12
Tema : Tema : LEGILE LEGILE lui lui KIRCHHOFF KIRCHHOFF Titlul proiectului : Titlul proiectului : CIRCUITE ELECTRICE CIRCUITE ELECTRICE

Tema : LEGILE lui KIRCHHOFF

 • Upload
  calix

 • View
  1.027

 • Download
  85

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tema : LEGILE lui KIRCHHOFF. Titlul proiectului : CIRCUITE ELECTRICE. În tehnica modernă se utilizează circuite electrice mult mai complicate, cu multe ramificaţii, numite reţele electrice , ce au următoarele elemente : - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Tema : LEGILE   lui KIRCHHOFF

Tema :Tema :LEGILE LEGILE lui lui KIRCHHOFFKIRCHHOFF

Tema :Tema :LEGILE LEGILE lui lui KIRCHHOFFKIRCHHOFF

Titlul proiectului :Titlul proiectului :

CIRCUITE ELECTRICECIRCUITE ELECTRICE

Page 2: Tema : LEGILE   lui KIRCHHOFF

NODUL UNEI REȚELE ELECTRICE

În tehnica modernă se utilizează circuite

electrice mult mai complicate, cu multe

ramificaţii, numite reţele electrice, ce au

următoarele elemente :

•Nodurile - reprezintă punctele din reţea în care se întâlnesc cel puţin trei curenţi electrici.

Page 3: Tema : LEGILE   lui KIRCHHOFF

ExemplificareExemplificare

Pentru rețeaua reprezentată în figura alăturată, numiți care sunt nodurile de rețea ?

Page 4: Tema : LEGILE   lui KIRCHHOFF

Verificați-vă răspunsul !Verificați-vă răspunsul !• Evident, nodurile sunt nodurile sunt

doar A și B pentru că doar în aceste puncte se întâlnesc trei curenți electrici (cei cu intensitățile I2 – care intră în nodul A, I1 și I3 – care ies din nodul A)

• Punctele M, N, O și P nu sunt nu sunt nodurinoduri pentru că în ele intră (sau iese) doar un singur curent electric.

Page 5: Tema : LEGILE   lui KIRCHHOFF

RAMURA UNEI REȚELE ELECTRICE

• RamurileRamurile de reţea de reţea sunt porţiuni din reţeaua electrică cuprinse între două noduri succesive

În re eaua de mai sus, ramuri sunt por iunile APOB i ț ț șAMNB i AB, toate fiind cuprinse între nodurile A i B.ș ș ATEN IE : Ț PO sau MN nu sunt ramuri ale re elei, pentru că ț niciunul dintre capetele lor nu este nod al re elei !ț

Page 6: Tema : LEGILE   lui KIRCHHOFF

OCHIUL UNEI REȚELE ELECTRICE

• Ochiurile de reţea Ochiurile de reţea sunt contururi poligonale închise, formate dintr-o succesiune de rezistori şi surse .Exercițiu :Exercițiu : Identificați ochiuri de rețea în rețeaua electrică din imaginea alăturată :

Page 7: Tema : LEGILE   lui KIRCHHOFF

Răspunsuri :Răspunsuri :

OBS. - Atunci când citim ochiul de rețea, ne întoarcem totdeauna în punctul din care am plecat!Deci : AMBNA – corect AMBN – greșit

Ochiurile de rețea sunt AMBNA, APBNA sau APBMA

Page 8: Tema : LEGILE   lui KIRCHHOFF

Prima lege (teoremă) lui Kirchhoff

Să privim din nou rețeaua studiată puțin mai devreme.

Page 9: Tema : LEGILE   lui KIRCHHOFF

Suma algebrică a Suma algebrică a intensităţilor curenţilor intensităţilor curenţilor

electrici care se întâlnesc electrici care se întâlnesc într-un nod de reţea este într-un nod de reţea este

egală cu zero.egală cu zero.

Suma algebrică a Suma algebrică a intensităţilor curenţilor intensităţilor curenţilor

electrici care se întâlnesc electrici care se întâlnesc într-un nod de reţea este într-un nod de reţea este

egală cu zero.egală cu zero.                                                         

Aceasta este prima teoremă al lui Kirchhoff

Page 10: Tema : LEGILE   lui KIRCHHOFF

A doua legeA doua lege (teoremă) (teoremă) a lui a lui KirchhoffKirchhoff

A doua lege a lui Kirchhoff se referă la ochiuri de rețea și afirmă că :

SSuma algebricuma algebricăă a tensiunilor a tensiunilor electromotoare dintr-un ochi electromotoare dintr-un ochi de rede rețțea, este egalea, este egalăă cu suma cu suma algebricalgebricăă a c a căăderilor de derilor de tensiune pe rezistorii din acel tensiune pe rezistorii din acel ochi de reochi de rețțea .ea .

Page 11: Tema : LEGILE   lui KIRCHHOFF
Page 12: Tema : LEGILE   lui KIRCHHOFF

GUSTAV ROBERT KIRCHHOFF

• Gustav Robert Kirchhoff (n. 12 martie 1824, Königsberg, azi Kaliningrad — d. 17 octombrie 1887, Berlin) a fost un fizician german multilateral.

• Gustav Robert Kirchhoff a descoperit legile care îi poartă numele în domeniul circuitelor electrice legate de curentul, tensiune electrică şi rezistenţa electrică.

• A descoperit (împreună cu Robert Wilhelm Bunsen) elementele chimice cesiu (1860) şi rubidiu (1861).

• A activat şi ca electrotehnician şi astronom.

• A analizat fenomenele de radiaţie termică şi a formulat legi fizice importante din acest domeniu.