Click here to load reader

Internetrecht presentatie - Alexander Singewald (LECTRIC)

 • View
  2.474

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie van Alexander Singewald op IAM10 / Marcom over internetrecht en privacy wetgeving.

Text of Internetrecht presentatie - Alexander Singewald (LECTRIC)

 • 1.
  • Nevenfuncties:
 • secretaris Beroepscommissie Onderzoek en Statistiek;
 • voorzitter van de Plantronics Telesales Team Trophy;
 • DM Man van het Jaar 2004
  • Curriculum vitae:
  • Nederlands recht specialisatie strafrecht (1984-1989)
  • Beleidsmedewerker/onderzoeker Registratiekamer (1989-1992)
  • Adjunct directeur DMSA (1992-1998)
  • CEO Singewald Consultants Group BV (1998-)

Alexander J.J.T. Singewald CEO Singewald Consultants Group BV Website: www.privacy.nl Adres: Weteringstraat 5 1431 BB Aalsmeer Postadres: Postbus 295 1430 AG Aalsmeer Telefoon:0297 369 767 Telefax: 0297 369 545 E-mail: [email protected] KvK: 34117959 Twitter: twitter.comscglaw 2. Agenda

 • Ontwikkelingen
  • Cookies
  • OBA
  • Profiling
 • Kanalen management
  • Regels per kanaal
   • Tell a friend

3. Laat daarvoor uw visitekaartje achter in de drop box. Schrijf u nu in voor deLECTRIC-nieuwsbrief en maak kans op een Leergang Social Media t.w.v. 2675,- 4. Dit is dus een klein promotioneel kansspel

 • Gedragscode promotionele kansspelen is van toepassing
 • Reglement niet nodig
 • De vraag is: wie betaalt de kansspel belasting ?

5. Historische cyclus 2002 Directive on privacy and electronic CommunicationsRegulation on the use of channels 2010-? Revision Directive on privacy and electronic Communications Focus: Regulation on cookies/techniquesDraft Recommendation Council of Europe on profiling Focus: Regulation on profiling techniques Discussions OBA 1995 Directive on data protection Regulation on the use of data for (DM) purposes 6. Overzicht kanalen E-mail z akelijk E-mailconsumenten Europese richtlijnen Wetgeving Zelfregulering Direct mail vaste telefoon Fax Automatische belautomaten Ongeadresseerd Mobiele telefoon Sms / mms Wet bescherming persoonsgegevens Telecommunicatiewet Toestemming cookies 7. Cookies / OBA

 • Nieuw artikel 11.3a Telecommunicatiewet
 • Implementatie, mei 2011
 • 1. Een ieder die door middel van elektronische communicatienetwerkentoegangwenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenstop te slaanin de randapparatuur van de gebruiker, dientvoorafgaandaan de daadwerkelijke toegang of opslag de gebruiker:
 • a. op eenduidelijke en nauwkeurige wijze te informerenomtrent de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan, en
 • b.ondubbelzinnig toestemming te vragenen deze te verkrijgen voor de desbetreffende handeling.

8. Cookies / OBA

 • 2. De in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten zijn ook van toepassing in het geval op een andere wijze dan door middel van een elektronisch communicatienetwerk wordt bewerkstelligd dat via een elektronisch communicatienetwerk gegevens worden opgeslagen of toegang wordt verleend tot op het randapparaat opgeslagen gegevens.
 • 3. Het bepaalde in het eerste lid en tweede lid isnietvan toepassing, voor zover het de technische opslag of toegang tot gegevens betreft met als uitsluitend doel:
 • a. deverzending van communicatieover een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, of
 • b.de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienstvan de informatiemaatschappijte leveren en de opslag of toegang tot gegevens daarvoor strikt noodzakelijk is .
 • 4. Bij ministerile regeling kunnen in overeenstemming met Onze Minister van Justitie nadere regels worden gegeven met betrekking tot de in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten. Het College bescherming persoonsgegevens wordt om advies gevraagd over een ontwerp van bedoelde ministerile regeling.

9. Huidige regelgeving /Cookies

 • Artikel 4.1
 • 1.Een ieder die door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een abonnee of gebruiker van openbare elektronische communicatiediensten dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de abonnee of gebruiker van openbare elektronische communicatiediensten, dient voorafgaand aan de desbetreffende handeling de abonnee of gebruiker:
  • a. op een duidelijke en nauwkeurige wijze te informeren omtrent de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan, en
  • b. op voldoende kenbare wijze gelegenheid te bieden de desbetreffende handeling te weigeren.
 • 2.Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing, voor zover het de technische opslag of toegang tot gegevens betreft met als uitsluitend doel:
  • a. de verzending van communicatie over een openbaar elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken, of
  • b. de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren en de opslag of toegang tot gegevens daarvoor strikt noodzakelijk is.
    • Besluit universele dienstverlening en eindgebruikers belangen

10. Profiling

 • Raad van Europa
  • Concept aanbeveling recommandation
   • Inwerkingtreding etc isvolstrekt onduidelijk
  • In principe verboden dan tenzij met toestemming mits de volgende informatie wordt gegeven:

11. Centrale vraag

 • Welk kanaal staat open, bij welke klant prospect?
 • Welk percentage is geblokkeerd?
 • Welk percentage toestemming?

12. Media: B-to-C

 • Geadresseerde mail: opt-out | zelfregulering | wetgeving
 • Spraak telefoon: opt-out | wettelijke regeling
 • Fax: opt-in | wettelijke regeling
 • Automatisch belautomaten
 • zonder menselijke
 • tussenkomst, opgenomen
 • boodschap: opt-in | wettelijke regeling
 • E-mail: opt-in/soft opt-in | wettelijke regeling
 • Ongeadresseerde mail: opt-out | zelfregulering

13. Aantallen Bel-me-niet register 14. Handhaving 15. 16. Media: B-to-B

 • Geadresseerde mail: geen regeling
 • Spraak telefoon: deels regeling so/ho
 • Fax: opt-in | wettelijke regeling
 • Automatisch belautomaten
 • zonder menselijke
 • tussenkomst, opgenomen
 • boodschap: opt-in | wettelijke regeling
 • E-mail: opt-in/soft opt-in/uitzondering | wettelijke regeling
 • Ongeadresseerde mail: opt-out | zelfregulering

17. Tell-a-friend

 • Rechtsoordeel Cbp en OPTA 3 december 2008
 • Verzenden via het platform van de adverteerder, niet via het eigen mailprogramma
 • Vier voorwaarden voor rechtmatige tell-a-friend actie:
  • de tell-a-friend actie dient volledig op eigen initiatief te zijn van de vriend (de initiatiefnemer). Daarbij mag er geen kans meer op een beloning zoals een prijs of extra kans op een prijs worden voorgesteld, niet voor de ene vriend, ook niet voor de andere vriend;
  • voor de ontvangende vriend moet duidelijk zijn welke vriend de e-mail heeft toegestuurd, zodat de ontvangende vriend de andere vriend (de initiatiefnemer) daarop kan aanspreken;

18. Tell-a-friend

 • Vier voorwaarden voor rechtmatige tell-a-friend actie:
  • de vriend (de initiatiefnemer) moet, voor verzending van de e-mail, inzicht hebben in het volledige bericht dat uit zijn of haar naam wordt verzonden naar de ontvangende vriend, zodat de verzendende vriend (de initiatiefnemer) hiervoor de verantwoordelijkheid kan nemen; en
  • de e-mail adressen en andere persoonsgegevens mogen slecht worden gebruikt voor nmalige verzending en niet verder worden verwerkt of bewaard.

19. Samenvatting

 • Kanalen en technieken zullen juridiseren
 • Volg de media voor de ontwikkelingen
 • Vragen

20. D internetopleider van Nederland We zien u graag op onze stand!nummer 26

Search related