of 81 /81
1 LEŽAJEVI ZA MOSTOVE DILATACIJSKE SPOJNICE ZA MOSTOVE (Prelazne naprave)

LEŽAJEVI ZA MOSTOVE DILATACIJSKE SPOJNICE ZA MOSTOVE

 • Author
  lynhu

 • View
  241

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of LEŽAJEVI ZA MOSTOVE DILATACIJSKE SPOJNICE ZA MOSTOVE

 • 1

  LEAJEVI ZA MOSTOVE

  DILATACIJSKE SPOJNICE ZA MOSTOVE (Prelazne naprave)

 • 2

  Ope informacije o koritenju kataloga Svi opisi proizvoda sadrani u ovom katalogu pruaju ope informacije koje su temeljene na naem iskustvu i provedenim ispitivanjima. Za dodatne informacije, molimo obratite se naem tehnikom odjelu. Nikakvi zahtjevi za naknade ne mogu biti utemeljeni na osnovi podataka iz ovog kataloga. Individualni testovi posebnih karakteristika se mogu provesti na Va zahtjev. Zadravamo pravo na tehnike izmjene bez prethodne obavijesti koje bi mogle nastati iz promjena u aktualnim pravilima i propisima ili novim tehnikim unapreenjima. Tehnike upute Svi tehniki detalji su neobvezujui i ne zamijenjuju vaee propise ili nae ope uvjete prodaje i distribucije na bilo koji nain. Dimenzije Osim ako nije drugaije navedeno, referentne dimenzije u ovom katalogu su u mm . Crtei Svi crtei i ilustracije su shematizirani i mogu se razlikovati od stvarno izvedenog stanja ugradnje. Copyright 2011 Gumba GmbH , Borken Sva prava pridrana, ukljuujui i ona reproducirana u cjelini ili djelomino, fotokopirana, prevedena i u elektronskom obliku. Izdanje 2011. Gumba GmbH Einsteinstrasse 15 46325 Borken Germany Phone: +49 (0) 2861 94 39 - 0 Fax: +49 (0) 2861 94 39 - 99 E-Mail: [email protected] Internet: www.gumba.de

 • 3

  Sadraj: 1. O kompaniji

  2. Openite informacije o leajevima za mostove

  3. Deformirajui leajevi

  3.1 Armirani leajevi od elastomera prema EN 1337-3

  3.2 Armirani leajevi od elastomera u vrstom kuitu

  (FHK) prema normama EN 1337-8 i DIN 4141-13

  3.3 Deformirajui klizni leajevi

  4. Lonasti leajevi prema EN 1337-5

  5. Sferni leajevi prema EN 1337-7

  6. Leajevi s vodilicama i leajevi za horizontalna

  optereenja prema EN 1337-8

  7. Specijalni leajevi i konstrukcije

  8. Upute za ugradnju leajeva za mostove

  9. Zamjena dotrajalih leajeva

  10. Dilatacijske spojnice za mostove (prelazne naprave)

  11. Specifikacije

 • 4

  1. O kompaniji Ve vie od 40 godina, ime " Gumba " je izraz za tehnike kompetencije u podruju leajeva za mostove. Uz koritenje znanja naih suradnika ime " Gumba " je postalo poznati zatitni znak u graevinarstvu irom svijeta. Nai inenjeri daju podrku naim klijentima , kao i projektantima , ustanovama i graevinskim tvrtkama, teoretski i u praktinom izboru ispravnih leajeva za mostove, pruajui usluge izvan onih u konstrukciji i proizvodnji elastomernih leajeva. Na asortiman ukljuuje prvenstveno deformacijske leajeve, lonaste leajeve i sferne leajeve . Uz proizvodnju strukturnih leajeva koji mogu preuzeti okomiti teret do 20.000 kN i horizontalnog optereenja do 2.000 kN, mi smo u stanju preuzeti izazov i izvesti rekonstrukcije leajeva u suradnji s partnerskim tvrtkama. U podruju sfernih leajeva, koristimo strunost nae sestrinske tvrtka ELA - Brckenlager . ELA je takoer proizvoa armiranih elastomernih leajeva s vrstim kuitima. Unato sve veoj globalizaciji, odluka da proizvodimo nae proizvode samo u Njemakoj se pokazala ispravnom. " Made in Germany " i dalje je priznato u svijetu i cijenjeno za visoku kvalitetu proizvoda. Nadalje, to je prednost kada kupac zatrai kratke rokove isporuke . Na proizvodni program s naglaskom na leajeve za mostove je proiren ukljuivanjem dilatacijskih spojnica za mostove, postoljima za strojeve i s konstrukcijama za posebne namjene. Elastomerne brtve za fuge bili su dio naeg asortimana, ali su sada dostupni iz nae sestrinske tvrtke BESAPLAST. Na sljedeim stranicama, pruamo informacije o tehnologiji leajeva i ostaloj opremi za mostove. Molimo kontaktirajte nas za dodatne informacije jer smo mi uvijek raspoloeni pomoi naim klijentima i konzultantskim inenjerima.

 • 5

  Certifikati i kvalifikacije

 • 6

  Slijedea lista prua pregled naih certifikata i kvalifikacija: EC-svjedodba o sukladnosti - elastomernih leajeva 0432 - CPD 223604/1 EC-svjedodba o sukladnosti - elastomernih leajeva dio klizne ploe (deformacijski klizni leaj) 0672 - BPR 002.1 EC-svjedodba o sukladnosti lonasti leajevi 0672 - CPD 002.2 EC-svjedodba o sukladnosti ELA - sferni leajevi 0672 - CPD 047.1 EC-svjedodba o sukladnosti leajevi s vodilicama i leajevi od vrste konstrukcije 0672 - CPD 002.3 Nacionalno tehniko odobrenje - opremanje mostova leajevima s CE oznakama Z-16.7-452 Certifikat za zavarivanje elinih konstrukcija prema DIN 18800-7 klasa D Izvjea o ispitivanjima TU Mnchen dilatacijske spojnice za mostove

  Upravljanje kvalitetom

 • 7

  Upravljanje kvalitetom leajeva (QML) Kvaliteta i zadovoljstvo kupaca ima najvii prioritet za nas. Zato su svi procesi u naoj organizaciji definirani u naem sustavu upravljanja kvalitetom unutar vlastite organizacije. Naa svijest o kvaliteti, aktualni propisi i naa tehnika odobrenja precizno odreuju postupke nae unutarnje i vanjske kontrole kvalitete . Kao dobavlja : - armiranih leajeva od elastomera - Deformirajuih leajeva - Lonastih leajeva - Sfernih leajeva - Leajeva s vodilicama i leajeva s vrstom konstrukcijom Nudimo naim klijentima da postanu dio naeg QML i omoguiti im da ispune svoje vlastite kriterije za upravljanje kvalitetom. Osim provedenih postupaka unutarnje kontrole kvalitete, nai leajevi takoer su ispitivani u smislu kontrole kvalitete i dobivaju dokumentaciju od neovisnih vanjskih organizacija. To ukljuuje : - Nadzor armirano elastomernih leajeva Elastomerni leajevi proizvedeni prema EN 1337-3 podvrgnuti su vanjskoj kontroli u skladu s DIN 18200. Nadzor provodi MPA (Institut za testiranje materijala) NRW Dortmund. - Nadzor konstrukcije leajeva Vanjska kontrola za sve konstrukcije leajeva (deformacijski leajevi, lonasti leajevi, sferni leajevi i leajevi vrste konstrukcije) provodi MPA Stuttgart. Te se kontrole provode svaka 3 mjeseca kao kontrole same proizvodnje u tvornici. - Verifikacija prikladnosti prema normi DIN 18800-7 Leajevi vrste konstrukcije su izraeni od elika. Stoga posjedujemo certifikat za zavarivanje elinih konstrukcija prema DIN 18800-7. Nai kvalificirani zavarivai su osposobljeni i provjereni od strane SLV Duisburg-a (najvei od 10 instituta za trening i obrazovanje za zavarivanje strojarskih inenjera u Njemakoj i jedan od najveih i najvanijih u cijeloj Europi).

  QML procedure u Gumbi

 • 8

  1. Osiguranje kvalitete leajeva

 • 9

  Gumba leaji su projektirani i instalirani u skladu sa sljedeim standardima, tehnikim smjernicama, pravilima i propisima. Osim toga, mogu se primijeniti i ostali zahtjevi. Norme DIN EN 1337 - "konstrukcijski leajevi" DIN 4141 dio 13 leajevi za voenje, klizni materijal elik - elik DIN 18800 - eline konstrukcije ( Budui DIN EN 1090 , DIN EN 1993 ) DIN 18200 Ocjenjivanje sukladnosti graevnih proizvoda DIN EN 10025 - proizvodi od konstrukcijskih elika DIN EN 10204 - Metalni proizvodi - Vrste dokumenata o ispitivanju Smjernice Deutsche Bahn AG (Njemake eljeznice) RIL 804 Pravila i propisi iz Federalnog (Njemakog) ministarstva prometa ZTV - ING Lag 1-13 TL / TP - KOR Stahlbauten DIBT odobrenja ( Njemaki institut za graevinarstvo ) Z 16.7-452 Leajevi s osiguranjem kvalitete su kontrolirani proizvodi za graevinarstvo u skladu s propisima o gradnji Njemakih saveznih drava. Kako bi se osiguralo da su uvjeti ispunjeni u punom opsegu, propisi predviaju kontinuirani nadzor proizvodnje. Rezultati interne kontrole kvalitete moraju se dokumentirati i analizirati. Interni sustav osiguravanja kvalitete Gumbe se temelji na zahtjevima tih pravila i propisa. Na sustav se redovito provjerava i optimizira .

  2. Ope informacije o leajevima za mostove

 • 10

  Odabir odgovarajuih prikladnih leajeva za konstrukciju graevine je uvijek bio vaan predmet u graditeljstvu Danas, najei tipovi leajeva se ugrauju ve oko 50 godina. Meu njima su deformirajui leajevi, lonasti leajevi i sferni leajevi. Neki od leajeva koji se jo uvijek mogu nai u starim, povijesnim zgradama, kao to su valjkasti ili nagibni leajevi openito se smatraju zastarjelom tehnologijom. Stoga smo na asortiman proizvoda ograniili na tri ranije navedene tipove leajeva i posebne leajeve dizajnirane za specifine aplikacije. Sve tri vrste leajeva ispunjavaju ope tehnike uvjete za leajeve za mostove. Oni prenose vertikalne sile s gornje konstrukcije na podlogu i omoguuju translaciju (premjetanje, relativno gibanje izmeu nadogradnje i donje konstrukcije), osim ako to nije onemogueno zbog posebnog dizajna leaja koji prenosi horizontalne sile u podlogu. Osim toga oni omoguuju rotaciju (zaokretanje) oko svih prostornih osi. Ipak, nisu sve tri vrste leajeva jednako prikladne ili jednako ekonomine za svaku aplikaciju. Ispravnu kombinaciju tipova leajeva odabire projektant koji je upoznat sa svim kljunim faktorima i uzima ih u obzir prilikom odabira. Naim partnerima i klijentima pomaemo kod procesa odabira uvijek kada je to mogue. Standardi i propisi Norma EN 1337 je vaei standard za proizvodnju i primjenu leajeva za mostove. Ona se dijeli na 11 poglavlja koji sadre openite ili tone specifikacije za pojedini tip leaja. Svih jedanaest poglavlja je za nas vaee osim poglavlja 4 (valjkasti leajevi) i poglavlja 6 (Nagibni leaj -Kipplager). eljeli bismo istaknuti poglavlja 10 i 11 koja sadre vane informacije za ispravnu instalaciju i ispravnu manipulaciju leajevima na gradilitu, jer su ta poglavlja vana i za nae klijente. Ovisno o specifinosti aplikacije, primjenjuju se dodatno i norme koje su navedene na stranici 9.

 • 11

  Identifikacijske oznake Leajevi za mostove Gumba se mogi identificirati pomou oznaka na njima. Svi proizvodi su oznaeni prema normi EN 1337 kako bi se omoguila jednoznana identifikacija. Osim toga, oznaavamo svaki pojedini proizvod kako bi se osigurala sljedivost proizvoda. Armirani leajevi imaju na sebi vulkaniziranu CE oznaku i serijski broj.

  Armirani leajevi s vrstim kuitem kao i lonasti i sferni leajevi su oznaeni nazivnom ploicom. Nazivna ploica, osim CE oznake, sadri i informaciju o odobrenju za primjenu (primjerice U-oznaku) . Sljedei primjer je nazivna ploica Gumba leajeva.

  Svaki leaj dodatno ima na gornjoj ploi opisnu oznaku. Ona sadri x- i y-osi ugradnje, poziciju leaja i poziciju susjednog leaja.

 • 12

  Kvaliteta materijala Gumba leajevi za mostove se uglavnom rade od elika S355J2+N sa svim potrebnim certifikatima i ispitivanjima, osim kada je eksplicitno specificiran drugaiji tip elika. Armirani leajevi od elastomera, prema EN 1337-3 se proizvode od kloropren - kauuka koji je prilagoen specijalnim zahtjevima. Alternativno nudimo i prirodnu mjeavinu kauuka (NR) koja je u skladu s normom EN 1337-3. Zatita od korozije Primijenjeni su zahtjevi norme EN 1337-9 (Zatita). Standardno koristimo premaz definiran u ZTV-ING dio 4, tabela A 4.3.2 predvien sistem premazivanja broj 1 za leajeve. Sastoji se od: - 100 m vrue pocinano na SA3 pjeskarenu povrinu - 80 m meu-premaza na bazi epoksidne smole - 80 m zavrnog premaza na bazi poliuretana Ovaj sistem zatite povrine je uobiajen. On se pokazao vrlo dobrim kroz mnogo godina iskustva. Takoer moemo izvesti i druge naine zatite prema zahtjevu klijenta. Osiguranje sklopljenog leaja Nai leajevi su privremeno opremljeni dodatnim vijcima za osiguranje koji dozvoljavaju sigurnu manipulaciju leajem od zavretka sklapanja u naoj tvornici do instalacije na gradilitu. Pomoni vijci osiguravaju da su sve komponente leaja u ispravnom poloaju. Vijci su obojeni crveno i mora ih se ukloniti prije nego se leaj stavi u upotrebu (vidi poglavlje 8 Upute za ugradnju leajeva)

  Mjerne toke

  Da bi se odredila vodoravna inklinacija (kosina), svaka osnova leaja ili ekvivalentna ploa za sidrenje je opremljena mjernom ravninom ili mjernom tokom od nehrajueg elika. Ovo nije mogue primijeniti kod leajeva od elastomera bez vrstog kuita.

 • 13

  Pokaziva pomicanja Neki leajevi za mostove su opremljeni pokazivaem pomicanja kako bi se omoguilo pouzdano odreivanje svake translacije (pomicanja) leaja mosta. Takav pokaziva se sastoji od mjerne skale i kazaljke. Ovi dijelovi su postavljeni na dobro vidljivom dijelu leaja .

  Dokumentacija Tijekom zavrnog sklapanja, svaki leaj dobiva kontrolnu karticu. Sva mjerenja, posebno funkcionalnih veliina kao i svi identifikacijski brojevi komponenata se provjeravaju i biljee u kontrolnu karticu. Na temelju tih podataka moemo izdati certifikate testiranja materijala svih komponenti. Armirani leajevi od elastomera bez vrstog kuita ne dobvaju kontrolnu karticu. U ovom sluaju ispitni certifikati materijala mogu biti proslijeeni prema serijskom broju navulkanizirane oznake. Nadalje , EN 1337 -11 poglavlje 7 zahtjeva za veinu tipova leajeva dokumentaciju o instalaciji. POZOR: Leajevi za mostove mogu funkcionirati na pravilan nain i zadovoljiti sve predviene karakteristike samo kada su ispravno ugraeni. Stoga nam je osobito vano da se potuje EN 1337 dio 10 i 11. Vane momente pri ugraivanju leajeva, a koji su po naem miljenju bitni, saeli smo u poglavlju 8 "Upute za ugradnju leajeva za mostove. Meutim, ovaj saetak je samo kratak pregled i ne zamijenjuje propisane norme i standarde.

 • 14

  3. Deformirajui leajevi

  Deformirajui leajevi su armirani leajevi od elastomera. Ako je potrebno, oni su opremljeni vrstim kuitem. Specifine karakteristike elastomernog materijala, pomou deformacija, omoguuju rotaciju i translaciju do odreenog stupnja. Zbog karakteristika, vrlo esto nisu potrebne skupe konstrukcije kliznih ploa od nehrajueg elika u kombinaciji s PTFE (teflonom), to je velika prednost u odnosu na druge vrste leajeva. Konstrukcija se moe alternativno izvesti sa deformirajuim kliznim leajevima (vidi stranicu 36), ako doputeni pomak elastomerog leaja nije dovoljan za primjenu u planiranoj sitaciji.

  Jo jedan pozitivan aspekt je da su to leajevi jednostavi za odravanje. Ako nema jo i kliznih komponenti, tada odravanje nije niti potrebno. Za razliku od drugih vrsta leajeva, komponenta koja preuzima vertikalno optereenje je jasno vidljiva za inspekciju stanja leaja. Elastomerni leajevi se uspjeno koriste desetljeima i dokazali su svoju izdrljivost. Ukoliko bi ipak zamjena leajeva bila potrebna, to se moe ostvariti podizanjem gornje strukture. Nai leajevi su dizajnirani na nain koji omoguava zamjenu leaja od elastomera ili njegovog istroenog dijela podizanjem gornje strukture za 10 mm. Svaki deformirajui leaj je dizajniran individualno od sluaja do sluaja. Uobiajen raspon razliitih dimenzija i kompozicija slojeva je prikladna za predpostavljena optereenja. Dakle, moemo prilagoditi dizajn svake konstrukcije leajeva vrlo fleksibilno i prema posebnim zahtjevima klijenta.

 • 15

  3.1 Armirani leajevi za mostove prema normi EN1337-3 Ope informacije : Armirani leajevi od elastomera su izraeni od posebne mjeavine gume te su opremljeni s pojaanjima od elinih limova u tijeku proizvodnog procesa, tzv. vulkanizacije. elini limovi pruaju potrebnu vrstou. Armirani leajevi od elastomera se istiu svojim niskim trokovima odravanja i trajnou. Osim toga, neke vrste mogu se koristiti i pod odreenim uvjetima, bez ikakve dodatne eline konstrukcije (ograniavanja kretanja). Elastomerni dio leaja se deformira elastino. Stopa deformacije u okomitom smjeru (otklon), pod stalnim optereenjem je raunski predvidiva i ostaje konstantna. Utjecaji ivih optereenja su uglavnom mali i dodatni privremeni otkloni uzrokovani ivim optereenjima su od manjeg znaaja i nee izazvati nikakve probleme za veinu konstrukcija. Postoje razliite vrste armiranih leajeva od elastomera. Razliite vrste su definirane u EN 1337-3 . Najee vrste su opisane kao to je navedeno u nastavku . Vrste leajeva od elastomera

  Tip B (1 ) armirani leaj, u potpunosti prekriven elastomerom i sadri najmanje dvije eline armaturne ploe. Stalno (dozvoljeno) optereenje mora biti dovoljno za sprjeavanje klizanja.

  Tip B / C (1 /2) armirani leaj s jednom vanjskom elinom ploom na jednoj povrini.

  elina ploa omoguuje koritenje gotovo bilo kojeg sredstva zatite protiv klizanja kao klinove, ipke s navojem, vijci itd. Jednostrana zatita protiv klizanja omoguuje jednostavnu instalaciju i zamjenu leaja. Zatita od klizanja potrebna je u sluaju pritiska manjeg od minimalnog pritiska na leaj.

  Tip B / C moe se postaviti ako je konstrukcija osigurana u svom poloaju, na primjer s leajem koji je uvren u svim smjerovima ili je popreno uvren. Ova vrsta leajeva se uvijek koristi na eljeznikim mostovima u Njemakoj, neovisno o stvarnoj situaciji optereenja. Dodatna primjena ove vrste leajeva je koritenje kao jednostrano usidren tampon (kompenzator) u visokoj gradnji npr. za konstrukcije zgrada.

 • 16

  Tip C ( 2 ) - armirani leaj, obje plohe leaja su formirane od elinih limova da se omogui zatita od klizanja. Zamjena ovog tipa leaja je oteana bez dodatnih zahvata. Kao plutajui leaj ova vrsta leaja moe, ovisno o krutosti, prenositi horizontalna optereenja (nagla koenja i sl.). Primjer leaja tipa C ( 2 ) je prikazano u nastavku .

  Izvorni leaj tipa C stanje pri ugradnji

  Izvorni leaj, stanje prije zmjena (novi leaj ne moe biti instalirani na taj nain)

  Rjeenje: zamjena leaja u oputenom stanju sa zavarenom gornjom ploom

  Tip C ( 5 ) armirani leaj, obje plohe leaja su zatiene od klizanja pomou profiliranih elinih limova (npr. protuklizne eline ploe). S obzirom na injenicu da se ne moe tono definirati potrebno optereenje to treba koristiti samo za objekte s manje optereenja i za konstrukcije visoke gradnje. Zbog profiliranih povrina ne moe biti ugraen izmeu sidrenih krutih konstrukcija Napomena o spreavanju klizanja Izbor tipa B (1) leaja od elastomera, prema vaeim tablicama za preddimenzioniranje zahtijeva minimalni pritisak od 3 N / mm odnosno 5 N / mm2, u odnosu na ravninu leaja. U standardima i propisima nije definirano, kada treba biti upotrebljen leaj s jednostrukom ili dvostrukom protukliznom zatitom. Za koritenje leajeva tipa C (5) preporuujemo minimalni tlak od 1 N / mm . Drugaije zahtjeve od Njemakih eljeznica treba svakako uzeti u obzir. Ponaanja u poaru Elastomerni leaji su izraeni od gume CR niske zapaljivosti. Elastomer prestaje gorjeti sam od sebe kada se plamen ukloni.

  zavareno

 • 17

  Napomena prije dizajniranja leajeva Analiza leajeva od elastomera za predloenu primjenu prema vaeim EN 1337-3 se bitno razlikuje zahtjevima prema starom DIN 4141, gdje bi se mogle koristiti maksimalne

  vrijednosti za optereenja, pomake i rotacije. Zbog sloenosti, brojnih zahtjeva i nedostatka graninih vrijednosti za razliita optereenja, to nije vie mogue osigurati projektantu tone i dobro poznate tablice. Meutim, ovaj katalog ukljuuje tablice za armirane leajeve od elastomera koji su standardizirani u Gumbi.

  U tablicama za preddimenzioniranje omoguena je gruba procjena dimenzija leajeva. Prueni podaci su karakteristine vrijednosti za limit upotrebljavanja ( SLS ). Za detaljniju analizu, pruamo program na naoj web stranici www.gumba.de, upute za upotrebu su ukljuene. Ovo omoguava idealno dizajniranje leajeva jer program koristi niz od vie od 3000 leajeva. U ovom izboru su ustanovljeni standardni Gumba leajevi ( prema starom DIN 4141), kao i standardne veliine leajeva prema EN 1337-3. U odnosu na analizu prema EN 1337-3, podaci u tablicama ( str. 18 - 23) za leajeve veliine 300 x 400 mm daju otprilike slian rezultat ukoliko nisu prisutna visoka optereenja na rotaciju. Za manje leajeve, ogranienja prema EN 1337-3 mogu biti prekoraena kod kombinacije maksimalnih vrijednosti pomaka i vertikalnog optereenja , dok za leajeve s veim dimenzijama jo uvijek postoji rezervni kapacitet.

 • 18

  Tablice za preddimenzioniranje standardnih GUMBA leajeva sve vrijednosti su za limit upotrebljavanja ( SLS ).

  Vertikalno

  optereen

  je

  Dimen

  zija leaja

  Slojevi elastom

  era

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je

  Debljin

  a elastom

  era

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je tip 5

  Debljin

  a elastom

  era

  Debljin

  a ug

  radn

  je tip 2

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je

  Debljin

  a elastom

  era

  Kut zakretanja

  Kut zakretanja

  kom

  Dozvoljen vertikalni teret

  Tlocrtna povrina leaja

  Minimalni pritisak za sigurnost protiv klizanja

  Dozvoljen kut rotacije za duu stranu ravnine i za leajeve s okruglom povrinom

  Minimalni pritisak klizanja iznad 3 N/mm2

  Minimalni pritisak klizanja manji od 3 N/mm2

  Broj slojeva elastomera Maksimalno dozvoljeno paralelno pomicanje izmeu gornje i doljnje konstrukcije

  Visina neoptereenog leaja

 • 19

  Tablice za preddimenzioniranje standardnih GUMBA leajeva sve vrijednosti su za limit upotrebljavanja ( SLS ).

  Minimalni pritisak klizanja iznad 3 N/mm2

  Minimalni pritisak klizanja manji od 3 N/mm2

  Vertikalno

  optereen

  je

  Dimen

  zija leaja

  Slojevi elastom

  era

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je

  Debljin

  a elastom

  era

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je tip 5

  Debljin

  a elastom

  era

  Debljin

  a ug

  radn

  je tip 2

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je

  Debljin

  a elastom

  era

  Kut zakretanja

  Kut zakretanja

  kom

 • 20

  Tablice za preddimenzioniranje standardnih GUMBA leajeva sve vrijednosti su za limit upotrebljavanja ( SLS ).

  Minimalni pritisak klizanja iznad 3 N/mm2

  Minimalni pritisak klizanja manji od 3 N/mm2

  kom

  Vertikalno

  optereen

  je

  Dimen

  zija leaja

  Slojevi elastom

  era

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je

  Debljin

  a elastom

  era

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je tip 5

  Debljin

  a elastom

  era

  Debljin

  a ug

  radn

  je tip 2

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je

  Debljin

  a elastom

  era

  Kut zakretanja

  Kut zakretanja

 • 21

  Tablice za preddimenzioniranje standardnih GUMBA leajeva sve vrijednosti su za limit upotrebljavanja ( SLS ).

  Minimalni pritisak klizanja iznad 3 N/mm2

  Minimalni pritisak klizanja manji od 3 N/mm2

  Vertikalno

  optereen

  je

  Dimen

  zija leaja

  Slojevi elastom

  era

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je

  Debljin

  a elastom

  era

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je tip 5

  Debljin

  a elastom

  era

  Debljin

  a ug

  radn

  je tip 2

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je

  Debljin

  a elastom

  era

  Kut zakretanja

  Kut zakretanja

  kom

 • 22

  Tablice za preddimenzioniranje standardnih GUMBA leajeva sve vrijednosti su za limit upotrebljavanja ( SLS ).

  Minimalni pritisak klizanja iznad 3 N/mm2

  Minimalni pritisak klizanja manji od 3 N/mm2

  Vertikalno

  optereen

  je

  Dimen

  zija leaja

  Slojevi elastom

  era

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je

  Debljin

  a elastom

  era

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je tip 5

  Debljin

  a elastom

  era

  Debljin

  a ug

  radn

  je tip 2

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je

  Debljin

  a elastom

  era

  Kut zakretanja

  Kut zakretanja

  kom

 • 23

  Tablice za preddimenzioniranje standardnih GUMBA leajeva sve vrijednosti su za limit upotrebljavanja ( SLS ).

  Minimalni pritisak klizanja iznad 3 N/mm2

  Minimalni pritisak klizanja manji od 3 N/mm2

  Vertikalno

  optereen

  je

  Dimen

  zija leaja

  Slojevi elastom

  era

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je

  Debljin

  a elastom

  era

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je tip 5

  Debljin

  a elastom

  era

  Debljin

  a ug

  radn

  je tip 2

  Pomican

  je +/-

  Debljin

  a ug

  radn

  je

  Debljin

  a elastom

  era

  Kut zakretanja

  Kut zakretanja

  kom

 • 24

  3. Projektiranje leajeva prema normi EN 1337-3

  Za proizvodnju i ispitivanje leajeva od elastomera vrijedi iskljuivo harmonizirani europski standard EN 1337-3. Nacionalni standardi vie ne vrijede. EN 1337-3 propisuje pravila za armirane leajeve od elastomera s povrinama osnove leaja do 1200 x 1200 mm i za podruje temperature od -25 C do 50 C, privremeno do 70 C. Za radne temperature ispod -25 C do -40 C vrijede posebna pravila. Ako je potrebno primjeniti leajeve u ovom podruju, oni moraju biti posebno ugovoreni. Sljedei saetak EN 1337-3 daje kljune korake za projektiranje leajeva od elastomera. Dodatne napomene i ostale informacije za primjenu izrauna moe se nai u EN 1337 i u odgovarajuim dijelovima norme. Kod analize leajeva od elastomera prema EN 1337-3 moraju se koristiti projektirane vrijednosti (tereti, ukljuujui sigurnosne faktore). Takva analiza mora biti izvedena u stanju krajnjeg roka upotrebe (GZT njem. ULS eng.). Za GZT su specificirani limiti ukupne deformacije uzrokovane vertikalnim teretom, pomicanjima i rotacijom kao i limiti deformacija uslijed pomicanja. Tabela na stranici 28 prikazuje primjer potrebnih podataka za dizajniranje prema normi EN 1337-3. Ona se moe koristiti kao predloak za prikupljanje navedenih parametara. Popunjena tablica, ili pak slian saetak, sa svim potrebnim opim uvjetima je koristan za brzu izradu ispravnih i pogodnih leajeva. Napomena: Prema normi EN 1337-3 odgovoran prokjektant treba osigurati sve potrebne podatke analitiku provjeru leajeva. Proizvoa ne moe odreivati te parametre.

 • 25

  Leajevi trebaju ispunjavati sljedee zahtjeve: 2.0 Maksimalno deformiranje Suma parcijalnih deformacija daje odgovarajue predvieno optereenje prema sljedeoj jednadbi: t,d = KL ( c,d + q,d + ,d) < c,d = deformacija nastala od optereenja q,d = deformacija nastala od horizontalnog pomicanja ,d = deformacija uslijed kuta zakretanja KL = faktor tipa optereenja

  2.1 Deformacija kao rezultat pritiska c,d = 1,5 * Ft,d G*Ar*S G= modul pomicanja prema DIN EN 1337-3, uobiajeno 0,9 MPa (N/mm2) Ar= reducirana povrina radi utjecaja optereenja A1= povrina armirne ploe umanjena za povrinu otvora (buenje i sl.) S = koeficijent oblika

  A = a. b (za pravokutne leajeve bez otvora) a= irina armirne ploe b= duina armirne ploe

  Vx,d= maksimalna deformacija leaja u smjeru irine leaja (a) Vy,d= maksimalna deformacija leaja u smjeru duine leaja (b) 2.2 Deformacija radi horizontalnog potiskivanja

  Tq= broj slojeva leaja ukljuujui gornji i donji pokrovni sloj. 2.3 Deformacija uslijed zakretanja

  a,d = kut zakretanja oko irine leaja (a) b,d = kut zakretanja oko duine leaja (b)

 • 26

  3.0 Maksimalno naprezanje na vlak u armirajuim limovima 3.1 Debljine limova za armiranje

  t1, t2 = debljina elastomera na objema stranama elastomernog fy = vrstoa na vlak elika Kh = 1 bez rupa Kh = 2 sa rupama m = sigurnosni faktor pojedinog lista lima, standardna vrijednost = 1,00 Kp= 1,3 korektivna vrijednost ts= 2 4.0 Kriteriji stabilnosti 4.1 Ogranienje zaokretanja Za granino zaokretanje armiranih leajeva moraju biti zadovoljeni slijedei uvjeti: Pravokutni leajevi

  Okrugli leajevi

  Kr,d= koeficijent zaokretanja = 3 Eb = 2000 MPa (N/mm2) 4.2 Stabilnost U sluaju armiranih leajeva od elastomera pritisak Fz,d/Ar mora zadovoljiti sljedeu jednadbu:

  Te = zbroj svih slojeva elastomera 4.3 Stabilnost na klizanje Leajevi koji nisu usidreni, moraju zadovoljiti sljedeu jednadbu:

 • 27

  I pod stalnim optereenjem, ako:

  Fxy,d = rezultirajua horizontalna sila ( u smjeru osi x i osi y) Fz,d = najmanja projektirana vertikalna sila koja odgovara Fxy,d e = koeficijent trenja prema sljedeoj jednadbi:

  Kf = 0,6 za beton; 0,2 za sve ostale povrine ukljuujui i buku na bazi polimernih materijala m = srednja vrijednost naprezanja na pritisak dobivena iz Fxy,d 5.0 Sile, momenti i deformacije uzrokovane graevnom konstrukcijom 5.1 Pritisak na dodirnim povrinama Dovoljno je provjeriti da prosjeni pritisak na dodirnom povrinama ne prelazi vrstou materijala koji se dodiruju 5.2 Povratna sila

  A = ukupna tlocrtna povrina leaja 5.3 Otpor na zavrtanje (moment povratka) Za pravokutne leajeve

  Za okrugle leajeve

  Tabela: vrijednosti za Ks

 • 28

  Tablica optereenja leajeva

  GUMBA GmbH Ismaniger Str. 7A 85609 Aschheim

  Tel +49(0) 89/9452829-0 Fax +49(0) 89/9452829-10

  Naziv mosta

  Tip leaja

  Oznaka leaja (pozicija leaja)

  Dodirni materijal na koji se leaj polae B= beton; S= elik

  Gornja povrina

  Donja povrina

  Dozvoljena vrijednost prosjenog pritiska (N/mm2)

  Gornja strana

  SLS m=

  ULS m=

  Donja strana

  SLS m=

  ULS m=

  Teret predvien projektom

  (kN)

  ULS (GZT)

  Vertikalno

  Maks. Fz,d=

  Stalno Fz,d=

  Min. Fz,d=

  Pridr.1) Vy,d/Vx,d= / / / / Maks.2) Vy,d/Vx,d= / / / / Pridr.3) Fz,d min.=

  Popreno Fy,d=

  Uzduno Fx,d=

  SLS (GZG)

  Vertikalno Maks. Fz,k=

  Min. Fz,k=

  Popreno Fy,k=

  Uzduno Fx,k=

  Predvieno pomicanje

  ULS (GZT)

  Popreno Vy,d=

  Uzduno Vx,d=

  SLS GZG)

  Popreno Vy,k=

  Uzduno Vx,k=

  Zaokretanje ULS (GZT) Popreno y,d=

  Uzduno x,d=

  Maksimalna dimenzija leaja (mm)

  Popreno b=

  Uzduno a=

  Ugradbena visina Tb=

  ULS = granino stanje odrivosti (GZT) SLS = granino stanje upotrebljivosti (karakteristina vrijednost) (GZG) = Obavezno unijeti vrijednosti 1) maksimalne vrijednosti pomicanja Vy,d i Vx,d pridrueni vrijednosti minimalne Fz,d 2) maksimalne vrijednosti pomicanja Vy,d i Vx,d 3) )minimalna projektirana vrijednost optereenja Fy,d pridruena maksimalnim vrijedvostima pomicanja Vy,d i Vx,d

 • 29

  Primjer ispunjene tablice optereenja leajeva

  GUMBA GmbH Ismaniger Str. 7A 85609 Aschheim

  Tel +49(0) 89/9452829-0 Fax +49(0) 89/9452829-10

  Naziv mosta Most preko Drave

  Tip leaja 1.1( V2) 1.2 (V1Q) 1.2(V1L) 1.6 (V)

  Oznaka leaja (pozicija leaja) 10/2 20/2 10/1 20/1

  Dodirni materijal na koji se leaj polae B= beton; S= elik

  Gornja povrina B B B B Donja povrina B B B B

  Dozvoljena vrijednost prosjenog pritiska (N/mm2)

  Gornja strana

  SLS m= ULS m=

  Donja strana

  SLS m= ULS m=

  Teret predvien projektom

  (kN)

  ULS (GZT)

  Vertikalno

  Maks. Fz,d= 2400 2400 2400 2400 Stalno Fz,d= 950 950 950 950 Min. Fz,d= 400 400 400 400 Pridr.1) Vy,d/Vx,d= 5/15 0/15 0/5 - Maks.2) Vy,d/Vx,d= 10/25 0/25 0/10 - Pridr.3) Fz,d min.= 500 500 500 500

  Popreno Fy,d= - 150 - 150 Uzduno Fx,d= - - 200 200

  SLS (GZG)

  Vertikalno Maks. Fz,k= 1800 1800 1800 1800

  Min. Fz,k= 400 400 400 400

  Popreno Fy,k= - 110 - 110

  Uzduno Fx,k= - - 150 150

  Predvieno pomicanje

  ULS (GZT)

  Popreno Vy,d= 10 - 10 -

  Uzduno Vx,d= - - 150 150

  SLS GZG)

  Popreno Vy,k= 10 - 10 -

  Uzduno Vx,k= 20 20 - -

  Zaokretanje ULS (GZT) Popreno y,d= 5 5 5 5

  Uzduno x,d= 3 3 3 3

  Maksimalna dimenzija leaja (mm)

  Popreno b=

  Uzduno a=

  Ugradbena visina Tb= ULS = granino stanje odrivosti (GZT) SLS = granino stanje upotrebljivosti (karakteristina vrijednost) (GZG) = Obavezno unijeti vrijednosti 1) maksimalne vrijednosti pomicanja Vy,d i Vx,d pridrueni vrijednosti minimalne Fz,d 2) maksimalne vrijednosti pomicanja Vy,d i Vx,d 3) )minimalna projektirana vrijednost optereenja Fy,d pridruena maksimalnim vrijedvostima pomicanja Vy,d i Vx,d

 • 30

  3.2 Armirani leajevi od elastomera s vrstim kuitem Ope informacije vrsta kuita su elini elementi koji uokviruju armirane leajeve od elastomera. Ta kuita prenose horizontalna optereenja gornje konstrukcije prema donjoj konstrukciji mosta. Od svih horizontalnih optereenja, oni koji se uglavnom javljaju, su optereenja radi vjetra, povratnih sila od pomicanja, optereenja radi koenja, savijanja i centrifugalnih sila na zavojitim aljeznikim mostovima. Ovisno o tipu kuita za uvrivanje, graninici na gornjim ili donjim elinim ploama mogu prenositi odreena opterteenja kako slijedi: Fx = uzduna sila (kN) Fy = poprena sila (kN) Vx = pomicanje u smjeru osi x (mm) V y = pomicanje u smjeru osi y (mm) Napomena: u praksi se os X uvijek oznaava kao glavni smjer duine mosta. Ojaana kuita se razvrstavaju u grupe I i II. Kuita grupe I (s klizajuim parom elik/elik) su namjenjeni za pomicanja manja od 50 mm (SLS) ili za eljeznike mostove s ukupnim ekspanzijama manjim od 25 m. Grupa ojaanih kuita II ( s klizajuim parom elik/klizajui materijal) se koriste za konstrukcije gdje se kuita grupe I ne mogu koristiti. Kriteriji za dimenzioniranje i projektiranje ojaanih kuita su regulirani normom DIN 4141 dio 13 kao i normom EN 1337 dio 8 Dimenzije kuita se odreuji na osnovi prethodno datih podataka statikog prorauna. Sva kuita su napravljena ( skrojena ) prema zahtjevima projektirane graevne konstrukcije (mjestu ugradnje, dozvoljenim visinama ugradnje i td.). Najei tipovi vrstih kuita su prikazani u nastavku.

 • 31

  - Uzduno uvreno kuite Leaj je uvren u uzdunom smjeru graevne konstrukcije. - Popreno uvreno kuite Leaj je uvren u poprenom smjeru graevne konstrukcije. Prenose se sile u poprenom smjeru. - Kuite uvreno u svim smjerovima Leaj je uvren u svim smjerovima graevne konstrukcije. Sile se prenose u oba smjera (uzduno i popreno). Za odabir izvedbe leaja, npr. tip i pozicija ojaanog kuita, potrebno je uzeti u obzir da se konstrukcija mosta moe iriti bez ograniavanja (stjenjavanja). Najei tipovi leajeva s vrstim kuitem su: 1.1 pokretni u svim smjerovima (V2)

  1.2 pokretni u poprenom ili uzdunom smjeru (V1) 1.6 uvreni u svim smjerovima (V)

 • 32

  Pogled u presjeku

 • 33

  Spajanje na gornju i donju konstrukciju mosta se moe izvesti na razne naine. Ojaano kuite nije ograniavajui imbenik u nainu spajanja.

  Primjeri naina spajanja kuita na konstrukcijske elemente mosta

 • 34

  Leajevi s vrstim kuitem u primjerima naina spajanja na gornju konstrukciju mosta Svaki tip leaja se moe kombinirati sa svakom metodom spajanja Betonska konstrukcija mosta (gornja) - Leaj broj 1.6 uvren u svim smjerovima (V) - ploa za sidrenje sa sidrenim svornjacima Betonska konstrukcija mosta (gornja) - Leaj broj 1.2 uzduno uvren (V1L) - sidrenje svornjacima uvrenim navojem elina konstrukcija mosta (gornja) -Leaj broj 1.1 pomian u svim smjerovima (V2) - spajanje vijcima

 • 35

  dozvoljena m =

  Prijenos vlanih sila preko leajeva od elastomera nije regulirano u EN 1337-3. Nadalje pravila i propisi Deutsche Bahn (Njemakih eljeznica) i ZTV-ING ne sadre nikakve informacije o ovoj temi. Samo britanski propis (Ministarstvo prometa: Privremena pravila za koritenje gumenih leajeva na mostovima na autocestama, Memo 802 London 1962) nudi formulu za izraunavanje dozvoljenih vlanih naprezanja: G x (3,6 x S2 - 3,6 x S + 3) 2 + 2,2 x S2 Za uobiajene faktore oblika S od 8-12 rezultat gornje formule iznosi oko 1,4-1,5 N/mm2. Testiranja na naprezanja na vlak u TU Mnchen su pokazala, da su leajevi izloeni dugoronom naprezanju od 3,0 N/mm2 popustili tek nakon par tjedana. Za znatno due razdoblje izloenosti do poputanja vlano naprezanje ne smije prelaziti vrijednost od oko 2,0 N / mm . Kratkorono izlaganje naprezanjima, koja nastaju zbog nepovoljne kombinacije optereenja, bezopasno je za leajeve od elastomera ako je vlano naprezanje ogranieno na 1,0 N / mm (SLS). Ako se leajeve od elastomera koristi za prijenos privremenih optereenja na vlak, potrebno je osigurati mogunost zamjene pojedinih nosivih leajeva.

  Primjer konstrukcije leaja od elastomera za izlaganje optereenju na vlak

 • 36

  3.3 Deformirajui klizni leajevi za kompenzaciju horizontalnih pomicanja Gumbini deformirajui klizni leajevi poveavaju mogunosti horizontalnih pomaka leajeva od elastomera. Deformirajui klizni leajevi se sastoje od elastomernog leaja s kliznim elementima i, ako je potrebno vrstog kuita za prijenos horizontalnih optereenja. Elastomerni leaj apsorbira mikro pomake uzrokovane ivim optereenjima i omoguuje zaokretanje horizontalne ravnine. Veliki pomaci u jednoj ili u dvije osi koji premauju sposobnosti deformiranja istih elastomernih leajeva su mogui pomou klizanja ploe od nehrajueg elinog lima preko sloja PTFE (teflona). Za proizvodnju ovakvih deformirajuih kliznih leajeva potrebno je pribaviti EC potvrdu o sukladnosti koju izdaje ovlateni institut za certificiranje i ispitivanja. Gumbin certifikat o sukladnosti ima registracijski broj 0672 - BPR - 002.1 . Dimenzioniranje deformirajuih kliznih leajeva zahtijeva pravilnu koordinaciju izmeu projektanta i proizvoaa leajeva . Sljedee tri vrste deformirajuih kliznih leajeva se najee koriste : 1.4 - klizni u svim smjerovima ( VG2 ) 1.3 - uzduno klizni, popreno fiksni ( VG1 ) 1.5 - uzduno klizni, popreno deformirajui (VGE2)

 • 37

  Pogled u presjeku

 • 38

  4. Lonasti leajevi Ope informacije Lonasti leajevi lea se koriste ve mnogo godina kao pouzdani leajevi. Kombinacija nearmiranog leaja od elastomera (prirodna guma) u elinom kuitu koje je zatvoreno sa svih strana (lonac) omoguava prijenos vertikalnih optereenja na relativno malu povrinu. Dimenzije lonastog leaja ovise o doputenom pritisku na elastomer, a posebno o doputenom pritisku na betonsku podlogu. Lonasti leajevi su dizajnirani i proizvedeni prema EN 1337-5 i oznaeni su odgovarajuom CE oznakom.

  Nain djelovanja Ploa od elastomera smjetena u loncu je nestjenjiva i pod visokim pritiskom se ponaa poput tekuine. Promjenljivost oblika elastomera dozvoljava naginjanje poklopca lonca oko svih osi. Naa tri naina brtvljenja sustava sprjeava prodiranje vlage, praine i kao istjecanje elastomera pod visokim pritiskom.

  Mesingana brtva sprjeava istjecanje elastomera pod visokim tlakom izmeu lonca i poklopca.

  Dodatna posebna sintetika brtva iznad mesingane brtve sprjeava prodiranje vlage u lonac.

  Dodatna vanjska brtva sprjeava prodiranje praine i vode ( sprej / prskanja vodom ).

  Razlika izmeu tipova lonastih leajeva (fiksni, jednosmjerno fiksni , klizni u svim smjerovima ) ovisi o izvedbi poklopca. Klizajui par se sastoji od PTFE diska ugraen u poklopcu i polirane ploe od nehrajueg elika gradacije 1.4404.

 • 39

  Klizna ploa (PTFE disk) dizajniran i dimenzioniran prema normi EN 1337-2 Lonasti leajevi se obino ne sidre u konstrukcijske elemente mosta (radi dovoljno velikog minimalnog optereenja) Ako bi dodatno sidrenje ipak bilo potrebno, to se moe izvesti pomou dodatne ploe za sidrenje i sa svornjacima. Standardne izvedbe lonastih leajeva ne zahtjevaju ploe za sidrenje kod istovremenog vertikalnog i horizontalnog optereenja. Napomena o dizajniranju lonastih leajeva: Deklaracijske ploice daju podatke o glavnim dimenzijama leaja ovisno o tipu leaja s odgovarajuim najmanjim translacijskim pomakom od min. +50 mm i navedenim horizontalnim optereenjem. Vei translacijski pomaci kao i odstupanja od vertikalnog i horizontalnog optereenja mogu biti dizajnirani na zahtjev kupca. Pritisak na betonske elemente konstrukcije Pritisak na betonski element se odreuje prema DIN 1045-1. Projektirani zahtjevi se ispunjavaju kod minimalne kvalitete betona C30/37 kada je povrina na koju se prenosi optereenje Ac1 otprilike 1,8 puta vea od povrine lonastog leaja (axb).

 • 40

  Metode sidrenja:

  Leajevi mogu podnijeti deklarirana horizontalna optereenja bez sidrenja kada je minimalno vertikalno optereenje najmanje 50% maksimalnog vertikalnog optereenja i uz uvjet da horizontalno optereenje ne prelazi 10% maksimalnog vertikalnog optereenja (kod TGe i TF). Nunost sidrenja se treba provjeriti ako ova kombinacija optereenja nije postignuta. Slijedei primjeri pokazuju neke metode za sidrenje. Ove metode se mogu primijeniti i kod kuglastih (sfernih) leajeva. Prijenos horizontalnih sila svornjacima Prijenos horizontalnih sila pomou ploa za sidrenje Prijenos horizontalnih sila na gornju elinu konstrukciju

 • 41

  Lonasti leajevi klizni u svim smjerovima TGa dimenzije i masa

  Tip Leaja

  Vertikalni teret N

  kN (SLS)

  Visina

  H1) mm

  T

  a x b mm

  D ex =+50

  Masa leaja

  kg

  a mm

  L mm

  Kod ove tabele se podrazumjeva slijedee: Min. optereenje = 0,5 x maks. N Kut zaokretanja: tan = 10 (%o) Popreni pomak ey = +20 mm 1) Stvarna visina se moe poveati za +10 mm radi tolerancije materijala i proizvodnje. Prema potrebi ili zahtjevima statikog prorauna leajevi se mogu isporuiti s ploom za sidrenje ili svornjacima.

 • 42

  U skladu s time se mijenjaju i vanjske dimenzije leaja.

  Lonasti leajevi uvreni u jednom smjeru TGe dimenzije i masa

  Tip Leaja

  Vertikalni teret N

  kN (SLS)

  Horizont. teret Vv

  kN (SLS)

  Visina

  H1) mm

  T

  a x b mm

  D ex =+50

  Masa leaja

  kg

  a mm

  L mm

  Kod ove tabele se podrazumjeva slijedee: Min. optereenje = 0,5 x maks. N Kut zaokretanja: tan = 10 (%o) Popreni pomak ey = +20 mm 1) Stvarna visina se moe poveati za +10 mm radi tolerancije materijala i proizvodnje. Prema potrebi ili zahtjevima statikog prorauna leajevi se mogu isporuiti s ploom za sidrenje ili svornjacima.

 • 43

  U skladu s time se mijenjaju i vanjske dimenzije leaja.

  Lonasti leajevi uvreni u svim smjerovima TF dimenzije i masa

  Tip Leaja

  Vertikalni teret N

  kN (SLS)

  Horizont. teret Vv

  kN (SLS)

  Visina

  H1) mm

  T

  a x b mm

  D

  a x b mm

  Masa leaja

  kg

  Kod ove tabele se podrazumjeva slijedee: Min. optereenje = 0,5 x maks. N Kut zaokretanja: tan = 10 (%o) Popreni pomak ey = +20 mm 1) Stvarna visina se moe poveati za +10 mm radi tolerancije materijala i proizvodnje. Prema potrebi ili zahtjevima statikog prorauna leajevi se mogu isporuiti s ploom za sidrenje ili svornjacima.

 • 44

  U skladu s time se mijenjaju i vanjske dimenzije leaja.

  Shematski prikaz glavnih komponenti lonastog leaja TGa Klizna ploa od poliranog nehrajueg elika Poklopac (klip) s ugraenom uputenom ploom od PTFE i dodatnim sustavom brtvljenja protiv vlage Jastuk od elastomera elini lonac Izvedba klizne ploe, poklopca i lonca se razlikuje ovisno o zahtjevima za prijenos horizontalnih optereenja.

 • 45

  Pogled na lonasti leaj TF u presjeku

  Sastavljen lonasti leaj TGe s zatienim kliznim elementima

  Pogled na lonasti leaj TGe u presjeku

 • 46

  5. Sferni leajevi Ope informacije ELA sferni leajevi su izraeni su elika, tvrdo kromiranog sfernog segmenta, tzv. kalote (konveksne), toj kaloti odgovarajueg konkavnog leita presvuenog s PTFE i klizne jedinice na ravnom dijelu konveksne kalote koja se sastoji od nehrajueg elika 1.4404 i u nju ugraenog PTFE diska. Ova izvedba leajeva omoguava preuzimanje horizontalnih pomaka kao i rotacije kroz dva neovisna klizna pokreta. Time se ispunjavaju uvjeti da se prigue pokretanja suporta konstrukcije. Pomou dodatne vodilice ili prstena za ograniavanje kretanja, takoer je mogue prenositi i horizontalna optereenja. Osnovna karakteristika ovih leajeva je relativno kompaktan dizajn i kvaliteta te da praktiki nema pomicanja u vertikalnom smjeru. Ovo je vaan kriterij za neke aplikacije. Sidrenje leaja u konstrukciju mosta obino nije potrebno. Ukoliko je potrebno sidrenje zbog neuobiajenih utjecaja, to se moe izvesti pomou dodatnih sidrenih ploa s odgovarajuim dijelovima za sidrenje. Standardne izvedbe leajeva ne zahtijevaju sidrenje kada su istovremeno prisutna vertikalna i horizontalna optereenja. Metode sidrenja su, u osnovi, iste kao i kod lonastih leajeva. Vidi stranu 40. ELA sferni leajevi su konstruirani i proizvedeni prema normi EN 1337 dio 7 i sukladno tome su oznaeni CE oznakom.

 • 47

  Tipovi leajeva

  Sferni leaj KGa, klizan u svim smjerovima Ovaj tip leaja moe prenijeti pomake u uzdunom kao i u poprenom smjeru mosta, ali ne moe prenijeti horizontalna optereenja.

 • 48

  Jedosmjerno klizni sferni leaj KGe Leajevi ove vrste su pokretni u jednom smjeru dok su okomito na taj smjer uvreni vodilicama da bi u tom smjeru prenosili horizontalno optereenje. Odstupanje okomitosti vodilica u odnosu na smjer klizanja uvjetovano zaokretanjem se kompenzira valjkastim nagibnim trakama. Izmeu vodilice i valjkastih traka se ugrauje prikladan klizni par. Jedosmjerno klizni sferni leajevi se dijele na dvije vrste: - uzduno fiksirani sferni leajevi KGl koji prenose horizontalna optereenja u uzdunom smjeru mosta, a pokretni su u poprenom smjeru mosta. - popreno fiksirani sferni leajevi KGq koji prenose horizontalna optereenja u poprenom smjeru, a pokretni su u uzdunom smjeru mosta. Tablica dizajna leajeva KGe vrijedi i za oba tipa gore navedenih leaja jer je osnovna izvedba tipa KGl i KGq ista. Smjer pokretnosti u odnosu na fiksni smjer je odreen jedino nainom ugradnje leaja. Obostrano uvreni sferni leajevi Kf Ovi leajevi prenose horizontalna optereenja iz svih smjerova. To se postie pomou prstena za fiksiranje koji blokira kretanje leaja. Prsten za fiksiranje je sastavni dio leita kalote. Klizna povrina izmeu ravne povrine kalote i gornje ploe leaja se koristi kako bi sauvala kalotu od horizontalnih sila.

 • 49

  Sferni leajevi klizni u svim smjerovima KGa dimenzije i masa

  ex = + 50 ex = + 100 ex = + 150 Tip Teret A irina Du. Vis. Masa Du. Vis. Masa Du. Vis. Masa

  Kod ove tabele se podrazumjeva slijedee: Min. optereenje = 0,5 x maks. N Kut zaokretanja: tan = 10 (%o) ex= dozvoljeno uzduno pomicanje Popreni pomak ey = +20 mm Stvarna visina se moe poveati za +10 mm radi tolerancije materijala i proizvodnje. Prema potrebi ili zahtjevima statikog prorauna leajevi se mogu isporuiti s ploom za sidrenje ili svornjacima. U skladu s time se mijenjaju i vanjske dimenzije leaja.

 • 50

  Sferni leajevi uvreni u jednom smjeru KGe dimenzije i masa

  ex = + 50 ex = + 100 ex = + 150 Tip Teret A irina Du. Vis. Masa Du. Vis. Masa Du. Vis. Masa

  Kod ove tabele se podrazumjeva slijedee: Min. optereenje = 0,5 x maks. N Kut zaokretanja: tan = 10 (%o) ex= dozvoljeno uzduno pomicanje (KGq) Popreni pomak ey = +20 mm Stvarna visina se moe poveati za +10 mm radi tolerancije materijala i proizvodnje. Prema potrebi ili zahtjevima statikog prorauna leajevi se mogu isporuiti s ploom za sidrenje ili svornjacima. U skladu s time se mijenjaju i vanjske dimenzije leaja. Slovo e kod KGe se zamjenjuje s l (lungitudinalno=uzduno fiksiran) ili s q (quer=popreno fiksiran)

 • 51

  Sferni leaj uvren u svim smjerovima Kf- dimenzije i masa

  Tip Teret Duina/irina Visina Masa

  Kod ove tabele se podrazumjeva slijedee: Min. optereenje = 0,5 x maks. N Kut zaokretanja: tan = 10 (%o) Stvarna visina se moe poveati za +10 mm radi tolerancije materijala i proizvodnje. Prema potrebi ili zahtjevima statikog prorauna leajevi se mogu isporuiti s ploom za sidrenje ili svornjacima.

 • 52

  U skladu s time se mijenjaju i vanjske dimenzije leaja.

  Shematski prikaz glavnih komponenti sfernog leaja KGa Klizna ploa od poliranog nehrajueg elika Tvrdo kromiran sferni leaj s ugraenim diskom od PTFE Konkavno leite s umetnutom kalotom od PTFE za prihvat sfernog leaja Izvedba klizne ploe i konkavnog leita za sferni leaj moe se razlikovati ovisno o zahtjevima prijenosa horizontalnih optereenja.

 • 53

  Pogled na sferni leaj Kf u presjeku

  Sastavljen sferni leaj KGe s zatitom kliznih elemenata

  Pogled na sferni leaj KGe u presjeku

 • 54

  6. Leajevi s vodilicama i leajevi za horizontalna optereenja Kombinacija vertikalnih optereenja i horizontalnih sila moe se prenositi sa vrstim konstrukcijama leajeva. Kad su horizontalne sile visoke, esto je ekonomski uinkovitije usmjeriti horizontalne sile na donju konstrukciju mosta pomou leajeva za horizontalna optereenja i leajeva s vodilicama. Leajevi za horizontalna optereenja prenose uzdune i/ili poprene sile. Leajevi s vodilicama omoguavaju oboje: prenoenje horizontalnih optereenja u jednom smjeru i horizontalno pomicanje u drugom smjeru. Dodatno, ako to zahtijeva konstrukcija, i vertikalni pomaci se mogu apsorbirati s oba tipa leaja. Jedna bitna prednost je da leajevi za horizontalna optereenja apsorbiraju horizontalne sile ak i pod promjenjivim uvjetima optereenja pa u tom sluaju nisu potrebni dodatni zahvati na konstrukciji (stabilizacija pozicije s klinovima i sl.). Leajevi s vodilicama i leajevi za horizontalna optereenja su proizvedeni prema normi EN 1337-8 Simboli: H 8.1 Leaj za horizontalna optereenja fiksiran u svim smjerovima H1 8.2 Leaj s vodilicama fiksiran u jednom smjeru Prijedlog suvremenog naina razmjetaja leajeva

 • 55

  Leaj s vodilicama

  Leaj za horizontalna optereenja

 • 56

  7. Specijalni leajevi Podesivi leajevi Leajevi od elastomera imaju ograniene sposobnosti da preuzmu rijetke i jednokratne velike horizontalna pomake, meutim to se moe rijeiti koritenjem podesivih leajeva. To je leaj od elastomera opremljen dodatnim ureajem za podeavanje. Ureajem za podeavanje leaj od elastomera moe biti pomaknut u horizontalnom smjeru bez podizanja gornje konstrukcije. Rijetki ili jednokratni graevinski pomaci (promjena fiksne toke, puzanje i skupljanje betona, promjene u temeljima) su stoga prenosivi pomou niskih leajeva od elastomera. Leaj od elastomera samo prenosi kratke i velike povremene pomake i zakretanja (vjetar , promet , temperaturne promjene, puzanja i skupljanja). Razlanjivanje ovih zadataka moe znatno smanjiti visinu elastomernog leaja i pod nekim nepovoljnim uvjetima to moe biti jedini mogui nain s tehnikog ili ekonomskog aspekta. Praktino podeavanje leaja se obavlja neposredno prije nego je graevina otvorena za promet. Predprilagodba leaja (s obzirom na stvarnu trenutnu temperaturu zgrade) se radi u skladu s oekivanim naknadnim pomacima. Tijekom vremena (unutar jednog mjeseca), deformacija leaja se vraa u poetni poloaj i leaj ponovo moe podnijeti kratke i sezonske pomake i zakretanja.

 • 57

  Vlano-/tlani leaj

  Ove posebne izvedbe leajeva se koriste za selektivno prenoenje optereenja na vlak i na tlak. Za razliku od deformirajuih leajeva za optereenja na vlak (str.35) vlano/tlani leajevi su dizajnirani za dugotrajna naprezanja na vlak i/ili tlak. Ovi se leajevi rade od iskljuivo eline konstrukcije za individualne narudbe, a mogu se opremiti i kliznim mehanizmom. Leajevi za kontrolu vibracija Leajevi od elastomera mogu uinkovito i trajno smanjiti vibracije koje se javljaju u strojevima, koritima eljeznikih tranica i zvonicima. Dizajn leaja je slian leajevima za mostove. Osim toga jo treba uzeti u obzir optereenja nastala radi vibracija. Ovaj tip leaja se esto koristi kod tekih alatnih strojeva, kao to su sjekaice i udarne pree. Za konstrukciju leaja potrebni su slijedei podaci:

  maks. i min. optereenje (SLS) generirana frekvencija uzronika pomaci, ako se javljaju pretpostavljen smjetaj leaja

  GUMBA leaj od elastomera

 • 58

  Primjer primjene specijalnih leajeva Projekt: ekstenzija Brenner eljeznike pruge Mnchen-Verona Kompanija: Arge Alptransit Brenner Zadatak: Izrada i isporuka leajeva za izolaciju vibracija u pristupnom sjevernom putu do Brenner Base tunela sustavom masivnih opruga. Gumba osigurava dobavu zdunih leajeva i bone leajeve za izolaciju vibracija betonskog temelja tranica na navedenom projektu. U tijeku projekta, klijent zahtijeva opsena testiranja. Ispitivanja su provedena od strane Tehnikog sveuilita u Mnchenu, katedra za testiranje i Institut za prometn inenjering.

  Uzduni leajevi Boni leajevi armirani leajevi od elastomera

  tip B 400x500x107 mm posebna struktura sloja

  armirani leajevi od elastomera tip B 290x300x74 mm posebna struktura sloja

  Provedena ispitivanja Odreivanje vertikalne statine vrstoe Odreivanje vertikalne dinamike vrstoe (ispitne frakvencije 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz)

  Odreivanje dozvoljenog maksimalnog optereenja

  Test dinamikog zamora materijala 3 miliona ciklusa optereenja

  (frekvencija fDV= 1,0Hz)

  Test dinamikog zamora materijala 10 miliona ciklusa optereenja

  (frekvencija fDV= 1,5Hz) Odreivanje horizontalne statike vrstoe

  Koliina 231 kom 634 kom

 • 59

  leaj leaj

  leaj leaj

  Popreni presjek: Uzduni presjek:

 • 60

  8. Upute za ugradnju leajeva za mostove Leajevi za mostove su integralni element konstrukcije mosta i kontinuirano su izloeni velikim optereenjima. Oni trebaju ispunjavati svoj zadatak pouzdano i kroz dugi period vremena. Oni su vani za stabilnost cijele konstrukcije i nakon ugradnje im je teko pristupiti. Popravci ili njihova zamjena nije izvediva bez velikih napora. Upravo radi tih razloga, norma EN 1337 postavlja visoke standarde glede kvalitete izrade i materijala za proizvodnju leajeva za mostove. Mi, kao proizvoa implementiramo te zahtjeve dnevno u naim pogonima. Leajevi za mostove koji izlaze iz nae tvornice su proizvodi kvalitete Made in Germany, dizajnirani za dugotrajnu funkcionalnost pod planiranim uvjetima. Kao proizvoa, imamo utjecaj na kvalitetu naih proizvoda sve dok ne napuste nau tvornicu. Konana primjena moe biti u sasvim drugaijem klimatskom podruju u usporedbi s naom lokacijom, ali i nakon znaajno dugog perioda od dana isporuke. Kako bismo osigurali da na proizvod bude ugraen u ispravnom stanju, saeli smo u ovom poglavlju najvanije momente koje se mora uzeti u obzir. Posebno istiemo normu EN 1337 dio 10 (pregledi i odravanje) i dio 11 (Transport, skladitenje i instalacija) koja prua detaljne informacije o tom predmetu i mora se svakako primijeniti. Transport i pakiranje Prije nego to napuste tvornicu, leajevi za mostove su adekvatno pripremljeni za transport. Obino, leajeve aljemo na paleti osigurane trakama za uvrivanje. Pomoni vijci za uvrivanje radi zatite od pomicanja su obojani crveno. Neki leajevi s kliznim vodilicama imaju dodatnu zatitu kliznih komponenti. Povrine zatiene protiv korozije se nesmiju meusobno sudarati kako bi se sprijeilo oteenje zatitnog sloja. To je sve napravljeno kod nas prilikom prve otpreme i treba se na to paziti kod svih kasnijih otprema koje izvode klijenti.

 • 61

  Teret mora biti ispravno osiguran. Vano je da se zatita od korozije i naprava za indiciranje pomaka ne otete od klizanja traka za pakiranje ili drugih dijelova za osiguranje tereta.Takoer treba paziti da se pomoni vijci leaja ne priteu trakama za pakiranje.

  Prihvat i skladitenje leajeva Nakon to leajevi stignu na mjesto isporuke, potrebno je provjeriti isporuku na kompletnost i oteenja. Sve to nedostaje, mora se odmah prijaviti. Isto se odnosi i na sva vidljiva oteenja (koja prelaze neznatna), a dogodila su se u tijeku transporta. Ako se leajevi ne instaliraju odmah nakon isporuke, treba ih pohraniti na ravan i tvrd teren. Skladini prostor mora biti suh i dobro provjetravan. Leajevi za mostove trebaju biti zatieni od prljavtine. Prekrivanje leajeva ceradama pomae koroziji i zato se ne preporuuje. Pripremne radnje za ugradnju leajeva Za ispravnu ugradnju potrebna je slijedea dokumentacija: -Detaljan nacrt leaja Sadri detaljan nacrt svakog pojedinog leaja kao i nacrt razmjetaja leajeva. Detaljan nacrt leaja je pripremljen od proizvoaa. -Nacrt ugradnje leaja Sadri podatke koji su od znaaja za ugradnju i daje ih projektant. Osim uobiajenih alata i dizalica koje se koriste na gradilitu, potrebna je libela ili libela u 3 toke s tolerancijom od 0,5 mm. Pogodna je npr. libela model Stabila 81 S odnosno dvoosna libela po sistemu MPA Stuttgard. Obzirom na injenicu da se ne moe iskljuiti oteenje antikorozijskog premaza za vrijeme ugradnje, potrebno je imati pri ruci zatitno sredstvo protiv korozije i prikladan alat za nanoenje. Sredstvo za premazivanje se moe nabaviti i u Gumbi.

 • 62

  Ugradnja leajeva

  Preporuamo da se ugradnja vri pod nadzorom ovlatenog strunjaka za leajeve, kako bi se osiguralo ispravno izvoenje. Takav strunjak je na zahtjev dostupan i u GUMBI. (Vidi takoer ZTV-ING, Dio 8 i EN 1337, Dio 11).

  Prije premjetanja leajeva treba provjeriti jesu li pomoni vijci postavljeni u ispravan poloaj. Postojei materijal za pakiranje (ambalaa) mora biti uklonjen s mjernog ureaja i kliznog elementa.

  Leaj mora biti podeen prema natpisu na gornjoj ploi leaja.

  Osi su definirane kako slijedi:

  X uzduni smjer mosta Y popreni smjer mosta.

  Nadalje, natpis sadri informacije o stvarnom poloaju ugradnje i o susjednim leajevima. Pozicioniranje se moe provesti i provjeriti u skladu s nacrtima razmjetaja leajeva. Ugradnja leajeva mora biti u skladu sa svim tokama instalacijskih nacrta, iz kojih je vidljiva visina ugradnje, nagibi, te popreni i uzduni poloaj. Kako bi se odredio nagib leajeva, oni su opremljeni mjernim tokama, odnosno mjernim ravninama. Nagib se moe provjeriti sa za tu svrhu izraenim libelama. Maksimalno odstupanje od nominalne vrijednosti iznosi 0,5% (0,3% kod deformacijskih kliznih leajeva).

  Tijekom ugradnje deformacijskih leajeva, za elastomer se moraju uzeti u obzir sljedee toke: ne smiju se nanositi boje ili drugi premazi ne izlagati otvorenom plamenu ne dovoditi u kontakt s kiselinama ili drugim agresivnim tvarima ne izlagati temperaturama viim od 50C (kratkotrajno maksimalno na 70C) nikako ne zavarivati na leajevima sprijeiti oteenje povrine leaja oistiti leaj nakon ugradnje. Za dokumentiranje ugradnje leajeva se moe koristiti protokol Richtzeichnung Lag 12

 • 63

  Naini ugradnje

  Postupci ugradnje uvelike ovise o materijalu od kojeg je izgraen gornji ustroj mosta (konstrukcijski elementi iznad leajeva) i donji ustroj mosta (konstrukcijski elementi ispod leajeva).

  a) Postojea betonska konstrukcija mosta Leajevi se postavljaju na podnoje leaja prema nacrtima na vijke za podeavanje (moe se naruiti od GUMBE) ili se podeavanje vri na neki drugi pogodan nain. Svornjaci za sidrenje se postavljaju u predviene udubine(vidi sl.1). Nagib leaja se moe namjestiti uz pomo mjerne ravnine na donjoj ploi leaja i dvoosne libele. Na leajevima s mjernim tokama, moe se koristiti libela s 3 mjerne toke opisana na st. 61.

  Izmeu donje sidrene ploe leaja i podnoja leaja u betonskoj konstrukciji mora se ugraditi izravnavajui sloj morta u debljini min. 20 mm, a maks. 50 mm. Koristiti samo ne-skupljajui mort pogodan kod ugradnje leajeva (npr. PAGEL). Mort se mora koristiti u skladu s preporukama proizvoaa. Izravnavajui sloj morta je mogue postii nabijanjem ili lijevanjem. Vano je da se u mortu ne pojave pukotine i da je ravnomjerno rasprostranjen ispod itave povrine sidrene ploe leaja (vidi sliku 2).

 • 64

  Spoj leaja na rasponsku konstrukciju (gornja konstrukcija mosta) se izvodi kao klasina betonska konstrukcija na gradilitu (vidi sliku 3).

  Nakon to je mort ovrsnuo, ali prije nego je leaj optereen, treba ukloniti (odrezati) pomone vijke (crveno obojani) (vidi sliku 4).

  b) predgotovljena gornja betonska konstrukcija Obino je gornja sidrena ploa ugraena u gornju betonsku plou u pogonu za proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata. Ostatak leaja e se na sidrenu plou spojiti pomou isporuenih vijaka na gradilitu (vidi sliku 5).

  Predgotovljena betonska konstrukcija

  Uklonjeni pomoni vijci

 • 65

  Daljnji proces ugradnje je opisan pod tokom a). Napomena: predgotovljena konstrukcija s ugraenim leajem mora biti postavljena na privremene oslonce (npr. hidrauline dizalice) (vidi fotografiju ).

  c) elina konstrukcija (rasponski sklop) Ploa leaja se spaja vijcima na elinu konstrukciju (vidi sliku 6). Moraju se koristiti vijci predvieni u nacrtima i ako je potrebno mora se primijeniti predvieni zaokretni moment pomou moment-kljua. Privrsni vijci nisu ukljueni u isporuci leajeva.

  Napomena: Neravne spojne povrine (elina konstrukcija-sidrena ploa) trebaju se izravnati. Maksimalno odstupanje teoretski ne smije prijei 0,0003 x DLP (duljina dijagonale sidrene ploe) ili 0,2 mm (u obzir se mora uzeti vea vrijednost). Obino se kao materijal za izravnavanje koristi npr. Diamant-MultiMetal. Prikladna metoda mora biti odabrana posebno za svaki sluaj. Ako je u posebnim sluajevima potrebno zavarivanje, mora se osigurati da zavarivanje obavlja kvalificirano osoblje. Dijelovi osjetljivi na zavarivanje kao elastomerni leajevi, klizni i plastini dijelovi, moraju biti primjereno zatieni (ak i od iskrenja). Izlaganje temperaturama viim od 70 C e izazvati trajna oteenja i leaj e biti neispravan.

 • 66

  d) protuklizni elastomerni leajevi Elastomerni leajevi koji se instaliraju bez sidrene ploe su zatieni protiv klizanja svornjacima (Tip C (2)) ili vlastitom profiliranom povrinom (Tip C (5)). Naknadno uklanjanje ovih leajeva nije mogue, naroito leajeva Tip C (2). Leajevi Tip C (2) se openito koriste u kombinaciji s napravama za sprjeavanje pomaka. Leajevi Tip C (5), ija se otpornost na klizanje ostvaruje pomou profilirane povrine, mogu se jedino ugraditi uz pomo morta za podlijevanje. (vidi sliku 7)

  Zavrni radovi

  Nakon instalacije, ukoliko je dolo do oneienja leaja cementnim mlijekom ili mortom, prljavtina mora biti uklonjena prikladnim deterdentom. Prikladan znai bezopasan za elastomer, ako je leaj od elastomera prisutan. Manja oteenja na antikorozivnoj zatiti mogu biti zakrpana sa zavrnim premazom sustava antikorozivne zatite. Usljed uestalih pomaka konstrukcije moe doi do manje abrazije antikorozivnog premaza na kontaktu kliznog elementa i naprave za spreavanje pomaka. Ovakav tip abrazije je normalan i ogranien je samo na zavrni premaz te se ne smatra oteenjem. Odravanje i kontrolni pregledi

  Za vrste leajeva za mostove proizvedene kod nas, nije predvien redoviti reim odravanja. Leajevi se pregledavaju tijekom redovnih kontrolnih pregleda mosta. Meu znaajkama koje treba provjeriti su:

  poloaj elastomernih leajeva veliina dodirne povrine izmeu elastomernog leaja i prostora koji ga okruuje povrina elastomernih leajeva (pukotine, karakteristike progiba) horizontalni pomaci unutar doputenih odstupanja rotacija unutar doputenih odstupanja stanje kliznih elemenata stanje antikorozivne zatite.

 • 67

  Profesionalna procjena stanja leajeva za mostove zahtijeva visok stupanj znanja i iskustva i moe biti izvrena iskljuivo od strane kvalificirane osobe. Kod uoenih odstupanja preporuamo da se obratite proizvoau leajeva.

 • 68

  Primjeri ugradnje leajeva

 • 69

  9. Zamjena dotrajalih leajeva ivotni vijek konstrukcije ponekad moe biti znatno due od ivotnog vijeka leaja. Danas, kada su leajevi dizajnirani prema EN 1337 mogua je zamjenu svake pojedine komponente leaja. Zbog toga, potpuna zamjena leaja u osnovi nije vie potrebna. Ranije izvedbe leaja nisu uzimale u obzir taj aspekt posebno. Ranije su najee koriteni valjkasti i nagibni leajevi i morali su biti zamijenjeni u potpunosti kada su se istroili. Zbog injenice da se te vrste leajeva vie ne koriste, unato interesa za konzerviranje radi povijesnog interesa npr., oni se prilikom remonta zamjenjuju uinkovitijim vrstama leajeva. Deformirajui leajevi su dokazali da su posebno pogodni, jer oni pruaju u veini sluajeva potrebnu funkciju bez ikakvih potekoa te su i ekonominije rjeenje. Kroz nae veliko iskustvo u mogunosti smo pruiti sveobuhvatan spektar usluga, to ukljuuje procjenu stanja starih leajeva, dizajn novog koncepta leaja i zamjenu leaja ukljuujui i podizanje gornje konstrukcije mosta. Molimo Vas da pogledate slijedee primjere ostvarenih remonta leajeva. Slike su nam osigurali drugi montaeri.

  Prije Poslije

 • 70

  Prije Poslije

 • 71

  10. Dilatacijske spojnice za mostove (Prelazne naprave) Ope informacije Gumba BJ i BJR dilatacijske spojnice za mostove su pogodne za uzdune prijelaze 50-165 mm na mostovima, cestama i drugim graevinskim konstrukcijama. Zbog njihove jednostavne izvedbe, sklapanje kao i odravanje su jednostavni. Dilatacijske spojnice izmeu kolnika mosta i ceste trebaju apsorbirati pokretanja koja nastaju od temperature, puzanja i skupljanja konstrukcije i prometnog optereenja. U posebnim sluajevima trebaju apsorbirati poprene pomake i zaokretanja oko tri prostorne osi i na kraju treba uzeti u obzir i uzduni nagib. Gumbine dilatacijske spojnice mogu postii sve to, a jo su i vodootporne. BJ i BJR su proizvedeni u standardnoj duini od 1100 mm (osim rubnjaka). Proizvodnja kraih krajnjih nastavaka i zavoja je mogua. Instalacija svih vrsta se radi s npr. Fisher reaktivnim sidrenim vijcima. Postoje dva tipa dilatacijskih spojnica u 4 varijacije. Dilatacijske spojnice se u osnovi sastoje od elastomernog tijela koje ispunjava sve zahtjeve u smislu istezanja, tvrdoe, stabilnosti i postojanosti na ozon. Tip GUMBA BJ Ovaj tip ima narebreni alumunijski nosei profil koji titi elastomer od troenja uslijed prometa. elini profili koji su vulkanizirani u elastomerno tijelo garantiraju stabilnost dilatacijske spojnice. Tip GUMBA BJR Za razliku od BJ BJR ima profiliranu povrinu elastomernog dijela. Ispod te povrine nalaze se elini limovi za armiranje koji su vulkanizirani u tijelo elastomera. Ostatak izvedbe i mogunosti optereenja su isti kao i kod Gumbe BJ

 • 72

  Pogled u presjeku

 • 73

  Svojstva materijala i dimenzije Tip gume CR Prema normi Tvrdoa po Shoreu 60+5 ISO 48 Zatezna vrstoa > 16 N/mm2 ISO 37 Istezanje do prekida > 425% ISO 37 Otpor na daljnje trganje > 10 N/mm2 ISO 34-1 Zaostatak deformacija < 15% ISO 815 Otpornost na ozon nivo 0, bez pukotina ISO 1431-1 elina armatura S235/S355 DIN EN 10025 Aluminij AlMgSi 0,5 F245 EN AW 6063, T66/EN 573 Otpornost na temperaturu -30C do + 70C

  dimenzije razmak sidrenja dimenzije izreza

  tip ukupni pomak duina irina visina masa e A B Cmin Cmax D

  Ostale dimenzije prema zahtjevu

 • 74

  Upute za ugradnju dilatacijskih spojnica za mostove GUMBA BJ i BJR dilatacijske spojnice GUMBA dilatacijske spojnice su jednostavne za ugradnju. Obino nije potrebno za taj zadatak angairati specijaliziranog podizvoaa. Postupak ugradnje obuhvaa pripremu morta, buenje rupa za kemijski reaktivna sidra u, za to, unaprijed odreena mjesta, umetanje tih sidara, pozicioniranje i privrivanje dijelova BJ odnosno BJR ukljuujui brtvenu foliju i na kraju zalijevanje utora. Potrebna oprema: BJ ili BJR (standardne duine 1100 mm) Pribor (moe se naruiti u Gumbi): - (Fischer) reaktivna sidra ukljuujui vijke, podlone ploice i matice

  - BJ(R) podlone ploice - folija za brtvljenje - epoksidni mort za reparature - univerzalna epoksidna smola - elastomer za brtvljenje Potrebni alati: - momentni klju - pumpica za ispuhivanje izbuenih rupa - naprava (pila) za rezanje asfalta - elektrina iana etka - pneumatska udarna builica - reza betona - mjealica Ostali alati i oprema se obino nalaze na mjestu gradnje

 • 75

  1) (izvodi se samo kod remonta) Najprije se odreuje sredite spoja. Povrinu ceste treba zarezati na obje strane u uzdunom smjeru spoja preko cijele duine, u jednakoj udaljenosti od fuge na obje strane. irina stvorenog bloka za ugradnju treba biti neto vea od ukupne irine upotrebljenog BJ(R) elementa (vidi tablicu na stranici 72). Materijal izmeu rezova mora se potpuno ukloniti do iste betonske podloge. Izloenu povrinu betona treba ostrugati kako bi se uklonili ostaci bitumena, izravnala i stvorila gruba povrina radi boljeg prijanjanja. Nakon toga, ostatke materijala treba ispuhati ili isetkati kako bi dobili istu i suhu povrinu. 2) Univerzalnu epoksidnu smolu aplicirati na betonsku povrinu kao vezivno sredstvo izmeu betona i sloja za izravnavanje. Nakon toga mora se pripremiti leite od morta. Kada se mort izravnava, treba uzeti u obzir razinu ceste i visine BJ(R) elementa zajedno s brtvenom folijom i visine BJ (R). Najbolji nain kako bi se to postiglo je da koristite drvene letvice uzdu spoja kao vodilice u kombinaciji s profiliranom ploom koja se koristi kao gladilica. 3) Nakon to je mort stvrdnut, bue se rupe za (Fischer) reaktivna sidra. BJ (R) element se moe koristiti kao predloak za odreivanje pozicije rupe. Izvadite BJ (R) element prije buenja.

 • 76

  4) Rupe provrta trebaju biti iste od praine i suhe. U rupe se umetnu staklene kapsule reaktivnih sidra i u njih se ukucaju sidreni vijci ime se aktivira brzoveui mort. Nakon to se kemijsko stvrdnjavanje obavi, vijci za sidrenje se skrate na odreenu duinu kako ne bi izlazili izvan visine BJ(R) elementa. Pozor: skraivanje vijaka nakon montae je vrlo oteano. 5) Brtvenu membranu, koja je ira od BJ(R) elementa treba postaviti na podlogu od morta. Krajevi folije trebaju biti u liniji s krajevima BJ(R) elementa, a u sredini fuge (procjepa) treba stvarati luk. Na mjestima gdje prolaze vijci za sidrenje treba u foliji izrezati male otvore. 6) BJ(R) element se stavlja na mjesto tako da vijci sidra ulaze u element kroz predviene otvore. BJ(R) se privruje na vijke koristee specijalnu BJ(R) podlonu ploicu, normalnu podloku i maticu. Potreban zakretni moment se postie moment kljuem. Prvi element se ugrauje na kraju najnieg dijela spoja (mosta i ceste). Slijedei element se pritiskom spaja s ve fiksiranim na nain da se spoji utor jednog s jezicem (perom) drugog.

 • 77

  7) U veini sluajeva najmanje 2 BJ (R) elementi se treba rezati, jer je cijela duljina spoja rijetko viekratnik duine jednog elementa. To moe biti uinjeno s istim alatima koji se koriste za rezanje povrine, jedino mora biti osigurano da se elastomer od BJ(R) elementa previe ne zagrije. Elastomerno brtvilo (ljepilo) se primijenjuje na krajevima reza. Nakon toga BJ(R) elementi se postave na nain, da se jedan kraj stavi u utor, odnosno na ve instaliranim BJ(R) elementa, a izrezani krajevi BJ(R) elemenata spoje sputajui ih prema dolje dok se dobro ne prime i mogu se fiksirati. 8) Nakon nekog vremena od postavljanja (najmanje 4 sata) elemente treba provjeriti i po potrebi ponovno pritegnuti s moment kljuem. Nakon toga, sidrenja u depovima BJ (R) elemenata mogu se oistiti i zalijati spoj s epoksidnom smolom. Praznine koje se mogu pojaviti izmeu pojedinih BJ(R) elemenata treba zalijati s elastomernim sredstvom za brtvljenje. Procjep izmeu ceste i rubova BJ(R) takoer treba biti zabrtvljen elastomernim sredstvom za brtvljenje i izravnati.

 • 78

 • 79

  11. Specifikacije Napomena: Molimo spomenuti da li se optereenja odnose za krajnje limitirano stanje (ULS) ili za granino stanje za servisiranja (SLS)

  Deformirajui leajevi 1.1, pokretni u svim smjerovima (V2): Deformirajui leajevi prema EN 1337-3, deformirajui u dvije osi prema nacrtima Montaa na oslonac / stup Pravokutni leaj Vertikalno optereenje ................ MN Pomicanje x: ......... mm; y: ......... mm Kut rotacije x:........... rad; y:............. rad Leaj, ukljuujui gornju i donju sidrenu plou Premazni sustav za sidrenih ploa: ZTV-ING Dio 4, Poglavlje 3, Tablica 4.3.2, Element broj 3.2 sustav zatite 1 Premazi prema TL / TP-KOR-eline konstrukcije. Tvari: 687.13 i 687.71 Za eline dijelove u kontaktu s betonom samo je granini pojas irine 50 mm zatien od korozije. Kontaktna povrina elastomernog leaja / sidrena ploa pjeskarena i vrue pocinana Deformirajui leajevi 1.2, popreno fiksirani (V1Q) Deformirajui leajevi prema EN 1337-3, deformirajui u dvije osi prema nacrtima vrsto kuite prema DIN 4141-13 Uvren u poprenom smjeru Montaa na oslonac / stup Pravokutni leaj, deformirajui u jednom smjeru, popreno fiksiran Vertikalno optereenje ................ MN Pomicanje x: ......... mm; y: ......... mm Kut rotacije x:........... rad; y:............. rad Leaj, ukljuujui gornju i donju sidrenu plou Premazni sustav za sidrenih ploa: ZTV-ING Dio 4, Poglavlje 3, Tablica 4.3.2, Element broj 3.2 sustav zatite 1 Premazi prema TL / TP-KOR-eline konstrukcije. Tvari: 687.13 i 687.71 Za eline dijelove u kontaktu s betonom samo je granini pojas irine 50 mm zatien od korozije. Kontakna povrina elastomernog leaja / sidrena ploa pjeskarena i vrue pocinana

 • 80

  Deformirajui leajevi 1.2, uzduno fiksirani (V1Q) Deformirajui leajevi prema EN 1337-3, deformirajui u dvije osi prema nacrtima vrsto kuite prema DIN 4141-13 Uvren u uzdunom smjeru Montaa na oslonac / stup Pravokutni leaj, deformirajui u jednom smjeru, popreno fiksiran Vertikalno optereenje ................ MN Pomicanje y: ......... mm Kut rotacije x:........... rad; y:............. rad vrsto kuite zamjenjljivo Leaj, ukljuujui gornju i donju sidrenu plou Premazni sustav za sidrenih ploa: ZTV-ING Dio 4, Poglavlje 3, Tablica 4.3.2, Element broj 3.2 sustav zatite 1 Premazi prema TL / TP-KOR-eline konstrukcije. Tvari: 687.13 i 687.71 Za eline dijelove u kontaktu s betonom samo je granini pojas irine 50 mm zatien od korozije. Kontakna povrina elastomernog leaja / sidrena ploa pjeskarena i vrue pocinana

  Deformirajui leajevi 1.2, fiksirani u svim smjerovima(V1Q) Deformirajui leajevi prema EN 1337-3, deformirajui u dvije osi prema nacrtima vrsto kuite prema DIN 4141-13/ EN 1337-8 Uvren u poprenom smjeru Montaa na oslonac / stup Pravokutni leaj, uvren u svim smjerovima Vertikalno optereenje ................ MN Horizontalno uzduno optereenje ................ MN Horizontalno popreno optereenje ................ MN Kut rotacije x:........... rad; y:............. rad vrsto kuite zamjenjivo Leaj, ukljuujui gornju i donju sidrenu plou Premazni sustav za sidrenih ploa: ZTV-ING Dio 4, Poglavlje 3, Tablica 4.3.2, Element broj 3.2 sustav zatite 1 Premazi prema TL / TP-KOR-eline konstrukcije. Tvari: 687.13 i 687.71 Za eline dijelove u kontaktu s betonom samo je granini pojas irine 50 mm zatien od korozije. Kontakna povrina elastomernog leaja / sidrena ploa pjeskarena i vrue pocinana Napomena: Tekst za natjeaj je primjer deformirajuih leajeva. Lonasti i sferni leajevi mogu biti opisani na slian nain. Za izradu kalkulacije je potrebno jo osigurati tablicu optereenja leajeva (vidi str. 28).

 • 81

  Konstrukcijski ured: GUMBA GmbH Ismaninger Str. 7A 85609 Aschheim Germany Tel.: +49 (0) 89 / 945 28 29 - 0 Fax: +49 (0) 89 / 945 28 29 - 10 E-Mail: [email protected]