23
FOTBAL LEGILE JOCULUI

LEGILE JOCULUI

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rt

Citation preview

Page 1: LEGILE JOCULUI

FOTBALLEGILE JOCULUI

Page 2: LEGILE JOCULUI

Evolutia legilor jocului• Legile jocului au fost conturate la mijlocul secolului XIX pentru a standardiza regulile unei mari varietati de

jocuri asemanatoare, jucate în scolile din Marea Britanie .• Regulile Cambridge , asemanatoare cu cele de astazi, au fost create la Colegiul Trinity din Cambridge , în

1848 , la o întâlnire a reprezentantilor mai multor colegii: Colegiul Eton , Scoala Harrow , Scoala de Rugby , Colegiul Winchester si Scoala Shrewsbury .

• În 1862 , John Charles Thring de la Scoala Uppingham a creat un alt set de reguli des folosit.• Aceste eforturi au condus la înfiintarea Federatiei de Fotbal (FA) în 1863 , care s-a întrunit pentru prima

data în dimineata zilei de 26 Octombrie 1863 la Freemason's Tavern din Great Queen Street, Londra .• Astazi regulile jocului sunt stabilite de International Football Association Board (IFAB). Aceasta a luat

fiinta în 1886 dupa o întâlnire a Federatiei Engleze de Fotbal , a Federatiei Scotiene de Fotbal , a Federatiei Galeze de Fotbal si a Federatiei Irlandeze de Fotbal în Manchester .

• Prima liga de fotbal a fost creata în Anglia, în 1888 de presedintele clubului Aston Villa , William McGregor . Formatul initial continea 12 echipe din centrul si nordul Angliei.

• Federatia Internationala de Fotbal FIFA , s-a format la Paris în 1904 , iar reprezentantii sai au hotarât sa adopte regulile create de IFAB. Popularitatea crescânda a jocului a condus la unirea reprezentantilor celor doua federatii (FIFA si IFAB). Astazi, conducerea acestora este formata din 4 reprezentanti FIFA si câte 1 reprezentant al fiecarei federatii britanice.

Page 3: LEGILE JOCULUI
Page 4: LEGILE JOCULUI

Semnalele arbitrului

Page 5: LEGILE JOCULUI

Legea 1TERENUL DE JOC

• Suprafaţa• Jocurile se pot disputa pe suprafeţe naturale sau artificiale, în conformitate cu regulamentul competeitiei

respective.• Dimensiuni• Terenul de joc trebuie să fie de formă dreptunghiulară.• Lungimea liniilor de margine trebuie în toate cazurile să fie mai mare decât lungimea liniilor de poartă.• - Lungimea terenului : - cel puţin 90 m• - cel mult 120 m• - Lăţimea terenului : - cel puţin 45 m• - cel mult 90 m• Jocuri internaţionale• - Lungimea terenului : - cel puţin 100 m• - cel mult 110 m• - Lăţimea terenului : - cel puţin 64 m• - cel mult 75 m• Marcajul terenului• Terenul de joc trebuie să fie marcat cu linii. Aceste linii fac parte integrantă din suprafeţele pe care le delimitează.• Liniile de demarcaţie mai lungi se numesc linii de margine. Cele două linii mai scurte se numesc linii de poartă.• Toate liniile au o lăţime de cel mult 12 cm.• Terenul de joc va fi împărţit in două jumătăţi prin linia mediană.• Punctul de la centrul terenului va fi marcat la mijlocul liniei mediane. În jurul acestui punct se va trasa un cerc cu

raza de 9,15 m.

Page 6: LEGILE JOCULUI
Page 7: LEGILE JOCULUI

Legea 2MINGEA

• - va fi de formă sferică;• - va fi confecţionată din piele sau din alt material

corespunzător;• - va avea o circumferinţă de cel puţin 68 cm şi cel mult 70 cm;• - va avea o greutate de cel puţin 410 g şi cel mult 450 g la

începutul jocului;• - va avea o presiune între 0,6 şi 1,1 atmosfere (600 - 1100

g/cm³ ).

Page 8: LEGILE JOCULUI

Legea 3NUMARUL JUCATORILOR

• Jucătorii• Orice joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult 11 jucători, din care unul va fi

portar.• Nici un joc nu se poate desfăşura dacă una dintre echipe are mai puţin de 7 jucători.

• Competiţii oficiale

• În orice joc disputat în cadrul competiţilor oficiale organizate de F.I.F.A. , sau competiţii organizate de confederaţii sau asociaţiile membre, este permis să se efectueze cel mult 3 înlocuiri de jucători.

• Regulamentul competiţiei trebuie să precizeze numărul de înlocuitori între cel puţin 3 şi cel mult 7.

• În toate jocurile• La fiecare joc, numele înlocuitorilor trebuie să fie comunicate arbitrului înainte de începutul

jocului. Un înlocuitor nedesemnat ca atare nu va putea să participe la joc.

• Înlocuirea portarului• Oricare din jucătorii de câmp poate să înlocuiască portarul cu condiţia ca:• - arbitrul să fie informat în prelabil;• - înlocuirea să fie făcută în timpul unei opriri a jocului.

Page 9: LEGILE JOCULUI

Legea 4ECHIPAMENTUL JUCATORILOR

• Măsuri de securitate• Echipamentul sau ţinuta jucătorilor nu trebuie în nici un caz să prezinte vreun pericol pentru el însuşi sau pentru ceilalţi

jucători. Această măsură se aplică şi bijuteriilor de orice fel.

• Echipamentul de bază• Echipamentul de bază al fiecărui jucător se compune din:• - tricou sau cămaşă;• - şort - dacă jucătorul poartă chiloţi termici, aceştia trebuie să fie de aceeaşi culoare ca aceea dominantă a şortului;• - jambiere;• - apărători pentru tibie;• - ghete.

• Apărătorile pentru tibie• - trebuie să fie în întregime acoperite de jambiere;• - trebuie să fie confecţionate dintr-un material corespunzător (cauciuc, plastic,etc.);• - trebuie să asigure un grad de protecţie corespunzător.

• Portarii• - fiecare portar trebuie să poarte echipament de culoare diferită faţă de ceilalţi jucători, a arbitrului şi a arbitrilor

asistenţi.• Decizia 1• Jucătorii nu trebuie să-şi arate maieurile pe care apar sloganuri sau publicitate.• Orice jucător care îşi scoate tricoul pentru a arăta sloganuri sau publicitate va fi sancţionat de organizatorul competiţiei.• Tricourile trebuie să aibă mâneci.

Page 10: LEGILE JOCULUI

Legea 5 ARBITRUL

• Autoritatea arbitrului • Fiecare joc se dispută sub controlul unui arbitru care dispune de întreaga autoritate necesară pentru a veghea la aplicarea Legilor jocului în cadrul jocului

pe care a fost numit să-l conducă.• Competenţe şi obligaţii• Arbitrul trebuie:• - să asigure aplicarea Legilor jocului;• - să asigure controlul jocului în colaborare cu arbitri asistenţi şi, dacă este cazul cu al patrulea oficial;• - să se asigure că fiecare minge folosită corespunde cerinţelor Legii 2;• - să se asigure că echipamentul jucătorilor corespunde Legii 4;• - să asigure funcţia de cronometror şi să întocmească un raport asupra jocului;• - să oprească jocul temporar, să-l suspende sau să-l oprească definitiv dacă după părerea sa se încalcă Legile jocului;• - să oprească jocul temporar, să-l suspende sau să-l oprească definitiv din cauza unor evenimente neprevăzute, indiferent de natura lor;• - să oprească jocul, dacă, după părerea sa, un jucător este accidentat grav şi să dispună transportarea acestuia în afara terenului de joc;• - să lase jocul să continue până când mingea nu va mai fi în joc, dacă după părerea sa un jucător este accidentat uşor;• - să ia măsuri ca orice jucător care are o plagă ce sângerează să părăsească terenul de joc. Jucătorul nu poate reveni pe terenul de joc decât cu

permisiunea arbitrului după ce acesta a constatat că sângerarea s-a oprit;• - să lase jocul să continue atunci când echipa împotriva căreia s-a comis o abatere poate să obţină un avantaj şi să sancţioneze comisă iniţial dacă

avantajul iniţial nu s-a realizat;• - să sancţioneze greşeala cea mai gravă atunci când un jucător comite simultan mai multe greşeli;• - să ia măsuri disciplinare împotriva oricărui jucător care a comis o abatere sancţionabilă cu avertizare sau eliminare. Arbitrul nu e obligat să

intervină imediat, dar trebuie să o facă la prima oprire a jocului;• - să ia măsuri împotriva oficialilor echipei care, după părerea sa, nu au un comportament responsabil şi să-i elimine de pe teren sau din imediata

apropiere a acestuia;• - să intervină la semnalizarea arbitrilor asistenţi în privinţa incidentelor pe care nu le-a putut constata personal;• - să ia măsuri ca nici o persoană neautorizată să nu intre pe terenul de joc;• - să dea semnalul de reluare a jocului după o întrerupere a acestuia;• - să trimită autorităţilor competente un raport care să cuprindă informaţiile cu privire la orice măsură disciplinară luată împotriva jucătorilor şi

/sau oficialilor, precum şi alte incidente petrecute înainte, în timpul sau după joc.• Deciziile arbitrului• Deciziile arbitrului asupra faptelor în legătură cu jocul sunt definitive.• Arbitrul îşi poate schimba o decizie care , după părerea sa sau ca urmare a unei consultări cu un arbitru asistent, îşi dă seama că nu este corectă, cu

condiţia ca jocul să nu se fi reluat sau să se fi terminat.

Page 11: LEGILE JOCULUI

Legea 6 ARBITRII ASISTENTI

• Îndatoriri• Vor fi delegaţi doi arbitri asistenţi. Sub rezerva deciziei contrară a arbitrului căruia ii revine puterea

discreţionară, ei au obligaţia de a semnaliza:• - atunci când mingea a ieşit în întregime de pe terenul de joc;• - cărei echipe îi revine aruncarea de la margine, sau dacă se acordă lovitură de poartă sau de colţ;• - atunci când un jucător trebuie să fie sancţionat pentru că se află în poziţie de offside;• - atunci când se solicită o înlocuire de jucători;• - atunci când un comportament nesportiv sau orice alt incident se produce în afara câmpului vizual al

arbitrului;• - atunci când se comit greşeli în timp ce arbitri asistenţi se află mai aproape de acestea decât arbitrul;• - atunci când, la loviturile de pedeapsă, portarul avansează înainte ca mingea să fie lovită şi dacă

mingea a depăşit lina porţii;• Asistenţa• Arbitri asistenţi vor ajuta de asemenea arbitrul la aplicarea Legilor jocului.• În cazuri deosebite ei pot intra pe terenul de joc pentru a se asigura că distanţa de 9,15 m este

respectată.• În caz de amestec nejustificat sau de comportare necorespunzătoare a unui arbitru asistent, arbitrul va

renunţa la serviciile sale şi va întocmi un raport către autoritatea competentă.

Page 12: LEGILE JOCULUI

Legea 7 DURATA PARTIDEI

• Reprizele de joc• Meciul va avea două reprize de 45 de minute fiecare, afară de cazul când s-a convenit o altă durată de comun acord între

arbitru şi cele două echipe participante. Orice acord referitor la modificare duratei unui joc (de exemplu reducerea fiecărei reprize la 40 de minute din cauza luminii insuficiente) trebuie să intervină în mod obligatoriu înainte de începerea jocului şi să fie în conformitate cu regulamentul competiţiei.

• Pauza dintre reprize• Jucătorii au dreptul la o pauză între cele două reprize.• Pauza dintre reprize nu trebuie să depăşească 15 minute.• Regulamentul fiecărei competiţii trebuie să precizeze clar durata pauzei dintre cele două reprize.• Durata pauzei dintre cele două reprize nu poate fi modificată decât cu acordul arbitrului.• Adăugarea timpului pierdut• Fiecare repriză trebuie prelungită pentru a se recupera tot timpul pierdut din cauza:• - înlocuirilor de jucători;• - examinării jucătorilor accidentaţi;• - transportării jucătorilor accidentaţi în afara terenului de joc;• - acţiuni pentru pierderea deliberată de timp;• - orice altă cauză.• Lovitura de pedeapsă• Durata fiecărei reprize va fi prelungită pentru a se permite executarea sau repetarea unei lovituri de pedeapsă.• Oprirea definitivă a jocului• Un joc oprit definitiv înainte de expirarea timpului regulamentar trebuie să fie rejucat, cu excepţia situaţiilor în care

regulamentul competiţiei respective prevede dispoziţii contrare.

Page 13: LEGILE JOCULUI

Legea 8Lovitura de incepere si de reluare a jocului

• Măsuri preliminare • Alegerea terenului se face prin tragere la sorţi cu ajutorl unei monede.• Echipa favorizată de sorţi alege poarta în direcţia căreia va ataca în timpul primei reprize.• Cealaltă echipă va avea lovitura de începere a jocului.• Echipa care a ales terenul va efectua lovitura de începere a celei de a doua reprize.• La începutul celei de a doua reprize, echipele vor schimba terenul şi vor ataca în direcţia porţii adverse.• Se poate înscrie un gol direct dintr-o lovitură de începere. • Procedura• - toţi jucătorii trebuie să se afle în propria lor jumătate de teren;• - jucătorii echipei care nu beneficiază de lovitura de începere trebuie să se afle la o distanţă de cel puţin 9,15 m de minge înainte

ca aceasta să fie în joc;• - mingea trebuie aşezată pe punctul de la centrul terenului;• - arbitrul va da semnalul de începere a jocului;• - mingea va fi considerată că este în joc îndată ce a fost lovită cu piciorul şi s-a mişcat spre înainte;• - executantul loviturii de începere nu va putea să joace mingea a doua oară înainte ca aceasta să nu fi fost atinsă de un alt jucător.• După ce o echipă a înscris un gol, lovitura de reluare a jocului aparţine echipei adverse.• Mingea de arbitru• Mingea de arbitru este o modalitate de a relua jocul după o întrerupere temporară care a devenit necesară, în timp ce mingea

este în joc , provocată de o cauză neprevăzută în Legile Jocului.• Procedura• Arbitrul va lăsa mingea să cadă pe pământ pe locul în care se afla atunci când jocul a fost oprit.• Abateri / Sancţiuni• Mingea de arbitru se va repeta dacă:• - mingea este atinsă de un jucător înainte să fi intrat în contact cu pământul;• - mingea părăseşte terenul de joc după ce a atins pământul , fără să fi fost atinsă de un jucător;

Page 14: LEGILE JOCULUI

Legea 9MINGEA IN JOC SI AFARA DIN JOC

• Mingea afară din joc • Mingea este afară din joc atunci când:• - a depăşit în întregime linia de poartă sau linia de margine, fie pe pământ, fie în aer;• - jocul a fost oprit de arbitru;• Mingea în joc• Mingea este în joc în orice alt moment, inclusiv atunci când:• -revine în terenul de joc după ce a atins un stâlp al porţii, bara transversală, sau un steag de colţ;• - revine în terenul de joc după ce a atins arbitrul sau un arbitru asistent atunci când aceştia se află pe terenul de joc;• Mingea afară din joc • Mingea este afară din joc atunci când:• - a depăşit în întregime linia de poartă sau linia de margine, fie pe pământ, fie în aer;• - jocul a fost oprit de arbitru;• Mingea în joc• Mingea este în joc în orice alt moment, inclusiv atunci când:• -revine în terenul de joc după ce a atins un stâlp al porţii, bara transversală, sau un steag de colţ;• - revine în terenul de joc după ce a atins arbitrul sau un arbitru asistent atunci când aceştia se află pe terenul de joc;

Page 15: LEGILE JOCULUI

Legea 10INSCRIEREA UNUI GOL

• Înscrierea unui gol• Un gol se consideră înscris regulamentar atunci când mingea a

depăşit în întregime linia de poartă între stâlpii porţii şi pe sub bara transversală, cu condiţia ca, în prealabil, echipa care a înscris să nu fi comis nici o abatere de la Legile Jocuui

• Echipa învingătoare• Echipa care a înscris cel mai mare număr de goluri în timpul jocului

va obţine victoria. Atunci când cele două echipe înscriu un număr egal de goluri sau nu înscriu nici un gol, jocul va fi declarat egal.

Page 16: LEGILE JOCULUI

Legea 11AFARA DIN JOC (OFFSIDE)

• Poziţia afară din joc • A fi în poziţie afară din joc nu constituie greşeală în sine.• Un jucător se află în poziţie afară din joc atunci când este mai aproape de linia porţii adverse, în

acelaşi timp, decât mingea şi penultimul apărător.• Un jucător nu se află în poziţie afară din joc atunci când:• - se află în propria jumătate de teren sau• - se află pe aceeaşi linie cu penultimul adversar sau• - se află pe aceeaşi linie cu ultimii doi adversari.• Abateri• Poziţia afară din joc a unui jucător nu trebuie sancţionată decât dacă, în momentul când mingea este

atinsă de unul din coechipierii săi sau este jucată de unul dintre aceştia, jucătorul, după părerea arbitrului, ia parte activă la joc:

• - intervenind în joc sau• - influenţând un adversar sau• - obţinând un avantaj din această poziţie;• Nu există afară din joc atunci când primeşte mingea direct:• - dintr-o lovitură de la poartă sau• - dintr-o aruncare de la margine sau• - dintr-o lovitură de la colţ.

Page 17: LEGILE JOCULUI

Legea 12Greseli si comportari nesportive

• Lovitură liberă directă• Se va acorda o lovitură liberă directă echipei adverse jucătorului care după părerea arbitrului, comite, din neglijenţă, imprudenţă sau cu o

forţă disproporţionată, una din următoarele şase greşeli:• - loveşte sau încearcă să lovească cu piciorul un adversar;• - sare asupra unui adversar;• - atacă un adversar;• - loveşte sau încearcă să lovească un adversar;• - împinge un adversar.• Se va acorda de asemenea lovituă liberă directă echipei adverse jucătorului care comite una din următoarele patru greşeli:• - atacă un adversar ca să intre în posesia mingii şi atinge adversarul înainte de a juca mingea;• - ţine un adversar;• - scuipă adversar;• - atinge în mod voit mingea cu mâna (cu excepţia portarului în propria suprafaţă de pedeapsă).

• Lovitura de pedeapsă (penalty)• Se va acorda o lovitură de pedeapsă atunci când un jucător comite în propria suprafaţă de pedeapsă una din aceste zece greşeli, indiferent de locul în

care se afla mingea în acel moment, cu condiţia să fi fost în joc.

• Lovitură liberă indirectă• Se va acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse portarului care , aflându-se în propria suprafaţă de pedeapsă comite una din

următoarele patru greşeli:• - ţine mingea în mâini mai mult de şase secunde înainte de a-i da drumul;• - atinge din nou mingea cu mâinile după ce i-a dat drumul, fără ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător;• - atinge mingea cu mâinile după ce i-a fost trimisă intenţionat, cu piciorul, de către un coechipier;• - atinge mingea cu mâinile direct la o aruncare de la margine efectuată de un coechipier.• Se va acorda de asemenea o lovitură liberă indirectă echipei adverse jucătorului care, după părerea arbitrului:• - joacă de o manieră periculoasă;• - împiedică evoluţia unui adversar;• - împiedică portarul să dea drumul mingii din mâini;• - comite alte greşeli nemenţionate în prealabil în Legea 12, pentru care jocul este oprit ca să avertizeze sau să elimine un jucător .

Page 18: LEGILE JOCULUI

• Greşeli care se sancţionează cu avertisment• Un jucător va fi avertizat (cartonaş galben) atunci când comite una din următoarele şapte infracţiuni:• 1. se face vinovat de comportare nesportivă;• 2. îşi manifestă dezaprobarea faţă de deciziile arbitrului prin gesturi sau vorbe;• 3. încalcă cu persistenţă legile jocului;• 4. întârzie reluarea jocului;• 5. nu respectă distanţa prevăzută de regulament la executarea unei lovituri de la colţ sau a unei lovituri libere;• 6. intră sau reintră pe terenul de joc fără permisiunea arbitrului;• 7. părăseşte în mod voit terenul de joc fără permisiunea arbitrului.

• Greşeli care se sancţionează cu eliminare • Un jucător va fi eliminate de pe terenul de joc (cartonaş roşu) atunci când comite una din următoarele şapte

greşeli:• 1. se face vinovat de greşeală gravă;• 2. se face vinovat de comportare violentă;• 3. scuipă un adversar sau oricare altă persoană;• 4. împiedică echipa adversă să înscrie un gol sau opreşte o ocazie evidentă de gol atingând intenţionat mingea

cu mâna (aceasta nu se aplică portarului în propria sa suprafaţă de pedeapsă);• 5. opreşte un adversar care se deplasează către poarta adversă având situaţie clară de înscriere a unui gol,

comiţând o greşeala care se sancţionează cu o lovitură liberă sau de pedeapsă;• 6. foloseşte cuvinte sau face gesturi jignitoare, injurioase sau grosolane;• 7. primeşte al doilea avertisment în cursul aceluiaşi joc.• Un jucător eliminat trebuie să părăsească terenul de joc pe la linia terenului cea mai apropiată precum şi

suprafaţa tehnică.

Page 19: LEGILE JOCULUI

Legea 13LOVITURILE LIBERE

• Categorii de lovituri libere• Loviturile libere pot fi directe sau indirecte.• Pentru executarea unei lovituri libere directe sau indirecte, mingea trebuie să fie oprită în momentul

executării loviturii, iar executantul nu trebuie să atingă mingea a doua oară înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător.

• Lovitura liberă directă• - dacă mingea intră direct în poarta echipei adverse, se va acorda gol;• - dacă mingea este în joc şi intră direct în poarta echipei executantului, se va acorda lovitură de la colţ

echipei adverse.

• Lovitura liberă indirectă• Semnul convenţional al arbitrului • Arbitrul va semnaliza lovitura liberă indirectă, ridicând braţul deasupra capului. El va ţine braţul în această

poziţie până la executarea loviturii libere şi până când mingea atinge un alt jucător sau iese din joc.

• Mingea intră în poartă • Golul va fi acordat numai dacă mingea intră în poartă după ce a atins un alt jucător.• - dacă mingea intră direct în poarta echipei adverse, se va acorda acesteia o lovitură de la poartă;• - dacă mingea este în joc şi intră direct în poarta echipei executantului, se va acorda o lovitură de la colţ

echipei adverse.

Page 20: LEGILE JOCULUI

Legea 14LOVITURA DE PEDEAPSA (PENALTY)

• Poziţiile mingii şi ale jucătorilor• Mingea va fi aşezată pe punctul loviturii de pedeapsă;• Jucătorul executant al loviturii de pedeapsă va fi precis identificat;• Portarul echipei care se apără va sta pe propria linie de poartă, cu faţa la executant, între stâlpii porţii

până când mingea a fost lovită.

• Toţi jucătorii în afara executantului trebuie să se afle:• - în interiorul terenului de joc;• - în afara suprafeţei de pedeapsă;• - în spatele punctului de pedeapsă;• - la cel puţin 9,15 m de punctul de pedeapsă.

• Arbitrul• - nu trebuie să dea semnalul de executare a loviturii înainte ca jucătorii să se fi plasat conform Legii;• - hotărăşte când este considerată executată lovitura de pedeapsă.

• Procedura• - executantul loviturii de pedeapsă trebuie să trimită mingea spre înainte;• - el nu trebuie să joace mingea a doua oară înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător;• - mingea va fi în joc îndată ce a fost lovită cu piciorul şi s-a mişcat spre înainte.

Page 21: LEGILE JOCULUI

Legea 15ARUNCAREA DE LA MARGINE

• Dintr-o aruncare de la margine nu se poate înscrie un gol direct• Aruncarea de la margine se va acorda:• - atunci când mingea a depăşit în întregime linia de margine, fie pe pământ, fie în

aer;• - pe locul în care mingea a depăşit linia de margine;• - echipei adverse jucătorului care a atins mingea ultima dată.• Procedura• În momentul aruncării de la margine, executantul trebuie:• - să fie cu faţa la terenul de joc• - să aibă o parte a fiecărui picior pe linia de margine sau în exteriorul acestei linii;• - să ţină mingea cu ambele mâini;• - să arunce mingea din spate şi pe deasupra capului.• Executantul nu trebuie să atingă din nou mingea înainte ca aceasta să fi fost

atinsă de un alt jucător.• Toţi jucătorii adverşi trebuie să se afle la cel puţin 2 metri de locul aruncării d ela

margine.• Mingea va fi în joc în momentul în care a intrat pe terenul de joc.

Page 22: LEGILE JOCULUI

Legea 16LOVITURA DE LA POARTA

• Se poate înscrie un gol direct din lovitură de la poartă, dar numai împotriva echipei adverse.

• Se va acorda o lovitură de la poartă atunci când mingea, atinsă ultima oară de un jucător al unei echipe a depăşit în întregime linia de poartă, fie în aer, fie pe pământ, fără să fi fost înscris gol conform Legii 10.

• Procedura• - mingea va fi aşezată într-un punct oarecare al suprafeţei de poartă şi va

fi lovită cu piciorul de un jucător al echipei în apărare;• - jucătorii echipei echipei adverse trebuie să se afle în afara suprafeţei de

pedeapsă până când mingea intră în joc;• - executantul nu trebuie să joace mingea a doua oară înainte ca aceasta

să fi fost atinsă de un alt jucător;• - mingea va fi în joc îndată ce va fi trimisă cu piciorul direct în afara

suprafeţei de pedeapsă.• Dacă mingea nu este trimisă direct în afara suprafeţei de pedeapsă

lovitura de la poartă se va repeta.

Page 23: LEGILE JOCULUI

Legea 17LOVITURA DE LA COLT

• Se poate înscrie un gol direct dintr-o lovitură de la colţ, dar numai împotriva echipei adverse.

• O lovitură de la colţ se va acorda atunci când mingea, atinsă ultima oară de un jucător al echipei în apărare, a depăşit în întregime linia de poartă, fără să fi fost înscris un gol conform Legii 10.

• Procedura• - mingea va fi aşezată în interiorul arcului de cerc de la colţul terenului

de joc;• - steagul de la colţul terenului nu se poate înlătura;• - jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la cel puţin 9,15 m de minge

până când aceasta intră în joc;• - mingea va fi lovită cu piciorul de un jucător al echipei în atac;• - mingea va fi în joc imediat după ce a fost lovită cu piciorul şi s-a mişcat;• - executantul nu trebuie să joace mingea a doua oară înainte ca aceasta

să fi fost atinsă sau jucată de un alt jucător.