KINETOTERAPIA IN ACTIVITATI SPORTIVE, vol

 • View
  288

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of KINETOTERAPIA IN ACTIVITATI SPORTIVE, vol

 • ELENA TAINA RINDERU ILONA ILINCA

  KINETOTERAPIA #N ACTIVIT{|I SPORTIVE

  VOLUMUL I

  BAZELE MEDICALE ALE EFORTULUI

  curs pentru studentii sectiei de Kinetoterapie

  Editura Universitaria2005

  ELENA TAINA RINDERU ILONA ILINCA

  KINETOTERAPIA #N ACTIVIT{|I SPORTIVE

  VOLUMUL I

  BAZELE MEDICALE ALE EFORTULUI

  curs pentru studentii sectiei de Kinetoterapie

  Editura Universitaria2005

 • RINDERU, ELENA TAINA; ILINCA, ILONA KINETOTERAPIA #N ACTIVIT{|I SPORTIVE Vol. I /

  ELENA TAINA RINDERU; ILONA ILINCA - Craiova; Editura Universitaria, 2005 (Tipografia Universit ii din Craiova)

  294 p.;

  24 cm.

  Bibliogr.

  ISBN: 973-8043-66-2

  615.825:796

  Referen i tiin ifici : Conf.univ.dr. RUSU Ligia Conf.univ.dr. D NOIU Mircea

  AUTORI: Elena Taina Rinderu - Conferen\iar universitar Discipline Medicale,

  Facultatea de Educa\ie Fizic[ ]i Sport; Medic primar @n specialitatea Medicin[ Sportiv[, Doctor @n }tiin\e, specialitatea Anatomie

  Ilona Ilinca - Lector universitar Discipline Medicale, Facultatea de Educa\ie Fizic[ ]I Sport; kinetoterapeut; doctorand TEHNOREDACTARE :

  Elena Taina Rinderu

  Copyright 2005, Universitaria

  Toate drepturile apar in Editurii Universitaria

  Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale

  Aceast[ lucrare este @n concordan\[ cu programa analitic[ a Disciplinei de Kinetoterapie @n Activit[\i Sportive a Facult[\ii de Educa\ie Fizic[ ]i Sport,

  sec\ia Kinetoterapie, din cadrul Universit[\ii din Craiova

  Tipografia Universit ii din Craiova Str. Brestei, nr.146, Craiova, Dolj, 1100, Romnia

  Tel.: +40 251 598054

  Tip rit n ROMNIA

  RINDERU, ELENA TAINA; ILINCA, ILONA KINETOTERAPIA #N ACTIVIT{|I SPORTIVE Vol. I /

  ELENA TAINA RINDERU; ILONA ILINCA - Craiova; Editura Universitaria, 2005 (Tipografia Universit ii din Craiova)

  294 p.;

  24 cm.

  Bibliogr.

  ISBN: 973-8043-66-2

  615.825:796

  Referen i tiin ifici : Conf.univ.dr. RUSU Ligia Conf.univ.dr. D NOIU Mircea

  AUTORI: Elena Taina Rinderu - Conferen\iar universitar Discipline Medicale,

  Facultatea de Educa\ie Fizic[ ]i Sport; Medic primar @n specialitatea Medicin[ Sportiv[, Doctor @n }tiin\e, specialitatea Anatomie

  Ilona Ilinca - Lector universitar Discipline Medicale, Facultatea de Educa\ie Fizic[ ]I Sport; kinetoterapeut; doctorand TEHNOREDACTARE :

  Elena Taina Rinderu

  Copyright 2005, Universitaria

  Toate drepturile apar in Editurii Universitaria

  Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale

  Aceast[ lucrare este @n concordan\[ cu programa analitic[ a Disciplinei de Kinetoterapie @n Activit[\i Sportive a Facult[\ii de Educa\ie Fizic[ ]i Sport,

  sec\ia Kinetoterapie, din cadrul Universit[\ii din Craiova

  Tipografia Universit ii din Craiova Str. Brestei, nr.146, Craiova, Dolj, 1100, Romnia

  Tel.: +40 251 598054

  Tip rit n ROMNIA

 • CUPRINS

  INTRODUCERE

  CAPITOLUL I - ROLUL CONTROLULUI MEDICAL #N ACTIVITATEA DE EDUCA|IE FIZICA }I SPORT

  A.1. NO|IUNI GENERALE PRIVIND CONTROLUL MEDICAL #N ACTIVITATEA DE EDUCA|IE FIZIC{ }I SPORT pg. 9

  A.2. METODELE }I MIJLOACELE UTILIZATE N CONTROLUL MEDICO-SPORTIV: EXAMENUL MEDICO-SPORTIV, OBSERVA|IA MEDICO-PEDAGOGIC{ }I JURNALUL DE AUTOCONTROL pg. 15

  CAPITOLUL II - TOTUL DESPRE EFORT B.1. DEFINI|IA }I CLASIFICAREA EFORTULUI; INDICATORII

  EFORTULUI pg. 18 B.2. FACTORII LIMITATIVI AI CAPACIT{|II DE EFORT pg. 22 B.3. PRINCIPALELE SISTEME ALE ORGANISMULUI UMAN IMPLICATE

  #N EFORT : NO|IUNI DE ANATOMIE }I FIZIOLOGIE, MODIFIC{RI INDUSE DE EFORT, EXPLOR{RI #N MEDICINA SPORTIV{ pg. 26

  B.4 CARACTERISTICILE EFORTURILOR AEROBE; TESTAREA CAPACIT{|II DE EFORT AEROB pg, 73

  B.5.CARACTERISTICILE EFORTURILOR ANAEROBE; TESTAREA CAPACIT{|II DE EFORT ANAEROB pg. 77

  B.6. CARACTERISTICILE EFORTURILOR MIXTE pg. 80 B.7. METODE PENTRU DETERMINAREA PRAGULUI AEROB -

  ANAEROB pg. 80 B.8. TESTAREA CAPACIT{|II DE EFORT PE TEREN pg. 83 B.9. BAZELE METODICE ALE ANTRENAMENTULUI SPORTIV

  RELA|IA CU EFORTUL pg. 95 B.10. INTERPRETARE }I RECOMAND{RI #N TESTAREA CAPACIT{|II

  DE EFORT pg. 102 B.11. RELA|IA EFORT- INDICATORII EFORTULUI CALIT{|I

  MOTRICE - PROCES DE ANTRENAMENT pg. 108 B.12. REFACEREA POST-EFFORT pg. 124

  CUPRINS

  INTRODUCERE

  CAPITOLUL I - ROLUL CONTROLULUI MEDICAL #N ACTIVITATEA DE EDUCA|IE FIZICA }I SPORT

  A.1. NO|IUNI GENERALE PRIVIND CONTROLUL MEDICAL #N ACTIVITATEA DE EDUCA|IE FIZIC{ }I SPORT pg. 9

  A.2. METODELE }I MIJLOACELE UTILIZATE N CONTROLUL MEDICO-SPORTIV: EXAMENUL MEDICO-SPORTIV, OBSERVA|IA MEDICO-PEDAGOGIC{ }I JURNALUL DE AUTOCONTROL pg. 15

  CAPITOLUL II - TOTUL DESPRE EFORT B.1. DEFINI|IA }I CLASIFICAREA EFORTULUI; INDICATORII

  EFORTULUI pg. 18 B.2. FACTORII LIMITATIVI AI CAPACIT{|II DE EFORT pg. 22 B.3. PRINCIPALELE SISTEME ALE ORGANISMULUI UMAN IMPLICATE

  #N EFORT : NO|IUNI DE ANATOMIE }I FIZIOLOGIE, MODIFIC{RI INDUSE DE EFORT, EXPLOR{RI #N MEDICINA SPORTIV{ pg. 26

  B.4 CARACTERISTICILE EFORTURILOR AEROBE; TESTAREA CAPACIT{|II DE EFORT AEROB pg, 73

  B.5.CARACTERISTICILE EFORTURILOR ANAEROBE; TESTAREA CAPACIT{|II DE EFORT ANAEROB pg. 77

  B.6. CARACTERISTICILE EFORTURILOR MIXTE pg. 80 B.7. METODE PENTRU DETERMINAREA PRAGULUI AEROB -

  ANAEROB pg. 80 B.8. TESTAREA CAPACIT{|II DE EFORT PE TEREN pg. 83 B.9. BAZELE METODICE ALE ANTRENAMENTULUI SPORTIV

  RELA|IA CU EFORTUL pg. 95 B.10. INTERPRETARE }I RECOMAND{RI #N TESTAREA CAPACIT{|II

  DE EFORT pg. 102 B.11. RELA|IA EFORT- INDICATORII EFORTULUI CALIT{|I

  MOTRICE - PROCES DE ANTRENAMENT pg. 108 B.12. REFACEREA POST-EFFORT pg. 124

 • CAPITOLUL III - ENERGIA: DE UNDE }I CUM O OB|INEM ?

  C1. REAC|II DE OB|INERE A ENERGIEI #N EFORTUL FIZIC; SISTEME

  ENERGETICE pg. 132 C.2. DEPOZITE ENERGETICE #N ORGANISM pg. 139

  CAPITOLUL IV - ALIMENTA|IA SPORTIVULUI

  D.1. CALCULUL NECESARULUI ZILNIC DE CALORII pg.144 D.2. PROTIDELE pg. 150 D.3. LIPIDELE pg. 155 D.4. GLUCIDELE pg. 161 D.5. APA ; ASPECTE ALE DESHIDRAT{RII }I REHIDRAT{RII

  #N SPORT pg. 170 D.6. SARURILE MINERALE pg. 175 D.7. VITAMINELE pg. 178 D.8. ENERGOGENE NUTRI|IONALE, SUPLIMENTE ALIMENTARE ;

  FITOTERAPIE, APITERAPIE pg. 185 D.9. PRINCIPII DE ALIMENTATIE S{N{TOAS{ pg. 199 D.10. PRINCIPII DE ALIMENTATIE SPORTIVA pg. 202 D.11. GRUPE DE ALIMENTE pg. 209 D.12. RATIE ALIMENTARA SPORTIVA - PRINCIPII

  DE ALCATUIRE pg. 219 D.13. FISA DE NUTRITIE pg. 224 D.14. GREUTATEA CORPORAL{, COMPOZI|IA CORPORAL{ }I

  OBEZITATEA ; RECOMAND{RI PENTRU CRE}TEREA SAU SC{DEREA #N GREUTATE pg. 227

  D.15. NUTRI|IA }I ALIMENTA|IA }COLARULUI }I ADOLESCENTULUI pg. 235

  CAPITOLUL V FACTORUL FARMACOLOGIC #N EFORT

  E.1. MEDICA|IA EFORTULUI SPORTIV pg. 237 E.2. DOPINGUL LA SPORTIVI pg. 263

  BIBLIOGRAFIE pg. 283

  CAPITOLUL III - ENERGIA: DE UNDE }I CUM O OB|INEM ?

  C1. REAC|II DE OB|INERE A ENERGIEI #N EFORTUL FIZIC; SISTEME

  ENERGETICE pg. 132 C.2. DEPOZITE ENERGETICE #N ORGANISM pg. 139

  CAPITOLUL IV - ALIMENTA|IA SPORTIVULUI

  D.1. CALCULUL NECESARULUI ZILNIC DE CALORII pg.144 D.2. PROTIDELE pg. 150 D.3. LIPIDELE pg. 155 D.4. GLUCIDELE pg. 161 D.5. APA ; ASPECTE ALE DESHIDRAT{RII }I REHIDRAT{RII

  #N SPORT pg. 170 D.6. SARURILE MINERALE pg. 175 D.7. VITAMINELE pg. 178 D.8. ENERGOGENE NUTRI|IONALE, SUPLIMENTE ALIMENTARE ;

  FITOTERAPIE, APITERAPIE pg. 185 D.9. PRINCIPII DE ALIMENTATIE S{N{TOAS{ pg. 199 D.10. PRINCIPII DE ALIMENTATIE SPORTIVA pg. 202 D.11. GRUPE DE ALIMENTE pg. 209 D.12. RATIE ALIMENTARA SPORTIVA - PRINCIPII

  DE ALCATUIRE pg. 219 D.13. FISA DE NUTRITIE pg. 224 D.14. GREUTATEA CORPORAL{, COMPOZI|IA CORPORAL{ }I

  OBEZITATEA ; RECOMAND{RI PENTRU CRE}TEREA SAU SC{DEREA #N GREUTATE pg. 227

  D.15. NUTRI|IA }I ALIMENTA|IA }COLARULUI }I ADOLESCENTULUI pg. 235

  CAPITOLUL V FACTORUL FARMACOLOGIC #N EFORT

  E.1. MEDICA|IA EFORTULUI SPORTIV pg. 237 E.2. DOPINGUL LA SPORTIVI pg. 263

  BIBLIOGRAFIE pg. 283

 • 1

  CAPITOLUL I

  INTRODUCERE

  C`nd religia era puternic[ ]i ]tiin\a slab[, oamenii apelau la magie pentru medicin[; azi c`nd ]tiin\a este puternic[ ]i religia slab[, oamenii apeleaz[ la medicin[ pentru magie.

  Thomas Saaz

  Ob\inerea performan\elor sportive nu se mai poate realiza numai prin antrenament, ci ea include o alimenta\ie, medica\ie, refacere fizic[ ]i psihic[ adecvat[, prevenirea ]i recuperarea traumatismelor. #n consecin\a num[rul persoanelor implicate @n realizarea performan\ei cre]te, vorbind de o echip[ interdisciplinar[ ce include antrenorul, kinetoterapeutul, nutri\ionistul, psihologul, biochimistul, medicul de medicin[ sportiv[.

  Av`nd @n vedere marea preocupare a tuturor celor implica\i @n actul sportiv @n ceea ce prive]te determinarea ]i dezvoltarea capacit[\ii de efort exist[ @n prezent o multitudine de teste ]i probe func\ionale @n marea lor majoritate cardiorespiratorii. Dar cum vom ]ti s[ le alegem pe cele mai adecvate sportului care ne intereseaz[? Evident printr-o bun[ cunoa]tere a mecanismelor biochimice implicate @n fiecare tip de efort, a anatomiei ]i fiziologiei corpului uman, ]i \in`nd de asemenea cont de accesibilitatea tehnicii de studiu. Vom alege deci acele teste care s[ analizeze tipul de efort predominant @n sportul respectiv, care nu necesit[ o aparatur[ ]i tehnic[ de lucru sofisticat[ ]i costisitoare, teste ce pot oferi date u]or reproductibile ]i cuantificabile ce pot fi urm[rite @n dinamic[ ]i pot fi comparate cu modelul biologic sau cu datele specifice din antrenament, eviden\iind gradul de economicitate ]i adaptare