Click here to load reader

laboratorijske vezbe

  • View
    236

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of laboratorijske vezbe

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja Veba broj 1

Instrumenti i pribor1. Zadatak Upoznati se sa mogunostima korienja i karakteristikama navedenih mernih instrumenata i pribora. Odrediti konstante instrumenata za date opsege i skale kao i odrediti potreban ugao skretanja odnosno broj podeoka za date merene vrednosti. 2. Instrumenti i pribor radni pult razvodna tabla ispravlja baterija monofazni autotransformator trofazni autotransformator promenljivi otpornik dekadna kutija otpora dekadna kutija induktivnosti dekadna kutija kapaciteta kondenzatori kalemovi sijalice grejai asinhroni motori motori jednosmerne struje transformatori voltmetar ampermetar vatmetar univerzalni instrument osciloskop makete za pojedine laboratorijske vebe provodnici za povezivanje 3. Rezultati merenjavoltmetar D V max pod K V/pod pod Xm V

ampermetar

D A

max pod

K A/pod

pod

Xm A

1

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja 4. Obrada rezultata: Konstanta instrumenta se dobija iz izraza:

max Veza izmeu vrednosti merene veliine i potrebnog ugla skretanja instrumenta data je izrazom: X m = K 5. Uputstvo za rad: Paljivo proitati tekstove zadataka iz take 6 i na osnovu izraza datih u taki 4 izvriti potrebna izraunavanja i rezultate upisati u tabelu iz take 3. Napomena: Pri izvoenju laboratorijske vebe dosledno potujte uputstva profesora i pravila bezbednosti na radu. 6. Zadaci: 1) Prilikom merenja struje korien je ampermetar iji je opseg 60A, a maksimalan broj podeoka na skali 120 pod. Na kom podeoku se zaustavila kazaljka ako je merena vrednost struje 40A? 2) Prilikom merenja napona korien je voltmetar iji je opseg 60V, a maksimalan broj podeoka na skali 30 pod. Kolika je merena vrednost napona ukoliko se kazaljka zaustavila na 20-om podeoku? 7. Domai zadatak: 1) Prilikom merenja struje korien je ampermetar iji je opseg 30 A, a maksimalan broj podeoka na skali 30 pod. Kolika je merena vrednost struje ako se kazaljka zaustavila na 25-om podeoku? 2) Prilikom merenja napona korien je voltmetar iji je opseg 150V, a maksimalan broj podeoka na skali 150 pod. Na kom podeoku se zaustavila kazaljka ako je merena vrednost napona 120V?

K=

D

2

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja Veba broj 2a

Merenje jednosmernih napona1. Zadatak: Prema tabeli iz take 4 izmeriti napon jednosmernog izvora napajanja i na osnovu izraza iz take 5 izraunati apsolutnu i relativnu greku merenja. 2. Instrumenti i pribor: odgovarajui radni pult sa raznim izvorima napajanja i zatitnim elementima promenljivi izvor jednosmernog napona ( ispravlja ) voltmetar provodnici za povezivanje 3. ema veze:

4. Rezultati merenja:Ut V 2 4 voltmetar 6 8 10 12 14 16 D V max pod K V/pod pod Um V U V %

5. Obrada rezultata: 3

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja Apsolutna greka se dobija iz izraza:

Relativna greka se dobija iz izraza:

6. Uputstvo za rad: Prema elektrinoj emi veze iz take 3 izvriti povezivanje elemenata u elektrinom kolu. Napomene: o Pri povezivanju mernih instrumenata paziti na pravilan izbor polariteta prikljunih spojki instrumenata. o Izabrati pravilne merne opsege ( merni opseg voltmetra mora biti tako izabran da odgovara visini napona izvora ) Prema tabeli iz take 4 menjati vrednost napona jednosmernog izvora napajanja, instrumentom izvriti potrebna merenja i rezultate upisati u tabelu iz take 4 Na osnovu izraza iz take 5 izvriti potrebna izraunavanja i rezultate upisati u tabelu iz take 4.

Napomena: Pri izvoenju laboratorijske vebe dosledno potovati uputstva profesora i pravila bezbednosti na radu.

4

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja Veba broj 2b

Merenje jednosmernih struja1. Zadatak: Prema tabeli iz take 4 podesiti napon jednosmernog izvora napajanja, izmeriti struju kroz potroa i na osnovu izraza iz take 5 izraunati apsolutnu i relativnu greku merenja. 2. Instrumenti i pribor: odgovarajui radni pult sa raznim izvorima napajanja i zatitnim elementima promenljivi izvor jednosmernog napona ( ispravlja ) voltmetar ampermetar provodnici za povezivanje 3. ema veze:

4. Rezultati merenja:potroa R=10 Ui(V) D(A) (pod) K(A/pod) Im(A) D(mA) (pod) K(mA/po d) Im(mA) D(mA) (pod) K(mA/po d) Im(mA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R=1000

R=100

5

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja

5. Uputstvo za rad: Prema elektrinoj emi veze iz take 3 izvriti povezivanje elemenata u elektrinom kolu. Napomene: o Pri povezivanju mernih instrumenata paziti na pravilan izbor polariteta prikljunih spojki instrumenata. o Izabrati pravilne merne opsege ( merni opseg voltmetra mora biti tako izabran da odgovara visini napona izvora ) Prema tabeli iz take 4 menjati vrednost napona jednosmernog izvora napajanja, instrumentom izvriti potrebna merenja i rezultate upisati u tabelu iz take 4

Napomena: Pri izvoenju laboratorijske vebe dosledno potovati uputstva profesora i pravila bezbednosti na radu.

6

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja

Veba broj 3

Merenje otpornosti ommetrom1. Zadatak: Prema tabeli iz take 4 izvriti merenje otpornosti i na osnovu izraza iz take 5 izraunati apsolutnu i relativnu greku merenja. 2. Instrumenti i pribor: radni pult dekadna kutija otpora univerzalni merni instrument 3. ema veze:

Rx

4. Rezultati merenja:Rt 30 450 ommetar 2870 7130 12640 25890 56910 98540 Rm R %

5. Obrada rezultata: Apsolutna greka se dobija iz izraza:

Relativna greka se dobija iz izraza:

7

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja

6. Uputstvo za rad: Prema elektrinoj emi veze iz take 3 izvriti povezivanje elemenata u elektrinom kolu. Napomene: o Pri povezivanju mernih instrumenata paziti na pravilan izbor polariteta prikljunih spojki instrumenata. o Izabrati pravilne merne opsege ( merni opseg ommetra mora biti tako izabran da odgovara vrednosti otpora dekadne kutije ) Prema tabeli iz take 4 menjati vrednost otpornosti dekadne kutije otpora, instrumentom izvriti potrebna merenja i rezultate upisati u tabelu iz take 4. Na osnovu izraza iz take 5 izvriti potrebna izraunavanja i rezultate upisati u tabelu iz take 4.

Napomena: Pri izvoenju laboratorijske vebe dosledno potovati uputstva profesora i pravila bezbednosti na radu.

8

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja

Veba br 4

Provera Omovog zakona1. Zadatak: Proveriti zavisnost jaine struje od napona I=f( U ) za razliite otpornosti potroaa: 1) sa linearnim otpornikom ( konstantni otpor ) vrednosti 100 2) sa linearnim otpornikom ( konstantni otpor ) vrednosti 1000 3) sa nelinearnim otporom sijalica 24V, 4W 2. Instrumenti i pribor: odgovarajui radni pult sa raznim izvorima napajanja i zatitnim elementima promenljivi izvor jednosmernog napona ( ispravlja ) voltmetar ampermetar otpori raznih vrednosti, 100 i 1000 sijalica 24V / 4W provodnici za povezivanje 3. eme veza:

9

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja

4. Rezultati merenja:potroa R1( ) R2( ) 100 100 0 U( V ) I( mA ) I( mA ) I( mA ) 0 1 2 4 6 8 10 12

sijalica

5. Obrada rezultata: Na grafiku nacrtati zavisnost jaine struje I od visine napona U za sve tri vrednossti optereenjaI(m A)

10

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja0 0 U (V )

Opisati zavisnost struje od napona pri konstantnoj otpornosti potroaa ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .................................................................................................................................... Opisati zavisnost struje od napona u sluaju sijalice ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .................................................................................................................................... 6. Uputstvo za rad: Prema elektrinoj emi veze iz take 3 izvriti povezivanje elemenata u elektrinom kolu. Napomene: o Pri povezivanju mernih instrumenata paziti na pravilan izbor polariteta prikljunih spojki instrumenata. o Izabrati pravilne merne opsege ( merni opseg voltmetra mora biti tako izabran da odgovara visini napona izvora, a merni opseg ampermetra je najbolje postaviti na najviu vrednost pa ga potom po potrebi smanjivati ) Prema tabeli iz take 4 menjati vrednost napona jednosmernog izvora napajanja i instrumentima izvriti potrebna merenja Na grafiku nacrtati zavisnost jaine struje I od visine napona U za sve tri vrednossti optereenja.

Napomena: Pri izvoenju laboratorijske vebe dosledno potovati uputstva profesora i pravila bezbednosti na radu.

11

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja

Veba broj 5

Provera I Kirhofovog zakona1. Zadatak: Za datu emu u taki 3 napisati jednainu po I Kirhofovom zakonu. Izvriti merenja struja pomou ampermetara i proveriti I Kirhofov zakon unoenjem vredenosti u napisanu jednainu. 2. Instrumenti i pribor odgovarajui radni pult sa raznim izvorima napajanja i zatitnim elementima promenljivi izvor jednosmernog napona ( ispravlja ) voltmetar ampermetri otpori raznih vrednosti, 100 i 1000 ili maketa za proveru I Kirhofovog zakona provodnici za povezivanje

3. ema veze:

4. Rezultati merenja:U( V ) I1(mA) I2(mA) I3m(m A) I3t(mA ) 0 1 2 3 4 5

12

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja

5. Obrada rezultata: Na osnovu jednaine za I Kirhofov zakon izraunati vrednost struje I3t, vrednosti upisati u tabelu iz take 4 i uporediti je sa izmerenom vrednou (I3m). ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .................................................................................................................................... Izvriti poreenje kolinika dva otpornika i kolinika struja koje protiu kroz iste otpornike i rezultate upisati u tabelu iz take 4 i izvesti zakljuke: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 6. Uputstvo za rad: Prema elektrinoj emi veze iz take 3 izvriti povezivanje elemenata u elektrinom kolu. Napomene: o Pri povezivanju mernih instrumenata paziti na pravilan izbor polariteta prikljunih spojki instrumenata. o Izabrati pravilne merne opsege ( merni opseg voltmetra mora biti tako izabran da odgovara visini napona izvora, a merni opseg ampermetra je najbolje postaviti na najviu vrednost pa ga potom po potrebi smanjivati ) Prema tabeli iz take 4 menjati vrednost napona jednosmernog izvora napajanja i instrumentima izvriti potrebna merenja Izvriti potrebna izraunavanja i izvesti zakljuke

Napomena: Pri izvoenju laboratorijske vebe dosledno potovati uputstva profesora i pravila bezbednosti na radu.

13

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja

Veba broj 6

Provera II Kirhofovog zakona1. Zadatak: Na datoj emi u taki 3 uoiti konturu i za nju napisati jednainu po II Kirhofovom zakonu. Izvriti merenje datih napona pomou voltmetara i proveriti II Kirhofov zakon unoenjem vrednosti u napisanu jednainu. 2. Instrumenti i pribor: odgovarajui radni pult sa raznim izvorima napajanja i zatitnim elementima promenljivi izvor jednosmernog napona ( ispravlja ) voltmetri ampermetar otpori raznih vrednosti, 100 i 1000 ili maketa za proveru II Kirhofovog zakona provodnici za povezivanje

3. ema veze:

4. Rezultati merenja:

14

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenjaI( mA ) U1(V) U2(V) U3m(V ) U3t(V ) 0 1 2 3 4 5

5. Obrada rezultata: Na osnovu jednaine za II Kirhofov zakon izraunati vrednost napona U3t, vrednosti upisati u tabelu iz take 4 i uporediti je sa izmerenom vrednou (U3m). ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .................................................................................................................................... Izvriti poreenje kolinika dva otpornika i kolinika padova napona na istim otpornicima i rezultate upisati u tabelu iz take 4 i izvesti zakljuke: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 6. Uputstvo za rad: Prema elektrinoj emi veze iz take 3 izvriti povezivanje elemenata u elektrinom kolu. Napomene: o Pri povezivanju mernih instrumenata paziti na pravilan izbor polariteta prikljunih spojki instrumenata. o Izabrati pravilne merne opsege ( merni opseg voltmetra mora biti tako izabran da odgovara visini napona izvora, a merni opseg ampermetra je najbolje postaviti na najviu vrednost pa ga potom po potrebi smanjivati ) Prema tabeli iz take 4 menjanjem vrednosti napona jednosmernog izvora napajanja podeavati struju u kolu i instrumentima izvriti potrebna merenja Izvriti potrebna izraunavanja i izvesti zakljuke

Napomena: Pri izvoenju laboratorijske vebe dosledno potovati uputstva profesora i pravila bezbednosti na radu.

15

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja

Veba broj 7a

Regulacija struje pomou promenljivog otpora1. Zadatak: Utvrditi promenu struje pri promeni otpornosti reostata i grafiki prikazati zavisnost I=f .

2. Instrumenti i pribor: odgovarajui radni pult sa raznim izvorima napajanja i zatitnim elementima promenljivi izvor jednosmernog napona ( ispravlja ) voltmetar ampermetar promenljivi otpornik otpornik 16

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja provodnici za povezivanje

3. ema veze:

4. Rezultati merenja:U V 20 20 20 20 20 20 20 20 r/R 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 I A

5. Obrada rezultata: I (A)

Na grafiku nacrtati zavisnost I=f

17

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja

0 0

6. Uputstvo za rad: Prema elektrinoj emi veze iz take 3 izvriti povezivanje elemenata u elektrinom kolu. Napomene: o Pri povezivanju mernih instrumenata paziti na pravilan izbor polariteta prikljunih spojki instrumenata. o Izabrati pravilne merne opsege ( merni opseg voltmetra mora biti tako izabran da odgovara visini napona izvora, a merni opseg ampermetra je najbolje postaviti na najviu vrednost pa ga potom po potrebi smanjivati ) Podesiti napon promenljivog izvora jednosmernog napona na 20 V a zatim prema tabeli iz take 3 menjati otpornost promenljivog otpornika. Instrumentima izvriti potrebna merenja i upisti rezultate u tabelu iz take 3. 18

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja Na grafiku nacrtati zavisnost I=f

Napomena: Pri izvoenju laboratorijske vebe dosledno potovati uputstva profesora i pravila bezbednosti na radu.

Veba broj 7b

Regulacija napona pomou promenljivog otpornika1. Zadatak: Utvrditi zavisnost izlaznog napona promenljivog otpornika od poloaja njegovog klizaa uz nepromenljivi napon napajanja i na grafiku nacrtati zavisnost U=f . 2. Instrumenti i pribor: odgovarajui radni pult sa raznim izvorima napajanja i zatitnim elementima promenljivi izvor jednosmernog napona ( ispravlja ) voltmetri promenljivi otpornik

19

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja provodnici za povezivanje

3. ema veze:

4. Rezultati merenja:U2 V 20 20 20 20 20 20 20 20 r/R 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 U1 V

5. Obrada rezultata: U (V)

Na grafiku nacrtati zavisnost U=f

20

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja

0 0

6. Uputstvo za rad: Prema elektrinoj emi veze iz take 3 izvriti povezivanje elemenata u elektrinom kolu. Napomene: o Pri povezivanju mernih instrumenata paziti na pravilan izbor polariteta prikljunih spojki instrumenata. o Izabrati pravilne merne opsege ( merni opseg voltmetra mora biti tako izabran da odgovara visini napona izvora ) Podesiti napon promenljivog izvora jednosmernog napona na 20 V a zatim prema tabeli iz take 3 menjati otpornost promenljivog otpornika. Instrumentima izvriti potrebna merenja i upisti rezultate u tabelu iz take 3.

21

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja Na grafiku nacrtati zavisnost U=f

Napomena: Pri izvoenju laboratorijske vebe dosledno potovati uputstva profesora i pravila bezbednosti na radu.

Veba broj 8

Merenje otpornosti i snage UI metodom1. Zadatak: Odrediti otpornost i snagu datih prijemnika primenom voltmetra i ampermetra. Odrediti apsolutnu i relativnu greku merenja otpornosti. 2. Instrumenti i pribor: odgovarajui radni pult sa raznim izvorima napajanja i zatitnim elementima promenljivi izvor jednosmernog napona ( ispravlja ) voltmetar

22

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja ampermetar potroai ( otpornici: 10, 22, 33, 55, 100, 1000 ), sijalica 24V/4W promenljivi otpornik ( ukoliko je izvor jednosmernog napona konstantne vrednosti ) provodnici za povezivanje

3. ema veze:

4. Rezultati merenja:potroa Ui(V) Um(V) Im(mA ) Rm() Pm(W) R() (%) Um(V) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rt

Rt=10

23

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenjaIm(mA ) Rm() Pm(W) R() (%) Um(V) Im(mA ) Rm() Pm(W) R() (%)

5. Obrada rezultata: Merena vrednost otpora se dobija iz izraza: Snaga se dobija iz izraza: Apsolutna greka se dobija iz izraza:

Rt=1000

=100

Relativna greka se dobija iz izraza:

6. Uputstvo za rad: Prema elektrinoj emi veze iz take 3 izvriti povezivanje elemenata u elektrinom kolu. Napomene: o Pri povezivanju mernih instrumenata paziti na pravilan izbor polariteta prikljunih spojki instrumenata. o Izabrati pravilne merne opsege ( merni opseg ommetra mora biti tako izabran da odgovara vrednosti otpora dekadne kutije )

24

Praktikum za laboratorijske vebe iz elektrinih merenja Prema tabeli iz take 4 menjati vrednost napona napajanja, instrumentom izvriti potrebna merenja i rezultate upisati u tabelu iz take 4. Na osnovu izraza iz take 5 izvriti potrebna izraunavanja i rezultate upisati u tabelu iz take 4.

Napomena: Pri izvoenju laboratorijske vebe dosledno potovati uputstva profesora i pravila bezbednosti na radu.

25