47
DECALOGUL MEDICINEI DE URGEN ŢĂ SI DE DEZASTRU PROF.DR. DAN MĂNĂSTIREANU CELE 10 LEGI GENERALE ALE MEDICINEI DE URGENŢĂ ŞI DEZASTRU

Legile Md Final

Embed Size (px)

DESCRIPTION

legile md final

Citation preview

Page 1: Legile Md Final

DECALOGUL MEDICINEI DE URGENŢĂ SI DE DEZASTRU

PROF.DR. DAN MĂNĂSTIREANU

CELE 10 LEGI GENERALE ALE MEDICINEI DE URGENŢĂ ŞI

DEZASTRU

Page 2: Legile Md Final

MEDICINA DE URGENŢĂ ŞI DEZASTRU este:

• RAMURĂ A MEDICINEI MODERNE,• MEDICINĂ DE URGENŢĂ ŞI TEREN,• ŞTIINŢĂ COMPLEXĂ - IGIENĂ A STĂRILOR

DE CRIZĂ, CE CUPRINDE: medicină, comunicaţii, transport, planificare,

• MEDICINĂ DE DOCTRINĂ (politică ),• CARACTER GLOBAL , DE MASĂ ,

TRANSFRONTALIER

Page 3: Legile Md Final

MEDICINA DE URGENŢĂ ŞI DEZASTRU

• Obiectivul general - să salveze vieţi,- să menţină funcţiile vitale ,- sa conserve membrele ,- să reducă complicaţiile ,

şi în general - să reducă suferinţele cât mai mult posibil.

Page 4: Legile Md Final

DEZASTRU

• PREGĂTIRE• ACŢIUNE• RECONSTRUCŢIE

Page 5: Legile Md Final

MEDICINA DE DEZASTRU

Locul ei

ACŢIUNEAImposibilă fără o planificare din perioada

de pregătire şi ineficientă fără a se trage concluzii în perioada de reconstrucţie

Page 6: Legile Md Final

SUNT NECESARE LEGI ALE MEDICINEI DE URGENŢĂ ŞI

DEZASTRU ?DE CE ?

CUI ?

CUM POT FI FOLOSITE ?

Page 7: Legile Md Final

DE CE ? sau mai clarDe ce avem nevoie de legi în medicina

de dezastru?Situaţiile de urgenţă sunt situatii excepţionale,

caracterizate prin elemente surpriză, atît calitativ cît şi cantitativ.Astfel, activitatea de combatere a

dezastrului trebuie să aibă un caracter cît mai pragmatic pe linia planificării posibile (a realizării

planului de intervenţie din timp de linişte), având în vedere foarte posibilele variante sau variabile apărute în situaţii de urgenţă, ce au si asa o mare diversitate.

Page 8: Legile Md Final

CUI ? Sau mai bine spusCui folosesc aceste legi ?

Celor care pun în operă planul, care trebuie să aibă o bază concretă, criterii general valabile şi admise, pentru ca pe baza lor, să poată construi o acţiune coerentă, mai ales că apariţia unor modificări, adeseori importante, nu este foarte rară, ele fiind motivate de elementele surpriză, neobişnuite sau neplanificate.

Page 9: Legile Md Final

CUM POT FI FOLOSITE ?

Legile vor putea sta la baza creării planului de intervenţie, din timp de linişte, de cer senin, dar acestea pot guverna inclusiv acţiunea propriu-zisă, funcţionalitatea legilor fiind dată în primul rând de caracterul lor general, universal valabil.

Legile MD acţionează şi în cazul urgenţei simple dar mai mult acestea pot fi folosite şi în viaţa de zi cu zi.

Page 10: Legile Md Final

DECALOGUL MEDICINEI DE DEZASTRU

CELE 10 LEGI GENERALE ALE MEDICINEI DE DEZASTRU

Page 11: Legile Md Final

1. PROTEJEAZA-TE PE TINE ÎNSĂŢI

1v = 1s»O victima --- un salvator 2v = 0s»Doua victime -- nici un salvator

Iubesc oamenii începând cu mine. (Grigore Moisil)

7

Page 12: Legile Md Final

2. SPECIALISTUL ÎN MEDICINĂ DE DEZASTRU

• ÎNTÂI ACŢIONEAZĂ ŞI APOI GÂNDEŞTE

–PREGATIRE TEORETICĂ SERIOASĂ,–EXERCIŢII PRACTICE BINE ÎNSUŞITE,–BUN ECHILIBRU PSIHIC,–CONDIŢIE FIZICĂ MULŢUMITOARE.

Page 13: Legile Md Final

3. TIMPUL este

CEL MAI MARE DUŞMAN AL SPECIALISTULUI ÎN SITUAŢII DE

DEZASTRU ( cei 3 P ai MUD )• PREGATIRE - personală/echipă/colectivitate,• PLANIFICARE- schiţă/plan unic/colectiv,• PERFECŢIONARE- exerciţii teoretice/practice

repetate.

Page 14: Legile Md Final

4.UN DEZASTRU NEPLANIFICAT = DOUA DEZASTRE

Lipsa unui plan, anterior dezastrului, aduce: • = întârzierea deciziilor,• = decizii nerealiste,• = creşterea numărului de victime,• = scăderea performanţei oricărui ajutor,• = panică,creşterea numărului de complicaţii,• = erodarea încrederii în lideri.

Page 15: Legile Md Final

5.UN DEZASTRU NU VINE NICIODATĂ SINGUR5.UN DEZASTRU NU VINE NICIODATĂ SINGUR

Un rău nu vine niciodata singur -• cutremur - incendii – explozii (Bucureşti),• explozie - accident chimic (Policolor),• accident de circulaţie - blocarea căilor de acces

pentru mijloacele de salvare (Ungaria),• incident militar - accident nuclear ( Kursk ),• erupţie vulcanică - tsunami (Java).

Page 16: Legile Md Final

5 O URGENŢĂ NU VINE NICIODATĂ SINGURĂ

LEZIUNE UNICĂ – SINGULARĂ!!!!!

5 O URGENŢĂ NU VINE NICIODATĂ SINGURĂ

LEZIUNE UNICĂ – SINGULARĂ!!!!!

Un rău nu vine niciodată singur

• POLITRAUMATISMUL, POLIFRACTURAT, • EXPLOZIE - ACCIDENT CHIMIC (POLICOLOR) - INTOXICAŢIE,• ACCIDENT DE CIRCULAŢIE - BLOCAREA CĂILOR DE ACCES PENTRU

MIJLOACELE DE SALVARE (UNGARIA),• POLITRAUMA – NCHIR.1989 - PRĂBUŞIREA TA

Patologie asociată !!!!!!!

Page 17: Legile Md Final
Page 18: Legile Md Final

6.REALISMUL

• condiţie de bază a unei activităţi de planificare,

• subevaluarea este la fel de periculoasă ca şi supraevaluarea,

• cunoaşterea realităţilor din “ teren “ este o datorie ( pericole colaterale ),

• planurile actuale ????

Page 19: Legile Md Final

6.REALISMUL corolarul 6.1

• Cutuma ,,MIE NU MI SE POATE ÎNTÂMPLA,,

ILOGICĂ, PERICULOASĂ PENTRU NOI ŞI PENTRU PACIENŢII NOŞTRI !!!!!!

Page 20: Legile Md Final

6.6.22 În situaţii de criză nu În situaţii de criză nu există cifra 1.există cifra 1.

• Nu : un singur om pe tură – Maternitatea Giuleşti,• Nu : un singur exemplar dintr-un medicament sau o

facilitate medicală,• Nu: un singur plan / o singură variantă / direcţie de

acţiune,

Page 21: Legile Md Final

7.ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ ORICE AJUTOR ESTE UTIL

• Voluntari !!! amatorism / entuziasm( cimitirele sunt pline de tineri entuziaşti care s-au oferit

voluntari - Cei 7 magnifici)• Organizaţii nonguvernamentale (Crucea Rosie ??????)• M.Ap.N, comunicatii!(Golgiuk), transport, medicina

militară ??• Ministerul Internelor şi al reformei administraţiei – IGSU

cu componenta de PROTECŢIE CIVILA, cel mai important segment!

Page 22: Legile Md Final
Page 23: Legile Md Final

8. SPECIALISTUL IN MEDICINA DE DEZASTRU =

LEADER ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ

•Cel mai bine pregătit trebuie să conducă,•În situaţii de criză oricine poate ajuta, dacă este bine condus,•Leader-ul trebuie să fie cunoscut, dar şi recunoscut de echipă,•Munca în echipă este garanţia succesului dar şi a securităţii salvatorilor

dar şi a salvaţilor.

Page 24: Legile Md Final

9. ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ OMUL SE DOVEDEŞTE MAI TARE DECÂT S-AR

CREDE

Să nu dea DUMNEZEU românului câte poate duce - panică ?, epidemii ? , etc, Poti conta pe el ?

Page 25: Legile Md Final

10.MUD - COMPONENTA A SISTEMULUI DE

SECURITATE NATIONALAAmeninţările la adresa securităţii naţionale pendinte

de factorul “SĂNĂTATE “ :• malnutriţia calitativă şi cantitativă,• scăderea capacităţilor fizice şi psihice ale populaţiei,• scăderea populaţiei, scăderea populaţiei masculine,

îmbătrânirea demografică,• importul şi exportul de patologie,Dezastrele sunt ameninţări neconvenţionale la adresa

securităţii naţionale.

Page 26: Legile Md Final

MANAGEMENTUL MEDICAL AL DEZASTRELOR - COMPONENTĂ A SISTEMULUI DE SECURITATE

NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI.MANAGEMENTUL INADECVAT SAU

NEPREGĂTIREA ÎN DOMENIU, POT FI INTERPRETATE CA ŞI GRAVE DEFICIENŢE ALE

FACTORILOR DE CONDUCERE , PUTÂND CONDUCE LA NEMULŢUMIRE SOCIALĂ.

Page 27: Legile Md Final

PRIMUM NON NOCCERE DEINDE SALUTAND

• ultima lege a decalogului

Page 28: Legile Md Final

Mesajul care dorim să-l transmitem este că SMD în

situaţii de dezastru trebuie să îndeplinească sarcini speciale şi să-şi dezvolte nişte calităţi utile

şi altor specialişti, dar obligatorii pentru el.

Page 29: Legile Md Final

Aceste calităţi ar putea fi, într-o ordine nu tocmai clasică, următoarele :

Spirit de observaţie cuplat cu o atenţie distributivă,

Spirit întreprinzător dublat de o minte isteaţă,Manualitate şi chiar înclinaţii tehnice,Tenacitate şi perseverenţă în acţiunile

întreprinse,Încredere în hotărârile şi acţiunile proprii,Dorinţă de autodepăşire atât din punct de

vedere al pregătirii teoretice cât şi practice.

Page 30: Legile Md Final

PROPUNERI DE BUN SIMT

• Înfiinţarea şi apoi generalizarea învăţamântului de medicină de dezastru.

• Şcolarizarea cadrelor de conducere a sistemului sanitar în studiul alternativ al medicinei de dezastru.

• Introducerea cunoştinţelor de medicină de dezastru în cadrul pregătirii managerilor de structuri administrative.

Page 31: Legile Md Final
Page 32: Legile Md Final

Alertarea serviciilor de urgenţă • Afişarea numerelor de telefon la vedere,• Prezentare 1 – dispecer nespecializat - sunt asistentul

medical XX de la CMI YY. Am o urgenţă medicală - veţi fi direcţionaţi spre dispecerul SABIF – cultură medicală – folosiţi vocabular medical.

• Prezentare 2 – sunt asistentul medical XX de la CMI YY. Am o urgenţă medicală cu Dg (de supoziţie) la la adresa XXXXXX (concret cu puncte de reper – cartier, staţie ITB, metrou, alte elemente cunoscute) care i-am facut xxxxxxxxxxx, .

Page 33: Legile Md Final

Apeluri secundare• Medicul CMI / alte persoane cu responsabilităţi,• Spitalul de urgenţă teritorial / responsabil,• Serviciul de urgenţă privat în cazul apartenenţei la

o structură privată,• Aparţinători cunoscuţi, • Organele de poliţie ?!!!!!!• NU – mas media, alte persoane fără legătură cu

cazul.

Page 34: Legile Md Final

APARŢINĂTORI● ÎI ACCEPTAM ?,● ÎI INDEPARTAM ?,● ÎI FOLOSIM ?,

● PUTEM AVEA INCREDERE ÎN EI?,

● CE INFORMATII LE ADUCEM LA CUNOSTIINTA ?

● NE PREGATIM DE RECLAMATII ?

ÎI CUNOASTEM /NECUNOSCUTI

PREGATITI /NEPREGATITI

VOLUNTARI /ISI EXPRIMA

CONSIMTAMINTULENTUZIASTI !!!!

Page 35: Legile Md Final

Nu uita !!!!!!!

Page 36: Legile Md Final

IERARHIZAREA CATEGORIILOR DE VICTIME – sistemul civil la dezastru

Prioritatea 1 “IMEDIATĂ” sau “URGENŢA MARE “ coloarea ROŞIE

Prioritatea 2 “AMÂNATĂ” sau culoare GALBENPrioritatea 3 “MINIMALĂ - STABIL” sau culoarea

VERDEPrioritatea 4/5 “ÎN EXPECTATIVĂ” în care colorile

pot fi NEGRU( pentru victimele fără nici o speranţă) sau ALBASTRU (în situaţiile când ajutorul medical permite eforturi de salvare).

Page 37: Legile Md Final

IERARHIZAREA CATEGORIILOR DE VICTIME –în practica de zi cu

zi de medicină de urgenţă

-COD ROŞU - situaţie de gravitate maximă, care impune consultarea

imediată a pacientului;-COD GALBEN - prevede ca pacientul să fie consultat în

maximum 10 minute;

Page 38: Legile Md Final

-COD VERDE - prevede ca pacientul să fie consultat în

maximum 30 min;-COD ALBASTRU - prevede ca

pacientul să fie consultat în maximum 60 minute;

-COD ALB - prevede ca pacientul să fie consultat în

maximum 120 minute.

Page 39: Legile Md Final

De ce trebuie să cunoaştem intervenţia în urgenţe ?

Veti fi cadre medicale – NEINTERVENŢIA = MALPRACTICE = PIERDEREA LICENŢEI = PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ = PIERDEREA MIJLOACELOR DE SUBZISTENŢĂ =

FAMILIA ???? !!!!

Page 40: Legile Md Final

De ce trebuie să cunoaştem intervenţia în urgenţe ?

Urgenţa – evoluţie rapidă exitus

Actul medical ( anamneza, diagnostic, intervenţie)

RAPID, EFICIENT, CURSIV+ CONTINUU

Page 41: Legile Md Final

De ce trebuie să cunoaştem intervenţia în urgenţe ?

• TIMP,• PREGĂTIRE,• EXPERIENŢĂ,• CUI SĂ CEREM SFATUL,• CEREM AJUTOR,• DOTAREA NECESARĂ, • VOIE SĂ GREŞIM,

Page 42: Legile Md Final

De ce trebuie să cunoaştem intervenţia în urgenţe ?• OBLIGAŢII PROFESIONALE -

jurământ,• RESPONSABILITĂŢI SPECIALE-

implicare directă / indirectă, fişa postului,

• MARTORI / APARŢINĂTORI, PRESĂ,• LEGALITATEA / JUSTIŢIA /

ORGANIZAŢIILE PROFESIONALE,• CONŞTIINŢĂ NOASTRĂ !!!!!!!

AVEM

(negativ)

Page 43: Legile Md Final

De ce trebuie să cunoaştem intervenţia în urgenţe ?

• DOCUMENTAŢIA / FORMULARISTICA – completată foarte bine, corect, !!!!!! Cu spaţii(nu am spus eu)!

• Fişa postului - cu prevederi foarte la obiect, concrete,

• MARTORII / APARŢINĂTORI BINEVOITORI ?????!!!!,

AVEM

(pozitiv)Şi

Page 44: Legile Md Final

DUO 22

Page 45: Legile Md Final
Page 46: Legile Md Final

DECALOGUL SALVATORULUI

10 legi care te pot ajuta să : - câştigi timp,

- să nu faci greşeli, - să fii cât mai eficient posibil,

- să te aperi de tine (să nu te pierzi) şi de alţii,

- să acţionezi !!!!!!!!

Page 47: Legile Md Final

VĂ MULŢUMESC!