Click here to load reader

Maj 2012 - Antifascistisk Forum · PDF file 2012. 5. 21.  · Maj 2012 Indhold: Leder 1. maj-tale fra Aarhus Krisens bagmænd PET Villys slagsang En arbejderpiges fortælling ... Efter

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Maj 2012 - Antifascistisk Forum · PDF file 2012. 5. 21.  · Maj 2012 Indhold:...

 • Maj 2012

  Indhold:

  Leder

  1. maj-tale fra Aarhus

  Krisens bagmænd

  PET

  Villys slagsang

  En arbejderpiges fortælling

  Hadets natur

  Mindeord

  Nordkorea

  Korsriddere anno 2012

  Rusland

  Rød sommerlejr

  Søllerødgade plakat

  Bagside

 • Kort efter den 11. september 2001 udstedte den daværende amerikanske præsident, George Bush, dekret nr. 13.224, som omhandlede terrorfinansiering. En del af den såkaldte ”Patriot Act”. The patriot Act og dekretet blev inkorporeret i de ny såkaldte terrorlove – som på amerikansk krav – indførtes i alle USA’s vasalstater – inklusive Danmark. Dets første offer her til lands var den humanitære tamilske organisation, ”Tamils Rehabilitation Organisation” (TRO), som fik sine sparsomme midler – beregnet til ofrene for tsunamien – beslaglagt i henhold til ovenstående dekretet. Terroristen i Det hvide Hus erklærede ”krig mod terror” – ”the never ending war”, som hans krigsminister Rumsfeldt udtrykte det. Eller som daværende udenrigsminister, Per Stig Møller irriteret svarede en journalist: ”Hvor længe varede 30-årskrigen? Arrogant og dum som sædvanlig. Følgen var, at demokratiet først blev sat under pres. Senere i demokratiets hellige navn blev sat ud af kraft. Kontrol- og politistaten var en realitet.

  Ekstremisme i kontrolstaten. . Der vil stadig være nogen, som husker sagen mod Fighters & Lovers, Foreningen Oprør, Tømrernes faglige Klub og Horserød Stutthof Foreningen, De blev alle dømt efter terrorloven § 114 – i det store hele en afskrift af de amerikanske terrorlove.

  Den daværende såvel som den nuværende regering nægter at ændre så meget som et komma i den eksisterende lovgivning. Den fungerer perfekt, siger de. Og set fra deres synspunkt, har de sikkert ret. Men set fra et demokratisk synspunkt bryder de med den retsstat, som man eller bryster sig af at være talsmænd for. Ret er blevet til uret – og de ved det. Men det blæser de på. Målet helliger midlet! Så derfor fremturer de. Kontrol- og overvågningssamfundet udbygges. PET er blevet en stat i staten. Anført af chefen, Jacob Scharf som – med solid politisk rygdækning fra skiftende justitsministre – mener, at ”det er vigtigt at samarbejde med torturstater”. De – PET - ”afslører” med mellemrum ”terroristiske anslag.” De har som oftest ikke meget at have deres anklager i, og må frafalde de fleste sager på grund af mangel på beviser. Men det stopper dem ikke. Gryden skal holdes i kog. De er politisk dækket ind! Så de gør, hvad der passer dem. Loven har ingen gyldighed for Dem!

  Men tryk avler som bekendt modtryk! Den 16. marts – 20 år efter bomben i Søllerød gade, gik flere end 5000 i protest-demonstration med krav om, at den stadig uafklarede terrorattentat, som dræbte den 29-årige medlem af Internationale Socialister, Henrik Christiansen, bliver genoptaget. Den 31. marts gik flere end 5000 i protestdemonstration i Århus. Protesten rettede sig mod det nazistisk inspirerede ”Defence League”, som havde indkaldt til møde for deres nazistiske trosfæller fra 14 europæiske lande. Målet var, at oprette en europæisk ”Defence League”. En fascistisk organisation på tværs af grænserne. Maksimalt mønstrede de skalklippede voldmænd højst 300, mens den århusianske befolkning enigt og værdigt vendte dem ryggen.

  Men tag ikke fejl. Politiet og myndighederne er fortsat på fascisternes side.

  Man siger at øjnene er sjælens spegl!

  På den baggrund fulgte en række retssager mod mennesker og organisationer, som ikke ville bøje sig for Mr. Bushs dekreter, og den danske regerings næsegruse beundring for krigsmageren ”over there”. Modstandere af Danmarks deltagelse i USA’s krige i Irak og Afghanistan – mennesker, som anså det for deres pligt som mennesker, at støtte andre mennesker, som kæmper for deres frihed mod undertrykkelse og en besættelsesmagt – blev slæbt i retten og dømt for støtte til terrorisme.

 • Et eksempel: Den 27. april blev nazisten, Lars Agerbak, som var sigtet af politiet for fremstilling af bomber hjemme i kælderen i Ubberød i Rudersdal frikendt: Eller rettere – man frafaldt sagen: Dommen lød på 30 dages fængsel for tyveri, overtrædelse af fyrværkeriloven og ulovlig våbenbesiddelse. ”Der var lige pludselig ikke tale om noget, der ligner bomber, men kun effekter som afgiver lys og røg.” sagde dommeren. Han var herefter fri, og kunne tage tilbage til Rusland, hvor han har bosat sig, og træner våbenbrug sammen med russiske fascister, og ellers ernærer sig ved, at lave guidede ture for turister til de gamle slagmarker på Østfronten. Men det slutter ikke her. For nylig udkom to reporter udarbejdet af socialministeriet: ”Politisk ekstremisme i Danmark – en forundersøgelse til kortlægning af højre- og venstreradikalisme” og ”Antidemokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark.”

  Man nævner som eksempel på den påståede farlige Radikalisering f. eks,: ”en ung, der er med i en gruppe, som bruger slagord vendt mod besættelsen af Afghanistan og Palæstina.” Man nævner i forbifarten Utøya, men forsætter: ”Det gælder også bevægelser på venstrefløjen, eksempelvis voldelige antifascister”, ”betror EU’s justitsminister Cecilia Malmstrøm Dagbladet Arbejderen. ”Især antifascister, klimaaktivister og unge fra miljøet omkring Ungdomshuset er i søgelyset.” ”Det samme er de kommunistiske partier. Rapporten understreger, at de kommunistiske partier ikke anvender ekstreme eller udemokratiske metoder i deres politiske virke. Men ingen ved, hvad fremtiden vil bringe”?

  Nej det ved vi ikke, Men vi ved, at kampen mod fascisme, undertrykkelse, politistat og krig ikke stopper.

  Kulturpolitisk Tidsskrift Udgives af Foreningen Antifascistisk Forum.

  Ledelse: Formand og politisk redaktør: Anton Nielsen. Kasserer: Dennie Ditzel.

  Medlemmer af redaktionen: Ansvarshavende redaktør: Flemming Hybert. ([email protected]) - Henning Jakobsen, Lilli Rodeck, Tonny Warming, Tue Magnusson.

  ISSN nr. 2245-4195.

  Medlemskab/abonnement: 200 kr. pr. år (4 nr.) Netadresse: www.antifascistisk-forum.dk

  Henvendelse til Antifascistisk Forum: Anton Nielsen Møllevej 17 3650 Ølstykke. Mail: [email protected]

  Dennie Ditzel: Ibsvej 94 2880 Bagsværd. Mail: [email protected]

 • Anton Nielsen.

  Århus: 1. Maj 2012 Ved LO-Århus 1. maj demonstration, talte mere end 25.000 deltagere. Blandt talerne var Horserød-Stutthof-foreningens formand, Anton Nielsen. Vi bringer talen i sin fulde ordlyd nedenfor.

  Historien gentager sig ikke, siger man. Det er også rigtigt et langt stykke af vejen. Men der unægtelig mange lighedspunkter mellem situationen i 30-erne, og det vi oplever nu i de første år af det nye årtusind. Den kapitalistiske krise hærger dengang som nu med arbejdsløshed og fattigdom til følge. De rige går fri – eller rettere de bliver præmieret for deres spekulationer og svindelnumre.

  Banker og monopoler får hjælp i milliardklassen – de skal polstres, som det hedder nu om stunder. Imens udhules arbejdsløsheds-understøttelsen og perioden er nedsat til to år - derefter kontanthjælp, som ingen kan leve af. Nu taler man om halvering af kontanthjælpen til de unge, mens pensionsalderen sættes op for de gamle. Vi skal lære, at spise Nådsens Brød. Fattigdommen breder sig som en pest – også i vort land.

  EU og IMF (den internationale monetære fond) udsender ordre på stribe, som indebærer hidtil usete nedskæringer og forringelser af de sociale forhold

  i Europa til følge. Det er ikke henstillinger – men ordre! Og skiftende danske regeringer smækker lydigt hælene sammen og parerer ordre. De holder udsalg på vor nationale suverænitet og på vor politiske, sociale, faglige og økonomiske selvbestemmelsesret.

  Grækenland er allerede sat under administration og er nu reelt et protektorat under EU og IMF. Med tyske skatteopkrævere og en regeringschef indsat af EU. Man må håbe, at det græske folk gør op med disse lejesvende ved valget om få dage. Spanien, Portugal, Italien og Irland er de næste på listen. Hele folkeslag sendes på monopolernes og EU’s ordre ned i den sociale massegrav, mens de sidste rester af det borgerlige demokrati sættes ud af spillet. Tilbage er et skindemokrati!

  Det irske folk får dog chancen til, at sige NEJ til Merkels finanspagt ved en kommende folkeafstemning. Den mulighed får det danske folk ikke, står det til regeringen og folketingsflertallet. Statsministeren har – på trods af at vi ikke er med i Euroen – besluttet, at vi bøjer os for Frau Merkels diktat – hvilket bl.a. indebærer, at den danske finanslov først skal til gennemsyn og godkendelse i Brüssel, før den forelægges folketinget.

 • Efter 10 års borgerlig regimente med nedskæringer, privatiseringer, med Farum-modellen, med en racistisk flygtninge-og udlændingepolitik, Med en statsminister som sendte Danmark i krig på en løgn – NATO-politikerne har blod på hænderne. Dertil terrorlove efter amerikansk forbillede. Kriminalisering af solidaritet. Et overvågningssamfund med hemmelige dommere og hemmelige retssager. Med lømmelpakke og klimafængsel. Med fodlænker og fængsel til børn osv.. Samfundet trækkes mod højre – i Danmark – som i resten af Europa. Fascismen er igen på spil og viser sig i mange forklædninger. Fra de bonede gulve i NATO og EU til Christiansborgs