Mamino Sunce | broj 41

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  1/92

  gby~od|hk dya~ky vd |wrlhkib/ mdmb k |d|bgwaf 47(

  Algkfdhfbcwdhb

  LKFB\B

  GBGD

  \WRLHAD

  mdmkhayrhib

  kyyh4

  3:;:> mb|dwd

  y `a~am vd wbmbh

  CDMD gdg{iah|wao 'GM42>>'kjwd64>:;:2

  lzaymfbwhd `amrhk`dikfd6 vzr` yb ~wbhayk

  r agd ymfbwd #y ~wkfbmhk`d hd ~wbldfhk`

  k agwhr|a+ |d`a ld mab|b `amrhkikwd|k y

  ayagam ~al hdlvawam

  y mrvk`am jrh`ikfam6 mab|b gkwd|k kvmbr

  2 ry~dzdh`k

  ~wk`dv |bm~bwd|rwb ~way|awkfb hd ~wkfbmhk`r

  uuu(y`aoy`b-`hfkeb(cw uuu(cdmd(cwMdoa~waldfhd ~ayoazhkid6 Cdmd ibh|dw/ Mdydw{`azd 49/ Vdewbg/ |bo6 >4!

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  4/92

  Km~wbyrm

  Kvldzd6

  Od|wkfd l(a(a(

  Eodzhdrwblhkid6

  Dhlwbd Cwkgdw Okzdld

  Mdw`b|khe6

  Yhfbdhd @awdfdi

  >4!:4;3 ;49

  yhfbvdhdNod|wkfd(cw

  Rwblhk|za6

  Lbohk`d 3g/ Vdewbg

  |bo6 >4! :4;3 ;74!:4;3 535

  rwblhky|zaN

  mdmkhayrhib(cw

  uuu(mdmkhayrhib(cw

  Ewdj`d

  ~wk~wbmd6

  Od|wkfd l(a(a(

  \kyd`6

  Y|bed |kyd` l(a(a(/Cbkhvboazd :>/

  Vdewbg

  Kvodvk ~b| ~r|d ealkhfb(

  Yofblbk gwaf kvodvk r

  zbofdk 7>49(

  rzalhk`~waykhdi 7>47(

  uuu( (cwmdmkhayrhib

  Lwdek mafk$

  B|a hdm Lfbld Mwdvd ~wbl zwd|kmd$ Md fblzd yma ed

  lab`dok$ Maf mdobhk zb lzd mfbybid gwafk ldhb k ~a`rdzd

  hdy rczd|k|k r odk( Hdkmb/ hb|`a mr fb wb`da ld Lfbl Mwdv

  hb ~ay|afk k ld ldwazb `r~rfr mdmd k |d|d( K |a ydl1 Hb`k

  ldh ydm eodyha kvodhrod ~wbl hfkm ld ydld `bw`kik hb

  mawdma hk|d `r~k|k vd Gak fbw fb bofbod yzafr yagr/ d azkcldhd fr fb k lagkod( K mdobhk mb eobld yzafkm ymbkm a`dmd/

  d ~agfblahayhk aymkfbc mr yb kwk al rcd la rcd6 'Cd/

  roazka ydm zdy$' K ydld yzkmd agfdhfdzd ld hbmd Lfbld

  Mwdvd( D fd hb vhdm |a gkc/ ~d yzb a|bbm y eor~ay|kmd

  ~a~r|6 'Md/ vbvdod ydm |b(((' k yokha((( Gafkm yb ywrk|k |b

  lfbfb md|dwkfb/ d a~b| mb gwkhb ld mald zb yzd lfbid

  vhdfr/ d ah fa zfbwrfb(((

  K fd gkc zaofbod zfbwazd|k/ r Lfbld Mwdvd/ Vb`r/ ywb|hr

  vzkfbvlr((( Dok vhdm ld yma ydmk `wafdk yzafb ywbb/ ldwazd`afb ~wkmdma/ ofrgdzk `afr kwkma k lagkzdma((( Yzb fb hd

  hdmd((( K |d`a vd~wdza k rkm yzafb mdokdhb( Dok/ `awd`

  rhk|dzdhfd Lfbld Mwdvd r lfbfaf eodzkik fblhay|dzha mk

  ~wb|b`a ~dld( ^d yb hb ldm( 'D`a b |a eazawk|k/ Lfbl

  Mwdv |k hbb lak'/ eazawkm k aymfbcrfbm yb/ d mafb

  mdobhb/ fblhb ~odzb k fblhb ymbb a`kib vhddfha mb

  eobldfr/ d kvd hfkc yb wafb mkyok6 'R wblr fb/ mdmd/ lagwa fb

  zfbwazd|k r Lfbld Mwdvd/ ydma |k zfbwrf((('

  bokma Zdm ~wblkzhb k godeayoazofbhb godeldhb r vdewofdfkmdzdkc hdfmkokfkc(((

  ^ryb/

  Dhlwbd

  `h

  KWA WDRH673-44>7742->2

  k ~ay|dhk|b ywb|hk zodyhk`(((

  Hdd ~wb|~od|d fb |d`a mdobhd fbw yb alhayk ydma hd|wa`azb ~a|dwkhb( Kvhayk yzbed > `rhd$

  Ky~rhk|b a~r r~od|hkir/ hfamb r~od|k|b > `rhd hd hdwdrh r WGD6 73-44>7742>>> Vdewbg/ hd ds6 >4!:4;3 535 kok ~adofk|b~a|zwlr a r~od|k yd yzafkm ~aldikmd hd b-mdko dlwbyrrwblhky|zaNmdmkhayrhib(cw(R~od|r |d`abw mab|b kvzwk|k Kh|bwhb| gdh`dwy|zam |b hd ky|k

  hdkh ~ayod|k ~ald|`b k ~a|zwlr(\kmb y|b yb ~wb|~od|kok hd yzkc 2 gwafbzd `afk kvodvb r ealkhkldhd |b ab`rf|b ~wzk yofblbk gwaf Mdmkhae yrhid hd yzafafdlwbyk$

  ^wzkc 7> ~wb|~od|hk`d lagkzd

  fbldh al 7> ~a`oah ~d`b|d Hby|o(

  (((fblhae al 7>~a`oah ~d`b|d

  ^wb|~od|k|b yb zbldhdy hd dya~kyMdmkha yrhib

  ^D@B\ YDLWK6

  4s k|hb ~dcrofkib Vag k yrcb ofkzb/ 4s mokfbhk lbybw| Ewkv/

  4s mokfb`a yd k|dwkidmd @b`y/ 9s or|`kib vd ~wy| k 4s HDH 9

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  6/92

  \wrlhad k vkmy`k mfbybik

  3\wrlhad hd`ah |wdhy~odh|dikfb awedhd

  47\wrlhad k ~wakwbhb zbhb43

  \wrlhad k awdoha vlwdzofb77

  Mdok/ zbok`k dr|amagko7Lkfb|b y~aw|d

  9:Ayhdk|b lfbfk kmrhk|b|

  ^a|kidhfb wdvzafd lfbfb ydma`ah|waob

  Ybgawbfkhk lbwmd|k|ky

  57Lhbzhk` mdmb

  53okid mbld/ okid vlwdzofd

  3>Aeodyhd ~oad

  39Kmd|k gbgr vhdk(((

  3

  3

  53

  :

  9>

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  7/92

  http://www.dm-drogeriemarkt.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  8/92

  \wrlhad

  3

  mafd |wrlhad !!vlwdzofb

  \wrlhad rky|khr vd gwafhb

  bhb ~wbly|dzofd lwreay|dhfb/ hb ydma r jvk`am

  zb k r ~ykck`am ~aeoblr(

  Y|wdc vd yzafb hbwabha bla

  by|a fb ~a|bhikwdh/ y|aed k

  mdhfk vlwdzy|zbhk ~wagobmk

  `da |a yr ~wbcodld/ crhfdzkid

  k ewk~d khb hbydzodlkzb~wb~wb`b

  k vkmy`k mfbybik

  Y|wdc al maerkc

  `am~ok`dikfd

  ~aybgkib |kfb`am

  ~wzae |wamfbybfd/

  `d`a vgae y|wdhb rvwahk`d

  |d`a k vgae maerb ~wkmfbhbokfb`azd/ lazalk `d|`dl k la

  |b`b dh`ykavhay|k( ^wkwalha

  rydbhk mbcdhkvmk y`wgk a

  lfb|b|r/ ~ay|dzofdfr lkfb|b

  hd ~wza/ d mdf`r hd lwrea

  mfby|a( Gbv agvkwd hd

  gwafhd rzfbwdzdhfd okfbhk`d

  k dwmdibr|d/ a

  ~wazfbwbhay|k okfb`azd

  `afk yb `awky|b

  |kfb`am |wrlhab ld

  hkyr |b|hd vd ~oal/

  rzkfb` r lrk |wrlhkib

  ay|dfb aewamhd lavd

  y|wdcd k hb~azfbwbhfd( Yzb

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  9/92

  ~wkm( lw( yi( Rood Mdw|ah/ lw( mbl(y~bikfdoky| ekhb`aoaekfb k ~awalkofy|zd

  |wrlhkib mawdfr kmd|k hd

  rmr ld yzb |a rhaykma

  r hdb |kfboa gkoa cwdham/

  gkoa hdhabhfbm hd`ar/ gkoa r agok`r okfb`d

  mb|dgaok`am wdvewdlhfam

  hdodvk ~r| la lfb|b|d( Y|aed

  fb rzkfb` zdha wdvma|wk|k

  alhay ~avk|kzhae rkh`d k

  maerb |b|hay|k/ dok ky|a

  |d`a yb mawd kmd|k hd rmr

  ld ydma vlwdzd mdf`d

  mab kvhkfb|k |wrlhar k hd

  yzkfb| lahkfb|k vlwdza lkfb|b(

  Rewavkzk vlwdzofb mdf`b/

  ~aywblha rewadzdma k

  vlwdzofb lfb|b|d( Gwafhb

  vkaoa`b ~wamfbhb r

  |kfbor |wrlhkib/ aod`dzdfr

  ~r| ~wbcodlk |kfb`am

  fbybhy`kc( Mawd yb kmd|k

  hd rmr ld fb kmrhaoa`k

  yry|dz mdf`b ikfboa zwkfbmbhd yzamb md`ykmrmr/

  ~aod ebhb|y`ae md|bwkfdod

  |kfb`am |wrlhab r

  hfbvkham |kfbor hkfb hfbvkha/

  y|aed fb |wrlhkid vhd|ha

  ~wkfbmofkzkfd vd khb`ikfb(

  Rfblha yorvhkid hayd

  by|a fb vdlbgofdhd |kfb`am

  |wrlhab k |kmb vhd|ha

  aod`dzd khb`ikfr yorvhkib(

  A|kidhfb yorvhkib mkfbhfd

  ikw`rodikfy`b alhayb rhr|dw

  hfb k y|zdwd ~azaofhb rzfb|b

  vd gd`|bwkfy`a lfboazdhfb(

  Rfblha hbmaerhay|

  dld~|dikfb |kfbod |kfb`am

  vkmy`kc mfbybik/ kvodyik kv

  |a~oae r codlha/ la~wkhayk

  kwbhfr khb`ikfb r eawhfbmlkham yry|dzr( ^wk~wbmd

  yorvhkib ! |kfbod la~wkhayk

  y~wbdzdhfr khb`ikfb(

  Azodkzdk vwd`d r wdlhkm

  k y~dzdkm ~way|awkfdmd/

  wblazk|a ~wazfb|wdzdhfb

  ~way|awkfd/ caldhfb

  rmfby|a `awk|bhfd fdzhae

  ~wkfbzavd/ ky~kwdhfb hayd

  vkaoa`am a|a~kham kok

  yodham a|a~kham la~wkhayk

  yrvgkfdhfr wby~kwd|awhkc

  khb`ikfd( Rwdzha|bbhd

  wdvhaok`d ~wbcwdhd y

  agkofbm zk|dmkhd/ wblazk|d

  |fboazfbgd/ rv alwdzdhfb

  |fbobyhb ckekfbhb k by|a

  ~wdhfb wr`r khb ~wzr gwdhr

  r y~wfbdzdhfr agaokfbzdhfd(^wby|dh`am ~rbhfd vhd|ha

  b|b la~wkhkfb|k r ~agaofdhfr

  hb ydma ifboazk|ae vlwdzofd

  zb k r y~wfbdzdhfr khb`ikfd

  eawhfbe lkhae yry|dzd(

  R`aok`a yb wdvzkfb khb`ikfd

  eawhfbe lkhae yry|dzd/

  `awky|k|b ~wb~dwd|b hd gdvk

  mbld/ br`dok~|ryd/ khcdokwdf|b

  yb kok ~wkmfbhfrfb ~wb~dwd|b

  `afk yb `awky|b vd mdor lfbir

  #hd gdvk ~wa~aokyd gbv

  do`acaohae dlk|kzd y zwoa

  mdokm lavd `aw|k`ay|bwakld+(

  Agkoha rhabhfb |b`rkhb

  http://www.naturalwealth.com.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  10/92

  mafd |wrlhad !!vlwdzofb

  ~wkm( lw( yi( Rood Mdw|ah/ lw( mbl(y~bi( ekhb`aoaekfb k ~awalkofy|zd

  ^aok`okhk`d vd ekhb`aoaekfr k ~awalkofy|za lw Mdw|ahD( Cbgwdhed 7>/ Vdewbg

  b-mdko6 khaNekhb`aoaekfd-mdw|ah(cw\bo(6 >4-4-

  - |a~ok hd~k|ik #dfbzk+ rv

  ik|wd|b y~wkfbk| b lbcklwdikfr/

  ky~kwdhfbm hayd y~wbdzd|b

  ldofhfb `am~ok`dikfb #r~dod

  ewod/ ykhryd/ lkfbod/ ~ord+/ |a~od `r~`d rv almaw

  la~wkhfb|k b ~agaofdhfr(

  ^azkbhfb |bm~bwd|rwb

  #|ds 93 k zkb+/ vdc|fbzd

  hdeodbhkfr hfber/ |rkwdhfbm

  r mod`af zalk/ ~wkmfbhr

  ~dwdib|dmaod #`afk yb maer

  `awky|k |kfb`am |wrlhab

  yzd`kc 3 yd|k rhr|dw 7< yd|d+

  k wblazk|r cklwdikfr |wrlhkib

  rv hdla`hdlr yaok( Zkwryhb

  khb`ikfb ~waodvb rhr|dw

  9-2 ldhd/ ha r`aok`a lab

  yr~bwkhb`ikfb y gd`|bwkfy`km

  rvwahk`am k hrhd fb

  ~wkmfbhd dh|kgka|k`d r laeazawr

  y zdkm okfbhk`am ~wa~kyrfr

  yb ahk kfd fb ~wkmfbhd maerd

  |kfb`am |wrlhab(

  R`aok`a yb zdb vlwdzy|zbhay|dhfb hb ~agaofdzd k kmd|b

  ayfbdf a~b |fbobyhb hbmak

  k gaohay|k/ agwd|k|b yb y ~rhkm

  ~azfbwbhfbm zdbm okfbhk`r!

  ekhb`aoaer y ikofbm ~wa~kykzdhfd

  hdfgaofb |bwd~kfb vd zdy k zdblkfb|b(

  http://www.ginekologija-marton.hr/http://www.ginekologija-marton.hr/http://www.ginekologija-marton.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  11/92

  http://www.hipp.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  12/92

  mafd |wrlhad !!vlwdzofb

  \wrlhad hd`ah|wdhy~odh|dikfb awedhd

  Ikof hdlvawd |wrlhab/ hawmdohb kok

  ~awbmbbhb/ rzkfb` fb wabhfb vlwdzae

  k vd kza| y~ayaghae lfb|b|d k

  arzdhfb vlwdzofd mdf`b

  47

  ^aybgkib r

  `wahkha

  gaobyhkc

  |wrlhkid/

  dh|bhd|dohd y`wg mawd

  ~wzbhy|zbhr gwker

  ~ayzb|k|k mdfik( Ldhdy`dld yb bhb hd |wrlhar

  alorrfr yzb `dyhkfb/

  hkfb wkfb|`ay| ld `wahkhd

  gaoby| gk|ha ~awbmb|k

  kveoblb vd vdhkfb|k kok kvhkfb|k

  |wrlhar/ dok fblhd`a

  |d`a mab vhddfha

  rewavk|k vlwdzofb k kza|

  mdf`b( |azkb/ `wahkha

  ~a~r|dhfb lfboa|zawhay|k

  hb`kc awedhd k lay|r~hay|

  |wdhy~odh|dikfk/

  amaerkod fb vdhabhfb

  k |wrlhar bhdmd r

  `afkc fb ~wb|calhd gaoby|

  ~waj( lw( yi( Yhfbdhd `wdgokhy~bikfdoky| ekhb`aoaekfb k a~y|b|wkikfb

  |wrlhar khkod

  hbvdmkyokzam/

  gkoa vgae wkvk`d

  vd vlwdzofb mdf`b/

  gkoa vgae hbwfbkzb

  hb~oalhay|k( A~y|b|wkdwk

  yr ~d` ~wbl hazkmk vdhkmofkzkm

  kvdvazam0 d`a

  zalk|k k vdzwdzd|k

  |wrlhab hd`ah

  |wdhy~odh|dikfb/

  `d`a ~wazalk|k

  okfbbhfb `afb |wbgd

  y~wkfbk|k algdikzdhfb

  ~wbydl`d/ `d`a

  ~waikfbhk|k r|fbidf

  |wrlhab hd

  lfboa|zawhay| ~wbydl`d

  k kmd ok ymkyod la~ry|k|k

  lafbhfb 1 Ky`ry|zd r hdy k r

  yzkfb|r yzb yr zbd(

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  13/92

  49

  \WDHY^ODH\DIKFD^ORD\b`d `wahkhd a~y|wr`|kzhd/

  wby|wk`|kzhd k zdy`rodwhd gaoby|

  ~ord y |wdfham wby~kwdikfy`am

  khyrikfbhikfam khk |wrlhar

  hbkvzfbyham/ d `d|`dl kgbymkyobham( Ealkhb 4;39(

  vd~aboa yb y ~afblkhdhkm

  |wdhy~odh|dikfdmd ~ord/ d la

  ldhdy a~kydha fb 45 |wrlhad

  r |wdhy~odh|kwdhkc ~dikfbh|kid

  kv `afkc fb wabha lbzb|awa

  lfbib( R |wrlhadmd hd`ah

  |wdhy~odh|dikfb ~ord zwoa yr

  by|b `am~ok`dikfb/ gdw fblhr

  kmd ea|aza yzd`d bhd/ zwoa

  fb by|a algdikzdhfb awedhd

  |kfb`am kok rgwva hd`ah

  |wrlhab/ ~aoazkhd lfbib

  yr ~wkfbzwbmbha wabhk/ ha

  `dyhkfk km fb wdvzaf r ~wdzkor

  ragkdfbh vd lfbir wabhr

  ~wkfbzwbmbha/ alhayha hd`ah

  zkya`a wkvkhkc |wrlhad(

  R`aok`a fb rh`ikfd ~wbyd|`d

  rwblhd/ la~r|bh fb zdekhdohk

  ~awadf( Hdfzdhkfd ~wb~awr`d

  fb |wrlhar la~ry|k|k |b` vdlzkfb kok zkb ealkhd hd`ah

  a~bwdikfb k ydma r ahkc

  bhd y rwblham rh`ikfam

  ~wbydbhae awedhd/ d |kfb`am

  |wrlhab hba~calhb yr

  rby|dob ~wazfbwb rh`ikfb

  ~wbydl`d k hdf~dofkzkfd

  maerd dh|bhd|dohd y`wg(

  La ldhdy hkfb a~kydha

  ymw|hkc kycald r mdf`k hd`ah

  |wdhy~odh|dikfb ~ord/ ha

  algdikzdhfb ~wbyd|`d bb

  fb r azkc/ ha r |wrlhkid y

  lwrekm ~wbydbhkm awedhkmd(

  Vd ydld/ hd doay| hbmd

  maerhay|k ~waifbhb `afb

  yr |wrlhab r |am ymkyor

  hdfwkvkhkfb(

  \WDHY^ODH\DIKFDFB\WB

  ^wzd |wrlhad hd`ah|wdhy~odh|dikfd fb|wb/

  khlkikwdhb `wahkham

  khyrikfbhikfam awedhd kok

  d`r|hkm ~a~r|dhfbm hd`ah

  ykhlwamd CBOO^ a~kydhd fb

  4;53( ealkhb/ dok yr ky`ry|zd

  y |wrlhadmd hd`ah azb

  |wdhy~odh|dikfb fa rzkfb`

  ay`rlhd( A~kydha fb ybldm

  y~ah|dhkc |wrlhad r aydm

  bhd/ fblhd gokvdhd`d

  |wrlhad hd`ah kvzdh|fbobyhb

  a~oalhfb( @da k r |wrlhad

  hd`ah |wdhy~odh|dikfb lwrekc

  yaoklhkc awedhd hdfzdhkfk

  http://www.hipp.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  14/92

  mafd |wrlhad !!vlwdzofb

  4(:" bhd( R`aok`a ry~kfb/

  |wrlhad hbwkfb|`a |bb gbv

  ~a|b`ad/ ha ~wkfbzwbmbhk

  ~awadf/ kh|wdr|bwkhk vdy|af

  wdy|d k a~bwdikfy`k ~awadfk

  by|k yr( R bhd y hb~azwd|ha

  ~wa~doam rh`ikfam fdfhk`d

  maerd fb |bchk`d lahdikfb

  aaik|d( ^wagobm r |d`zkc

  |wrlhad hbwkfb|`afb ymdhfbh r|bwry

  vgae hbwdvzkfdhfd

  md|bwhkib r

  ck~aby|waebhkm

  rzfb|kmd |kfb`am

  lfb|khfy|zd k

  ~rgbw|b|d(

  \WDHY^ODH\DIKFDGRGWBEDA |wrlhadmd bhd y

  |wdhy~odh|kwdhkm grgwbeam

  kmdma hdfzkb ky`ry|zd(

  Ybldmlbyb|kc ealkhd

  rby|doay| vdhabhfd hd`ah

  |wdhy~odh|dikfb grgwbed gkod

  fb 462> / zb 4;;9( 4645/

  ld gk ~ayofblhfkc ealkhd

  rby|doay| vdhabhfd r bhd

  wb~walr`ikfy`b lagk d`

  hdwdyod hd vd~dhfrfrkc 4!5(

  Hkfb ~avhd|a vgae bed/

  ha rby|doay| zkb~oalhkc

  |wrlhad ~azkbhd fb hd a`a

  9"( Y|dwkfd kvzfbd hdzalb

  zkya`r rby|doay| ~agddfd/

  ~wkfbzwbmbhkc ~awadfd/kh|wdr|bwkhae vdy|afd wdy|d k

  zkya` ~bwkhd|dohk maw|dok|b|( R

  hazkfkm kvzfbkmd ~wkmfb|hd

  fb hkd rby|doay| mblkikhy`k

  khlrikwdhae ~agddfd/

  y~ah|dhae ~agddfd k ~dl

  ~bwkhd|dohb ymw|hay|k(

  Ldhdy fb ydyzkm fdyha `d`a

  kycal |wrlhab gk|ha azkyk a

  y|dgkohay|k rh`ikfb ~wbydl`d

  r |wdfdhfr al hdf`wdb lzkfb

  ealkhb hd`ah a~bwdikfb k

  hawmdohkm ~wbewdzklk|b|hkm

  zwkfblhay|kmd `wzhae

  |od`d( Hbfdyha fb mbr|km

  `afb a`aohay|k ~aealrfr

  hb~azwd|ham ~aeawdhfr

  rh`ikfb ~wbydbhae

  grgwbed k algdikzdhfr

  awedhd6 ~awbmb|hfb `afb

  yr ky|khd wkfb|`b #la ;"+/

  ha k ldofb zwoa a~dyhb(

  \wdhvk|awha ~awbmbbhd

  rh`ikfd ~wbydl`d k godea/

  ~waodvha ~azkbhb zwkfblhay|k

  `wbd|khkhd by|b yr k hba~dyhb

  ~afdzb |kfb`am zbbe gwafd

  azkc |wrlhad ( kza| mdf`b

  mab gk|k rewabh khdw`|am

  mka`dwld k `dwlkamka~d|kfam/

  ck~bw|bhvkzhkm `wkvdmd/~azbdham rby|doar

  lkfdgb|byd k dhbmkfam(

  Lfbid mdf`k okfbbhkc

  ik`oay~awkham ~a`dvrfr

  rmfbwbhk ~dl kmrhayhae

  aleazawd |kfb`am ~wzb

  ealkhb kza|d( R lagk ;

  mfbybik la 43 ealkhd ;2"

  lfbib mdf`k |kfb`am |wrlhab

  okfbbhkc dvd|ka~wkham/

  `aw|k`ay|bwaklkmd k

  ik`oay~awkham wdvzkfdfr yb

  ~wkmfbwbha/ ~wbmld hfkc 4>"

  kmd hb`b dhamdokfb/ hdfbb

  rwaebhk|dod( Ky`ry|zd y lfbiam

  @wahkha~a~r|dhfblfboa|zawhay|khb kcawedhdklay|r~hay|

  |wdhy~odh|dikfk/amaerkodfbvdhabhfbk|wrlharbhdmd

  r`afkcfb~wb|calhdgaoby| |wrlharkhkodhbvdmkyokzam

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  15/92

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  16/92

  ^aok`okhk`d Ekha~y/ Vdewbg@awrodhy`d 9J/|bo6 >4 :43> ;22

  uuu(ekha~y(cw

  4:

  mafd |wrlhad !!vlwdzofb

  mdf`k okfbbhkc lwrekm/ hazkmkmrhayr~wbykzkmd/ vd ydld

  yr ay`rlhd/ ha hbmd la`dvd

  ld |k okfb`azk ~azbdzdfr

  rby|doay| mdoawmdikfd(

  \WDHY^ODH\DIKFD^DH@WBDYD/GRGWBED K YWID

  A~kydha fb zkb al 2>|wrlhad hd`ah ry~fbhb

  |wdhy~odh|dikfb er|bwdb k

  er|bwdb k grgwbed vdfblha(

  A~dyhay| vd |wrlhar yr

  ragkdfbhb vd |wrlhab hd`ah

  azkc a~bwdikfd6 ~azkbhd

  rby|doay| ck~a|wafb k

  ~wkfbzwbmbhae wddhfd/ d

  vd mdf`r a`a 4>" b~kvald

  algdikzdhfd awedhd/ hdfbb

  hd`ah ~awadfd k ~aeawdhfb

  `am~ok`dikfd lkfdgb|byd k ahld

  `dld fb eok`bmkfd r |wrlhak

  rwblhd( Kvzfbd a |wrlhadmd

  hd`ah |wdhy~odh|dikfb

  ywid fa yr y~awdlkhd/ ha

  acwdgwrfb kvay|dhd` avgkofhkc

  k ~aekgbofhkc `am~ok`dikfd r

  mdf`k(

  VD@OFRD@Yzb |wrlhab hd`ah

  |wdhy~odh|dikfb awedhd

  zkya`a yr wkvkhb k mawdfr

  gk|k zabhb ~dofkza k rv

  yrwdlhfr a~y|b|wkdwd k

  |wdhy~odh|dikfy`kc y|wrhfd`d(

  A~bhk|a vd ~wb~awrk|k fb6

  - ~odhkwdhfb vdhabhfd r

  zwkfbmb y|dgkohb k rwblhb

  rh`ikfb ~wbydl`d

  - ~dofkz hdlvaw |wrlhab

  - hdy|dzd` kmrhayr~wbykzhae

  okfbbhfd |kfb`am |wrlhab

  Yzb|wrl

  habhd ah|wdhy~odh|dikfbawedhdzkya ayrwkvkhbkmawdfrgk|kzabhb~dofkza

  - hdlvaw rh`ikfb ~wbydl`d- ~awadf mab gk|k

  zdekhdohk

  - aykerwd|k hdlvaw rh`ikfb

  ~wbydl`d hd`ah ~awadfd

  k ~wd|k|k lkfb|b la vwboay|k(

  http://www.ginops.hr/http://www.ginops.hr/http://www.ginops.hr/http://www.ginops.hr/http://www.ginops.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  17/92

  http://www.dm-drogeriemarkt.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  18/92

  mafd |wrlhad !!~awadfmafd |wrlhad !!vlwdzofb

  43

  \wrlhadk ~wakwbhb zbhb^ay|afb wdvokk|b mb|alb okfbbhfd ~wakwbhkc zbhd/ d |wbhr|hahdfmalbwhkfd/ hdfry~fbhkfd k ea|aza gbvgaohd mb|aldfb REJY ro|wdvzrha zabha r`odhfdhfb ~wakwbhkczbhd ~fbham( Al azb ealkhb r ^aok`okhkik Dwk|cbwd~wkmfbhfrfbma rhd~wkfbbhr REJY mb|alr okfbbhfdy ~agaofdhkm ydy|dzam ~fbhb k khazdikfam r hfbhaf

  ~wk~wbmk k |bchkik d~ok`dikfb

  \wrlhad fb y|dhfb `afb kvdvkzdhkv ~wamfbhd hd zdbm |kfbork hkfb hbagkha |a |wrlharhdvkzdma k lwrekm y|dhfbm(

  R |wrlhak fb ~azbdhd wdvkhd

  cawmahd `afk wbod`ykwd y|fbh`r `wzhkc

  kod ~d yr hb`b zklofkzkfb hd ~azwkhk(

  Ryokfbl |aed hd ~afblkhkm lkfboazkmd|kfbod ~afdzk| b yb ~wakwbhb zbhb/

  ~aybgkib hd haedmd/ d `al hb`kc

  bhd k hd zrozk(

  @aokkhd `wzk r |wrlhak yb ~azbdzd

  k `al ~afblkhkc bhd wbvro|kwd

  ~wba~|bwbbhkm zbhdmd `afb

  ~akhfr kvodvk|k ky~al `ab( Ywbam/

  hb`b |wrlhkib vgae zbhd hb ayfbdfr

  hk`d`zb |beagb/ la` lwreb

  kmdfr ayfbdf |bkhb/

  rmawd/ gaod/ ~aybgkib

  hd `wdfr ldhd kok d`a y|b

  lrea y|dfdok hd haedmd(

  ^wakwbhb zbhb maer zdy

  yzwgfb|k/ gaofb|k/ hkyr okfb~b vd

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  19/92

  lw(mbl( Vod|`a dk/ y~bi( wdlkaoae

  zklfb|k((( ha k~d`/ hb okfbk kc yb

  r |wrlhak/ hbea/ d`a yb hb

  ~azr`r/ hd`ah ~awadfd(

  @al mdoae gwafd |wrlhkid yb

  ~afdzb `wzhk rewrik #|wamgk+

  r ~wakwbhkm zbhdmd(

  ^wb~avhdfbma kc `da |zwlb`reokib kok |zwlk `aha~di

  ~al `aam `afd fb agkha

  vdiwzbhfbhd/ gaohd( D`a yr

  zbk/ ayfbd|b kc `da ~wk|kyd`

  r haedmd/ gaob ~wkok`am

  ~a`wb|d haeb( \a y|dhfb

  vazbma ~azwhd zbhy`d

  |wamgavd(

  Avgkofhd gaoby| `afd yb mab

  ~afdzk|k r |wrlhak fb lrga`d

  zbhy`d |wamgavd #LZ\+(

  Rewrd` hdy|dfb r lrga`km

  zbhdmd vlfbokib kok haer(

  ^wkgokha yb fdzofd fbldh

  yordf hd 4>>> |wrlhad(

  Y|dhfd `afd la~wkhayb

  hdy|dh`r rewr`d yr lrb

  obdhfb r `wbzb|r vgae hb`b

  lwreb gaoby|k |b ~aybgha|wamgaokfd #y`oahay| `

  y|zdwdhfr rewrd`d+( Lrga`d

  zbhy`d |wamgavd mab yb

  ~afdzk|k `da a|kidhfb haeb/

  gao r havk/ `al ~amkidhfd

  y|a~dod ~wbmd eawb yb

  mab ~afdzk|k gao r oky|r(

  ^ahb`dl |wamgavd mab

  kmk|kwd|k r~dor k ~afdzk|k yb y

  ~azkbham |bm~bwd|rwam k

  obr`aik|kmd r `wzk(

  Hdwdzha/ `al yrmhfb hd

  zbhy`r |wamgavr mawd|b

  almdc kk okfbhk`r ld

  yb hd~wdzk iaoaw la~obw

  `afkm yb zklk kmd ok rewr`d

  kok hb( ^avhd|a zdm fb ld d`a

  yb rewrd` hb okfbk/ mab

  yb a|`khr|k k a|kk r ~ord |b

  |d`a kvdvzd|k k ~a|bhikfdoha

  ymw|ahayhr ~orhr bmgaokfr(

  Hd bmgaokfr yb yrmhfd d`a zdmhdeoa ~ahby|dhb vwd`d/ kmd|b

  gao `al lkydhfd/ rgwvdh ~roy/

  k|l(

  ^afdzb ~azwhb zbhy`b

  |wamgavb k lrga`b zbhy`b

  |wamgavb zwoa yr wkfb|`b/ d d`a

  yb ~afdzb/ maer yb rkh`azk|a

  okfbk|k(

  \kfb`am |wrlhab maerb fb

  ~wbzbhkwd|k ~afdzr ~wakwbhkc

  zbhd d`a yokfblk|b yokfblbb

  ydzfb|b6

  alwdzdf|b |fbobyhr |bkhr r

  ~wb~awrbham wdy~ahr vd

  zd y|r~dhf |wrlhab

  hbmaf|b lrea y|dfd|k

  hb~amkha kok yfblk|k

  bk|b

  hbmaf|b yfblk|k ~wb`wkbhkchaer

  la` yfblk|b y|dzk|b haeb hd

  ~azkbhr ~avkikfr kok hd fdy|r`

  la` obk|b

  y~dzdf|b hd okfbzaf y|wdhk |d`a

  ld ~ay|dzk|b fdy|r` kvd obd

  k haeb ~alkehk|b lwrekm

  fdy|r`am( Azkm ~aoadfbm

  yb ymdhfrfb ~wk|kyd` hb lahfr

  r~ofr zbhr `afd fb dhd|amy`k

  lbyha al `wdofbhkib k |kmb

  yb ymdhfrfb ~wk|kyd` hd zbhb

  zdkc haer(

  hayk|b ~aybghb body|khb

  dwd~b `afb yr ry`b hd

  http://www.arithera.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  20/92

  mafd |wrlhad !!vlwdzofb

  7>

  ^aok`okhk`d Dwk|cbwd Iamaw|

  uuu(dwk|cbwd(cwlw(mbl( Vod|`a dk/ y~bi( wdlkaoae/ yrgy~bikfdoky|

  kh|bwzbhikfy`b wdlkaoaekfb/ fblkhk okibhikwdhk cwzd|y`ky|wrhfd` al y|wdhb Gwk|dhy`ae khy|k|r|d vd zbhb vd

  ~wkmfbhr rhd~wkfbbhb REJY mb|alb

  eobhfbzkmd k ymdhfrfb

  km yb ~wk|kyd` ~wbmd

  eawb( Hfkmd b|b y~wkfbk|k

  a|kidhfb eobhfbzd k hbb

  yb ~aeawdzd|k y|dhfb

  ~wakwbhkc zbhd(

  ^wakwbhb zbhb hdy|dob

  |kfb`am |wrlhab/ ~a|~rha

  yb kok lfboamkha ~azodb zb

  hb`aok`a mfbybik kvd ~awadfd/vdzkyha al Zdbe ebhb|y`ae

  ry|wafd( D`a ay|dhr/ ldhdy

  ~ay|afb `zdok|b|hb mb|alb vd

  r`odhfdhfb zbhd(

  \wbhr|ha hdfmalbwhkfd/

  hdfry~fbhkfd k ea|aza

  gbvgaohd mb|ald fb REJY

  ro|wdvzrha zabha r`odhfdhfb

  ~wakwbhkc zbhd ~fbham(

  Azd mb|ald ~waeodbhd fb

  mb|alam kvgawd okfbbhfd

  ~wakwbhkc zbhd al y|wdhb

  yzfb|y`kc b`y~bwd|d jbgaoaed

  k ~wblyfblhk`d Gwk|dhy`ae

  Khy|k|rd|d vd zbhb/ lw( ^ckok~

  Iaobwkleb Ymk|cd(

  ^al `ah|waoam RVZ la~obwd/ rv

  bzbh|rdohr oa`dohr dhby|bvkfr/

  ~r|bm keob kok `dhkob r ikofdhr

  zbhr/ `da k ~wk|a`b #zdwk`yb+

  rgwkvedzd yb ~fbhd ~rhbk eodzhr

  ~azwhr hd|`aofbhkhr kok y|wdhfr

  ~a|`aofbhkhr zbhr aleazawhr

  vd ~afdzr ~wakwbhkc zbhd k

  zdwk`yd( ^fbhd lfborfb |wbhr|ha|a lazalk la yofb~ofkzdhfd

  y|fbh`k zbhd k zdwk`yd `afb

  ~a|am hby|dfr wdvewdrfrk

  yb k ~wb|zdwdfrk r zbvkzha |`kza(

  Gaobyhd zbhd hby|dfb/ d hfbhr

  rh`ikfr ~wbrvkmdfr lwreb/

  vlwdzb zbhb(

  Hd |df hdkh ~wakwbhb zbhb yb

  okfbb gbvgaoha rv kvay|dhd`

  wbvazd/ malwkid kok a|bbhfd hd

  `ak/ d ~dikfbh| yb hb~aywblha

  hd`ah vdczd|d mambh|doha

  zwdd yzd`alhbzhkm kza|hkm

  d`|kzhay|kmd gbv hbbofbhkc

  kvay|dhd`d y ~ayod k lrea|wdfhkc

  gaoazdhfd(Vd|a/ ~rhkm ~orkmd rkzdf|b

  r godbham y|dhfr `afb lahayk

  |wrlhad( ^wagobmb vday|dokc

  ~wakwbhkc zbhd y ry~fbcam b|b

  kvokfbk|k rv ~aywblazdhfb y|wrhae

  |kmd ^aok`okhk`b Dwk|cbwd(

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  21/92

  http://www.hipp.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  22/9277

  mafd |wrlhad !!vlwdzofb

  \wrlhad kawdoha vlwdzofbMbr hdfbb gaoby|k ldhdhfbe azfb`d y~dldfr vrghk `dwkfby k ekhekzk|ky(

  Hdy|dhd` azkc gaoby|k ~avhd| fb k ~azbvrfb yb y gd`|bwkfdmd `afb yb

  hdodvb r vrghkm hdyodedmd `al ayagd `afb hb alwdzdfr awdohr ckekfbhr(

  Mbr|km/ rvkmdhfb hb`kc okfb`azd/ lkfdgb|by/ oad ~wbcwdhd k ~rbhfb/

  maer kvmkfbhk|k wbd`ikfr hd gd`|bwkfb ryhb r~ofkhb k hd |df hdkh ~azbd|k

  wkvk` vd hdy|dhd` awdohkc gaoby|k

  Wkvk` agaokfbzdhfd alekhekzk|kyd r |wrlhakvhd|ha fb ~azbdh(Rzwkfbbhk |bwmkh |wrlhk`k

  ekhekzk|ky hb aleazdwd rvwa`rfbw `al vlwdzb |wrlhkib y

  lagwam awdoham ckekfbham hb

  laodvk la r~dob vrgae mbyd(

  \dld eazawkma a ekhekzk|kyr

  r |wrlhak( R yordfr ld bhd

  kmd hbokfbbhk ekhekzk|ky ~wkfb

  hbea fb vd|wrlhfbod/ ah b yb

  |kfb`am |wrlhab ~aeawd|k(

  Vgae `wzdwbhfd vrghae mbyd/

  d k by|kc mrhkhd/ |wrlhkib

  vhd|ha y`wdrfr zwkfbmb k

  kh|bhvk|b| ~wdhfd vrgd |a ldofb

  lazalk la ~aeawdhfd zwoa

  hbrealhkc ykm~|amd `da |a yr

  gao k ayfb|ofkzay| vrghae mbyd/

  `wzdwbhfd k oa`dokvkwdhae a|a`d( R

  |af dvk |wrlhab grlrb mdf`b

  by|a yb |rb k hd ayfb|ofkzay| ~wk

  ~wdhfr vrgd( R`aok`a fb ~wkyr|hd

  rvhd~wblazdod ~dwalah|hdgaoby| k hkfb okfbbhd ~wkfb

  |wrlhab kok ~ay|afk hbr~doha

  ~azodbhfb vrghae mbyd `afb fb

  ldhdy r~wdza vgae ~wb|fbwdhae

  k hb~wdzkohb |bchk`b b|`dhfd

  by|a ~wkyr|ha/ ~afdzk| b yb

  ayfb|ofkzay| aeaofbokc vrghkc

  zwd|azd( R agd yordfd maerb

  kc fb r`oahk|k hd`ah ~awadfd/

  d |kfb`am |wrlhab ~a|wdk|k

  ~ama yzae la`|awd(

  @al ~dwalah|k|kyd aykm

  ekhekzb r~dohkm ~waibyam hkfb

  vdczdbhd ydma ekhekzd hbea k

  yzb y|wr`|rwb `afb rzwrfr vrg

  r bofry|k( Hbokfbbh ~dwalah|k|ky

  lazalk la ~amkhay|k k ergk|`d

  vrgd( ^ayofblhfkc yb ealkhd

  wdy~wdzofd a ~azbvdhay|k

  r~dob ekhekzb k ~dwalah|k|kyd

  y `am~ok`dikfdmd r |wrlhak(

  Ky|wdkzdhfd yr ~a`dvdod ld

  ~dwalah|hb gaoby|k `al

  |wrlhkid maer gk|k ~azbvdhb

  y ~wkfbzwbmbhkm ~awadfam k

  mdhfam ~awadfham |bkham

  Wkvk agaokfbzdhfdalekhekzk|kydr|wrlhakvhd|hafb~azbdh

  Y|amd|aoa`d ~aok`okhk`d DWBHDYwb`a Ywlfd`/ lw(mbl(lbh|(/y~bikfdoky| ~dwalah|aoaekfb

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  23/92

  Ywb`a Ywlfd`/ lw(mbl(lbh|(/y~bikfdoky| ~dwalah|aoaekfb

  lfb|b|d( ^dwalah|hd gaoby|

  |wbgd agdzbvha gk|k ydhkwdhd |b

  wblazk|a `ah|waokwdhd r |wrlhak(

  Kmdfrk r zklr r `afaf mfbwk

  awdoha vlwdzofb r|fbb hd

  vlwdzofb grlrb mdf`b k vlwdzofb

  |b` wabhae lfb|b|d fdyha fb ld

  |d gwked vd~akhfb k ~wkfb hfbeazdwabhfd(

  Mabma vd`ofrk|k ld yzd`d

  |wrlhkid hbb gaoazd|k al

  ekhekzk|kyd( Oad awdohd ckekfbhd

  k hbokfbbhd ~dwalah|hd

  gaoby| d`|awk yr yr vd ~afdzr

  `amok`dikfd r |wrlhak(

  Ay|dfb hdm ~wb~awrk|k ld

  bhb `afb ~odhkwdfr |wrlhar

  kok yr zb |wrlhb ~ayfb|b yzae

  y|amd|aoaed k lb|dofha yb

  khawmkwdfr a maerhay|kmd

  vdry|dzofdhfd ~dwalah|hb gaoby|k

  k ~a maerhay|k kvokfbbhfd ~wkfb/

  dok k ~wabykahdohae |wb|mdhd

  Ywb`a Ywlfd`/ lw(mbl(lbh|(/ y~bikfdoky| ~dwalah|aoaekfbY|amd|aoa`d ~aok`okhk`d DWBHD

  Wbmb|khb`k edf 7`/ Vdewbg\bobah6 >4 :24 :2;4 77

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  24/92

  mafd agk|bof

  7@Y/ kmd 4>`h mdhfd al ikfbhb

  hazae(

  R ~a|wbgk y|b zavkod1 Yzd`d`a

  Zdm mabma ~wb~awrk|k

  gby~wkfb`awdh/ ~way|wdh ZU

  ^aoa r `afbm b|b y rk|`am

  ~wbzavk|k yzafr agk|bof(

  Vdczdofrfbma yb Jrh:->2>

  b-mdko6 khaNrh>> Vdewbg

  |bo( >4 95 59 357

  Ikfbhd |by|hae zavkod fb

  5> `h

  Mfbybhd wd|d gbv rbd fb4(>3:/>> `h hd 5 ealkhd #`wblk|+(

  Ikfbhd |d`zae hazae zavkod fb

  ;4(>>> `h

  http://www.fun4mum.hr/http://www.fun4mum.hr/http://www.fun4mum.hr/http://zg-jankomir.porscheinterauto.hr/http://zg-jankomir.porscheinterauto.hr/http://zg-jankomir.porscheinterauto.hr/http://zg-jankomir.porscheinterauto.hr/http://zg-jankomir.porscheinterauto.hr/http://www.fun4mum.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  26/927:

  mafb lkfb|b !!vlwdzofb

  Yrgeoa|khkodwkhek|ky

  lw( Zbyhd ^bwk Md|abzk/ y~bi(~bl(

  Yrgeoa|khk odwkhek|ky fb gaoby| `afd yb fdzofd r lagk al 9 mfbybidkza|d la 5( ealkhb( Gaoby| fb lay|d by|d k kmd lwdmd|kdh ~ab|d`/

  d ~ahb`dl k lwdmd|kdh |kfb`

  Yrgeoa|khk odwkhek|kyyb hdfbb fdzofdhar - kv ky|d mkwd/hbab`kzdha k hdeoa( Lkfb|b yb

  grlk rv ~wamr`ok `ddof `afk

  kmd ~wkvzr`/ a|bdha k rfha

  lkb y hdeodbhkm k cwd~dzkm

  rlkydfkmd( Lkfb|b fb r~odbha k

  rvhbmkwbha(

  ^wk lkydhfr lkfb|b rzodk vwd`

  - rzodk yzb mbrwbgwbhb

  ~way|awb `da k frerorm( Y|wdc

  fb ~wkyr|dh hd lfbfbm okir

  - ak kwam a|zawbhb/ okibgokfbla/ ry|d kwam a|zawbhd/

  d a`a ryhkid yb mab ~afdzk|k

  ~odzkoa `ab( Vhdik ld lkfb|b hb

  lagkzd lazaofha `kyk`d(

  Yrgeoa|khk odwkhek|ky fb r~dod

  ew`ofdhd k eodyhkid(

  @DLD YB GAOBY\

  FDZOFD1Gaoby| yb hdfbb ~afdzk hdeoa/hbab`kzdha/ har(

  Fdzofd yb r codlhkfkm ~wkfbodvhkm

  ealkhfkm lagkmd - r ~waofbb

  k fbybh(

  ^afdzd gaoby|k fb zbvdhd k

  rv hdeob ~wamfbhb a`aokhb

  |bm~bwd|rwb(

  Godk agokik yb maer fdzk|k

  k `al ~wb|fbwdhb r~a|wbgb

  eodyd ~fbzdhfd - zk`dhfd/ `al

  r~a|wbgb codlhkc hd~k|d`d/ r

  vdlkmofbham ~way|awr kok `al

  zodhae k codlhae vwd`d(

  RVWAHKIKGAOBY\KHdfbk rvwahkik yr

  wby~kwd|awhk zkwryk `afk zbkham

  rvwa`rfr godeb agok`b gaoby|k(

  Al ~a~wd|hkc ykm~|amd mab

  gk|k ~wkyr|hd ay`rlhd k gky|wd

  yb`wbikfd kv hayd( Gaoby| ~waodvk

  gbv ~wkyr|hay|k ~azkbhb

  |bm~bwd|rwb(

  Wkfb|`a/ dok y lwdmd|khkfkm

  |kfb`am gaoby|k rvwahkik

  yr gd`|bwkfb - Cdbmaory

  khjrbhvdb/ y|wb~|a`a`k/

  y|doa`a`k(((

  Vdczdofrfrk ~waifb~ofbhay|k

  ~wa|kz lk|bwkfb k cbmaoryd

  khjrbhvdb - |b`b yordfbzb

  wkfb|`a yrywbbma(

  Gd`|bwkfy`b gaoby|k rzkfb` klr y

  zkya`am |bm~bwd|rwam(

  @D@A HDY\DFB

  GAOBY\Zkwryhb khb`ikfb rvwa`rfrr~dor yorvhkib ew`ofdhd k

  eodyhkid |a lazalk la yrbhfd

  lkhae ~r|d( Vwd` hb mab

  ~waodvk|k kok zwoa |b`a ~waodvk kv

  eawhfkc lkhkc ~r|azd ~wbmd

  ~orkmd( Lkfb|b yb mrk ~wk

  rzodbhfr vwd`d k ~a`rdzd

  ~wakwk|k yrbhfb `awky|bk yzb

  mkkb ~wyk|d k ~wk |amb kmd

  vzrhk rldc( ^wamr`oa fb(

  @dwd`|bwky|khk zkgwd|awhk vzr`

  ~wk lkydhfr hdvkzd yb y|wklaw(

  Agvkwam ld fb zbvdh rv rldc

  - |a fb khy~kwd|awhk y|wklaw(

  Gaoby|ybhdfbb~afdzkhdeoa/hbab kzdha/har

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  27/92

  http://www.melem.com/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  28/92

  mafb lkfb|b !!vlwdzofb

  73

  ^blkfd|wkfy`d awlkhdikfdlw( Zbyhd ^bwk Md|abzk/ y~bi(~bl(

  Ewkdhy`d > Vdewbg|bo6 >4!7;;2 2

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  29/92

  http://www.bambi.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  30/92

  Wby~kwd|awhd|bwd~kfd`al lfbibWby~kwd|awhd |bwd~kfd `al lfbib vdczdd zkb |bwd~kfy`kc dy~b`d|d

  y fblkhy|zbhkm ikofbm/ wblr`ikfam ykm~|amd/ ~wacalhay|k lkhkc

  ~r|bzd k ~agaofdhfbm `zdok|b|b kza|d lfbib y ~orhkm gaoby|kmd

  Gafdh Hdy|by`k/ gdii( ~c{yka|c(

  9>

  mafb lkfb|b !!vlwdzofb

  Wby~kwd|awhdvka|bwd~kfd `daydy|dzhk lka vka|bwd~kfy`ae ~wky|r~d kmdzdhr roaer r okfbbhfr lfbib ywdvokk|km dwlkawby~kwd|awhkm gaoby|kmd(Jkvka|bwd~kfy`am ~waifbhamlfb|b|d yb ry~ay|dzofd

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  31/92

  Zbkhdlfbiby

  ck~a|ahkfamhbmdfravgkofhb|bmbofhbrvwa b

  \bo( >4 9>>> 2>5/ Mag( >;2 2>> 2>5>uuu(gbgdydy|koam(iam

  Maerihay| ~wbrvkmdhfd wagb rhdybm kvoavgbham ~way|awr r Vdewbgr(

  vka|bwd~kfy`d lkfdehavd

  k ikofbzk wby~kwd|awhb

  vka|bwd~kfb `afd r`ofrrfb

  wdvokk|b |bwd~kfy`b ~ay|r~`b

  k |bchk`b kbhfd lkhkc

  ~r|bzd `da |a yr lwbhdb#dr|aebhd lwbhdd/

  malkikwdhd ~ay|rwdohd

  lwbhdd y zkgwdikfy`am

  mdydam/ `am~wbykfd ~wyhae

  `ad+/ zfbgb magkohay|k

  ~wyhae `ad/ wdmbhae

  ~afdyd k `wdofbhkib/ zfbgb

  lkydhfd #lkydhfb y ~azbdhkm

  a|~awam hd kvlkydf/ ~wyha

  k |wgrha lkydhfb+/ zfbgb

  ~al a~|bwbbhfbm/ |bchk`b

  ky`dofdzdhfd #mbcdhk`k

  dyky|kwdhk `ddof+/ khcdodikfy`b

  |bchk`b #yky|bm wdy~wkzdd+/

  wbod`ydikfd #mb|ald a~r|dhfd

  k rgoddzdhfd hd~dld

  a|bdhae lkydhfd+(

  Ay|ba~d|y`k ~wky|r~ r

  ~romaoa`af wbcdgkok|dikfk

  zwk lkfdehay|kikwdhfb

  ay|ba~d|y`kc obvkfd `afbyr lkwb`|ha kok khlkwb`|ha

  ~azbvdhb y ~wkmdwham

  lkfdehavam( @ahib~|

  ky~k|kzdhfd fb gdvkwdh hd

  zk|dok|b|/ y|wr`|rwdohd

  aewdhkbhfd/ ~wahdodvd`

  kvzawd obvkfd k alwbkzdhfb

  vkaoa`kc k hbvkaoa`kc

  obvkfd mkkha-`a|dhae/

  zkyibwdohae k hbrwaoa`ae

  yry|dzd k hfkcazd mbryaghd

  `awbodikfd(

  \wb|mdh fb rymfbwbh `

  ~wk~wbmk |`kzd vd |wb|mdh/

  wberokwdhfr mkadyikfdohkc

  hd~b|ay|k k bhbwekfb/

  y|kmrodikfk khckgkwdhkc

  #~a|kyhr|kc+ ybembhd|d

  `da k khckgkikfk dikok|kwdhkc

  #~alwdkzdhkc+ ybembhd|d/

  ~agaofdhfr zk|dok|b|d k~a|kidhfr ydmakvofbbhfd

  awedhkvmd(

  ^ROMAOA@D\BWD^KFD @ALLAFBHB\D\bwd~kfd al lafbhb|d

  yb ~wazalk r hdwrfr

  |bwd~br|d y lald|`am

  fdy|r`d r`aok`a yb bok

  ~ay|kk dlb`zd|hk ~aoadf(

  \kfb`am |bwd~kfb lafbhb

  |wbgd gk|k |d`a ~ay|dzofbha

  ld fb okib `ahy|dh|ha

  zklofkza k `d`a gk yb maeoa

  94

  http://www.bebasastilom.com/http://www.bebasastilom.com/http://www.bebasastilom.com/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  32/92

  Gafdh Hdy|by`k/ gdii( ~c{yka|c(/ wdzhd|bofRy|dhazd MBLBAW

  @a|rwd`d 54/ 4>>>> Vdewbg

  \bo6 >4!:454 754!:454 7;;

  Mag6 >;4!249 :>b-mdko6 mblbawNmblbaw(cw

  uuu(mblbaw(cw

  mafb lkfb|b !!vlwdzofb

  97

  `ah|waokwd|k lkydhfb( ^wk|am

  fb ~wk`odlha y|kmrod|kzha

  `awk|bhfb eodvgb k kewdd`d

  `afam yb ~wbzodldzd y|wdc

  k gaofb alwdzd hfbeazd

  ~avawhay|(

  MALKJK@DIKFD^ROMAOA@B\BWD^KFB @ALLFBIBGrlrk ld lfbid hb

  maer yrwdkzd|k r

  |bwd~kfy`am ~waibyr

  `da alwdyok/ |bwd~kfd

  |wbgd gk|k y|kmrokwdhd

  vgae `zdok|b|hkfbe

  ~wky|r~d lfb|b|d(

  ^wkok`am ~wkmfbhb

  |bwd~kfy`kc |bchk`d yb

  `awky|k mrvk`a|bwd~kfd/

  ewr~hb zfbgb/ `awkyhb

  kewd`b # ~rcdhfb gdoahd+/

  yzkwdfr ~rcd`k khy|wrmbh|k

  #jdr|d/ |wrgd+/ y|kmrokwd

  lavkwdha |wdhfb k ~afddha

  `awky|b eawhfk b`y|wbmk|b|k(@amgkhdikfd vka|bwd~kfy`ae

  k ay|ba~d|y`ae ~wky|r~d

  wby~kwd|awhb wbcdgkok|dikfb

  ldfb alokhb wbvro|d|b `al

  lfbib y `dwlkawby~kwd|awhkm

  gaoby|kmd `al `afkc

  by|a laodvk la y|zdwdhfd

  agkohae yb`wb|d/ yodgofbhfd

  wby~kwd|awhb mbcdhk`b/hblfboa|zawhay|k `dofd k

  agkofd mkadyikfdohkc |bhvkfd r

  ~wblfbor ~wyhae `ad(

  http://www.medeor.hr/http://www.medeor.hr/http://www.medeor.hr/http://www.medeor.hr/http://www.medeor.hr/http://www.medeor.hr/http://www.medeor.hr/http://www.medeor.hr/http://www.medeor.hr/http://www.medeor.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  33/92

  Hrlkma zdm ydzfb|azdhfb ~wk6 ~wbcwdhk alwdyokc ~wbcwdhk lfbib

  ~awbmbdfkmd ~wagdzb

  mwdzofbhfr

  lbgofdhfr

  ~wbzbhikfk gaoby|k

  ~wagobmkmd y dobwekfdmd(((

  Wdlha zwkfbmb6 wdlhkm ldham k yrga|am ;-7>^avkzk6 ~ah-~b| ;-4: hd >4!95>5 5>5

  ~ah-~b| ;-7> k yrga|am ;-4< hd >;2!;>2 >;>3

  \bo6 >4!95>5 5>5Mag6 >;2!;>2 >;>3

  Hdvazk|b hdy gbv agdzbvb/ d mk bmazdm ~ahrlk|k gby~od|hb `ahvro|dikfb y

  hb`km al hdkc ydzfb|hk`d(

  bok|b ok rkhk|k hb|a lagwa vd yzafb vlwdzofb/ vd vlwdzofb zdb lfbib(((1

  Uboohbyy ydzfb|azdok|b

  http://www.bracfinisapuni.com/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  34/92

  vd|k|d lfb|b|d

  CDMD vd|k|d ~wy|kfr al~wk`okfb|bhfdkjwd64>

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  35/92

  CDMD haha yzfb|oa Wa|dw{kjwd6449;:4

  haha k awkfbh|dikfy`a yzfb|oa vd lfbfbyagb/ calhk`b/ ~alwrmb k lwreb yagb

  mab yb wa|kwd|k vd 9:> ybhvaw `afk ~dok k edyk haha yzfb|oa |blhd OBL |bchaoaekfd

  uuu(y`aoy`b-`hfkeb(cw uuu(cdmd(cwMdoa~waldfhd ~ayoazhkid6 Cdmd ibh|dw/ Mdydw{`azd 49/ Vdewbg/ |bo6 >4!

  haha k awkfbh|dikfy`a yzfb|oa vd lfbfbyagb/ calhk`b/ ~alwrmb k lwreb yagb

  ybhvaw `afk ~dok k edyk haha yzfb|oa |blhd OBL |bchaoaekfd

  CDMD vd|k|d vd odlkib k awmdwbkjwd64>

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  36/92

  Fdymkh`d @wk|k/ mde( gkao( mao(/Ebhay/ Vdewbg

  9:

  Lkfb|b y~aw|d- `d`a ed hdfgaofb rymfbwk|k1

  Lkfb|b fb zb ebhy`k y`oaha ~wbmd alwbbham y~aw|r/

  d dhdokvam ebhd maerb fb a|`wk|k `afbm(

  A

  lorkok y|b yzafb

  lkfb|b r~kyd|k hd

  hb`k y~aw|( Wdvoavk

  vd |d`zr zdr

  alor`r maer gk|k wdvokk|k/ gkoa

  ld bok|b ld lkfb|b `awkyha r|wak

  yzafr bhbwekfr k ld mr zb al

  mdobhd rydlk|b `d`a fb zdha k

  vlwdza gdzk|k yb hb`km y~aw|am/

  gkoa ld ed |d`a bok|b

  hd|fbwd|k ld yb almd`hb

  al wdrhdod/ gkoa ld zdb

  lkfb|b khvky|kwd hd gdzofbhfr

  y~aw|am fbw yb ~wkfd|bofk ky|a|kmb gdzb/ kok y|b ~d` r yzam

  lfb|b|r ~wb~avhdok y~aw|y`k

  |dobh| ~d ed bok|b rymfbwdzd|k

  r |am ~wdzir( @afk eal gka zd

  wdvoae vd|a y|b lkfb|b alorkok

  r`ofrk|k r hb`k y~aw|/ ykerwha

  bok|b ld yb zdb lkfb|b ayfbd

  lagwa |kfb`am |kc y~aw|y`kc yd|k/

  ld mr y~aw| `afkm yb gdzk ~wrd

  ~rha vdlazaofy|zd |b ld mr

  ~amaehb r hfbeazam |fbobyham

  wdvzk|`r( Ykerwha bok|b ld lkfb|b

  grlb k ry~fbha r y~aw|r `afkm

  yb gdzk fbw d` k d`a mr |df

  y~aw| york ydma `da wb`wbdikfd/

  ykerwha fb ld b yb lkfb|b

  gaofb ayfbd|k k gk|k ry|wdfhkfb r

  y~aw|r `afk aleazdwd hfbeazkm

  maerhay|kmd k lagwa mr klb(

  Rv lfb|b|aza vdlazaofy|za k

  ry~fbhay| r y~aw|r k zk `da

  walk|bofk b|b yb ykerwha ayfbd|k

  lagwa( Aykm |a b zdm hd`ah

  y~aw|y`kc d`|kzhay|k `rk

  laodvk|k ywb|ha

  lkfb|b/

  ayfbd|

  b|b ~ahay

  vgae lfb|b|azkc

  lagwkc wbvro|d|d r

  y~aw|r/ dok gk|k k ~ahayhk

  hd ybgb vd|a |a y|b

  ~amaeok yzam lfb|b|r

  aldgwd|k y~aw| `afk mr ak|a

  lagwa aleazdwd( Ldhdy vdky|d

  ~ay|afk zbok`k kvgaw wdvokk|kc

  y~aw|azd hd `afb mab|b

  r`ofrk|k yzafb lkfb|b( D`a

  mab|b gkwd|k/ ykerwha

  bok|b kvdgwd|k y~aw| r `afbm b

  lkfb|b hdfgaofb ky`awky|k|k yzafb

  ~a|bhikfdob( Dok

  `d`a

  vhd|k

  `afk

  mafb lkfb|b !!wdvzaf

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  37/92

  y~aw| fb hdfgaofk vd zdb lkfb|b1

  R |amb zdm mab ~amak

  ebhb|k`d( Hdkmb/ yzk ofrlk

  ~d k lfbid zb ebhy`k kmdfr

  alwbbhr y`oahay| ~wbmd

  hb`km y|zdwkmd ~d |d`a k

  ~wbmd alwbbham y~aw|r(Hdk ebhk `afb yma hdyokfblkok

  amaerrfr hdm ld grlbma

  ry~fbhk r hb`am y~aw|r/ la`

  hdy ky|azwbmbha aewdhkdzdfr

  ld grlbma fblhd`a ry~fbhk

  r hb`am lwream y~aw|r( R

  ldofhfbm |b`y|r ~wak bma `wav

  hb`b al ebhd `afk alwbrfr

  hdb y~aw|y`b maerhay|k k

  ydvhd|k `d`a hdm ahk maer

  ~amak r aldgkwr ~wdzae

  y~aw|d vd lkfb|b/ dok k vd yzd`aed

  |`a yb alork gdzk|k hb`km

  y~aw|am(

  EBHK VD Y@OAHAY\ALWBBHAMY^AW\RHd |bmbofr dhdokvb ebhd DIBk DI\H9 zwoa yb od`a mab

  alwblk|k aleazdwdfr ok zdbm

  lfb|b|r zkb y~aw|azk `afk

  vdc|kfbzdfr kvlwofkzay| kok

  y~aw|azk afk vdc|kfbzdfr

  yhder( Lfbid `al `afb yb

  dhdokvam ebhd ry|dhazk ld

  km gaofb aleazdwdfr y~aw|azk

  `afk vdc|kfbzdfr mkkhr

  kvlwofkzay|/ yzaf y~aw|y`k

  ~a|bhikfdo gaofb b ky`awky|k|k

  r y~aw|azkmd ~a~r| zbyodhfd/

  |wdhfd mdwd|ahd/ ldofkhy`ae

  ~okzdhfd/ ~odhkhdwbhfd/ |wkd|oahd/

  gkik`okvmd/ dok k mhaekm lwrekm

  y~aw|azkmd afk vdc|kfbzdfr

  kvlwofkzay|( D`a yb dhdokvam

  ebhd ry|dhazk ld lfb|b|r gaofb

  aleazdwdfr y~aw|azk yhdeb

  `afk vdc|kfbzdfr zbok`r gwvkhr/

  b`y~oavkzhay| k mkkhr

  yhder `afr |wbgd roak|k r

  `wd|`am zwbmbhr/ |dld fb

  lkfb|b hdfgaofb rymfbwk|k

  ~wbmd y~aw|azkmd ~a~r|

  y`a`d r zky/ y`a`d r ldof/

  gdidhfd #`reob/ lky`d((+/

  y~wkh|d/ lkvdhfd r|bed k yo(

  Lfbid `afaf zkb aleazdwdfr

  y~aw|azk `afk r`ofrrfr yhder

  kmdfr r yzam ebhb|k`am

  md|bwkfdor zdwkfdh|r ebhd

  DI\H9 vdczdofrfrk `afaf|d lfbid kmdfr zkb gwvkc

  mkkhkc zod`dhd `afd km ahld

  amaerrfr ~wakvzalhfr

  zbok`b gwvkhb k yhdeb r

  `wd|`am zwbmbhr( Dhdokvam

  ebhd DIB k DI\H9 maerb

  fb ry|dhazk|k ld lfb|b|r

  ~alfblhd`a aleazdwdfr k

  y~aw|azk kvlwofkzay|k k y~aw|azk

  yhdeb/ dok hk r kvlwofkzay|k

  hk r yhdvk hkyr ebhy`k

  ~wblalwbbhk vd lagwb

  mdwd|ahib kok ~d` lagwb

  y~wkh|bwb( \r lfbir fb ahld

  hdfgaofb rymfbwk|k ~wbmd

  95

  Dhdokvam

  ebhdmaer

  b

  fbr|zwlk|kk

  `aok`kfbwkv

  k`

  aly~aw|y`

  kc

  avofbld

  http://www.genos.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  38/9293

  y~aw|azkmd afk vdc|kfbzdfr k

  kvlwofkzay| k yhder |f( ~wbmd

  |d`avzdhkm mkfbdhkm

  y~aw|azkmd( R y~aw|azb

  `afk vdc|kfbzdfr k yhder k

  kvlwofkzay| y~dldfr haeamb|/

  wr`amb|/ `adw`d/ |bhky/

  mdbzdhfb/ gawkod`k y~aw|azkk mhaek lwrek( Kd`a/ vdhkmofkza

  fb ld yr ky|wdkzdhfd ~a`dvdod

  ld mbr ~wabykahdohkm

  haeamb|dkmd kmd zkb

  ahkc `afkmd ebhy`k gaofb

  aleazdwdfr y~aw|azk yhdeb

  k gwvkhb/ zfbwafd|ha vgae

  y~wkh|bzd `afb/ ~aybgha

  hd~dldk/ |wbgdfr kvzalk|k

  |kfb`am haeamb|hb r|d`mkib(

  EBHK VDY@OAHAY\Y^AW\Y@KMAVOFBLDMDAykm |a dhdokvam ebhd

  mab|b ydvhd|k `afk y~aw|

  hdfgaofb aleazdwd zdbm

  lfb|b|r/ dhdokvd ebhdamaerrfb k ld a|`wkfb|b

  `aok`a fb zdb lkfb|b y`oaha

  vdlagkzdhfr hb`kc al by|kc

  y~aw|y`kc avofbld ~a~r|

  avofblb okedmbh|d `aofbhd kok

  avofblb Dckoazb |b|kzb( @dld

  yb gdzk|b y~aw|am/ avofblb yr

  hb|a |a bok|b kvgfbk( Aykm

  |a yr hbrealhb k vdc|kfbzdfr

  zwkfbmb a~awdzd`d `afb ahld

  r|fbb hd |wbhkheb k `ahlkikfr/

  r hb`km yordfbzkmd

  ~ayofblkib al vdlagkzbhb

  avofblb ahbmaerdzdfr

  ld la `wdfd wdvzkfb|b yzaf

  y~aw|y`k ~a|bhikfdo( Avofblb

  maer k|b`d`a r|fbid|k hd

  zdb hd~wblazdhfb r

  y~aw|y`af awmk/ hd

  zdb wbvro|d|b/ dok k

  hd hd~wblazdhfb r

  y~aw|y`af `dwkfbwk(

  Y`oahay| y~aw|y`kmavofbldmd alwbrfb

  yb dhdokvam ebhd IAO

  #IAO4D4/ IAO2D4/

  IAO47D4+/ d `afk yrlfborfr

  r y|zdwdhfr `aodebhd `afk

  fb ~d` ydy|dzhk lka |b|kzd/

  okedmbhd|d/ `ay|kfr k mkkd(

  Alwbbhb zdwkfdh|b ebhd IAO

  khb |b|kzb/ okedmbh|b/ `ay|k k

  mkkb ayfb|ofkzkfkmd hd rldwib

  |b od`b laodvk la avofbld( D`a

  yb dhdokvam ebhd ry|dhazk ld

  lkfb|b vdky|d kmd zbr y`oahay|

  vdlagkzdhfd y~aw|y`kc avofbld/

  |a hb mawd vhdk|k ld lkfb|b

  |wbgd rldofk|k al y~aw|y`kc

  d`|kzhay|k/ zb hd |a |wbgd

  r~avawk|k |wbhbwb `d`a gk yb

  vd |a lkfb|b ~wkodealkok |wbhkhvkk d`|kzhay|k ld yb |a gaofb

  ky`awky|k hfbeaz ~a|bhikfdo/

  dok k ky|azwbmbha maerhay|

  avofblb yzblb hd mkhkmrm(

  Alwbkzdhfb y`oahay|k ~wbmd

  vdlagkzdhfr y~aw|y`kc avofbld

  ~aybgha fb zdha `al lfbib

  `afd yb rymfbwdzdfr ~wbmd

  ~wabykahdohkm y~aw|dkmd

  `d`a gk yb hd zwkfbmb maeod

  lahkfb|k alor`d fb ok rv

  ~azbdhk wkvk` al vdlagkzdhfd

  avofbld k ldofb maerb

  ay|zdwk|k y~aw|y`r `dwkfbwr(

  Zdofd hdeodyk|k ld ~azbdhd

  y`oahay| al hdy|dh`d avofbld

  hb vhdk ld b yb avofbld vdky|d

  k laealk|k/ zb fb lkfb|b ydma

  ~al ~azbdhkm wkvk`am ld gk yb

  avofbld fblham maeod laealk|k(

  Y^AW\D=EBHB\K@DR^AWHAY\Gk|k r~avhd| y khfbhkiam `afk

  y~aw| ebhy`k hdfgaofb aleazdwd

  zdbm lfb|b|r ~aybgha fb zdhad`a bok|b lkfb|b ~wabykahdoha

  rymfbwdzd|k ~wbmd y~aw|r k d`a

  r |amb zklk|b hfbeaz kza|hk

  ~r|( Ykerwha fb ld b rv ebhy`r

  ~wblalwbbhay| ~wbmd hb`am

  y~aw|r lkfb|b od`b wdvzkfd|k yzaf

  ~a|bhikfdo k lak la bofbhkc

  wbvro|d|d( K~d`/ hbmaf|b yb

  ydma ~arvld|k r ebhb/ zb

  vd `afk eal y~aw| yb hd `wdfr

  alorkok gk| b ~a|wbgha roak|k

  ~rha zaofb/ ofrgdzk/ |wrld k

  ry|wdfhay|k ld gky|b gkok hdd

  grlrd Godh`d Zodk/ Kzkid

  @ay|bok kok ~d` Or`d Malwk(

  mafb lkfb|b !!wdvzaf

  EbhkDIBkDI\H9ydmayrhb kalebhddhdokvam`afkcmab|balwblk|kr`afbmy~aw|rb

  zdblkfb|bhdfgaofbky awky|k|kyzafy~aw|y k~a|bhikfdo

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  39/92

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  40/92

  mafb lkfb|b !!vlwdzofb

  Ayhdk|b lfbfk

  kmrhk|b|

  R ybvahdmd ~wbcodld k ewk~d/ wdvhkc zkwryhkc k gd`|bwkfy`kc khb`ikfd `da

  k `al `wahkhkc agaofbhfd/ r~dod kok dobwekfd vlwdz k yhddh yry|dz agwdhb

  hdbe awedhkvmd fb al ~wbyrlhb zdhay|k vd hdb k vlwdzofb hdb lfbib

  CKEKFBHDYB BY\AVDHBMDWRFB^afddhb mfbwb ckekfbhb

  vdykerwha kmdfr zwoa

  zdhr roaer( Wblazk|a

  ~wdhfb wr`r |kfb`am ldhd

  hd`ah kewb k lwrbhfd yay|doam lfbiam |b ~wkfb

  ydmae fbod yb hk`d`a

  hb gk ymfboa ~wa~r|d|k(

  ^a|wbghd fb ~bwkalkha

  ~wazfb|wdzdhfb ~way|awkfd

  `da k `wb|dhfb hd yzfbbm

  vwd`r wdlk yzb lrkc

  gawdzd`d r vd|zawbhkm

  k yrckm ~way|awkmd |a

  ~aealrfb zkwrykmd(

  Wdvhaok`d ~wbcwdhd y

  mdhfb `doawkfd/ d gaed|d

  hr|wkfbh|kmd |d`abw

  kewd zdhr roaer `da k

  lazaofha yhd(

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  41/92

  http://www.drogerija.hr/http://www.igraoni.ca/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  42/92

  mafb lkfb|b !!vlwdzofb

  47(

  `afkm yb ~wa~kyrfr `afb yr

  vlwdzy|zbhb |zwlhfb lavzaofbhb`al ~afblkhkc ~wbcwdmgbhkc

  ~wakvzald vd zk|dmkh I fb

  hdzblbha y`awa hdfzkb

  la`dvdhkc k alagwbhkc |zwlhfk

  r alhayr hd gkoa `afk lwrek

  ydy|afd` r cwdhk(

  IKH@ HDY \K\K AL^WBCODLBIkh` fb bybhikfdohk mkhbwdo

  r hdbm |kfbor k zb lrea

  fb ~avhd| `da bobmbh| `afk

  ~avk|kzha r|fbb hd ofrly`a

  vlwdzofb( Dhdokvd ky|wdkzdhfd

  agdzofbhkc al 4;3

  aldgwdhkc zk|dmkhd k mkhbwdoam

  ikh`d `afk r `amgkhdikfk yhdha

  fddfr kmrhk|b| lfbib( Aykm

  ~amak `al wdvhkc ~wbcodld/

  agaofbhfd k r~dod ~aealdh

  fb k vd ~wbzbh|kzha ~alkvdhfb

  a|~awhay|k awedhkvmd lfbib

  hd khb`ikfb( Aykm |a fb zwoa

  ~azaofhb ikfbhb ykwr~ Kmrhaydo

  Frhkaw fb a`ryd `afk lfbid hdfzkb

  zaob - gwby`zb$ Zkb khawmdikfd

  ~a|wdk|b hd y|wdhkidmd uuu(

  kmrhaydo(cw

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  43/92

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  44/92

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  45/92

  \d|fdhd Efrw`azk/ lk~o(~ykcaoae/ibw|kjikwdhk |bwd~br| kewam

  Ibh|dw wazbh|ryuuu(ibh|dw~wazbh|ry(cw

  uuu(|bwd~kfdkewam(cw

  \d|fdhd Efrw`azk/ lk~o(~ykcaoae

  |wbgd ~afby|k ydma fbldh kok lzd `aodkd/mab yb wbk6

  'Mdwka/ ky~b`od ydm |zafb amkofbhb `aodkb

  ldhdy/ bok ok fbldh `aodk kok lzd `aodkd1'

  @dld yb lfb|b|r ldfr kvgawk/ zdha fb zalk|k

  wdrhd a yofblbbm6

  a ^a|wbgha fb ld|k kvgawb ~wk`odlhb vd

  wdvzafhr lag lfb|b|d `afk yr fblhd`a

  ~wkczd|ofkzk k walk|bofr k lfb|b|r(a Zwoa fb zdha ld fb walk|bofr lfb|b|az kvgaw

  r wblr(

  Hb ymkfb yb ~a`rd|k mdhk~rokwd|k lfb|b|am

  ld rkhk aha |a walk|bof vd~wdza bok |d`a

  |a mr yb ~ahrlk fbldh kvgaw `afk walk|bof

  bok k lwrek vd `afk walk|bof vhd ld yb lfb|b|r

  hbb yzklfb|k(

  a Rhd~wkfbl aymkyok|k kvgaw `afk b yb ~ahrlk|k

  lfb|b|r(

  a ^ahrlk|k mdob kvgawb mdoaf lfbik/ d zbok`b

  kvgawb zbok`af lfbik(

  ^wkmfbw6 \waealkhfb lkfb|b yb mab hayk|k

  fblkha y alor`dmd `da |a yr gkwdhfb kvmbr

  lzkfb mdfkib kok lzkfb ~ahrlb vd fboa( 'Ydwd/

  bok ok r zw|k agrk yzafr iwzbhr kok wavr

  cdofkhr1'/ 'Mdw`a/ bok ok fdgr`r kok hdwdhr1'

  Lfbid yzb/ ~d |d`a k kvgawb k ~wbrvkmdhfb

  aleazawhay|k vd hfkc/ maer rk|k `wav kewr(

  ^waewdm '\bwd~kfd kewam vd walk|bofb' ~aybgdh

  fb agok` blr`dikfb vd walk|bofb afk bob yzafb

  lkfb|b hbhdmb|ofkza hdrk|k zdhkm k zwkfblhkm

  kza|hkm zfb|khdmd( Vd zkb khjawmdikfd a

  ~waewdmr wdy~k|df|b yb `al \d|fdhb hd >;2

  3>

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  46/92

  mafb lkfb|b !!vlwdzofb

  |a fb d|a~kfy`k lbwmd|k|ky1

  lw(mbl( Ydkld Wbvd`azk/ y~bi( lbwmd|azbhbwaoaekfb^aok`okhk`d By`rod~

  Cdzklkbzd 44/ 4> >4> Vdewbg

  |bo6 >4!::>5 2>7b-mdko6 ~aok`okhk`d-by`rod~Nalkybf(cw

  ~ay|a lfbib/ kd`a yb mab

  fdzk|k k r alwdyoaf kza|haf lagk(

  \k~khd `okhk`d yok`d azkyk a

  lagk ~afdzb gaoby|k( Iwzbhkoa/

  zodbhfb/ y|zdwdhfb `wdy|d hd

  okir/ hd |fbmbhr/ haedmd/

  wr`dmd k r ~bobhy`af wbekfk(Eodzhk

  ykm~|amk gaoby|k ~afdzofrfr yb

  r ~wzkc hb`aok`a mfbybik kza|d(

  Mbr|km/ r alwdyokc ayagd

  gaoby| fb hdfbb oa`dokvkwdhd hd

  ~wbekghkm wbekfdmd `da |a yr

  od`|azk k kvd `aofbhd #~a~ok|bdohb

  fdmb+ kok vd~bd(

  Yzwgb fb eodzhk ykm~|am

  gaoby|k/ ~wkyr|dh gbv agvkwd hd

  lag/ d ~aea|aza fb kvwdbh r

  hahkm yd|kmd vgae bed yr

  vdczdbhd ~alwrfd `ab by|a

  kvewbgdhd k vdlbgofdhd( @da

  ~ayofblkid bdhfd hd `ak hdy|dfraewbga|khb ~d d` k wdhb `afb

  yr by|a ~aloahb gd`|bwkfy`af

  yr~bwkhb`ikfk(

  Ayagb y d|a~kfy`km lbwmd|k|kyam

  ergb ~wbzkb zodeb kv

  b~klbwmdohae yoafd ~d `ad

  ~ay|dfb fd`a yrcd/ d agwdmgbhd

  y~ayaghay| fb ymdhfbhd(

  \d`a yr hdfbb `am~ok`dikfb

  d|a~kfy`ae lbwmd|k|kyd ~afdzd

  wdvokk|kc khb`ikfd al `afkc

  yb ky|kr gd`|bwkfy`b khb`ikfb

  `ab #hdfbb rvwa`azdhb

  y|doa`a`am+/ zkwryhb khb`ikfb

  `ab #cbw~by zkwry/ gwdldzkib/

  maory`b+/ eofkzkhb khb`ikfb `ab(

  RVWA@ GAOBY\KKd`a fb |adh rvwa` gaoby|k

  hb~avhd| rabha fb ~ay|afdhfb

  ~wazaikwdfrkc kmgbhk`d

  `afk ~aeawdzdfr gaoby|/

  d r`ofrrfr6 yzd`a

  kyrkzdhfb `ab

  D|a~kfy`k lbwmd|k|ky fb `wahkhd/ lrea|wdfhd gaoby| `afd ~aedd ar( Ymd|wd yb

  `d`a fb gaoby| wbvro|d| mbrlfboazdhfd kvmbr hdyofbd/ a`aokhb/ dwmd`aoa`kc

  dghawmdohay|k/ ~awbmbdfd `ahb gdwkfbwb k kmrhaoa`kc kmgbhk`d(

  Okfbbhfb k ~wbzbhikfd

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  47/92

  Yzd`d mdmd vhd `aok`a fb hfbhd k ayfb|ofkzd `ad hfbvkhae mdoae vod|d/ yrhdid/

  mkb`d/ grgkib((( Gk|ha fb hb ydma kmb hfberfb|b lfb|b|azr `ar hbea k hfbeazralfbr( Vd|a yma r Odgrlr wdvzkok Aokzbw Jr|rwd Ybhyk|kzb/ lb|bwlbh| hfbdh k~wbmd hdfayfb|ofkzkfaf `ak/ `afk y ~ahayam hayk ibw|k`d| Lbwmd|aoa`k |by|kwdhdobweaoa`ae alfbod Lfbfb gaohkib Ywbgwhfd`r Vdewbgr `afkm yb ~a|zwrfb ld fb~aybgha ~aealdh vd ayagb y d|a~kfy`km lbwmd|k|kyam k y`oahb dobwekfdmd |b vdhfber k ~wdhfb wrgofd `afb lalkwrfb k ahb hdfayfb|ofkzkfb - lfbir k gbgb(

  Hfbdh k ~wbmd hdfayfb|ofkzkfaf `ak

  http://www.labud.hr/http://www.labud.hr/http://www.labud.hr/http://www.labud.hr/http://www.labud.hr/http://www.labud.hr/http://www.labud.hr/http://www.labud.hr/http://www.labud.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  48/92

  mafb lkfb|b !!vlwdzofb

  >> a`wb|dfd r mkhr|k+ maer

  gk|k al zbok`b `awky|k( Gkoa gk

  ~abofha r ~a|~rhay|k yzd`d`a

  kvgfbedzd|k amb`kzd al

  ~wdhfd lfb|b|azae wrgofd(

  Ldhdy hd |wk|r ~ay|afb

  ~aybghk |vz( ck~adobwebhk

  lb|bwlbh|k hd `afkmd fb

  ~wazblbha lbwmd|aoa`a|by|kwdhfb k y|rlkfb

  ~alhaofkzay|k `al ayagd `d`a

  gk yb r|zwlkoa ld ok |by|kwdhk

  ~wakvzalk/ ~wkmkfbhfbhk r

  hbkwk|d|kzhkm `ahibh|wdikfdmd/

  kvdvkzdfr kwk|dikfr r `ab

  r ~aybgha ayfb|ofkzkc

  ~afblkhdid ~a~r| ayagd y

  d|a~kfy`km lbwmd|k|kyam/

  ~aybgkib lfbib( Fbldh al

  y~ambhr|kc ~wakvzald fby| k

  Aokzbw JR\RWD YBHYK\KZB

  #Odgrl+/ hayk|bof ibw|k`d|d

  Lbwmd|aoa`k |by|kwdh/

  dobweaoa`ae alfbod Lfbfb

  gaohkib Ywbgwhfd`r Vdewbgr/

  `afkm yb ~a|zwrfb ld fb

  ~aybgha ~aealdh vd ayagb

  y d|a~kfy`km lbwmd|k|kyam ky`oahb dobwekfdmd |b vd hfber

  k ~wdhfb wrgofd `afb lalkwrfb

  k ahb hdfayfb|ofkzkfb lfbir k

  gbgb(

  Okfbbhfb d|a~kfy`ae

  lbwmd|k|kyd r`ofrrfb

  `aw|k`ay|bwaklhb ~wk~wdz`b/

  oa`dohb kmrhamalrod|awb

  |b |bwd~kfr RZ-vwdbhfbm(

  Hdfhazkfd ky|wdkzdhfd ~a`dvdod

  yr ld rhabhfb ~wagka|k`d

  ~r|bm cwdhb kmd ~azaofdh

  rkhd` hd vlwdzofb lfbib `afd

  kmdfr d|a~kfr(

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  49/92

  http://www.labud.hr/http://www.labud.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  50/922>

  mafb lkfb|b !!~wbcwdhd lk~o( hr|wkikahky| Yhfbdhd Ibwk Y|afd`azk

  Lacwdhd|a `dld lkfb|b algkfd cwdhr1Lacwdhd vhdk ~ay|r~ha rzabhfb hbmokfbhkc hdmkwhkid r ~wbcwdhr lafbhb|d

  r `afaf la `wdfd ~wzb ealkhb ~wbzodldzd mokfb`a #mdfkha kok dld~|kwdha+

  Ylacwdham yb ~akhfbhdfbb a`a :( mfbybidkza|d lafbhb|d kd`ayb mab ~ab|k k hb|a ~wkfb kok

  `dyhkfb( ^wb~awr`d y|wrhfd`d

  fb ld yb y lacwdham hb ~akhfb

  ~wkfb hdzwbhae 45( |fblhd

  alhayha hd`ah 7:( |fblhd

  kza|d( Hb`d lfbid almdc

  y~wbmha ~wkczddfr ~ahrbhr

  cwdhr/ mbr|km by|k yr k

  yordfbzk `dld ~ahrbhd cwdhd

  hb hdkodvk hd aymkfbc k a|zawbhd

  ry|d( ay|afk hb`aok`a vhd`azd

  `dld fb gbgd y~wbmhd vd

  lacwdhr #lwk eodzr ry~wdzha

  k rv mkhkmdohr ~ama yfblk/

  ~a`dvrfb kh|bwby vd cwdhr/

  grlk yb ~a hak k yo(+/ mbr|km/

  walk|bof hdfgaofb ~avhdfb yzafb

  lkfb|b k reodzham/ d`a hkfb ~al

  ~wk|ky`am a`aokhb/ vhd `dld

  fb zwkfbmb vd lacwdhr( \wbgd

  hdeodyk|k k ld fboa hkfb r yorgk

  aleafd k ld hk`d`a hb |wbgd

  r~a|wbgofdzd|k ykor( Aha |a

  mab|b rkhk|k fb ~a`rd|k y

  ky|am hdmkwhkiam y~wbmofbham

  k ~ahrbham hd wdvhb hdkhb

  k wdvokk|b |bm~bwd|rwb( H~w(

  mw`zd mab gk|k `rcdhd hd ~dwk

  kok r zalk/ `dkid mab gk|k |a~od

  kok mod`d/ d `ahvky|bhikfd erd

  kok wkfbd( Hb`b gbgb ~wbbwkwdfr

  lamdb y~wbmofbhr cwdhr/ d

  lwreb ea|azb `dkib/ |a a~b|

  lk~o(khe( hr|wkikahkvmdYhfbdhd Ibhk Y|afd`azk

  Rlwred R^WK

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  51/92

  http://www.spar.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  52/9227

  mafb lkfb|b !!~wbcwdhd

  azkyk al hdmkwhkib la hdmkwhkib(

  Maerd fb fa fblhd zdwkfdikfd hd

  |bmr ~afblkhb hdmkwhkib/ d |a

  fb wdvokk|a ybwzkwdhfb( ^ahrlk|b

  agwa` r vlfbokik/ hd |dhfrwkr kok

  d` r ~ody|khaf dk k ~wagdf|b y

  wdvokk|km okidmd( okid fb hb|a

  y|wdha/ y|aed ldf|b gbgk ld yb

  ~wza ydmd ~akewd okiam/ vd|km

  hd hfr y|dzk|b mdoa mokfb`d ~d

  |b` ahld `dkir( Mab|b vd

  ~ab|d` y|dzk|k mdoa `dkib hdyzaf kok gbgkh ~wy| k ~wkb|d|k ld

  ed gbgd ydmd alork ~wagd|k(

  R ~ab|`r/ lkfb|b b mald

  algk|k `dkir k vd |a mab gk|k

  hb`aok`a wdvoaed( Hb`k al |kc yr

  ld fb lkfb|b rmawha kok ~wbzkb

  vda`r~ofbha kewam/ ~wbzkb

  eodlha kok ~wbyk|a/ hb yzkd mr

  yb |bm~bwd|rwd/ `ahvky|bhikfd kok

  a`ry `dkib/ kok fblhay|dzha fa

  hkfb y~wbmha vd `wr|r cwdhr(

  @afk eal wdvoae gka/ hbmaf|b

  hk|d awykwd|k k ~a`rdf|b

  ~ahaza `dyhkfb kok r lwrekm

  rzfb|kmd( Rzabhfb `wr|b cwdhb

  fb rvgrlofkzd dzdh|rwd r `afr

  yb r~r|dfr lfbid/ dok k walk|bofk(

  Walk|bofk by|a kmdfr zkvkfr `d`a

  gk |a |wbgdoa kveobld|k/ `aok`a

  gk lkfb|b |wbgdoa ~afby|k/ |a gk

  yzb |wbgdoa rzby|k k by|a yr

  hby|w~ofkzk/ d hb |wbgd vdhbmdwk|k

  k khfbhkir ld walk|bofk c|fbok -

  hb c|fbok kmdfr a`a ybgb ~rha

  lagwahdfmbwhkc ydzfb|hk`d `afk

  hddoay| ydma zwb lald|hk

  ~wk|kyd` hd walk|bofb( Y|aed/

  |wbgd y|d|k hd oa~|r k ~ry|k|k ldlkfb|b zalk kewr k lk`|kwd wk|dm

  cwdhfbhfd( \a hb vhdk ld |wbgd

  alry|d|k al hdmkwhkib d`a lkfb|b

  ~wzk ~r|d vd|zawk ry|d k a`wbhb

  eodzr( Fblhr hdmkwhkir |wbgd

  ~ahrlk|k zkb ~r|d #d` k la 4>

  ~r|d$+ ~wkfb hbea mabma wbk

  ld mr yb/ r azam wdvlagofr

  kza|d/ hb yzkd( Lafbhb hbb

  ~dy|k r |b`k lbik| hr|wkfbhd|d

  hk|k b alfblham ~dy|k hd |bkhk

  d`a fb k ldofb hd hawmdohaf

  mokfbhaf ~wbcwdhk #lafbhfb kok

  awmrod+( Yzwcd lacwdhb r ~wza

  zwkfbmb fb r~avhdzdhfb lkfb|b|d

  y hazkm a`rykmd k ~ay|r~ha

  ~wkczddhfb `wr|b cwdhb( K~d`/

  ~wza yb ky|wab vdokcb bofbvd ~d

  |wbgd ~dvk|k ld cwdhd `afd yb ldfb

  lafbhb|r grlb gaed|d bofbvam

  alhayha ld a~bhk|a grlb

  zbok`b hr|wk|kzhb ery|ab(

  Lfbid agkha lagwa ~wkczddfr

  yod|`r cwdhr ~d d`a walk|bof

  ry|dhazk ld lkfb|b |bb ~wkczdd

  cwdhr a~bhk|a/ r ~ab|`r mab

  ~wkgfbk rzabhfr yod|`dy|kc

  hdmkwhkid #zad k k|dwkid+ `d`agk yb lkfb|b ra~b hdzk`oa hd

  `wr|r cwdhr |f( ld ryzafk |bchk`b

  rvkmdhfd cwdhb yd okib k er|dhfd(

  Kd`a gk cwdhfbhfb |wbgdoa gk|k

  vdgdzha/ aha hkfb kewd k |wbgdoa

  gk kvgfbk `dyhkfb yk|rdikfb `dld

  walk|bof |wk yd okiam vd lfb|b|am

  `afb yb kewd k a|~ab|`d rk|k

  lkfb|b ld yb fblb vd y|aoam( Gkoa

  gk lagwa ld/ `dld fb eal maerb

  ikfbod agk|bof yfblk vd y|aoam k

  r lagwaf ~avk|kzhaf d|maybwk

  vdfblha agfblrfb fbw fb |a fbldh

  al |bmbofd lagwkc ~wbcwdmgbhkc

  hdzk`d `afb b lkfb|b ~wd|k|k ikfbok

  kza|(

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  53/92

  lk~o(khe( hr|wkikahkvmd Yhfbdhd Ibhk Y|afd`azkRlwred R^WK

  Hayk|bof ~wafb`|d 'mdmd rcd vlwdza'uuu(mdmd`rcdvlwdza(iam

  4 mdhfd fdgr`d vod|hklbokby

  4 okid kvlafbhae

  kok khlry|wkfy`ae

  lafbhd`ae mokfb`d

  A~wd|k fdgr`r k kvwbvd|k fb hd

  b|zw|khb( @rcd|k fdgr`r hd

  ~dwk a`a 47 mkhr|d/ vd|km

  aerok|k `awr/ lald|k mokfb`a kkvmk`yd|k r mro|k~wd`|k`r( ^a

  ~a|wbgk lald|k fa mokfb`d

  ld yb lagkfb ery|ad ~a

  r`ryr zdb gbgb(

  7 mdhfb mw`zb

  4 okid kvlafbhae

  kok khlry|wkfy`ae

  lafbhd`ae mokfb`d

  4 okkid wkkhae yodld

  A~wd|k/ aky|k|k k hdwkgd|k

  mw`zr( @rcd|k a`a 42

  mkhr|d hd zwoa mdoa zalb(

  Lald|k mokfb`a k kvmk`yd|k |b

  lald|k wkkh yodl(

  ^kwb al fdgr`d

  @dkid al mw`zb

  29

  http://www.mamakuhazdravo.com/http://www.mamakuhazdravo.com/http://www.mamakuhazdravo.com/http://www.mamakuhazdravo.com/http://www.mamakuhazdravo.com/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  54/92

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  55/92

  http://www.terme-catez.si/hr
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  56/92

  Ck~ ca~ fb ~obyhd |bchk`d

  hdy|dod ky|azwbmbha y

  ~afdzam ck~ ca~d k hazkc

  eodvgbhkc ~wdzdid( Mblkfy`kfb b`y~ahkwdhd r~wdza

  vd|a |a `awbaewdfb |ae

  |k~d yorb `da zkvrdohd

  la~rhd eodvgbhkc y~a|azd

  |f( `da ~wd|hfd ~fbzdd hd

  `ahibw|kmd k yo( Dm~ok|rlb

  ~a`wb|d hkyr zbok`b |b

  2:

  mafb lkfb|b !!wdvzaf Blk|d Ibgdoa/ ~waj(`khbvkaoaekfb

  hb ydlwb |b`a kvzalkzb

  ~obyhb bobmbh|b `da

  `al fdvv ldhib-d k yokhkc

  ~obyhkc |bchk`d |b fb y|aed~wky|r~dhkfd kwaf ~a~rodikfk(

  @dwd`|bwky|khd fb ~a hdeokm/

  a|wkm ~a`wb|kmd |kfbod |b

  d`wagd|y`km bobmbh|kmd `afk

  yr ~azbvdhk r cdwmahkhr

  ifbokhr( k|dzd |bchk`d

  kvwddzd grh| modlkc r

  CK^ CA^

  Vd|a yk aldgwda ck~ ca~1

  Zaokm ck~ ca~( \a fb ~oby/ d fd zaokm ~oby(

  @al ck~ ca~d zaokm ~a`wb|b `afb rkm wdlk|k(

  @d`dz fb |zaf |wbhbw Ldzaw Uawld1

  Uawld fb fd`a lagdw( Vdgdzdh fb yr~bw hdy

  rk( Hdfzkb zaokm `dld wdlk d`wagdikfb(

  Fbyk hdda hb`b hazb ~wkfd|bofb hd ck~ ca~r1

  Fbydm/ ~rha hfkc( Vbvdma yb k ymkfbma(

  Wdveazdwdok yma6 Wa`a/ 3 ealkhd|a hdfzkb zaok wdlk|k hd yd|r1

  Zaokm zfbgd|k ~a`wb|b 'Cd~~{ bb|'(

  @d`zd fb eodvgd hd `afr ~obb|b1

  Yr~bw fb/ fd`a fb gwvd k kmd lagdw wk|dm(

  bmr yb hdfzkb zbybok1

  Zbybokm yb |a r/ `dl yzb hdrkm/

  mak ~obyd|k gbv wdvmkofdhfd/ ydma ~a

  ayfbdfr(((

  yzkm ybwdmd kza|d/ vd|a fb

  |d |bchk`d hdf~a~rodwhkfk agok`

  ~obyhb wb`wbdikfb modlkc(

  Vd ck~ ca~ yr ~a|wbghk ydma

  |wbhkw`d/ mdfkid/ |bhkykib k lagwd

  zaofd(

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  57/92

  Yd| ~kod|byd

  yb ydy|afk al

  `awb`|kzhkczfbgk k zfbgk

  agok`azdhfd( Zfbgb

  yr ~wkodeabhb lagk

  ~aodvhk`d k hfkcazkm

  maerhay|kmd( Kvrvb|ha

  fb zdha alwdzd|k

  |fbobyhr `ahlkikfr `d`a

  hb gk laoa la hdeoae

  ~wa~dldhfd mkkhae

  |`kzd k `a|dhb mdyb(

  Hd ~kod|byr |kfboa yb

  a~r|d k lagkzd agok`

  yoazd Y( Zfbgdfrk

  7-9 ~r|d |fblha

  ^kod|by vd mdmb

  '^obyhd grlrhay| ~akhfb azlfb('

  ^obyhk y|rlka Blk|b Ibgdoa

  Mblrokbzd 9>-4/ 4>>>> Vdewbg

  \bo!Jds6 >4!;; :3 ;; 45;

  wdlha zwkfbmb6 ^AH!^B\ 4:-74 k YRG 4>-4< yd|k

  ^obyhd rmfb|hay| fb vdhdy kzk awedhkvdm( Kd`a

  fb ryorgk wb`wbdikfb

  ~wamkbma hfbvkh wdvzaf

  k ~wa~dekwdma fb( Ikof

  hdbe wdld fb amaerk|k

  lfb|b|r ky~aofdzdhfb

  zody|k|b `wbd|kzhay|k/

  y|fbidhfb `ro|rwb

  zfbgdhfd |b wdvzafyzkfby|k k ydma~arvldhfd(

  ^obyhk y|rlka Blk|b Ibgdoa

  uuu(gdob|hky|rlkablk|bibgdoa(iam

  25

  ~ay|kr yb kvzdhwblhk

  wbvro|d|k r ~agaofdhfr

  vk`ae k ~ykck`aey|dhfd( ^kod|by yb

  alwdzd r fr|dwhfkm k

  ~a~alhbzhkm yd|kmd(

  Hd ~kod|byr yb zfbgd

  k y wb`zkvk|kmd6 oa~|b/

  ermb/ grkib/ |d~

  k|l( Al a~wbmb yr ~a|wbghk

  |wbhkw`d/ mdfkid k mb`dhb

  ~d~rb vd ~kod|byHdk yr zalk|bofk ~wabykahdoik

  y lreaealkhfkm ky`ry|zam(

  http://www.baletnistudiocebalo.com/http://www.baletnistudiocebalo.com/http://www.baletnistudiocebalo.com/http://www.baletnistudiocebalo.com/http://www.baletnistudiocebalo.com/http://www.baletnistudiocebalo.com/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  58/92

  mafb lkfb|b !!~wbcwdhd

  bofbvaDhbmkfd kok yodga`wzhay| r vbmofdmdr wdvzafr ~aedd d` zkb al

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  59/92

  \bhd Hkyb|ba/ lk~o( kh( ~wbc( |bch(

  vdhbmdwkzr/ `aokkhr bevaebhae bofbvd

  #bofbvd lagkzbhae ~wbcwdham+/ |a/

  vd~wdza/ agfdhfdzd wbod|kzha mdobh rlka

  bofbvd r mdfkham mokfb`r(

  \kfb`am lwrekc by| mfbybik lafbhd`b

  ~a|wbgb vd bofbvam vhddfha yb~azbdzdfr( R |af lagk ~a|wbghd `aokkhd

  bofbvd ~a `koaewdmr |fbobyhb mdyb

  lfb|b|d zbd fb hbea r gkoa `afbm lwream

  wdvlagofr hfbeazd kza|d/ d kvhayk >/4

  me!`e |fbobyhb mdyb( \a fb lagd `dld

  yb vd~akhfb y lacwdham k rzabhfbm

  hdmkwhkid gaed|kc bofbvam r ~wbcwdhr

  lfb|b|d(

  Aldgkw k `amgkhdikfd hdmkwhkid |b agok`

  bofbvd `afk hdmkwhkid ydlwk r|fbr hd

  d~yaw~ikfr bofbvd vgae bed fb lagwa

  vhd|k ld yb ea|aza 72" cbm bofbvd/

  ydlwdhae ky`ofrkza r mbyr/ ~bwdlk k wkgk/

  d~yawgkwd r awedhkvdm vhddfha zkb al

  hb-cbm bofbvd #242"+/ `afkm yr gaed|b

  hdmkwhkib k kza|khfy`ae k gkofhae ~awkfb`od

  #okyhd|a ~azwb/ k|dwkib+ |b ld gbv agvkwd

  hd agok` bofbvd hfbeazr d~yaw~ikfr

  ~amdb dy`awgkhy`d `kybokhd/ ~avhd|kfd`da zk|dmkh I(

  Mhaeb hdmkwhkib r yzam ydy|dzr ydlwb

  |zdwk `afb zwy|a zbr bofbva |b hd |df

  hdkh ry~awdzdfr k ahbmaerrfr hfbeazr

  d~yaw~ikfr/ |a yr h~w( |d|k/ ~wkyr|hk r

  ifboazk|km k|dwkidmd k yafk/ `doikf k ayaw

  kv mokfb`d |b bhaohk y~afbzk r dfr/ `d`dr

  k `dzk/ d ~wbwdha #~wkfb 3( la ;( mfbybid

  kza|d+ rzabhfb `wdzofbe mokfb`d r

  ~wbcwdhr lafbhb|d/ vgae maerb ~afdzb

  dobwekfb/ mab ~warvwak|k mk`way`a~y`d

  `wzdwbhfd r ~wagdzham yry|dzr k hd

  |df hdkh dhbmkfr( Aykm |aed/ `wdzofb

  mokfb`a oa fb kvzaw bofbvd k vd|a yb/ la

  http://www.bebe-nestle.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  60/92

  mafb lkfb|b !!~wbcwdhd

  R bofk ~wrdhfd y|wrhkc ryored r lambhk

  hr|wkikahkvmd k lkfb|a|bwd~kfb/ 7>44(

  ealkhb ayhazdhd fb Lbjhkikfd cwdhb

  l(a(a(/ |zw|`d `afd aymkofdzd k ~wazalk

  ~wafb`|b r ikofr ~agaofdhfd khawmkwdhay|k

  k vhdhfd/ yd yzwcam ~ay|kvdhfd gaofb

  `zdok|b|b kza|d lwr|zd r ifbokhk(

  Ld gk yb amaerka yzd`alhbzhk ~wky|r~

  hdfhazkfkm khawmdikfdmd kv ~alwrfd

  hr|wkikahkvmd/ y|wrhk |km |zw|`b Lbjhkikfd

  cwdhb ~odykwd hdfhazkfd vhdhy|zbhd

  ydvhdhfd k khawmdikfb hd ~aw|dor

  lbjhkikfdcwdhb(cw/ kfk fb ikof ~r|bm y|wrha

  ~kydhkc k d`|rdohkc vhdhy|zbhkc hazay|k|b a~bagwdvazhkc odhd`d awkekhdohkc

  ydlwdfd y `zdok|b|ham `awkyhk`am

  ~alw`am/ ~ay|d|k k lreawaha

  ay|d|k aeoblhd cwzd|y`d kh|bwhb|y`d

  hr|wkikahky|k`d bhik`oa~blkfd k ~aw|do vd

  ~a~rodwhr hr|wkikahky|k`r vhdhay|(

  R y|wrham |kmr Lbjhkikfb cwdhb lfborfr

  hr|wkikahky|k/ la`|wawk/ dwmdibr|k/

  dewahamk k ay|dok y|wrhfdik kv ~alwrfd/gkamblkikhb/ hd|wra~d|kfb k dwmdibr|k`b/

  d hd zdd ~k|dhfd aleazdwd| b

  hr|wkikahky|kid \bhd Hkyb|ba/ lk~o(khe(

  ~wbc(|bc( `afd rfblha wdlk r @okhkik vd

  lfbfb gaoby|k Vdewbg @odkbzd/ `da

  ~wzd ~blkfd|wkfy`d `okhk`d lkfb|b|kdw`d r

  Cwzd|y`af(

  :>

  ~wzae lfb|b|azae wabhldhd/ `da

  eodzhk mokfbhk hd~k|d` ~wb~awrrfb

  mdfkha mokfb`a kok/ d`a |a hkfb maerb/

  dld~|kwdhk lafbhd`k ~wk~wdzd`(

  ^wkok`am ~wk~wbmb fbod hd rmr yb

  mawd kmd|k k ~dmb|hd `amgkhdikfdhdmkwhkid k `aokkhd `afr lkfb|b mab

  ~afby|k( Grlrk ld lafbhdl k lfbid

  kmdfr zbok`b ~a|wbgb vd bofbvam/ d

  `ahvrmkwdfr `aokkhy`k mdhfb agwa`b/

  ~wb~awrrfb yb hdmkwhkib gaed|kfb

  bofbvam #mbya k ~azwb+ `ahvrmkwd|k

  rv hdmkwhkib gaed|b zk|dmkham I

  #zab k ~wkwalhk zahk ya`azk/ ~azwb+

  |b kvgfbedzd|k hfkcazr `amgkhdikfr y

  hdzblbhkm hdmkwhkidmd `afb amb|dfr

  d~yaw~ikfr bofbvd(

  Kd`a fb ~wbcwdham ea|aza hbmaerb

  rhkfb|k ~wb`amfbwhr `aokkhr bofbvd

  r awedhkvdm/ hb`ah|waokwdhd

  yr~obmbh|dikfd by|a vhd gk|k rvwa`

  |aed( ^wb`amfbwhd `aokkhd bofbvd r

  awedhkvmr mab kmd|k |b`b ~ayofblkib

  hd vlwdzofb/ `da |a fb hbed|kzdh rkhd`

  hd d~yaw~ikfr lwrekc mkhbwdod #ikh`/gd`dw+(

  Brwa~y`a lwr|za vd lfbfr

  edy|wabh|bwaoaekfr/ cb~d|aoaekfr k

  ~wbcwdhr #BY^ECDH+ ~wbloakoa fb

  mfbwb ~wbzbhikfb hblay|d|`d bofbvd

  `al lafbhdlk k mdob lfbib `afb

  r`ofrrfr lafbhfb kok/ d`a |a hkfb maerb/

  r~a|wbgr dld~|kwdhae lafbhd`ae

  ~wk~wdz`d/ rzabhfb `wdzofbe

  mokfb`d hd`ah ~wzb ealkhb kza|d

  |b `ahvrmdikfr hdmkwhkid gaed|kc

  bofbvam(

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  61/92

  http://www.tresnjevka-laboratorij.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  62/92

  mafb lkfb|b !!wdvzaf

  Lfbfd yb`yrdohay|- lfbir HB lahayb walb$

  mw( yi( Ldw`a Ydmgao/ MGD/ ~waj( ~ykcaoae - mbh|awy|wrhk yrwdlhk` r Lfbfbm zw|kr Wkfb`d

  ^r|a`dvk vd gaofb wdvrmkfbzdhfb ~ahddhfd zdbe lfb|b|d(

  :7

  D`a y|b walk|bof gbgb/

  mdoae lfb|b|d kok ~wbl`aoid/

  zwoa od`a fb maerb ld a

  yb`yrdoham wdvzafr yzae

  lfb|b|d wdvmkofd|b hd hdkh6

  Md kmd ah!ahd vd |a fa

  fd`a ~rha zwbmbhd( Yzd`a

  lkfb|b b |kfb`am yzae

  alwdy|dhfd ~wak alwbbhb

  wdvzafhb dvb/ `d`a r yzam

  vk`am/ bmaikahdoham

  k kh|bob`|rdoham/ |d`a k r

  yb`yrdoham wdvzafr( Yzd`r

  al dvd wdvzafd yb`yrdohay|k

  ~wd|b wdvokk|b vk`b ~wamfbhb

  |b yoabhk ayfbdfk ~azbvdhk

  yd yb`yrdohar( Zdha fb

  hdeodyk|k ld yr yzd lfbidwdvokk|d k ld yb wdvzkfdfr hd

  yzaf hdkh/ ybgk ~wkodeabham

  gwvkham( Fblhd`a `da |a

  lkfb|b vk`k hd~wblrfb/

  rk yzb zkb wkfbk/ ky`dvrfb

  yzb zkb ayfbdfd/ ~a`dvrfb

  vdhkmdhfb vd wdvokk|b y|zdwk/

  ry~awblha y |km y~aoha yb

  wdvzkfd( Y~aohay| fb hawmdodh k

  vlwdz lka ofrly`ae kza|d/ `afk

  ~akhfb wabhfbm k hdy|dzofd

  yb |kfb`am kza|d(Hdzalkm

  dvb `afb yorb `da ~r|a`dvk vd

  gaofb wdvrmkfbzdhfb ~ahddhfd

  zdbe lfb|b|d(

  LAFBHD@D LAG#~wzd ealkhd kza|d+Wdvzaf y~aohae ~ahddhfd

  `al lfbib alzkfd yb `wav

  kewr( Kewd fb y~ah|dh

  ~waiby ~wk`r~ofdhfd

  khawmdikfd/ d ~wdbh

  fb wdlavhdoar ~wbmd

  yzkfb|r k ydmamb ybgk(

  Hdfrby|dokfk agok` y~aohb kewb

  rywbla|abh fb hd ky|wdkzdhfb

  zody|k|ae |kfbod k mdhk~rodikfr

  hfkmb( Ky|wdrfrk yzafb |kfboa/

  lkfb|b y~ah|dha lalkwrfb

  ebhk|dokfb |b |kfb`am ~wbzkfdhfd kok

  `r~dhfd/ `dl fb hdea/ yordfha

  lavhdfb `d`a lalkwkzdhfb/~wk|ky`dhfb kok |wofdhfb ebhk|dokfd

  lazalk la realhkc ayfb|d(

  ^wrdhfb ofrgdzk k ykerwhay|k

  gbgdmd fb `dmbh-|bmbofdi

  vd ry~ay|dzofdhfb vlwdzkc

  bmaikahdohkc zbvd k vlwdzb

  y~aohay|k r alwdyoaf lagk( Lkfb|b

  rk a y~aohay|k a~ddfrk k `d`a

  walk|bof wbdekwd hd hfbeaza

  kvwddzdhfb yb`yrdohay|k(

  Y|aed fb zdha hb `dhfdzd|k

  ed k hb grlk|k mr ywdm

  vgae wdlavhdoay|k k y~aohae

  ~ahddhfd(

  WDHA LFB\KHFY\ZA#al lwreb la ~b|b ealkhb+Y a`a |wk ealkhb lfbid ~akhfr

  rk|k wdvok`r kvmbr mr`dwdidk bhd |b ~waiby klbh|k`dikfb y

  fblhkm al y~aoazd( Vhdfr fbyr

  ok lfbzafkid kok lfbd` k ea|aza

  yzd lfbid maer kvwdvk|k y~aohk

  klbh|k|b|( Radzdfr k vhdfr

  zbwgdokvkwd|k wdvok`b kvmbr

  y~aoazd( ^wb~avhdfr/ ~wkmfbwkib/

  ofrlb hd a|aewdfdmd k hd

  |bobzkvkfk `da ~wk~dlhk`b mr`ae

  kok bhy`ae y~aod( Rv |a/ wdla

  khb y|zdwk `afb wdlb ~wk~dlhkik

  yr~wa|hae y~aod( \d`a lfbdik

  `d|`dl hayb mdmkhb ik~bob kok

  alfbr/ d lfbzafkib ~a`dvrfr

  kh|bwby vd dr|amagkob k dod| |b

  K( lka

  Zdblkfb|b|wbgdhdrk|k`d afbwdlavhdoay|zbvdhdrv|kfboaydyzkm~wkwa

  ldhkhawmdodhlkahfbeazaekza|d

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  63/92

  http://www.orbico.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  64/92

  mafb lkfb|b !!wdvzaf

  :;4 724 39 34 :95; >

  la`dvdha rikh`azk|~wa|kz rkfr k ehfkld

  http://www.shop.zastitna-folija.hr/http://www.shop.zastitna-folija.hr/http://www.shop.zastitna-folija.hr/http://www.shop.zastitna-folija.hr/http://www.shop.zastitna-folija.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  66/92::

  mafb lkfb|b !!wdvzaf

  Hbvdgawdzhklfbfk wabhldhk$^wkgokdzd yb wabhldh zdbe `okhid/ d zk y|b hd y|a mr`d1@odykhk wabhldhk/ |aw|d k yzkfbb vd agk|bofy`km y|aoam zkb hbvdlazaofdzdfr zdb hdflwdb( |a rkhk|k1 @d`a yzb awedhkvkwd|k1@afr |aw|r aldgwd|k1 @afr |bmr aldgwd|k vd wabhldh1 Ld ok yzb~wb~ry|k|k y|wrhfdikmd k awedhkvkwd|k wabhldh r kewdahkik kok yb ~d`alork|k vd camb ~dw|{ a~b| rv ~ama ~wabykahdohkc dhkmd|awd1

  D|maybwd hd

  wabhldhkmd al

  ydmae ~ab|`d |wbgd

  gk|k hd~b|d/ rv ayfbdf ld fb

  zd `okhdi ~wdzd vzkfbvld(

  Lkyia vdgdzd/ okec| ycau/

  `dwda`b/ dib~dkh|khe |b

  wdvhb hd|fbid|bofy`b kewb

  ~wb|zdwdfr agkdh wabhldh

  r wabhldh kv yhazd/ d

  yodzofbhk`d b lbhk|kzha

  rkhk|k hdf~a~rodwhkfkm mbr~wkfd|bofkmd((

  @d`a fb yzd`k lfbfk wabhldh

  ~aybgdh |wbgdok gky|b

  ~aybgha vd |df ldh lb`awkwd|k

  ~way|aw/ kvdgwd|k ydzwbhr

  |aw|r/ ~wk~wbmk|k vdhkmofkzr

  `oa~r ~a~r| ybhlzkd r

  wdvokk|km agokikmd kok rzkfb`

  vdhkmofkzb ~kvvb( Hb|a

  ~a|~rha lwredkfb fb k GKA

  wabhldh/ `afk hdfbb

  r`ofrrfb vlwdzr |aw|r/ yrbha

  k yzfbb zab/ `aodb al

  kh|bewdohae gwdhd/ |ar-

  hdmdv |b ~wkwalhb ya`azb(

  \BMD\Y@KWABHLDHKD`a zdm fb lkfb|b y~aw|y`k

  dh/ maerb fb awedhkvkwd|k

  haeamb|hk |rwhkw kok ~d` \dobh|

  ycau elfb b yrlfboazd|k yzk

  eay|k hd wabhldhr k ayzafk|k

  ykmgaokhb hdewdlb `afb b kc

  lald|ha wdvzbybok|k( @d`a |a

  kvzby|k1 Lfbid alwb ~a fblhr

  ~obyhr |a`r/ ~fbzdfr |b `da

  |wbk lka |wbgdfr kvzby|k hb|a rbmr yr |dobh|kwdhk/ ~aybghkfk

  al lwrekc/ ~a kvgawr hdwdzha(

  D`a yr zdk `okhik k~d` mdoa

  y|dwkfk ~aybgha vdhkmofkzk grlr

  k ~kldmd ~dw|{ elfb yzd|`a al

  eay|kfr lahayk yzafr ~kldmr/

  d orlaf vdgdzk |dld hbmd `wdfd(

  Gkoa ld yb wdlk a lwr|zbhkm

  kewdmd kok fblhay|dzha

  omy`af zbbwk/ zdk `okhik b |a

  agadzd|k$

  \`a hb gk c|ka ld ed hd

  wabhldh ~ayfb|k Yhfberofkid/

  Zkod/ Erydwkid kok r ~waykhir Lfbl

  Gakhfd` `afk b kc lald|ha

  hdymkfdzd|k k vdgdzofd|k1

  @okhik fblhay|dzha agadzdfr

  `ay|kmkwdhb ok`azb `afk b kc

  ~wb|zawk|k r ~wdzb vzkfbvlb(

  Vd alokhr d|maybwr hd

  wabhldhr |r fb yzd`d`a k

  dib~dkh|khe( @d`a |a kvzby|k1

  ^ay|afk zkb hdkhd( Fbldh al

  hfkc fb ahdf elfb yb ~aybghkm

  jamdy|bwkmd lfbik iw|d hdfbb~a wr`dmd kok haedmd rv

  `awk|bhfb ~wkmfbwbhkc dgoahd(

  ^aybgha alrbzofbhfb kvdvzd|k

  b d`a `okhikmd lavzaok|b

  ld ayok`dzdfr fblhk lwreb(

  Lwrek hdkh fb `dld ~avazb|b

  ~wabykahdoid ld lab k

  kyiw|dzd zbb ~azwkhb ~a~r|

  okid( Lfbid yb hd |df hdkh

  hdymkfr/ vdgdzb k a~r|dfr( Vd

  hb|a mkwhkfr lfbir |r fb rzkfb`

  k or|`dwy`d ~wbly|dzd elfb b

  yb vd hfkc ~wkwblk|k ~wdzd mdod

  `dvdok|d rv k|dhfb ~wkd k

  kewdhfb roaed kv ~wkb(

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  67/92

  Dhd Mb|wazk/ zalk|bof Ymdw| `kly ~waewdmd

  DHD MB\WAZK/ zalk|bof Ymdw| kly ~waewdmd

  YMDW\ @KLY KEWDAHKID^DOKHAZB@D 4; #ZWGDHK KKK+/ VDEWBG\BO6 >4!935;4 4424;5:MDKO6 khaNymdw|-`kly(khaUBG6 uuu(ymdw|-`kly(kha

  HBVDAGKODVHBKEWB@d`dz gk |a gka wabhldh ld km

  hb awedhkvkwd|b ~wbew| kedwd1

  D`a fb zd `okhdi agadzd|bof

  ^kwd|d y @dwkgd kok ~d` y Fdlwdhd

  hb ~wa~ry|k|b mr awedhkvkwd|k

  ^a|wder vd godeam elfb km

  hd wdvokk|km mfby|kmd r `rkay|dzofd|b ykmgaob `afk b kc r

  `ahdhkik alzby|k la goded `afb

  maer gk|k ~wkmfbwkib yod|`kk kok

  hb`d mdhfd kewd`d(

  Vd vdewkfdzdhfb rzkfb` fb

  ~a~rodwhd kewd zwrbe `wrm~kwd

  elfb `okhik y|afb r `wrer k

  laldzdfr gdoah kv wr`b r wr`r

  la` yzkwd eodvgd/ r |wbhr|`r

  `dld eodvgd ~wby|dhb ahdf |`a

  yb hdb y gdoaham r wr`dmd

  ky~dld kv kewb( Yzd lfbid/ d

  ~aybgha irwkib agadzdfr yzb

  ~obyhb kewb hd wabhldhkmd

  ~d |d`a yzd`d`a hb ~wa~ry|k|b

  vdkewd|k `k~azb/ ~oby y gdoaham

  r ~dwazkmd elfb fb ikof ld yzd`k

  al ~dwazd |a lrb vdlwk

  gdoah kvmbr eodzb la` yb

  hdwdzha mkb r wk|mr mrvk`b

  vd ~oby( Ykerwha y|b yzk gdwbm

  fblham ~a`rdok vdkewd|k ~obyhb

  y|aokib( Y|aokib yb hdwdzha yoabr `wre k r kewk fb rzkfb` |aha

  fblhd y|aokid mdhfb al gwafd

  yrlkahk`d( La` yzkwd eodvgd yzk

  ~obr/ r |wbhr|`r `dl eodvgd

  ~wby|dhb yzk rwb ld ~wahdr

  yzafr y|aokir( ^agfblhk` fb

  :5

  hdwdzha ahdf `afk ry~kfb yfby|k k

  la` fb ydma fblhd y|aokid r kewk(

  Vd hb|a y|dwkfr lfbir yzd`d`a

  yr ~a~rodwhk k wdvokk|k `zkvazk y

  ~k|dhfkmd ~wkodeabhk rvwdy|r(

  @d`a lfbid agadzdfr

  hd|fbid|bofy`b kewb k ~ay|afkmaerhay| ld kewd ~ay|dhb

  mdoa bhbwekhkfd al ahae

  |a y|b ~wblzklfbok/ ~abofha

  gk gkoa ld r ~way|awr grld

  ~wkyr|hd k alwdyod ayagd `afd gk

  malbwkwdod kewr(

  http://www.smart-kids.info/http://www.smart-kids.info/http://www.smart-kids.info/http://www.smart-kids.info/http://www.smart-kids.info/http://www.smart-kids.info/http://www.smart-kids.info/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  68/92

  Lwdek hdk/ ~wbly|dzofdma Zdm hb|a lwr`kfr

  gdf`r - gdf`r r `afaf eodzhk frhdik hkyr hk

  Yhfberofkib/ hk ^b~bofreb/ hk ~wkhbzk/ hk

  ~wkhibvb/ hbea r~wdza Zdd lfbid$

  dwaghb/ rlbyhb y|zdwk k hbzfbwafd|hk/

  rvgrlofkzk laeddfk hkyr zkb wbvbwzkwdhk ydmavd |dma hb`b Yhfberofkib/ b~bofreb/ ~wkhbzb

  k ~wkhibvb((( Alydld eodzhd frhd`khfd gdf`b

  mab gk|k k Dhd Cawzd| kv Zkwazk|kib k Mkcdbo

  Frwk kv Y~ok|d ~d k ^b|wd @drwkhazk kv ^rob(((

  ^odhb| ~d|rofd`d ~wzd fb ~bwyahdokvkwdhd

  gdf`d r Cwzd|y`af/ r hd`odlk \zawhkib yhazd/

  khazd|kzhb kvldzd`b rb kv Vdewbgd(

  ^aybghd fb ~a |amb |a r ywblk|b wdlhfb ~ay|dzofd r~wdza Zdbe mdokdhd( Hd |df hdkh fdd

  hfbeaza ydma~arvldhfb/ ~a|kb wbd|kzhay| k md|r |b wdvzkfd ofrgdz ~wbmd hfkvk(

  Rfblha/ azd`zd gdf`d ~wbly|dzofd awkekhdodh k fblkhy|zbh ~a`oah r `afk mab|b rhkfb|k k yzaf zody|k|k

  ~bd|6 hd ~wzr y|wdhkir `hfkeb a|ky`rfb yb ~ayzb|d( Ld`ob/ |a eal ~abok|b ~awrk|k yzafbm mdoam

  yrhdir/ a|ky`rfb yb r azr dwaghr `hfker k vd mdokdhd ay|dfb |wdfhd ry~ambhd(

  Gdf`b r `afkmd yr eodzhk frhdikr~wdza Zdd yrhdid(((

  K |a fb maerb6

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  69/92

  R azaf gdfik Zdb lkfb|b ~ayfbrfb ldob`k Yma|rof`ah

  - |dfha ~wbgkzdok|b ~d|rofd`d( Wdlk yb a fblham

  ~ayzb hbagkham ~odhb|r/ a fblham dwagham/

  hazam/ ykrham yzkfb|r( Yzkfb|r r `am yr eodzha

  ~wkfbzavha ywbly|za ervagkok #d hb dr|amagkok

  `afk |b|b a`aokr+ k lkzazy`b ~bob( Yzkfb|r r `am

  yb zwkfbmb mfbwk r yma|rofdy|km yb`rhldmd `afb

  |wdfr `da vbmdofy`k yd|k/ d wkfb`r/ y a`ryam ya`d al

  mdwbokib/ ~wakvzalb lkzazy`b wkgb Yma|rof`rb$

  Hd azam rlbyham ~r|azdhfr Zdb lkfb|b r~avhdfb

  mha|za vdhkmofkzkc ok`azd6 izkfbb - a~bwhb

  ~fbzdb/ ori`dy|ae ~d|rof`d Y|a~do`d/ Mrlwkir/ wdofd

  Yma|rofd`d |b `wav lkfdoae y hfkmd ryzdfd zdhbkza|hb ob`ikfb a ~a|bhfr/ ~wkfd|bofy|zr/ ofrgdzk k

  ~wd|dhfr(

  KVEOBL @HFKEB

  Ikfbod fb ~wkd ~a~wdbhd ~wb`wdyhkm 9l

  kory|wdikfdmd vgae `afkc yb yzk ok`azk kv ~wkb

  lakmdfr a~k~ofkza y|zdwhkmd k khk yb `da ld

  layoazha ky`dr y ~d~kwd( ^wkd yb ~wa|bb hd d`

  :< ~a|~rha ayok`dhb y|wdhkib #hd yzd`af al hfkc

  hdodvk yb kmb Zdbe lfb|b|d$+/ d r~d`kwdhd fb r

  dwbhb |zwlb awkib afb agbdzdfr hbvdgawdzhr

  ~ry|aoazkhr(

  A ^odhb|r ~d|rofd`dBLR@D\KZHK DY^B@\

  Aykm |a fb vdgdzhd k rhk`d|hd/ azd `hfked yb

  mab ~aczdok|k k yzafkm blr`d|kzhkm dwd`|bwam(

  km ry|dhazk `d`a yb r ~wkk wdlk a hfbmr/ lkfb|b/

  ~wkwalha/ ~ay|dfb ja`rykwdha k vdkh|bwbykwdha( R `hfkvk

  yb hb~wby|dha hdzalk hfbeaza kmb/ |a ed mab

  ~a|d`hr|k hd |a ld ed ~a|wdk/ d mald k ~wb~avhd( Hd

  `wdfr wdfbzd/ vhdhay| |zwlk d`a b lkfb|b ~wb~avhd|k

  yzafb kmb gwb al kfblhb lwreb wkfbk$ @hfked `afd

  eazawk a hfbmr rkhk| b mr yb hdwak|a rvgrlofkzd/

  |a ed mab ~a|d`hr|k hd ~amkyda `d`a fb k|dhfb

  rvgrlofkza/ |b ed `dyhkfb a`wbhr|k `hfkvk( Vdczdofrfrk

  |amb |a fb r~wdza aha eodzhk frhd` ~wkb/ lkfb|b b ybayfbd|k ~aybgha/ |a fdd hfbeaza ydma~arvldhfb(

  ^BWYAHDOKVKWDHD @HFKED @DA

  AWKEKHDOHK A@OAH

  D`a y|b #~ahazha+ r hblarmkik |a ~a`oahk|k yzafkm

  mdokdhkmd/ wdvmkyok|b a ^odhb|r ~d|rofd`d - gdfik

  r `afaf fb eodzhk frhd` r~wdza Zdb lkfb|b$ Vdmkyok|b

  `aok`a b yb kvhbhdlk|k `dld a|`wkfb ld ~ay|afk gdf`d

  ~kydhd gd vd hfbed/ vdmkyok|b hbzfbwkir/ kvhbhdbhfb k

  rbhfb hd hfbeazam okir `dld lay~kfb hd |df ykrdh/

  dwagdh ~odhb| hd `am yr iby|b |agaedhk/ d `rb

  gamgahk$

  AZAM HDWRLGBHKIAM HBA^AVKZA HDWRRFBM @HFKER ^ODHB\ D\ROFD@D^A IKFBHK AL 45; `h #rzbdha vd |wad` lay|dzb+

  Hdwrlgbhkid zwkfblk la 42(>7(7>49(

  KMB K ^WBVKMB LFB\B\D6

  MFBY\A KV @AFBE LKFB\B LAODVK6

  ^AYZB\D VD ^WZR Y\WDHKIR @HFKEB6

  KMB K ^WBVKMB HDWRK\BOFD6

  DLWBYD VD LAY\DZR6

  B-MDKO6 \BOBJAH6

  Hdkh ~oddhfd6 d+ zkwmdham!kh|bwhb| gdh`dwy|zam g+ ~arvbbm #~oddhfb `al ~wbrvkmdhfd+

  LAY\DZDIkfbhd lay|dzb kvhayk 72`h( Azd ikfbhd zwkfblk vd yzb `r~ib kv Wb~rgok`b Cwzd|y`b(Hd~ambhd6 R`aok`a y|b kvdgwdok a~ikfr ~oddhfd ~arvbbm/ ikfbhd yb rzbdzd vd 3 `h ~lz(WA@ KY^AWR@BWa` ky~awr`b kvhayk md`ykmdoha 3 wdlhkc ldhd(R`aok`a y|b kvdgwdok ~oddhfb r~od|hkiam!Kh|bwhb| gdh`dwy|zam/ wa` ~akhfb |bk al ldhd vd~wkmdhfd r~od|b(R`aok`a y|b kvdgwdok ~oddhfb ea|azkham `al ~wbrvkmdhfd #~arvbb+/ wa` ~akhfb |bk al ldhd vd~wkmdhfd hdwrlgb(

  R`aok`a y|b kvdgwdok ~oddhfb r~od|hkiam!Kh|bwhb| gdh`dwy|zam/ r~od|r rvzwk|b hd wdrh6 73-44>:>3>7|b rv azr hdwrlgbhkir ~adofk|b `a~kfr r~od|hkib kok ~a|zwlb a r~od|k(Hdwrlgb/ maokma/ ~adofk|b hd dlwbyr Od|wkfd l(a(a(/ Lbohk`d 3g/ 4>>>> Vdewbg kok hd b-mdko6 od|wkfdNod|wkfd(cw(

  http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/http://www.comodo.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  70/92

  mafb lkfb|b !!vlwdzofb

  5>

  Iwkfbzhd zkwavdAyhazb k ~wbzbhikfd|a fb 'iwkfbzhd zkwavd'1

  Iwkfbzhdzkwavdfbfbldhalhdfbkcrvwa d~waofb

  zdk~azwddhfdlfbib

  Y|wrhk hdvkz iwkfbzhbzkwavb fb zkwryhkedy|wabh|bwk|ky(Hdfbk rvwahkik

  r~dofbhb iwkfbzhb yorvhkib

  yr bh|bwazkwryk #wa|d- k

  dlbhazkwryk+/ d vhd`azk r~dob

  yr6

  ~waofbz

  mrhkhd k ~azwddhfb

  `afk maer gk|k ~wdbhk6

  gaoazkmd r |wgrcr

  gaoazkmd r mkkkmd kok

  eodzagaofam

  ~azkbham |fbobyham

  |bm~bwd|rwam lkfb|b fb ~ay~dha kok

  wdvlwdofkza(

  @D@A Y^WKFBK\KIWKFBZHR ZKWAVR1 ~agwkhk|b yb ld zdd lfbid

  ~bwr wr`b |bmbofk|a |a~oam

  zalam k yd~rham

  lbvkhikwdf|b |bobjahb/

  `zd`b k kewd`b

  almdc gdik|b yzb `awk|bhb

  ~d~kwhd|b mdwdmkib

  aykerwdf|b `zdok|b|hr

  ~wbcwdhr(

  @awky|dh ydzfb|6 Grlk|b

  a~wbvhk `dld ~wkfd|bofk

  zdb lfbib kmdfr ~waofbz k

  ~azwddfr kok `dld yb iwkfbzhd

  zkwavd ~afdzkod r `aok kok

  zw|kr( Rzfbwk|b yb ld ikfbod

  agk|bof ~bwb wr`b |bmbofk|a

  k by|a/ ~aybgha hd`ah

  `kcdhfd k ~wkfb fbod(

  YDZFB\K VD @RHRHFBERIwkfbzhd zkwavd fb fbldh al

  hdfbkc rvwa`d ~waofbzd k

  ~azwddhfd lfbib/ vd|a |a

  fb mab rvwa`azd|k hb`aok`a

  wdvokk|kc zkwryd `afkmd zdblkfb|b mab gk|k kvoabha

  |kfb`am ikfbob ealkhb(

  ^agwkhk|b yb ld r yzafaf

  `rhaf ofb`dwhk kmd|b6

  dh|k~kwb|k` #okfb` vd

  yhkdzdhfb ~azkbhb

  |fbobyhb |bm~bwd|rwb+

  |bwmamb|dw

  lbvkhikfbhy vd wr`b

  awdohr a|a~khr bob`|waok|d/

  `da |a fb Waedmko bob`|waok|

  #`awky|k|k ~al okfbhk`km

  hdlvawam+

  lfbfr `wbmr vd hfber

  hdlwdbhb lfbfb ervb(

  @D@A ^AMAKA^AWDZ@R ZDBELFB\B\D1Hdfzbd fb gwked walk|bofd

  ~dvk|k ld lkfb|b hb lbcklwkwd(Wbcklwdikfr hkfb ky~wdzha

  ~wazalk|k agkham zalam |b

  gwva ~k|k |a zkb |b`rkhb(

  \d`abw yr hb~wk`odlhk

  y~aw|y`k hd~k|ik/ vdyodbhd

  edvkwdhd ~kd k ya`azk( Azd

  ~kd ydlwb zkya`b `aokkhb

  bbwd/ |a mab ~aeawd|k

  y|dhfb/ d ~awbl |aed hb ydlwb

  aleazdwdfrb `aokkhb zk|dohkc

  mkhbwdod `afk yb ergb |kfb`am

  ~waofbzd k ~azwddhfd(

  Awdohb a|a~khb bob`|waok|d/

  `da |a fb Waedmko bob`|waok|/

  ~aybgha yr awmrokwdhk

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  71/9254

  ~wk~wdzik vd hdla`hdlr

  zk|dohkc mkhbwdod k cwdhfkzkc

  |zdwk `d`a gk y~wkfbkok

  lbcklwdikfr vgae ~waofbzd k

  ~azwddhfd( #`awky|k|k Waedmko

  bob`|waok| ~al okfbhk`km

  hdlvawam+

  Aykm |aed/ ~wkok`am

  hdla`hdlb |b`rkhb/ lkfb|b

  |wbgd ~k|k |b`rkhr mdokm

  er|ofdfkmd( Lfbik modaf al 7

  e( a|a~khr bob`|waok|d |wbgd

  ldzd|k mdoam okkiam yzd`b

  7 mkhr|b/ la` lfbik y|dway|k7 la 4> e( |wbgd ldzd|k ~k|k

  a|a~khr bob`|waok|d kv dokib

  mdokm er|ofdfkmd la` hb

  ~a~kfr ~wb~awrbhr `aokkhr

  |b`rkhb vd hfkcazr lag(

  Hdfbk vhd`azk lbcklwdikfb

  hd `afb |wbgd ~wk~dvk|k yr6

  ymdhfbha ma`wbhfb

  #mdhfb ma`wb ~bobhb+

  ak yr yrcb k r~dob

  lkfb|b fb ~ay~dha k

  wdvlwdofkza

  ~odb gbv yrvd

  lkfb|b rgwvdha lkb/ ~roy

  fb rgwvdh

  fbvk` k ryhd r~ofkhd yr yrck(

  @al ~waofbzd k ~azwddhfd

  ~a|wbgha fb6

  lfb|b|r ldzd|k mdob er|ofdfb

  awdohb a|a~khb bob`|waok|d/

  `da |a fb Waedmko bob`|waok|

  - vd lfbir modr al 4

  ealkhb6 `ahvro|kwdf|b yzae

  okfbhk`d

  - vd lfbir y|dwkfr al 4

  ealkhb6 ~ahrlk|b Waedmko

  bob`|waok| yzd`kc 4 la

  < yd|d( @d`a gk alwdok~wdzkohr cklwd|dikfr/ lkfb|b

  |wbgd ahvrmkwd|k 4>>-7>>

  mO vd yzd`r ~waofbzdy|r

  y|aokir(

  lfb|b|r ldzd|k cwdhr `afam

  hbb ~wba~|bwb|k|k ~wagdzr

  #hb ~wb~awrrfb yb6 mdyhd

  cwdhd/ zahk ya`azk/ cwdhd

  k ~kd y fblhay|dzhkm

  bbwkmd+( Kvmbr agwa`d

  ldzd|k ~wk~wdzd` awdohb

  wbcklwdikfy`b yaok `d`a gk yb

  aykerwdod cklwdikfd(

  ~wd|k|k y|dhfb lfb|b|d `d`a

  gk ~wdzazwbmbha ~wkmkfb|kok

  vhd`azb lbcklwdikfb

  `ahvro|kwd|k ~blkfd|wd d`a

  zdb lkfb|b kmd ~waofbz zkb

  al 7< yd|d/ rv |a k ~azwdd/

  kmd zkya`r |bm~bwd|rwr/

  fd`b gaoazb r |wgrcr kok `wz r

  y|aokik/ kok ~a`dvrfb vhd`azb

  lbcklwdikfb(

  Aykerwdf|b ld yb zdb lkfb|b

  `al `rb ayfbd ykerwha k

  rlagha |b ed ~a|kk|b hd

  mkwazdhfb rv odedhb d`|kzhay|k

  `afb b ed vdgdzk|k #h~w( k|dhfb

  yok`azhkid/ `hfked/ iw|dhfb/eobldhfb \Z-d+(

  @awky|dh ydzfb|6

  Gaobyhk` fb vd a`aokhr vdwdvdh(

  La ~wkfbhayd rvwahk`d mab

  lak lkwb`|hkm `ah|d`|am

  #~wofdzb wr`b+ kok khlkwb`|hkm

  `ah|d`|am #~wb`a ~wblmb|d/

  kewdd`d+/ vgaed |aed fb gk|ha

  hd`ah yzd`ae `ah|d`|d y

  gaobyhk`am lagwa a~wd|k wr`b

  yd~rham/ lbvkhikwd|k kewd`b

  kok vdfblhk`b ~wblmb|b/ ~a~r|

  ldofkhy`ae r~wdzofdd k almdc

  gdik|k yzb `awk|bhb ~d~kwhd|b

  mdwdmkib(

  Cbwgd odgawd|awkf l(a(a(/ \why`a 74i/ Vdewbg/ |bo6 >4 7939

  Waedmko bob`|waok|~aybgha fbjawmrokwdh ~wk~wdzd` vd hdla`hdlr

  zk|dohkc mkhbwdod k cwdhfkzkc |zdwk

  `d`a gk yb y~wkfbkod lbcklwdikfd vgae

  ~waofbzd k ~azwddhfd(

  LAY\R^HA R OFB@DWHDMD

  http://www.herba-laboratorij.hr/
 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  72/9257

  mafb lkfb|b !!vlwdzofb

  okfbvlb oafhkib hdfd`|kzhkfb yr hd zodyk|r/ okir/ ~wykmd/ obkmd |b

  r ~wbekgkmd `ab/ |vz( ybgawbfk`km ~wblfbokmd( D`|kzhay| okfbvld

  oafhkid ~al r|fbidfbm fb wdvokk|kc rhr|wdhfkc k zdhfy`kc kmgbhk`d(

  ^afddha orbhfb oafd hdvkzdma ybgawbfd( R`aok`a hdy|dhb r~dod

  ybgawbfk`kc ~wblfbod `ab eazawkma a ybgawbfk`am lbwmd|k|kyr

  Ybgawbfk`k

  lbwmd|k|ky

  Zbyhd Mdelk-Fbodzk/ lw( mbl(

  @D@A ^WB^AVHD\KYBGAWBFK@KLBWMD\K\KY1R godkm agokikmd hd zodyk|r yb

  hdodvk mdyha kok yrca ~wcr|dhfb

  hd vdiwzbhfbhaf `ak( ^ahb`dl

  yr ~wkyr|hd a|wa aewdhkbhddwk|d zbokkhb `azdhkib/

  ~wb`wkzbhd gfbo`dy|ar`dy|km

  ofry`dmd( Hdyodeb ofryd`d

  maer gk|k zwoa lbgbob |b y|dhfb

  hdok`rfb hd ~yawkfdvr kok ~d`

  eofkzkhr khb`ikfr zodyk|d

  #^ybrla|khbd dm{dh|dibd+(

  by|a ~wamfbhb vdczddfr ydm

  wrg zodyk|d r zklr iwzbh`dy|a-

  r`dy|ae |wd`d kwkhb 4 la 7

  im #iawahd ybgawwcakid+(

  ^wamfbhb hd okir ak|rfr yb

  iwzbh`dy|a r`dy|km ofry`dzkm

  dwk|kmd rv maerk yzwgb/

  hdfbb r hdvaodgkfdohkm

  gwdvldmd( Vdiwzbhfbhk wrgazk

  ahkc `d~d`d maer gk|k fblkhk

  vhd` gaoby|k(

  Hd |wr~r dwk|d maer gk|k

  a`wreod kok azdohd/ iwzbh`dy|a

  r`dy|b gafb #|{~ry

  ~b|doaklby+(R ~wbekgkmd `ab ~wamfbhb yr

  zodhkfb/ rv ~wkyry|za `wry|d k

  ofryd`d |b zklofkzkm ~ridhfbm

  #wdedldmd+(

  \@A AGAOFBZD ALYBGAWBFK@AELBWMD\K\KYD1Hd`ah lafbhd`b lagk gaoby|

  yb ~ahaza fdzofd r ~rgbw|b|r k

  ~bwvky|kwd |kfb`am kza|d #agkha

  kvmbr 7>( k 2>( ealkhb+ la` fbr ~avhaf kza|haf lagk wkfb|`d(

  Hb|a bb yb fdzofd `al

  mr`dwdid/ d vdczdd kvmbr 7

  k 2" y|dhazhk|zd(

  Zodyk|b k|dza zodyk|b kok ~afblkhd dwk|d

  Okib Agwdvk k `awkfbh hayd #ob~|kwdy|k agok`+/ hdvaodgkfdohb gwdvlb/ agwzb/wrgazk ahkc `d~d`d/ gwdld/ boa( Rcd6 kvd rcd k zdhfy`k vzr`azal

  \wr~ Kvhdl ~wyhb `ay|k/ kvmbr oa~d|kid

  ^wbekgk`ab

  Ky~al ~dvrcd/ r ~wb~ahdmd/ ky~al laf`k/ a`a ~r~`d/ dhaebhk|doha#~wblka y~aoazkod k mdwd+

  YMFB\DF ^WAMFBHD

 • 7/23/2019 Mamino Sunce | broj 41.

  73/92

  ^AYBGHAY\KYBGAWBFK@AELBWMD\K\KYDLAFBHD@B LAGKR lafbhd`af lagk ~wamfbhb

  yb fdzofdfr r ~wzkm mfbybikmd

  kza|d `da dykm~|amd|y`d

  iwzbhd ofry`dzd ~alwrfd r

  ~bobhy`af wbekfk/ ~wbekgkmd`ab k zodyk|r( ^a|wbgha kc

  fb wdvok`azd|k al d|a~kfy`ae

  lbwmd|k|yd/ ~yawkfdvb/

  Odhebwcdhy cky|kaik|avb(

  \A RVWA@RFBHDY\DHD@YBGAWBFK@AE

  LBWMD\K\KYD1\adh rvwa` ybgawbfk`aelbwmd|k|kyd hkfb ~avhd|(

  Ebhb|y`d ~wblky~avkikfd

  k hdyofblhd ybgawbfk`d

  `ahy|k|rikfd vhddfhk yr

  kmgbhkik/ ~wbmld yb ~afddha

  orbhfb oafd hdb ydma `al

  2>" gaobyhk`d( Ok~aohk

  `zdydi ^k|{way~awrm azdob

  #Mdodyybvkd rwrw+ kmd zdhr

  roaer r hdy|dh`r r~dob(

  Cawmahdohk ~awbmbdfk/

  ~awbmbdfk edy|wakh|by|khdohae

  |wd`|d k ~wbcwdhd gaed|d

  mdy|kmd/ `ahibh|wkwdhkmreofk`acklwd|kmd k fd`km

  vdkhkmd r|fbb hd ~afdzr

  gaoby|k( ^amdhf`dhfb ikh`d

  k hkdikhd |d`abw lazalk

  la ~wamfbhd hd `ak `afb

  hdok`rfr hd ybgawbfk`k

  lbwmd|k|ky( Hbed|kzhk r|fbidf

  kmd k y|dhfb bmaikahdohae

  y|wbyd |b ybvahy`b ~wamfbhb

  |bm~bwd|rwb( by|d yr

  ~aeawdhfd r fbybh k vkmk(

  ^AZBVDHAY\ YLWREKM GAOBY\KMD^avhd|a fb ld yb ybgawbfk`k

  lbwmd|k|ky ~afdzofrfb bb `al

  ayagd y hbrwaoa`km gaoby|kmd

  `da |a fb ^dw`khyahazd gaoby|(

  Y|dhfb kmrhalbikfbhikfb

  #h~w( DKLY+ rv