EDU 3110 : Langkah Penyediaan Item Ujian

 • View
  242

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EDU 3110 : Langkah Penyediaan Item Ujian

 • 7/29/2019 EDU 3110 : Langkah Penyediaan Item Ujian

  1/11

 • 7/29/2019 EDU 3110 : Langkah Penyediaan Item Ujian

  2/11

 • 7/29/2019 EDU 3110 : Langkah Penyediaan Item Ujian

  3/11

  5 LANGKAH AMPENYEDIAAN ITEM

  UJIAN

  PenyediaanJPU

  MenulisItem Ujian

  Membuat

  Kajian Rintis

  MenilaiItem Ujian

  MenyemakItem Ujian

 • 7/29/2019 EDU 3110 : Langkah Penyediaan Item Ujian

  4/11

  PENYEDIAAN

  JPU

  JPU merupakan jadual penentu ujian

  JPU penting untuk membantu guru

  menggubal item (soalan) ujian

  Panduan untuk membina item berdasarkan

  isi kandungan atau tajuk dalam sukatan

  Juga sebagai panduan untuk membina

  item berdasarkan aras domain kognitif,

  afektif dan psikomotor, aras kesukaran,

  bentuk item ujian dan bilangan item ujian

 • 7/29/2019 EDU 3110 : Langkah Penyediaan Item Ujian

  5/11

  TUJUAN

  PEMBINAAN

  JPU

  Ujian yang dibuat mengikut

  standard menghasilkan

  ujian yang berkualiti

  Menjamin kesahan sesuatu

  kandungan ujian

  Panduan bagi guru

  menghasilkan ujian

  Memastikan

  keseimbangan antara

  topik dan aras

  kemahiran yang diuji

  Guru dapat mengenalpastitahap penguasaan pelajar

  bagi setiap topik

 • 7/29/2019 EDU 3110 : Langkah Penyediaan Item Ujian

  6/11

  LANGKAH

  PEMBINAAN

  JPU

  MengkajiSukatan

  Pelajaran

  MenganalisisHasil

  Pembelajaran

  MenentukanJenis Soalan

  MenentukanBilanganSoalan

 • 7/29/2019 EDU 3110 : Langkah Penyediaan Item Ujian

  7/11

  MENULIS

  ITEM UJIAN

  Merujuk kepada bentuk item ujian, seperti item

  beraneka pilihan, item mengisi tempat kosong, item

  berjawapan pendek, item betul-salah, item padanan

  atau item esei

 • 7/29/2019 EDU 3110 : Langkah Penyediaan Item Ujian

  8/11

  MENYEMAK

  ITEM UJIAN

  Soalan yang diberi, terutama

  soalan jenis objek tidak

  mengandungi petanda (clue)

  kepada jawapan yang

  dikehendaki

  Arahan menjawab bagi setiap

  bahagian ujian dan setiap

  soalan adalah tepat dan

  mudah difahami pelajar

  Soalan yang dibina mencukupidan seimbang dari segi

  kandungan dan objektif

  pengajaran

  Soalan ditulis dengan bahasa

  yang mudah difahami pelajar dan

  mengandungi maklumat dan

  kehendak soalan yang jelas danmencukupi

 • 7/29/2019 EDU 3110 : Langkah Penyediaan Item Ujian

  9/11

  MENILAIITEM UJIAN

  Arahan menjawab dan bahasayang digunakan mudah

  difahami pelajar

  Soalan dan kehendak soalanadalah jelas dan soalan

  mengandungi maklumat yangcukup untuk pelajar

  menjawabnya

  Jawapan yang diberikan olehpenulis adalah mengikut

  kehendak soalan dan bolehdijawab dalam masa yang

  diperuntukkan

  Soalan-soalan yang dibinaadalah mencukupi dan

  seimbang untuk mengukurkandungan dan objektif

  pengajaran yang ditetapkan

 • 7/29/2019 EDU 3110 : Langkah Penyediaan Item Ujian

  10/11

  Membuat kajian rintis terhadap seluruh item

  Perlu dibuat terhadap keseluruhan

  item/kertas ujian selepas semua item

  ujian disemak dan dinilai oleh pakarmata pelajaran

  Kajian rintis perlu dilakukan agar

  item yang dibina bersesuaian

  dengan pelajar dari segi keupayaan

  dan pengetahuan sedia ada

  Pelajar dapat menjawab soalan-soalandalam masa yang diperuntukkan

  mengikut kehendak soalan

  Soalan yang diberikan adalah

  sepadan dengan kandunganpelajaran yang diajar guru dan tidak

  ada soalan yang terkeluar

  daripada kandungan tersebut

 • 7/29/2019 EDU 3110 : Langkah Penyediaan Item Ujian

  11/11