Click here to load reader

Klasifikasi Ujian - · PDF fileContoh: ujian pertengahan ... Item soalan berbentuk item objektif dgn jawapan ringkas ... Uji MM berdasarkan aras kemahiran Taksonomi Bloom

 • View
  274

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Klasifikasi Ujian - · PDF fileContoh: ujian pertengahan ... Item soalan berbentuk item...

 • Klasifikasi

  Ujian

  Norma & Kriteria

  NORDIN TAHIR

  IPIP

 • Nordin Tahir, IPIP

  Difinisi ujian

  Standard for Educational and Psychological

  Test (1980) pg 2 : .... Satu set tugasan atau

  soalan-soalan bertujuan utk mengenalpasti

  jenis-jenis t.laku bila dibuat di dlm situasi yg

  standard dan utk mendpt skor-skor yg akan

  mempunyai harta psikometrik yg dikehendaki

  spt reliabiliti dan validiti yg tinggi.

  Anastasi (1976) : pengukuran sampel t.laku yg

  objektif dan standard

 • Nordin Tahir, IPIP

  satu bentuk penilaian yang formal.

  sebelum ujian diadakan, MM diberi tahu

  dahulu, supaya mereka dapat membuat

  persediaan.

  Ujian boleh diadakan :

  mengikut bulan / penggal, selepas

  beberapa kemahiran / unit pembelajaran.

  secara bertulis (pensil dan kertas), lisan dan

  amali.

 • Nordin Tahir, IPIP

  KLASIFIKASI UJIAN

  Rujukan Norma Rujukan Kriteria

  Ujian SubjektifUjian Objektif

  Ujian Daya

  Ujian PrestasiUjian Kertas / Pensel

  Ujian Kepantasan

  Ujian Tara

  Ujian Lisan Ujian Perlakuan

  Ujian Pra

  Ujian Saringan

 • Nordin Tahir, IPIP

  Menentu @ membanding :

  prestasi seorang murid dgn MM lain

  prestasi sesuatu kumpulan dgn kumpulan lain dgn

  menggunakan keputusan ujian yang sama.

  Tujuan : membezakan antara ind @ kumpulan mengikut

  pencapaian.

  Perbandingan reletif antara sekolah boleh dilakukan maka

  dikenali jg sbg Ujian Pencapaian Relatif.

  Item ujian : berdasarkan objektif t.laku bidang kognitif

  meliputi aras mudah ke susuh (25% mudah, 50%

  sederhana, 25% susah)

  1. UJIAN RUJUKAN NORMA

 • Nordin Tahir, IPIP

  Markah lulus tdk ditetapkan, pencapaian keseluruhan kumpulan menentukan gred pencapaian, mbbkan markah lulus / taraf pencapaian berbeza antara tahun & mata pelajaran. Eg : markah lulus mata pelajaran Fizik tdk sama dgn BM dlm SPM

  Contoh:

  ujian pertengahan semester atau akhir semester

  peperiksaan awam seperti UPSR, PMR, SPM dan STPM, Peperiksaan Akhir Maktab.

  Keputusan ujian digunakan sebagai penilaian sumatif bg menentu / membanding pencapaian antara MM

 • Nordin Tahir, IPIP

  Berdasarkan standard / taraf prestasi (ditetapkan) utk

  tentu pencapaian tanpa buat perbandingan dgn ind /

  kumpulan lain

  Tujuan : tentukan taraf pencapaian seseorang yg

  dikehendaki dlm sesuatu bidang kemahiran & diadakan

  setelah sesuatu kemahiran diajar.

  Keputusan ujian dibandingkan dengan kriteria yang telah

  ditetapkan, Eg : sebagai peringkat pencapaian minimum

  Pelajar-pelajar hendaklah menjawab sekurang-

  kurangnya 4 daripada 5 soalan dengan tepat

  MM dpt menjawab 7 drp 10 soalan yg diberi

  MM dpt menjawab dgn betul 70% soalan yg disediakan

  2. UJIAN RUJUKAN KRITERIA

 • Nordin Tahir, IPIP

  Kegunaan :

  menguji sebahagian kecil isi kandungan

  pelajaran, iaitu satu / beberapa kemahiran yang

  telah diajar spt kemahiran mambaca,

  menulis,mengira

  tentukan sama ada pelajar berkenaan

  menguasai kemahiran dalam peringkat yang

  dikehendaki atau tidak.

  sebagai penilaian formatif bagi mengesan

  kelemahan pelajar dalam penguasaan tertentu.

 • Nordin Tahir, IPIP

  Maklumat dari ujian, membolehkan guru merancang

  semula strategi yang sesuai untuk membaiki P&P dlm

  BD.

  Sesuai utk menilai MM pdd khas sbb menilai kemahiran

  tertentu dlm sesuatu masa.

  Sesuai untuk pbj masteri dan bersifat formatif

  Eg :

  Ujian kepantasan menaip

  Ujian diagnostik

  Ujian memandu

  Ujian amali

 • Nordin Tahir, IPIP

  PERBANDINGAN UR.NORMA DAN UR.KRITERIA(Rujukan : Eggen & Kauchak, 1999: 615)

  CONTOH CIRI-CIRI

  UJIAN

  RUJUKAN

  NORMA

  Gred dalam keluk

  15 % murid dpt A

  15 % mendapat B

  40 % mendapat C

  15 % mendapat D

  15 % mendapat E

  Membandingkan prestasi

  Antara murid-murid

  Mewwujudkan persaingan

  antara MM

  UJIAN

  RUJUKAN

  KRITERIA

  94 100 = A

  86 93 = B

  Penilaian prestasi

  (mengenal bt, tahu

  perkataan yg berirama

  dan tahu arah)

  Menggambarkan sejauhmana

  matlamat kursus telah dicapai

  Mengurangkan semangat

  persaingan antara MM

 • Nordin Tahir, IPIP

  PERBEZAAN ANTARA UJIAN RUJUKAN NORMA DGN UJIAN RUJUKAN KRITERIA

  Ujian Rujukan Norma Ujian Rujukan Kriteria

  Pengertian Ujian pencapaian relatif yang

  menunjukkan prestasi

  kumpulan calon dalam

  bentuk graf normal.

  Ujian rujukan objektif yang

  menentukan pencapaian individu

  berdasarkan kriteria minimum

  yang ditetapkan terlebih dahulu

  Tujuan Membanding dan membeza

  prestasi antara calon-calon

  atau antara kumpulan

  Menentukan penguasaan

  pembelajaran berdasarkan

  kriteria yang ditetapkan.

  Kegunaan Untuk penilaian sumatif

  dengan membezakan calon-

  calon dalam peringkat

  prestasi cemerlang,

  kepujian, lulus dan gagal.

  Untuk penilaian formatif dengan

  membaiki pengajaran dan

  pembelajaran berdasarkan

  keputusan ujian.

 • Nordin Tahir, IPIP

  Ujian Rujukan Norma Ujian Rujukan Kriteria

  Sasaran Perbandingan prestasi

  antara ramai calon.

  Penentuan prestasi secara

  individu atau kumpulan kecil.

  Ciri

  Soalan

  Terdiri daripada soalan-

  soalan mudah ke soalan

  susah dan mempunyai

  diskriminasi antara calon.

  Terdiri daripada soalan-

  soalan hampir sama

  peringkat kesukaran

  berdasarkan objektif

  pelajaran.

  Ciri Ujian Markah lulus ditentukan

  selepas keputusan ujian.

  Markah lulus ditetapkan

  sebelum ujian dijalankan.

  Liputan Isi kandungan soalan

  meliputi suatu bidang

  pelajaran yang luas.

  Isi kandungan soalan

  tertumpu kepada tugas-tugas

  pembelajaran yang terhad.

  Contoh

  Ujian

  Peperiksaan awam seperti

  UPSR, PMR, SPM dan

  STPM.

  Ujian pendek, kerja kursus

  dan latihan bertulis di dalam

  bilik darjah.

 • Nordin Tahir, IPIP

  3. UJIAN 0BJEKTIF (LIHAT ITEM OBJEKTIF)

  Ujian Objektif

  Jenis Item Respons Bebas

  Item Memerlukan Jawapan Pendek

  Item Melengkapkan Ayat

  Item Perkaitan

  Jenis Item Respons Tetap

  Item Betul / Salah

  Item Jenis Padanan

  Item Jenis Pengelasan

  Item Aneka Pilihan Jawapan Terbaik / Jawapan Negatif / Jawapan Pilihan /

  Opsyen

 • Nordin Tahir, IPIP

  Ujian Subjektif

  Jawapan Pendek

  Jawapan Tidak Terhad.

  4. UJIAN SUBJEKTIF (LIHAT ITEM SUBJEKTIF)

 • Nordin Tahir, IPIP

  5. UJIAN KERTAS DAN PENSIL

  Libat kemahiran guna perkataan dan bahasa

  Calon perlu kuasai kemahiran membaca / kefahaman soalan & kemahiran menulis guna alat tulis

  MM diberi soalan utk dijawab / topik utk dibincangkan / masalah utk diselesaikan & jawapan ditulis atas kertas.

  Diadakan dlm kelas

  Eg : Ujian kefahaman, penguasaan kemahiran dlm bidang kognitif

 • Nordin Tahir, IPIP

  Boleh dilakukan dalam dua bentuk iaitu:

  Bentuk yang calon memilih jawapan yang telah disediakan, berbentuk ujian objektif.

  Bentuk yang calon membekalkan jawapan sendiri, biasanya ujian berbentuk esei dan ujian berstruktur.

  2 masalah mungkin berlaku:

  Item tdk sepadan dgn matlamat kelas

  Ujian amat lemah dr segi kualiti psikometriknya jk ia tdk dibuat dgn baik.

 • Nordin Tahir, IPIP

  6. UJIAN KEPANTASAN & DAYA

  KEPANTASAN : masa tdk balas (masa antara pemberian rangsangan dgn permulaan tindakbalas) dan masa pergerakan (masa diambil utk sempurnakan pergerakan) @ kebolehan otot membuat sesuatu dlm j.masa pendek. Eg : larian 100M

  DAYA : kebolehan bertahan / menahan keletihan. Diukur sbg ulangan kejutan otot.

  Daya dikaitkan dgn kepantasan

  Ind yg mempunyai kekuatan mmebuat sesuatu berulang kali, prestasi tambahan akan bergantung kpd daya tahan otot.

  Eg. Ind yg membuat bangun tubi tertinggi dlm 1 minit dikatakan mempunyai daya tahan yg tinggi.

 • Nordin Tahir, IPIP

  7. UJIAN TARA

  Disedia, ditadbir, diperiksa, dianalisis secara piawaian

  Item soalan disediakan oleh pakar (ind / kumpulan), ikut objektif dlm satu bidang.

  Item soalan berbentuk item objektif dgn jawapan ringkas

  Keputusan ujian diakui sah sbb ujian mempunyai kesahan, kebolehpercayaan, keobjektifan, kebolehtabdiran dan kemudahtafsiran.

  Keputusan ujian dinilai mengikut standard ditetapkan.

 • Nordin Tahir, IPIP

  Eg :

  Ujian Tara Binet / Ujian IQ : mengukur kecerdasan

  akal KK pd peringkat umur tertentu

  Ujian Bakat : ukur bakat dlm satu bidang (nyanyian,

  melukis, muzik, permainan)

  Ujian Kepantasan : ukur darjah kepantasan

  melakukan sesuatu tugas

  Ujian Daya : menilai darjah daya tahan ind.

 • Nordin Tahir, IPIP

  8. UJIAN PERLAKUAN / PRESTASI

  Valencia, Hiebert & Afflerback (1994) : ujian prestasi

  ialah tugasan yg perlu dibuat oleh MM utk mempamerkan

  tahap kompetensi @ pengetahuannya dgn membina satu

  hasil @ memberi respon yg tertentu.

  Feuer & Fulton (1993) : ujian prestasi cuba mengaitkan

  kesahan dgn meletakkan MM dlm situasi sebenar dan

  menilai prestasinya berdasarkan kriteria yg disediakan.

  Uji

Search related