Click here to load reader

Kultur i skola och förskola hösten 2018 · PDF file ii 1 Kultur i förskola och skola hösten 2018 Förskolan och skolan är Uppsalas viktigaste kulturinstitutioner. Barn och unga

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kultur i skola och förskola hösten 2018 · PDF file ii 1 Kultur i förskola och...

 • K ul

  tu r i

  s ko

  la

  oc h

  fö rs

  ko la

  st en

  2 01

  8

 • ii 1

  Kultur i förskola och skola hösten 2018 Förskolan och skolan är Uppsalas viktigaste kulturinstitutioner. Barn och unga får kunska- per som blir verktyg för att kunna delta i kultur- och samhällsliv. Estetiska uttrycksformer samverkar med andra ämnen och är en väg till ökad måluppfyllelse.

  I den här foldern finns information om det kulturutbud som förskolor och skolor kan ta del av kostnadsfritt eller subventionerat, genom stöd från kulturnämnden. Utbudet är bara en liten del av all kultur som erbjuds barn och unga i kommunen.

  På Uppsala kommuns hemsida för kultur i skola och förskola, Kubik Uppsala Pedagog, kan du hitta ännu fler program, föreställningar, workshops och konserter som riktar sig till barn och unga i barnomsorg och skola.

  Läs mer på www.kubikuppsala.se/pedagog

  Har du frågor om kultur i skola och förskola eller behöver tips och råd? Du är varmt välkom- men att kontakta oss som arbetar med samordning av barnkultur på kulturförvaltningen.

  Ha en härlig kultur-höst!

  Praktisk information Bokning sker genom programarrangören. Information om tider, eventuell kostnad, och hur ni går tillväga för att boka finns i anslutning till de olika programmen i foldern.

  Åk kulturbuss! Barnomsorg, förskoleklass och grundskola kan åka kostnadsfritt till utvalda kulturresmål med regionbuss, Upptåget eller Stadsbussarna i Uppsala. Erbjudandet gäller ordinarie linjetrafik i mån av plats under vardagar 9.00–15.00, och endast en klass per avgång, ca 25 elever. Bokningen behöver komma in senast tio dagar innan resans datum.

  Läs mer och boka på www.regionuppsala.se/Kulturbuss

  Susanne Qvist Kultursekreterare 018-727 8335 [email protected]

  Karin Sundequist Strateg barnkultur 018-727 1768 [email protected]

  Psst… Kulturförvaltningen hjälper

  enheter på landsbygden som behöver åka utanför Kulturbussens tidsramar.

  Kontakta Susanne Qvist för mer information!

 • 3

  K onst

  Konst ..........................................................................................3 Teater ...................................................................................... 14 Film ...........................................................................................38 Musik ........................................................................................47 Museer .....................................................................................49 Naturpedagogik ......................................................................52 Litteratur ................................................................................. 54 Övrigt ........................................................................................56

 • 4 5

  Uppsala konstmuseum Uppsala konstmuseum ligger på slottet. Vi erbjuder gratis visningar och verkstadsarbete för skolor och förskolor i Uppsala kommun. På tre våningsplan visar vi modern och samtida konst, nationell såväl som internationell. I museets samlingar och tillfälliga utställningar finns en rikedom av konstnärliga uttryck och teman. Konsten väcker frågor, tankar och kreativitet och kan med fördel användas ämnesintegrerat i skolarbetet.

  Besöken består av 45 minuters visningar, där gruppen tillsammans med erfaren pedagog övar bildseende och att utveckla språket genom tankar och begrepp med hjälp av konsten. Visningarna kan kombineras med 45 minuters skapande i verkstaden. I verkstadspassen genereras kunskap genom praktiskt arbete. Vi inspireras av konstnärliga tekniker, frågeställningar i utställningarna och metoder för visuell kommunikation. Ofta arbetar vi tillsammans i grupp.

  För bokning av visning och verkstad är det specifika datum och tider som gäller. Här följer ett övergripande upplägg och under varje utställning finns mer information. Enbart visning bokas utifrån klassens önskemål om dag och tid.

  Bokning av skolvisning och information Natasha Dahnberg, konstpedagog Tel: 018-727 26 88 samt 072-468 25 25 E-post: [email protected]

  Inför skolbesöket • Max 20 elever om man vill kombinera visningen med eget arbete i konstverkstan.

  Annars går helklass bra. • 45 minuter för visning • 90 minuter för visning och verkstad • Alla besök är kostnadsfria för skolor och förskolor i Uppsala kommun

  Hitta hit Uppsala konstmuseum finns på Uppsala slott, ingång E. Buss 2, 7 och 11 stannar vid hållplats Slottsbacken eller Botaniska.

  Beyond the Object – Contemporary Nordic Ceramic Art Boka skolvisning: v.34–37

  Lera kan användas i många sammanhang och finns nästan överallt i Upp- sala. I utställningen Beyond the Object visar samtida konstnärer från fem nordiska länder hur de bearbetar och behandlar det keramiska materialet. Vandra in i labbliknande miljöer med märkliga varelser skapade i lera eller batterier vars ström utvinns ur leran. Stig upp på en scen för att testa cir- kuskonster eller betrakta vackra svepande installationer. Teman som berörs i utställningen är ekologi, kroppen och människans påverkan på naturen, keramisk produktion och tradition.

  Hedvig Winge (NO), Martin Woll Godal (NO), Ane Fabricius Christiansen (DK), Christin Johansson (DK), Ivana Králíková (SE), Matilda Haritz Svenson (SE), Hanne Mago Wiklund (SE), Pauliina Pöllänen (FI), Erna E Skúladóttir (IS).

  Curatorer: S L A M – Moa Lönn, Henny Linn Kjellberg och Annika Enqvist Utställningen visas 2 juni-16 september 2018

  Visning och verkstad: Lervarelser F–åk 6 Vi inspireras av konstnären Ane Fabricius märkliga varelser och skapar egna. Oformliga monster eller detaljrika kryp. I utställningen pratar vi om lerans olika användningsom- råden och lär oss teknik och knep. Kanske blir det en gemensam installation av det vi skapar.

  Visning: Materialitet gymn. Vi samtalar om materialets betydelse i skapandet av konst. Hur kommer det sig att så många konstnärer idag har ett stort intresse för detta? Vi jämför de olika konstverken för att fundera över idéer och arbetsmetoder.

  F–gymn.

  Verkstan

  4

 • 6 7

  ”SMÄLLEN” med flera – Verk ur museets samlingar Boka skolvisning: v. 38–40, 47–51

  Hanns Karlewskis skulptur Smällen från 1980 har fascinerat många. En mänsklig träkropp kolliderar med en blank motorhuv. Kraften och rörelsen öppnar upp för berättelser från vardag till myt. Med Smällen som tema sammanförs här olika sorters konstverk i utställningen. Nya som gamla, skulptur, måleri, foto och video. Krockar uppstår eller kanske ett stillsamt samspel. Här visas Klara Kristalova, Heli Ryhänen, Jan Svenungsson och Katarzyna Kozyra. Tidigare mästare som Bruno Liljefors, Agnes Cleve och Bror Hjorth är också representerade, liksom delar ur museets samlingar med Upsala-Ekeby-keramik.

  Utställningen visas 1 september 2018 – tills vidare

  Visning och verkstad: Mötet – berättande bilder F–åk 3 I utställningsrummet fantiserar vi kring de möten som uppstår mellan människor, djur och objekt i olika färger och material. Barnen får välja två konstverk och utifrån dessa skapa en egen historia. I verkstan blir berättelserna bilder genom måleri och teckning.

  Visning och workshop: Selfie då och nu? Åk 6–gymn. I utställningen finns flera porträtt och självporträtt. Vi samtalar om hur identitet kan manifesteras. Med Ipads och rekvisita tar vi egna selfies inspirerade av konsten.

  F–gymn.

  Hanns Karlewski, Smällen, 1980. Foto: Bo Gyllander

  Finn Öhlund – A Psychedelic Future – Graffiti = Art:) I Studio 4, museets projektrum Boka skolvisning: v. 38–42

  Finn Öhlund lärde sig graffitins tekniker genom Aerosolskolan på Ungdo- mens Hus i Uppsala i början av 90-talet. Som konstnär bär han med sig en do it together-anda där grafiska uttryck, surrealistiska objekt, ljusdesign, video och måleri gärna omfamnas i tredimensionella installationer. Landsbygdens miljöer och naturen såväl som urbana rum ger utrymme för experiment och nya estetiska möten – av fluorescerande regnbågsfärg och klurig växtkraft. Under hösten visas konstnären på fyra platser: Uppsala konstmuseum, Gottsunda Centrum, UKK och Ungdomens Hus.

  Utställningen visas 1 september – 25 oktober 2018

  Visning och verkstad: Ekograffiti åk 4–9 Vi lär oss om vad som utmärker graffitikonst, gör ekologiska experiment och skapar konst där betong och grönska möts.

  Åk 4–5.

  Copyright: Finn Öhlund

 • 8 9

  Taus Makhacheva – Tightrope Boka skolvisning: v. 41

  Mellan spänning och meditation, i det vidunderligt vackra bergslandskapet i Dagestan utspelar sig Taus Makhachevas video Tightrope. Konstnären är intresserad av hur landskapet kan berätta platsens historia. Rasul Abakarov tillhör femte generationen av lindansare. I videon vandrar han med konstverk från Dagestans konstmuseum, från en bergstopp till en annan. Handlingen ställer frågor om historieskrivning, det kommunistiska arvet, kanon och konstens frihet. Makhacheva är född i Moskva och uppvuxen i Dagestan.

  Utställningen visas 15 februari – 14 oktober 2018

  Visning och verkstad: Balansakter – Skulptur i ståltråd F–åk 6 Lindansaren Rasul Abakarov är modig, inget snack om saken. I visningen samtalar vi om hur man visar mod och utmanar

Search related