Click here to load reader

Listat, tiedonhaku, tweetdeck ja analytiikka - t-2016.pdf · PDF filetwitter tehokäyttöön Listat, tiedonhaku, tweetdeck ja analytiikka Twitterin käyttö - jatkokurssi Viestintä-Piritta

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Listat, tiedonhaku, tweetdeck ja analytiikka - t-2016.pdf · PDF filetwitter...

 • twitter tehokäyttöön Listat, tiedonhaku, tweetdeck ja analytiikka

  Twitterin käyttö - jatkokurssi

  Viestintä-Piritta Piritta Seppälä @Piritta #viestintäpiritta Talvi 2016 www.viestintapiritta.fi

  http://www.viestintapiritta.fi

 • PIRITTA SEPPÄLÄ @Piritta

  Piritta Seppälä @Piritta

  Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

  Viestintä-Piritta vuodesta 2010

  #järjestösome-kirjailija (2011 ja 2014)

  Twitterissä vuodesta 2009

 • m at e r i a a l i n s i s ä lt ö

  Twitter tiiviisti ja mitä ilmassa Twitterissä Mihin kaikkeen Twitter taipuu? Oman tilin seuranta, tiedonhaku ja hashtagit Twitterissä

  Twitter-listat ja niiden käyttö Tweetdeckin peruskäyttö: hashtag-seuranta, listat ja sarakkeet Tweetdeckin muut ominaisuudet: twiittien ajastaminen ja usean tilin yhteiskäyttö Twitter-analytiikka Muita Twitter-seurantaan sopivia analytiikkapalveluita Twitter-etiketti ja negatiiviset tilanteet Ajankäyttö Twitterissä Twitter-suunnitelma organisaatiolle ja sisältösuunnittellua

  ©Viestintä[email protected]

 • ©Viestintä-Piritta

  twitter ti ivi isti

  @Piritta

 • ©Viestintä-Piritta

  140 merkkiä

  @Piritta

  t e k s t i ä j a k u v i a

  l i n k k e j ä ( 2 3 m e r k k i ä )

  @ n i m i m e r k k e j ä

  # h a s h ta g e j a

 • ©Viestintä[email protected]

  140 merkkiä

 • ©Viestintä-Piritta

  twitter on erityisesti:

  @Piritta

  a j a n k o h ta i n e n

  t i e t o - j a u u t i s l ä h d e

  k e s k u s t e l u j a

  täy s i n j u l k i n e n

 • ©Viestintä-Piritta

  mitä ilmassa twitterissä talvella 2016?

  @Piritta

 • ©Viestintä-Piritta

  videotwiitit yleistyvät

  @Piritta

 • ©Viestintä-Piritta

  LIVE-STRIIMAAMINEN nousussa

  @Piritta https://www.periscope.tv/

  https://www.periscope.tv/

 • ©Viestintä-Piritta

  oleellista on nimen omaan live-lähetys

  @Piritta http://www.viestintapiritta.fi/mika-on-periscope-ja-mihin-sita-voisi-kayttaa/

  http://www.viestintapiritta.fi/mika-on-periscope-ja-mihin-sita-voisi-kayttaa/

 • ©Viestintä-Piritta

  kommentoidut uudelleentwiittaukset

  @Piritta

 • ©Viestintä-Piritta

  suosikeista tuli tykkäyksiä

  @Piritta

 • ©Viestintä-Piritta

  twitter-kyselyt

  @Piritta

 • ©Viestintä-Piritta

  vine-videot näkyville profiili in

  @Piritta

 • ©Viestintä-Piritta

  mihin kaikkeen twitter taipuu?

  @Piritta

 • ©Viestintä[email protected]

  miksi käytämme twitteriä?

 • ©Viestintä[email protected]

  miksi käytämme twitteriä?

 • ©Viestintä[email protected]

  twitter on tiedonhaun paikka 
 ja uutislähde

  Twitteristä saan paljon uutisia heti tuoreeltaan medioista, saan linkkejä minua kiinnostaviin asioihin, kuulen kollegoiden mielipiteitä ja voin myös nopeasti jakaa asioita. 140 merkkiä pakottaa tiivistämään asian.

 • ©Viestintä[email protected]

  twitter on tiedonseurantaa

 • ©Viestintä[email protected]

  twitter on asiakaspalvelukanava

 • ©Viestintä[email protected]

  twitter on palautekanava

 • ©Viestintä[email protected]

  twitter on median tiedonlähde

  Lähde: Iltalehti 19.8.2015

 • ©Viestintä[email protected]

  twitter on markkinointipaikka

 • ©Viestintä[email protected]

  twitter on mainoskanava

 • ©Viestintä[email protected]

  twitter on vaikuttamistyön paikka

 • ©Viestintä[email protected]

  twitter on tapahtumaviestinnän paikka

 • ©Viestintä[email protected]

  twitter on keskusteluympäristö

 • ©Viestintä[email protected]

  twitter on vinkkipankki

 • ©Viestintä[email protected]

  twitter on paikka henkilöbrändäykselle

 • ©Viestintä[email protected]

  twitter on työnhaun 
 ja rekrytoinnin paikka

 • ©Viestintä[email protected]

  twitter on asioiden palautusta raiteilleen

 • ©Viestintä-Piritta

  OMAN TILIN SEURANTA

  @Piritta

 • V i n k k i : 
 T ä r k e ä s e u r a n n a n p a i k k a o n

  T w i t t e r i n I l m o i t u k s e t - i k k u n a .

  ©Viestintä-Piritta

  oman tilin SEURANTA TWITTERISSÄ

  V i n k k i : 
 T ä n n e k o o s t u v a t k a i k k i t i l i i s i

  l i i t t y v ä t a s i a t , k u t e n m a i n i n n a t , u u d e l l e e n t w i i t t a u k s e t , t y k k ä y k s e t

  j a u u d e t s e u r a a j a t . @Piritta

 • ©Viestintä-Piritta

  oman tilin SEURANTA TWITTERISSÄ

  V i n k k i : 
 T ä ä l t ä o n h e l p p o s e u r a t a t a k a i s i n

  t a h o j a , j o t k a o l e t t e s e u r a n t a s u u n n i t e l m a n m u k a i s e s t i v a l i n n e e t

  s e u r a t t a v i k s i t a h o i k s i .

  V i n k k i : 
 K a n n a t t a a s e u r a t a m y ö s u u s i a

  s e u r a a j i a s u o r a a n o m a n p r o o f i l i s i v u n k a u t t a .

  @Piritta

 • V i n k k i : 
 Y k s i t y i s v i e s t i t o v a t m y ö s o l e e l l i n e n s e u r a t t a v i s t a

  a s i o i s t a .

  ©Viestintä-Piritta

  oman tilin SEURANTA TWITTERISSÄ

  V i n k k i : 
 U u d e t v i e s t i t n ä k y v ä t

  n u m e r o n a t i l i n y l ä p a l k i s s a .

  V i n k k i : 
 H u o m a a v i e s t i e n

  l ä h e t y k s e n r a j o i t u s . @Piritta

  V i n k k i : 
 V o i t m y ö s l ä h e t t ä ä

  r y h m ä v i e s t e j ä e r i t a h o i l l e .

 • Seuraa aktiivisesti vähintään oman tilisi ilmoituksia Tee suunnitelma, miten reagoit tilille osoitettuihin twiitteihin Joskus saapuneeseen twiittiin riittää tykkääminen, joskus vastaus Pyri vastaamaan twiittaajille 24 tunnin kuluessa Vastaa nopeasti myös yksityisviesteihin, jos ne vaativat vastausta Oman tilin asetuksissa voit myös päättää, voiko kuka tahansa

  lähettää tilillesi yksityisviestejä vai ainoastaan sellaiset, joita jo seuraat Mobiilissa kannattaa tilata ilmoitukset puhelimen näytölle tilisi

  maininnoista ja yksityisviesteisä, sama koskee sähköposti-ilmoituksia ©Viestintä[email protected]

  v i n k i t o m a n t i l i n s e u r a n ta a n

 • ©Viestintä-Piritta

  Tiedonhaku Twitterissä

  @Piritta

 • Löydät ajankohtaiset keskustelut aihepiireistänne Tiedät, mitä teistä puhutaan Opit tunnistamaan aktiiviset sanansaattajanne Voit seuloa esiin vain uutiset tietystä aihepiiristä Pystyt osallistumaan helposti löytämiisi keskusteluihin Voit korjata vääriä uskomuksia tai keskustelulinjoja faktoilla Pystyt kätevästi täydentämään seuraamianne tahoja

  ©Viestintä[email protected]

  t i e d o n h a u n m e r k i t y s t w i t t e r i s s ä

 • Seuraa asioita, avainsanoja, aihepiirejä toimintanne ympärillä Tee jatkuvasti hakuja uusilla sanoilla, sillä viestintä elää Twitterissä Ota seurantaan myös aktiivisia aiheesta twiittaavia henkilöitä Tee hakuja myös järjestönne ja sen oleellisten toimijoiden nimillä Suunnittele osallistumisenne taso löydettyihin keskusteluihin: Tykkää twiiteistä, osallistu keskusteluihin ja uudelleentwiittaa Muista, että jokainen reaktio muiden twiitteihin luo kuvaa kiinnostavasta ja osallistuvasta twiittaajasta, oli kyse sitten ihmisestä tai organisaatiosta - osallistuminen lisää näkyvyyttä ja seuraajia

  ©Viestintä[email protected]

  o l e e l l i s ta t i e d o n h a u s s a j a s e u r a n n a s s a

 • Tiedonhaku Twitteristä

  V i n k k i : T e e h a k u j a h e n k i l ö n n i m e l l ä , a s i a s a n a l l a t a i # t u n n i s t e e l l a .

  ©Viestintä-Piritta

  V i n k k i : 
 T a r k a s t e l e t u l o k s i a s e k ä t w i i t t i e n , T w i t t e r - p r o f i i l i e n ( T i l i t ) , k u v i e n ,

  v i d e o i d e n t a i e s i m e r k i k s i u u t i s t e n o s a l t a t i e t o a s e u l o e n .

  @Piritta

 • Tiedonhaku Twitteristä

  V i n k k i : V o i t t e h d ä h a k u j a m y ö s u s e i l l a

  h a s h t a g e i l l a , h a k u l a u s e k k e i l l a t a i

  - e h d o i l l a .

  ©Viestintä[email protected]

 • tiedonhaun vaihtoehdot selaimessa

  ©Viestintä[email protected]

  V i n k k i : 
 S u o s i t u t - h a k u t u l o s o n

  T w i t t e r i n s i n u l l e r ä ä t ä l ö i m ä h a k u t u l o s ,

  j o k a p e r u s t u u o m i i n t o i m i n t o i h i s i T w i t t e r i s s ä .