8
 LEGILE LUI JOHANNES KEPLER

Legile lui Kepler1

Embed Size (px)

Citation preview

8/3/2019 Legile lui Kepler1

http://slidepdf.com/reader/full/legile-lui-kepler1 1/8

8/3/2019 Legile lui Kepler1

http://slidepdf.com/reader/full/legile-lui-kepler1 2/8

Johannes Kepler (27 decembrie 1571 - 15 noimebrie 1630) a fost un matematiciaastronom si naturalist german. A formulat şi confirmat legile

mişcării planetelor (Legile lui Kepler). În matematica este considerat precursor alcalculului integral.Kepler s-a născut în Weil der Stadt / Wurttemberg, Germania şi a studiat teologia la Universitatea din Tubingen,pe care a absolvit-o în 1588.În 1600, Kepler a început să colaboreze cu Tycho Brahe la propunerea acestuia.Un mai târziu,Tycho a decedat,dar Kepler se remarcase atât de mult între timp,încâtal 2-lea,împaratul Sfântului Imperiu Roman,l-a numit imediat matematician impelocul lui Tycho,funcţie pe care a deţinut -o tot restul vieţii.

8/3/2019 Legile lui Kepler1

http://slidepdf.com/reader/full/legile-lui-kepler1 3/8

LEGILE LUI KEPLER

În astronomie,Legile lui Kepler descriu mişcările planetelor în jurul soarelui (sau steleisistemului solar respectiv) şi în general comportamentuloricărui sistem dedouă corpuri între careacţionează o forţă invers proporţională cu

pătratul distanţei. Aceste legi nu sunt valabile decât în cadrul mecanicii

newtoniene.Cele trei legi aufost enunţate la începutul secolului alXVII -lea de astronomul german Johannes Kepler,utilizând observaţiile făcute deastronomuldanez Tycho Brahe asupra orbitei planetei Marte. Primele două legiau fost publicate în 1609 în"Astronomia nova" , cea de a treia în 1619 în lucrarea"Harmonices mundi" . Aceste teze au dus la rupereadefinitivă cu credinţa ce durasetimp de secole, după care planetele s-ar fimişcat în jurul soarelui pe traiectoriicirculare.

8/3/2019 Legile lui Kepler1

http://slidepdf.com/reader/full/legile-lui-kepler1 4/8

PRIMA LEGE

1) Planeta se mişcă în jurul stelei pe o orbită eliptică, în

care steaua reprezintă unul din focar e. Astronomii începând de la Ptolemeupână la Nicolaus Coperniccredeau că planetele se mişcă petraiectorii circulare sau traiectoriicare pot fi obţinute din suprapunereamai multor traiectorii circulare. Johannes Kepler, în1609, acontrazisaceastă presupunerefalsă.

Dupăstudiul materialelor rezultate din observaţiileminuţioase a lui Tycho Brahe,el adedus că planetele se mişcă petraiectorii eliptice.

8/3/2019 Legile lui Kepler1

http://slidepdf.com/reader/full/legile-lui-kepler1 5/8

A DOUA LEGE

2)Linia dreaptă care uneşte planeta cu steaua ("raza vectoare a

planetei") mătură arii egale în perioade de timp egale.Din aceasta lege, numităa ariilor egale ,rezultă că planeta se mişcă cel mairepede atunci când este cel mai aproapede Soare (la periheliu) şi cel mai încetatunci când este cel mai departe de el (laafeliu). În cazulPământului,raza vectoare mătură într-o secundăo arie de peste 2miliarde kmpătraţi.

8/3/2019 Legile lui Kepler1

http://slidepdf.com/reader/full/legile-lui-kepler1 6/8

A TREIA LEGE

3)Pătratul perioadei de revoluţie a planetei este proporţional cu cubul distrantei de la soare .

Deci,cu cât oplanetă se află mai aproape de soare,cu atât îşi vaîncheia mai târziu ciclul de revoluţie.

8/3/2019 Legile lui Kepler1

http://slidepdf.com/reader/full/legile-lui-kepler1 7/8

Legile lui Kepler au constituit baza pentru formularea legilor graaţieide către Isaac Newtonşi au o deosebită importanţăpentruînţelegerea mişcăriicorpurilorcereşti,de exemplu aPământului şi

a celorlalte planete în jurul Soarelui, sau a Lunii şi a sateliţilor artificiali în jurul Pământului.De asemenea,lui îi revin marile mîn dezvoltarea teoriei opticii.(luneta Kepler)

Johannes Kepler moare la 15 noiembrie 1630 înRegensburg,Germania, în vârstă de 59de ani. În memoria lui, Universitatea din Linzpoartă numelede "Johannes-Kepler-Universität

8/3/2019 Legile lui Kepler1

http://slidepdf.com/reader/full/legile-lui-kepler1 8/8