9
 1.1 determinarea modulului [rad] n  0.349 n  ' n 180 [grade] ' n  A 3 0  -unghiul de inclinare de divizare STAS 821-82 [rot/min] turatia pinionului din agren aj in prima treapta n 1  1. 143 10 3 n 1 n max i cv1 [rot/min] -turatia la putere maxima n max  A 2 0 [kW] -puterea nominala de transmis P A 1 0 -ran damentul cutiei de vit eze cv  0.94 [raport de transmitere al primei trepte de viteze] i cv1  in1 0 0 [Nm -momentul maxim al motorului] M m  A 0 0 1) Date de proiectare: A in0 7 2 1 4 6 8 I V 3 V 5 II I I I 12 10 9 MI I 11 13 14 Alegerea schemei c i nematice CALCULUL CUTIEI DE VITEZE

Mathcad - CV

Embed Size (px)

DESCRIPTION

calculul cutiei de viteze pe trepte

Citation preview

 • 1.1 determinarea modulului

  [rad]n 0.349n 'n

  180

  [grade]'n A3 0 -unghiul de inclinare de divizareSTAS 821-82

  [rot/min] turatia pinionului din agrenaj in prima treaptan1 1.143 103n1

  nmax

  icv1

  [rot/min] -turatia la putere maximanmax A2 0[kW] -puterea nominala de transmisP A1 0

  -randamentul cutiei de vitezecv 0.94[raport de transmitere al primei trepte de viteze]icv1 in10 0

  [Nm -momentul maxim al motorului]Mm A0 0

  1) Date de proiectare:

  A in0

  7

  2

  1

  4 6 8

  IV

  3

  V

  5

  IIII I

  12

  10

  9

  MII

  11

  13

  14

  Alegerea schemei cinematice

  CALCULUL CUTIEI DE VITEZE

 • awcal1 175.965awcal1 26 3 Mmdistanta intre axe

  2) Calculul angrenajului permanent si distanta intre axe

  [rad]p 0.262p 'p

  180

  [grade] -unghiul de inclinare de divizare a angrenajului permanent'p in3

  [tabacu, pag 160]

  mn 4

  mn i 0

  i i 1mnp mstas0 i

  while

  mstas0 i

  mstas 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.5 4 4.5 5( )

  mnp floor 1.27409306824538 3.52367088847428 107 Ms2 log Ms 6.80226790397718 10 3 Mslog Ms

  [Nm]Ms 1019.9Ms Mm icv1 cv

 • verificare1 "1"

  verificare1 "1" cos p 1if"0" otherwise

  [grade]p

  180 48.19

  cos p 0.667[rad]p 0.841p acos mn zp

  u 1( )2 aw

  recalcularea unghiului de inclinare permanent p

  u 2.529uz'pzp

  raport de angrenare real in angrenajul permanent[dinti]z'p 43z'p ceil zp ip [tabacu, pag 160]

  [dinti]zp ceil 17 cos 15180

  Cunoscnd raportul de transmitere al angrenajului permanent se poate determina numrulde dinti z' p ai roii conduse de pe arborele intermediar

  -raport de transmitere permanetip 2.5ip icv1

  [tabacu, pag 160]Pentru roata zp valoarea minima a numarului de dinti este:

  [mm]aw 180

  aw i 0

  i i 1awcal1 AStas10 i

  while

  AStas10 i

  AStas1 63 71 80 90 100 112 125 140 160 180 200 225 250 280 315( )

 • [grade]1

  180

  19.18819.18817.14617.14617.14619.188

  [rad]1

  0.3350.3350.2990.2990.2990.335

  1 acos mn z1u1 1 2 aw

  Recalcularea unghiului de inclinare

  u1

  3.4742.8642.5831.774

  1.0980.809

  u1z'1z1

  Raportul de angrenare real

  -numarul de dinti pentru roata de pe arborele secundarz'1

  666362554538

  z'1 ceil2 aw cos 1 icv

  mn 1 icv

  coeficientul normal al jocului de referinta la capul dintelui,STAS 821-82(Tabacu)

  cn 0.25

  [grad] coeficientul normal al capului de referinta ,STAS821-82 (Tabacu)han 1

  -numarul de dinti al rotii pe arporele intermediar din treapta Iz1 ceil2 aw cos 1 mn 1 icv

  [rad]1

  0.3490.3490.3490.3490.3490.349

  1

  180 in2

  icv in1 [grade] unghiul de inclinare de divizare al angrenajului in prima treapta'1 in20 0date initiale:

  4) Calculul de dimensionare al angrenajului in treapta I

  Se alege otel aliat de cementare 18MoCr10

  out2

  aw

  mn

  zpz'p

  p1803.14

  u

  3) Alegerea materialelor

 • [mm]

  d1

  80.47193.176100.465129.767171.628199.059

  d1 z1 mt1 -al pinionuluidiametrul de divizare

  mt1

  4.2354.2354.1864.1864.1864.235

  mt1mn

  cos 1

  modulul frontal

  invtw1

  0.0180.0180.0170.0170.0170.018

  invtw1 tan tw1 tw1 involuta unghiului

  invt1

  0.0180.0180.0170.0170.0170.018

  invt1 tan t1 t1 involuta unghiului

  tw1

  0.3680.3680.3640.3640.3640.368

  tw1 acos cos t1 Unghiul de angrenare frontal

  [rad]t1

  0.3680.3680.3640.3640.3640.368

  t1 atantan n cos 1

  Unghiul de presiune de referinta frontal t :

  cos 1 0.9440.9440.9560.9560.9560.944

 • da1'

  287.029274.324267.035237.733195.872168.441

  da1' df1' 2 h -roata

  da1

  87.971100.676107.965137.267179.128206.559

  da1 df1 2 h -piniondiametrul de cap de referinta

  h 5h han cn mn inaltimea de referinta al dintelui,pentru fiecare treapta

  df1' d1' 2 han cn -roatadf1' df1'

  df1

  77.97190.67697.965127.267169.128196.559

  df1 d1 2 han cn -piniondiametrul de picior-roata

  (Vasile Palade)dw1'

  279.529266.824259.535230.233188.372160.941

  dw1'2 aw z'1z1 z'1

  dw1

  80.47193.176100.465129.767171.628199.059

  dw1

  2 aw z1z1 z'1

  -piniondiametrele de rostogolire

  [mm]d1'

  279.529266.824259.535230.233188.372160.941

  d1' z'1 mt1 -al rotii

 • Ft

  26.96619.29716.045

  8.63.9742.492

  FtMt1 2

  d1

  -Forta tangentiala:

  Mt1

  1085899806558341248

  Mt1 Mm icv Momentul de torsiune5.1) Fortele din angrenaj

  5) Calculul de rezistenta si verificare angrenajoler

  out0 augment 1180 mt1 d1 d1' df1 df1' b1 b1' z1 z'1

  [mm]b1'

  46.25953.24757.25673.37296.395111.482

  b1' b1 0.5 mn latimea troti de pe arborele intermediar

  [mm]b1

  44.25951.24755.25671.37294.395109.482

  b1 aw a latimea roti de pe arborele secundar

  a

  0.2460.2850.3070.3970.5240.608

  a2 0.55u1 1

  alegerea coeficientului de latime al danturii a pentru treapta de precizie 7-8 (Vasile Palade,pag 82)

 • ds 54ds floor 0.3 aw mmdi 54di floor 0.3 aw -pentru arborele inermediar si secundar

  dcal 29dcal ceil3 a Mm 103

  0.2 ta ta 100

  a 1.5diametrul interior al arborelui in zona canelata unde se monteaza ambreiajul

  mmdp 34dp floor 2.38 3 Mm 10 -arborele primarPredimensionarea arborilor cutiei de viteze

  out1 augment Mt1 Ft Fn Fr Fa 5.2 Calculul de rezistenta la incovoiere

  Fa

  9.3846.7154.952.6531.2260.867

  Fa Ft tan 1 -Componenta axiala:

  Fr

  63.87745.70937.56620.1349.3035.902

  Fr Fttan 'n cos 1

  -Componenta radiala

  Fn

  69.96850.06841.14822.05410.196.465

  FnFt

  cos 'n cos 1

  -Forta nominala

 • ts

  0.0340.0290.0260.0180.011

  7.875 10 3

  ts

  Mt1Wts

  -arborele secundar

  ti

  0.0340.0290.0260.0180.011

  7.875 10 3

  tiMt1Wti

  -arborele intermediar

  Calculul efortului unitar pe fiecare treapta

  Wis 1.575 104Wis 0.1 ds3

  Wts 3.149 104Wts 0.2 ds3-arborele secundar

  out3

  dpdcaldids

  Wii 1.575 10

  4Wii 0.1 di3Wti 3.149 10

  4Wti 0.2 di3-arborele intermediarModulul de rezistenta la torsiune si incovoiere pentru arborele secundar si intermediar