Click here to load reader

MAKAKUHA NG TUNAY NA KARANASAN SA BUHAY SA · PDF fileANO ANG IYONG MATUTUTUHAN Ang Core Plus Aerospace ay isang dalawang taon na kurikulum sa manufacturing sa high school na hinahanda

 • View
  23

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MAKAKUHA NG TUNAY NA KARANASAN SA BUHAY SA · PDF fileANO ANG IYONG MATUTUTUHAN Ang Core Plus...

 • MAKAKUHA NG TUNAY NA KARANASAN SA BUHAY SA MANUFACTURING NGAYON! Mas marami kang pagpipilian pagkatapos ng high school higit kailanman. Plano mo mang maging manggagawa, sumali sa militar, sumubok ng apprenticeship (pagsasanay) o pumasok sa kolehiyo, makakatulong ang Core Plus Aerospace. Binuo at suportado ng mga nangunguna sa industriya kabilang ang Boeing, ang Core Plus Aerospace ay magbibigay sa iyo ng mga oportunidad para kumuha ng mga hands-on na klase at tumuklas ng mga karera sa manufacturing habang nasa high school ka pa lamang.

  Makakapagtapos ka ng may mas maraming pagpipilian at isang malinaw na kalamangan sa pag-apply para sa mga trabaho, apprenticeship, at mga certificate at degree program sa mga larangan tulad ng avionics, applied science, engineering, mechatronics, at marami pa.

  ang pangkaraniwang taunang suweldo para sa mga manggagawa sa manufacturing sa estado ng Washington

  ANO ANG IYONG MATUTUTUHAN Ang Core Plus Aerospace ay isang dalawang taon na kurikulum sa manufacturing sa high school na hinahanda ka para sa mga higit na kinakailangang trabaho sa pamamagitan ng hands-on na pag-aaral.

  • Sa unang taon, matututo ka ng mga batayang kasanayan sa manufacturing na pangkaraniwan sa lahat ng industriya tulad ng kaligtasan sa pagawaan, materials science (agham ng materyales), hustong pagsusukat, at ang paggamit ng mga mano-mano at de- kuryenteng tool.

  • Sa ikalawang taon, matututo ka ng mga kasanayan sa industriya na partikular sa aerospace. Kabilang dito ang mga gawaing pangkurso sa mga asignatura tulad ng fiber optics, advanced composites, at robotics.

  Kasama ng mga kasanayan sa manufacturing, matututo ka ng mga pangkalahatang kasanayan na hinahanap ng mga employer at mga programa ng apprenticeship at kolehiyo. Kabilang sa mga ito ang mga kasanayan tulad ng pamamahala ng oras, pagtugon sa suliranin, kakayahang makibagay, at pagpapatatag ng pangkat. Magkakaroon ka ng mga oportunidad na mabuo ang iyong resume at mahikayat na sumali sa mga samahan at paligsahan sa pamamagitan ng mga organisasyon tulad ng Skills USA at First Robotics.

  mga trabaho sa manufacturing sa estado ng Washington, at maraming manggagawa sa manufacturing sa estado ang magiging kuwalipikado para sa pagreretiro sa susunod na ilang taon

  ng mga manggagawa sa manufacturing sa U.S. sa kasalukuyan ay babae

  ALAM MO BA?

  $87K

  300K

  1/3

 • MGA MADALAS NA ITINATANONG

  Inaalok ba ang Core Plus Aerospace sa aking paaralan?

  Kausapin ang iyong guidance counselor upang malaman kung inaalok ang Core Plus Aerospace sa iyong paaralan o sa isang sentro ng kasanayan malapit sa iyo. Maaari mo ring gamitin ang location finder na tool sa coreplusaerospace.org.

  Anong uri ng mga credit ang maaari kong makuha sa

  pamamagitan ng Core Plus Aerospace?

  Maaari kang makakuha ng mga credit sa math, science, English, at Career and Technical Education (CTE, Edukasyon Pangkarera at Tekniko), at elective na credit. Makipag-ugnayan sa iyong guidance counselor para sa higit na impormasyon.

  Ano ang hitsura ng isang klase sa Core Plus Aerospace?

  Isa itong klase kung saan natututo ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng paggawa. Madalas na nakatayo ka, malayo sa iyong upuan, at gumagawa ng mga hands-on na proyekto kasama ang mga kamag-aral, at isinasakatuparan ang mga bagay.

  Bisitahin ang aming pahina sa YouTube sa pamamagitan ng paghahanap sa coreplusaero para sa mga video ng isang aktuwal na klase ng Core Plus Aerospace at pakinggan ang mga estudyante, graduate, at guro tungkol sa kanilang mga karanasan.

  Kailan ako dapat magsimulang mag-isip tungkol sa pagkuha

  ng klase ng Core Plus Aerospace?

  Kung nasisiyahan ka sa pag-aaral nang hands-on at nais mong tuklasin ang industriya ng manufacturing, ngayon na ang panahon. Kausapin ang iyong guidance counselor at isama ang Core Plus Aerospace sa iyong High School and Beyond Plan (Plano sa High School at Higit Pa). Nagsisimulang mag- alok ang ilang distrito ng kurikulum na ito sa middle school.

  Bukod sa credit para sa pagtatapos, may iba pa ba akong

  makukuha?

  Makakatanggap ang mga estudyante ng Core Plus Aerospace ng isang Certificate of Competency (Sertipiko ng Kahusayan) na suportado ng mga nangunguna sa industriya tulad ng Boeing at nagbibigay ng mga detalye ng lahat ng kasanayan na napaghusayan nila. Ang Certificate ay isang palatandaan na handa na ang mga nagtapos ng high school na pumasok bilang manggagawa sa manufacturing, sa mga apprenticeship, at mga certificate at degree program sa mga dalawang taon at apat na taon na kolehiyo. Maraming kompanya, kabilang ang Boeing, ang magbabayad para sa iyong edukasyon sa kolehiyo sa sandaling makakuha ka ng trabaho.

  @coreplusaero

  COREPLUSAEROSPACE.ORG