Click here to load reader

LOMBERGARJEVI DNEVI 5. VINOGRADNIŠKI POSVET FKBV, 6. december 2012

 • View
  60

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LOMBERGARJEVI DNEVI 5. VINOGRADNIŠKI POSVET FKBV, 6. december 2012. EKOLOŠKA PRIDELAVA GROZDJA –PERSPEKTIVA NAŠEGA VINOGRADNIŠTVA ?. KGZS ZAVOD MARIBOR: ŠTABUC ROMAN, HAUPTMAN SIMONA, JAMŠEK ANDREJ KGZS ZAVOD PTUJ LESKOVAR STANISLAV. SLOVENIJA –VRT EVROPE. - PowerPoint PPT Presentation

Text of LOMBERGARJEVI DNEVI 5. VINOGRADNIŠKI POSVET FKBV, 6. december 2012

 • LOMBERGARJEVI DNEVI

  5. VINOGRADNIKI POSVET FKBV, 6. december 2012

 • EKOLOKA PRIDELAVA GROZDJA PERSPEKTIVA NAEGA VINOGRADNITVA? KGZS ZAVOD MARIBOR:TABUC ROMAN, HAUPTMAN SIMONA, JAMEK ANDREJ

  KGZS ZAVOD PTUJLESKOVAR STANISLAV

 • SLOVENIJA VRT EVROPE

 • 10% SLOVENIJE :90% intenzivne kmetijske pridelave:180.000 ha njiv in vrtov 20.000 ha trajnih nasadov

  mio kg FFS, mio kg mineralnih gnojil mio m gnojevke 80% poseljenosti SLO 90%infrastrukture, industrije, prometnic 90%vodonosnikov

  Grafikon1

  10

  90

  Prodaja

  List1

  Prodaja

  1. et.10

  2. et.90

  e elite spremeniti velikost obsega podatkov grafikona, povlecite desni kot obsega.

 • Izguba > 2miljardi EUR letnoSamooskrba z domao zdravo hrano pada50.000 kmetij je zapuenih50.000 mladih je brez dolgorone perspektive50.000 novih delovnih mest na podeelju aka.

 • REITEV V DELU (V PRIDELAVI- TEHNOLOGIJAH ZNANSTVENO RAZISKOVALNEM DELU IN ZNANJUPRIDELAVI ZDRAVE DOMAE HRANE- ZDRAVILO

  EKOLOGIJA REITEV ZA SLOVENIJO? DAV IREM POMENU:V OJEM POMENU:

 • SPLONA OVIRA ~ DRASTINO ZNIANJE PRIDELKA IN VE RONEGA DELA RAZISKAVA FAO:Z EKO KMETIJSTVOM V NERAZVITEM SVETU - VEJO PREHRANSKO VARNOST IN POVEANJE PRIDELKOV (213%)V RAZVITIH DRAVAH MAKSIMALNO ZMANJANJE PRIDELKOV ZA 5 %OD 36 DO 54 % NIJI STROKI VLAGANJA V EKO KMETIJSTVU40 - 60 % MANJA PORABA FOSILNIH GORIV IN ENERGIJE50 % MANJI JE IZPUST TOPLOGREDNIH PLINOVEKO IVILA SO BOLJA V PRIMERJAVI S KONVENCIONALNO HRANO (BAVEC IN SOD., 2009)

 • NADALJEVANJE AGONIJE - KOT DA SMO V NAPANI SMERI?

  SPREMEMBA V NOVO SMER - EKOLOKO VINOGRADNITVO?Slovensko vinogradnitvo:

 • OVIRE ZA EKO VINOGRADNITVO V SLOVENIJI MED DVOMI IN MITI (splono negativno preprianje)

  EKO VINOGRADNITVO

  SLO- 287 ha eko vinogradov -1,7%NI- ideologija, novodobna religija, recept JE najprej tehnologija,( potrjena, izhaja iz sodobne znanosti, se jo moramo nauiti in jo celostno sprejeti) nato ustva, energija in

 • Celovita osebnost pridelovalca

  NAPORNO DELOINTENZIVNO VSE IVLJENJSKO UENJE REDNO IZOBRAEVANJE SPREJEMANJE POLNE ODGOVORNOSTIZAUPANJE V SVOJE DELO IN USPEH

 • DOLOITEV TEHNOLOGIJE EKONOMINE EKO PRIDELAVE

  PREVERLJIVA, DOKAZLJIVA IN PONOVLJIVA PREPROSTO UPORABNA IN VSAKO LETO PRIDELOVALNO UINKOVITA ZAGOTAVLJA KOLIINSKO IN EKONOMSKO VSAJ ZNOSNO DO ZELO USPENO EKO PRIDELAVO- TUDI V NAJBOLJ NEUGODNIH PRIDELOVALNIH LETIH

 • EKO VINOGRADNITVO

 • TEMELJNA MNOINA

 • HIPOTEZA KOT PROVOKACIJA ALI REALNOST:

 • INDIVIDUALNA EKO PRIDELAVA

  JE PRIDELAVA TRNO USMERJENIH IN OSEBNO PREPRIANIH VINOGRADNIKOVOB GOJENJU TRTE SE VKLJUUJE OSEBNI IN USTVENI ODNOSRAZVIJA SE OSEBNA PRIDELOVALNA FILOZOFIJA USTVARJAJO SE OSEBNE ZGODBE

 • OB UPOTEVANJU VSEH PARAMETROV INDIVIDUALNO -OSEBNE EKO PRIDELAVE VKLJUUJEMO TUDI FILOZOFSKO IN ENERGIJSKO SPIRITUALNE POSEBNOSTI IN RAZUMEVANJA VENIH IVLJENJSKIH CIKLOV

  BIODINAMINA EKOLOKA PRIDELAVA

 • POGOJ ZA EKONOMSKO USPENOST TEMELJNE MNOINE TEHNOLOGIJE EKO PRIDELAVE

  DA V EKO VINOGRADU LAHKO S STROJI V VSAKEM ASU HITRO IN USPENO IZVEDEMO UINKOVITO ZAITODA CELOSTNO TRENJE IN PRODAJO IZVAJA VINOGRADNIK(ALI EKO ZDRUENJA), BREZ POSREDNIKOV , DOMA na eko kmetiji (vinotoi,kmeki turizem,ostala prodaja na domu)VINO NA EKO KMETIJ SE VEDNO PONUJA IN PRODAJA V BUTELJKI IZHODINA CENA JE SEDANJA CENA ( MED 5 IN 6 EUR)PONUJENEGA VINA NA VINOTOIH IN KMEKIH TURIZMIH)VINO DOMA PRAVILOMA PONUJA VINOGRADNIK SAM, TAKO DA GA PREDSTAVI KOT DEL ZAUPANJA VREDNE OSEBNE ZGODBE

 • PRIMERJAVA IVG- EKO STROKOVNIKA

 • VINO, vinorodni deeli Podravje in Posavje

  Klasina predalava, pnevmatska stiskalnica, prodaja odprtega vinaPridelek grozdja (kg/ha) 3.0004.0005.0006.0007.000Pridelek donegovanega vina (l/ha)1.9502.6003.2503.9004.550Vrednost vina1,50/l2.9253.9004.8755.8506.825Proraunska plaila ( IVG)570570570570570PRIHODEK pri ceni1,50/l3.4954.4705.4456.4207.395Spremenljivi stroki pridelovanja grozdja (1)3.2723.6664.0594.4534.847Materialni stroki v kleti (2)557392110129Drugi materialni stroki v kleti2933454962Spremenljivi stroki strojev v kleti (3)4155688295Analiza vina9090135135180Reklama2 %597898117137Manipulacijski kalo2 % 597898117137Stroki financiranja5%108122138152168SPREMENLJIVI STROKI3.7124.1954.7335.2155.753POKRITJE pri ceni 1,50/l-2172757121.2051.642Pokritje pri ceni 1,00/l-1.192-1.025-913-745-633Pokritje pri ceni 1,25/l-705-375-100230505Pokritje pri ceni 1,75/l2709251.5252.1802.780Pokritje pri ceni 2,00/l7581.5752.3373.1553.917Vstopni DDV359381413434467

 • ZAKLJUEKEKOLOKA PRIDELAVA GROZDJA V SLOVENIJI POSTAJA VSE BOLJ OKOLJEVARSTEVNA NUJA, PRIDELOVALNA REALNOST IN EKONOMSKA PRILONOSTOCENJUJEMO,DA V NASLEDNJIH DESETIH LETIH OBSTAJA VELIKA VERJETNOST:30% SLOVENSKIH VINOGRADOV V EKO PRIDELAVI,10% SLOVENSKEGA VINA Z OZNAKO EKO, 50% VINOGRADNIKO VINSKIH TURISTINIH KMETIJ PREUSMERJENIH V EKO PRIDELAVO

  POGOJI ZA URESNIITEV :VZPOSTAVITEV UGODNE KLIME TAKO ZA EKO PRIDELAVO, KOT USTANAVLJANJE EKO PRIDELOVALNIH OBMOIJPOSPEENO IN DOLGORONO NARAVNANO ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, PROJEKTNO IN SVETOVALNO DELO

 • Hvala za pozornost!

Search related