Lectric 7 October

  • View
    462

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Lectric 7 October

  • 1. Module Public Relations

2. Even voorstellen Wie is Marcel Olislagerswww.linkedin.com/in/marcelolislagers twitter.com/marcel020 marcel.olislagersWie is My Reputation
3. Centrum voor Personal Branding en Online Reputatie
4. De relevantie van Social Media op Public Relations
5. Inhoud
Public Relations in vroegere dagen
De relevantie van Social Media op Corporate Websites
Online Reputatiemanagement en Online Monitoring
Shift van PR 1.0 naar PR 2.0
Faciliteren van journalisten in digitale omgeving
Social Newsroom in een Public Relations Strategie
Cases Social Newsroom
Rich Media Persberichten 2.0
Personal PR ontmoet Corporate PR
6. Definitie Public Relations
bevorderen van wederzijds begrip
Visie
Missie
Positionering
7. Stakeholder
8. Maatschappelijk krachtenveld
9. Public Relations en specialisaties
10. Taken Public Relations
11. Taken Public Relations
Lobbyen
Benvloeding publieke opinie
Speciale evenementen
Ghost writing
Fluistercampagne
Perscommuniques
12. De Kredietcrisis; inzet van PR in 2008
Hoe gebruikten de grootste en verzekeraars banken internet om hun financile achterban informeren.
Hun beloften: tijdige, transparante en accurate financile informatie
13. Zoektocht naar de kredietcrisis eind 2008
Zoeken op kredietcrisis leverde 414.000 hits (Google.nl)
credit crunch leverde 7.911.000 hits (Google.com)
14. Wat doen de banken & verzekeraars op internet?Bron: 2008
Citigroup (afschrijvingen: $ 42,9 miljard)
kredietcrisis komt op de homepage niet direct aan bod. Wel over Citigroups groei in Japan en de benoeming van een nieuwe Chief Innovation Officer.
Ook op de IR (Investor Relations) is informatie over de kredietcrisis blijkt lastig te vinden.
15. Wat doen de banken & verzekeraars op internet?Bron: 2008
UBS (afschrijvingen: $ 38,2 miljard)
Op de investeerders homepage prijken de resultaten van Q1 2008. Als je doorklikt naar het bijbehorende persbericht maken de Zwitsers melding van hun verliezen en de afschrijvingen als gevolg van de kredietcrisis .
UBS heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken van de kredietcrisis . Na even zoeken op UBS blijkt het onderzoeksrapport (50 paginas) te vinden op de paginas over de algemene aandeelhoudersvergadering.
Het blijft echter ook bij UBS lastig om snel toegang te krijgen tot de essentials over de kredietcrisis .
16. Wat doen de banken & verzekeraars op internet?Bron: 2008
Bear Stearns (afschrijvingen: $ 3,2 miljard
en overgenomen door JP Morgan Chase)
Bear Stearns heeft zich als gevolg van de kredietcrisis moeten laten overnemen. De koers van het aandeel van $ 160 naar ruim onder de $ 10.
Op de website stond tot in juni 2009, dus ruimschoots na de start van de crisis, de volgende introductie: Al 83 jaar lang winstgevend, nooit een verliesleidend jaar. Het lijkt erop dat de kredietcrisis bij Bear Stearns tot een online identiteitscrisis heeft geleid.
Actuele en gedetailleerde informatie over de kredietcrisis blijkt lastig te vinden.
17. Belofte transparantie onvoldoende ingelost
Internet biedt prachtige kansen om up-to-date en transparant te communiceren met wereldwijd verspreide financile doelgroepen.
Zeker gezien het gebruik van Google door de Stakeholders.Denk aan de bijna 8 miljoen hits op Google voor de zoekterm credit crunch.
De grote financile instellingen die in dit geval de primaire bron van informatie zijn hullen zich nog teveel in stilzwijgen.
Je zou ook in 2008 verwachten dat bedrijven over zon belangrijk thema transparanter en toegankelijker communiceren.
18. Naam PR nog van deze tijd ?
Term 'PRonduidelijk en te pas en te onpas gebruikt
Kortom: time to change!?
Corporate Landscape ManagementStakeholderManagementIdentityManagement Influencer Management Public Influencer ManagementCorporateEnvironmentManagement Corporate RelationsManagement...etc....
19. Online Reputatie Pers en Social Media
20. Wat is online reputatie ?
Niet
Zoeken op je merknaam in Google
Google benvloeden met trucs om negatieve resultaten weg te drukken
Wel
Relaties met alle stakeholders
Methodiek om je relatie met stakeholders inzichtelijk te maken en gericht te verbeteren
Actief positief communiceren via diverse online 2.0 tools.
21. Het belang van Online Reputatiemanagement
Het proactief en/of reactief benvloeden van de online publieke opinie teneinde een goede reputatie te verkrijgen of te behouden.
Een merk valt of staat met haar reputatie. Op corporate niveau, merkniveau en op persoonlijk niveau (denk aan de CEO).
Online worden reputaties sneller dan ooit gemaakt of gebroken; het merk is een speelbal van de publieke opinie
Merken staan niet buitenspel in deze online omgeving
Te weinig PR Bureaus besteden hier aandacht aan !
22. Online Monitoring
23. Wat is Online Monitoring ?
Webmonitoring (Luisteren)
Het monitoren van bedrijven, producten.
Herken de benvloeders.
Het volgen van trends en Bereik.
Vaststellen van Sentiment.
Meest invloedrijke websites, bloggers en twitter gebruikers.
Identificeren van potentile PR crisis.
Het in kaart brengen van nieuwe content (Traceren van Buzz):
Sociale media
24. 25. 26. Monitor en analyseer de Online Reputatie
27. Monitor en analyseer de Online Reputatie
28. Hoe anticiperen op toekomst social web?
Handel snel.
Maximale transparantie.
Connect met online ambassadeurs.
Breng website in delen.
13% gelooft in corporate of product advertising.
78% gaat af op aanbevelingen van mensen.
29. Public Relations
De shift van PR 1.0 naar PR 2.0
30. Uitgangspunten van moderne PR
Van woordvoerder naar woordhoorder!
Vroeger via een select aantal journalisten. Nu vijf keer zoveel bloggers, journalisten.
Je kan niet iedereen, nog n op n benaderen. Keuze voor kennen van alle relevante contacten. Woordhoorder zijn dus...
Waarom iemand benaderen met een verhaal?D perslijst bestaat niet meer.
Prio op medialijst. Met alles en iedereen daarop die over bepaalde onderwerpen invloedrijk kan communiceren met anderen.
Wie je kent is dan dus minstens zo belangrijk als wat je kent !
31. Van PR 1.0 naar PR 2.0
Via rss-feeds en weblogs wordt nieuws razensnel opgepakt en verspreidt.
Online journalisten zien het web als een sociaal-culturele omgeving.
Nieuws is niet langer schaars; iedere blogger gebruikt en hergebruikt.
Journalisten brengen boodschappen over via podcasts, online videos of weblogs; gebruiken links van de informatie die er al is op diverse websites.
Belangrijke vragen:
Hoe zorg je ervoor dat bloggers over je schrijven?
Hoe zorg je dat consumenten optreden als ambassadeur?
Hoe ga je om met klachten op het web?
32. Public Relations 2.0
6 Stappen voor PR 2.0
33. Stap 1 voor PR 2.0
In plaats van te beginnen met hard te roepen, geldt ook voor PR 2.0:

  • Luister eerst naar je doelgroep !

34. Wat zeggen en schrijven ze over je? Bijvoorbeeld:
Monitor online conversatie van je doelgroep via tools zoals Google/alerts en Technocrati.
Zoek regelmatig via Google op de naam van je organisatie, dienst of product n op keywords die je doelgroep gebruikt
35. Stap 2 voor PR 2.0 : beschrijf de relatie met je doelgroep
Breng de RELATIE met je doelgroep in kaart.
Wat is de huidige situatie?
En wat is de gewenste?
Hoe ziet je doelgroep de relatie en welk voordeel heeft de doelgroep bij een relatie met jouw organisatie of merk?
Wat zijn de verwachtingen van beide partijen?
36. Stap 3 voor PR 2.0 : beschrijf je off- en online speelveld
PR 2.0 gaat over het opbouwen van relaties.
Dan is het niet alleen belangrijk om de relaties zlf te beschrijven, maar ook het speelveld waarin je werkt.
Beschrijf welke off- en online media relevant zijn. Geef vervolgens aan wie de meest invloedrijke mensen, organisaties en individuele participanten zijn bij deze media.
37. Stap 4 voor PR 2.0: raak vertrouwd met de media
Raak vertrouwd met de media die je doelgroep consumeert. Volg traditionele media, nieuwe media (sites, blogs) die je doelgroep leest, luistert en bekijkt.
Op deze manier krijg je inzicht in welke onderwerpen scoren en kun je nieuwe invalshoeken voor een onderwerp zoeken.
Onderhoud mediarelaties zorgvuldig. Ga in gesprek met een journalist of blogger over hoe hij tegen een bepaald onderwerp aan kijkt en waarom hij wil plaatsen.
Streef naar samenwerking: jij hebt input en de journalist of blogger kan op basis daarvan een verhaal vertellen.
38. Stap 5 voor PR 2.0 : zoek de nieuwswaarde
Stel jezelf de vraag: waarom zou men dit doorvertellen?
Themas die nieuwswaardig zijn:

  • Paradox

39. Crisis/verandering 40. Human interest 41. Maatschappelijke discussie/issuesBelangrijk: lever bewijs voor de nieuwswaarde:

  • Third party endorsement.

42. Onafhankelijk onderzoek, 43. Testimonials van klanten en 44. Quotes autoriteiten.