LATAR BELAKANG TAMADUN

  • Published on
    26-Dec-2015

  • View
    71

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>LATAR BELAKANG TAMADUNJelaskan latar belakang tamadun India Kedatangan orang Aryan telah meruntuhkan Tamadun Indus.Kedatangan orang Aryan telah membawa budaya baru kepada masyarakat lembah IndusZaman ini dikenali sebagai Zaman VedikZaman Vedik diambil sempena kelahiran kitab-kitab VedaMerupakan permulaan kehidupan beragama dan kelahiran agama HinduSelepas bertapak di lembah sungai Indus, mereka beralih ke lembah GangesTerdapat dua bentuk kerajaan dalam tamadun Indus,Kerajaan Janapada (kerajaan kecil) dan Mahajanapada (kerajaan besar). Chandragupta Maurya membentuk empayar pertama India setelah menyatukan seluruh kerajaan kecil di India Utara</p> <p>SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRANNyatakan bentuk pentadbiran peringkat awal tamadun IndiaMempunyai dua bentuk kerajaan pada peringkat awal kerajaan kecil dan kerajaan besarKerajaan kecil bersifat kepuakan dan tidak beraja.Kerajaan besar diketuai oleh raja seperti kerajaan Kashi dan Kasola</p> <p>Jelaskan ciri-ciri pemerintahan beraja dalam tamadun IndiaRaja mengamalkan kuasa mutlak.Raja dianggap suci dan perlu dihormati.Kedudukan raja diperkukuhkan dengan upacara ritual...Brahmin menjadi penasihat raja.Golongan ksyatria menjadi pemerintah tertinggi serta merupakan golongan dominan</p> <p>Jelaskan mengenai Empayar Maurya dalam tamadun India Chandragupta Maurya membentuk empayar Maurya dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India.Chandragupta Maurya mengubah status raja kepada maharaja.Empayar Maurya meliputi kawasan Teluk benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush.Ibu negaranya terletak di Pataliputra.Zaman kegemilangan pada zaman maharaja Asoka.Kegemilangan ini disebabkan Asoka berjaya menamatkan Perang Saudara selepas kematian ayahnya, Bindusara dan menakluki negeri Kalinga.Selepas Perang Kalinga, Asoka menekankan keamanan dan kemajuan sosial dan dasar penaklukan melalui penyebaran agama Buddha.Asoka mewujudkan birokrasi pentadbiran dalam pemerintahan</p> <p>Jelaskan mengenai Perang Kalinga Berlaku pada masa pemerintahan Asoka.100 000 telah terkorban dan 150 00 cedera.Menyedarkan Asoka tentang penderitaan dan kematian.Menyebabkan Asoka memeluk agama Buddha dan menyebarkannya dan mengembangkanyaPERUNDANGANJelaskan sistem perundangan dalam tamadun India Perundangan menjadi aspek penting untuk melihat perjalanan kerajaan dan keberkesanan pentadbiran.Kitab Dharma Sastra dianggap kitab undang-undang Hindu tertua.Kitab ini dipercayai dihasilkan antara abad keenam hingga abad kedua sebelum masehi.Raja bertanggungjawab memelihara kesucian dan kedaulatan undang-undang. Segala kesalahan yang dilakukan akan dikenakan tindakan atau denda, bergantung pada keseriusan kesalahan tersebut.Golongan Brahmin menjadi golongan dominan dalam bidang undang-undang kerana mahir dalam hukum-hakam. . Pada zaman Dinasti Maurya, Undang-undang maharaja disampaikan sebagai titah dan perintah raja.Segala titah perintah raja diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi jalan.Tujuanya supaya dapat dibaca oleh rakyat.Tiang itu kini dikenali sebagai Tiang Asoka kerana didirikan pada zaman Asoka.Beliau sentiasa berpegang pada konsep kesejahteraan rakyatPERLUASAN KUASAJelaskan perluasan kuasa dalam tmadun India Mula berlaku pada masa pemerintahan Chandragupta Maurya.Kejayaan perluasan kuasa dibantu oleh pasukan tentera terdiri daripada 600 ekor gajah, 1000 tentera berkuda dan 10 000 tentera infantri.Kawasan dikuasai meliputi seluruh India Utara, Punjab, Empayar Seleucid di Syria dan Sempadan India Barat. Bindusara, putera Chandragupta meluaskan kuasa ke Mysore di Selatan India. Kaedah peluasan kuasa berubah semasa pemerintahan Asoka.Asoka menekankan dasar lebih lembut untuk memperluaskan pengaruh Maurya.Asoka meluaskan kuasa melalui penyebaran agama Buddha.Ini berlaku akibat kemenangan Asoka ke atas Kalinga dalam Perang Kalinga</p> <p>KEGIATAN EKONOMIJelaskan mengenai kegiatan ekonomi dalam tamadun India Berkembang pesat sejak abad ketiga. Melibatkan perdagangan kawasan di dalam wilayah India dan perdagangan dengan luar negara.Pusat perdagangan penting ialah Anga, Kalinga dan Karusa.Pusat-pusat ini menghasilkan gading, senjata, emas, berlian dan mutiara untuk diperdagangkan. Kerajaan Maurya menjalankan hubungan perdagangan dengan Macedonia, Sri Lanka, Asia Tenggara dan Asia Tengah.Pelabuhan utamanya menghubungkan India dengan negara luar ialah Broach, Chaul,Kalyan dan Cambay. Terdapat persatuan perdagangan dan perusahaan(stresthin) di setiap bandar. Persatuan itu termasuklah persatuan tukang kayu, tukang logam dan tukang kulit.Matlamat stresthin adalah untuk mengawal harga, kualiti barang dan gaji pekerja.Terdapat undang-undang untuk mengawal stresthin.Pelaksanaan undang-undang diawasi oleh raja.Mata wang digunakan sebagai medium jual beli.Semasa Zaman Gupta , bentuk wang emas telah digunakan.Aktiviti perdagangan sangat disokong oleh perkembangan dalam sektor perusahaan terutama tekstil, kain kapas dan suteraPerusahaan barangan emas, mutiara dan batu permata turut berkembang. Pelbagai jenis cukai dikenakan terhadap hasil perdagangan.Contohnya hasil pertanian dan buah-buahan.Cukai ini bertujuan menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja. Perdagangan maritim antara India dengan Alam Melayu meningkat pada zaman Gupta.Pedagang India memperolehi rempah, bedak wangi, gading gajah dari Alam Melayu.Memperolehi tembikar, barang kaca dan minyak wangi dari China.Perdagangan maritim dengan Rom dan Sri Lanka juga berkembang. </p> <p>PENDIDIKANJelaskan ciri-ciri pendidikan dalam tamadun India Bermula pada Zaman Vedik.Pendidikan sangat mementingkan keagamaan iaitu agama Hindu.Pendidikan hanya didominasikan oleh kaum lelaki.Golongan wanita tidak diberi peluang dalam pendidikan.Pendidikan memberi perhatian kepada pembelajaran kitab-kitab Veda.Bahasa Sanskrit menjadi medium pengajaran penting.Kaedah hafalan merupakan kaedah yang digunakan untuk mendalami kitab-kitab Veda. Matlamat pendidikan berteraskan agama Hindu dan Buddha adalah untuk menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati.Tumpuan pendidikan ialah agama.Segala hukum agama harus dipelajari supaya hidup sempurna. Pendidikan tinggi telah diberikan oleh Kolej Brahman bermula sebelum 100 S.M.Sebelum itu, pendidikan diberi di istana dan rumah.Pada abad ke empat lahir universiti agama Buddha iaitu Nalanda. Untuk mencapai taraf Brahmin, seseorang harus menghafal buku-buku agama khususnya Veda.Kitab Veda mengandungi peraturan ritual, mentera, dan lagu-lagu agama.Mereka juga harus mempelajari karya sinstifik dan falsafah. Pada zaman seterusnya pendidikan bertujuan untuk menambah ilmu , mengatasi buta huruf serta mendapatkan jawatan dalam pemerintahan</p> <p>FALSAFAHJelaskan ciri-ciri Falsafah dalam tamadun India Falsafah India merupakan falsafah terawal di dunia . Falsafah ini wujud dalam dua bentuk pemikiran yang besar. .Kumpulan yang bersumberkan kitab Veda dan yang menolak kitab Veda.Kitab Veda terdiri daripada Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharya Veda.Mahabharata dan Bhagavad Gita merupakan sumber falsafah yang terdapat dalam Veda.Falsafah bukan aliran Veda bersumberkan ajaran Carvaka, Jainisme dan Buddhisme</p> <p>SAINS DAN TEKNOLOGIJelaskan ciri-ciri Sains dan teknologi dalam tamadun India Sains dan teknologi adalah cabang kepada pengetahuan Vedik.Pengetahuan tentang astronomi terdapat dalam Rig Veda.Ilmu matematik berkembang pesat pada zaman Gupta.Ahli matematik India mengetahui konsep geometri. Mereka memperkenalkan sistem nombor Angka Brahmin dan angka Kharosti.. Ilmu perubatan berkembang kerana kecenderungan masyarakat dalam fisiologi kerana kaitannya dengan yoga</p> <p>SENI BINAJelaskan ciri-ciri seni bina dalam tamadun IndiaStupa Besar di Sanchi bertujuan keagamaan.Great Bath merupakan tempat mandi untuk tujuan penyucian diri.Kompleks kuil di Gua Ajanta mengandungi 28 kuil-gua.Terdapat menara pelbagai bentuk seperti kon, kubah dan pagoda</p> <p>KESUSASTERAANJelaskan ciri-ciri sastera dalam tamadun IndiaBahasa utama zaman Vedik ialah bahasa SanskritBidang sastera terbahagi kepada bentuk Vedik, Epik dan SajakSastera agama Hindu dan Buddha terkenal ialah Epik Mahabharata dan Epik RamayanaSISTEM SOSIALJelaskan susun lapis masyarakat dalam tamadun IndiaBrahmin (Pendeta),Ksyatria (Pahlawan)Vaisya (Pedagang)Sudra (Petani)</p> <p>Jelaskan ciri-ciri kasta dalam tamadun IndiaTerdapat tanggungjawab berbeza mengikut kastaDiikuti dengan ketat oleh masyarakatSeseorang yang dilahirkan dalam kasta tertentu tidak boleh mengubah kasta lainLelaki dilarang berkahwin dengan wanita kasta lainPercampuran di kalangan ahli yang berbeza kasta dilarang</p> <p>Latar BelakangJelaskan belakang tamadun ChinaTerletak di Lembah Hwang Ho dan meluas ke Selatan ChinaDinasti Chin wujud tahun 221s.m 206 s.mMaharaja Shih Huang Ti merupakan pengasas Dinasti ChinNama sebenar ialah Raja ChenBeliau berjaya membentuk empayar yang luas sehingga ke sungai Merah di VietnamBeliau berjaya menyatukan semua jajahan takluknya di bawah pentadbirarn pusat</p> <p>Pemerintahan dan Pentadbiran</p> <p>Jelaskan ciri-ciri pemerintahan dan pentadbiran tamadun ChinaPerluasaan kuasa telah mengubah pemerintahan Feudal kepada pentadbiran berpusatMelahirkan zaman empayar pada zaman Dinasti ChinKonsep raja bertukar menjadi maharajaMembentuk birokrasi awam yang terdiri daripada pegawai kerajaanPegawai kerajaan terdiri daripada rakyat yang dilantik oleh jawatankuasa dalam Sistem perkhidmatan awam iaitu Hon Kao TsuPerlantikan ini berasaskan pencapaian dalam peperiksaan awam</p> <p> PerundanganJelaskan ciri-ciri perundangan tamadun ChinaSistem perundangan berteraskan dua prinsip utama iaitu hukuman berat dan bercorak kolektifTeras undang-undang ini adalah daripada Falsafah LegalismeUndang-undang ini diperkenalkan oleh ahli falsafah bernama Han Fei TzuMenurut falsafah ini , undang-undang tegas dapat mengawal tingkah laku manusiaDalam melaksanakan undang-undang , belas kasihan tidak harus wujudPenguatkuasaan undang-undang harus dipelihara dalam apa juga keadaan Raja mesti memiliki kuasa yang utuhIni bertentangan dengan undang-undang berteraskan ajaran ConfuciusAjaran Confucius menekankan keperluan raja mempunyai pekerti baik dan menjaga keharmonian masyarakat</p> <p>PERLUASAN KUASAJelaskan mengenai perluasan kuasa tamadun ChinaBermula pada zaman Dinasti ChinSemasa pemerintahan Shih Huang TiBeliau berjaya menyatukan seluruh kerajaan kecil di ChinaMemerintah secara autakratikKuasa bangsawan dihapuskan dan digantikan dengan gabenor dan panglima tenteraTembok Besar China dibina daripada serangan orang gasar ( orang Hun )Kejatuhan Dinasti Chin menyebabkan kemunculan Dinasti HanMahajara Han Wu Tin pada zaman Dinasti Han meluaskan kawasan takluknya melalui angkatan tentera yang kuatEKONOMIJelaskan mengenai perkembangan ekonomi tamadun ChinaTenggala talah diperkenalkan untuk membuat batas tanamanPenciptaan kolar kuda untuk menarik tenggala kayu , kereta kuda dan penyisir tanahDi Barat penggunaan kolar kuda telah menyebabkan kuda tercekik tetapi di China dapat menarik beban yang berat dan tidak mencekik kudaSistem penanaman bergilir diperkenalkan untuk menjaga kesuburan tanahKawasan telah diteres untuk pertanian pada zaman Dinasti ShangPembinaan terusan untuk sumber air pertanianPembinaan terusan untuk mengawal banjirPerusahaan logam dan tembikar berkembang sejak zaman Dinasti HanHasil perusahaan di dagangkan hingga ke Alam Melayu , India , Timur Tengah dan BaratHasil dibawa melalui jalan darat iaitu Jalan Sutera Darat dan kemudiannya melalui jalan lautJalan Sutera Darat bermula dari Rom merentasi kawasan Asia Tengah ke India dan seterusnya ke ChinaJalan laut ialah jaringan jalan yang menghubungkan China dengan India dan negara BaratMuncul persatuan perdagangan yang melahirkan golongan kelas pertengahan yang besarPerkembangan ekonomi mencetuskan perkembangan Sistem perhubungan seperti jalan raya , jambatan Mewujudkan alat pengangkutan seperti kereta kuda dan kereta lembu</p> <p>Pendidikan</p> <p> Senaraikan ciri-ciri pendidikan tamadun ChinaMatlamat utama pendidikan adalah untuk lulus peperiksaan awam kerajaanTerdapat tiga peringkat pendidikanPendidikan rendah tertumpu pada kegiatan mengenal dan menghafal tulisan ideogram dan sembilan buah buku suciPeringkat menengah , tumpuan adalah terhadap karangan dan sasteraPendidikan di China untuk kepentingan pentadbiran</p> <p>Jelaskan mengenai Peperiksaan Awam tamadun ChinaMengandungi tiga tahap iaitu tahap pertama ( Hsiu Tai ) , tahap kedua ( Chun-Jen ) dan tahap ketiga ( Chin-Ship )Tahap pertama setaraf ijazah pertamaTahap kedua setaraf dengan sarjanaTahap ketiga setaraf doktor FalsafahPeperiksaan tahap pertama dijalankan di daerahPeperiksaan tahap kedua di ibu kota daerahTahap ketiga di ibu kota empayar yang bertempat di istanaLulus tahap pertama berpeluang menjadi pegawai kerajaanLulus tahap ketiga layak menjadi pendidikPeperiksaan tahap pertama diadakan dua kali dalam tempoh tiga tahunPeperiksaan tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekaliSistem peperiksaan awam China adalah yang tertua di duniaPeperiksaan ini dikendalikan dengan ketatMereka didapati meniru dikenakan hukuman matiPemeriksa dikurung sebelum tiba hari peperiksaanCalon akan ditempatkan dalam bilik dengan disediakan makananCalon dikurung selama tiga hari untuk menulis jawapan</p> <p>Sistem Sosial Senaraikan ciri-ciri sistem sosial tamadun ChinaGolongan pertama ialah golongan atasan yang terdiri daripada lapisan pentadbir ( Maharaja , pegawai, bangsawan , sida-sida )Kumpulan kedua terdiri daripada rakyat bawahan iaitu petani dan artisanGolongan ketiga ialah golongan hambaIndividu di China boleh menukar kelas kepada lebih baik menerusi pendidikan</p> <p> Senaraikan ciri-ciri Kelas Masyarakat Mengikut Confucius Membahagikan kepada empat kelas utamaGolongan teratas ialah golongan sarjanaGolongan kedua ialah golongan petaniGolongan ketiga ialah golongan tukangGolongan paling bawah ialah golongan pedagang</p> <p>Seni Bina Jelaskan seni bina dalam tamadun China Membina Tembok Besar China sepanjang 1,500 batu dari Kansu ke PekingTembok batu dibina di bandar-bandar lain seperti Anyang , Peking dan LoyangSetiap tembok terdapat pintu gerbang yang dikelilingi parit besar dan menaraDalam tembok menempatkan kediaman MaharajaSalah satu istana raja yang kekal ialah kota laranganIstana ini mempunyai taman dan dewanPembinaan kuil , pagoda , pintu gerbang dan jambatanKebanyakan pagoda dibina berbentuk oktagon atau segi empat sama</p> <p>Sains dan Teknologi Jelaskan kemajuan sains dan teknologi dalam tamadun China Penciptaan kertasKonsep keseimbangan antara dua kuasa iaitu Yang ( kuasa aktif ) dan Yin( kuasa pasif ) membolehkan seseorang berada dalam keadaan sihat</p> <p>TAMADUN HWANG HO</p> <p> Di manakah lokasi tamadun Hwang Ho (ms28) </p> <p>Dilembah Hwang Ho yang subur(Sungai Kuning) </p> <p>Senaraikan Tiga dinasti yang wujud dalam tamadun Hwang Ho (ms29)...</p>