of 32 /32
8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 1/32 1 LEDENIŠKE OBLIKE IN PROCESI 2  

Ledeniška akumulacija in oblike

Embed Size (px)

Text of Ledeniška akumulacija in oblike

Page 1: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 1/32

1

LEDENIŠKE OBLIKE IN PROCESI 2 

Page 2: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 2/32

2

LEDENIŠKA AKUMULACIJA 

• Poleg ledu prenašajo ledeniki s sabo velike količine kamnitega drobirja vsehvelikosti. Glede na položaj razlikujemo: 

•  – bočna morena (na robovih ledenika) 

•  – srednja morena (nastane iz bočnih moren po zlitju dveh ledenikov) 

•  – talna morena (na dnu ledenika)

•  – čelna morena (kupi gradiva, kjer se ledenik stalil – praviloma polkrožni nasipi) 

Page 3: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 3/32

3

• Tudi do 100 m visoki nasipi

čelnih moren nastanejo tako, danapredujoči ledenik s podlagepostrga vse nesprijeto gradivo.

Ko enkrat doseže končno točko,tu vztraja nekaj časa, kupmorenskega gradiva pa se

povečuje še ob občasnih

ledeniških sunkih. 

Page 4: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 4/32

4

Page 5: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 5/32

5

Page 6: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 6/32

6

Jezero za bočno moreno ledenika na Grenlandiji 

Page 7: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 7/32

7Bočna morena ledenika Bionnassay pod Mont Blancom 

Page 8: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 8/32

8

Bočna morena ledenika Torkees vskupini Granatspitze (Avstrija) 

Page 9: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 9/32

9

Čelna morena ledenika Debelinamet v Durmitorju (Črna gora) 

Page 10: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 10/32

10

Čelna morena soškega ledenika pri Selih 

Page 11: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 11/32

11

Umikalna morena pri Stari Fužini 

Page 12: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 12/32

12

Umikalna morena pri Stari Fužini 

Page 13: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 13/32

13

• Pri kontinentalni poledenitvi se čelo ledenikov manj premika in ostaja na istemmestu dolgo časa. Ledenik deluje kot "tekoči trak" in nanosi velike količinegradiva najrazličnejših frakcij. 

Page 14: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 14/32

14

• Po umiku ledu ostanejo na ravnini značilne ledeniške akumulacijske oblike,mdr. različni morenski nasipi (talna, čelna, umikalna morena), eskerji, drumlini,kami, pred vsem pa obsežna peščeno-prodna ravnina (sander).

Page 15: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 15/32

15

Pokrajina v čelnih morenah v Mecklenburgu 

Page 16: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 16/32

16

Pokrajina v čelnih morenah v Mecklenburgu 

Page 17: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 17/32

17

Pokrajina v čelnih morenah v Schleswig-Holsteinu

Page 18: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 18/32

18

• Po umiku ledu obsežnepovršine prekriva talna morena 

 – mešanica najrazličnejšega,

nesortiranega gradiva z velikimdeležem glinenih mineralov(kemično prepereli najfinejšidelci + od drugod postrgana

preperelina), zato površjepraviloma mokrotno: v ravnem

površju so številne plitvekotanje in v njih jezera ali barja

ter neurejen vodni odtok.

Page 19: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 19/32

19

Page 20: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 20/32

20

• Marsikje po območjih nekdanje kontinentalne poledenitve so raztreseni številniledeniški balvani ali eratični bloki, ki so z vidika poljedelstva nekoliko

"problematični", vendar marsikdaj tudi pomembni pokrajinski elementi (naravneznamenitosti).

Page 21: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 21/32

21

Page 22: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 22/32

22

Page 23: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 23/32

23

• Pred pasom čelnih moren (nizke vzpetine iz peščeno-gruščnatega gradiva) soobsežne naplavne ravnice, ki so jih nasule reke izpod ledenikov – sanderji.

Zgrajene so iz peščenih in prodnih fluvioglacialnih naplavin, z njih so ob viškupoledenitve vetrovi spihali najfinejše delce in jih kot puhlico odložili dlje proti

 jugu (npr. ob s. robu sredogorja, v j. Ukrajini in j. Rusiji, Panonski nižini). 

Page 24: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 24/32

24

Skaftafellsjökull - sander v smeri proti morju

Page 25: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 25/32

25

• Številne akumulacijske oblike nastajajo tudi pod ali ob ledenih masah in seohranijo v obliki različnih vzpetin, potem ko se ledenik umakne. Najpogostejšeoblike so:

• Drumlini so nizke vzpetine, podobne kitovim hrbtom, in zgrajene iz talne

morene. Imajo značilno obliko (strmo stran v smeri, od koder pritekal ledenik inpoložen hrbet v nasprotni smeri) in kažejo smer premikanja ledenika. Nastanekni povsem jasen:

•  – ali z ledeniško erozijo v predhodno odloženi talni moreni 

•  – ali z akumulacijo pod ledom, kjer bilo veliko drobirja in lokalno zmanjšani tlak 

Page 26: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 26/32

26

Page 27: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 27/32

27

Page 28: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 28/32

28

• Kame (izg. kejm) je vzpetina nepravilne oblike, ki nastane iz fluvioglacialnega

gradiva, odloženega na ledenik ali ob njega. 

Page 29: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 29/32

29

Kame terasa – pri Stari Fužini 

Page 30: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 30/32

30

• Eskerji so vijugasti hrbti, zgrajeni iz peščenih in prodnatih nanosov, ki jih jevoda odložila v tunelih pod ali v ledeniku. Ko se je led stalil, je ostala samonaplavina v obliki takih hrbtov. Veliki so od 3 –300 m in dolgi tudi do 500 km.

Page 31: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 31/32

31

Page 32: Ledeniška akumulacija in oblike

8/16/2019 Ledeniška akumulacija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-akumulacija-in-oblike 32/32

32