Click here to load reader

Kawasaki̇ hastalığı

  • View
    641

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kawasaki hastalığı, çocuklarda sebebi bilinmeyen uzamış ateş,

Text of Kawasaki̇ hastalığı

  • 1. SUNAN: Ayta CANDEMR

2. KESN OLARAK TANIMLANAMAMIBaz bakteri, virs ve nonenfeksiyz ajanlarnanormal immnolojik aktivasyonu + Genetik faktrler 3. Stokinler ve antikorlarnterferon , IL1, TNF ve dier stokilerin endotelhcrelerine zerine etkisineoantigenlerin olumasantigenlere kar oluturulan antikorlar DAMAR DUVARINDA HASAR 4. Vaskler internal ve eksternal elastik laminalar parapara para blnr. Bylece dilatasyonlar veanevrizmalar olumaya balar. ntima prolifere olup kalnlamtr. Stenoz veya trombsletkanklk ve sonrasnda myokard infarkts vegeliebiliyor. En ok kalbin koronerlerini tutmasyla beraber bazenmezenterik ve renal arterlerde de anevrizmalar geliebilir. Perikardit, endokardit, kolanjit, pankreatit, menenjit velenfadenopati meydana getirebilir. 5. 6 AYLIK 5 YAEn sk 6 ay ile 5 ya arasndalkemizde henoch schonlein purpurasndan sonraen sk grlen ocukluk a vasklitiErkek/kz =1,5:1Mortalite 2 ya altnda daha yksek 6. Mortalite oran % 0,08-0,1 Mortalitede cinsiyet oran erkek/kz 3:1 lmlerin yars 2 yandan kk vakalarda Trkiyede her yl ortalama 30 yeni vaka En sk grld lke Japonya da ise 100.000 de 184 Mart- nisan mays aylarnda artlar 7. 1) Akut ateli dnem (ilk 10 gn)2) Subakut dnem(10-30 gn)3) Konvelesan dnem(30 gn +) 8. ateKonjonktivalkanlanmaAz ii deiiklikleri Servikal lenfadenopatiEklem ars dkntdiyareEl ve ayaklardaEl ve ayaklardaimelerderi soyulmalar 9. 34 vakada ana klinik bulgularn grlmeskl(Trk pediatri arivi 2006)34 3332 32 2621(%100)(%97)(%94)(%94)(%76) (%61) 10. Akut dnemani balardevaml veya aralklarla seyredebilir40 C ve zerindedir, tedavi edilmeyenvakalarda 2-3 haftadan uzun srebilir.Antibiyotiklere yantszdr. 11. Akut dnemGzde kanlanmaile beraberkonjonktivitAz ve dudakta atlaklar Tek tarafl servikallenfadenomegali 12. Akut dnembilateral konjonktivit (%90) 13. Akut dnem 14. Akut dnem 15. Akut dnem 16. Akut dnem 17. Akut dnem 18. Artrit ve desquamasyonVaskler hasarla beraber ortayakan trombositoz ve koroneranevrizmalarn olutuu dnemdir.Akut koroner tromboza bal anilm riskinin artmaya baladsre 19. Subakut dnemAnevrizma ve sonrasndagelienateroskleroz, oklzyon 20. Subakut dnem PR ve QT intervalleri Subakut dnemdeuzamalar kardit Anormal Q bulgular, frmler, g dalgalar, dk voltajl allop ritmi duyulabilir QRS ler ST deiiklikleri ve aritmiler grlebilir. kardiyomegali grlebilir. 21. Subakut dnemDilatasyon, anevrizmave koroner arterdeiikliklerisaptanabilir. 22. Subakut dnemAngina pektoris ve miyokardiyal infarktlarda yaplmaldr.Aksiller, subklavien ve ilyak arterde nadiren anevrizmalar geliebilir. 23. Klinik bulgularn silinemeye balad dnemdirGenellikle 6-8 hafta sonra balar 24. SAFRA KESES HDROPSUARTRT ARTRALJHUZURSUZLUKASEPTK MENENJTBCG AI BLGESNDEKABARIKLAMA 25. CRP (>3mg/dl )ESR (>40 mm/saat)Albumin 12000)Piyri 26. 5 gnden uzun sren antibiyotik tedavisineyantsz ate tablosu+1. ki tarafl konjunktival kanlanma2. Servikal lenfadenopati3. Az ii deiiklikleri4. El ve ayak deiiklikleri5. Kzama benzer, gvdeye yerlemi dknt 27. TPK KAWASAK ATPK KAWASAK ATE (en az 5 gn)ATE(en az 5 gn)+ + En az 4 tan lt En az 2 tan lt+ Eko veya angiyo ilegsterilmi koronerhasar 28. Kzamk ve dkntl dier hastalklar Romatizmal ate Streptokok ve stafilokok enfeksiyonlar nfantil poliarteridi nodosa 29. EKO, koroner angiographi, 1-2 ylda bir tekrarlanmal, . Stenotik koroner lezyonlar olan hastalara efor testi vedipiridamol ile stres myokardial talyum sintigrafiyaplmaldr. Eer ok sayda koroner arter lesyonlar varsa coroner bypassameliyat gerekebilir.Kawasaki hastal geirmi kiilerde akut tablodan sonra dakoroner atereskleroz gelime riski yksektir. 30. MI ve AN LM KALP LET BOZUKLUKLARI PERFERK ARTER ANEVRZMALARINA BALIDSTAL EKSTREMTELERDE GANGREN YETKN ADA KORONER ARTERHASTALIKLARI KARIN ARISI SHAL SAFRA KESES HDROPSU KARACER TUTULUMU

Search related