opţiuni politice locale pentru a restricţiona comercializarea de alimente

nesănătoase pentru copii

Locaţie Opţiuni politice

Supermarketuri, magazine de

convenienţă şi alte puncte de vânzare cu

amănuntul

Impunerea accizelor sau

taxelor băuturilor îndulcite cu zahăr şi

alocarea unei părţi sau a tuturor părţilor din

venituri pentru a finanţa programe de

prevenire a obezităţii

Nevoia de alimente şi băuturi

Page 22: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

fără elemente obezogene

Interzicerea vânzărilor de

produse alimentare în magazine alimentare

nonretail (de exemplu, magazine de articole

sportive, magazine de jucării)

Limitarea vânzărilor de

alimente şi băuturi obezogene în apropierea

şcolilor , înainte , în timpul sau imediat

după terminarea orelor de curs

Reglementarea preţurilor

pentru alimentele şi băuturile obezogene

Limitarea cantităţii totale de

spaţiu în magazin , care poate fi acoperit

prin semne.

Cererea comercianţilor cu

amănuntul de a obţine o licenţă , care vine

cu condiţii care limitează într-un fel

vânzarea de produse alimentare şi băuturi

obezogene

Restaurante şi alte unităţi destinate

serviciilor de alimentaţie

Stabilirea standardelor de

nutriţie pentru copii , cu mese care includ o

jucărie sau un alt element stimulent

Adoptarea unei legi de

etichetare a meniu , care este identic cu

legea federală şi / sau care se aplică

unităţilor de servicii alimentare care nu sunt

reglementate în conformitate cu legea

federală

Interzicerea noilor

restaurante de tipul fast-food de a-şi

deschide puncte de vânzare lângă şcoli

Restricţionarea numărului

Page 23: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

sau a densităţii restaurantelor fast-food

Interzicerea utilizării

grăsmilor nesaturate în restaurante

Stabilirea standardelor de

achiziţii publice pentru instalaţii alimentare

pe termen lung

Implementarea unui program

certificat sănătos care încurajează

restaurantele să reducă vânzarea şi

publicitatea produselor alimentare şi

băuturilor obezogene pentru copii

Şcoli Interzicerea vânzării de

produse alimentare şi băuturi obezogene pe

proprietatea şcolii

Interzicerea publicităţii

tuturor produselor alimentare care nu sunt

permise pentru a fi vândute în campus pe

proprietatea şcolii

În alte locuri ale comunităţii Limitarea tuturor panourilor

comerciale , cu excepţia celor situate pe

site-uri de stabilire de publicitate

Includerea în contractele de

distribuire a limitării vânzării şi publicităţii

produselor alimentare şi băuturilor

obezogene în parcuri şi în alte locuri publice

, care sunt frecventate de copii.

(Harris L. , 2011 )

Intervenţiile pentru obezitatea din copilărie nu au fost încă incluse în suport formal şi

în reţelele de politici desemnate pentru copii cu SHCN. Răspunsurile politice la obezitatea din

Page 24: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

copilărie trebuie să ajungă la copiii cu SHCN , dar preocupările etice cu privire la politica de

obezitate a copilului pot contracara dezvoltarea de soluţii viabile. (Minihan M. Paula , 2011 )

Mii de legi federale şi de stat şi a regulamentelor agenţiilor conduc guvernul să

continue iniţiativele de sănătate publică. Numeroase decizii judecătoreşti confirmă utilizarea

puterii guvernului în aceste cazuri , fie prin intermediul expres de finanţare la nivel federal sau

sub acoperirea poliţei de putere şi patriae parens la nivel de stat. (Phillips M. Martha, 2011)

Guvernul federal , în parteneriat cu statele , sprijină o reţea de servicii pentru a

promova sănătatea acestei populaţii vulnerabile prin acces sporit la servicii de sănătate de

calitate. Abordarea noilor riscuri pentru sănătate asociate cu obezitatea are nevoie de politici

care să sprijine iniţiativele de familie şi comunitate , bazate pe serviciile de sănătate de

calitate. Probleme de natură etică cu privire la politica de obezitate a copiilor pot incetini sau

înlesni dezvoltarea de soluţii viabile. (Minihan M. Paula, 2011 )

Academia Americană de Pediatrie defineşte ca „mediu şcolar sănătos” acel mediu

care „protejează elevii şi personalul de accidente, răni sau îmbolnăviri şi promovează

activităţile de prevenire a îmbolnăvirilor, precum şi atitudinile împotriva factorilor de risc

cunoscuţi”:

1) alimentaţia nesănătoasă

2) fumatul

3) consumul de alcool

4) consumul de droguri ilicite

5) încărcătura genetică a părinţilor pentru a transmite o anumită boală

6) mediul ambiant poluat, toate aceaste putând genera în viitor boli şi infirmităţi mai mult sau

mai puţin grave”. (Sandru Codrina , 2008)

Am examinat 4 considerente etice care influenţează răspunsurile la politica de

obezitate copilului din perspectiva copiilor cu SHCN. Scopul nostru a fost de a identifica

problemele care sunt pertinente pentru eforturile de a optimiza beneficiile politicii de

obezitate a copilului. Totusi, copiii cu SHCN vor beneficia de soluţii politice guvernamentale

pentru obezitate destinate pentru lumea largă a copiilor , dacă şi numai dacă acestea sunt

garantate de participare. Răspunsurile politice trebuie să fie , de asemenea , suficient de

complexe pentru a răspunde nevoilor copiilor şi familiilor si unor iniţiative care au nevoie de

mai multa specialitate. (Minihan M. Paula, 2011 )

Pentru fiecare individ, ca şi pentru întreaga colectivitate, sănătatea reprezintă unul

Page 25: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

dintre cei mai importanţi factori care asigură desfăşurarea vieţii şi activităţii . Ocrotirea

sănătăţii nu este numai o problemă de asistenţă medicală, ci şi o problemă cu un profund

caracter social, făcând parte integrantă din ansamblul condiţiilor socio-economice de

dezvoltare. Politica sanitară este parte integrantă a politicilor sociale şi pentru înfăptuirea ei,

în numeroase ţări ale lumii se cheltuiesc resurse financiare importante.(Sandru Codrina ,

2008)

Modele de programe , metode şi materiale pentru a permite copiilor cu SHCN să

participe pe deplin la activităţile care promovează greutăţi sănătoase în şcoli şi comunităţile

lor sunt în curs de desfăşurare. Familii cu copii cu SHCN pot ajuta la determinarea celor mai

multe răspunsuri politice în beneficiul copiilor lor şi pot pleda pentru includerea lor în

societate. Factorii de decizie politică ar trebui să fie conştienţi de diversitatea tot mai mare

rasială / etnică şi lingvistică a populaţiei din SUA, precum şi de nevoile şi preocupările

specifice ale familiilor cu copii cu SHCN de la minorităţi şi cu venituri mici. Soluţii politice

concepute pentru a răspunde nevoilor tuturor copiilor , inclusiv copiilor cu SHCN , sunt

necesare pentru a crea medii sănătoase pentru copii şi pentru a se asigura ca toţi copiii să aibă

o viaţă sănătoasă. (Minihan M. Paula, 2011 )

3.4 Un cadru pentru problemele de etică

Una din preocupările etice ridicate de aceste intervenţii de politică este asocierea dintre

autonomia individuală şi autoritatea de stat. Perspectiva liberală limitează autoritatea statului

de a asigura libertatea individuală.

O teorie pentru a se apropie de această preocupare etică este asigurată de principiul „rău” al

lui John Stuart Mill : intervenţia statului este justificată atunci când acţiunile unei persoane

afectează alte persoane. Acest principiu recunoaşte responsabilitatea statului de a proteja

populaţiile vulnerabile. Acest principiu „rău” poate fi aplicat la intervenţii pentru obezitatea

din copilarie prin intermediul unui model de administrare , care susţine că statul este un

administrator de oameni şi comunităţi. (Kersh Rogan , 2011)

Perspectivele economice şi juridice ajută în înţelegerea priorităţilor politice actuale ale

guvernelor. Baza de dovezi cu privire la efectele de publicitate prin televiziune este mai mare

Page 26: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

decât baza de dovezi cu privire la comercializarea în şcoală . (Wilde Parke , 2009 )

Tabel 3.6 : Caracteristicile de intervenţii de stat pentru obezităţi infantile în

conformitate cu modelul Stewardship

Programele pentru sănătatea publică ar trebui :

să încerce să reducă riscurile de obezitate

să încerce să reducă cauzele obezităţii prin legistlaţie sau reglementări care

să creeze condiţii ale mediului care să susţină sănătatea

să îndrepte atenţia spre sănătatea copiilor şi a populaţiilor vulnerabile

să promoveze sănătatea nu doar prin informare , dar şi prin intermediul

programelor care să încurajeze persoanele să facă mişcare şi să consume mâncare

sănătoasă

să se asigure că populaţia are acces la servicii

să depună eforturi pentru justiţie în domeniul sănătăţii

Programele pentru sănătatea publică NU ar trebui :

să constrângă populaţia pentru a duce o viaţă sănătoasă

să dezvolte şi să introducă intervenţii fără consimţământul sau participarea

celor afectaţi

să implementeze intervenţii care sunt intruzive sau în conflict cu valorile

personale sau de comunitate.

( Kersh Rogan , 2011)

Page 27: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

Alimente

, agricultură şi

politică

comercială

Politică

educaţională

Politică

de asistenţă

medicală

Politică

de planificare a

comunităţii şi

transportului

Politică

de mass-media

şi marketing

Mediu

alimentar

Modifi

cări în

şcoli,licee etc

Sisteme

de asistenţă

medicală

publică şi

privată

Mediu

de construcţii

Mediul

informaţional ,

de publicitate ,

mass-media ,

televiziune şi

internet

Figura 3.2 Identificarea subiectelor de cercetare în politica obezităţii (McKinnon A.

Robin, 2009)

Page 28: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

IV. Iniţiativele industriei alimentare de a aborda probleme

publice de sănătate

Industria alimentară pare să fi auzit de problemele ridicate de către comunitatea de

sănatate publică cu privire la practicile de marketing direcţionate spre copii. În 2006 ,

Iniţiativa Publicitară a Alimentelor şi Băuturilor pentru Copii a realizat un program

sponsorizat de industrie conceput pentru a îmbunătăţi practicile de marketing de alimente.

Şaisprezece din cele mai mari companii alimentare s-au alăturat şi au pus în aplicare

angajamentele de a comercializa numai alimente "mai bune-pentru-tine" pentru copiii-ţintă.

Cu toate acestea , excluderile şi limitările demonstrează că aceste angajamente sunt puţin

probabil să producă modificări substanţiale ale practicilor de marketing existente. De

exemplu, companiile participante au creat propriile lor definiţii ale "mai bine-pentru-tine" ,

care includ alimente dieteticilor , produse care pot fi considerate ca nesănătoase . (Harris L. ,

2011 )

Funcţionarii publici au responsabilitatea de a interveni prin politici , cum ar fi

următoarele : controlarea condiţiilor de vânzare (de exemplu, limitarea alimentelor obezogene

în şcoli) , restricţionarea de publicitate a alimentelor bogate în grăsimi , a alimentelor cu

principii nutritive scăzute , care vizează copiii mici sau utilizând alte alternative pentru a

creşte gradul de conştientizare a ceea ce se manancă (de exemplu, necesitatea etichetelor de

calorii pe meniuri) , restricţionarea sau interzicerea anumitor ingrediente (de exemplu, grasimi

trans). Iniţiative de politică pentru a controla disponibilitatea de alimente competitive au fost

introduse la toate nivelurile de guvernare.

Un proiect de lege al Congresului extinde lista de alimente cu valoare nutritivă minimă

interzisă la vânzarea în cantinele şcolare şi în campus.

Page 29: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

Efortul de a evalua şi de a promova schimbări de politică discutate ridică probleme etice

legitime. (Kersh Rogan , 2011)

4.1 Raţiuni juridice pentru şi împotriva acţiunilor guvernului în abordarea obezităţii

Preocuparea dominantă juridică ridicată cu Legea 1220 de susţinătorii drepturilor

individuale a fost: dacă legiuitorul şi , mai târziu , departamentele de sănătate şi educaţie au

acţionat dincolo de autoritatea lor legală. Entităţi guvernamentale au autoritate unică , legitimă

să întreprindă acţiuni şi iniţiative menite să îmbunătăţească sănătatea publică . Entităţile

private pot să aplice politici de sănătate publică în mod legitim atunci când acţionează ca un

agent al guvernelor de stat sau federale. Cu toate acestea , perspectiva populaţiei privind

programele de sănătate şi politicile publice în mod inevitabil , afectează drepturile şi libertăţile

individuale. Protecţia sănătăţii publice poate solicita restricţionarea libertăţilor persoanelor

fizice de a se comporta in moduri care sunt potenţial dăunătoare pentru sănătatea populaţiei.

De exemplu , normele de siguranţă alimentară restrâng libertatea producătorilor de produse

alimentare , procesoare , transportatori , vânzători şi acţionează fără limite , dar din cauza

restricţiilor şi cerinţelor impuse de aceste entităţi , publicul se bucură de alimente mai sigure.

Având mai puţine restricţii se maximizează libertatea individuală. Din punct de vedere social ,

cu toate că sănătatea şi siguranţa publică sunt evaluate , în Statele Unite o valoare mai mare

este de obicei pusă drepturilor şi libertăţilor individuale. (Phillips M. Martha , 2011)

Autoritatea pentru protecţia sănătăţii publice se bazează în primul rând pe guvernele de

stat , deşi guvernul federal are o anumită responsabilitate în acest domeniu.

Arkansas a acţionat în cadrul autorităţii sale stabilite pentru a proteja şi a promova sănătatea

publică. Eficienţa acestui efort pare să fi contribuit la o scădere a prevalenţei obezităţii în

Arkansas , fără a duce la consecinţe negative. Aceste câştiguri în materie de sănătate publică

au venit , însă , ca urmare a restricţiilor la nivel individual. Deşi opoziţia a fost modestă , un

grup vocal limitat susţine că restricţionarea libertăţilor individuale , având în vedere chiar şi

obiectivele de sănătate publică , este un exerciţiu inacceptabil de autoritate guvernamentală.

Page 30: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

(Phillips M. Martha, 2011)

V. Combaterea perspectivelor politice privind

obezitatea copiilor

Susţinătorii vizualizează obezitatea în perspectivă ca o responsabilitate personală. Ei se

opun de obicei răspunsurilor politice la obezitate şi le văd ca lipsite de etică , deoarece acestea

interferează cu autonomia personală. Susţinătorii văd obezitatea ca o consecinţă a mediilor

obezogene cedate la intervenţia guvernului.

Copiii cu SHCN şi familiile lor au o istorie politică care să reflecte ambele perspective.

Familiile au asumat întotdeauna responsabilităţi majore personale pentru sănătatea copiilor cu

SHCN. Cele mai multe familii recunosc că guvernul a avut un rol esenţial în extinderea

oportunităţilor pentru copiii cu SHCN şi îmbunătăţirea calităţii vieţii lor. Familiile cu copii cu

SHCN sunt eterogene , precum şi răspunsurile acestora la iniţiativele de prevenire a obezităţii

variază. Familiile care vizualizează obezitatea din copilărie ca necesitând soluţii care implică

atât responsabilitatea personală , cât şi implicarea guvernului se văd ca având un rol important

în încurajarea copiilor lor pentru a mânca bine şi pentru a fi activi fizic. (Minihan M.

Paula ,2011 )

5.1 Fundaluri pentru Arkansas Legea 1220 din 2003

Pe scurt , un impuls pentru act a putut fi urmarit in 2 conferinte la care au participat

legiuitori la începutul anului 2002 , care s-au axat pe reducerea obezitatii infantile. Ulterior ,

Camera Reprezentanţilor Arkansas a cerut ca Departamentul de Sanatate de lucru cu

Page 31: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

Departamentul de Educaţie şi alte circumscripţii să elaboreze un proiect de lege care să

delimiteze schimbări de politică la şcoală pentru a reduce obezitatea infantilă. Acest proiect de

lege a fost introdus în timpul sesiunii 2003 , cu sprijinul legislativ puternic , atât în Casa de

stat , cat şi a Senatului şi a fost trecută în drept repede. (Phillips M. Martha , 2011)

Legea 1220/2003 a avut 6 elemente cheie:

1) măsurarea anuală a indicelui de masa corporala (IMC) pentru copiii din şcolile

publice , precum şi un raport de IMC fiecărui copil şi a riscurilor de sanatate asociate trimise

de la părinţi

2) eliminarea accesului la automate în şcoală pentru elevii de scoala elementara

3) identificarea de fonduri pentru a angaja specialişti de sănătate comunitara si de

promovare pentru a lucra cu şcolile şi comunităţile

4) crearea Comitetului consultativ de sănătate (CHAC) care să recomande , in

baza dovezilor de nutriţie , activitate fizica la şcoală

5) raportarea publică a contractelor de vending

6) stabilirea nutriţiei şcolare

(rwjf.org )

Tabelul 5.1 Răspunsurile pozitive ale părinţilor şi studentului la şcoala – pe baza

măsurătorilor IMC şi rapoartelor , Arkansas , 2004-2008

Răspunsul Ani (răspunsul în procente , %)

2

004

2

005

2

006

2

007

2

008

Părinţilor

Sunt de acord cu primirea

rezultatelor IMC din partea şcolii

7

0.3

6

7.1

6

7.6

6

0.8

6

3.4

Doresc confidenţialitate în ceea

ce priveşte măsurarea şi raportarea

IMC

6

9.4

7

1.4

7

2.9

6

9.3

7

5.3

Studenţilor

Nederanjaţi de procesele de

IMC

8

9.8

9

1.1

9

2.3

8

6.3

8

8.7

Page 32: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

IMC = indice masic corporal

(Phillips M. Martha, 2011)

5.2 Reactii la Legea 1220

Actul a trecut drept lege , cu puţină controversă , în esenţă , neobservată de către

persoane din afara legislativului.

Preocupări legate de IMC de măsurare şi de raportare (Phillips M. Martha , 2011)

Următoarele preocupări au continuat să fie raportate :

1. Informarea părinţilor despre greutatea copiilor lor este inutilă , deoarece ei stiu

deja asta . Deşi părinţii frecvent raportează că ar putea recunoaşte un copil supraponderal ,

datele indică faptul că până şi profesioniştii au dificultăţi în clasificarea în mod corect a stării

de greutate a copiilor . Datele de evaluare arată că părinţii de multe ori nu îşi clasifică în mod

corect copiii supraponderali , deşi clasificarea corectă a copilului s-a îmbunătăţit după punerea

în aplicare a Legii 1220

2. IMC de măsurare şi de raportare încalcă confidenţialitatea şi invadează intimitatea.

Atât părinţii , cât şi personalul şcolii au raportat probleme în acest domeniu. Cu toate acestea ,

datele de evaluare colectate de la părinţi , directori , supraveghetori şi relevă o atitudine

diferită. În fiecare an , majoritatea părinţilor a raportat că ar fi de acord cu primirea raportului

de IMC şi chiar în primii ani de implementare , administratorii şcolilor au raportat foarte rar

că primesc apeluri sau alte contacte din partea părinţilor. În fiecare an , majoritatea părinţilor

au raportat că ar fi de acord cu primirea raportului de IMC şi chiar în primii ani de

implementare , administratorii şcolilor au raportat foarte rar că primesc apeluri sau alte

contacte din partea părinţilor cu privire la măsurători IMC. Din al treilea an de măsurare IMC

, o majoritate de directori (64%) şi supraveghetori (54%) au raportat nu au avut nicio

solicitare de la părinţi cu privire la măsurători. Unii părinţi şi administratori de şcoală şi chiar

unii membri ai mass-media au exprimat îngrijorarea cu privire la invazia de confidenţialitate

de la IMC-ul de măsurare. Cu toate acestea , Centrul de Arkansas pentru Conducerea

Sănătăţii şi Îmbunătăţirea lui , comunităţile de sănătate , şcoala şi comunităţi profesionale au

colaborat la începutul punerii în aplicare a actului pentru a dezvolta proceduri de evaluare a

IMC pentru a asigura confidenţialitatea. Datele de evaluare au sprijinit succesul acestor

eforturi , iar în ultimii ani , aproximativ trei sferturi din părinţi au raportat confort cu

Page 33: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

caracterul confidenţial al proceselor de evaluare şi raportare.

3. Şcolile nu au nici timp , nici responsabilitatea pentru masurarea IMC.

Administratorii de şcoală au exprimat îngrijorarea că şcolile sunt în principal axate pe

educaţie , nu pe reducerea obezităţii şi că , ţinând timp pentru a măsura IMC se reduce timpul

lor pentru educaţie. Cu toate acestea , datele arată că personalul şcolii recunoaşte

responsabilitatea lui pentru a contribui la dezvoltarea de ansamblu pentru copii şi foarte

puţini directori şi preşedinţi au raportat probleme de logistică sau de altă natură , cu IMC de

evaluare.

4. Daune (de exemplu , creşterea în greutate , pe bază de tachinare , tulburări de

alimentaţie şi consecinţe emoţionale negative) pot să apară din cauza IMC de evaluare.

Preocupări au apărut de la ambii părinţi şi cadre medicale cu privire la consecinţele negative

legate de emoţii , diete nesănătoase şi au crescut tulburările de alimentaţie. Cu toate acestea ,

aceste consecinţe nu s-au materializat .

(rwjf.org )

Tabelul 5.2 Răspunsurile negative ale studenţilor la rapoartele şi măsurătorile IMC la

şcoală – Arkansas , 2004-2009

Răspunsul Ani (răspunsul în procente , % )

2

004

2

005

2

006

2

007

2

008

2

009

Referitor la greutate 2

3.9

2

8.6

2

5.6

2

4.9

2

3.9

2

1.4

Tachinarea de către

colegi din cauza obezităţii

1

1.9

9

.3

5

.9

1

2.2

6

.9

5

.4

Începerea unei diete în

ultimele 6 luni

2

9.4

2

3.3

2

5.8

2

7.0

1

8.7

1

9.5

Dietă cu pastile 6

.1

5

.1

2

.4

5

.1

2

.4

2

.5

(Phillips M. Martha, 2011)

Page 34: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

Tabelul 5.3 Opinia părinţilor despre valabilitatea şi continutul automatelor în şcolile

din Arkansas , 2004-2007

Opinia Ani ( în procente , % )

20

04

2

005

2

006

2

007

Şcolile medii şi înalte nu ar trebui să

folosească automatele deloc

57

.0

5

8.1

6

0.6

5

1.8

Automatele ar trebui să conţină doar

produse sănătoase

50

.5

5

5.5

6

0.5

5

8.7

Automatele ar trebui să aibă atât

produse sănătoase , cât şi mai puţin sănătoase

42

.9

3

9.4

3

5.1

3

8.5

Nu ar trebui să se facă nicio modificare

automatelor ; ele sunt in regulă şi aşa

6.

6

5

.1

4

.5

2

.8

(Phillips M. Martha, 2011)

Page 35: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

BIBLIOGRAFIE

1. Aylott Jill , Dr Ian Brown, Dr Rob Copeland, Dave Johnson , Faculty of Health

and Wellbeing, Sheffield Hallam University, „Tackling Obesities: The Foresight Report and

Implications for Local Government”, March 2008,

<http://www.idea.gov.uk/idk/aio/8268011> , consultat în 27.04.2012

2. Beauchamp TL , Childress JF , 2001 , „Principles of biomedical ethics” (5th

edn). Oxford University Press, New York and Oxford ,

<http://www.utcomchatt.org/docs/biomedethics.pdf > ,

<http://archive.journalchirohumanities.com/Vol%2014/JChiroprHumanit2007v14_34-40.pdf>

, consultat în 1.05.2012

Page 36: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

3. Chadwick R , Henson S , Moseley B , Koenen G , Liakopoulos M , Midden C ,

Palou A , Rechkemmer G , Schröder D , von Wright A , 2003 , „Functional foods” , Springer,

Berlin <http://www.amazon.com/Functional-Foods-ebook/dp/B000TBF6OK > ,

<http://www.powells.com/biblio?isbn=9783642057618 > , consultat în 5.05.2012

4. <https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nrFm1WbmXR0J:www.ub-

filosofie.ro/~muresan/licenta_etica_aplicata/

5_matricea_etica.pdf+matrice+etica&hl=ro&gl=ro&pid=bl&srcid=ADGEESiALaxZ6lfAdpa

PnG8Zf5HSJwxKJh4HZm8O4WsmWz38qJnxdMniKkCALeR92WHKiOjyrp8vPRoNhLAa

KYtpbgadcefgLIfpZ4R6EIGhTcz2VRK18o0A7ID-DyMVZbrUybE_aqpJ&sig=AHIEtbR3-

Zw0RpE81VBn-oJgNOl6t5hRxw> , „Matricea etică , o metodă principiistă de evaluare

morală” , consultat în 25.05.2012

5. <http://www.foodethicscouncil.org/topic/Ethics > , „Ethics” consultat în

27.04.2012

6. Harris JL , Pomeranz JL , Lobstein T. , Brownell KD , „A crisis in the

marketplace: how food marketing contributes to childhood obesity and what can be done” ,

Annu Rev Public Health , 2009 , <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18976142 > ,

consultat în 1.05.2012

7. Harris L. Jennifer , PhD , MBA ; Samantha K. Graff , JD , "Protecting

Children From Harmful Food Marketing: Options for Local Government to Make a

Difference" , Volume 8: No. 5, September 2011 ,

<http://www.cdc.gov/pcd/issues/2011/sep/10_0272.htm?

s_cid=pcd85a92_e&source=govdelivery > , consultat în 5.05.2012

8. Hastings E. Blacksher , "Children's health inequalities: ethical and

political challenges to seeking social justice" , 2008 ,

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18709918 > , consultat în 21.05.2012

9. Hawkes Corinna , Am J Public Health , „Regulating and Litigating in the

Public Interest” , 2007 , <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2040356/> , consultat

în 5.05.2012

10. Kersh Rogan , PhD ; Donna F. Stroup , PhD , Msc ; Wendell C. Taylor , PhD ,

MPH Volume 8: No. 5, „Childhood Obesity: A Framework for Policy Approaches and Ethical

Considerations” , September 2011 , <http://www.cdc.gov/pcd/issues/2011/sep/10_0273.htm?

s_cid=pcd85a93_e&source=govdelivery > , consultat în 12.05.2012

Page 37: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

11. Kovacic E. William , Chairman ,Pamela Jones Harbour, Commissioner,Jon

Leibowitz, Commissioner,J. Thomas Rosch, Commissioner , „Marketing food to children and

adolescents” , Federal Trade Comission , iulie 2008

<http://www.ftc.gov/os/2008/07/P064504foodmktingreport.pdf > , consultat în 1.05.2012

12. Kumanyika K. Shiriki , “Environmental influences on childhood obesity: eth-

nic and cultural influences in context” , Physiol Behav , 2008 ,

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18158165> , consultat în 24.04.2012

13. Mepham Ben , traducere material „ The Ethical Matrix as a Tool in Policy

Interventions: The Obesity Crisis” , chapter 2 , 2006 , consultat în 7.04.201214. McKinnon A. Robin , MPA, C. Tracy Orleans, PhD, Shiriki K.

Kumanyika, PhD, MPH, Debra Haire-Joshu, PhD, MPH, Susan M. Krebs-Smith, PhD, Eric A.

Finkelstein, PhD, Kelly D. Brownell, PhD, Joseph W. Thompson, MD, MPH, and Rachel

Ballard-Barbash, MD, MPH, Am J Prev Med , „Considerations for an Obesity Policy

Research Agenda” , 2009 , <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2824162/?

tool=pubmed > , consultat în 12.05.2012

15. Minihan M. Paula , PhD , MPH ; Aviva Must , PhD ; Betsy Anderson ;

Barbara Popper , Med ; Beth Dworetzky , „Children With Special Health Care Needs:

Acknowledging the Dilemma of Difference in Policy Responses to Obesity” , MS Volume 8:

No. 5, September 2011 , <http://www.cdc.gov/pcd/issues/2011/sep/10_0285.htm?

s_cid=pcd85a95_e&source=govdelivery> , consultat în 17.05.2012

16. Phillips M. Martha , PhD, MPH, MBA, EdS; Kevin Ryan, JD, MA; James M.

Raczynski, PhD , „Public Policy Versus Individual Rights in Childhood Obesity Interventions:

Perspectives From the Arkansas Experience With Act 1220 of 2003” , Volume 8: No. 5,

September 2011 , <http://www.cdc.gov/pcd/issues/2011/sep/10_0286.htm?

s_cid=pcd85a96_e&source=govdelivery > , consultat în 1.05.2012

17. <http://www.rwjf.org/pr/product.jsp?id=38549> , „Arkansas Act 1220

Evaluation: A Project of Information for Action: School Policies to Prevent Childhood

Obesity” , 2009 , consultat în 25.05.2012

18. Sandru Codrina , Bodi Diana Cristina (coordonatori) , Leoveanu T. Ionuţ-Horia

(masterand) Lucrare de dizertaţie : „Promovarea politicilor publice de sănătate pentru

reducerea riscului îmbolnăvirii adolescenţilor” , iulie 2008 ,

<https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:2gcr3aBGSIgJ:www.mesota.ro/

diverse/medical/

Page 38: Matricea etică ca instrument în politica de intervenţie

dizertatie2.pdf+rolul+guvernului+in+promovarea+sanatatii+publice&hl=ro&gl=ro&pi

d=bl&srcid=ADGEESg06qstUyiJMMrmhpTdWMSKe5UdcqQyXMPqBCtF9VhgHu-

LUV0MgYLE8GBtPyn4zcOzFngFBdAZER1oMteOo1gX5cowWq3sNdaDskB4ynoT

pXaohvvw-

XALCYAzoesmaMVQvsp3&sig=AHIEtbT8415Xiu00RQBlM4UVMM5UOvVYZg>

, consultat în 25.05.2012

19. <http://www.scritube.com/sociologie/psihologie/Matricea-

etica164111995.php> , „Matricea etică” , consultat în 12.05.2012

20. Sharma L. Lisa , MBA, MPH, Stephen P. Teret, JD, MPH, and Kelly D.

Brownell, PhD, Am J Public Health , „The Food Industry and Self-Regulation: Standards to

Promote Success and to Avoid Public Health Failures” , 2010 ,

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2804645/?tool=pubmed > , consultat în

17.05.2012

21. Wilde Parke , “Self-regulation and the response to concerns about food and

beverage marketing to children in the United States “ , Volume 67, Issue 3, pages 155–166,

March 2009 , <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1753-4887.2009.00183.x/full> ,

consultat în 17.05.2012