of 17 /17
Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu

Căi de evacuare şi intervenţie

Embed Size (px)

Text of Căi de evacuare şi intervenţie

Page 1: Căi de evacuare şi intervenţie

Căi de evacuare şi

intervenţie în caz de

incendiu

Page 2: Căi de evacuare şi intervenţie

Căile de evacuare a utilizatorilor şi deacces a forţelor de intervenţie trebuiemenţinute libere astfel încât, prin acestea,în caz de incendiu persoanele să poatăajunge la nivelul terenului sau alcarosabilului în timpul cel mai scurt şi încondiţii de siguranţă.

Page 3: Căi de evacuare şi intervenţie

Numărul căilor de evacuare

la clădirile înalte, foarte înalte şi sălile aglomerate sunt obligatorii minim 2 căi de evacuare

Page 4: Căi de evacuare şi intervenţie

Alcătuirea căilor de evacuare

a. UŞI

deschiderea uşilor de pe traseul evacuării, de regulă, trebuie să se facă în sensul deplasării oamenilor spre exterior

Page 5: Căi de evacuare şi intervenţie

Scări interioare

asigură evacuarea persoanelor de la ultimul nivel, pe aceeaşi

verticală, până la nivelul ieşirii in exterior

Page 6: Căi de evacuare şi intervenţie

Scări exterioare

trebuie să fie executate din materiale C0 (CA1), cu rezistenţa la foc minim 15 minute, pot fi amplasate independent, în exteriorul

construcţiei sau alipite acesteia pe maximum 3 laturi

Page 7: Căi de evacuare şi intervenţie

Trasee şi curţi interioare

curţile interioare şi spaţiile libere pot fi luate în consideraţie pentru evacuare persoanelor în caz de incendiu dacă au

lăţimea suficientă fără a fi mai mică de 3,5 m

Page 8: Căi de evacuare şi intervenţie

Măsuri specifice căilor de evacuare în caz de incendiu

dimensionarea şi marcarea căilor de evacuare şi a ieşirilor corespunzător numărului de utilizatori

Page 9: Căi de evacuare şi intervenţie

prevederea instalaţiilor de detectare şi semnalizare a incendiului

Page 10: Căi de evacuare şi intervenţie

prevederea instalaţiilor de iluminat de siguranţă

Page 11: Căi de evacuare şi intervenţie

prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi

Page 12: Căi de evacuare şi intervenţie

prevederea de sisteme de orientare în caz de incendiu, indicatoare de securitate

Page 13: Căi de evacuare şi intervenţie

Exploatarea căilor de evacuare şi intervenţie

Măsuri pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor

Întreţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de etanşare la fum şi gaze fierbinţi

Page 14: Căi de evacuare şi intervenţie

Păstrarea căilor de evacuare libere

Funcţionare iluminatului de siguranţă

Page 15: Căi de evacuare şi intervenţie

Funcţionarea sistemelor dealarmare semnalizare a

incendiilor

Organizarea şi desfăşurarea periodic de exerciţii şi aplicaţii

Page 16: Căi de evacuare şi intervenţie

Căile de acces şi de circulaţie se dimensionează pentru autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de

intervenţie

Page 17: Căi de evacuare şi intervenţie