Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

 • 8/16/2019 Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

  1/14

 • 8/16/2019 Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

  2/14

   Linearno širenje

  •Zapreminsko širenje

  •Površinsko širenje

 • 8/16/2019 Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

  3/14

    Javlja se kada je jedna dimenzija mnogo veća od drugih:

  •Šipke •Cevi

 • 8/16/2019 Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

  4/14

 • 8/16/2019 Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

  5/14

  Eksperimenti pokazuju da je relativna promena dužine tela

  srazmerna promeni temperature:

  ΔL/L =α·ΔT

  Relativna promena dužine

  σ 

  Koeficijent linearnog

  širenja α=σ/ΔT[1/K]

 • 8/16/2019 Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

  6/14

  Koeficijent linearnog širenja zavisi od

  materijala od kojeg je telo napravljeno:

  • Ali i od temperature tela

 • 8/16/2019 Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

  7/14

  •Koristi pri nekoj većoj promeni temperature:

  L=L0(1+αt) 

  Dužina tela pri temp. 273K

  Dužina tela pri temp. t Koef. linearnog toplotnog širenja za temperaturski interval 273K-t

  Empirijska formula

 • 8/16/2019 Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

  8/14

 • 8/16/2019 Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

  9/14

 • 8/16/2019 Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

  10/14

 • 8/16/2019 Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

  11/14

   

 • 8/16/2019 Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

  12/14

  Koristi se ako su dimenzije istog reda veličine:

 • 8/16/2019 Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

  13/14

   

   Za opisivanje zapreminskog širenja koristi se formula 

  Zapremina je takođe srazmerna

  porastu temperatrure tela:

  ΔV/V=β · ΔT

  β=σv/ΔT[1/K]σν 

  Relativna promena zapremine Termički koef.  zapreminskog širenja

  :  

  V=V0(1+ β · t)

 • 8/16/2019 Koeficijent Linearnog Toplotnog Sirenja Natasa Savic

  14/14

  Kako se pri zagrevanju povećava zapremina tela   jasno je da se gustina smanjuje

  Na temperaturi t , gustina je:

  = m/ V0(1+ β · t)

  V= V0(1+ β · t)

  = m/V