of 29 /29
8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 1/29

Ledeniška erozija in oblike

Embed Size (px)

Text of Ledeniška erozija in oblike

Page 1: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 1/29

Page 2: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 2/29

2

LEDENIŠKA EROZIJA 

• V ledenikih je polno trdih delcev, od najfinejšega prahu do velikihbalvanov. V led pridejo ali tako, da jih ledenik odtrga od podlage ali da

nanj padejo z bližnjih pobočij. 

• To gradivo daje ledenikom zelo veliko erozijsko zmožnost, saj v ledzamrznjeni kosi skal intenzivno dolbejo podlago, finejši delci pa jo gladkospolirajo.

Page 3: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 3/29

3

Page 4: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 4/29

4

Mt. Rainier National Park (Wonderland Trail)

Page 5: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 5/29

5

• Pri ledenikih v Alpah in drugih gorstvih izven polarnega sveta je bistveno,

da so pleistocenski ledeniki le preoblikovali dotedanje površje, ki je bilorezultat preperevanja in fluvio-denudacijskih procesov. Tudi naše Alpe soimele pred poledenitvijo zaobljene oblike in bile prekrite s preperelino.

Page 6: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 6/29

6

• Na začetku vsake poledenitve se je v višjih legah začel nabirati led. Zzmrzalnim preperevanjem in premikanjem ledu navzdol so nastale krnice,

ki se počasi pomikajo nazaj in imajo vse bolj strme stene. 

Page 7: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 7/29

7

• Ledeniki se iz krnic stekajo proti glavni dolini, ki ji sčasoma izdelajoznačilni profil v obliki črke U (koritasta dolina). Praviloma nastanejo iz

predhodnih rečnih dolin. 

• Tudi stranske doline dobijo z ledeniško erozijo značilno U obliko, vendarimajo manj ledu, zato se počasneje poglabljajo in po umiku ledenikovobvisijo nad glavno dolino – obvisele doline.

 

Page 8: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 8/29

8

• Za ledeniške doline jeznačilen neenakomerenstrmec – menjavajo se

ravnejši odseki ali plitvekotanje z jezeri instrmejši odseki – 

dolinske stopnje (pri

nas npr. v dolinah Kot,

Vrata, Planica). Potoki iz

stranskih, obviselih

dolin, pogosto padajo vglavno dolino kot

slapovi.

• Zaradi poglobitve dolin

in rezanja pobočij so vledeniških dolinahpogosti podori (pri nas

mdr. pri Jesenicah in

Srpenici).

Page 9: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 9/29

9

• Ledeniška (U-dolina) – nastanek koritastega prečnega prereza 

Page 10: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 10/29

10

Dolina Yosemite

Page 11: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 11/29

11

Dolina Yosemite –ledeniško erodirano površje 

Page 12: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 12/29

12

Dhukur Pokhari (Anapurna)

Page 13: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 13/29

13

Dolina reke Lütschine

Page 14: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 14/29

14

Ledeniška dolina Glencoe (Škotska) 

Page 15: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 15/29

15

Logarska dolina

Page 16: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 16/29

16

Sognefjord

N t k k i

Page 17: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 17/29

17

Nastanek krnice

• Krnica je polkrožna, v smeri po pobočju navzdol odprta kotanja na gorskempobočju; na notranji strani jo praviloma obdajajo strme stene, na zunanjistrani jo od pobočja loči bolj ali manj izrazit prag. 

• Krnica nastane z nivacijskimi procesi iz manjše kotanje, v kateri se dlje časazadržuje sneg. Ti procesi so najizrazitejši pod in v neposredni bližini snega,kjer kamnina močneje mehanično razpada (na karbonatni tudi korozija). 

Page 18: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 18/29

18

Page 19: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 19/29

19

Page 20: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 20/29

20

Zahodna globel (Western Cwm)

pod Everestom

Page 21: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 21/29

21

Krnica Cwm Cau, Snowdonia, Wales

Page 22: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 22/29

22

Krnica Coire Mhic Fearchair, Škotska 

Page 23: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 23/29

23Krnica Seekar (Golica-Koralpe)

Page 24: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 24/29

24Krnica Pastirci pod Kamniškim sedlom 

Page 25: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 25/29

25

Ledeniška grbina (roche moutonnée) 

• Asimetrična vzpetina v živoskalni podlagi, nastala s selektivnimdelovanjem premikajočega se ledu: položno pobočje je v smeri, od koder jeprihajal ledenik (na tej strani močnejša ledeniška erozija, zaradi

povečanega tlaka se nekaj ledu stali), strmejše in razčlenjeno pobočje nanasprotni strani (tu več vode zamrzne zaradi zmanjšanja tlaka in ta led trgakose kamnine iz podlage).

Page 26: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 26/29

26

Page 27: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 27/29

27

Ledeniška grbina (Golica-Koralpe)

Page 28: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 28/29

28

Orjen – ledeniška grbina nad Zvečavo 

Page 29: Ledeniška erozija in oblike

8/16/2019 Ledeniška erozija in oblike

http://slidepdf.com/reader/full/ledeniska-erozija-in-oblike 29/29

29

Pasterze – ledeniško zglajeno površje