Click here to load reader

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN- · PDF file 2015-10-01 · fosilna goriva (surova nafta in njeni derivati, zemeljski plin, premog,), tako smo strateško odvisni od dobave

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN- · PDF file 2015-10-01 · fosilna goriva...

 • LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

  KONČNO POROČILO

  OBČINA

  Miren-Kostanjevica

  Vrtojba, avgust 2008

  TRR št. : 04750 – 0001242330 Nova KBM , 10100 – 0039511005 Banka Koper Identifikacijska št. :SI78059038 . Matična št. : 2196719 . Registerski vložek 1/04786/00, Okrožno sodišče v Novi Gorici

 • LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA – končno poročilo

  II

 • LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA – končno poročilo

  PODATKI O PROJEKTU Naslov projekta: LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA

  Številka pogodbe (med MOP in prejemnikom): 2511-08-730033

  Prejemnik: Občina Miren-Kostanjevica Miren 129 5291 Miren tel.: 05 330 46 70, fax: 05 330 46 82

  Izvajalec: GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA Mednarodni prehod 6, Vrtojba 5290 Šempeter pri Gorici tel.: 05 393 24 60, fax.: 05 393 24 63

  Celotna vrednost projekta: 24.412,50 eur

  Financiranje zasnove: 1. Prejemnik: 20742,50 eur 2. MOP: 3.670,00 eur

  Odgovorni s strani naročnika: Zlatko-Martin Marušič, župan

  Odgovorni s strani izvajalca: Stojan Ščuka, univ. dipl. ing. Zootehnike

  Podpis:

  Avtorji:

  • Stojan Ščuka – vodja projekta • Boštjan Mljač • Vojko Rener, univ. dipl. ing. strojništva • Marko Baruca • Ivana Kacafura

  Zaključek projekta: avgust 2008

  III

 • LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA – končno poročilo

  IV

 • LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA – končno poročilo

  ZAHVALA

  Za sodelovanje in konstruktivno delo pri izdelavi tega lokalnega energetskega koncepta se posebej zahvaljujemo članom usmerjevalne skupine; naj jih naštejemo: Branko Orel (podžupan Občine Miren-Kostanjevica in vodja usmerjevalne skupine), Aleš Vodičar (tajnik Občine Miren-Kostanjevica), Bogomir Nemec (predstavnik OŠ Miren) in Valko Peršič (strokovnjak na področju energetike).

  Prav tako se zahvaljujemo za izkazano pomoč ostalim zaposlenim občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica, sodelujočim pri anketiranju in podjetjem, ki so posredovala podatke o rabi energije v svojih obratih: Z-LES, SMART INDUSTRIES, KAMENKRAS OPATJE SELO D.O.O., INTRA LIGHTING D.O.O., EKAMANT D.O.O., MARUŠIČ D.O.O., MEBLO VATA, D.O.O., PEGARA D.O.O., BILJE, BIB D.O.O. BILJE, POLYLINE D.O.O., AFIT D.O.O., GARDI D.O.O..

  Zahvaljujemo se tudi vsem ostalim, ki so nam pomagali pri izdelavi te strategije varčevanja z energijo.

  V

 • LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA – končno poročilo

  VI

 • LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA – končno poročilo

  KAZALO

  1 UVOD ................................................................................................................................. 1 1.1 Uporabljene kratice .................................................................................................................. 1 1.2 Definicija izrazov ...................................................................................................................... 1 1.3 Cilji lokalnega energetskega koncepta ..................................................................................... 3 1.4 Zakonske podlage dokumenta .................................................................................................. 3 1.5 Predstavitev občine .................................................................................................................. 3

  2 ANALIZA RABE ENERGIJE IN PORABE ENERGENTOV ........................................ 6 2.1 Zbiranje potrebnih podatkov .................................................................................................... 6 2.2 Pregled dosedanjih študij in projektov ter obstoječih razvojnih programov s področja energetike ..................................................................................................................................... 6 2.3 Stanovanja ............................................................................................................................... 6 2.4 Javne stavbe ........................................................................................................................... 10 2.5 Industrija ............................................................................................................................... 13 2.6 Promet ................................................................................................................................... 16 2.7 Javna razsvetljava .................................................................................................................. 18

  2.7.1 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ............................................ 18 2.7.2 Razsvetljava cest in javnih površin ............................................................................................ 20

  3 PODATKI O OSKRBI Z ENERGIJO ........................................................................... 23 3.1 Skupne centralne kotlovnice ................................................................................................... 23 3.2 Daljinsko ogrevanje ................................................................................................................ 23 3.3 Oskrba z električno energijo .................................................................................................. 23 3.4 Oskrba z zemeljskim plinom in UNP ........................................................................................ 25 3.5 Oskrba s tekočimi gorivi ......................................................................................................... 26

  4 RABA ENERGIJE V OBČINI IN EMISIJE ŠKODLJIVIH SNOVI ............................ 27 4.1 Poraba energije ...................................................................................................................... 27 4.2 Stanje zraka in emisije škodljivih snovi ................................................................................... 27

  5 ANALIZA POTENCIALOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN VARČEVALNEGA POTENCIALA TER ANALIZA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ........................... 30 5.1 Analiza potenciala učinkovite rabe energije in varčevalnega potenciala .................................. 30

  5.1.1 Stanovanja

Search related