of 152 /152

Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

  • Upload
    dinhanh

  • View
    227

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

Page 1: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije
Page 2: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

1

KATALOG EU PROJEKATA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

- Primjeri dobre prakse -

Page 3: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

2

NAKLADNIKVukovarsko-srijemska županija

UREDNIŠTVOUpravni odjel za međunarodnu suradnju i EU

poslove Vukovarsko-srijemske županije

GRAFIČKO RJEŠENJE NASLOVNICEZebra, Vinkovci

TISAKZebra, Vinkovci

NAKLADA1000 primjeraka

Vinkovci, studeni 2015.

Page 4: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

3

KATALOG EU PROJEKATA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE

ŽUPANIJE

- Primjeri dobre prakse -

Page 5: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

4

    

    

Uvodna riječ župana  

 Potencijal  koji  nude  europski  izvori financiranja  Vukovarsko‐srijemska  županija  je  na vrijeme  prepoznala  te  su  pomoću  njih  proteklih godina  provedeni  mnogobrojni  razvojni  projekti  u koje je uloženo više od 327 milijuna eura. Bilo je tu velikih infrastrukturnih projekata kao i onih, možda financijski  manjih,  ali  jednako  vrijednih  projekata kojima  su  se  pokušale  donijeti  pozitivne  društvene promjene.  

 Prvenstveno su to projekti koji su doprinijeli razvoju  ljudskih potencijala naše  županije na  koje  sam posebno  ponosan  i  uvijek  ih rado  ističem.  Naime,  Vukovarsko‐srijemska  županija  je  ocjenjena  kao  županija  koja najviše  ulaže  u  ljudske  resurse  za  pripremu  i  provedbu  EU  projekata.  Upravo priprema  i  provedba  projekata  jedna  je  od  najznačajnijih  aktivnosti  naše  županije  i predstavlja  važan  instrument  poticanja  regionalnog  odnosno  gospodarskog  razvoja. Maksimalno koristimo svoje resurse kako bi osigurali što je moguće više sredstava iz EU fondova, posebice u području razvoja poduzetništva  i  investicijske klime, razvoja ruralnih područja te razvoja ljudskih resursa i povećanja zapošljavanja.  

  Sustav za pripremu i provedbu EU projekata gradimo još od 2005. godine kada je  osnovan  Upravni  odjel  za  međunarodnu  suradnju  i  kapitalna  ulaganja,  današnji Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU poslove, a osnivanjem Agencije za razvoj Vukovarsko‐srijemske  županije  Hrast  d.o.o.  2007.  godine  značajno  smo  unaprijedili naš  rad  na  razvojnim  projektima  koji  se  financiraju  kroz  europske  strukturne  i investicijske fondove. Danas možemo s ponosom reći kako na našem području postoje značajni  administrativni  kapaciteti  za  pripremu  i  provedbu  EU  projekata  od županijske, gradskih i općinskih lokalnih razvojnih agencija do LAG‐ova. 

  Ključ  razvoja  ovog  kraja,  ali  i  cijele  Hrvatske  su  strateški  razvojni  projekti. Višenamjenski kanal Dunav‐Sava, navodnjavanje, proširenje Luke Vukovar,  logistički centar,  drvo‐prerađivački  i  agro‐tehnološki  centar,  izgradnja  obilaznica   oko Vinkovaca i Vukovara, spajanje Iloka s autocestom, strateški su projekti o kojima ovisi razvoj  Vukovarsko‐srijemske  županije  u  nadolazećem  vremenu.  Važno  je  i  nastaviti raditi  na  privlačenju  investitora  koji  će  uvoditi  nove  tehnologije,  jačati  ljudske kapacitete,  a  poglavito  upravljačku  strukturu  u  gospodarstvu,  kao  i  udruživanje poljoprivrednih proizvođača, drvoprerađivača i drugih s osnovnom svrhom stvaranja konkurentnih proizvoda za domaće i strano tržište.  

Ovom prigodom želim istaknuti da sam ponosan i na sve žitelje naše županije koji unatoč  svim nedaćama ostaju ovdje  i bore  se  za bolje  sutra. Ovaj kraj  zaslužuje svijetlu  i  bogatu budućnost,  zaslužuje  punu  iskorištenost  svih  prirodnih  bogatstava, zaslužuje razvijeno gospodarstvo i prije svega zaslužuje zadovoljne i sretne ljude. Mi godinama predano radimo na tome, a nastaviti ćemo i u budućnosti!                                                            

              Vukovarsko‐srijemski župan                 Božo Galić 

    

    

Uvodna riječ župana  

 Potencijal  koji  nude  europski  izvori financiranja  Vukovarsko‐srijemska  županija  je  na vrijeme  prepoznala  te  su  pomoću  njih  proteklih godina  provedeni  mnogobrojni  razvojni  projekti  u koje je uloženo više od 327 milijuna eura. Bilo je tu velikih infrastrukturnih projekata kao i onih, možda financijski  manjih,  ali  jednako  vrijednih  projekata kojima  su  se  pokušale  donijeti  pozitivne  društvene promjene.  

 Prvenstveno su to projekti koji su doprinijeli razvoju  ljudskih potencijala naše  županije na  koje  sam posebno  ponosan  i  uvijek  ih rado  ističem.  Naime,  Vukovarsko‐srijemska  županija  je  ocjenjena  kao  županija  koja najviše  ulaže  u  ljudske  resurse  za  pripremu  i  provedbu  EU  projekata.  Upravo priprema  i  provedba  projekata  jedna  je  od  najznačajnijih  aktivnosti  naše  županije  i predstavlja  važan  instrument  poticanja  regionalnog  odnosno  gospodarskog  razvoja. Maksimalno koristimo svoje resurse kako bi osigurali što je moguće više sredstava iz EU fondova, posebice u području razvoja poduzetništva  i  investicijske klime, razvoja ruralnih područja te razvoja ljudskih resursa i povećanja zapošljavanja.  

  Sustav za pripremu i provedbu EU projekata gradimo još od 2005. godine kada je  osnovan  Upravni  odjel  za  međunarodnu  suradnju  i  kapitalna  ulaganja,  današnji Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU poslove, a osnivanjem Agencije za razvoj Vukovarsko‐srijemske  županije  Hrast  d.o.o.  2007.  godine  značajno  smo  unaprijedili naš  rad  na  razvojnim  projektima  koji  se  financiraju  kroz  europske  strukturne  i investicijske fondove. Danas možemo s ponosom reći kako na našem području postoje značajni  administrativni  kapaciteti  za  pripremu  i  provedbu  EU  projekata  od županijske, gradskih i općinskih lokalnih razvojnih agencija do LAG‐ova. 

  Ključ  razvoja  ovog  kraja,  ali  i  cijele  Hrvatske  su  strateški  razvojni  projekti. Višenamjenski kanal Dunav‐Sava, navodnjavanje, proširenje Luke Vukovar,  logistički centar,  drvo‐prerađivački  i  agro‐tehnološki  centar,  izgradnja  obilaznica   oko Vinkovaca i Vukovara, spajanje Iloka s autocestom, strateški su projekti o kojima ovisi razvoj  Vukovarsko‐srijemske  županije  u  nadolazećem  vremenu.  Važno  je  i  nastaviti raditi  na  privlačenju  investitora  koji  će  uvoditi  nove  tehnologije,  jačati  ljudske kapacitete,  a  poglavito  upravljačku  strukturu  u  gospodarstvu,  kao  i  udruživanje poljoprivrednih proizvođača, drvoprerađivača i drugih s osnovnom svrhom stvaranja konkurentnih proizvoda za domaće i strano tržište.  

Ovom prigodom želim istaknuti da sam ponosan i na sve žitelje naše županije koji unatoč  svim nedaćama ostaju ovdje  i bore  se  za bolje  sutra. Ovaj kraj  zaslužuje svijetlu  i  bogatu budućnost,  zaslužuje  punu  iskorištenost  svih  prirodnih  bogatstava, zaslužuje razvijeno gospodarstvo i prije svega zaslužuje zadovoljne i sretne ljude. Mi godinama predano radimo na tome, a nastaviti ćemo i u budućnosti!                                                            

              Vukovarsko‐srijemski župan                 Božo Galić 

S A D R Ž A J :

Uvodna riječ župana 7

Razvojne perspektive Vukovarsko-srijemske županije 2014. – 2020. 8

Koordinacija razvojnih dionika Vukovarsko-srijemske županije

- dosadašnja postignuća i rezultati 10

PROGRAM CARDS 2000. – 2006. 12

Izgradnja poslovnih zona u Vukovarsko-srijemskoj županiji 13

Tehnička podrška poboljšanju mogućnosti zapošljavanja i pristupa učenju u

strukovnim školama u Vukovarsko-srijemskoj županiji 15

PROGRAMI PHARE, ISPA i SAPARD 2000.- 2006. 17

Agrokovar 18

WINE-DEV – Održivi razvoj vinarstva na području Srijema 20

Obnova željezničke pruge Vinkovci - Tovarnik - državna granica 22

Ulaganje u opremu za farmu krava 23

IPA PRETPRISTUPNI PROGRAM 2007. -2013. 24

Skeniranje jednakosti 26

IRRI – Projekt navodnjavanja 28

Inovativno umrežavanje i gospodarska suradnja Tuzle i Vukovara 31

Zajedničkim snagama za inovativno okruženje 33

VIOR – povijesno nasljeđe u turističkom projektu Vinkovaca i Orašja 35

ABCDE Posavina 37

PROGRES – Zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije 39

ECO FOOD _ TURA 41

Unaprjeđenje međunarodne biciklističke rute Dunav 44

SUMUS – Poboljšanje održivosti pružanja komunalnih usluga

u području upravljanja i gospodarenja vodama 46

REPRO – Projekt obnovljivih izvora energije 48

Mreža Centara za razvoj poduzetništva i prekograničnu suradnju 50

Prekogranična suradnja za poticanje ulaganja 52

Knjižnice za novo doba 54

Stanovanje uz podršku za odrasle osobe s autizmom

i sniženim intelektualnim sposobnostima – Dome slatki dome 56

Tri rijeke = jedan cilj 58

Mađarsko – hrvatske vinske priče 60

Koncept prostornog razvoja i međuregionalne suradnje

u podunavskom području – DONAUREGIONEN+ 62

Umrežavanje agencija u svrhu poticanja vrijednosti inovacijskih

sustava regionalnih i lokalnih gospodarstava – AsviLoc Plus 64

Razvoj novog turističkog proizvoda Eko-etno Centar Adica – Vukovar 67

Izgradnja Regionalnog poslovnog centra za potporu poslovanju

s ciljem promoviranja gospodarskih aktivnosti na području Općine Lovas 69

Centar za posjetitelje Srijem 71

Nove tehnologije za veću konkurentnost 73

Page 6: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

5

Poduzetnički inkubator Vukovar 75

Novi naraštaj 77

SWOT – Mogućnosti u turizmu za žene u Srijemu 79

Omogućimo im! Usluga osobne asistencije:

neovisan model življenja za osobe s invaliditetom 81

Stepenica više u IT edukaciji 82

THE HERA NET– mreža visoko obrazovanih ruralnih animatora 84

EFoNet – Jačanje mreže zapošljavanja 86

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Mohovo 88

Izgradnja prometnice bez suvremenog kolničkog zastora 89

EU misli 90

CROSTART 92

U srcu Europe 94

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI 2014. – 2020. 96

Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom

i tehnološki orijentiranom poduzetništvu BIC – Vukovar 98

Centar za promatranje ptica Nijemci 100

Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci 102

Master plan grada Vinkovaca za promet 104

Kompetencije za budućnost 106

Modernizacija kurikuluma Vježbenička tvrtka 108

Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO-a u preddiplomskim

sveučilišnim studijima poljoprivrede 110

Obrazovanje bez teškoća: Implementacija usluge pomoćnika u nastavi

u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogućnosti za svu djecu 112

Povećanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih roditelja

djece predškolske dobi 114

Projekt poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture grada Vukovara 116

Projekt poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Županja 118

Priprema projektno-studijske dokumentacije projekta poboljšanja

vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija na području

Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije 120

OSTALI EUROPSKI I MEĐUNARODNI IZVORI FINANCIRANJA 122

SEENET II 123

Razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za lokalnu zajednicu 125

READY – poduzetničke aktivnosti za mlade u nepovoljnom

položaju iz ruralnih područja 127

Danube-INCO.NET Unaprjeđenje istraživanja i inovacija u podunavskoj regiji 129

ARCH -Vukovar Nasljeđe kao sredstvo razvitka 131

Europe Direct Vinkovci 133

DEAR STUDENT – Ojačan i održiv razvoj u obrazovnim centrima

i mrežama lokalnih dionika kroz DEAR pristup 135

RECALL – Zajedno protiv klizišta 137

KONTAKTI KOORDINACIJE RAZVOJNIH DIONIKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 139

    

    

Uvodna riječ župana  

 Potencijal  koji  nude  europski  izvori financiranja  Vukovarsko‐srijemska  županija  je  na vrijeme  prepoznala  te  su  pomoću  njih  proteklih godina  provedeni  mnogobrojni  razvojni  projekti  u koje je uloženo više od 327 milijuna eura. Bilo je tu velikih infrastrukturnih projekata kao i onih, možda financijski  manjih,  ali  jednako  vrijednih  projekata kojima  su  se  pokušale  donijeti  pozitivne  društvene promjene.  

 Prvenstveno su to projekti koji su doprinijeli razvoju  ljudskih potencijala naše  županije na  koje  sam posebno  ponosan  i  uvijek  ih rado  ističem.  Naime,  Vukovarsko‐srijemska  županija  je  ocjenjena  kao  županija  koja najviše  ulaže  u  ljudske  resurse  za  pripremu  i  provedbu  EU  projekata.  Upravo priprema  i  provedba  projekata  jedna  je  od  najznačajnijih  aktivnosti  naše  županije  i predstavlja  važan  instrument  poticanja  regionalnog  odnosno  gospodarskog  razvoja. Maksimalno koristimo svoje resurse kako bi osigurali što je moguće više sredstava iz EU fondova, posebice u području razvoja poduzetništva  i  investicijske klime, razvoja ruralnih područja te razvoja ljudskih resursa i povećanja zapošljavanja.  

  Sustav za pripremu i provedbu EU projekata gradimo još od 2005. godine kada je  osnovan  Upravni  odjel  za  međunarodnu  suradnju  i  kapitalna  ulaganja,  današnji Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU poslove, a osnivanjem Agencije za razvoj Vukovarsko‐srijemske  županije  Hrast  d.o.o.  2007.  godine  značajno  smo  unaprijedili naš  rad  na  razvojnim  projektima  koji  se  financiraju  kroz  europske  strukturne  i investicijske fondove. Danas možemo s ponosom reći kako na našem području postoje značajni  administrativni  kapaciteti  za  pripremu  i  provedbu  EU  projekata  od županijske, gradskih i općinskih lokalnih razvojnih agencija do LAG‐ova. 

  Ključ  razvoja  ovog  kraja,  ali  i  cijele  Hrvatske  su  strateški  razvojni  projekti. Višenamjenski kanal Dunav‐Sava, navodnjavanje, proširenje Luke Vukovar,  logistički centar,  drvo‐prerađivački  i  agro‐tehnološki  centar,  izgradnja  obilaznica   oko Vinkovaca i Vukovara, spajanje Iloka s autocestom, strateški su projekti o kojima ovisi razvoj  Vukovarsko‐srijemske  županije  u  nadolazećem  vremenu.  Važno  je  i  nastaviti raditi  na  privlačenju  investitora  koji  će  uvoditi  nove  tehnologije,  jačati  ljudske kapacitete,  a  poglavito  upravljačku  strukturu  u  gospodarstvu,  kao  i  udruživanje poljoprivrednih proizvođača, drvoprerađivača i drugih s osnovnom svrhom stvaranja konkurentnih proizvoda za domaće i strano tržište.  

Ovom prigodom želim istaknuti da sam ponosan i na sve žitelje naše županije koji unatoč  svim nedaćama ostaju ovdje  i bore  se  za bolje  sutra. Ovaj kraj  zaslužuje svijetlu  i  bogatu budućnost,  zaslužuje  punu  iskorištenost  svih  prirodnih  bogatstava, zaslužuje razvijeno gospodarstvo i prije svega zaslužuje zadovoljne i sretne ljude. Mi godinama predano radimo na tome, a nastaviti ćemo i u budućnosti!                                                            

              Vukovarsko‐srijemski župan                 Božo Galić 

    

    

Uvodna riječ župana  

 Potencijal  koji  nude  europski  izvori financiranja  Vukovarsko‐srijemska  županija  je  na vrijeme  prepoznala  te  su  pomoću  njih  proteklih godina  provedeni  mnogobrojni  razvojni  projekti  u koje je uloženo više od 327 milijuna eura. Bilo je tu velikih infrastrukturnih projekata kao i onih, možda financijski  manjih,  ali  jednako  vrijednih  projekata kojima  su  se  pokušale  donijeti  pozitivne  društvene promjene.  

 Prvenstveno su to projekti koji su doprinijeli razvoju  ljudskih potencijala naše  županije na  koje  sam posebno  ponosan  i  uvijek  ih rado  ističem.  Naime,  Vukovarsko‐srijemska  županija  je  ocjenjena  kao  županija  koja najviše  ulaže  u  ljudske  resurse  za  pripremu  i  provedbu  EU  projekata.  Upravo priprema  i  provedba  projekata  jedna  je  od  najznačajnijih  aktivnosti  naše  županije  i predstavlja  važan  instrument  poticanja  regionalnog  odnosno  gospodarskog  razvoja. Maksimalno koristimo svoje resurse kako bi osigurali što je moguće više sredstava iz EU fondova, posebice u području razvoja poduzetništva  i  investicijske klime, razvoja ruralnih područja te razvoja ljudskih resursa i povećanja zapošljavanja.  

  Sustav za pripremu i provedbu EU projekata gradimo još od 2005. godine kada je  osnovan  Upravni  odjel  za  međunarodnu  suradnju  i  kapitalna  ulaganja,  današnji Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU poslove, a osnivanjem Agencije za razvoj Vukovarsko‐srijemske  županije  Hrast  d.o.o.  2007.  godine  značajno  smo  unaprijedili naš  rad  na  razvojnim  projektima  koji  se  financiraju  kroz  europske  strukturne  i investicijske fondove. Danas možemo s ponosom reći kako na našem području postoje značajni  administrativni  kapaciteti  za  pripremu  i  provedbu  EU  projekata  od županijske, gradskih i općinskih lokalnih razvojnih agencija do LAG‐ova. 

  Ključ  razvoja  ovog  kraja,  ali  i  cijele  Hrvatske  su  strateški  razvojni  projekti. Višenamjenski kanal Dunav‐Sava, navodnjavanje, proširenje Luke Vukovar,  logistički centar,  drvo‐prerađivački  i  agro‐tehnološki  centar,  izgradnja  obilaznica   oko Vinkovaca i Vukovara, spajanje Iloka s autocestom, strateški su projekti o kojima ovisi razvoj  Vukovarsko‐srijemske  županije  u  nadolazećem  vremenu.  Važno  je  i  nastaviti raditi  na  privlačenju  investitora  koji  će  uvoditi  nove  tehnologije,  jačati  ljudske kapacitete,  a  poglavito  upravljačku  strukturu  u  gospodarstvu,  kao  i  udruživanje poljoprivrednih proizvođača, drvoprerađivača i drugih s osnovnom svrhom stvaranja konkurentnih proizvoda za domaće i strano tržište.  

Ovom prigodom želim istaknuti da sam ponosan i na sve žitelje naše županije koji unatoč  svim nedaćama ostaju ovdje  i bore  se  za bolje  sutra. Ovaj kraj  zaslužuje svijetlu  i  bogatu budućnost,  zaslužuje  punu  iskorištenost  svih  prirodnih  bogatstava, zaslužuje razvijeno gospodarstvo i prije svega zaslužuje zadovoljne i sretne ljude. Mi godinama predano radimo na tome, a nastaviti ćemo i u budućnosti!                                                            

              Vukovarsko‐srijemski župan                 Božo Galić 

Page 7: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

6

    

    

Uvodna riječ župana  

 Potencijal  koji  nude  europski  izvori financiranja  Vukovarsko‐srijemska  županija  je  na vrijeme  prepoznala  te  su  pomoću  njih  proteklih godina  provedeni  mnogobrojni  razvojni  projekti  u koje je uloženo više od 327 milijuna eura. Bilo je tu velikih infrastrukturnih projekata kao i onih, možda financijski  manjih,  ali  jednako  vrijednih  projekata kojima  su  se  pokušale  donijeti  pozitivne  društvene promjene.  

 Prvenstveno su to projekti koji su doprinijeli razvoju  ljudskih potencijala naše  županije na  koje  sam posebno  ponosan  i  uvijek  ih rado  ističem.  Naime,  Vukovarsko‐srijemska  županija  je  ocjenjena  kao  županija  koja najviše  ulaže  u  ljudske  resurse  za  pripremu  i  provedbu  EU  projekata.  Upravo priprema  i  provedba  projekata  jedna  je  od  najznačajnijih  aktivnosti  naše  županije  i predstavlja  važan  instrument  poticanja  regionalnog  odnosno  gospodarskog  razvoja. Maksimalno koristimo svoje resurse kako bi osigurali što je moguće više sredstava iz EU fondova, posebice u području razvoja poduzetništva  i  investicijske klime, razvoja ruralnih područja te razvoja ljudskih resursa i povećanja zapošljavanja.  

  Sustav za pripremu i provedbu EU projekata gradimo još od 2005. godine kada je  osnovan  Upravni  odjel  za  međunarodnu  suradnju  i  kapitalna  ulaganja,  današnji Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU poslove, a osnivanjem Agencije za razvoj Vukovarsko‐srijemske  županije  Hrast  d.o.o.  2007.  godine  značajno  smo  unaprijedili naš  rad  na  razvojnim  projektima  koji  se  financiraju  kroz  europske  strukturne  i investicijske fondove. Danas možemo s ponosom reći kako na našem području postoje značajni  administrativni  kapaciteti  za  pripremu  i  provedbu  EU  projekata  od županijske, gradskih i općinskih lokalnih razvojnih agencija do LAG‐ova. 

  Ključ  razvoja  ovog  kraja,  ali  i  cijele  Hrvatske  su  strateški  razvojni  projekti. Višenamjenski kanal Dunav‐Sava, navodnjavanje, proširenje Luke Vukovar,  logistički centar,  drvo‐prerađivački  i  agro‐tehnološki  centar,  izgradnja  obilaznica   oko Vinkovaca i Vukovara, spajanje Iloka s autocestom, strateški su projekti o kojima ovisi razvoj  Vukovarsko‐srijemske  županije  u  nadolazećem  vremenu.  Važno  je  i  nastaviti raditi  na  privlačenju  investitora  koji  će  uvoditi  nove  tehnologije,  jačati  ljudske kapacitete,  a  poglavito  upravljačku  strukturu  u  gospodarstvu,  kao  i  udruživanje poljoprivrednih proizvođača, drvoprerađivača i drugih s osnovnom svrhom stvaranja konkurentnih proizvoda za domaće i strano tržište.  

Ovom prigodom želim istaknuti da sam ponosan i na sve žitelje naše županije koji unatoč  svim nedaćama ostaju ovdje  i bore  se  za bolje  sutra. Ovaj kraj  zaslužuje svijetlu  i  bogatu budućnost,  zaslužuje  punu  iskorištenost  svih  prirodnih  bogatstava, zaslužuje razvijeno gospodarstvo i prije svega zaslužuje zadovoljne i sretne ljude. Mi godinama predano radimo na tome, a nastaviti ćemo i u budućnosti!                                                            

              Vukovarsko‐srijemski župan                 Božo Galić 

Page 8: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

7

    

    

Uvodna riječ župana  

 Potencijal  koji  nude  europski  izvori financiranja  Vukovarsko‐srijemska  županija  je  na vrijeme  prepoznala  te  su  pomoću  njih  proteklih godina  provedeni  mnogobrojni  razvojni  projekti  u koje je uloženo više od 327 milijuna eura. Bilo je tu velikih infrastrukturnih projekata kao i onih, možda financijski  manjih,  ali  jednako  vrijednih  projekata kojima  su  se  pokušale  donijeti  pozitivne  društvene promjene.  

 Prvenstveno su to projekti koji su doprinijeli razvoju  ljudskih potencijala naše  županije na  koje  sam posebno  ponosan  i  uvijek  ih rado  ističem.  Naime,  Vukovarsko‐srijemska  županija  je  ocjenjena  kao  županija  koja najviše  ulaže  u  ljudske  resurse  za  pripremu  i  provedbu  EU  projekata.  Upravo priprema  i  provedba  projekata  jedna  je  od  najznačajnijih  aktivnosti  naše  županije  i predstavlja  važan  instrument  poticanja  regionalnog  odnosno  gospodarskog  razvoja. Maksimalno koristimo svoje resurse kako bi osigurali što je moguće više sredstava iz EU fondova, posebice u području razvoja poduzetništva  i  investicijske klime, razvoja ruralnih područja te razvoja ljudskih resursa i povećanja zapošljavanja.  

  Sustav za pripremu i provedbu EU projekata gradimo još od 2005. godine kada je  osnovan  Upravni  odjel  za  međunarodnu  suradnju  i  kapitalna  ulaganja,  današnji Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU poslove, a osnivanjem Agencije za razvoj Vukovarsko‐srijemske  županije  Hrast  d.o.o.  2007.  godine  značajno  smo  unaprijedili naš  rad  na  razvojnim  projektima  koji  se  financiraju  kroz  europske  strukturne  i investicijske fondove. Danas možemo s ponosom reći kako na našem području postoje značajni  administrativni  kapaciteti  za  pripremu  i  provedbu  EU  projekata  od županijske, gradskih i općinskih lokalnih razvojnih agencija do LAG‐ova. 

  Ključ  razvoja  ovog  kraja,  ali  i  cijele  Hrvatske  su  strateški  razvojni  projekti. Višenamjenski kanal Dunav‐Sava, navodnjavanje, proširenje Luke Vukovar,  logistički centar,  drvo‐prerađivački  i  agro‐tehnološki  centar,  izgradnja  obilaznica   oko Vinkovaca i Vukovara, spajanje Iloka s autocestom, strateški su projekti o kojima ovisi razvoj  Vukovarsko‐srijemske  županije  u  nadolazećem  vremenu.  Važno  je  i  nastaviti raditi  na  privlačenju  investitora  koji  će  uvoditi  nove  tehnologije,  jačati  ljudske kapacitete,  a  poglavito  upravljačku  strukturu  u  gospodarstvu,  kao  i  udruživanje poljoprivrednih proizvođača, drvoprerađivača i drugih s osnovnom svrhom stvaranja konkurentnih proizvoda za domaće i strano tržište.  

Ovom prigodom želim istaknuti da sam ponosan i na sve žitelje naše županije koji unatoč  svim nedaćama ostaju ovdje  i bore  se  za bolje  sutra. Ovaj kraj  zaslužuje svijetlu  i  bogatu budućnost,  zaslužuje  punu  iskorištenost  svih  prirodnih  bogatstava, zaslužuje razvijeno gospodarstvo i prije svega zaslužuje zadovoljne i sretne ljude. Mi godinama predano radimo na tome, a nastaviti ćemo i u budućnosti!                                                            

              Vukovarsko‐srijemski župan                 Božo Galić 

Page 9: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

8

    

    

Razvojne perspektive Vukovarsko­srijemske županije 2014. ­ 2020. 

  Vukovarsko‐srijemska  županija  započela  je izradu  nove  Županijske  razvojne  strategije  za razdoblje  2014.‐2020.  Strategiju  shvaćamo  kao temeljni  dokument  za  utvrđivanje  i  provedbu gospodarskog  i  društvenog  razvoja  te  kao  sredstvo koje  bi  trebalo  pomoći  pri  usmjeravanju  razvojnih procesa u našoj županiji kako bismo poboljšali uvjete za  održivi  razvoj,  za  povećanje  konkurentnosti    i  u konačnici  za  postizanje  više  kvalitete  života  i zadovoljstva svih naših građana.  

  S obzirom da procjene razvojnih potreba u velikoj mjeri nadmašuju financijske mogućnosti  i  Vukovarsko‐srijemske  županije  i  njezinih  gradova  i  općina,  priliku  za financiranje razvojnih projekata predstavljaju EU fondovi koji su nam na raspolaganju. Upravo zato je važno imati kvalitetan sustav za upravljanje pripremom i provedbom EU projekata. Kvalitetan sustav čine ljudi i partnerska suradnja između svih dionika u procesu a upravo je to slučaj u Vukovarsko‐srijemskoj županiji što dokazuju i projekti prezentirani u ovom Katalogu. 

  U  narednom  razdoblju,  do  2020.  godine,  fokusirat  ćemo  se  na  razvoj poljoprivredno‐prehrambene proizvodnje, navodnjavanje i na razvoj drvne industrije. To su sektori u kojima vidimo priliku za ubrzani rast  i razvoj naše Županije. Od niza projekata koje je Vukovarsko‐srijemska županija pokrenula moram izdvojiti dva koja priprema  Agencija  za  razvoj  Vukovarsko‐srijemske  županije  Hrast,  a  odnose  se upravo na ta dva prioritetna sektora.  

  Projektom  izgradnje  Drvno‐tehnološkog  centra  ‐  Centra  kompetencija  za slavonski  hrast  želimo  podići  konkurentnost  drvnog  sektora  u  široj  regiji  koji  će služiti kao razvojni oslonac drvoprerađivačima baziranima na preradi i uporabi hrasta, jer hrast kao najcjenjenije domaće drvo ima značajan potencijal koji je u velikoj mjeri neiskorišten.  

  Stoga  je  sastavni  dio  Drvno‐tehnološkog  centra  i  Centar  kompetencija  za slavonski  hrast,  koji  će  imati  zadatak  da  vrši  istraživanja  uporabnih  svojstava slavonskog  hrasta,  uključujući  bio‐tehnologiju,  spajanje  i  kombiniranje  slavonskog hrasta s naprednim materijalima te istraživanje novih tehnologija i procedura sušenja hrasta itd.  

  Kao  potporu  poljoprivredno‐prehrambenoj  industriji  pripremamo  projekt Agro‐tehnološki centar  ‐ Centar kompetencija za ratarstvo  i povrtlarstvo koji  ima za cilj  provoditi  primijenjena  istraživanja  u  ratarstvu  i  povrtlarstvu  kao  poveznice između  potreba  industrije,  proizvođača  ratarskih  kultura  i  povrća  te  znanstveno‐istraživačkog sektora.  

 

    

    

  Taj  centar  će  pružati  usluge  proizvođačima  ratarskih  kultura  i  povrća  u područjima  edukacije  OPG‐a,  selekcije  sjemena,  primjene  određenih  gnojiva,  načina uzgoja,  eksperimenata na polju u  svrhu postizanja  optimalnih  rezultata proizvodnje itd.  

  Ove  projekte  pripremamo  na  način  da  uključujemo  sve  bitne  dionike  u  cijeli proces, od poljoprivrednika, gospodarstvenika, međunarodnih partnera, javne uprave pa  sve  do  fakulteta,  instituta  i  srednjih  škola.  Uvjereni  smo  da  će  tako  kvalitetno osmišljeni projekti i suradnja na svim razinama vrlo brzo dati nove rezultate na korist naše Vukovarsko‐srijemske županije. 

      Direktor Agencije za razvoj        Vukovarsko‐srijemske županije Hrast d.o.o 

      Ivan Rimac 

  

Page 10: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

9

    

    

  Taj  centar  će  pružati  usluge  proizvođačima  ratarskih  kultura  i  povrća  u područjima  edukacije  OPG‐a,  selekcije  sjemena,  primjene  određenih  gnojiva,  načina uzgoja,  eksperimenata na polju u  svrhu postizanja  optimalnih  rezultata proizvodnje itd.  

  Ove  projekte  pripremamo  na  način  da  uključujemo  sve  bitne  dionike  u  cijeli proces, od poljoprivrednika, gospodarstvenika, međunarodnih partnera, javne uprave pa  sve  do  fakulteta,  instituta  i  srednjih  škola.  Uvjereni  smo  da  će  tako  kvalitetno osmišljeni projekti i suradnja na svim razinama vrlo brzo dati nove rezultate na korist naše Vukovarsko‐srijemske županije. 

      Direktor Agencije za razvoj        Vukovarsko‐srijemske županije Hrast d.o.o 

      Ivan Rimac 

  

Page 11: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

10

    

    

Koordinacija  razvojnih  dionika  Vukovarsko­srijemske  županije  –  dosadašnja  postignuća  i rezultati 

  Vukovarsko‐srijemska  županija  jedina  je županija  u  Republici  Hrvatskoj  koja  ima  bogato razgranatu mrežu razvojnih dionika koji međusobno redovno  i  sustavno  rade.  U    organizaciji  Upravnog odjela  za  međunarodnu  suradnju  i  EU  poslove Vukovarsko‐srijemske  županije  Koordinacija razvojnih  dionika  sastaje  se  jednom  mjesečno,  a teme sastanka su uvijek EU projekti  i   natječaji koji su u tijeku, uz ostale teme koje su trenutno aktualne za rad svakoga dionika pojedinačno i Koordinacije u cjelini. 

Koordinaciju razvojnih dionika Vukovarsko‐srijemske županije čine: 

1. Upravni  odjel  za međunarodnu  suradnju  i  EU  poslove  Vukovarsko‐srijemske županije 

2. Agencija za razvoj Vukovarsko‐srijemske županije HRAST d.o.o. 3. Razvojna agencija Vukovar VURA d.o.o. 4. Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. 5. Otočka razvojna agencija ORA  6. Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA d.o.o. 7. Ured za međunarodnu suradnju TINTL 8. Projekt Centar Negoslavci  9. Razvojna agencija Gradište 10. LAG Srijem 11. LAG Bosutski niz 12. LAG Šumanovci 13. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara 14. HGK Županijska komora Vukovar 

Do  sada  je  na  razini  Vukovarsko‐srijemske  županije  iz  raznih  izvora financiranja uloženo  327.762.797,61 € u razvojne projekte.        

 

    

    

Važno  je  istaknuti  da  su  u  2014.  godini  potpisani  prvi  ugovori  za  projekte financirane  iz  Strukturnih  fondova  i  Kohezijskog  fonda  iz  zadnjih  šest  mjeseci financijske  perspektive  2007.‐2013.,  a  nakon  pristupanja  Republike  Hrvatske Europskoj uniji. Riječ je o projektima ukupne vrijednosti više od pola milijarde kuna (507.965.694,26 kn). 

U 2015. godini Koordinacija razvojnih dionika Vukovarsko‐srijemske županije ima 44 projekta u provedbi  ukupne vrijednosti  30.256.779,09 €,  a  prijavljeno  je  58 projekata ukupne vrijednosti  24.231.509,65 €.  

Ovom prilikom važno  je posebno  izdvojiti  projekt navodnjavanja  IRRI, Ureda za međunarodnu suradnju TINTL, koji je proglašen najuspješnijim projektom lokalnih uprava  i  samouprava  sufinanciran  novcem Europske  unije  u  razdoblju  od  2012.  do 2014.  na  području  Republike  Hrvatske.  Izabran  je  temeljem  glasovanja  građana  na internetskim  stranicama  Ministarstva  regionalnog  razvoja  i  fondova  EU  te  ocjena stručnog  povjerenstva  tog  ministarstva  između  21  predloženog  projekta.  Detaljnije informacije o ovom projektu možete pronaći u poglavlju IPA prekogranična suradnja Hrvatska‐Bosna i Hercegovina. 

U ovom Katalogu EU projekata predstavljeni su samo neki od brojnih uspješnih projekata s područja naše županije, odabrani od strane Koordinacije razvojnih dionika, a koji su financirani iz pretpristupnih programa koji su nam tada bili na raspolaganju, pa sve do korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova iz nove financijske perspektive Europske unije za razdoblje od 2014.‐2020.  

Vukovarsko‐srijemska  županija  u  okviru  svojih  skromnih  proračunskih mogućnosti  sufinancira projekte  gradova  i  općina  i  pripadajućih  razvojnih dionika  i usklađuje ih sa Županijskom razvojnom strategijom, prostornim planovima, te planom razvojnih  programa  koji  su  sastavni  dio  proračuna.  Očekujemo  da  će  u  narednom razdoblju, izmjenama Zakona o regionalnom razvoju, država iznaći rješenje za slabije razvijene  jedinice  lokalne  i  regionalne  samouprave  i  time  im  omogućiti  uspješnije korištenje europskih fondova. 

Svi  ovi  projekti  su  rezultat  napornog  rada  naših  razvojnih  dionika  koji zajednički  doprinose  razvoju  županije  pripremajući  i  provodeći  projekte.  Razmjena ideja,  iskustava  i  primjera  dobre  prakse  poboljšava  naš  radni  uspjeh.  Dionici  su prepoznali snagu zajedništva i suradnje, a taj naš ljudski potencijal temelj je sadašnjeg razvoja, ali i najveći zalog za budućnost uspješnog povlačenja financijskih sredstava iz raznih fondova.  

Na kraju Kataloga EU projekata nalaze se detaljne informacije o svim razvojnim dionicima, njihovi kontakti i web stranice, putem kojih možete saznati puno korisnih informacija o samim dionicima, ali i o EU fondovima i aktualnim natječajima u kojima možete sudjelovati uz njihovu stručnu pomoć. 

 

      Pročelnica Upravnog odjela        za međunarodnu suradnju i EU poslove 

      Gabrijela Žalac 

 

Page 12: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

11

    

    

Važno  je  istaknuti  da  su  u  2014.  godini  potpisani  prvi  ugovori  za  projekte financirane  iz  Strukturnih  fondova  i  Kohezijskog  fonda  iz  zadnjih  šest  mjeseci financijske  perspektive  2007.‐2013.,  a  nakon  pristupanja  Republike  Hrvatske Europskoj uniji. Riječ je o projektima ukupne vrijednosti više od pola milijarde kuna (507.965.694,26 kn). 

U 2015. godini Koordinacija razvojnih dionika Vukovarsko‐srijemske županije ima 44 projekta u provedbi  ukupne vrijednosti  30.256.779,09 €,  a  prijavljeno  je  58 projekata ukupne vrijednosti  24.231.509,65 €.  

Ovom prilikom važno  je posebno  izdvojiti  projekt navodnjavanja  IRRI, Ureda za međunarodnu suradnju TINTL, koji je proglašen najuspješnijim projektom lokalnih uprava  i  samouprava  sufinanciran  novcem Europske  unije  u  razdoblju  od  2012.  do 2014.  na  području  Republike  Hrvatske.  Izabran  je  temeljem  glasovanja  građana  na internetskim  stranicama  Ministarstva  regionalnog  razvoja  i  fondova  EU  te  ocjena stručnog  povjerenstva  tog  ministarstva  između  21  predloženog  projekta.  Detaljnije informacije o ovom projektu možete pronaći u poglavlju IPA prekogranična suradnja Hrvatska‐Bosna i Hercegovina. 

U ovom Katalogu EU projekata predstavljeni su samo neki od brojnih uspješnih projekata s područja naše županije, odabrani od strane Koordinacije razvojnih dionika, a koji su financirani iz pretpristupnih programa koji su nam tada bili na raspolaganju, pa sve do korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova iz nove financijske perspektive Europske unije za razdoblje od 2014.‐2020.  

Vukovarsko‐srijemska  županija  u  okviru  svojih  skromnih  proračunskih mogućnosti  sufinancira projekte  gradova  i  općina  i  pripadajućih  razvojnih dionika  i usklađuje ih sa Županijskom razvojnom strategijom, prostornim planovima, te planom razvojnih  programa  koji  su  sastavni  dio  proračuna.  Očekujemo  da  će  u  narednom razdoblju, izmjenama Zakona o regionalnom razvoju, država iznaći rješenje za slabije razvijene  jedinice  lokalne  i  regionalne  samouprave  i  time  im  omogućiti  uspješnije korištenje europskih fondova. 

Svi  ovi  projekti  su  rezultat  napornog  rada  naših  razvojnih  dionika  koji zajednički  doprinose  razvoju  županije  pripremajući  i  provodeći  projekte.  Razmjena ideja,  iskustava  i  primjera  dobre  prakse  poboljšava  naš  radni  uspjeh.  Dionici  su prepoznali snagu zajedništva i suradnje, a taj naš ljudski potencijal temelj je sadašnjeg razvoja, ali i najveći zalog za budućnost uspješnog povlačenja financijskih sredstava iz raznih fondova.  

Na kraju Kataloga EU projekata nalaze se detaljne informacije o svim razvojnim dionicima, njihovi kontakti i web stranice, putem kojih možete saznati puno korisnih informacija o samim dionicima, ali i o EU fondovima i aktualnim natječajima u kojima možete sudjelovati uz njihovu stručnu pomoć. 

 

      Pročelnica Upravnog odjela        za međunarodnu suradnju i EU poslove 

      Gabrijela Žalac 

 

Page 13: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

12

    

    

PROGRAM CARDS 2000. ­ 2006.   

  Program CARDS  (Pomoć zajednice  za obnovu,  razvoj  i  stabilizaciju) nastao  je 2000.  godine  kao  jedinstveni  instrument  financijske  i  tehničke  pomoći  namijenjene zemljama Jugoistočne Europe. 

  Program podupire ciljeve i mehanizme Procesa stabilizacije i pridruživanja koji su  okvirna  politika  Europske  unije  za  zemlje  Zapadnog  Balkana  do  pristupanja Europskoj uniji kao punopravne članice (Albanija, BiH, Republika Makedonija, Srbija uključujući i Kosovo i Crnu Goru). 

  Program  CARDS  je  financiran  od  strane  Europske  komisije,  a  cilj  mu  je  bio jačanje  hrvatskog  sudjelovanja  u  Procesu  stabilizacije  i  pridruživanja,  posebno  za segment:  

• Integrirane granične kontrole, • Potpore  demokratskoj  stabilizaciji  i  povećanje  kapaciteta  državnih 

institucija, • Regionalnoj infrastrukturi i zaštiti okoliša. 

  CARDS  je  imao  nacionalnu  i  regionalnu  komponentu.  Nacionalna  je  bila namijenjena zemljama korisnicima, a regionalna jačanju suradnje zemalja u regiji. 

  Hrvatska, tada kao zemlja kandidatkinja, koristila je pretpristupnu financijsku pomoć dok je istodobno zadovoljavala i uvjete za CARDS regionalni program. 

 

 

 

    

    

Izgradnja poslovnih zona u  Vukovarsko­srijemskoj županiji  

Business Zones Infrastructure Works in  Vukovar­Srijem County 

 

CARDS 2003  

 

 

 

Nositelj:  Ministarstvo financija Republike Hrvatske Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija, Grad Vinkovci, Grad 

Otok, Općina Lovas, Općina Gradište Program:  CARDS 2003 Iznos proračuna projekta:  4.101.829,58 eura Iznos europske potpore:  4.101.829,58 eura 

 

 

 

   

Page 14: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

13

    

    

Izgradnja poslovnih zona u  Vukovarsko­srijemskoj županiji  

Business Zones Infrastructure Works in  Vukovar­Srijem County 

 

CARDS 2003  

 

 

 

Nositelj:  Ministarstvo financija Republike Hrvatske Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija, Grad Vinkovci, Grad 

Otok, Općina Lovas, Općina Gradište Program:  CARDS 2003 Iznos proračuna projekta:  4.101.829,58 eura Iznos europske potpore:  4.101.829,58 eura 

 

 

 

   

Page 15: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

14

    

    

Cilj projekta:  

osigurati  usvajanje  upravljačkih  metoda  najbolje  prakse  za  korištenje investicija Europske komisije u razvoju poslovnih zona 

osigurati  da  proces  ‘učenja  kroz  djelovanje’  dovede  do  izgradnje institucionalnih  kapaciteta  i  sposobnosti  koje  će  taj  proces  činiti  održivim  u budućnosti   

osigurati  uspostavljanje  primjerenog  pristupa  koji  će  biti  prikladan  za prilagodbu i primjenu na razini cjelokupne županije 

 Rezultati projekta:  

• Donesen plan upravljanja poslovnim zonama  • Stvoreni preduvjeti za kupovinu parcela  • Pripremljeni poslovni planovi razvoja zona • Izrađen marketinški plan poslovnih zona 

 

 

 

 

    

    

Tehnička podrška poboljšanju mogućnosti zapošljavanja i pristupa učenju u strukovnim školama u Vukovarsko­srijemskoj županiji Technical Assistance for Supporting Improved Employment  opportunities and Learning 

Approaches from Vocational Training Schools in Vukovar­Srijem County  

 

CARDS 2003    

   Nositelj:  Ministarstvo financija Republike Hrvatske Partneri:  Vukovarsko‐ srijemska županija i 8 strukovnih škola 

Vukovarsko‐srijemske županije Program:  CARDS 2003 Iznos proračuna projekta:  2.200.000,00 eura Iznos europske potpore:  2.200.000,00 eura 

 

 

 

 

Page 16: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

15

    

    

Tehnička podrška poboljšanju mogućnosti zapošljavanja i pristupa učenju u strukovnim školama u Vukovarsko­srijemskoj županiji Technical Assistance for Supporting Improved Employment  opportunities and Learning 

Approaches from Vocational Training Schools in Vukovar­Srijem County  

 

CARDS 2003    

   Nositelj:  Ministarstvo financija Republike Hrvatske Partneri:  Vukovarsko‐ srijemska županija i 8 strukovnih škola 

Vukovarsko‐srijemske županije Program:  CARDS 2003 Iznos proračuna projekta:  2.200.000,00 eura Iznos europske potpore:  2.200.000,00 eura 

 

 

 

 

Page 17: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

16

    

    

Cilj projekta:  

Stvoriti  mogućnosti  za  zapošljavanje  u  Vukovarsko‐srijemskoj  županiji  kroz relevantne  odredbe  strukovnog  obrazovanja  prema  trenutnim  i  projiciranim potrebama tržišta rada u županiji 

 Rezultati projekta: 

 • Napravljen popis strukovnih škola u Vukovarsko‐srijemskoj županiji i njihovih 

programa  • Provedeno  kvantitativno  istraživanje među  studentima  i  mentorima  u  svrhu 

procjene programa učenja • Odrađene  radionice  s  ravnateljima  strukovnih  škola,  učiteljima  praktičnih 

predmeta,  fokus  grupama  i  socijalnim  partnerima  te  pokrenute    nove aktivnosti 

• Obnovljeno i opremljeno 8 strukovnih škola u Vukovarsko‐srijemskoj županiji   

 

 

 

    

    

PROGRAMI PHARE, ISPA i SAPARD  2000. ­ 2006.  

  Pretpristupni  programi  (PHARE,  ISPA  i  SAPARD)  pokrenuti  su  od  strane Europske  komisije  s  ciljem  pomoći  državama  korisnicama  tijekom  priprema  za članstvo  u  Europskoj  uniji,  te  njihove  pripreme  za  korištenje  fondova  namijenjenih državama članicama Unije.  

  Slijedom stjecanja statusa kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji u lipnju 2004.  godine,   Republika  Hrvatska  nakon  donošenja  Pretpristupne  strategije  od strane  Europske  komisije  6.  listopada  2004.  postaje  korisnicom  pretpristupnih programa. 

  Pretpristupni  program  PHARE  (franc.   Pologne­Hongrie:  assistance  à  la restructuration  économique)  namijenjen  je  jačanju  institucija  kako  bi  one  mogle učinkovito funkcionirati unutar Europske unije i provoditi njenu pravnu stečevinu, te jačanje socijalne i ekonomske kohezije u državi kandidatkinji.  

  Sredstva  iz  programa  ISPA  (eng.  Instrument  for  Structural  Policies  for  Pre­Accession)  osiguravaju  financijsku  podršku  pri  primjeni  zakonodavstva  u  području zaštite  okoliša  i  ulaganjima  u  prometnu  infrastrukturu,  a  program  SAPARD  (eng. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) namijenjen  je za područje poljoprivrede i poticanje ruralnog razvitka.  

  Navedeni  pretpristupni  programi  zamijenjeni  su  2007.  jedinstvenim pretpristupnim instrumentom IPA. 

 

 

 

 

 

Page 18: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

17

    

    

PROGRAMI PHARE, ISPA i SAPARD  2000. ­ 2006.  

  Pretpristupni  programi  (PHARE,  ISPA  i  SAPARD)  pokrenuti  su  od  strane Europske  komisije  s  ciljem  pomoći  državama  korisnicama  tijekom  priprema  za članstvo  u  Europskoj  uniji,  te  njihove  pripreme  za  korištenje  fondova  namijenjenih državama članicama Unije.  

  Slijedom stjecanja statusa kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji u lipnju 2004.  godine,   Republika  Hrvatska  nakon  donošenja  Pretpristupne  strategije  od strane  Europske  komisije  6.  listopada  2004.  postaje  korisnicom  pretpristupnih programa. 

  Pretpristupni  program  PHARE  (franc.   Pologne­Hongrie:  assistance  à  la restructuration  économique)  namijenjen  je  jačanju  institucija  kako  bi  one  mogle učinkovito funkcionirati unutar Europske unije i provoditi njenu pravnu stečevinu, te jačanje socijalne i ekonomske kohezije u državi kandidatkinji.  

  Sredstva  iz  programa  ISPA  (eng.  Instrument  for  Structural  Policies  for  Pre­Accession)  osiguravaju  financijsku  podršku  pri  primjeni  zakonodavstva  u  području zaštite  okoliša  i  ulaganjima  u  prometnu  infrastrukturu,  a  program  SAPARD  (eng. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) namijenjen  je za područje poljoprivrede i poticanje ruralnog razvitka.  

  Navedeni  pretpristupni  programi  zamijenjeni  su  2007.  jedinstvenim pretpristupnim instrumentom IPA. 

 

 

 

 

 

Page 19: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

18

    

    

AGROKOVAR www.agrokovar.net 

 

INTERREG IIIA  ­ PHARE ADRIATIC CBC 2005  

 

 

Nositelj:  FINEST Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija, Informest, Regija 

Puglia, Gospodarska komora iz Barija, Agencija za promicanje izvoza i ulaganja 

Program:  INTERREG IIIA  ‐ PHARE ADRIATIC CBC 2005 Iznos proračuna projekta:  755.000,00 eura Iznos europske potpore:  638.000,00 eura 

 

 

 

    

    

Cilj projekta: 

Cilj projekta Agrokovar  je  istraživanje mogućnosti ulaganja u Vukovarsko‐srijemsku županiju  kao  i  spajanje  talijanskih  i  hrvatskih  tvrtki  u  „Joint  ventures“  u poljoprivredno‐prehrambenom sektoru, kao i u drugim relevantnim sektorima. 

Rezultati projekta:  Glavna  aktivnost  Vukovarsko‐srijemske  županije  je  bila  izrada  studije  koja  je talijanskim partnerima i potencijalnim investitorima dala pregled trenutne situacije u poljoprivredno‐prehrambenom  sektoru  kao  i  pregled  potreba  naše  županije.  Ostale aktivnosti  su  bile:  organiziranje  kongresa  u  Vukovarsko‐srijemskoj  županiji  za talijanske partnere i gospodarstvenike, organiziranje posjeta  potencijalnih ulagača, te prijevod radnih materijala.  Ivan Rimac, projekt manager:  Najvažniji učinak projekta Agrokovar je zasigurno izgradnja tvornice Adriatica‐Dunav u Vukovaru. Iako sama tvornica nije direktno dio projekta Agrokovar, kroz sastanke i aktivnosti projekta i zahvaljujući aktivnom sudjelovanju svih struktura u Vukovarsko‐srijemskoj županiji,  tvornica Adriatica  je  izgrađena i stavljena u funkciju.   Vrijednost investicije  je 17 mil. €,  a otvoreno  je   120 novih  radnih mjesta.  Isto  tako,  vrlo bitan segment  projekta  Agrokovar  je  i  umrežavanje  partnera  i  gospodarskih  subjekata  s područja  Italije  i  Vukovarsko‐srijemske  županije.  U  sklopu  projekta  su  bili organizirani  susreti  talijanskih  i  hrvatskih  gospodarstvenika  sa  ciljem  upoznavanja daljnjih mogućnosti suradnje u različitim područjima.  

 

 

Page 20: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

19

    

    

Cilj projekta: 

Cilj projekta Agrokovar  je  istraživanje mogućnosti ulaganja u Vukovarsko‐srijemsku županiju  kao  i  spajanje  talijanskih  i  hrvatskih  tvrtki  u  „Joint  ventures“  u poljoprivredno‐prehrambenom sektoru, kao i u drugim relevantnim sektorima. 

Rezultati projekta:  Glavna  aktivnost  Vukovarsko‐srijemske  županije  je  bila  izrada  studije  koja  je talijanskim partnerima i potencijalnim investitorima dala pregled trenutne situacije u poljoprivredno‐prehrambenom  sektoru  kao  i  pregled  potreba  naše  županije.  Ostale aktivnosti  su  bile:  organiziranje  kongresa  u  Vukovarsko‐srijemskoj  županiji  za talijanske partnere i gospodarstvenike, organiziranje posjeta  potencijalnih ulagača, te prijevod radnih materijala.  Ivan Rimac, projekt manager:  Najvažniji učinak projekta Agrokovar je zasigurno izgradnja tvornice Adriatica‐Dunav u Vukovaru. Iako sama tvornica nije direktno dio projekta Agrokovar, kroz sastanke i aktivnosti projekta i zahvaljujući aktivnom sudjelovanju svih struktura u Vukovarsko‐srijemskoj županiji,  tvornica Adriatica  je  izgrađena i stavljena u funkciju.   Vrijednost investicije  je 17 mil. €,  a otvoreno  je   120 novih  radnih mjesta.  Isto  tako,  vrlo bitan segment  projekta  Agrokovar  je  i  umrežavanje  partnera  i  gospodarskih  subjekata  s područja  Italije  i  Vukovarsko‐srijemske  županije.  U  sklopu  projekta  su  bili organizirani  susreti  talijanskih  i  hrvatskih  gospodarstvenika  sa  ciljem  upoznavanja daljnjih mogućnosti suradnje u različitim područjima.  

 

 

Page 21: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

20

    

    

WINE­DEV­ Održivi razvoj vinarstva na području Srijema 

WINE­DEV­ Sustainable development of wine production in Srijem region 

 Phare Adriatic CBC 2006  

 

 

 

Nositelj:  Općina Lovas Partneri:  Općina Tovarnik, Grad Ilok, Confcooperative Unione 

Provinciale di Ravenna (Italija) Program:  Phare Adriatic CBC 2006 Iznos proračuna projekta:  169.244,00 eura Iznos europske potpore:  126.933,00 eura 

 

 

 

 

 

 

    

    

Cilj projekta:  Cilj  projekta  je  doprinijeti  održivom  i  integriranom  razvoju  proizvodnje  vina  u Srijemu  kroz  razmjenu  iskustava  i  širenjem  inovativnih  metoda  uz  prekograničnu suradnju. 

Rezultati projekta:  

• Izrađena je SWOT analiza proizvodnje vina u Srijemu • Razvijen je strateški operativni okvir razvoja vinarstva u Srijemu • Osnovan je Vinski klaster Srijem • Unaprijeđeno je znanje i vještine proizvođača vina u Srijemu • Izrađena je projektno‐ tehnička dokumentacija zgrade vinarije u Poslovnoj 

zoni Lovas  

Tomislav Panenić, projekt manager:  Talijanska  iskustva  povezivanja  vinara  i  vinogradara  potakla  su  udruživanje  na području Srijema i strateško razmišljanje o budućnosti vinarske industrije. Zajednički nastup i jačanje pozicije  vinogradara i vinara ojačani su izradom projekta budućnosti – zajedničke vinarije u Poslovnoj zoni Lovas. 

 

 

Page 22: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

21

    

    

Cilj projekta:  Cilj  projekta  je  doprinijeti  održivom  i  integriranom  razvoju  proizvodnje  vina  u Srijemu  kroz  razmjenu  iskustava  i  širenjem  inovativnih  metoda  uz  prekograničnu suradnju. 

Rezultati projekta:  

• Izrađena je SWOT analiza proizvodnje vina u Srijemu • Razvijen je strateški operativni okvir razvoja vinarstva u Srijemu • Osnovan je Vinski klaster Srijem • Unaprijeđeno je znanje i vještine proizvođača vina u Srijemu • Izrađena je projektno‐ tehnička dokumentacija zgrade vinarije u Poslovnoj 

zoni Lovas  

Tomislav Panenić, projekt manager:  Talijanska  iskustva  povezivanja  vinara  i  vinogradara  potakla  su  udruživanje  na području Srijema i strateško razmišljanje o budućnosti vinarske industrije. Zajednički nastup i jačanje pozicije  vinogradara i vinara ojačani su izradom projekta budućnosti – zajedničke vinarije u Poslovnoj zoni Lovas. 

 

 

Page 23: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

22

    

    

Obnova željezničke pruge  Vinkovci – Tovarnik – državna granica 

 

ISPA  

 

 

Nositelj:  Hrvatske željeznice – HŽ infrastruktura d.o.o. Partneri:   Program:  ISPA Iznos proračuna projekta:  60.182.962,00 eura  Iznos europske potpore:  28.887.821,76 eura 

 

Cilj projekta:  Obnova željezničke pruge Vinkovci ‐ Tovarnik ‐ državna granica  je financijski najveći projekt  u  Republici  Hrvatskoj  koji  se  financirao  iz  pretpristupnog  programa  ISPA  i prvi  je  kojim  su  se  sufinancirala  ulaganja  u  željezničku  infrastrukturu.  Projekt  se odnosi  na  obnovu  dijela  desetog  koridora  transeuropske  mreže  (Trans  European Network X Corridor) koji je od velike važnosti za Republiku Hrvatsku i Europsku uniju.  

Rezultati projekta:  Obnovljene  dionice  željezničke  pruge  između  Vinkovaca  i  Tovarnika  ‐  radovi  na kolodvorima  i  stajalištima  na  pruzi,  na  kolosijecima,  uređeni  željezničko‐cestovni prijelazi u razini, te novi sustav prometne signalizacije i upravljanja prometom. 

    

    

Ulaganje u opremu za farmu krava  

 

SAPARD  

 

 

Nositelj:  Arator d.o.o. , Lovas Partneri:  ‐ Program:  SAPARD Iznos proračuna projekta:  2.501.347,00 kuna Iznos europske potpore:  1.250.673,50 kuna 

 

Cilj projekta:  Modernizacija opreme i povećanje produktivnosti poslovanja farme radi usklađivanja proizvodnje s EU standardima, te razvijanje obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava u Općini Lovas.  Rezultati projekta:  Opremanje objekta za uzgoj muznih krava, nabava opreme za skaldištenje mlijeka na poljoprivrednom gospodarstvu. 

 

 

Page 24: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

23

    

    

Ulaganje u opremu za farmu krava  

 

SAPARD  

 

 

Nositelj:  Arator d.o.o. , Lovas Partneri:  ‐ Program:  SAPARD Iznos proračuna projekta:  2.501.347,00 kuna Iznos europske potpore:  1.250.673,50 kuna 

 

Cilj projekta:  Modernizacija opreme i povećanje produktivnosti poslovanja farme radi usklađivanja proizvodnje s EU standardima, te razvijanje obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava u Općini Lovas.  Rezultati projekta:  Opremanje objekta za uzgoj muznih krava, nabava opreme za skaldištenje mlijeka na poljoprivrednom gospodarstvu. 

 

 

Page 25: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

24

    

    

IPA PRETPRISTUPNI PROGRAM  2007. – 2013. 

  Do  ulaska  u  Europsku  uniju,  Hrvatskoj  su  na  raspolaganju  bila sredstva iz Instrumenta  pretpristupne  pomoći  IPA  (eng.  Instrument  for  Pre‐Accession assistance), koji  je u financijskoj perspektivi 2007. – 2013. zamijenio programe prve generacije ‐ CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. 

  Kroz  IPA  program  financiraju  se  projekti  usklađivanja  nacionalnih  zakona  s pravnom  stečevinom  Europske  unije,  primjene  usklađenog  zakonodavstva,  kao  i pripreme za provođenje kohezijske i poljoprivredne politike EU. 

IPA I komponenta ­ Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija  

  Cilj  je izgraditi  infrastrukturne  i  ljudske  kapacitete  tijela  javne  vlasti  za prihvaćanje standarda Europske unije kroz borbu protiv korupcije, dobro upravljanje, prihvaćanje zakonodavnog okvira i druge radnje. 

  Teme  koje  se  financiraju: borba  protiv  korupcije,  ljudska  prava,  jačanje tržišnog  natjecanja,  mediji,  poljoprivreda,  energetika,  zaštita  okoliša,  zapošljavanje, jačanje institucija i sudjelovanje u programima Unije. 

IPA II komponenta – Prekogranična suradnja 

  Kroz  prekograničnu  suradnju  financiraju  se  zajednički  projekti  Republike Hrvatske i susjednih država članica EU te država korisnica IPA programa. 

  S obzirom  na  geopolitički  i  geostrateški  položaj  te  izuzetnu  duljinu  državnih granica,  prekogranična  i  transnacionalna  suradnja  ima  važnu  ulogu  u  regionalnom razvoju Republike Hrvatske. 

Republika Hrvatska u okviru IPA komponente II sudjeluje u: 

3 prekogranična programa s državama članicama EU: 

• Hrvatska ‐ Italija (Jadranska prekogranična suradnja) • Hrvatska ‐ Mađarska • Hrvatska ‐ Slovenija 

3 prekogranična programa s državama korisnicama IPA programa: 

• Hrvatska ‐ Bosna i Hercegovina • Hrvatska ‐ Srbija • Hrvatska ‐ Crna Gora 

2 transnacionalna programa: 

• Mediteran (MED) 2007. ‐ 2013. • Jugoistočna Europa (SEE) 2007. ‐ 2013. 

    

    

IPA III komponenta – Regionalni razvoj 

  Cilj  je  podizanje  tehnoloških  infrastrukturnih  i  drugih  kapaciteta  za  razvoj  i podizanje  konkurentnosti  s  ciljem  pripreme  za  korištenje  Europskog  fonda  za regionalni  razvoj.  Financijski  se  podupiru  projekti  namijenjeni  prvenstveno regionalnom gospodarskom razvoju, prometnoj infrastrukturi, posebice željezničkom prometu te zaštiti okoliša kroz obnovu i razvoj sustava gospodarenja vodama. 

Teme koje se financiraju: 

Podkomponenta IIIa – Promet  – modernizacija  i  obnova  riječnih plovnih  putova  i lučke  infrastrukture,  nadogradnja  i  modernizacija  pruge,  poboljšanje  sigurnosti  i učinkovitosti rada. 

Podkomponenta IIIb – Zaštita okoliša  –  izgradnja  i  rekonstrukcija  vodoopskrbnih mreža  te mreža  odvodnje  otpadnih  voda,  izgradnja  postrojenja  za  obradu  otpadnih voda, izgradnja objekata za razvrstavanje, recikliranje i biološku obradu. 

Podkomponenta  IIIc  ­  Regionalna  konkurentnost  –  poboljšavanje  poslovne konkurentnosti  i  administrativne  učinkovitosti,  poslovna  infrastruktura,  pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim poduzetnicima, razvoj investicijskog okruženja, razvoj klastera, inkubacijski centri za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije. 

IPA IV komponenta – Razvoj ljudskih potencijala 

  Cilj  joj  je  poticanje  razvoja  ljudskih  potencijala  kroz  projekte  zapošljavanja, uključivanja  ugroženih  skupina  u  društvo  te  njihovog  obrazovanja  i  usavršavanja. Kroz  ove  se  projekte  Hrvatsku  uči  i  priprema  za  korištenje  sredstava  iz  Europskog socijalnog fonda kojim se podupire socijalna kohezija u Europi. 

  Teme  koje  se  financiraju: poboljšanje  pristupa  zapošljavanju  i  održivo uključivanje  u  tržište  rada,  jačanje  socijalnog  uključivanja  osoba  kojima  je  otežan pristup  tržištu  rada  osposobljavanjem  i  obrazovanjem,  unaprjeđivanje  ljudskog kapitala i zapošljivosti za cjeloživotno učenje i strukovno obrazovanje. 

IPA V komponenta – Ruralni razvoj ­ IPARD 

  Naziv komponente je “Ruralni razvoj”, ali poznatija je pod nazivom IPARD. Cilj joj  je   podupiranje  ruralnog  razvoja  i  poljoprivrede  kroz  bespovratna  sredstva  za jačanje  poslovanja  u  poljoprivrednom  i  prehrambenom  sektoru  do  visine  od  50% ulaganja ili iznimno najviše do 75% ovisno o specifičnostima prijavitelja projekta. 

  Teme  koje  se  financiraju: poboljšavanje  poslovne  konkurentnosti  i administrativne  učinkovitosti,  poslovna  infrastruktura  u  poljoprivredi  i  proizvodnji hrane, pružanje usluga savjetovanja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. 

 

 

Page 26: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

25

    

    

IPA III komponenta – Regionalni razvoj 

  Cilj  je  podizanje  tehnoloških  infrastrukturnih  i  drugih  kapaciteta  za  razvoj  i podizanje  konkurentnosti  s  ciljem  pripreme  za  korištenje  Europskog  fonda  za regionalni  razvoj.  Financijski  se  podupiru  projekti  namijenjeni  prvenstveno regionalnom gospodarskom razvoju, prometnoj infrastrukturi, posebice željezničkom prometu te zaštiti okoliša kroz obnovu i razvoj sustava gospodarenja vodama. 

Teme koje se financiraju: 

Podkomponenta IIIa – Promet  – modernizacija  i  obnova  riječnih plovnih  putova  i lučke  infrastrukture,  nadogradnja  i  modernizacija  pruge,  poboljšanje  sigurnosti  i učinkovitosti rada. 

Podkomponenta IIIb – Zaštita okoliša  –  izgradnja  i  rekonstrukcija  vodoopskrbnih mreža  te mreža  odvodnje  otpadnih  voda,  izgradnja  postrojenja  za  obradu  otpadnih voda, izgradnja objekata za razvrstavanje, recikliranje i biološku obradu. 

Podkomponenta  IIIc  ­  Regionalna  konkurentnost  –  poboljšavanje  poslovne konkurentnosti  i  administrativne  učinkovitosti,  poslovna  infrastruktura,  pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim poduzetnicima, razvoj investicijskog okruženja, razvoj klastera, inkubacijski centri za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije. 

IPA IV komponenta – Razvoj ljudskih potencijala 

  Cilj  joj  je  poticanje  razvoja  ljudskih  potencijala  kroz  projekte  zapošljavanja, uključivanja  ugroženih  skupina  u  društvo  te  njihovog  obrazovanja  i  usavršavanja. Kroz  ove  se  projekte  Hrvatsku  uči  i  priprema  za  korištenje  sredstava  iz  Europskog socijalnog fonda kojim se podupire socijalna kohezija u Europi. 

  Teme  koje  se  financiraju: poboljšanje  pristupa  zapošljavanju  i  održivo uključivanje  u  tržište  rada,  jačanje  socijalnog  uključivanja  osoba  kojima  je  otežan pristup  tržištu  rada  osposobljavanjem  i  obrazovanjem,  unaprjeđivanje  ljudskog kapitala i zapošljivosti za cjeloživotno učenje i strukovno obrazovanje. 

IPA V komponenta – Ruralni razvoj ­ IPARD 

  Naziv komponente je “Ruralni razvoj”, ali poznatija je pod nazivom IPARD. Cilj joj  je   podupiranje  ruralnog  razvoja  i  poljoprivrede  kroz  bespovratna  sredstva  za jačanje  poslovanja  u  poljoprivrednom  i  prehrambenom  sektoru  do  visine  od  50% ulaganja ili iznimno najviše do 75% ovisno o specifičnostima prijavitelja projekta. 

  Teme  koje  se  financiraju: poboljšavanje  poslovne  konkurentnosti  i administrativne  učinkovitosti,  poslovna  infrastruktura  u  poljoprivredi  i  proizvodnji hrane, pružanje usluga savjetovanja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. 

 

 

Page 27: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

26

    

    

Skeniranje jednakosti  Equality Scan 

www.europski‐fondovi.eu/content/equality‐scan 

 

IPA I  

 

 

 

 

 

Nositelj:  Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (HILS) Partneri:  Vukovarsko – srijemska županija Program:  IPA I 2008 Iznos proračuna projekta:  147.642,00 eura Iznos europske potpore:  128.892,78 eura 

 

     

    

    

Cilj projekta:  Projekt  ima  za  cilj  povećati  učinkovitost  organizacija  civilnog  društva  u  neovisnom praćenju  anti‐diskriminacijskih  politika  kroz  jačanje  njihovih  administrativnih  i upravljačkih vještina te jačanje suradnje između organizacija civilnog društva koje se bave  praćenjem  javnih  politika  vezanih  uz  nacionalne  manjine  u  Vukovarsko‐srijemskoj županiji i jedinicama lokalne samouprave. 

Rezultati projekta:  

• Udruge civilnog društva imaju veća znanja i vještine u praćenju javnih politika, metodologiji  rada,  tehnikama  lobiranja,  te  osnovama  procesa  donošenja zakonskih propisa 

• Ojačani  su  kapaciteti  udruga  civilnog  društva  u  području  administrativnih  i upravljačkih poslova  

• Uspostavljena  je  sustavna  suradnja  između  organizacija  civilnog  društva  u praćenju  anti‐diskriminacijskih  politika  vezanih  uz  nacionalne  manjine  u obliku redovnih javnih konzultacija  

• Edukacija kroz treninge o javnim politikama, metodama praćenja, zagovaranju i pravnom okviru anti‐diskriminacije 

• Mentorstva u obliku individualnog rada s udrugama u svrhu njihovog daljnjeg usavršavanja u radu 

• Javne  konzultacije  u  obliku  sastanaka  udruga  radi  kontinuiranog  ispitivanja potreba, razmjene mišljenja i održivosti suradnje 

 

 

 

 

 

Page 28: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

27

    

    

Cilj projekta:  Projekt  ima  za  cilj  povećati  učinkovitost  organizacija  civilnog  društva  u  neovisnom praćenju  anti‐diskriminacijskih  politika  kroz  jačanje  njihovih  administrativnih  i upravljačkih vještina te jačanje suradnje između organizacija civilnog društva koje se bave  praćenjem  javnih  politika  vezanih  uz  nacionalne  manjine  u  Vukovarsko‐srijemskoj županiji i jedinicama lokalne samouprave. 

Rezultati projekta:  

• Udruge civilnog društva imaju veća znanja i vještine u praćenju javnih politika, metodologiji  rada,  tehnikama  lobiranja,  te  osnovama  procesa  donošenja zakonskih propisa 

• Ojačani  su  kapaciteti  udruga  civilnog  društva  u  području  administrativnih  i upravljačkih poslova  

• Uspostavljena  je  sustavna  suradnja  između  organizacija  civilnog  društva  u praćenju  anti‐diskriminacijskih  politika  vezanih  uz  nacionalne  manjine  u obliku redovnih javnih konzultacija  

• Edukacija kroz treninge o javnim politikama, metodama praćenja, zagovaranju i pravnom okviru anti‐diskriminacije 

• Mentorstva u obliku individualnog rada s udrugama u svrhu njihovog daljnjeg usavršavanja u radu 

• Javne  konzultacije  u  obliku  sastanaka  udruga  radi  kontinuiranog  ispitivanja potreba, razmjene mišljenja i održivosti suradnje 

 

 

 

 

 

Page 29: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

28

    

    

IRRI ­ Projekt navodnjavanja IRRI ­ The Irrigation Project 

irri.srijem.info 

PROGLAŠEN NAJUSPJEŠNIJIM  LOKALNIM EU PROJEKTOM  

U REPUBLICI HRVATSKOJ 2012. ­ 2014.  

IPA II CBC Hrvatska ­ Bosna i Hercegovina   

 

 

 

Nositelji:  Općina Lovas i Općina Odžak Partneri:  Općina  Tompojevci,  Vukovarsko  ‐  srijemska  županija, 

Udruga korisnika sustava za navodnjavanje Opatovac, Udruga  korisnika  sustava  za  navodnjavanje Tompojevci,  Općina  Šamac,  Udruženje  Nezavisni  biro za razvoj 

Program:  IPA II CBC Hrvatska ‐ Bosna i Hercegovina  Iznos proračuna projekta:  240.535,47 eura Iznos europske potpore:  204.455,15 eura 

 

      

    

    

Cilj projekta:  Glavni  cilj  projekta  je  doprinijeti  povećanju  proizvodnje  usjeva  i  uvećanju  prihoda poljoprivrednika u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.  Specifični ciljevi projekta su:  

Podržati  proizvodnju  poljoprivrednih  proizvođača  uvođenjem  sustava navodnjavanja u poljoprivredi 

Unaprijediti znanje poljoprivrednika i stručnost poljoprivrednih tehničara  Povećati  suradnju  i  svijest  javnosti  o  navodnjavanju  promoviranjem  nove tehnike  navodnjavanja,  racionalnijim  korištenjem  i  uvođenjem  sustava  za upravljanje vodom 

 Rezultati projekta:  

• Unaprijeđeno  razumijevanje  trenutnih  praksi  navodnjavanja  i  upravljanja  u područjima projekta 

• Sustav navodnjavanja testiran na 17 polja • Postignuta  kvalitetna  proizvodnja  na  eksperimentalnim  navodnjavanim 

poljima u usporedbi s nenavodnjavanim poljima • Poboljšane vještine poljoprivrednika i tehničara u upravljanju navodnjavanjem 

i sličnim praksama u poljoprivredi u područjima projekta  • Kampanje o značenju projekta i pozitivnom utjecaju navodnjavanja podigle su 

svijest lokalnih dionika/ ciljane skupine projekta • Uspostavljena prekogranična mreža navodnjavanja  

 

 

Page 30: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

29

    

    

Cilj projekta:  Glavni  cilj  projekta  je  doprinijeti  povećanju  proizvodnje  usjeva  i  uvećanju  prihoda poljoprivrednika u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.  Specifični ciljevi projekta su:  

Podržati  proizvodnju  poljoprivrednih  proizvođača  uvođenjem  sustava navodnjavanja u poljoprivredi 

Unaprijediti znanje poljoprivrednika i stručnost poljoprivrednih tehničara  Povećati  suradnju  i  svijest  javnosti  o  navodnjavanju  promoviranjem  nove tehnike  navodnjavanja,  racionalnijim  korištenjem  i  uvođenjem  sustava  za upravljanje vodom 

 Rezultati projekta:  

• Unaprijeđeno  razumijevanje  trenutnih  praksi  navodnjavanja  i  upravljanja  u područjima projekta 

• Sustav navodnjavanja testiran na 17 polja • Postignuta  kvalitetna  proizvodnja  na  eksperimentalnim  navodnjavanim 

poljima u usporedbi s nenavodnjavanim poljima • Poboljšane vještine poljoprivrednika i tehničara u upravljanju navodnjavanjem 

i sličnim praksama u poljoprivredi u područjima projekta  • Kampanje o značenju projekta i pozitivnom utjecaju navodnjavanja podigle su 

svijest lokalnih dionika/ ciljane skupine projekta • Uspostavljena prekogranična mreža navodnjavanja  

 

 

Page 31: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

30

    

    

Anica Panenić, projekt manager:  Projekt  IRRI  omogućio  je  mnogim  poljoprivrednicima  direktan  uvid  u  sam  proces donošenja odluka o navodnjavanju, važnost preciznog projektiranja svakog pojedinog sustava,  postavljanje  i  pravilan  rad  sa  sustavima  kao  i  neusporedivo  veće  prinose omogućene  pravovremenim  udovoljavanjem  potrebama  biljaka  za  vodom.  Suradnja koja  je  u  okviru  projekta  pokrenuta među  poljoprivrednicima  i  kasnije  se  pokazala kao  vrlo  poticajna  te  su  poljoprivrednici,  osim  kroz  Regionalnu  mrežu  za navodnjavanje, nastavili surađivati i po pitanju drugih mogućnosti poboljšanja uvjeta u  poljoprivredi,  a  također  su  se mnogi  i  sami  odlučili  uložiti  u  dodatnu  opremu  za navodnjavanje  te  se  tako  povećao  broj  uspješnih  poljoprivrednika  koji  i  nakon završetka projekta često ostalim zainteresiranima predstavljaju svoje primjere dobre prakse.  

Posebno  priznanje  projektu  IRRI  dodijeljeno  je  od  strane  Ministarstva  regionalnog razvoja proglašenjem najuspješnijim lokalnim EU projektom u Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2014. godine. 

 

   

  

 

 

    

    

Inovativno umrežavanje i gospodarska suradnja Tuzle i Vukovara 

InECo ­ Innovative networking and economic collaboration of Tuzla and Vukovar regions 

 

IPA II CBC Hrvatska ­ Bosna i Hercegovina   

 

 

 

 

Nositelji:  Grad Vukovar i Općina Tuzla Partneri:  Razvojna  agencija  Vukovar  VURA  d.o.o.,  Udruženje 

samostalnih privrednika općine Tuzla  Program:  IPA II CBC Hrvatska ‐ Bosna i Hercegovina  Iznos proračuna projekta:  317.151,99 eura  Iznos europske potpore:  269.579,19 eura 

 

     

Page 32: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

31

    

    

Inovativno umrežavanje i gospodarska suradnja Tuzle i Vukovara 

InECo ­ Innovative networking and economic collaboration of Tuzla and Vukovar regions 

 

IPA II CBC Hrvatska ­ Bosna i Hercegovina   

 

 

 

 

Nositelji:  Grad Vukovar i Općina Tuzla Partneri:  Razvojna  agencija  Vukovar  VURA  d.o.o.,  Udruženje 

samostalnih privrednika općine Tuzla  Program:  IPA II CBC Hrvatska ‐ Bosna i Hercegovina  Iznos proračuna projekta:  317.151,99 eura  Iznos europske potpore:  269.579,19 eura 

 

     

Page 33: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

32

    

    

Cilj projekta:  Jačanje  institucionalne  i  gospodarske  suradnje  Tuzle  i  Vukovara  s  naglaskom  na razvoj  gospodarstva  i  uspostavu  suradnje  malih  i  srednjih  poduzeća  s  ova  dva područja. 

Rezultati projekta:  

• Izrađena tehnička dokumentacija za Poslovno‐inovacijski centar BIC‐Vukovar • Uspostavljena suradnja malih i srednjih poduzeća s područja Vukovara i Tuzle • Osnaženi kapaciteti i poslovne vještine malih i srednjih poduzetnika • Uspostavljen virtualni klaster poduzetničkih potpornih institucija 

Slavko Mirnić, projekt manager:  Zaposlenost  ovisi  o  brzini  rasta privatnog  sektora,  a  čimbenici  koji  određuju brzinu tog  rasta  su  poduzetničke  sposobnosti  sadašnjih  i  budućih  poduzetnika  i pripremljenost  i  kompetencije  potpornih  institucija.  Uviđajući  bit  problema, Uprava Grada  Vukovara  doprinosi  razvoju  navedenih  čimbenika  i  razvoju  poduzetništva  uz financijsku potporu Europske unije upravo ovim projektom. 

 

 

 

 

 

    

    

Zajedničkim snagama za inovativno okruženje Joint Effort for Innovative Environment 

www.zsio.info 

 

IPA II CBC Hrvatska ­ Bosna i Hercegovina   

 

 

 

 

Nositelji:  Agencija  za  razvoj  Vukovarsko‐srijemske  županije Hrast d.o.o. i Nezavisni biro za razvoj 

Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija, Grad Vinkovci, Općina Odžak 

Program:  IPA II CBC Hrvatska ‐ Bosna i Hercegovina  Iznos proračuna projekta:  224.750,04 eura Iznos europske potpore:  189.194,58 eura 

 

      

Page 34: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

33

    

    

Zajedničkim snagama za inovativno okruženje Joint Effort for Innovative Environment 

www.zsio.info 

 

IPA II CBC Hrvatska ­ Bosna i Hercegovina   

 

 

 

 

Nositelji:  Agencija  za  razvoj  Vukovarsko‐srijemske  županije Hrast d.o.o. i Nezavisni biro za razvoj 

Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija, Grad Vinkovci, Općina Odžak 

Program:  IPA II CBC Hrvatska ‐ Bosna i Hercegovina  Iznos proračuna projekta:  224.750,04 eura Iznos europske potpore:  189.194,58 eura 

 

      

Page 35: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

34

    

    

Cilj projekta:  Cilj  projekta  je  unaprjeđenje  konkurentnosti  malog  i  srednjeg  poduzetništva  u Posavini  i  Vukovarsko‐srijemskoj  županiji  i  dugoročna  održiva  suradnja poduzetničkih potpornih institucija i poduzetnika. 

Rezultati projekta:  

• Poboljšane inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća  • Poboljšana  suradnja  između malih  i  srednjih poduzeća u prekograničnom 

području • Povećana sposobnost razvojnih agencija • Stvoreni uvjeti za dugoročni razvoj i suradnju 

 Ivan Rimac, projekt manager:  Kroz  analize  utvrdili  smo  nisku  razinu  inovativnih  kapaciteta  malih  i  srednjih poduzeća.  Inovacijski  proces  stvara  nova  i  bolja  rješenja,  te  čini  tvrtke konkurentnijima. Budući da je za stvaranje poduzetničke klime najvažnije zajedništvo, ovim projektom željeli smo potaknuti suradnju prekograničnog područja. 

 

 

 

 

    

    

VIOR ­ povijesno nasljeđe u turističkom projektu Vinkovaca i Orašja 

VIOR ­ Vinkovci and Orašje Heritage Tourism Project www.project‐vior.com 

IPA II CBC Hrvatska ­ Bosna i Hercegovina     

 

 

 

Nositelji:  Grad Vinkovci  i Općina Orašje  Partneri:  Turistička zajednica Grada Vinkovaca, Turistička 

zajednica Županije posavske Program:  IPA II CBC Hrvatska ‐ Bosna i Hercegovina  Iznos proračuna projekta:  132.216,37 eura Iznos europske potpore:  112.383,91 eura 

 

 

     

Page 36: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

35

    

    

VIOR ­ povijesno nasljeđe u turističkom projektu Vinkovaca i Orašja 

VIOR ­ Vinkovci and Orašje Heritage Tourism Project www.project‐vior.com 

IPA II CBC Hrvatska ­ Bosna i Hercegovina     

 

 

 

Nositelji:  Grad Vinkovci  i Općina Orašje  Partneri:  Turistička zajednica Grada Vinkovaca, Turistička 

zajednica Županije posavske Program:  IPA II CBC Hrvatska ‐ Bosna i Hercegovina  Iznos proračuna projekta:  132.216,37 eura Iznos europske potpore:  112.383,91 eura 

 

 

     

Page 37: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

36

    

    

Cilj projekta:  Cilj projekta je unaprijediti turističku ponudu kroz uključivanje povijesne i arheološke baštine  i  povezivanje  oba  arheološka  nalazišta  u  zajednički  turistički  proizvod,  te omogućiti  gospodarski  razvitak  temeljem  novih  prihoda  od  kulturno‐arheološkog turizma u Vinkovcima i Orašju. 

Rezultati projekta:  

• Veća  razina  znanja  djelatnika  u  turizmu,  lokalnog  stanovništva  i  turista,  o povijesnom  nasljeđu  i  uključivanju  istoga  u  turistički  proizvod  i  turističku ponudu Vinkovaca i Orašja 

• Realizacija turističkih itinerera/ruta • Izrađeni suveniri • Uključen gospodarski i civilni sektor u realizaciju projekta • Razvijena  prekogranična  turistička  suradnja  Vinkovaca  i  Orašja  podržana 

marketinškim aktivnostima • Razvijena turistička promotivna infrastruktura • Educirano  više  od  100  lokalnih  i  regionalnih  turističkih  sudionika  u 

upravljanju arheološkim nasljeđem • Uspostavljen “Virtualni centar povijesno‐arheološkog nasljeđa”  

Mandica Sanković, projekt manager:  Projektom  je  ostvarena  izvrsna  prekogranična  suradnja  kroz  sistematizaciju arheoloških  vrijednosti  vezanih  za  kalendar  posudu  Orion  i  drvo  abonos.  Posuda kalendar  Orion  je  najstariji  indoeuropski  kalendar  koji  je  pronađen  u  Vinkovcima 1978. godine na  lokaciji današnjeg hotela Slavonija. Kalendar  je pronašao prof.dr.sc. Aleksandar  Durman.  Posuda  kalendar  datira  2.700  godine  pr.  Krista.  Drvo  abonos datira iz istog razdoblja, odnosno drvo abonos je bilo istovremenik kalendara posude Orion. Drvo abonos je pronađeno u rijeci Savi u Orašju.  

 

    

    

ABCDE Posavina  ABCDE ­ Agricultural Biomass  

Cross­border Development of Energy in Posavina www.cbc‐cro‐bih.net/hr/projekti‐mainmenu/prvi‐poziv/abcde‐posavina.html 

  IPA II CBC Hrvatska ­ Bosna i Hercegovina    

 

 

Nositelji:  Energetski Institut Hrvoje Požar, Institut za genetičke resurse Sveučilišta iz Banja Luke (IGR) 

Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija, Brčko Distrikt, općine Orašje, Odžak, Domaljevac ‐ Šamac i Šamac 

Program:  IPA II CBC Hrvatska ‐ Bosna i Hercegovina  Iznos proračuna projekta:  320.100,00 eura Iznos europske potpore:  272.085,00 eura 

 

 

     

Page 38: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

37

    

    

ABCDE Posavina  ABCDE ­ Agricultural Biomass  

Cross­border Development of Energy in Posavina www.cbc‐cro‐bih.net/hr/projekti‐mainmenu/prvi‐poziv/abcde‐posavina.html 

  IPA II CBC Hrvatska ­ Bosna i Hercegovina    

 

 

Nositelji:  Energetski Institut Hrvoje Požar, Institut za genetičke resurse Sveučilišta iz Banja Luke (IGR) 

Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija, Brčko Distrikt, općine Orašje, Odžak, Domaljevac ‐ Šamac i Šamac 

Program:  IPA II CBC Hrvatska ‐ Bosna i Hercegovina  Iznos proračuna projekta:  320.100,00 eura Iznos europske potpore:  272.085,00 eura 

 

 

     

Page 39: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

38

    

    

Cilj projekta:  Projekt ima četiri specifična cilja:  

Analiza potencijala za korištenje poljoprivredne biomase u regiji  Uključivanje  iskorištavanja  poljoprivredne  biomase  u  regionalne/lokalne razvojne planove  

Edukacija poljoprivrednika   Promocija korištenja energije biomase s ciljem održivog razvoja 

 Rezultati projekta:  

• Uključena poljoprivredna biomasa za energetske projekte u planovima razvoja • Aktivno  sudjelovanje  lokalnih  vlasti  u  kreiranju  razvoja  putem 

agrobioenergetike  • Održani treninzi u agrobioenergetici za lokalne vlasti • Uključeni lokalni poljoprivrednici •  Izrađen  četverojezični  katalog  o  poljoprivrednom  potencijalu  biomase  za 

investitore • Izrađene smjernice o mogućnosti korištenja poljoprivredne biomase  

Duška Šaša, projekt manager: 

Fokus  projekta  ABCDE  Posavina  bio  je  na  promociji  energetskog  iskorištavanja poljoprivredne  biomase  u  Posavini.  Ciljana  regija  obuhvaća  Vukovarsko‐srijemsku županiju, Distrikt Brčko te općine Orašje, Odžak, Domaljevac‐Šamac i Šamac. Primarne ciljane  skupine  projekta  bile  su  regionalna  i  lokalna  uprava  i  samouprava, poljoprivrednici,  poljoprivredne  srednjoškolske  ustanove  u  regiji  te  potencijalni investitori  za  koje  su  pripremljeni  raznovrsni materijali  te  organizirane  radionice  i promotivna događanja.  

 

    

    

PROGRES – Zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije 

PROGRES – Protection of nature and globalisation of renewable energy sources 

www.projectprogres.net 

 

IPA II CBC Hrvatska ­ Bosna i Hercegovina   

 

 

 

Nositelji:  Općina Nijemci i Udruženje za razvoj Tuzla Partneri:  Agencija za razvoj Vukovarsko‐srijemske županije 

Hrast d.o.o., Eko‐sustav d.o.o., Energetski institut Hrvoje Požar, Općina Kalesija, Općina Gračanica 

Program:  IPA II CBC Hrvatska ‐ Bosna i Hercegovina  Iznos proračuna projekta:  486.880,28 eura Iznos europske potpore:  413.097,81 eura 

 

 

   

Page 40: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

39

    

    

PROGRES – Zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije 

PROGRES – Protection of nature and globalisation of renewable energy sources 

www.projectprogres.net 

 

IPA II CBC Hrvatska ­ Bosna i Hercegovina   

 

 

 

Nositelji:  Općina Nijemci i Udruženje za razvoj Tuzla Partneri:  Agencija za razvoj Vukovarsko‐srijemske županije 

Hrast d.o.o., Eko‐sustav d.o.o., Energetski institut Hrvoje Požar, Općina Kalesija, Općina Gračanica 

Program:  IPA II CBC Hrvatska ‐ Bosna i Hercegovina  Iznos proračuna projekta:  486.880,28 eura Iznos europske potpore:  413.097,81 eura 

 

 

   

Page 41: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

40

    

    

Cilj projekta:  Korištenjem obnovljivih izvora energije (OIE) doprinijeti zaštiti okoliša i poboljšanju uvjeta života kroz suradnju dvaju prekograničnih područja. 

Rezultati projekta:  

• Izrađene  Studije  potencijala  korištenja  obnovljivih  izvora  energije  za prekogranično područje 

• Povećana  znanja  i  kompetencije  ciljane  skupine  o  obnovljivim  izvorima energije 

• Opremljena  4  javna  objekta  u  prekograničnom  području  uređajima  za korištenje obnovljivih izvora energije kao demonstracijski objekti 

 

Marijana Lončar i Amra Jaganjac, projekt manageri:  Projekt PROGRES je proglašen jednim od tri najbolja projekta iz II. poziva za prijavu projektnih  prijedloga  IPA  Prekogranične  suradnje  Hrvatska  ‐  Bosna  i  Hercegovina prema uspješnosti u provedbi projektnih aktivnosti  i  ostvarenim rezultatima. Pored planiranih  rezultata,  izrade  i  promoviranja  dvije  Studije  o potencijalima  obnovljivih izvora  energije  na  prekograničnom  području,  educiranja  ciljane  skupine  o  OIE, primjeni  poslovnih  vještina  i  poboljšanje  znanja  o  upravljanju  projektnim  ciklusom, ostvarene su brojne druge dodane vrijednosti projekta, kao npr. ostvarene čvrste veze i prekogranično partnerstvo i definirane nove projektne ideje za nastavak suradnje u drugim  projektima.  Promocijom  projekta  i  njegovih  rezultata  su  i  druge  lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj pokazale zanimanje za provedbu sličnih projekata na svom području. 

 

 

 

    

    

ECO FOOD_TURA www.eko.lar‐v.com 

 

IPA II CBC Hrvatska ­ Bosna i Hercegovina   

 

 

 

 

Nositelji:  Lokalna  agencija  za  razvoj  Vjeverica  d.o.o.  i  Udruga poduzetnika i poslodavaca (UPIP) Žepče 

Partneri:  Poljoprivredni  fakultet  Osijek,  Agencija  za  razvoj Vukovarsko‐srijemske  županije  Hrast  d.o.o.,  Općina Drenovci,  Osnovna  škola  Ivan  Meštrović  Drenovci, Općina Teslić 

Program:  IPA II CBC Hrvatska ‐ Bosna i Hercegovina  Iznos proračuna projekta:  397.645,94 eura  Iznos europske potpore:  330.991,18 eura  

 

 

   

Page 42: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

41

    

    

ECO FOOD_TURA www.eko.lar‐v.com 

 

IPA II CBC Hrvatska ­ Bosna i Hercegovina   

 

 

 

 

Nositelji:  Lokalna  agencija  za  razvoj  Vjeverica  d.o.o.  i  Udruga poduzetnika i poslodavaca (UPIP) Žepče 

Partneri:  Poljoprivredni  fakultet  Osijek,  Agencija  za  razvoj Vukovarsko‐srijemske  županije  Hrast  d.o.o.,  Općina Drenovci,  Osnovna  škola  Ivan  Meštrović  Drenovci, Općina Teslić 

Program:  IPA II CBC Hrvatska ‐ Bosna i Hercegovina  Iznos proračuna projekta:  397.645,94 eura  Iznos europske potpore:  330.991,18 eura  

 

 

   

Page 43: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

42

    

    

Cilj projekta:  Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju i jačanju ekološki prihvatljivog gospodarstva te povećati  socijalnu  koheziju  u  prekograničnom  području  kroz  provedbu  zajedničkih aktivnosti, suradnju i umrežavanje.  Specifični ciljevi:  

Doprinijeti  razvoju  malog  i  srednjeg  poduzetništva,  zadruga  i  udruga  u poljoprivrednom  sektoru  s  posebnim  naglaskom  na  ekološki  prihvatljivoj proizvodnji  osnivanjem  centara  za  pružanje  usluga  i  pokretanjem  novih poslovnih aktivnosti 

Doprinijeti  razvoju  zajedničkog  prekograničnog  gospodarskog  prostora umrežavanjem, razmjenom znanja i iskustava te razvojem novih proizvoda 

 Rezultati projekta:  

• Identificirano  postojeće  stanje  i  mogućnosti  razvoja  ekološki  prihvatljive proizvodnje  u  prekograničnom  području  s  naglaskom  na  proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja 

• Uspostavljena platforma kao potporna infrastruktura za razvoj poljoprivrede ‐ AgroBusiness  inovacijsko  ‐  edukacijski  centar  (ABIEC)  ‐  1  u  Hrvatskoj  i  1  u Bosni i Hercegovini 

• Nabavljena  oprema  ‐  2  destilatora,  2  sušare,  1  proizvodna  linija  za  sok  s punilicom,  uređaj  za  blanširanje  i  sterilizaciju  te  uređaj  za  gnječenje  voća  i povrća 

• Unaprijeđeni  kapaciteti  ciljane  skupine održavanjem edukacija  te  razmjenom znanja i iskustava 

• Uspostavljena  mreža  dionika  ekološki  prihvatljive  proizvodnje  na  području Vukovarsko‐srijemske županije te ostvarena prekogranična suradnja AgroMAP mreže (Bosna i Hercegovina) i SMC mreže (Hrvatska) 

• Šira  javnost  upoznata  s  provedbom  projektnih  aktivnosti  i  mogućnosti povećanja  lokalnih  prihoda  korištenjem prirodnih  resursa  temeljem  ekološki prihvatljivih načela  

 

    

    

 U  okviru  provedbe  projekta  na  projektnom  području  uspostavljena  su  2  AgroBusiness  inovacijsko‐edukacijska  centra  (ABIEC)  kao  potporna  poduzetnička infrastruktura, a u okviru kojih su podignuti testni nasadi ljekovitog i začinskog bilja te  je nabavljena oprema za preradu poljoprivrednih proizvoda. Korištenje navedene opreme za preradu služi kao primjer dobre prakse i poticaj lokalnom stanovništvu za uzgoj  i  preradu  ljekovitog  i  začinskog  bilja,  što  ima  pozitivne  učinke  na  razvoj  i unaprjeđenje  sektora  poljoprivrede  na  projektnom području.  Praktičnim primjerom ukazalo se na prednosti proširenja  i/ili preusmjeravanja poljoprivredne proizvodnje sa pretežito  ratarskih kultura na proizvodnju  i preradu voća  i  povrća  te  ljekovitog  i začinskog bilja kao i na prednosti bavljenja ekološkom poljoprivredom, dobivajući pri tome finalni proizvod veće dodane vrijednosti. 

 

 

 

 

Page 44: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

43

    

  

 

 U  okviru  provedbe  projekta  na  projektnom  području  uspostavljena  su  2  AgroBusiness  inovacijsko‐edukacijska  centra  (ABIEC)  kao  potporna  poduzetnička infrastruktura, a u okviru kojih su podignuti testni nasadi ljekovitog i začinskog bilja te  je nabavljena oprema za preradu poljoprivrednih proizvoda. Korištenje navedene opreme za preradu služi kao primjer dobre prakse i poticaj lokalnom stanovništvu za uzgoj  i  preradu  ljekovitog  i  začinskog  bilja,  što  ima  pozitivne  učinke  na  razvoj  i unaprjeđenje  sektora  poljoprivrede  na  projektnom području.  Praktičnim primjerom ukazalo se na prednosti proširenja  i/ili preusmjeravanja poljoprivredne proizvodnje sa pretežito  ratarskih kultura na proizvodnju  i preradu voća  i  povrća  te  ljekovitog  i začinskog bilja kao i na prednosti bavljenja ekološkom poljoprivredom, dobivajući pri tome finalni proizvod veće dodane vrijednosti. 

 

 

 

 

   Katarina Damjanović, projekt manager: 

Page 45: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

44

    

    

Unaprjeđenje međunarodne  biciklističke rute Dunav  

Cycling Danube www.pannoniabike.org 

IPA CBC Hrvatska – Srbija 2007­2013  

 

 

Nositelji:  Vukovarsko‐srijemska  županija  i  Općina  Bačka Palanka 

Partneri:  Osječko‐baranjska  županija,  Turistička  zajednica Vukovarsko‐srijemske županije, Grad Novi Sad, Općina Bački Petrovac, Općina Bač 

Program:  IPA CBC Hrvatska – Srbija 2007‐2013 Iznos proračuna projekta:  348.489,25 eura Iznos europske potpore:  293.625,95 eura 

 

 

    

    

Cilj projekta:  Cilj projekta je razvoj rekreativnog turizma u prekograničnoj regiji koji, kao jedan od oblika selektivnog turizma, u posljednjih nekoliko godina bilježi veliki rast.  Projekt je fokusiran  na  razvoj  cikloturizma,  na  podizanje  svijesti  o  biciklu  kao  ekološki prihvatljivom  prijevoznom  sredstvu  te  na  promociju  dunavske  biciklističke  regije  i međunarodne  biciklističke  rute  EuroVelo  6  koja  se  proteže  od  Atlantika  do  Crnog mora. Projektom su stvorene određene pretpostavke za unaprjeđenje cikloturizma te se kroz niz promotivnih aktivnosti podigla atraktivnost ovog područja. 

Rezultati projekta: 

• Unaprijeđena turistička ponuda u prekograničnom području • Povećana razina sigurnosti u prometu • Educirani turistički subjekti • Promovirana ruta Dunav  

Kristina Černok, projekt koordinator: 

Smatram da je projekt „Unaprjeđenje međunarodne biciklističke rute Dunav – Cycling Danube“  od  velike  koristi  za  cijelu  državu. Naime,  projektom  je  promoviran Dunav, turistička ponuda naše regije, a samim time promovirana je i cijela Hrvatska. Studijska putovanja pokazala su zainteresiranost velikog broja  ljudi, prvenstveno biciklista, za našu  rutu  Dunav  koja  je  dio  međunarodne  biciklističke  rute  EuroVelo  6.  Izrađena Studijska  analiza predviđa  razvoj Dunavske  rute  u  dužini  od  138  km,  od  granice  sa Mađarskom  na  Udvaru  do  granice  sa  Srbijom  u  Iloku.  Sama  Studija  omogućava stvaranje novih prometnih vrijednosti, očuvanje okoliša te sigurnost biciklista. Ona je temelj  za buduću fizičku izgradnju biciklističkih staza. 

 

   

Page 46: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

45

    

    

Cilj projekta:  Cilj projekta je razvoj rekreativnog turizma u prekograničnoj regiji koji, kao jedan od oblika selektivnog turizma, u posljednjih nekoliko godina bilježi veliki rast.  Projekt je fokusiran  na  razvoj  cikloturizma,  na  podizanje  svijesti  o  biciklu  kao  ekološki prihvatljivom  prijevoznom  sredstvu  te  na  promociju  dunavske  biciklističke  regije  i međunarodne  biciklističke  rute  EuroVelo  6  koja  se  proteže  od  Atlantika  do  Crnog mora. Projektom su stvorene određene pretpostavke za unaprjeđenje cikloturizma te se kroz niz promotivnih aktivnosti podigla atraktivnost ovog područja. 

Rezultati projekta: 

• Unaprijeđena turistička ponuda u prekograničnom području • Povećana razina sigurnosti u prometu • Educirani turistički subjekti • Promovirana ruta Dunav  

Kristina Černok, projekt koordinator: 

Smatram da je projekt „Unaprjeđenje međunarodne biciklističke rute Dunav – Cycling Danube“  od  velike  koristi  za  cijelu  državu. Naime,  projektom  je  promoviran Dunav, turistička ponuda naše regije, a samim time promovirana je i cijela Hrvatska. Studijska putovanja pokazala su zainteresiranost velikog broja  ljudi, prvenstveno biciklista, za našu  rutu  Dunav  koja  je  dio  međunarodne  biciklističke  rute  EuroVelo  6.  Izrađena Studijska  analiza predviđa  razvoj Dunavske  rute  u  dužini  od  138  km,  od  granice  sa Mađarskom  na  Udvaru  do  granice  sa  Srbijom  u  Iloku.  Sama  Studija  omogućava stvaranje novih prometnih vrijednosti, očuvanje okoliša te sigurnost biciklista. Ona je temelj  za buduću fizičku izgradnju biciklističkih staza. 

 

   

Page 47: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

46

    

    

SUMUS ­ Poboljšanje održivosti pružanja komunalnih usluga u području upravljanja i 

gospodarenja vodama SUMUS ­ Improving sustainability of municipal service provision in the field of water and waste 

water management www.komunalije‐sumus.com.hr 

IPA CBC Hrvatska – Srbija 2007­2013  

 

 

Nositelji:  Komunalije d.o.o. Ilok i Javno komunalno poduzeće Progres Bački Petrovac 

Partneri:  Komunalac d.o.o. Županja Program:  IPA CBC Hrvatska – Srbija 2007‐2013 Iznos proračuna projekta:  213.154,26 eura Iznos europske potpore:  180.187,65 eura 

 

 

 

 

    

    

Cilj projekta:  Doprinijeti  integriranom  prekograničnom  upravljanju  vodama  koji  će  optimizirati opskrbu vodom i smanjiti negativan utjecaj na okoliš. 

Rezultati projekta:  

• Projektirana  tehnička  dokumentacija  za  izgradnju  objekata  vodoopskrbnog sustava  i  sustava  odvodnje  otpadnih  voda,  baze  podataka  o  potebama navedenih sustava 

• Razrađen plan integriranog upravljanja vodama u pograničnom području • Uspostavljena stalna radna grupa  • Poboljšana  sposobnost  dionika  u  prepoznavanju  i  rješavanju  problema 

povezanih s vodom u skladu s Okvirnom direktivom o vodama   

Joško Radanović, projekt manager:  SUMUS  je  regionalni  projekt  u  pograničnom  podunavskom  području  pokrenut  od strane  tri  javna  komunalna  poduzeća  s  ciljem  poticanja  prekogranične  suradnje  u području očuvanja okoliša  i održivom upravljanju vodama  između Hrvatske  i Srbije. Razmjenjujući iskustva, partneri su nastojali naći najučinkovitija i održiva rješenja za različite  probleme  vezane  uz  vode  u  pograničnom  području  posebice  u  kontekstu implementacije Okvirne direktive o vodama. Projekt SUMUS jedan je korak naprijed u stvaranju  zajedničkog  plana  upravljanja  vodama  stvaranjem  baza  podataka  o prekograničnim vodnim resursima. 

 

 

Page 48: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

47

    

    

Cilj projekta:  Doprinijeti  integriranom  prekograničnom  upravljanju  vodama  koji  će  optimizirati opskrbu vodom i smanjiti negativan utjecaj na okoliš. 

Rezultati projekta:  

• Projektirana  tehnička  dokumentacija  za  izgradnju  objekata  vodoopskrbnog sustava  i  sustava  odvodnje  otpadnih  voda,  baze  podataka  o  potebama navedenih sustava 

• Razrađen plan integriranog upravljanja vodama u pograničnom području • Uspostavljena stalna radna grupa  • Poboljšana  sposobnost  dionika  u  prepoznavanju  i  rješavanju  problema 

povezanih s vodom u skladu s Okvirnom direktivom o vodama   

Joško Radanović, projekt manager:  SUMUS  je  regionalni  projekt  u  pograničnom  podunavskom  području  pokrenut  od strane  tri  javna  komunalna  poduzeća  s  ciljem  poticanja  prekogranične  suradnje  u području očuvanja okoliša  i održivom upravljanju vodama  između Hrvatske  i Srbije. Razmjenjujući iskustva, partneri su nastojali naći najučinkovitija i održiva rješenja za različite  probleme  vezane  uz  vode  u  pograničnom  području  posebice  u  kontekstu implementacije Okvirne direktive o vodama. Projekt SUMUS jedan je korak naprijed u stvaranju  zajedničkog  plana  upravljanja  vodama  stvaranjem  baza  podataka  o prekograničnim vodnim resursima. 

 

 

Page 49: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

48

    

    

REPRO ­ Projekt obnovljivih izvora energije REPRO ­ Renewable Energy PROjects Cross­border 

Exchange  

IPA CBC Hrvatska – Srbija 2007­2013  

 

 

 

Nositelji:  Općina Tovarnik, Općina Bačka Topola Partneri:  Općina Lovas, Eko sustav d.o.o., Eco Energy in Serbia i 

Environmental Cluster Bačka Topola Program:  IPA CBC Hrvatska – Srbija 2007‐2013 Iznos proračuna projekta:  191.129,16 € Iznos europske potpore:  160.548,49 € 

 

 

 

    

    

Cilj projekta:  Opći cilj projekta  je poboljšati znanje  i kompetencije  lokalnih  i regionalnih uprava u regijama  Bačka  i  Srijem  u  području  obnovljivih  izvora  energije.  Specifični  ciljevi projekta su razmjena primjera dobre prakse, izravna potpora bioobnovljivim izvorima energije,  povećanje  javne  svijesti  o  obnovljivim  izvorima  energije,  promocija potencijala i izgradnja sustava za obnovljive izvore energije. 

Rezultati projekta:  

• Unaprijeđena znanja i alati za potporu razvoja projekata obnovljivih izvora energije te zakonodavnih okvira 

• Instaliran sustav grijanja u Bačkoj Topoli i javna rasvjeta u Tovarniku • Povećana je svijest građana o prekograničnim ekološkim pitanjima 

 Tomislav Panenić, projekt manager:  REPRO je projekt koji  je pokrenuo niz  inovacija u energetskoj učinkovitosti  i stvorio pretpostavke za daljnje  investicije u obnovljive izvore energije. Od male investicije u Tovarniku postao je hrvatski primjer za učinkovitost i modernizaciju u području javne rasvjete. 

 

 

 

 

 

Page 50: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

49

    

    

Cilj projekta:  Opći cilj projekta  je poboljšati znanje  i kompetencije  lokalnih  i regionalnih uprava u regijama  Bačka  i  Srijem  u  području  obnovljivih  izvora  energije.  Specifični  ciljevi projekta su razmjena primjera dobre prakse, izravna potpora bioobnovljivim izvorima energije,  povećanje  javne  svijesti  o  obnovljivim  izvorima  energije,  promocija potencijala i izgradnja sustava za obnovljive izvore energije. 

Rezultati projekta:  

• Unaprijeđena znanja i alati za potporu razvoja projekata obnovljivih izvora energije te zakonodavnih okvira 

• Instaliran sustav grijanja u Bačkoj Topoli i javna rasvjeta u Tovarniku • Povećana je svijest građana o prekograničnim ekološkim pitanjima 

 Tomislav Panenić, projekt manager:  REPRO je projekt koji  je pokrenuo niz  inovacija u energetskoj učinkovitosti  i stvorio pretpostavke za daljnje  investicije u obnovljive izvore energije. Od male investicije u Tovarniku postao je hrvatski primjer za učinkovitost i modernizaciju u području javne rasvjete. 

 

 

 

 

 

Page 51: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

50

    

    

Mreža Centara za razvoj poduzetništva i prekograničnu suradnju 

Network of the Centres for development of enterpreneurship and cross­border cooperation 

 

IPA CBC Hrvatska – Srbija 2007­2013  

 

 

Nositelji:  Općina Borovo i Agencija za razvoj Temerin  Partneri:  Općina Negoslavci, Općina Titel, Općina Žabalj Program:  IPA CBC Hrvatska – Srbija 2007‐2013 Iznos proračuna projekta:  72.524,75 eura Iznos europske potpore:  61.341,43 eura 

 

 

    

    

Cilj projekta:  Dati konkretan, mjerljiv doprinos prosperitetnom i održivom razvoju prekograničnog područja kroz poboljšanje gospodarske suradnje tvrtki, zadruga i drugih organizacija. Projektom  se  nastojalo  stvoriti  stabilnu  i  trajnu  osnovu  za  daljnje  prekogranično povezivanje,  zajednički  gospodarski  razvoj  i  ravnopravno  sudjelovanje  u  europskim integracijama. 

Rezultati projekta:  

• Otvorene 4 javne lokalne instutucije • Otvorena 1 javna prekogranična instutucija za razvoj prekogranične suradnje • Održana obuka za pisanje projektnih prijedloga • Zaposleno 10 osoba • Donesen akcijski plan podrške i pomoći u sklopu novih Centara • Organiziran prekogranični sajam • Organizirana 2 susreta poduzetnika  • Stvoreno 10 novih projektnih prijedloga 

 Senka Romić, projekt manager:  Osnovana  je  nova  mreža  zajedničkih  prekograničnih  institucija  i  lokalnih poduzetničkih  razvojnih  centara  u  partnerskim  općinama  Borovu  i  Negoslavcima  u Republici Hrvatskoj  i Temerinu, Žablju i Titelu u Republici Srbiji. Cilj novoosnovanih prekograničnih mreža  bio  je  doprinos  održivom  gospodarskom  razvoju  partnerskih općina  te  prekograničnih  regija  Slavonije  i  Vojvodine.  Nakon  završetka  projekta  s radom su nastavili Poduzetnički centri u općinama Borovo i Negoslavci.  

 

 

 

 

Page 52: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

51

    

    

Cilj projekta:  Dati konkretan, mjerljiv doprinos prosperitetnom i održivom razvoju prekograničnog područja kroz poboljšanje gospodarske suradnje tvrtki, zadruga i drugih organizacija. Projektom  se  nastojalo  stvoriti  stabilnu  i  trajnu  osnovu  za  daljnje  prekogranično povezivanje,  zajednički  gospodarski  razvoj  i  ravnopravno  sudjelovanje  u  europskim integracijama. 

Rezultati projekta:  

• Otvorene 4 javne lokalne instutucije • Otvorena 1 javna prekogranična instutucija za razvoj prekogranične suradnje • Održana obuka za pisanje projektnih prijedloga • Zaposleno 10 osoba • Donesen akcijski plan podrške i pomoći u sklopu novih Centara • Organiziran prekogranični sajam • Organizirana 2 susreta poduzetnika  • Stvoreno 10 novih projektnih prijedloga 

 Senka Romić, projekt manager:  Osnovana  je  nova  mreža  zajedničkih  prekograničnih  institucija  i  lokalnih poduzetničkih  razvojnih  centara  u  partnerskim  općinama  Borovu  i  Negoslavcima  u Republici Hrvatskoj  i Temerinu, Žablju i Titelu u Republici Srbiji. Cilj novoosnovanih prekograničnih mreža  bio  je  doprinos  održivom  gospodarskom  razvoju  partnerskih općina  te  prekograničnih  regija  Slavonije  i  Vojvodine.  Nakon  završetka  projekta  s radom su nastavili Poduzetnički centri u općinama Borovo i Negoslavci.  

 

 

 

 

Page 53: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

52

    

    

Prekogranična suradnja za poticanje ulaganja Cross ­ Border Cooperation for Investment 

Promotion www.croatia‐serbia‐investments.com 

 

IPA CBC Hrvatska – Srbija 2007­2013  

  

 

Nositelji:  Općina Gradište i Nacionalna zaklada za lokalni razvoj (NALED) 

Partneri:  Općina Lovas, Grad Ilok, Ured za međunarodnu suradnju TINTL, Općina Kula, Općina Odžaci 

Program:  IPA CBC Hrvatska – Srbija 2007‐2013 Iznos proračuna projekta:  594.608,31 eura Iznos europske potpore:  505.417,06 eura  

 

       

    

    

Cilj projekta:  Poboljšanje  konkurentnosti  i  osiguranje  održivog  rasta  gospodarstva  u  pograničnoj regiji.  Također,  cilj  projekta  bio  je  i  potaknuti  stvaranje  povoljnog  okruženja  za investicije  i  promociju  suradnje  između  hrvatskih  i  srpskih  tvrtki  i  općina  u pograničnoj regiji. 

Rezultati projekta:  

• Ojačani  su  lokalni  kapaciteti  za  privlačenje,  upravljanje  investicijama  i promociju investicijskih mogućnosti regije i lokalnih samouprava 

• Izrađeni  su  alati  za  privlačenje  i  upravljanje  investicijama  prema  potrebama investitora i lokalne zajednice  

• Poboljšana je poslovna i investicijska klima na lokalnoj razini  Mladen Markešić, projekt manager:  Zajedničkim  radom  i  naporom  svih  partnera  tijekom  provedbe  projekta  dodatno  je osnaženo  promoviranje  potencijala  za  ulaganje  u  pograničnoj  regiji,  a  posebice  u poslovnim  zonama.  Unaprijeđeno  je  znanje  i  vještine  lokalnih  dionika  koji  će  u budućnosti  služiti  i  pomagati  potencijalnim  novim  investitorima  kako  bi  brže  i jednostavnije realizirali svoje investicije. 

 

 

 

 

 

 

Page 54: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

53

    

    

Cilj projekta:  Poboljšanje  konkurentnosti  i  osiguranje  održivog  rasta  gospodarstva  u  pograničnoj regiji.  Također,  cilj  projekta  bio  je  i  potaknuti  stvaranje  povoljnog  okruženja  za investicije  i  promociju  suradnje  između  hrvatskih  i  srpskih  tvrtki  i  općina  u pograničnoj regiji. 

Rezultati projekta:  

• Ojačani  su  lokalni  kapaciteti  za  privlačenje,  upravljanje  investicijama  i promociju investicijskih mogućnosti regije i lokalnih samouprava 

• Izrađeni  su  alati  za  privlačenje  i  upravljanje  investicijama  prema  potrebama investitora i lokalne zajednice  

• Poboljšana je poslovna i investicijska klima na lokalnoj razini  Mladen Markešić, projekt manager:  Zajedničkim  radom  i  naporom  svih  partnera  tijekom  provedbe  projekta  dodatno  je osnaženo  promoviranje  potencijala  za  ulaganje  u  pograničnoj  regiji,  a  posebice  u poslovnim  zonama.  Unaprijeđeno  je  znanje  i  vještine  lokalnih  dionika  koji  će  u budućnosti  služiti  i  pomagati  potencijalnim  novim  investitorima  kako  bi  brže  i jednostavnije realizirali svoje investicije. 

 

 

 

 

 

 

Page 55: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

54

    

    

Knjižnice za novo doba  Libraries for a new age 

knjiznice.nsk.hr/vinkovci/knjiznice‐za‐novo‐doba‐2 

 

IPA CBC Hrvatska – Srbija 2007­2013  

 

 

Nositelji:  Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci i Međunarodna mreža pomoći Beograd (IAN) 

Partneri:  Gradska  knjižnica  Vukovar,  Općinska  narodna knjižnica  Drenovci,  Gradska  knjižnica  Županja, Gradska knjižnica i čitaonica Ilok,  Narodna biblioteka Dr. Đorđe Natošević  Inđija, Narodna biblioteka Kula  i Narodna biblioteka Veljko Petrović Bačka Palanka 

Program:  IPA CBC Hrvatska – Srbija 2007‐2013 Iznos proračuna projekta:  137.175,80 eura Iznos europske potpore: 

    

    

 Opći  cilj  projekta  je  doprinos  kulturnoj,  socijalnoj,  ekonomskoj  i  digitalnoj  inkluziji lokalnih  zajednica,  kroz  jačanje  interkulturalnog  dijaloga,  međugeneracijske solidarnosti i prekogranične suradnje.  Specifični ciljevi su: 

Razvoj kapaciteta knjižnica – edukacija knjižničara i nabava potrebne tehničke opreme 

Podrška  umrežavanju  prekogranične  razmjene  iskustava  i  znanja  hrvatskih  i srpskih knjižnica 

Razvoj međugeneracijske solidarnosti  Podrška kulturnoj, socijalnoj, ekonomskoj i digitalnoj inkluziji marginaliziranih skupina (nezaposlene mlađe osobe s naglaskom na žene, osobe s invaliditetom i starije osobe) uz pomoć knjižnica kao i unaprjeđenje interkulturalne suradnje, umrežavanja, lokalnih i regionalnih partnerstava 

 

Rezultati projekta:  

• Povećan  kapacitet  knjižnica  kroz  edukacije  knjižničara  ‐  ECDL  tečaj  i  stručni skupovi  

• Nabavljena nova informatička oprema ‐ 16 prijenosnih računala, 4 projektora, fotoaparat, videokamera, platna za projektore 

• Educirano preko 300 korisnika kroz informatičke tečajeve  • 70 nezaposlenih osoba završilo ECDL tečaj i steklo ECDL certifikate 

 Tihomir Marojević, projekt manager:  Višeslojan projekt koji je bio usmjeren podizanju kapaciteta knjižnice kroz edukaciju i nabavku  nove  opreme  te  osnaživanju  položaja  knjižnica  u  lokalnoj  zajednici  kroz pružanje  novih  usluga  i  edukacija  u  suradnji  s  drugim  ustanovama.  Prvi  projekt Knjižnice koji  je polučio  izvrsne rezultate,  i koji  je ojačao znanje  i  tehničke resurse  i omogućio ovom sektoru  inovativne usluge  i  inicijative  za  članove zajednice. Više od 1300 članova zajednice koristilo je opremu i internet tijekom provedbe projekta.  

 

Page 56: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

55

    

  

 

 Opći  cilj  projekta  je  doprinos  kulturnoj,  socijalnoj,  ekonomskoj  i  digitalnoj  inkluziji lokalnih  zajednica,  kroz  jačanje  interkulturalnog  dijaloga,  međugeneracijske solidarnosti i prekogranične suradnje.  Specifični ciljevi su: 

Razvoj kapaciteta knjižnica – edukacija knjižničara i nabava potrebne tehničke opreme 

Podrška  umrežavanju  prekogranične  razmjene  iskustava  i  znanja  hrvatskih  i srpskih knjižnica 

Razvoj međugeneracijske solidarnosti  Podrška kulturnoj, socijalnoj, ekonomskoj i digitalnoj inkluziji marginaliziranih skupina (nezaposlene mlađe osobe s naglaskom na žene, osobe s invaliditetom i starije osobe) uz pomoć knjižnica kao i unaprjeđenje interkulturalne suradnje, umrežavanja, lokalnih i regionalnih partnerstava 

 

Rezultati projekta:  

• Povećan  kapacitet  knjižnica  kroz  edukacije  knjižničara  ‐  ECDL  tečaj  i  stručni skupovi  

• Nabavljena nova informatička oprema ‐ 16 prijenosnih računala, 4 projektora, fotoaparat, videokamera, platna za projektore 

• Educirano preko 300 korisnika kroz informatičke tečajeve  • 70 nezaposlenih osoba završilo ECDL tečaj i steklo ECDL certifikate 

 Tihomir Marojević, projekt manager:  Višeslojan projekt koji je bio usmjeren podizanju kapaciteta knjižnice kroz edukaciju i nabavku  nove  opreme  te  osnaživanju  položaja  knjižnica  u  lokalnoj  zajednici  kroz pružanje  novih  usluga  i  edukacija  u  suradnji  s  drugim  ustanovama.  Prvi  projekt Knjižnice koji  je polučio  izvrsne rezultate,  i koji  je ojačao znanje  i  tehničke resurse  i omogućio ovom sektoru  inovativne usluge  i  inicijative  za  članove zajednice. Više od 1300 članova zajednice koristilo je opremu i internet tijekom provedbe projekta.  

 

98.717,80 eura  

     Cilj projekta: 

Page 57: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

56

    

    

Stanovanje uz podršku za odrasle osobe s autizmom i sniženim intelektualnim sposobnostima ­ Dome slatki dome 

 Supported Housing for People with Autism and Intellectual Disability ­ Home Sweet Home 

 

IPA CBC Hrvatska – Srbija 2007­2013  

  

 

 

Nositelji:  Škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović Novi Sad i Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar 

Partneri:  Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu Novi Sad,  Vukovarsko‐srijemska županija 

Program:  IPA CBC Hrvatska – Srbija 2007‐2013 Iznos proračuna projekta:  110.000,00 eura Iznos europske potpore:  85.000,00 eura 

 

   

    

    

Cilj projekta:  

Poticanje  prekogranične  suradnje  u  cilju  jačanja  kapaciteta  pružatelja socijalnih usluga u Vukovarsko‐srijemskoj županiji i Južnobačkom okrugu  

Osiguravanje  preduvjeta  za  primjenu  programa  samostalnog  stanovanja  uz podršku za osobe s autizmom i sniženim intelektualnim sposobnostima  

kroz profesionalnu suradnju  i razmjenu iskustava,  informiranje  i edukaciju roditelja, stručnjaka i lokalne zajednice. 

Rezultati projekta:  

• Uspostavljena suradnja između Škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović  Novi  Sad  i  Osnovne  škole  Josipa  Matoša  Vukovar,  organizacija  i  institucija  koje  rade  u  području  podrške  osobama  s  autizmom  i  sniženim intelektualnim  sposobnostima  u  Vukovarsko‐srijemskoj  županiji  i Južnobačkom okrugu 

• Informirani i educirani roditelji i stručnjaci u Vukovarsko‐srijemskoj županiji i Južnobačkom okrugu o mogućnostima i prednostima stanovanja uz podršku 

• Sudjelovanje mladih  s  autizmom  i  sniženim  intelektualnim  sposobnostima  iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović i Osnovne škole Josipa Matoša u praktičnoj provedbi stanovanja uz podršku    

 Slobodan Obradović, projekt manager:  Projektom  “Stanovanje  uz  podršku  za  odrasle  osobe  s  autizmom  i  sniženim intelektualnim  sposobnostima  ‐  Dome  slatki  dome”  doprinijeli  smo  razvoju  usluge stanovanja  uz  podršku  u  Vukovarsko‐srijemskoj  županiji  i  Južnobačkom  okrugu. Projektom  je  neposredno  obuhvaćeno  20  mladih  s  autizmom  i  sniženim intelektualnim sposobnostima, njihovi roditelji i skrbnici, te roditelji i skrbnici drugih učenika naših škola, kao i 150 stručnjaka i volontera koji rade s osobama s autizmom i sniženim intelektualnim sposobnostima. Nadamo se da ćemo kroz buduće projekte  i zajedničku  suradnju  naših  škola  te  udruga  i  ustanova  koje  se  bave  osobama  s invaliditetom  još  više  unaprijediti  mogućnosti  usluge  stanovanja  uz  podršku,  kao  i razvijati neke nove suvremene usluge kada su u pitanju osobe s autizmom i sniženim intelektualnim sposobnostima. 

 

Page 58: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

57

    

    

Cilj projekta:  

Poticanje  prekogranične  suradnje  u  cilju  jačanja  kapaciteta  pružatelja socijalnih usluga u Vukovarsko‐srijemskoj županiji i Južnobačkom okrugu  

Osiguravanje  preduvjeta  za  primjenu  programa  samostalnog  stanovanja  uz podršku za osobe s autizmom i sniženim intelektualnim sposobnostima  

kroz profesionalnu suradnju  i razmjenu iskustava,  informiranje  i edukaciju roditelja, stručnjaka i lokalne zajednice. 

Rezultati projekta:  

• Uspostavljena suradnja između Škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović  Novi  Sad  i  Osnovne  škole  Josipa  Matoša  Vukovar,  organizacija  i  institucija  koje  rade  u  području  podrške  osobama  s  autizmom  i  sniženim intelektualnim  sposobnostima  u  Vukovarsko‐srijemskoj  županiji  i Južnobačkom okrugu 

• Informirani i educirani roditelji i stručnjaci u Vukovarsko‐srijemskoj županiji i Južnobačkom okrugu o mogućnostima i prednostima stanovanja uz podršku 

• Sudjelovanje mladih  s  autizmom  i  sniženim  intelektualnim  sposobnostima  iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović i Osnovne škole Josipa Matoša u praktičnoj provedbi stanovanja uz podršku    

 Slobodan Obradović, projekt manager:  Projektom  “Stanovanje  uz  podršku  za  odrasle  osobe  s  autizmom  i  sniženim intelektualnim  sposobnostima  ‐  Dome  slatki  dome”  doprinijeli  smo  razvoju  usluge stanovanja  uz  podršku  u  Vukovarsko‐srijemskoj  županiji  i  Južnobačkom  okrugu. Projektom  je  neposredno  obuhvaćeno  20  mladih  s  autizmom  i  sniženim intelektualnim sposobnostima, njihovi roditelji i skrbnici, te roditelji i skrbnici drugih učenika naših škola, kao i 150 stručnjaka i volontera koji rade s osobama s autizmom i sniženim intelektualnim sposobnostima. Nadamo se da ćemo kroz buduće projekte  i zajedničku  suradnju  naših  škola  te  udruga  i  ustanova  koje  se  bave  osobama  s invaliditetom  još  više  unaprijediti  mogućnosti  usluge  stanovanja  uz  podršku,  kao  i razvijati neke nove suvremene usluge kada su u pitanju osobe s autizmom i sniženim intelektualnim sposobnostima. 

 

Page 59: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

58

    

    

Tri rijeke=jedan cilj  Three Rivers=One Aim 

 

IPA II CBC  Hrvatska ­ Mađarska    

 

 

 

Nositelji:  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko‐podravske županije i Nacionalni park Duná‐Drava 

Partneri:  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko‐srijemske županije, Javna ustanova Osječko‐baranjske županije, Javna ustanova Koprivničko‐križevačke županije, Javna ustanova Varaždinske županije, Javna ustanova Međimurske županije 

Program:  IPA II CBC  Hrvatska ‐ Mađarska  Iznos proračuna projekta:  930.662,78 eura Iznos europske potpore:  791.057,34 eura 

 

   

    

    

Cilj projekta:  Obnova  prirodnih  krajobraza  i  zaštita  biološke  raznolikosti  u  okviru  suradnje  na području prekograničnog rezervata biosfere Mura ‐ Drava ‐ Dunav. 

Rezultati projekta:  

• Rehabilitacija  prirodnih  riječnih  krajobraza  radi  ostvarivanja  dodanih vrijednosti 

• Poboljšani  monitoring  zaštićenih  područja  prirode  i  ekološke  mreže  Natura 2000  na  prostoru  Vukovarsko‐srijemske  županije  kako  bi  postali  ekološki stabilni i atraktivni prostori 

• Zajedničko  opredjeljenje  svih  partnera  s  ciljem  prekograničnog  regionalnog društveno‐ekonomskog  razvoja  u  skladu  s  održivim  očuvanjem  riječnog krajolika 

• Formirano  partnerstvo  javnih  ustanova  za  zaštitu  prirode  šest  hrvatskih županija i mađarskog Nacionalnog parka Duná‐Drava 

 Mario Raguž, projekt manager:  Projektom  je  postignuta  učinkovitija  zaštita  strogo  zaštićenih  vrsta  prisutnih  na prostoru  prekograničnog  rezervata  biosfere.  Sve  partnerske  institucije  i  njihovo osoblje su poboljšali svoje upravljanje i sposobnosti monitoringa zaštićenih područja prirode  i  strogo  zaštićenih  vrsta.  Isto  tako,  lokalna  zajednica  ima  koristi  uređenjem zaštićenog područja prirode i izgradnjom infrastrukture namijenjene javnoj uporabi. 

 

 

 

 

 

 

 

Page 60: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

59

    

    

Cilj projekta:  Obnova  prirodnih  krajobraza  i  zaštita  biološke  raznolikosti  u  okviru  suradnje  na području prekograničnog rezervata biosfere Mura ‐ Drava ‐ Dunav. 

Rezultati projekta:  

• Rehabilitacija  prirodnih  riječnih  krajobraza  radi  ostvarivanja  dodanih vrijednosti 

• Poboljšani  monitoring  zaštićenih  područja  prirode  i  ekološke  mreže  Natura 2000  na  prostoru  Vukovarsko‐srijemske  županije  kako  bi  postali  ekološki stabilni i atraktivni prostori 

• Zajedničko  opredjeljenje  svih  partnera  s  ciljem  prekograničnog  regionalnog društveno‐ekonomskog  razvoja  u  skladu  s  održivim  očuvanjem  riječnog krajolika 

• Formirano  partnerstvo  javnih  ustanova  za  zaštitu  prirode  šest  hrvatskih županija i mađarskog Nacionalnog parka Duná‐Drava 

 Mario Raguž, projekt manager:  Projektom  je  postignuta  učinkovitija  zaštita  strogo  zaštićenih  vrsta  prisutnih  na prostoru  prekograničnog  rezervata  biosfere.  Sve  partnerske  institucije  i  njihovo osoblje su poboljšali svoje upravljanje i sposobnosti monitoringa zaštićenih područja prirode  i  strogo  zaštićenih  vrsta.  Isto  tako,  lokalna  zajednica  ima  koristi  uređenjem zaštićenog područja prirode i izgradnjom infrastrukture namijenjene javnoj uporabi. 

 

 

 

 

 

 

 

Page 61: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

60

    

    

Mađarsko­hrvatske vinske priče Hungarian­Croatian wine stories  

www.hucrowinestories.eu 

IPA CBC Hrvatska­Mađarska   

   Nositelj:  Grad Orahovica Partneri:  Grad Villany, Grad Ilok, Agencija za regionalni razvoj 

Virovitičko‐podravske županije Program:  IPA CBC Hrvatska‐Mađarska  Iznos proračuna projekta:  389.971,57 eura Iznos europske potpore:  331.475,74 eura  

    

    

 Njegovati i očuvati zajedničku kulturnu baštinu kroz razvoj i uspješni menadžment zajedničke turističke ponude u prekograničnom vinsko orijentiranom području.  Rezultati projekta:  

• Rekonstruirana i obilježena vinska  cesta u Orahovici • Opremljena vinska cesta u Villanyu • Opremljena vinska cesta u Iloku • Organizirana 4 vinska festivala • Organizirane stručne radionice u Iloku • Organizirano studijsko putovanje u Villany • Odrađene promotivne aktivnosti ‐ TV reportaže, mobilna aplikacija za android, 

web stranica, brošure, vinske čaše, tradicionalni držači za vinske čaše, majice s logotipom projekta itd… 

   

 

 

Page 62: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

61

  

 

  

 

 Njegovati i očuvati zajedničku kulturnu baštinu kroz razvoj i uspješni menadžment zajedničke turističke ponude u prekograničnom vinsko orijentiranom području.  Rezultati projekta:  

• Rekonstruirana i obilježena vinska  cesta u Orahovici • Opremljena vinska cesta u Villanyu • Opremljena vinska cesta u Iloku • Organizirana 4 vinska festivala • Organizirane stručne radionice u Iloku • Organizirano studijsko putovanje u Villany • Odrađene promotivne aktivnosti ‐ TV reportaže, mobilna aplikacija za android, 

web stranica, brošure, vinske čaše, tradicionalni držači za vinske čaše, majice s logotipom projekta itd… 

   

 

 

 Cilj projekta: 

Page 63: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

62

    

    

Koncept prostornog razvoja i međuregionalne suradnje u podunavskom području 

DONAUREGIONEN+ The Spatial Development Concept of Interregional Co­operation  

in the Danube Space gis.donauregionen.net 

IPA II  ­ Transnacionalni program za Jugoistočnu Europu (SEE)  

 

 

Nositelj:  Ministry  of  Transport  Construction  and  Regional Development of the Slovak Republic                    

Partneri:  19  partnera,  od  toga  11  članica  EU:  5  partnera  iz Slovačke,  3  partnera  iz  Mađarske,  1  partner  iz Bugarske  i  2  Partnera  iz  Rumunjske  kao  i  8  ne članica  EU:  2  partnera  iz  Hrvatske  ‐  Vukovarsko‐srijemska  županija,  Osječko‐baranjska  županija;  2 partnera iz Srbije, 1 partner iz Moldavije i 3 partnera iz Ukrajine. 

Program:  IPA II  ‐ Transnacionalni program za Jugoistočnu Europu (SEE) 

Iznos proračuna projekta:  2.082.800,00 eura Iznos europske potpore:  za Republiku Hrvatsku: 219.850,00 eura 

 

    

    

Cilj projekta:  Jačanje  važnosti  Dunava  kao  europskog  koridora  te  integrirana  razvojna  strategija podunavskih  regija,  gradova  i  luka.  Projekt  je  doprinio  unapređenju  komunikacije među relevantnim subjektima u Podunavlju, te identifikaciji zajedničkih projekata u 4 područja,  i  to:  prirode,  strukture  naselja,  prometne  i  tehničke  infrastrukture  te gospodarstva. Na osnovu dobivenih podataka  iz ove 4 kategorije  izrađen  je koncept prostornog plana Podunavlja. 

Rezultati projekta:  

• Izrađena analiza prostornog planiranja podunavskog prostora • Izrađene sektorske strategije za jačanje funkcionalnih regija kao nositelja rasta 

i konkurentnosti • Izrađen koncept prostornog planiranja rijeke Dunav • Izrađen zajednički akcijski plan za funkcionalne regije • Održana završna konferencija projekta • Izrađena web stranica i promotivni materijali • Odrađeni pilot treninzi za predstavnike regija, udruga i malih i srednjih 

poduzeća  

 

 

 

 

 

 

Page 64: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

63

    

    

Cilj projekta:  Jačanje  važnosti  Dunava  kao  europskog  koridora  te  integrirana  razvojna  strategija podunavskih  regija,  gradova  i  luka.  Projekt  je  doprinio  unapređenju  komunikacije među relevantnim subjektima u Podunavlju, te identifikaciji zajedničkih projekata u 4 područja,  i  to:  prirode,  strukture  naselja,  prometne  i  tehničke  infrastrukture  te gospodarstva. Na osnovu dobivenih podataka  iz ove 4 kategorije  izrađen  je koncept prostornog plana Podunavlja. 

Rezultati projekta:  

• Izrađena analiza prostornog planiranja podunavskog prostora • Izrađene sektorske strategije za jačanje funkcionalnih regija kao nositelja rasta 

i konkurentnosti • Izrađen koncept prostornog planiranja rijeke Dunav • Izrađen zajednički akcijski plan za funkcionalne regije • Održana završna konferencija projekta • Izrađena web stranica i promotivni materijali • Odrađeni pilot treninzi za predstavnike regija, udruga i malih i srednjih 

poduzeća  

 

 

 

 

 

 

Page 65: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

64

    

    

Umrežavanje agencija u svrhu poticanja vrijednosti inovacijskih sustava regionalnih i 

lokalnih gospodarstava AsviLoc Plus ­ Agencies Supporting Value of 

Innovation systems in regional and local economies www.asvilocplus.eu  

IPA II  ­ Transnacionalni program za Jugoistočnu Europu (SEE)  

  Nositelji:  SVIM,  Sviluppo  Marche  SpA,  Razvojna  agencija  regije 

Marche, Italija Partneri:  Agencija  za  ravoj Vukovarsko‐srijemske županije HRAST 

d.o.o. (HR), IDA Istarska razvojna agenija (HR), CONSVIPO Consortium  for  the  development  of  Polesine  (IT), INFORMEST  Service  and  Documentation  Centre  for International  and  Economic  Co‐operation  (IT),  AWS Austria  Wirtschaftsservice  (A),  VEDA  Varna  Economic Development  Agency  (BG),  ANATOLIKI  s.a. Development Agency of Eastern Thessaloniki (GR), ANRO Regional  Development  Agency  of  Rodopi  (GR),  STRIA South  Transdanubian  Regional  Innovation  Agency Nonprofit LTD.  (HU), ADRNORDEST North‐East Regional Development Agency (RO), NW RDA North West Regional Development  Agency  (RO),  RDA  CELJE  Regional Development Agency Celje l.t.d. (SLO) 

Program:  IPA II  ‐ Program za Jugoistočnu Europu (SEE) Iznos proračuna projekta:  2.325.941,19 eura Iznos europske potpore:  1.999.999,98 eura  

    

    

Cilj projekta:  Opći  cilj  projekta  AsviLoc  Plus  je  poticanje  uravnoteženog  teritorijalnog  razvoja  i teritorijalne integracije unutar područja suradnje.   Specifični ciljevi projekta su:  

Podizanje javne svijesti o Jugoistočnoj Europi kao mjestu razvoja inovacija kroz konkretne vidljive akcije 

Stvaranje  inovacijske  mreže  znanja  kroz  regionalne  laboratorije  u  svakom ciljnom  području  i  usklađivanje  potreba  različitih  dionika  fokusiranih  na inovacije i tehnologiju 

Obogaćivanje kompetencija,  vještina  i  znanja djelatnika  regionalnih  razvojnih agencija o inovacijskim pitanjima 

Povećanje  inovacijskog  upravljanja  transnacionalnog  planiranja  i  procjena specifičnih  inovativnih  usluga,  upućenih  i  testiranih  na  malim  i  srednjim poduzećima 

Jačanje institucionalnih kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini u donošenju inovacijskih politika i programa 

Poboljšanje podrške upravljanja inovacijama na lokalnoj i EU razini te davanje prijedloga donositeljima odluka za stvaranje europskog inovativnog okruženja  

Uspostavljanje  trajne  koordinacije  aktivnosti  koje  obavljaju  regionalne razvojne agencije 

  Rezultati projekta:  

• Razvijen komunikacijski plan između regionalnih predstavnika  • Uspostavljeno  prvih  13  regionalnih  laboratorija  sastavljenih  od  glavnih 

inovacijskih dionika  • Provedena anketna  analiza na temelju već postojećih podataka o regionalnim 

programima za inovacijske aktivnosti  • Povećane  kompetencije  i  znanja  djelatnika  regionalnih  razvojnih  agencija  o 

inovativnim pitanjima • Provedene pilot aktivnosti u svrhu međunarodnog inovacijskog sustava • Potpisan Memorandum o razumijevanju i Inovacijski akcijski plan regionalnih 

razvojnih agencija    

    

Page 66: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

65

    

    

Cilj projekta:  Opći  cilj  projekta  AsviLoc  Plus  je  poticanje  uravnoteženog  teritorijalnog  razvoja  i teritorijalne integracije unutar područja suradnje.   Specifični ciljevi projekta su:  

Podizanje javne svijesti o Jugoistočnoj Europi kao mjestu razvoja inovacija kroz konkretne vidljive akcije 

Stvaranje  inovacijske  mreže  znanja  kroz  regionalne  laboratorije  u  svakom ciljnom  području  i  usklađivanje  potreba  različitih  dionika  fokusiranih  na inovacije i tehnologiju 

Obogaćivanje kompetencija,  vještina  i  znanja djelatnika  regionalnih  razvojnih agencija o inovacijskim pitanjima 

Povećanje  inovacijskog  upravljanja  transnacionalnog  planiranja  i  procjena specifičnih  inovativnih  usluga,  upućenih  i  testiranih  na  malim  i  srednjim poduzećima 

Jačanje institucionalnih kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini u donošenju inovacijskih politika i programa 

Poboljšanje podrške upravljanja inovacijama na lokalnoj i EU razini te davanje prijedloga donositeljima odluka za stvaranje europskog inovativnog okruženja  

Uspostavljanje  trajne  koordinacije  aktivnosti  koje  obavljaju  regionalne razvojne agencije 

  Rezultati projekta:  

• Razvijen komunikacijski plan između regionalnih predstavnika  • Uspostavljeno  prvih  13  regionalnih  laboratorija  sastavljenih  od  glavnih 

inovacijskih dionika  • Provedena anketna  analiza na temelju već postojećih podataka o regionalnim 

programima za inovacijske aktivnosti  • Povećane  kompetencije  i  znanja  djelatnika  regionalnih  razvojnih  agencija  o 

inovativnim pitanjima • Provedene pilot aktivnosti u svrhu međunarodnog inovacijskog sustava • Potpisan Memorandum o razumijevanju i Inovacijski akcijski plan regionalnih 

razvojnih agencija    

    

Page 67: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

66

    

    

Melita Meštrović, projekt manager:  Agencija  za  razvoj  Vukovarsko‐srijemske  županije  Hrast  d.o.o.  sudjelovala  je  u projektu  s  ciljem  uspostave  mehanizama  razmjene  i  koordinacije  istraživanja, tehnologija  i  inovacijskih pristupa te politika. Regije koje su bile uključene u projekt Asviloc  Plus,  postale  su  inovacijski  pristupačnije,  uspostavom  djelotvornog partnerstva  na  regionalnoj  razini.  Područjem  Vukovarsko‐srijemske  županije dominiraju mali i srednji poduzetnici čija je inovacijska sposobnost manja od prosjeka Republike  Hrvatske  i  daleko  ispod  prosjeka  Europske  unije  pa  su  se  projektom uspostavile  inovacijske  mreže  znanja  kroz  osnivanje  regionalnih  laboratorija.  U regijama koje sudjeluju u projektu usklađene su potrebe različitih dionika fokusiranih na  inovacije  i  tehnologiju.  Agencije  je  koordinirala  uspostavu  i  rad  regionalnog laboratorija u Vukovarsko‐srijemskoj županiji.  

 

 

 

    

    

Razvoj novog turističkog proizvoda Eko­etno Centar Adica ­ Vukovar 

Development of a new tourism product  Eco­ethno Centre Adica ­  Vukovar 

www.vukovar.hr/gospodarstvo/eu‐projekti/eko‐etno‐centar‐adica 

 

IPA III C  ­ Regionalna konkurentnost   

 

 

 

Nositelj:  Grad Vukovar Partneri:  ‐ Program:  IPA III C  ‐ Regionalna konkurentnost Iznos proračuna projekta:  764.703,16 eura  Iznos europske potpore:  572.609,72 eura  

 

 

 

 

Page 68: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

67

    

    

Razvoj novog turističkog proizvoda Eko­etno Centar Adica ­ Vukovar 

Development of a new tourism product  Eco­ethno Centre Adica ­  Vukovar 

www.vukovar.hr/gospodarstvo/eu‐projekti/eko‐etno‐centar‐adica 

 

IPA III C  ­ Regionalna konkurentnost   

 

 

 

Nositelj:  Grad Vukovar Partneri:  ‐ Program:  IPA III C  ‐ Regionalna konkurentnost Iznos proračuna projekta:  764.703,16 eura  Iznos europske potpore:  572.609,72 eura  

 

 

 

 

Page 69: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

68

    

    

Cilj projekta:  Pridonijeti  održivom  društveno  –  ekonomskom  razvoju  Vukovarsko‐srijemske županije  poboljšanjem  i  širenjem  lokalne  turističke  ponude  na  području  grada Vukovara. Razviti i poboljšati turističku infrastrukturu i stvoriti ekonomsku aktivnost oko novog turističkog proizvoda Eko‐etno centar Adica – Vukovar. 

Rezultati projekta:  

• Izgrađena javna turistička infrastruktura na području Eko‐etno centra Adica ‐ kanalizacija, ceste, staze, dječje igralište, parkinzi, nogostupi 

• Omogućen priključak 45 kućanstava na gradsku kanalizaciju • Revitalizirana park šuma Adica  • Poboljšani  kapaciteti  lokalnih  vlasti  za  upravljanje  turističkim  proizvodom 

Eko‐etno centra Adica • Razvoj  vještina  lokalnih  poduzetnika  i  stanovništva  kroz  radionice  o 

poduzetništvu i radionice u izradi tradicionalnih rukotvorina  • Kupljen turistički vlakić 

 Dragan Njegić, projekt manager:  Ovaj  projekt  uz  infrastrukturne  radove  na  poboljšanju  turističke  infrastrukture najveći naglasak stavlja na tradicionalne zanate. Upravo zahvaljujući tome oživljena je svijest šire zajednice o kulturnom naslijeđu i bogatstvima našeg područja te su znanja i  vještine  u  izradi  tradicionalnih  rukotvorina  preneseni  na  nove  generacije,  čime  se osigurava očuvanje  tradicije. Nadalje, na  širem području grada Vukovara park  šuma Adica  oduvijek  je  poznata  kao  omiljena  rekreativna  destinacija  Vukovaraca,  a zahvaljujući  ovom  projektu  dobila  je  potpuno  novu  infrastrukturu  što  ju  je  ponovo učinilo  najpoželjnijim  mjestom  za  boravak  u  prirodi  te  za  šport  i  rekreaciju.  Uz kupljeni  turistički  vlakić,  Adica  je  još  bolje  povezana  s  ostalim  dijelovima  grada  te lakše dostupna svim dobnim skupinama kao i svim posjetiteljima ovog područja. 

 

 

    

    

Izgradnja Regionalnog poslovnog centra  za potporu poslovanju  

s ciljem promoviranja gospodarskih aktivnosti na području Općine Lovas 

Construction of a Regional Business Support Centre for Promoting Economic Activities in Lovas 

 

IPA III C  ­ Regionalna konkurentnost   

 

 

 

Nositelj:  Općina Lovas Partneri:  Vukovarsko‐ srijemska županija, Općina Tompojevci, 

Ured za međunarodnu suradnju TINTL, Udruga vinogradara i vinara TINTL, Udruga korisnika sustava za navodnjavanje Opatovac 

Program:  IPA III C ‐ Regionalna konkurentnost Iznos proračuna projekta:  396.066,15 eura Iznos europske potpore:  297.049,61 eura 

 

 

Page 70: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

69

    

    

Izgradnja Regionalnog poslovnog centra  za potporu poslovanju  

s ciljem promoviranja gospodarskih aktivnosti na području Općine Lovas 

Construction of a Regional Business Support Centre for Promoting Economic Activities in Lovas 

 

IPA III C  ­ Regionalna konkurentnost   

 

 

 

Nositelj:  Općina Lovas Partneri:  Vukovarsko‐ srijemska županija, Općina Tompojevci, 

Ured za međunarodnu suradnju TINTL, Udruga vinogradara i vinara TINTL, Udruga korisnika sustava za navodnjavanje Opatovac 

Program:  IPA III C ‐ Regionalna konkurentnost Iznos proračuna projekta:  396.066,15 eura Iznos europske potpore:  297.049,61 eura 

 

 

Page 71: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

70

    

    

Cilj projekta:  Opći ciljevi: 

Ojačati  malo  i  srednje  poduzetništvo  na  području  općine  Lovas  kroz  pomoć poduzetnicima u uspostavljanju  svojih poslova,  podupiranje postojećih malih poduzetnika i inovativne ekonomske aktivnosti 

Izgraditi  poslovni  centar  i  uspostaviti  instituciju  za  potporu  poduzetništvu  i unaprijediti  ljudske  resurse  za  pružanje  poslovnih,  tehničkih,  edukativnih  i drugih usluga 

Unaprijediti poduzetničke i menadžmentske vještine lokalnih poduzetnika  Specifični cilj: 

Ojačati suradnju  između  institucija,  javnih tijela  i privatnih  tvrtki koje djeluju na području općine Lovas i šire 

 Rezultati projekta:  

• Izgrađen Regionalni poslovni centar od 465 m2 • Izrađen operativni plan djelovanja Centra • Obučeni djelatnici Centra za pružanje pomoći poduzetnicima • Unaprijeđeno znanje i vještine lokalnih ekonomskih subjekata • Unaprijeđena kvaliteta poduzetništva 

 Mladen Markešić, projekt manager:  Zajedničkim  radom  Općine  Lovas  i  partnera  tijekom  projekta  dodatno  je  ojačan  i unaprijeđen gospodarski  sektor Općine Lovas, ali  i Srijema  te Vukovarsko‐srijemske županije.  Izgrađen  je Centar za podršku gospodarstvu kao multifunkcionalni prostor koji je osnova za daljnji značajniji rast i razvoj gospodarstva Općine Lovas. 

 

    

    

Centar za posjetitelje Srijem 

SRIJEM VISITOR CENTRE  

IPA III C  ­ Regionalna konkurentnost   

 

 

 

 

Nositelj:  Grad Ilok Partneri:  Turistička zajednica Grada Iloka, Vukovarsko‐

srijemska županija, Vinski klaster Srijem i Turistička zajednica Vukovarsko‐srijemske županije 

Program:  IPA III C  ‐ Regionalna konkurentnost  Iznos proračuna projekta:  475.497,18 eura Iznos europske potpore:  356.622,88 eura 

 

 

 

 

  

Page 72: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

71

    

    

Centar za posjetitelje Srijem 

SRIJEM VISITOR CENTRE  

IPA III C  ­ Regionalna konkurentnost   

 

 

 

 

Nositelj:  Grad Ilok Partneri:  Turistička zajednica Grada Iloka, Vukovarsko‐

srijemska županija, Vinski klaster Srijem i Turistička zajednica Vukovarsko‐srijemske županije 

Program:  IPA III C  ‐ Regionalna konkurentnost  Iznos proračuna projekta:  475.497,18 eura Iznos europske potpore:  356.622,88 eura 

 

 

 

 

  

Page 73: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

72

    

    

Cilj projekta:  Jačanje  vinskog  i  turističkog  sektora  na  području  Srijema  i  Vukovarsko‐srijemske županije 

Rezultati projekta:  

• Stvoren potpuno novi i opremljeni Centar za posjetitelje preuređenjem zgrade kurije Brnjaković  

• Opremljena multifunkcionalna dvorana 1000 m2 za organiziranje i održavanje seminara i edukacija prvenstveno za sudionike vinskog i turističkog sektora 

• Uređeni  su  prostori  s  uredskom  opremom  u  kojima  je  smještena  Turistička zajednica Grada Iloka te Vinski klaster Srijem 

• Obnovljen podrumski dio u kojem se nalazi jedinstvena vinoteka s izložbenim prostorom i prostorom za organizaciju događanja 

Tomislav Panenić, projekt manager:  Kultura  i  vino  su  jedinstvena  kombinacija  koju  nudi  Grad  Ilok,  a  obnovom  Kurije Brnjaković  posjetitelji  Iloka  dobili  su  novu  lokalnu  atrakciju.  Centar  za  posjetitelje tijekom cijele godine pruža usluge informiranja o lokalnim znamenitostima. Također, pored  mogućnosti  razgledavanja  izložbenog  prostora,  posjetiteljima  su  na raspolaganju  i  različiti  oblici  obrazovnih  aktivnosti,  za  pojedinačne  posjetitelje, organizirane  skupine  kao  i  za  turističke  agencije.  Centar  pridonosi  povećanju  broja turističkih  posjetitelja  te  tako  unaprjeđuje  cjelokupnu  promidžbu  Grada  Iloka, Vukovarsko‐srijemske županije, a u konačnici i Hrvatske. 

 

 

 

    

    

Nove tehnologije za veću konkurentnost New technologies for greater competitiveness 

 

IPA III C ­ Regionalna konkurentnost  

 

 

 

Nositelj:  Akord d.o.o. Partneri:  ‐ Program:  IPA III C ‐ Regionalna konkurentnost Iznos proračuna projekta:  244.347,34 eura Iznos europske potpore:  198.703,26 eura 

 

 

Page 74: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

73

    

    

Nove tehnologije za veću konkurentnost New technologies for greater competitiveness 

 

IPA III C ­ Regionalna konkurentnost  

 

 

 

Nositelj:  Akord d.o.o. Partneri:  ‐ Program:  IPA III C ‐ Regionalna konkurentnost Iznos proračuna projekta:  244.347,34 eura Iznos europske potpore:  198.703,26 eura 

 

 

Page 75: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

74

    

    

Cilj projekta  

Opći cilj:  

Povećanje  konkurentnosti  tvrtke  Akord  kroz  uvođenje  novih  okolišno prihvatljivih i energetski učinkovitijih tehnologija  

Specifični ciljevi:  

Povećanje  kvalitete  proizvoda  i  usluga,  produktivnosti  i  ekonomičnosti proizvodnje  

Poboljšanje upravljanja otpadom u svrhu povećanja energetske učinkovitosti 

Rezultati projekta:  

• Nabavljeni novi strojevi i oprema • Povećana stručna znanja djelatnika • Uvedeni sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem  • Promovirani i diseminirani rezultati projekta 

Mario Špoljar, projekt manager:  Tvrtka  Akord  d.o.o.  iz  Županje  je  mala  tvrtka  za  dizajn,  proizvodnju  i  prodaju pločastog  namještaja  po  mjeri  koja  kontinuirano  obogaćuje  asortiman  svojih proizvoda, kako bi zadovoljila potrebe svojih kupaca. Ovim projektom povećana je konkurentnost  tvrtke  Akord  d.o.o.  kroz  uvođenje  novih,  ekološki  prihvatljivih  i energetski  učinkovitih  tehnologija,  prvenstveno  novih  strojeva  i  opreme,  koja doprinosi  povećanju  kvalitete  proizvoda  i  usluga,  produktivnosti  proizvodnog procesa  te  povećanju  energetske  učinkovitosti,  a  ujedno  i  kvalitetnijem zbrinjavanju i korištenju otpada nastalog u proizvodnom procesu. 

 

 

    

    

Poduzetnički inkubator Vukovar BIC­Business incubator Vukovar 

www.bic‐vukovar.hr 

IPA III C  

 

 

Nositelj:  Grad Vukovar Partneri:  Vukovarska gospodarska zona d.o.o. Program:  IPA III C Iznos proračuna projekta:  909.711,40 eura Iznos europske potpore:  726.586,50 eura 

 

 

    

Page 76: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

75

    

    

Poduzetnički inkubator Vukovar BIC­Business incubator Vukovar 

www.bic‐vukovar.hr 

IPA III C  

 

 

Nositelj:  Grad Vukovar Partneri:  Vukovarska gospodarska zona d.o.o. Program:  IPA III C Iznos proračuna projekta:  909.711,40 eura Iznos europske potpore:  726.586,50 eura 

 

 

    

Page 77: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

76

    

    

Cilj projekta:  Doprinijeti  održivom  ekonomskom  razvoju  Vukovarsko‐srijemske  županije  kroz poticanje  rasta malih  i  srednjih  poduzeća  te  povećanje mogućnosti  zapošljavanja  u gradu Vukovaru. 

Rezultati projekta:  U  razdoblju  do  5  godina  po  završetku  projektnih  aktivnosti  projekt  će  rezultirati otvaranjem  30  novih  malih  i  srednjih  poduzeća  te  stvaranjem  120  novih  radnih mjesta. 

Dragan Njegić, projekt manager:  Poduzetnički  inkubator dio  je kompleksa Poslovno‐inovacijskog centra BIC‐Vukovar, smješten  u  zgradi  bivše  Tiskare  Borovo  u  Vukovarskoj  gospodarskoj  zoni  koji  će sadržavati:  

pred‐inkubacijski prostor sa 10 radnih mjesta  10 poslovnih prostora za poduzetnike početnike ‐ 43,5m2 do 69,48m2   laboratorij za ispitivanje obnovljivih izvora energije – sunce, vjetar i vodik  multifunkcionalnu konferencijsku dvoranu  

 Programi  Poduzetničkog  inkubatora  uključivat  će  pred‐inkubacijske  i  inkubacijske programe  namijenjene  stvaranju  poduzeća  temeljenih  na  znanju  i  inovativnosti. Ovisno  o  fazi  razvoja  poduzeća,  inkubator  će  nuditi  cjelovit  paket  usluga  ‐  od poslovnog  prostora,  potpore  inovacijama,  potpore  rastu  poduzeća  do  različitih intelektualnih  i  administrativnih  usluga.  Zainteresiranim  poduzećima  inkubator  će svoje usluge i potporu osigurati i putem virtualnog inkubatora.  

 

    

    

Novi naraštaj Next Generation www.nextgeneration.com.hr 

IPA IV  ­ Razvoj ljudskih potencijala  

 

 

Nositelj:  Poljoprivredno‐šumarska škola Vinkovci Partneri:  Industrijsko‐obrtnička  škola  Silvija  Strahimira 

Kranjčevića  Vinkovci,  Privatna  ekonomska  škola Katarina  Zrinski  Zagreb,  Agencija  za  razvoj Vukovarsko‐srijemske županije Hrast d.o.o. 

Program:  IPA IV  ‐ Razvoj ljudskih potencijala Iznos proračuna projekta:  218.388,70 eura Iznos europske potpore:  185.630,39 eura 

 

 

Page 78: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

77

    

    

Novi naraštaj Next Generation www.nextgeneration.com.hr 

IPA IV  ­ Razvoj ljudskih potencijala  

 

 

Nositelj:  Poljoprivredno‐šumarska škola Vinkovci Partneri:  Industrijsko‐obrtnička  škola  Silvija  Strahimira 

Kranjčevića  Vinkovci,  Privatna  ekonomska  škola Katarina  Zrinski  Zagreb,  Agencija  za  razvoj Vukovarsko‐srijemske županije Hrast d.o.o. 

Program:  IPA IV  ‐ Razvoj ljudskih potencijala Iznos proračuna projekta:  218.388,70 eura Iznos europske potpore:  185.630,39 eura 

 

 

Page 79: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

78

    

    

Cilj projekta:  Opći cilj: 

Poticanje  i  razvoj  kapaciteta strukovnih škola za stvaranje novih kurikuluma temeljenih  na  ishodima  učenja  u  pogledu  osposobljavanja  i  u  skladu  s promjenama na lokalnom i regionalnom tržištu rada 

Specifični ciljevi: 

Uvođenje  inovativnih  metoda  i  mehanizama  kao  osnova  za  razvoj   novih kurikuluma  školskih  zadruga  u  dvije  vinkovačke  srednje  strukovne  škole  – Poljoprivredno šumarske i Industrijsko‐obrtničke 

Jačanje  kapaciteta  strukovnih  nastavnika  za  uvođenje  modernih,  na  učenika orijentiranih pristupa u predavanju,  potrebnih za uvođenje novih kurikuluma 

Rezultati projekta:  

• Razvijene kompetencije nastavnika za provođenje poduzetničkog kurikuluma školskih zadruga u dvije srednje strukovne škole 

• Povećane  razine  poduzetničkih  znanja  i  vještina  učenika  po  završetku edukativnog programa 

• Dizajniran novi kurikulum školskih zadruga u dvije srednje strukovne škole • Osnovane dvije učeničke zadruge u kojima će  učenici stjecati znanja o tržišnim 

mehanizmima,  vođenju  poslovanja,  timskom  radu  i  odgovornosti,  te  razvijati osobne vještine i sposobnosti potrebne za poduzetničko djelovanje 

 Melita Meštrović, projekt manager:  Provedbom  projektnih  aktivnosti  dizajniran  je  i razvijen  novi  kurikulum  školskih zadruga  u  dvije  srednje  strukovne  škole  u  Vinkovcima.  Posebno  smo  ponosni  na znatno  povećanje  poduzetničkih  znanja  i  vještina  učenika.  Naime,  tijekom projekta   osnovane  su  dvije  učeničke  zadruge  u  kojima  učenici  iz  generacije  u generaciju stječu  i  unapređuju  znanja  o  tržišnim mehanizmima,  vođenju poslovanja, timskom radu  i odgovornosti,  te razvijaju osobne vještine  i sposobnosti potrebne za poduzetničko  djelovanje. Obje  zadruge  su  vrlo  aktivne  i  uspješne  u  svom  radu  što dokazuju  širenjem djelatnosti  svojih  zadruga  te  brojnim nagradama  i  pohvalama  za svoj rad. 

 

    

    

SWOT­ Mogućnosti u turizmu za žene u Srijemu SWOT­ Srijem Women Opportunities in Tourism 

 

IPA IV ­ Razvoj ljudskih potencijala  

 

 

 

 

Nositelj:  Grad Ilok Partneri:  Općina Tovarnik, Općina Nijemci, Općina Tompojevci 

i Općina Lovas, Ured za međunarodnu suradnju TINTL, Društvo Hrvatska žena Tompojevci, Udruga žena i vino Ilok‐Kutjevo, Udruga žena Općine Nijemci Sveta Katarina 

Program:  IPA IV ‐ Razvoj ljudskih potencijala Iznos proračuna projekta:  135.654,85 eura Iznos europske potpore:  115.306,62 eura 

 

 

 

 

Page 80: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

79

    

    

SWOT­ Mogućnosti u turizmu za žene u Srijemu SWOT­ Srijem Women Opportunities in Tourism 

 

IPA IV ­ Razvoj ljudskih potencijala  

 

 

 

 

Nositelj:  Grad Ilok Partneri:  Općina Tovarnik, Općina Nijemci, Općina Tompojevci 

i Općina Lovas, Ured za međunarodnu suradnju TINTL, Društvo Hrvatska žena Tompojevci, Udruga žena i vino Ilok‐Kutjevo, Udruga žena Općine Nijemci Sveta Katarina 

Program:  IPA IV ‐ Razvoj ljudskih potencijala Iznos proračuna projekta:  135.654,85 eura Iznos europske potpore:  115.306,62 eura 

 

 

 

 

Page 81: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

80

    

    

Cilj projekta:  Poduprijeti  žensko  poduzetništvo  u  turizmu  i  omogućiti  ženama  da  kroz  turizam aktivnije sudjeluju na tržištu rada.  

Rezultati projekta:  

• Unaprijeđeno žensko poduzetništvo u turizmu • Aktivnije sudjelovanje žena na tržištu rada • Promovirano samozapošljavanje i žensko poduzetništvo • Završen  ECDL  tečaj,  tečaj  turističkog  engleskog  jezika,  te  tečaj  obrazovnog 

smjera manager marketinga za ciljane skupine 

Anica Panenić, projekt manager:  Projektom SWOT se uistinu učinilo puno na području osnaživanja žena koje nisu imale prilike  kontinuirano  raditi  u  određenom  poslovnom  okruženju.  Kako  je  projekt završio  prije  četiri  godine,  sada  sa  sigurnošću  možemo  reći  da  su  žene  koje  su sudjelovale u edukacijama i aktivnostima projekta SWOT puno spremnije i otvorenije prema novim suradnjama, vidno su angažiranije u svojim lokalnim zajednicama i, što je  najvažnije,  aktivno  sudjeluju  u  traženju  posla  i  samozapošljavanju  te,  poučene svojim  iskustvom, potiču  i    druge. Također,  nam  je drago napomenuti  da  je Projekt SWOT  prepoznat  kao  primjer  dobre  prakse  i  u  okviru  projekta  koje  provodi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.   

 

 

 

    

    

Omogućimo im!  Usluga osobne asistencije: neovisan model 

življenja za osobe s invaliditetom Make it possible! Personal Assistance Service: the 

independent living model for people with disabilities www.osobniasistent.com 

IPA IV  ­ Razvoj ljudskih potencijala  

 

Nositelj:  Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci Bubamara Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija Program:  IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala Iznos proračuna projekta:  205.001,71 eura Iznos europske potpore:  179.991,50 eura 

 

Cilj projekta:  Proširiti i poboljšati uslugu osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kroz zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju. 

Rezultati projekta:  

• Pruženo ukupno 13.600 sati osobne asistencije tijekom 10 mjeseci • Zaposleno 20 nezaposlenih osoba • 17 osoba s invaliditetom raspolaže uslugom osobne asistencije 

Page 82: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

81

    

    

Omogućimo im!  Usluga osobne asistencije: neovisan model 

življenja za osobe s invaliditetom Make it possible! Personal Assistance Service: the 

independent living model for people with disabilities www.osobniasistent.com 

IPA IV  ­ Razvoj ljudskih potencijala  

 

Nositelj:  Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci Bubamara Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija Program:  IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala Iznos proračuna projekta:  205.001,71 eura Iznos europske potpore:  179.991,50 eura 

 

Cilj projekta:  Proširiti i poboljšati uslugu osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kroz zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju. 

Rezultati projekta:  

• Pruženo ukupno 13.600 sati osobne asistencije tijekom 10 mjeseci • Zaposleno 20 nezaposlenih osoba • 17 osoba s invaliditetom raspolaže uslugom osobne asistencije 

Page 83: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

82

    

    

Stepenica više u IT edukaciji Step up IT education 

stepupit.eu  

IPA IV  ­ Razvoj ljudskih potencijala  

 

 

Nositelj:  Pučko otvoreno učilište Vinkovci Partneri:  Agencija za razvoj Vukovarsko‐srijemske županije 

Hrast d.o.o., Veleučilište Slavonski Brod, Pučko otvoreno učilište Križevci 

Program:  IPA IV  ‐ Razvoj ljudskih potencijala Iznos proračuna projekta:  198.631,59 eura Iznos europske potpore:  149.907,26 eura 

 

 

 

    

    

Cilj projekta:  Pridonijeti  jačanju  sektora  obrazovanja  odraslih  s  ciljem  povećanja  konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada i jačanja povezanosti lokalnih dionika u tri županije: Vukovarsko‐srijemskoj, Koprivničko‐križevačkoj i Brodsko‐posavskoj. 

Rezultati projekta:  

• Razvijeni alati za mjerenje ishoda učenja • Educirano i certificirano 13 trenera • Razvijeni ulazni alati za mjerenje znanja i vještina  • Kroz  3  radionice  usavršene  vještine  90  polaznika  iz  engleskog  jezika  u  IT‐u, 

daktilografije te praktičnih računalnih vještina • Razvijen  i  proveden  pilot  program  iz  web  programiranja  na  području  tri 

županije sa 45 educiranih odraslih osoba • Povećana  suradnja  ustanova  za  obrazovanje  odraslih  kroz  uspostavljanje 

odnosa sa 15 lokalnih poduzetnika te zaposlenika podružnica HZZ‐a  

Josipa Rosandić, projekt manager:  Koncepcija  cjeloživotnog  učenja  nastala  je  upravo  iz  razloga  što  se  količina  novog znanja  svakim  danom  sve  više  povećava,  dok  postojeće  znanje  sve  više  i  brže zastarijeva.  U  Hrvatskoj  je  obrazovanje  odraslih  istaknuto  kao  važna  sastavnica sustava  obrazovanja,  a  svoju  potvrdu  dobiva  nizom  važnih  strateških dokumenata. Cjeloživotno  učenje  je  bazirano  na  stalnom  pristupu  učenju  i obrazovanju  radi  stjecanja  novih  i  obnavljanja  već  stečenih  znanja  i  vještina, potrebnih za sudjelovanje u radu i društvu znanja odnosno društvu koje uči.  

 

 

Page 84: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

83

    

    

Cilj projekta:  Pridonijeti  jačanju  sektora  obrazovanja  odraslih  s  ciljem  povećanja  konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada i jačanja povezanosti lokalnih dionika u tri županije: Vukovarsko‐srijemskoj, Koprivničko‐križevačkoj i Brodsko‐posavskoj. 

Rezultati projekta:  

• Razvijeni alati za mjerenje ishoda učenja • Educirano i certificirano 13 trenera • Razvijeni ulazni alati za mjerenje znanja i vještina  • Kroz  3  radionice  usavršene  vještine  90  polaznika  iz  engleskog  jezika  u  IT‐u, 

daktilografije te praktičnih računalnih vještina • Razvijen  i  proveden  pilot  program  iz  web  programiranja  na  području  tri 

županije sa 45 educiranih odraslih osoba • Povećana  suradnja  ustanova  za  obrazovanje  odraslih  kroz  uspostavljanje 

odnosa sa 15 lokalnih poduzetnika te zaposlenika podružnica HZZ‐a  

Josipa Rosandić, projekt manager:  Koncepcija  cjeloživotnog  učenja  nastala  je  upravo  iz  razloga  što  se  količina  novog znanja  svakim  danom  sve  više  povećava,  dok  postojeće  znanje  sve  više  i  brže zastarijeva.  U  Hrvatskoj  je  obrazovanje  odraslih  istaknuto  kao  važna  sastavnica sustava  obrazovanja,  a  svoju  potvrdu  dobiva  nizom  važnih  strateških dokumenata. Cjeloživotno  učenje  je  bazirano  na  stalnom  pristupu  učenju  i obrazovanju  radi  stjecanja  novih  i  obnavljanja  već  stečenih  znanja  i  vještina, potrebnih za sudjelovanje u radu i društvu znanja odnosno društvu koje uči.  

 

 

Page 85: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

84

    

    

THE HERA NET – mreža visoko obrazovanih ruralnih animatora 

THE HERA NET ­ High educated rural animators network 

 IPA IV  ­ Razvoj ljudskih potencijala  

    

Nositelj:  Poljoprivredni fakultet Osijek Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija, Brodsko‐posavska 

županija, Grad Valpovo, HZZ Područni ured Osijek Program:  IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala Iznos proračuna projekta:  172.096,03 eura Iznos europske potpore:  132.380,03 eura   

 

    

    

 Cilj projekta:  

Poboljšanje  mogućnosti  održivog  zapošljavanja  dugotrajno  nezaposlenih visoko  obrazovanih  osoba  u  ruralnom  području  Brodsko‐posavske,  Osječko‐baranjske i Vukovarsko‐srijemske županije 

Poboljšanje  komunikacijskih  i  psihosocijalnih  vještina  nezaposlenih  visoko obrazovanih osoba 

Omogućiti potporu nezaposlenim visoko obrazovanim osobama u povezivanju s tržištem rada i lokalnom ruralnom zajednicom 

Rezultati projekta: 

• Razvijen i verificiran kurikulum, koji se sastoji od 90 sati obveznih modula, 20 sati izbornih modula i 40 sati prakse ‐ ukupno 150 sati 

• Poboljšane  komunikacijske  i  prezentacijske  vještine  i  sposobnost  donošenja odluka u timskom radu 

• Poboljšane kompetencije za rad u ruralnom području kroz program Stručnjak za ruralni razvoj i ruralnu ekonomiju 

• Uspostavljena  mreža  visoko  obrazovanih  ruralnih  animatora  HERA  net  s uredima na tri lokacije 

• Poboljšane  komunikacijske  vještine  i  radne  kompetencije  60  nezaposlenih visoko obrazovanih osoba ‐ 20 iz svake županije 

• Izrađen priručnik Ruralni razvoj i ruralna ekonomija 

Kristina Černok, projekt asistent:   Zadovoljstvo  je  bilo  sudjelovati  u  projektu  HERA  NET  jer  upravo  u  Vukovarsko  – srijemskoj  županiji  poljoprivredno  zemljište  zauzima  oko  62%  površine,  a  ovaj projekt uvelike doprinosi i potiče razvoj ruralnih krajeva. Osobe koje su kroz projekt educirane  specijalističkim  stručnim  znanjima  doprinose  daljnjem  razvoju  ruralnog gospodarstva  i  ruralnih  zajednica.  Kroz  HERA  mrežu  visokoobrazovanim, nezaposlenim  osobama  omogućeno  je  sudjelovanje  u  lokalnim  poslovnim partnerstvima  te  su  iste  obučene  za  aktivnu  ulogu  u  zajednici,  zapošljavanju  i lokalnom razvoju. 

 

Page 86: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

85

    

    

 Cilj projekta:  

Poboljšanje  mogućnosti  održivog  zapošljavanja  dugotrajno  nezaposlenih visoko  obrazovanih  osoba  u  ruralnom  području  Brodsko‐posavske,  Osječko‐baranjske i Vukovarsko‐srijemske županije 

Poboljšanje  komunikacijskih  i  psihosocijalnih  vještina  nezaposlenih  visoko obrazovanih osoba 

Omogućiti potporu nezaposlenim visoko obrazovanim osobama u povezivanju s tržištem rada i lokalnom ruralnom zajednicom 

Rezultati projekta: 

• Razvijen i verificiran kurikulum, koji se sastoji od 90 sati obveznih modula, 20 sati izbornih modula i 40 sati prakse ‐ ukupno 150 sati 

• Poboljšane  komunikacijske  i  prezentacijske  vještine  i  sposobnost  donošenja odluka u timskom radu 

• Poboljšane kompetencije za rad u ruralnom području kroz program Stručnjak za ruralni razvoj i ruralnu ekonomiju 

• Uspostavljena  mreža  visoko  obrazovanih  ruralnih  animatora  HERA  net  s uredima na tri lokacije 

• Poboljšane  komunikacijske  vještine  i  radne  kompetencije  60  nezaposlenih visoko obrazovanih osoba ‐ 20 iz svake županije 

• Izrađen priručnik Ruralni razvoj i ruralna ekonomija 

Kristina Černok, projekt asistent:   Zadovoljstvo  je  bilo  sudjelovati  u  projektu  HERA  NET  jer  upravo  u  Vukovarsko  – srijemskoj  županiji  poljoprivredno  zemljište  zauzima  oko  62%  površine,  a  ovaj projekt uvelike doprinosi i potiče razvoj ruralnih krajeva. Osobe koje su kroz projekt educirane  specijalističkim  stručnim  znanjima  doprinose  daljnjem  razvoju  ruralnog gospodarstva  i  ruralnih  zajednica.  Kroz  HERA  mrežu  visokoobrazovanim, nezaposlenim  osobama  omogućeno  je  sudjelovanje  u  lokalnim  poslovnim partnerstvima  te  su  iste  obučene  za  aktivnu  ulogu  u  zajednici,  zapošljavanju  i lokalnom razvoju. 

 

Page 87: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

86

    

    

EFoNet ­ Jačanje mreže zapošljavanja EFoNet ­ Employment Fostering Network 

 

IPA IV  ­ Razvoj ljudskih potencijala  

 

 

Nositelj:  Agencija za razvoj Vukovarsko‐srijemske županije Hrast d.o.o.  

Partneri:  Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci 

Program:  IPA IV  ‐ Razvoj ljudskih potencijala Iznos proračuna projekta:  36.453,42 eura Iznos europske potpore:  28.998,70 eura 

 

 

 

    

    

Cilj projekta:  Opći cilj: 

Stvoriti  uvjete  za  bolju  provedbu  lokalnog  zapošljavanja  i  politike  razvoja ljudskih potencijala u Vukovarsko‐srijemskoj županiji 

 Specifični cilj: 

Osigurati  učinkovito  funkcioniranje  i  održivost  Lokalnog  partnerstva  za zapošljavanje u Vukovarsko‐srijemskoj županiji kroz partnerski pristup. 

Rezultati projekta:  

• Izrađene  Zajedničke  preporuke  za  poboljšanje  pristupa  u  poticanju zapošljavanja 

• Povećane  kompetencije  članova  Lokalnog  partnerstva  za  zapošljavanje Vukovarsko‐srijemske  županije  u  području  korištenja  strukturnih  fondova  i strateškog planiranja  

• Revidiran  i  usvojen   Akcijski  plan  za  provedbu  Strategije  razvoja  ljudskih potencijala Vukovarsko‐srijemske županije   

• Povećana  svijest  o  važnosti  pristupa  lokalnog  partnerstva  i  rezultata  rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko‐srijemske županije 

Zrinka Tomić, projekt manager:  Projekt predstavlja nastavak prethodnih projekata usmjerenih na unaprjeđenje rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko‐srijemske županije kao i nastavak uspješne  suradnje  nositelja  projekta  i  partnera.    S  ciljem  daljnjeg  poticanja  razvoja tržišta  rada  županije  kao  i  jačanja  kapaciteta  Partnerstva  i  stvaranja  preduvjeta  za njegov kvalitetan rad, predviđen je nastavak projekta. 

 

 

Page 88: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

87

    

    

Cilj projekta:  Opći cilj: 

Stvoriti  uvjete  za  bolju  provedbu  lokalnog  zapošljavanja  i  politike  razvoja ljudskih potencijala u Vukovarsko‐srijemskoj županiji 

 Specifični cilj: 

Osigurati  učinkovito  funkcioniranje  i  održivost  Lokalnog  partnerstva  za zapošljavanje u Vukovarsko‐srijemskoj županiji kroz partnerski pristup. 

Rezultati projekta:  

• Izrađene  Zajedničke  preporuke  za  poboljšanje  pristupa  u  poticanju zapošljavanja 

• Povećane  kompetencije  članova  Lokalnog  partnerstva  za  zapošljavanje Vukovarsko‐srijemske  županije  u  području  korištenja  strukturnih  fondova  i strateškog planiranja  

• Revidiran  i  usvojen   Akcijski  plan  za  provedbu  Strategije  razvoja  ljudskih potencijala Vukovarsko‐srijemske županije   

• Povećana  svijest  o  važnosti  pristupa  lokalnog  partnerstva  i  rezultata  rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko‐srijemske županije 

Zrinka Tomić, projekt manager:  Projekt predstavlja nastavak prethodnih projekata usmjerenih na unaprjeđenje rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko‐srijemske županije kao i nastavak uspješne  suradnje  nositelja  projekta  i  partnera.    S  ciljem  daljnjeg  poticanja  razvoja tržišta  rada  županije  kao  i  jačanja  kapaciteta  Partnerstva  i  stvaranja  preduvjeta  za njegov kvalitetan rad, predviđen je nastavak projekta. 

 

 

Page 89: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

88

    

    

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Mohovo 

Construction of sewerage systems and wastewater treatment Mohovo 

 

IPARD  

 

 

Nositelj:  Grad Ilok Partneri:  ‐ Program:  IPARD Iznos proračuna projekta:  4.373.404,09 kuna Iznos europske potpore:  4.373.404,09 kuna 

 

Cilj projekta:  Spriječiti daljnje zagađenje podzemnih voda i izvora pitke vode. 

Rezultati projekta:  

• Izgrađen sustav odvodnje  • Izgrađen pročistač otpadnih voda za cijelo naselje Mohovo 

 

    

    

Izgradnja prometnice bez suvremenog kolničkog zastora 

Construction of road without the modern curtain road surface 

 

IPARD  

 

 

Nositelj:  Općina Privlaka Partneri:  Agencija  za  razvoj  Vukovarsko‐srijemske  županije 

Hrast d.o.o. Program:  IPARD  Iznos proračuna projekta:  1.045.923,22 kuna Iznos europske potpore:  1.045.923,22 kuna  Cilj projekta:  Izgradnja infrastrukture kao potpore poljoprivrednoj proizvodnji. 

Rezultati projekta:  Izgrađena prometnica na području općine Privlaka. 

 

Page 90: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

89

    

    

Izgradnja prometnice bez suvremenog kolničkog zastora 

Construction of road without the modern curtain road surface 

 

IPARD  

 

 

Nositelj:  Općina Privlaka Partneri:  Agencija  za  razvoj  Vukovarsko‐srijemske  županije 

Hrast d.o.o. Program:  IPARD  Iznos proračuna projekta:  1.045.923,22 kuna Iznos europske potpore:  1.045.923,22 kuna  Cilj projekta:  Izgradnja infrastrukture kao potpore poljoprivrednoj proizvodnji. 

Rezultati projekta:  Izgrađena prometnica na području općine Privlaka. 

 

Page 91: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

90

    

    

EU misli  EU minds 

www.eukutak.info   

 

IPA INFO  

 

 

Nositelj:  PRONI Centar za socijalno podučavanje Partneri:  Sisačko‐moslavačka županija,  Osječko‐baranjska 

županija i Vukovarsko‐srijemska županija Program:  IPA INFO Iznos proračuna projekta:  74.867,70 eura Iznos europske potpore:  59.870,00 eura  

  

    

    

Cilj projekta:  Opći cilj:  

Podići  svijest  mladih  i  predstavnika  dionika  u  procesu  proširenja  kroz produbljivanje znanja i prihvaćanje vrijednosti i standarda Europske unije, kao i koristi koje će Europska unija donijeti Panonskoj Hrvatskoj 

 Specifični ciljevi:  

Podići  razinu  informiranosti  i  razumijevanje  mladih,  predstavnika  dionika  i šire  javnosti  u  Osječko‐baranjskoj,  Vukovarsko‐srijemskoj  i  Sisačko‐moslavačkoj županiji  

Jačanje aktivnog  sudjelovanja u  javnim debatama,  istraživanju  i  aktivnostima informiranja 

Promoviranje  sinergije  i  međusektorske  suradnje  kroz mogućnosti  učenja  iz primjera dobre prakse i razmjene iskustava s članicama Europske unije 

Rezultati projekta:  

• Podignuti kapaciteti mladih za sudjelovanje u  javnim debatama o pristupanju EU  i  integracijskim  porocesima,  standardima,  vrijednostima  i  Referendumu, kroz pružanje pravovremenih informacija i promoviranje mogućnosti za mlade kroz  nadograđen  on‐line  pristup  temeljen  na  obrađenim  podacima  provedenog istraživanja 

• Podignuta svijest i informiranost lokalnog stanovništva o projektima za mlade financiranim sredstvima EU i njihovim konkretnim rezultatima te korisnosti za građane u svakodnevnom životu 

• Povećana  promocija  i  diskusija  o  EU  pretpristupnim  fondovima  i  europskim strukturnim  i  investicijskim  financijskim  instrumentima  kroz  dijeljenje iskustava država članica EU i projekata za mlade financiranih sredstvima EU u Hrvatskoj, te kroz promociju umrežavanja između dionika i šireg stanovništva Republike Hrvatske 

• Promovirane i proširene mogućnosti informiranja mladih u Osječko‐baranjskoj, Vukovarsko‐srijemskoj i Sisačko‐moslavačkoj županiji 

 

Goran Jelenić i Milica Milosavljević, projekt manageri:  U projektu je po prvi puta provedeno istraživanje ispitivanja mišljenja 1500 mladih o Europskoj uniji. Također je provedeno 17 debata s 523 mladih s  temama koje su oni predložili,  16  javnih  promocija  u  13  gradova  iz  tri  županije  s  390  mladih,  a organizirana  je  i  regionalna  konferencija  sa  60  sudionika  iz  Hrvatske,  Mađarske, Slovenije  i Grčke. Projekt  je na  jednom mjestu okupio  sve  relevantne provedene EU projekte za mlade kroz  izradu publikacije “EU youth projects  in Pannonian Croatia  ‐ Good practice examples of implemented EU funded projects in Pannonian Croatia”. 

 

 

 

Page 92: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

91

    

    

Cilj projekta:  Opći cilj:  

Podići  svijest  mladih  i  predstavnika  dionika  u  procesu  proširenja  kroz produbljivanje znanja i prihvaćanje vrijednosti i standarda Europske unije, kao i koristi koje će Europska unija donijeti Panonskoj Hrvatskoj 

 Specifični ciljevi:  

Podići  razinu  informiranosti  i  razumijevanje  mladih,  predstavnika  dionika  i šire  javnosti  u  Osječko‐baranjskoj,  Vukovarsko‐srijemskoj  i  Sisačko‐moslavačkoj županiji  

Jačanje aktivnog  sudjelovanja u  javnim debatama,  istraživanju  i  aktivnostima informiranja 

Promoviranje  sinergije  i  međusektorske  suradnje  kroz mogućnosti  učenja  iz primjera dobre prakse i razmjene iskustava s članicama Europske unije 

Rezultati projekta:  

• Podignuti kapaciteti mladih za sudjelovanje u  javnim debatama o pristupanju EU  i  integracijskim  porocesima,  standardima,  vrijednostima  i  Referendumu, kroz pružanje pravovremenih informacija i promoviranje mogućnosti za mlade kroz  nadograđen  on‐line  pristup  temeljen  na  obrađenim  podacima  provedenog istraživanja 

• Podignuta svijest i informiranost lokalnog stanovništva o projektima za mlade financiranim sredstvima EU i njihovim konkretnim rezultatima te korisnosti za građane u svakodnevnom životu 

• Povećana  promocija  i  diskusija  o  EU  pretpristupnim  fondovima  i  europskim strukturnim  i  investicijskim  financijskim  instrumentima  kroz  dijeljenje iskustava država članica EU i projekata za mlade financiranih sredstvima EU u Hrvatskoj, te kroz promociju umrežavanja između dionika i šireg stanovništva Republike Hrvatske 

• Promovirane i proširene mogućnosti informiranja mladih u Osječko‐baranjskoj, Vukovarsko‐srijemskoj i Sisačko‐moslavačkoj županiji 

 

Goran Jelenić i Milica Milosavljević, projekt manageri:  U projektu je po prvi puta provedeno istraživanje ispitivanja mišljenja 1500 mladih o Europskoj uniji. Također je provedeno 17 debata s 523 mladih s  temama koje su oni predložili,  16  javnih  promocija  u  13  gradova  iz  tri  županije  s  390  mladih,  a organizirana  je  i  regionalna  konferencija  sa  60  sudionika  iz  Hrvatske,  Mađarske, Slovenije  i Grčke. Projekt  je na  jednom mjestu okupio  sve  relevantne provedene EU projekte za mlade kroz  izradu publikacije “EU youth projects  in Pannonian Croatia  ‐ Good practice examples of implemented EU funded projects in Pannonian Croatia”. 

 

 

 

Page 93: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

92

    

    

CROSTART  

IPA INFO  

 

 

Nositelj:  Europski dom Slavonski Brod Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija, Agencija za razvoj 

Vukovarsko‐srijemske županije Hrast d.o.o., Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Razvojna agencija Požeško‐slavonske županije, Razvojna agencija Virovitičko‐podravske županije, CTR Razvojna agencija Brodsko‐posavske županije, Vinkovačka televizija, Slavonsko‐brodska televizija, Televizija Slavonije i Baranje, Radio Vukovar, Radio Brod, Radio Požega, Informativni centar Virovitica 

Program:  IPA INFO Iznos proračuna projekta:  135.000,00 eura Iznos europske potpore:  90.000,00 eura 

 

 

    

    

Cilj projekta:  Opći cilj:   

Doprinijeti  podizanju  svijesti  u  Hrvatskoj  o  Europskoj  uniji  i  procesu proširenja 

 Specifični cilj:  

Povećati aktivno sudjelovanje građana u Slavoniji  i Baranji u  javnoj raspravi  i diskusiji u vezi procesa pristupanja i članstva u Europskoj uniji  

Povećati  razumijevanje  i  svijest  građana  o  prednostima,  mogućnostima  i izazovima na području Slavonije i Baranje o hrvatskom pristupanju i članstvu u Europskoj uniji 

 Rezultati projekta:   

• Održane  3  javne  tribine  ‐  Poljoprivreda  i  ruralni  razvoj,  Poduzetništvo  u  EU, Nova EU realnost – poznajemo li naša buduća  prava? 

• Održan okrugli stol ‐ Mogućnosti i izazovi europskih integracija • Održan EU kviz za škole • Održana EU debata za mlade • Snimljena 4 sektorska priloga • Snimljeno 6 kontakt emisija • Emitirano  10  izvještaja  sa  javnih  događanja  i  uspješno  provedenih  EU 

projekata • Snimljeno 14 radijskih emisija „EU mozaik“  • Emitirano 1.646 info blokova 

   

 

Page 94: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

93

    

    

Cilj projekta:  Opći cilj:   

Doprinijeti  podizanju  svijesti  u  Hrvatskoj  o  Europskoj  uniji  i  procesu proširenja 

 Specifični cilj:  

Povećati aktivno sudjelovanje građana u Slavoniji  i Baranji u  javnoj raspravi  i diskusiji u vezi procesa pristupanja i članstva u Europskoj uniji  

Povećati  razumijevanje  i  svijest  građana  o  prednostima,  mogućnostima  i izazovima na području Slavonije i Baranje o hrvatskom pristupanju i članstvu u Europskoj uniji 

 Rezultati projekta:   

• Održane  3  javne  tribine  ‐  Poljoprivreda  i  ruralni  razvoj,  Poduzetništvo  u  EU, Nova EU realnost – poznajemo li naša buduća  prava? 

• Održan okrugli stol ‐ Mogućnosti i izazovi europskih integracija • Održan EU kviz za škole • Održana EU debata za mlade • Snimljena 4 sektorska priloga • Snimljeno 6 kontakt emisija • Emitirano  10  izvještaja  sa  javnih  događanja  i  uspješno  provedenih  EU 

projekata • Snimljeno 14 radijskih emisija „EU mozaik“  • Emitirano 1.646 info blokova 

   

 

Page 95: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

94

    

    

 U srcu Europe In the Heart of Europe  

usrcu.eu 

 

IPA INFO   

 

Nositelj:  Europski dom Slavonski brod Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija, Razvojna agencija 

Požeško‐slavonske županije, Razvojna agencija Virovitičko‐podravske županije, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod, Televizija Slavonije i Baranje, Vinkovačka televizija, Slavonsko‐brodska televizija i Grad Našice 

Program:  IPA INFO  Iznos proračuna projekta  112.148,39 eura Iznos europske potpore:  80.000,00 eura  

  

    

    

Cilj projekta:  Opći cilj: 

Pridonijeti podizanju svijesti građana o Europskoj uniji 

Specifični ciljevi: 

Podizanje  svijesti o građanskim pravima Europske unije   Informiranje  i  educiranje  potencijalnih  korisnika  o  strategijama,  politikama, programima i fondovima Europske unije. 

Rezultati projekta:  

• Građani  informirani  o  temeljnim  pravima  ‐  pravo  na  slobodu  kretanja  i prebivanja  u  EU,  pravo  glasa  i  kandidiranja  na  izborima,  pravo  žalbe pravobranitelju,  pravo  na  konzularnu  zaštitu,  pravo  na  zdravstvenu  skrb  u inozemstvu, studiranje u inozemstvu, putnička prava 

• Osnovana je Televizija mladih Slavonije • Uspostavljena suradnja 5 slavonskih županija. 

 

 

 

 

Page 96: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

95

    

    

Cilj projekta:  Opći cilj: 

Pridonijeti podizanju svijesti građana o Europskoj uniji 

Specifični ciljevi: 

Podizanje  svijesti o građanskim pravima Europske unije   Informiranje  i  educiranje  potencijalnih  korisnika  o  strategijama,  politikama, programima i fondovima Europske unije. 

Rezultati projekta:  

• Građani  informirani  o  temeljnim  pravima  ‐  pravo  na  slobodu  kretanja  i prebivanja  u  EU,  pravo  glasa  i  kandidiranja  na  izborima,  pravo  žalbe pravobranitelju,  pravo  na  konzularnu  zaštitu,  pravo  na  zdravstvenu  skrb  u inozemstvu, studiranje u inozemstvu, putnička prava 

• Osnovana je Televizija mladih Slavonije • Uspostavljena suradnja 5 slavonskih županija. 

 

 

 

 

Page 97: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

96

    

    

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI 2014. – 2020.  U  financijskoj  perspektivi  2014.  ‐  2020.  uveden  je  termin  europski  strukturni  i investicijski fondovi – ESI fondovi – koji obuhvaća slijedeće fondove:  

• Europski fond za regionalni razvoj – ERDF • Europski socijalni fond‐ ESF • Kohezijski fond – CF • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – EAFRD • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo – EMFF

Europski fond za regionalni razvoj – ERDF  Strukturni  je  fond  namijenjen  državama  članicama  EU  za  ulaganja  u malo  i  srednje poduzetništvo,  proizvodnju,  jačanje  turističke  ponude,  ulaganja  u  informatičko društvo  te  regionalnu  i  lokalnu  infrastrukturu.  Hrvatska  će  kroz  korištenje  tog instrumenta, a posebice se to odnosi na tijela državne uprave, mala i srednja poduzeća te znanstveno‐istraživački sektor,  imati na raspolaganju sufinanciranje od 50 do čak 75 posto ukupne vrijednosti projekta.  Europski socijalni fond – ESF   Strukturni  fond  koji  financira  sve  one  aktivnosti  kojima  se  promiče  zapošljavanje  i povećava  kvaliteta  radnih  mjesta,  unapređuje  pristup  tržištu  rada,  podupire geografska  i  socijalna mobilnost  radnika  i olakšava njihova prilagodba  industrijskim promjenama i promjenama u proizvodnim sustavima potrebnim za održivi razvoj. ESF  potiče visoku  razinu obrazovanja i osposobljavanja za sve i podržava prijelaz mladih iz  škole  na  posao,  bori  se  protiv  siromaštva,  jača  društvenu  uključenost,  promiče ravnopravnost  spolova,  nediskriminaciju  i  jednake  mogućnosti,  te  na  taj  način doprinosi  prioritetima  Unije  u  vezi  s  jačanjem  ekonomske,  socijalne  i  teritorijalne kohezije.  Kohezijski fond – CF   Kohezijski  fond  je  namijenjen  državama  članicama  čija  je  vrijednost  bruto nacionalnog proizvoda (BNP) po stanovniku manja od 90% prosjeka Europske unije. On  služi  smanjivanju  gospodarskih  i  socijalnih  razlika,  kao  i  promicanju  održivog razvoja. Kohezijski fond dodjeljuje ukupno 63,4 milijardi eura aktivnostima pod ovim kategorijama:  

• transeuropske  mreže  prijevoza,  posebno prioritetni  projekti  od  europskog interesa,  kako  je  odredila  EU.  Kohezijski  fond  će  podržavati  infrastrukturne projekte  pod  inicijativom Connecting  Europe  Facility  (Program  povezivanja Europe) 

    

    

• okoliš:  ovdje  Kohezijski  fond  može  također  podržati  projekte  vezane  uz energiju  ili  prijevoz,  ako  vidljivo  pridonose  dobrobiti  okoliša  u  pogledu energetske  učinkovitosti,  uporabe  obnovljivih  izvora  energije,  razvoja željezničkog prijevoza, podržavanja  intermodalnosti,  jačanja  javnog prijevoza, itd. 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – EAFRD 

Ima  za  cilj  jačanje  europske  politike  ruralnog  razvoja  i  pojednostavljivanje  njezine provedbe.  Konkretno,  poboljšava  upravljanje  i  kontrolu  nad  politikom  ruralnog razvoja.  Fond  se  financira  sredstvima  Zajedničke  poljoprivredne  politike  (CAP)  i pridonosi ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020 promicanjem održivog ruralnog razvoja u cijeloj Europskoj uniji. Pridonosi ekološkoj  i  teritorijalnoj ravnoteži, zaštiti klimatskih uvjeta i uvođenju inovacija u poljoprivredni sektor. U novom financijskom razdoblju  od  2014.  do  2020.  godine  planirani  proračun  programa  iznosi  84,93 milijarde  eura. Sredstvima  programa  mogu  se  koristiti  poljoprivredni  gospodarski subjekti,  poljoprivredne  organizacije,  udruge  i  sindikati,  udruge  za  zaštitu  okoliša, organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije, udruge žena, poljoprivrednici, šumari i mladi.  Europski fond za pomorstvo i ribarstvo – EMFF  Osigurava  sredstva  ribarskoj  industriji  i  priobalnim  zajednicama  s  ciljem  njihove prilagodbe  promijenjenim  uvjetima  u  sektoru  i  postizanja  gospodarske  i  ekološke održivosti. U novom proračunskom razdoblju od 2014. do 2020. godine za program je predviđen proračun od 6,57 milijardi eura. Gospodarski subjekti i udruge u državama članicama mogu se prijaviti za sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo prema načelu sufinanciranja omjer kojeg ovisi od same vrste projekta.  

 

Page 98: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

97

    

    

• okoliš:  ovdje  Kohezijski  fond  može  također  podržati  projekte  vezane  uz energiju  ili  prijevoz,  ako  vidljivo  pridonose  dobrobiti  okoliša  u  pogledu energetske  učinkovitosti,  uporabe  obnovljivih  izvora  energije,  razvoja željezničkog prijevoza, podržavanja  intermodalnosti,  jačanja  javnog prijevoza, itd. 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – EAFRD 

Ima  za  cilj  jačanje  europske  politike  ruralnog  razvoja  i  pojednostavljivanje  njezine provedbe.  Konkretno,  poboljšava  upravljanje  i  kontrolu  nad  politikom  ruralnog razvoja.  Fond  se  financira  sredstvima  Zajedničke  poljoprivredne  politike  (CAP)  i pridonosi ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020 promicanjem održivog ruralnog razvoja u cijeloj Europskoj uniji. Pridonosi ekološkoj  i  teritorijalnoj ravnoteži, zaštiti klimatskih uvjeta i uvođenju inovacija u poljoprivredni sektor. U novom financijskom razdoblju  od  2014.  do  2020.  godine  planirani  proračun  programa  iznosi  84,93 milijarde  eura. Sredstvima  programa  mogu  se  koristiti  poljoprivredni  gospodarski subjekti,  poljoprivredne  organizacije,  udruge  i  sindikati,  udruge  za  zaštitu  okoliša, organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije, udruge žena, poljoprivrednici, šumari i mladi.  Europski fond za pomorstvo i ribarstvo – EMFF  Osigurava  sredstva  ribarskoj  industriji  i  priobalnim  zajednicama  s  ciljem  njihove prilagodbe  promijenjenim  uvjetima  u  sektoru  i  postizanja  gospodarske  i  ekološke održivosti. U novom proračunskom razdoblju od 2014. do 2020. godine za program je predviđen proračun od 6,57 milijardi eura. Gospodarski subjekti i udruge u državama članicama mogu se prijaviti za sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo prema načelu sufinanciranja omjer kojeg ovisi od same vrste projekta.  

 

Page 99: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

98

    

    

Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnološki orijentiranom 

poduzetništvu BIC­Vukovar www.bic‐vukovar.hr 

 

ERDF ­ Europski fond za regionalni razvoj  

  

Nositelj:  Grad Vukovar Partneri:  Razvojna agencija Vukovar VURA d.o.o. Program:  Europski fond za regionalni razvoj ‐ Operativni 

program Regionalna konkurentnost 2007. ‐ 2013. Iznos proračuna projekta:  21.293.090,71 kuna Iznos europske potpore:  18.069.316,77 kuna 

 

 

Cilj projekta: 

    

    

 Razvoj poduzetničke potporne institucije BIC‐Vukovar radi poticanja stvaranja i rasta konkurentnih poduzeća i otvaranja radnih mjesta. 

Rezultati projekta:  Predviđeno  je da će projekt 2 godine nakon završetka okupiti 15  tvrtki  i  stvoriti 60 radnih  mjesta.  Puna  popunjenost  kapaciteta  predviđena  je  u  roku  od  5  godina  od završetka projekta. 

Dragan Njegić, projekt manager:  Ovim  projektom  obuhvaćeno  je  unutarnje  uređenje  i  kompletno  opremanje  zgrade bivše  tvornice  Borovo  Poly  (bruto  površine  9700m2)  u  kojoj  će  biti  smještena  3 centra:  Proizvodni  centar,  Centar  inovativnog  poduzetništva  te  Edukacijski  centar. Proizvodni  centar,  namijenjen  za  srednje  i  velike  tvrtke,  sadržavati  će  11  poslovnih prostora (površine od 161 m2 do 1.410 m2) dok će Centar inovativnog poduzetništva, namijenjen manjim inovativnim tvrtkama, nuditi 15 poslovnih prostora (površine od 26 m2 do 77 m2). Također, na krovu zgrade Poly postavit će se solarna elektrana snage 102 KW. 

 

 

 

 

Page 100: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

99

    

    

 Razvoj poduzetničke potporne institucije BIC‐Vukovar radi poticanja stvaranja i rasta konkurentnih poduzeća i otvaranja radnih mjesta. 

Rezultati projekta:  Predviđeno  je da će projekt 2 godine nakon završetka okupiti 15  tvrtki  i  stvoriti 60 radnih  mjesta.  Puna  popunjenost  kapaciteta  predviđena  je  u  roku  od  5  godina  od završetka projekta. 

Dragan Njegić, projekt manager:  Ovim  projektom  obuhvaćeno  je  unutarnje  uređenje  i  kompletno  opremanje  zgrade bivše  tvornice  Borovo  Poly  (bruto  površine  9700m2)  u  kojoj  će  biti  smještena  3 centra:  Proizvodni  centar,  Centar  inovativnog  poduzetništva  te  Edukacijski  centar. Proizvodni  centar,  namijenjen  za  srednje  i  velike  tvrtke,  sadržavati  će  11  poslovnih prostora (površine od 161 m2 do 1.410 m2) dok će Centar inovativnog poduzetništva, namijenjen manjim inovativnim tvrtkama, nuditi 15 poslovnih prostora (površine od 26 m2 do 77 m2). Također, na krovu zgrade Poly postavit će se solarna elektrana snage 102 KW. 

 

 

 

 

Page 101: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

100

    

    

Centar za promatranje ptica Nijemci Bird Watching Centre Nijemci 

www.promatranje‐ptica.com 

ERDF ­ Europski fond za regionalni razvoj  

 

Nositelj:  Općina Nijemci Partneri:  Turistička zajednica Općine Nijemci, Javna ustanova 

za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko‐srijemske županije 

Program:  Europski fond za regionalni razvoj ‐ Operativni program Regionalna konkurentnost 2007. ‐2013. 

Iznos proračuna projekta:  1.222.904,95 eura Iznos europske potpore:  999.835,84 eura 

 

 

    

    

Cilj projekta: 

Doprinos rastu i razvoju turizma orijentiranog razvoju malog i srednjeg poduzetništva i otvaranju novih radnih mjesta u Općini Nijemci i Vukovarsko‐srijemskoj županiji. 

Rezultati projekta:  

• Povezanost naselja Nijemci sa Sopotcem kao područjem za promatranje ptica • Povezanost s biciklističkom rutom Srijem • Obogaćena  turistička  ponuda  novim  arboretumom  i  tematskim  dječjim 

igralištem • Postavljeni izvori solarne energije za rasvjetu 

 Dušanka Miščević, projekt manager:  Centar  za  promatranje  ptica Nijemci  je  vrlo  značajan  i  jedinstven projekt  za  općinu Nijemci  i cijelu regiju. U općini Nijemci postoji veliki prirodni  i kulturni potencijal, a razvojem specifičnih turističkih usluga  želimo postići višu razinu turističke ponude sa naglaskom na zaštitu prirode i održivi razvoj.  

 

 

 

 

Page 102: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

101

    

    

Cilj projekta: 

Doprinos rastu i razvoju turizma orijentiranog razvoju malog i srednjeg poduzetništva i otvaranju novih radnih mjesta u Općini Nijemci i Vukovarsko‐srijemskoj županiji. 

Rezultati projekta:  

• Povezanost naselja Nijemci sa Sopotcem kao područjem za promatranje ptica • Povezanost s biciklističkom rutom Srijem • Obogaćena  turistička  ponuda  novim  arboretumom  i  tematskim  dječjim 

igralištem • Postavljeni izvori solarne energije za rasvjetu 

 Dušanka Miščević, projekt manager:  Centar  za  promatranje  ptica Nijemci  je  vrlo  značajan  i  jedinstven projekt  za  općinu Nijemci  i cijelu regiju. U općini Nijemci postoji veliki prirodni  i kulturni potencijal, a razvojem specifičnih turističkih usluga  želimo postići višu razinu turističke ponude sa naglaskom na zaštitu prirode i održivi razvoj.  

 

 

 

 

Page 103: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

102

    

    

Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci 

Agricultural business incubator Drenovci www.inkubator.lar‐v.com 

ERDF ­ Europski fond za regionalni razvoj  

 

Nositelj:  Općina Drenovci Partneri:  Poduzetnički inkubator BIOS Osijek, Vukovarsko‐

srijemska županija, Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o. Drenovci 

Program:  Europski fond za regionalni razvoj ‐ Operativni program Regionalna konkurentnost  2007. ‐ 2013.  

Iznos proračuna projekta:  12.464.719,29 kuna Iznos europske potpore:  12.340.072,09 kuna  

 

    

    

Cilj projekta: 

Osigurati  infrastrukturnu  i  institucionalnu  izgradnju  Poljoprivrednog poduzetničkog inkubatora Drenovci (PPID) 

Doprinijeti  rastu  malih  i  srednjih  poduzeća  kao  i  drugih  gospodarskih subjekata u projektnom području te stvaranju novih radnih mjesta 

Doprinijeti  uravnoteženom  regionalnom  razvoju  Vukovarsko‐srijemske županije 

Rezultati projekta:  

• Izgrađen i opremljen Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci: a) 5 novoopremljenih uredskih prostora b) 2 novoopremljena edukacijsko‐proizvodna postrojenja  c) 2 novoopremljena edukacijska prostora 

• Uspostavljena nova potporna poduzetnička infrastruktura: 

a) 1 osoba osposobljena za vođenje PPID‐a b) 1 osoba osposobljena za vođenje edukacijsko‐proizvodnih postrojenja c) 2 standardizirane recepture tradicionalnih prehrambenih proizvoda d) Uvedena 2 HACCP sustava u edukacijsko‐proizvodna postrojenja  

• Izgradnja Poljoprivrednog poduzetničkog inkubatora Drenovci doprinijeti će unapređenju uvjeta poslovanja na projektnom području:  a) 14 novih radnih mjesta b) 4 novoosnovana MSP‐a unutar nove infrastrukture c) 1 novoosnovano interesno udruženje 

 

Ivo Koški, projekt manager:  Projekt  izgradnje  Poljoprivrednog  poduzetničkog  inkubatora  jedinstven  je  po  svom konceptu.  Uz  tehničku  podršku  i  povoljniji  prostor  koji  su  standardna  potpora poduzetnicima,  poljoprivredni  poduzetnički  inkubator  poduzetnicima  će  osigurati  i vrhunsku  opremu  za  preradu  poljoprivrednih  proizvoda,  a  sve  u  skladu  sa  strogim normama koje zahtjeva EU  tržište. Na  taj način,  inkubator će poduzetnicima pomoći da svoje proizvode lakše plasiraju i do najzahtjevnijih kupaca. 

 

 

Page 104: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

103

    

    

Cilj projekta: 

Osigurati  infrastrukturnu  i  institucionalnu  izgradnju  Poljoprivrednog poduzetničkog inkubatora Drenovci (PPID) 

Doprinijeti  rastu  malih  i  srednjih  poduzeća  kao  i  drugih  gospodarskih subjekata u projektnom području te stvaranju novih radnih mjesta 

Doprinijeti  uravnoteženom  regionalnom  razvoju  Vukovarsko‐srijemske županije 

Rezultati projekta:  

• Izgrađen i opremljen Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci: a) 5 novoopremljenih uredskih prostora b) 2 novoopremljena edukacijsko‐proizvodna postrojenja  c) 2 novoopremljena edukacijska prostora 

• Uspostavljena nova potporna poduzetnička infrastruktura: 

a) 1 osoba osposobljena za vođenje PPID‐a b) 1 osoba osposobljena za vođenje edukacijsko‐proizvodnih postrojenja c) 2 standardizirane recepture tradicionalnih prehrambenih proizvoda d) Uvedena 2 HACCP sustava u edukacijsko‐proizvodna postrojenja  

• Izgradnja Poljoprivrednog poduzetničkog inkubatora Drenovci doprinijeti će unapređenju uvjeta poslovanja na projektnom području:  a) 14 novih radnih mjesta b) 4 novoosnovana MSP‐a unutar nove infrastrukture c) 1 novoosnovano interesno udruženje 

 

Ivo Koški, projekt manager:  Projekt  izgradnje  Poljoprivrednog  poduzetničkog  inkubatora  jedinstven  je  po  svom konceptu.  Uz  tehničku  podršku  i  povoljniji  prostor  koji  su  standardna  potpora poduzetnicima,  poljoprivredni  poduzetnički  inkubator  poduzetnicima  će  osigurati  i vrhunsku  opremu  za  preradu  poljoprivrednih  proizvoda,  a  sve  u  skladu  sa  strogim normama koje zahtjeva EU  tržište. Na  taj način,  inkubator će poduzetnicima pomoći da svoje proizvode lakše plasiraju i do najzahtjevnijih kupaca. 

 

 

Page 105: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

104

    

    

Master plan grada Vinkovaca za promet www.vinkovci.hr 

 

ERDF ­ Europski fond za regionalni razvoj      

 

 

 

Nositelj:  Grad Vinkovci Partneri:  Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA 

d.o.o. Program:  Europski fond za regionalni razvoj ‐ Operativni 

program Promet 2007. ‐ 2013. Iznos proračuna projekta:  504.443,00 kuna Iznos europske potpore:  428.776,55 kuna 

 

 

 

 

 

    

    

Cilj projekta:  Cilj  projekta  je  izrada Master  plana  grada  Vinkovaca  za  promet  u  svrhu  osiguranja održivog  prometnog  razvoja  Vinkovaca  u  skladu  s  europskim  i  nacionalnim strategijama  i planovima.  Izradom Master plana će se u Vinkovcima riješiti problem nepostojanja  potrebnih  strateških  dokumenata  iz  sektora  prometa  te  omogućiti održivi  prometni  razvoj  grada  u  skladu  s  europskim  i  nacionalnim  strategijama  i planovima. Master planom će se identificirati i odrediti prometni scenariji na području Vinkovaca  koji  će  biti  podloga  za  prijavljivanje  projekata  na  europske  strukturne    i investicijske fondove. 

Rezultati projekta:  Izrađenim  Master  planom  grada  Vinkovaca  za  promet  i  izrađenom  strateškom procjenom  utjecaja Master  plana  na  okoliš,  postaviti  će  se  dugoročni  okvir  razvoja integriranog prometnog sustava Vinkovaca i okolice. Master planom će se analizirati postojeći  prometni  sustav  u  Vinkovcima,  detektirati  prometni  problemi,  potrebe, zatim  odrediti  prometni  prioriteti,  mjere,  ciljevi  aktivnosti  te  okvirnu  dinamiku realizacije istih. Izraditi će se multitmodalni prometni model grada Vinkovaca koji će odrediti  smjer  razvoja  prometnog  sustava  u  Vinkovcima  u  planiranim  vremenskim intervalima.  Pomoću  Master  plana  će  se  konkretizirati  infrastrukturni  i  operativni projekti iz sektora prometa koje će se prijavljivati na strukturne fondove. 

Tomislav Zulumović,  projekt manager:  Grad  Vinkovci  imaju  brojne  konkurentne  prednosti  radi  izrazito  povoljnog geoprometnog  položaja  i  postojeće  infrastrukture  posebice  u  željezničkom  i cestovnom prometu. Ovim projektom će se sagledati mogućnosti  i  odrediti prioriteti razvoja  održivog  prometa  Vinkovaca  koji  će  imati  pozitivne  efekte  na  razvoj gospodarstva i nova ulaganja u sektoru  prometa i logistike, distribucije i skladištenja.  

 

Page 106: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

105

    

    

Cilj projekta:  Cilj  projekta  je  izrada Master  plana  grada  Vinkovaca  za  promet  u  svrhu  osiguranja održivog  prometnog  razvoja  Vinkovaca  u  skladu  s  europskim  i  nacionalnim strategijama  i planovima.  Izradom Master plana će se u Vinkovcima riješiti problem nepostojanja  potrebnih  strateških  dokumenata  iz  sektora  prometa  te  omogućiti održivi  prometni  razvoj  grada  u  skladu  s  europskim  i  nacionalnim  strategijama  i planovima. Master planom će se identificirati i odrediti prometni scenariji na području Vinkovaca  koji  će  biti  podloga  za  prijavljivanje  projekata  na  europske  strukturne    i investicijske fondove. 

Rezultati projekta:  Izrađenim  Master  planom  grada  Vinkovaca  za  promet  i  izrađenom  strateškom procjenom  utjecaja Master  plana  na  okoliš,  postaviti  će  se  dugoročni  okvir  razvoja integriranog prometnog sustava Vinkovaca i okolice. Master planom će se analizirati postojeći  prometni  sustav  u  Vinkovcima,  detektirati  prometni  problemi,  potrebe, zatim  odrediti  prometni  prioriteti,  mjere,  ciljevi  aktivnosti  te  okvirnu  dinamiku realizacije istih. Izraditi će se multitmodalni prometni model grada Vinkovaca koji će odrediti  smjer  razvoja  prometnog  sustava  u  Vinkovcima  u  planiranim  vremenskim intervalima.  Pomoću  Master  plana  će  se  konkretizirati  infrastrukturni  i  operativni projekti iz sektora prometa koje će se prijavljivati na strukturne fondove. 

Tomislav Zulumović,  projekt manager:  Grad  Vinkovci  imaju  brojne  konkurentne  prednosti  radi  izrazito  povoljnog geoprometnog  položaja  i  postojeće  infrastrukture  posebice  u  željezničkom  i cestovnom prometu. Ovim projektom će se sagledati mogućnosti  i  odrediti prioriteti razvoja  održivog  prometa  Vinkovaca  koji  će  imati  pozitivne  efekte  na  razvoj gospodarstva i nova ulaganja u sektoru  prometa i logistike, distribucije i skladištenja.  

 

Page 107: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

106

    

    

Kompetencije za budućnost  Competences for future 

kompetencijezabuducnost.eu 

ESF ­ Europski socijalni fond   

 

 

Nositelj:  Srednja škola Ilok Partneri:  Agencija za razvoj Vukovarsko‐srijemske županije 

Hrast d.o.o., Strukovna škola Vukovar, Poljoprivredna škola Zagreb 

Program:  Europski socijalni fond ‐ Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. 

Iznos proračuna projekta:  1.214.993,15 kuna Iznos europske potpore:  1.214.993,15 kuna 

 

    

    

 Ovim projektom se  žele ojačati kapaciteti ustanova  strukovnog obrazovanja Srednje škole Ilok i Strukovne škole Vukovar kroz modernizaciju kurikuluma strukovnih škola, odnosno  izradu  dodatnog  izvannastavnog  strukovnog  kurikuluma  –  kurikulum učeničkih  zadruga,  te  pružanje  suvremene  praktične  nastave  i  osposobljavanje učenika u svrhu stjecanja potrebnih kompetencija za tržište rada. 

Rezultati projekta:  

• Uspostavljen projektni tim u svrhu održivosti projekta • Izrađen kurikulum učeničkih zadruga • Osnovane 2 učeničke zadruge • Povećana znanja učenika i nastavnika putem edukacija • Nabavljena oprema za stjecanje praktičnih znanja učenika • Promovirani i diseminirani rezultati projekta 

 Alojzije Suknović, projekt manager:  U  postojećem  strukovnom  obrazovanju  postoji  niz  organizacijskih,  programskih  i financijskih problema zbog kojih obrazovni sustav stagnira i ne razvija se u skladu sa stalno rastućim i promjenjivim potrebama tržištima rada. Cilj ovog projekta je ojačati kapacitete  ustanova  strukovnog  obrazovanja,  Srednje  škole  Ilok  i  Strukovne  škole Vukovar,  te uvođenje  inovativnih metoda  i mehanizama kao osnovu za razvoj novih kurikuluma učeničkih zadruga. Ciljana skupina ovog projekta je ukupno 20 nastavnika i 182 učenika stručnog poljoprivrednog usmjerenja iz Srednje škole Ilok i Strukovne škole Vukovar.    

 

 

Page 108: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

107

    

  

 

 Ovim projektom se  žele ojačati kapaciteti ustanova  strukovnog obrazovanja Srednje škole Ilok i Strukovne škole Vukovar kroz modernizaciju kurikuluma strukovnih škola, odnosno  izradu  dodatnog  izvannastavnog  strukovnog  kurikuluma  –  kurikulum učeničkih  zadruga,  te  pružanje  suvremene  praktične  nastave  i  osposobljavanje učenika u svrhu stjecanja potrebnih kompetencija za tržište rada. 

Rezultati projekta:  

• Uspostavljen projektni tim u svrhu održivosti projekta • Izrađen kurikulum učeničkih zadruga • Osnovane 2 učeničke zadruge • Povećana znanja učenika i nastavnika putem edukacija • Nabavljena oprema za stjecanje praktičnih znanja učenika • Promovirani i diseminirani rezultati projekta 

 Alojzije Suknović, projekt manager:  U  postojećem  strukovnom  obrazovanju  postoji  niz  organizacijskih,  programskih  i financijskih problema zbog kojih obrazovni sustav stagnira i ne razvija se u skladu sa stalno rastućim i promjenjivim potrebama tržištima rada. Cilj ovog projekta je ojačati kapacitete  ustanova  strukovnog  obrazovanja,  Srednje  škole  Ilok  i  Strukovne  škole Vukovar,  te uvođenje  inovativnih metoda  i mehanizama kao osnovu za razvoj novih kurikuluma učeničkih zadruga. Ciljana skupina ovog projekta je ukupno 20 nastavnika i 182 učenika stručnog poljoprivrednog usmjerenja iz Srednje škole Ilok i Strukovne škole Vukovar.    

 

 

 

Cilj projekta: 

Page 109: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

108

    

    

Modernizacija kurikuluma Vježbenička tvrtka The modernization of the curriculum Training firm 

www.vjezbenicka‐tvrtka.com 

ESF ­ Europski socijalni fond  

 

 

Nositelj:  Ekonomska škola Vukovar Partneri:  Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci, 

Agencija za razvoj Vukovarsko‐srijemske županije Hrast d.o.o. 

Program:  Europski socijalni fond ‐ Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.  

Iznos proračuna projekta:  1.220.940,00 kuna Iznos europske potpore:  1.220.940,00 kuna 

 

 

    

    

    

Cilj projekta:  Poboljšati  zapošljavanje  učenika  obje  strukovne  škole,  razviti  i  usvojiti  metode  i mehanizme za usklađivanje rezultata učenja s potrebama regionalnog tržišta rada te modernizirati kurikulum Vježbenička tvrtka. 

Rezultati projekta:  

• Izrađen  modernizirani  kurikulum  Vježbenička  tvrtka  i  usvojene  metode  i mehanizmi  za  usklađivanje  rezultata  učenja  s  potrebama  regionalnog  tržišta rada  

• Povećane stručne kompetencije profesora dvije ekonomske škole  • Opremljeni kabineti Vježbenička tvrtka u dvije škole računalnom opremom • Održavanje Regionalnog  sajma Vježbenička tvrtka 

 Melita Radošević, projekt manager:  Neusklađenost  hrvatskog  obrazovnog  sustava  s  realnim  potrebama  na  tržištu  rada jedan  je  od  ključnih  generatora  visoke  razine  nezaposlenosti  na  razini  Republike Hrvatske  i  na  području  Vukovarsko‐srijemske  županije.  Najznačajniji  problem predstavlja  neusklađenost  između  teorijskog  i  praktičnog  znanja  kojeg  usvajaju učenici  srednjih  škola. Modernizacijom kurikuluma Vježbenička  tvrtka uvelike  će  se poboljšati  njihova  pozicija  na  tržištu  rada  nakon  završetka  školovanja  i  šanse  za zaposlenje,  što  će  značajno  doprinijeti  njihovoj  kvaliteti  života  te  općenito  višim životnim standardima u Vukovarsko‐srijemskoj županiji.   

 

 

 

Page 110: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

109

    

    

Cilj projekta:  Poboljšati  zapošljavanje  učenika  obje  strukovne  škole,  razviti  i  usvojiti  metode  i mehanizme za usklađivanje rezultata učenja s potrebama regionalnog tržišta rada te modernizirati kurikulum Vježbenička tvrtka. 

Rezultati projekta:  

• Izrađen  modernizirani  kurikulum  Vježbenička  tvrtka  i  usvojene  metode  i mehanizmi  za  usklađivanje  rezultata  učenja  s  potrebama  regionalnog  tržišta rada  

• Povećane stručne kompetencije profesora dvije ekonomske škole  • Opremljeni kabineti Vježbenička tvrtka u dvije škole računalnom opremom • Održavanje Regionalnog  sajma Vježbenička tvrtka 

 Melita Radošević, projekt manager:  Neusklađenost  hrvatskog  obrazovnog  sustava  s  realnim  potrebama  na  tržištu  rada jedan  je  od  ključnih  generatora  visoke  razine  nezaposlenosti  na  razini  Republike Hrvatske  i  na  području  Vukovarsko‐srijemske  županije.  Najznačajniji  problem predstavlja  neusklađenost  između  teorijskog  i  praktičnog  znanja  kojeg  usvajaju učenici  srednjih  škola. Modernizacijom kurikuluma Vježbenička  tvrtka uvelike  će  se poboljšati  njihova  pozicija  na  tržištu  rada  nakon  završetka  školovanja  i  šanse  za zaposlenje,  što  će  značajno  doprinijeti  njihovoj  kvaliteti  života  te  općenito  višim životnim standardima u Vukovarsko‐srijemskoj županiji.   

 

 

 

Page 111: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

110

    

    

Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO­a  u preddiplomskim sveučilišnim  

studijima poljoprivrede  

ESF ­ Eurospski socijalni fond  

 

 

 

Nositelj:  Poljoprivredni fakultet Osijek Partneri:  Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska gospodarska 

komora, Osječko‐baranjska županija, Vukovarsko‐srijemska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Osijek, Hrvatsko agronomsko društvo, Hrvatsko agroekonomsko društvo 

Program:  Europski socijalni fond Razvoj ljudskih potencijala 2007.‐2013. 

Iznos proračuna projekta:  2.816.945,14 kuna Iznos europske potpore:  2.676.097,88 kuna 

 

 

    

    

Ciljevi projekta:  

Izrada  standarda  zanimanja  i  standarda  kvalifikacija  za  prvostupnike sveučilišnih preddiplomskih studija poljoprivrede  i upis standarda u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira 

Izrada  novog  preddiplomskog  studija  Poljoprivrede  na  poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 

Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i primjena kompetencijskog pristupa koji u središte stavlja studente 

 Rezultati projekta:  

• Izrađeni standardi zanimanja • Izrađeni  standardi  cjelovitih  kvalifikacija  i  skupova  ishoda  učenja  za 

prvostupnike poljoprivrede • Razvijen  novi  preddiplomski  studijski  program  Poljoprivrednog  fakulteta  u 

Osijeku  • Unaprijeđen postojeći preddiplomski studij Agronomskog fakulteta u Zagrebu 

 

 

 

Page 112: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

111

    

    

Ciljevi projekta:  

Izrada  standarda  zanimanja  i  standarda  kvalifikacija  za  prvostupnike sveučilišnih preddiplomskih studija poljoprivrede  i upis standarda u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira 

Izrada  novog  preddiplomskog  studija  Poljoprivrede  na  poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 

Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i primjena kompetencijskog pristupa koji u središte stavlja studente 

 Rezultati projekta:  

• Izrađeni standardi zanimanja • Izrađeni  standardi  cjelovitih  kvalifikacija  i  skupova  ishoda  učenja  za 

prvostupnike poljoprivrede • Razvijen  novi  preddiplomski  studijski  program  Poljoprivrednog  fakulteta  u 

Osijeku  • Unaprijeđen postojeći preddiplomski studij Agronomskog fakulteta u Zagrebu 

 

 

 

Page 113: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

112

    

    

Obrazovanje bez teškoća: Implementacija usluge pomoćnika u nastavi u svrhu 

osiguravanja jednakih obrazovnih mogućnosti za svu djecu 

 

ESF ­ Europski socijalni fond  

 

 

 

Nositelj:  Vukovarsko‐srijemska županija Partneri:  Osnovne i srednje škole Vukovarsko‐srijemske 

županije (33) Program:  Europski socijalni fond Iznos proračuna projekta:  2.192.357,92 kuna Iznos europske potpore:  2.075.525,06 kuna 

 

 

 

 

  

    

    

Cilj projekta:  Osiguranje  usluge  pomoćnika  u  nastavi  za  79  djece  s  teškoćama  u  razvoju  kroz osposobljavanje  i  zapošljavanje  64  osobe  u  nepovoljnom položaju  na  tržištu  rada  u Vukovarsko‐srijemskoj županiji. 

Rezultati projekta:  

• 64  osobe  zaposlene  ugovorom  o  radu  kao  pomoćnici  u  nastavi  djeci  s teškoćama  u  razvoju  ‐  56  pomoćnika  u  osnovnoškolskim  ustanovama  i  9 pomoćnika u srednjoškolskim ustanovama 

• 79  djece  s  teškoćama  u  razvoju  raspolaže  podrškom  pomoćnika  u  nastavi  u školskoj godini 2015/2016 

• 79 djece s teškoćama u razvoju uključeno je u redoviti obrazovni program uz podršku pomoćnika u nastavi  

• Poboljšana  vlastita  obrazovna  postignuća,  uspješnija  socijalizacija  i emocionalno funkcioniranje djece 

 Žana Skejo­Škorić, projekt manager:  Osnovna karakteristika projekta  je njegova dvostruka vrijednost  jer  izlazi u  susret  i daje podršku najranjivijoj skupini u društvu, djeci s teškoćama u razvoju. Istovremeno, stimulira  i  ekonomsku  aktivnost  županije  kroz  zapošljavanje  preko  60  teško zapošljivih osoba.  

 

 

 

 

Page 114: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

113

    

    

Cilj projekta:  Osiguranje  usluge  pomoćnika  u  nastavi  za  79  djece  s  teškoćama  u  razvoju  kroz osposobljavanje  i  zapošljavanje  64  osobe  u  nepovoljnom položaju  na  tržištu  rada  u Vukovarsko‐srijemskoj županiji. 

Rezultati projekta:  

• 64  osobe  zaposlene  ugovorom  o  radu  kao  pomoćnici  u  nastavi  djeci  s teškoćama  u  razvoju  ‐  56  pomoćnika  u  osnovnoškolskim  ustanovama  i  9 pomoćnika u srednjoškolskim ustanovama 

• 79  djece  s  teškoćama  u  razvoju  raspolaže  podrškom  pomoćnika  u  nastavi  u školskoj godini 2015/2016 

• 79 djece s teškoćama u razvoju uključeno je u redoviti obrazovni program uz podršku pomoćnika u nastavi  

• Poboljšana  vlastita  obrazovna  postignuća,  uspješnija  socijalizacija  i emocionalno funkcioniranje djece 

 Žana Skejo­Škorić, projekt manager:  Osnovna karakteristika projekta  je njegova dvostruka vrijednost  jer  izlazi u  susret  i daje podršku najranjivijoj skupini u društvu, djeci s teškoćama u razvoju. Istovremeno, stimulira  i  ekonomsku  aktivnost  županije  kroz  zapošljavanje  preko  60  teško zapošljivih osoba.  

 

 

 

 

Page 115: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

114

    

    

Povećanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih roditelja djece predškolske dobi 

www.viavinkovci.hr 

ESF ­ Europski socijalni fond  

 

 

 

 

Nositelj:  Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. 

Partneri:  Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci, Centar za predškolski odgoj Vinkovci, Udruga osoba s invaliditetom Bubamara Vinkovci 

Program:  Europski socijalni fond Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.‐ 2013. 

Iznos proračuna projekta:  1.498.275,49 kuna Iznos europske potpore:  1.273.534,16 kuna 

 

 

 

  

    

    

Cilj projekta:  Povećati  mogućnost  zapošljavanja  razvojem  učinkovitih  socijalnih  usluga  u Vinkovcima. 

Rezultati projekta:  

• 40  roditelja  osnaženo  novim  znanjima  i  vještinama  za  aktivno  traženje zaposlenja, lakše i brže zapošljavanje i samozapošljavanje 

• Osnovan BIRO – Internet kutak za nezaposlene • Uvedene nove i poboljšane postojeće usluge predškolskog odgoja i obrazovanja 

u  Vinkovcima  ‐  uključujući  predškolski  odgoj  i  obrazovanje  za  djecu  s teškoćama u razvoju 

• Projekt prezentiran javnosti  

Iva Šarić, projekt manager:  

Iznimno smo ponosni na ovakve projekte jer njima pomažemo osobama koje su često marginalizirane u društvu. Živimo u sredini u kojoj  je sve više osoba u nepovoljnom položaju  i  upravo  zbog  toga  ćemo  i  dalje  prijavljivati  projekte  socijalne  tematike budući  da  uz  dobru  suradnju  svih  institucija,  kakvu mi  imamo  s  našim  partnerima, možemo uvelike poboljšati sliku našeg kraja.     

 

 

 

Page 116: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

115

    

    

Cilj projekta:  Povećati  mogućnost  zapošljavanja  razvojem  učinkovitih  socijalnih  usluga  u Vinkovcima. 

Rezultati projekta:  

• 40  roditelja  osnaženo  novim  znanjima  i  vještinama  za  aktivno  traženje zaposlenja, lakše i brže zapošljavanje i samozapošljavanje 

• Osnovan BIRO – Internet kutak za nezaposlene • Uvedene nove i poboljšane postojeće usluge predškolskog odgoja i obrazovanja 

u  Vinkovcima  ‐  uključujući  predškolski  odgoj  i  obrazovanje  za  djecu  s teškoćama u razvoju 

• Projekt prezentiran javnosti  

Iva Šarić, projekt manager:  

Iznimno smo ponosni na ovakve projekte jer njima pomažemo osobama koje su često marginalizirane u društvu. Živimo u sredini u kojoj  je sve više osoba u nepovoljnom položaju  i  upravo  zbog  toga  ćemo  i  dalje  prijavljivati  projekte  socijalne  tematike budući  da  uz  dobru  suradnju  svih  institucija,  kakvu mi  imamo  s  našim  partnerima, možemo uvelike poboljšati sliku našeg kraja.     

 

 

 

Page 117: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

116

    

    

Projekt poboljšanja vodno­komunalne infrastrukture grada Vukovara 

www.vgv.hr 

 

CF ­ Kohezijski fond  

 

 

 

 

Nositelj:  Vodovod grada Vukovara d.o.o. Partneri:  Grad Vukovar, Općina Bogdanovci, Općina Borovo i 

Općina Trpinja Program:  Kohezijski fond ‐ Operativni program Zaštita okoliša 

2007. ‐ 2013. Iznos proračuna projekta:  361.912.515,00 kuna Iznos europske potpore:  255.569.632,00 kuna 

 

 

 

  

    

    

Cilj projekta:  Projekt doprinosi ostvarivanju prioriteta iz Operatinog programa Zaštita okoliša, kroz poboljšanje  vodoopskrbe  i  integriranog  sustava  upravljanja  otpadnim  vodama,  a fokus je na:  

Pružanju dovoljne količine pitke vode  Povećanju  razine  priključenosti  na  odvodnju  i  na  uređaj  za  pročišćavanje otpadnih voda 

Popravku postojeće kanalizacijske mreže sa značajnom propusnošću  Rezultati projekta:  

• Saniran i rekonstruiran vodoopskrbni sustav grada Vukovara (21 km)  • Izgrađeni spojni cjevovodi za naselja Vera i Pačetin (7 km) • Izgrađena vodosprema (3000 m3) • Rekonstruiran i  proširen sustav prikupljanja i  transporta otpadnih voda grada 

Vukovara  • Izgrađen  sustav  odvodnje  sa  priključenjem  na  centralni  UPOV  Vukovar  za 

naselja Lipovača (4.2 km), Bogdanovci (9.8 km) i Borovo (42.8 km) • Izgrađen uređaj 3. stupnja pročišćavanja kapaciteta cca 42.000 ES, koncipiran 

na  SBR postupku pročišćavanja  sa  ispuštajnjem pročišćenih  otpadnih  voda  u Dunav 

 Domagoj Šišić, projekt manager:  Projektom  Poboljšanja  vodno‐komunalne  infrstrukture  grada  Vukovara  će  se  poboljšati  vodoopskrba  i  odvodnja  te  pročišćavanje  komunalnih  otpadnih  voda  na području  aglomeracije  Vukovar.  U  okviru  ovog    projekta  obrađuje  se  problematika vodoopskrbe  i  odvodnje  te  su  predložena  optimalna  rješenja  za  nabavu  i  isporuku dovoljnih  količina  pitke  vode  odgovarajuće  kvalitete  te  odvodnje  i  pročišćavanje otpadnih  voda  s  osnovnim  ciljem  zaštite  zdravstvenog  stanja  i  poboljšanja  uvjeta života postojećih  i novopriključenih stanovnika na projektnom području te općenito zaštite okoliša. 

 

 

Page 118: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

117

    

    

Cilj projekta:  Projekt doprinosi ostvarivanju prioriteta iz Operatinog programa Zaštita okoliša, kroz poboljšanje  vodoopskrbe  i  integriranog  sustava  upravljanja  otpadnim  vodama,  a fokus je na:  

Pružanju dovoljne količine pitke vode  Povećanju  razine  priključenosti  na  odvodnju  i  na  uređaj  za  pročišćavanje otpadnih voda 

Popravku postojeće kanalizacijske mreže sa značajnom propusnošću  Rezultati projekta:  

• Saniran i rekonstruiran vodoopskrbni sustav grada Vukovara (21 km)  • Izgrađeni spojni cjevovodi za naselja Vera i Pačetin (7 km) • Izgrađena vodosprema (3000 m3) • Rekonstruiran i  proširen sustav prikupljanja i  transporta otpadnih voda grada 

Vukovara  • Izgrađen  sustav  odvodnje  sa  priključenjem  na  centralni  UPOV  Vukovar  za 

naselja Lipovača (4.2 km), Bogdanovci (9.8 km) i Borovo (42.8 km) • Izgrađen uređaj 3. stupnja pročišćavanja kapaciteta cca 42.000 ES, koncipiran 

na  SBR postupku pročišćavanja  sa  ispuštajnjem pročišćenih  otpadnih  voda  u Dunav 

 Domagoj Šišić, projekt manager:  Projektom  Poboljšanja  vodno‐komunalne  infrstrukture  grada  Vukovara  će  se  poboljšati  vodoopskrba  i  odvodnja  te  pročišćavanje  komunalnih  otpadnih  voda  na području  aglomeracije  Vukovar.  U  okviru  ovog    projekta  obrađuje  se  problematika vodoopskrbe  i  odvodnje  te  su  predložena  optimalna  rješenja  za  nabavu  i  isporuku dovoljnih  količina  pitke  vode  odgovarajuće  kvalitete  te  odvodnje  i  pročišćavanje otpadnih  voda  s  osnovnim  ciljem  zaštite  zdravstvenog  stanja  i  poboljšanja  uvjeta života postojećih  i novopriključenih stanovnika na projektnom području te općenito zaštite okoliša. 

 

 

Page 119: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

118

    

    

Poboljšanje vodno­komunalne infrastrukture aglomeracije Županja 

 CF ­ Kohezijski fond  

  

 Nositelj:  Komunalac d.o.o. Županja Partneri:  Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zaštite 

okoliša i prirode, Hrvatske vode, Grad Županja i Općina Štitar 

Program:  CF ‐ Kohezijski fond Operativni program Zaštita okoliša 2007. ‐ 2013. 

Iznos proračuna projekta:  76.997.152,00 kn Iznos europske potpore:  54.752.929,00 kn      

    

    

    

Cilj projekta:  Poboljšanje  vodno‐komunalne  infrastrukture  aglomeracije  Županja  kojom  je obuhvaćena mreža sustava javne odvodnje Županje i Štitara. Projekt sadrži mjere koje se koriste za unaprjeđenje sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda aglomeracije Županja  ‐ dogradnja sustava odvodnje  i  izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,  te  unaprjeđenje  vodoopskrbe  na  području  naselja  Štitar,  s  ciljem  poboljšanja komunalnog standarda i ekoloških uvjeta područja.  Rezultati projekta:  

• Izgradnja uređaja za pročiščavanje otpadnih voda • Poboljšanje sustava odvodnje u Županji • Izgradnja  sustava  odvodnje,  te  priprema  za  kućne  priključke  na 

vodoopskrbni sustav u Štitaru • Nabava opreme za rad i inspekciju • Uvođenje GIS sustava 

 Ilija Lešić, projekt manager:  Realizacijom  ovog  projekta  poboljšat  ćemo  postojeći  sustav  odvodnje  na  području aglomeracije Županja i omogućiti učinkovito pročišćavanje otpadnih voda te povećati broj stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i odvodnje. Projekt se sufinancira preko 70% sredstvima iz EU fondova bez kojih ne bi mogli realizirati ovako zahtjevan projekt.    

 

Page 120: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

119

    

    

Cilj projekta:  Poboljšanje  vodno‐komunalne  infrastrukture  aglomeracije  Županja  kojom  je obuhvaćena mreža sustava javne odvodnje Županje i Štitara. Projekt sadrži mjere koje se koriste za unaprjeđenje sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda aglomeracije Županja  ‐ dogradnja sustava odvodnje  i  izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,  te  unaprjeđenje  vodoopskrbe  na  području  naselja  Štitar,  s  ciljem  poboljšanja komunalnog standarda i ekoloških uvjeta područja.  Rezultati projekta:  

• Izgradnja uređaja za pročiščavanje otpadnih voda • Poboljšanje sustava odvodnje u Županji • Izgradnja  sustava  odvodnje,  te  priprema  za  kućne  priključke  na 

vodoopskrbni sustav u Štitaru • Nabava opreme za rad i inspekciju • Uvođenje GIS sustava 

 Ilija Lešić, projekt manager:  Realizacijom  ovog  projekta  poboljšat  ćemo  postojeći  sustav  odvodnje  na  području aglomeracije Županja i omogućiti učinkovito pročišćavanje otpadnih voda te povećati broj stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i odvodnje. Projekt se sufinancira preko 70% sredstvima iz EU fondova bez kojih ne bi mogli realizirati ovako zahtjevan projekt.    

 

Page 121: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

120

    

    

Priprema projektno ­ studijske dokumentacije projekta poboljšanja vodno­komunalne infrastrukture aglomeracija na području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije 

 

CF ­ Kohezijski fond   

  

 

 

 

Nositelj:  Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Partneri:  Grad Vinkovci, Grad Otok, Općina Ivankovo, Općina 

Cerna Program:  Kohezijski fond Iznos proračuna projekta:  8.943.400,00 kuna Iznos europske potpore:  7.601.890,00 kuna 

 

      

    

    

Cilj projekta:  Izrada aplikacijskog obrasca za potencijalno sufinanciranje iz EU fondova. 

Rezultati projekta:  

• Studija  izvodljivosti  i  prijavni  obrazac,  procjena  utjecaja  na  okoliš,  istražni radovi,  geodetski  projekt,  elaborat  prava  služnosti/nepotpunog  izvlaštenja, idejni projekt, glavni projekt, izrada dokumentacije za nadmetanje, promidžba i vidljivost 

• Povećanjem  sustava  javne  odvodnje  povećava  se  stupanj  priključenosti stanovništva, racionalnije se koriste vodni resursi, unapređuje se sakupljanje i obrada  otpadnih  voda,  te  se  samim  tim  pridonosi  održivom  gospodarenju vodama i očuvanju okoliša. 

  

 

Page 122: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

121

    

    

Cilj projekta:  Izrada aplikacijskog obrasca za potencijalno sufinanciranje iz EU fondova. 

Rezultati projekta:  

• Studija  izvodljivosti  i  prijavni  obrazac,  procjena  utjecaja  na  okoliš,  istražni radovi,  geodetski  projekt,  elaborat  prava  služnosti/nepotpunog  izvlaštenja, idejni projekt, glavni projekt, izrada dokumentacije za nadmetanje, promidžba i vidljivost 

• Povećanjem  sustava  javne  odvodnje  povećava  se  stupanj  priključenosti stanovništva, racionalnije se koriste vodni resursi, unapređuje se sakupljanje i obrada  otpadnih  voda,  te  se  samim  tim  pridonosi  održivom  gospodarenju vodama i očuvanju okoliša. 

  

 

Page 123: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

122

    

    

OSTALI EUROPSKI I MEĐUNARODNI IZVORI FINANCIRANJA  

Osim  programa  u  okviru  Europskih  strukturnih  i  investicijskih  fondova  na raspolaganju su nam i razni drugi europski i međunarodni izvori financiranja.  

Programi  Zajednice  predstavljaju  integrirani  niz  aktivnosti  koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama Europske unije. Programi Zajednice su, temeljem posebne stavke u Općem proračunu EU, u pravilu namijenjeni državama članicama  Europske  unije,  ali  neki  od  njih  otvoreni  su  i  državama  koje  se  nalaze  u procesu  približavanja  Uniji.  Svrha  ovih  programa  je  dati  potporu  unutarnjim politikama Europske unije, odnosno omogućiti  institucijama u zemljama članicama da financiraju svoje projekte za ostvarivanje ciljeva EU politika.  

Programi  Europske  komisije  pružaju  izravne  financijske  doprinose  u  obliku donacija za podršku projektima ili organizacijama koje zagovaraju interese Europske unije ili doprinose implementaciji programa ili politika Europske unije.  

Razni međunarodni izvori financiranja, kao što su donacije vlada pojedinih država, donacije  Svjetske  banke  i  sl.,  također  su  jedan  od  mehanizama  za  povlačenje financijskih  sredstava,  a  koje  Vukovarsko‐srijemska  županija  također  nastoji  u  što većoj mjeri koristiti. 

 

 

 

   

    

    

SEENET II www.see‐net.org 

Program talijanske Vlade  ­ Translokalna mreža za suradnju između Italije i Jugoistočne Europe  

 

 

 

Nositelj:  Regija Toscana Partneri:  Hrvatska (Vukovarsko‐srijemska županija, Osječko‐

baranjska županija), Bosna i Hercegovina (Tuzlanski kanton), Albanija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija (AP Vojvodina) 

Program:  Program talijanske Vlade  ­ Translokalna mreža za suradnju između Italije i Jugoistočne Europe 

Iznos proračuna projekta:  9.000.000,00 eura Iznos europske potpore:  400.000,00 eura za Vukovarsko‐srijemsku županiju  

 

   

Page 124: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

123

    

    

SEENET II www.see‐net.org 

Program talijanske Vlade  ­ Translokalna mreža za suradnju između Italije i Jugoistočne Europe  

 

 

 

Nositelj:  Regija Toscana Partneri:  Hrvatska (Vukovarsko‐srijemska županija, Osječko‐

baranjska županija), Bosna i Hercegovina (Tuzlanski kanton), Albanija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija (AP Vojvodina) 

Program:  Program talijanske Vlade  ­ Translokalna mreža za suradnju između Italije i Jugoistočne Europe 

Iznos proračuna projekta:  9.000.000,00 eura Iznos europske potpore:  400.000,00 eura za Vukovarsko‐srijemsku županiju  

 

   

Page 125: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

124

    

    

Cilj projekta:   Unaprijediti dijalog među državama, institucijama i lokalnim zajednicama Jugoistočne Europe u cilju efikasnog  lokalnog razvoja područja, pristup gospodarskim resursima Europske  unije,  matične  države  i  međunarodnim  fondovima  te  usvajanje  i  razvoj inovativnih programa i usluga za lokalni razvoj. 

Rezultati projekta:  

• Izrađene analize drvnog sektora i sektora ljekovitog bilja • Definirane  preporuke  za  razvoj  navedenih  sektora  kroz  uvođenje  nove 

tehnologije • Odrađene  edukacije  o  primjeni  novih  tehnologija  i  inovacija  u  proizvodnom 

procesu 

Ivan Rimac, projekt manager:  Vukovarsko‐srijemska  županija  je  zajedno  s  Osječko‐baranjskom  županijom,  AP Vojvodinom i Tuzlanskim kantonom provodila projekt Seenet  II u  kojem je naglasak bio  na  razvoju  drvne  industrije  i  proizvodnje  ljekovitog  bilja  pomoću  potpore talijanskih  partnera  domaćim  proizvođačima.  Projektom  je  financiran  dio dokumentacije  za  budući  drvno‐tehnološki  centar  te  je  organiziran  čitav  niz kvalitetnih edukacija za naše poduzetnike iz drvnog sektora, sektora ljekovitog bilja i poljoprivrede.  Ovaj  projekt  svakako  je  doprinio  boljoj  suradnji  s  talijanskim partnerima, budući  je to  jedan od glavnih ciljeva – umrežavanje svih dionika razvoja Jugoistočne Europe.  

 

 

    

    

Razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za lokalnu zajednicu 

Renewable Energy Development for Emerging Energy Municipalities 

 

Program flamanske Vlade  ­ Cooperation programme between Flanders and Central and Eastern Europe  

 

Nositelj:  Geel Regional Energy Efficiency Network institute (GREEN) Belgija 

Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija, Varaždinska županija, Sisačko‐moslavačka županija, Međimurska županija (REDEA), Zagrebačka županija (ZACORDA) 

Program:  Program flamanske Vlade ‐ Cooperation programme between Flanders and Central and Eastern Europe 

Iznos proračuna projekta:  163.000,00 eura Iznos europske potpore:  138.550,00 eura 

 

   

Page 126: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

125

    

    

Razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za lokalnu zajednicu 

Renewable Energy Development for Emerging Energy Municipalities 

 

Program flamanske Vlade  ­ Cooperation programme between Flanders and Central and Eastern Europe  

 

Nositelj:  Geel Regional Energy Efficiency Network institute (GREEN) Belgija 

Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija, Varaždinska županija, Sisačko‐moslavačka županija, Međimurska županija (REDEA), Zagrebačka županija (ZACORDA) 

Program:  Program flamanske Vlade ‐ Cooperation programme between Flanders and Central and Eastern Europe 

Iznos proračuna projekta:  163.000,00 eura Iznos europske potpore:  138.550,00 eura 

 

   

Page 127: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

126

    

    

Cilj projekta:  Povećanje  konkurentnosti  Hrvatske  i  Flandrije  u  proizvodnji  energije  iz  obnovljivih izvora  uz  poboljšanje  zaštite  okoliša  i  unaprjeđenje  poljoprivredno‐industrijske proizvodnje.  Rezultati projekta:  

• Napravljena procjena investicijskog potencijala za proizvodnju energije iz bio plina 

• Preneseno znanje i iskustvo u ovom sektoru • Provedena diseminacija rezultata projekta i umrežavanje dionika 

 Goran Koprivnjak, projekt koordinator:  Projektom se nastojalo prenijeti na partnere iz Hrvatske pozitivno iskustvo poslovnih subjekata  iz  Flamanske  regije  u  gospodarenju  obnovljivim  izvorima  energije  i očuvanju  okoliša  korištenjem  tehnologije  napredne  poljoprivredne  proizvodnje. Također,  tehnička pomoć u okviru ovog projekta podrazumijevala  je stručnu pomoć zainteresiranim  gospodarskim  subjektima  iz  Hrvatske  u  realizaciji  investicija  u tehnologije  za  proizvodnju  termalne  i  električne  energije  iz  gnoja  peradi,  svinja  i goveda u pet hrvatskih županija. 

 

 

 

 

    

    

READY ­ Poduzetničke aktivnosti za mlade u nepovoljnom položaju iz ruralnih područja READY ­ Rural Entrepreneurial Activity for 

Disadvantaged Youth  

Europska komisija DG Enterprise and Industry CIP ­  Competitiveness and Innovation Framework Programme  

  

Nositelj:  Carlow County Development Partnership(Irska) Partneri:  Ured za međunarodnu suradnju TINTL (Hrvatska) 

Centro para el Desarrollo del Valle del Ese‐Entrebacos (Španjolska), Technologiezebtrum Salzkammergut‐Bezirk Vocklabruck GmbH(Austrija), Technologie‐und Grunderzentrum Flaming GmbH (Njemačka), Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West (Belgija), Action renewables Limited (Velika Britanija) 

Program:  Europska komisija DG Enterprise and Industry CIP ‐ Competitiveness and Innovation Framework Programme 

Iznos proračuna projekta:  597.099,32 eura Iznos europske potpore:  298.549,55 eura  

 

Page 128: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

127

    

    

READY ­ Poduzetničke aktivnosti za mlade u nepovoljnom položaju iz ruralnih područja READY ­ Rural Entrepreneurial Activity for 

Disadvantaged Youth  

Europska komisija DG Enterprise and Industry CIP ­  Competitiveness and Innovation Framework Programme  

  

Nositelj:  Carlow County Development Partnership(Irska) Partneri:  Ured za međunarodnu suradnju TINTL (Hrvatska) 

Centro para el Desarrollo del Valle del Ese‐Entrebacos (Španjolska), Technologiezebtrum Salzkammergut‐Bezirk Vocklabruck GmbH(Austrija), Technologie‐und Grunderzentrum Flaming GmbH (Njemačka), Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West (Belgija), Action renewables Limited (Velika Britanija) 

Program:  Europska komisija DG Enterprise and Industry CIP ‐ Competitiveness and Innovation Framework Programme 

Iznos proračuna projekta:  597.099,32 eura Iznos europske potpore:  298.549,55 eura  

 

Page 129: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

128

    

    

Cilj projekta:  Pomoć mladima u ruralnim područjima kroz samozapošljavanje u poduzetništvu. 

Rezultati projekta:  

• Educirano 20 mladih osoba u području izrade poslovnih planova • Provedena 4 studijska putovanja prikaza primjera dobre prakse  • Razvijene inovativne metode za stimuliranje poduzetništva 

 Mladen Markešić, projekt manager:  Partneri na projektu uspjeli su u nastojanju motiviranja mladih u ruralnim područjima na  bavljenje  poduzetništvom.  Zajedničkim  radom  unaprijeđeno  je  znanje  i  vještine lokalnih mladih ljudi u nepovoljnom položaju. 

 

 

 

 

 

 

    

    

Danube­INCO.NET ­ Unaprjeđenje istraživanja i inovacija u podunavskoj regiji 

Danube­INCO.NET ­ Advancing Research and Innovation in the Danube Region 

www.danube‐inco.net  

Program Zajednice FP 7 ­ sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj  

  Nositelj:  Zentrum fuer Soziale Inovation (Austrija) Partneri:  Eko ‐ sustav d.o.o. (Hrvatska), Ministarstvo civilnih 

poslova (Bosna i Hercegovina), University Ruse (Bugarska), Bundesministerium fuer Bildung und Forschung bmbf, Deutsches Zentrum fuer Luft‐ und Raumfahrt (Njemačka), RCISD (Mađarska), National Academy of Sciences (Moldova), Ministry for National Education (Rumunjska), Univerzitet Novi Sad i Institut Mihajlo Pupin (Srbija), Bratislava Innovation Center (Slovačka), Ministry for Education, Science and Sports (Slovenija), National Academy of Sciences, IMPEER (Ukrajina), Joint Research Centre IPTS (Španjolska), Central European Initiative (Italija) 

Program:  Program Zajednice FP 7 ‐ sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj 

Iznos proračuna projekta:  2.272.087,33 eura Iznos europske potpore:  1.996.465,00 eura 

    

Page 130: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

129

    

    

Danube­INCO.NET ­ Unaprjeđenje istraživanja i inovacija u podunavskoj regiji 

Danube­INCO.NET ­ Advancing Research and Innovation in the Danube Region 

www.danube‐inco.net  

Program Zajednice FP 7 ­ sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj  

  Nositelj:  Zentrum fuer Soziale Inovation (Austrija) Partneri:  Eko ‐ sustav d.o.o. (Hrvatska), Ministarstvo civilnih 

poslova (Bosna i Hercegovina), University Ruse (Bugarska), Bundesministerium fuer Bildung und Forschung bmbf, Deutsches Zentrum fuer Luft‐ und Raumfahrt (Njemačka), RCISD (Mađarska), National Academy of Sciences (Moldova), Ministry for National Education (Rumunjska), Univerzitet Novi Sad i Institut Mihajlo Pupin (Srbija), Bratislava Innovation Center (Slovačka), Ministry for Education, Science and Sports (Slovenija), National Academy of Sciences, IMPEER (Ukrajina), Joint Research Centre IPTS (Španjolska), Central European Initiative (Italija) 

Program:  Program Zajednice FP 7 ‐ sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj 

Iznos proračuna projekta:  2.272.087,33 eura Iznos europske potpore:  1.996.465,00 eura 

    

Page 131: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

130

    

    

Cilj projekta:  EU  Strategija  za  podunavsku  regiju  želi  postići  sinergiju  i  koordinaciju  između postojećih politika i inicijativa u podunavskoj regiji – uključujući također istraživanje i inovacije,  projekte  i  programe.  Suradnja  u  ovim  poljima  igra  važnu  ulogu  u  većini prioritetnih  područja  identificiranih  u  regiji  i  razvoju  Društva  znanja  i  podršci konkurentnosti poduzeća i predstavlja važne ciljeve. Projektom se nastoji osigurati da događaji,  publikacije,  prijedlozi  i  smjernice  suradnje  na  istraživanju  i  inovacijama u podunavskoj regiji dosegnu što širi auditorij koji  je zainteresiran i uključen u makro regionalni razvoj podunavske regije.  Rezultati projekta:  

• Podrška  otvaranju  novih  DTC  centara  za  transfer  tehnologija  u  podunavskoj regiji u postojećim sveučilištima/institucijama 

• Promovirana suradnja u cilju stvaranja mostova između razvoja i inovacija • Poboljšanje odnosa između najvažnijih socijalnih odnosa u regiji • Poboljšanje pristupa znanjima, stručnjacima i tržištu regije  • Promocija  transfera  tehnologija  i  projekata  inovacija  koristeći  konkretne 

projekte • Poboljšanje konkurentnosti i uzajamna razmjena znanja • Određivanje mehanizama za financiranje podunavske regije 

 

Mihajlo Nagy, projekt asistent:  EKO‐SUSTAV d.o.o.  želi ostvariti  još  intenzivniju suradnju u razvoju zajedničke  ideje transfer  Centara  za  transfer  tehnologija  u  podunavskoj  regiji.  Nadalje,  cilj  nam  je sudjelovanje  u  strategiji  razvoja  mreže  stručnog  transfera  tehnologija  i  stvaranje klastera  EE/OIE.  Projektom  su  pokrenute  aktivnosti  vezane  za  dijalog  o  politici, analizi istraživanja i inovacija, podršci inicijativama i bavljenju socijalnim izazovima.    

 

    

    

ARCH­Vukovar­Nasljeđe kao sredstvo razvitka ARCH­Vukovar­Heritage as a mean of development www.hr.undp.org/content/croatia/hr/home/ourwork/democraticgovernance/succ

essstories/WorkersHall.html 

 Europska komisija ­ IPA centralized programmes ­ preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for 2009  

 

 

 

 

 

Nositelj:  Grad Vukovar Partneri:  Europska komisija, UNDP, Vlada Republike Hrvatske, 

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, Ministarstvo kulture, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog  gospodarstva,  Razvojna  agencija  Vukovar VURA d.o.o. 

Program:  IPA  centralized  programmes  ‐  preserving  and restoring  cultural  heritage  in  conflict  areas  in  the Western Balkans for 2009 

Iznos proračuna projekta:  1.640.000 eura Iznos europske potpore:  1.000.000 eura 

 

     

Page 132: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

131

    

    

ARCH­Vukovar­Nasljeđe kao sredstvo razvitka ARCH­Vukovar­Heritage as a mean of development www.hr.undp.org/content/croatia/hr/home/ourwork/democraticgovernance/succ

essstories/WorkersHall.html 

 Europska komisija ­ IPA centralized programmes ­ preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for 2009  

 

 

 

 

 

Nositelj:  Grad Vukovar Partneri:  Europska komisija, UNDP, Vlada Republike Hrvatske, 

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, Ministarstvo kulture, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog  gospodarstva,  Razvojna  agencija  Vukovar VURA d.o.o. 

Program:  IPA  centralized  programmes  ‐  preserving  and restoring  cultural  heritage  in  conflict  areas  in  the Western Balkans for 2009 

Iznos proračuna projekta:  1.640.000 eura Iznos europske potpore:  1.000.000 eura 

 

     

Page 133: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

132

    

    

Cilj projekta:  

Promicanje  gospodarskog  i  društvenog  razvoja  Vukovara  te  poticanje međuetničkog  pomirenja  kroz  obnovu  najsimboličnijeg  sekularnog spomenika urbanog i povijesnog centra ‐ Radničkog doma. 

Obnoviti  vanjski  izgled  Radničkog  doma  čime  se  pridonosi  obnovi  gradske materijalne i nematerijalne kulturne baštine 

Promicati međukulturni i međuetnički dijalog  Povećati  privlačnost  grada  turistima  zajedno  s  poboljšanjem  potencijala područja radi ukupnog gospodarskog razvoja 

 Rezultati projekta:  Obnova  pročelja  Radničkog  doma  u  Vukovaru,  reprezentativnog  povijesnog spomenika A kategorije. 

 

Ljiljana Blažević, projekt manager:  Obnova pročelja Radničkog doma u Vukovaru financirana je kroz program Europske komisije, dok je sufinanciranje osigurano sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Radnički dom, iako neobnovljenog interijera, mjesto je brojnih kulturnih i gospodarskih događanja,  a obnovom  interijera  zgradi  se namjerava  vratiti  izvorna funkcija središnje točke javnog života Vukovara. Planirani su brojni sadržaji javne i komercijalne  namjene  (kavana,  prostor  za  javno  djelovanje  gospodarskih, društvenih i kulturnih inicijativa, komercijalni prostori). Druga faza projekta sastoji se od obnove interijera i stavljanja objekta u  javnu i komercijalnu funkciju. Faza je trenutno u projektiranju, a predviđeni trošak radova iznosi 2,7 milijuna eura.   

 

    

    

Europe Direct Vinkovci www.vinkovci‐edic.eu 

Europska komisija ­ DG Communication ­ Mreža informacijskih centara Europe Direct 

 

 

Nositelj:  Tehnološki park Vinkovci d.o.o. Partneri:  Grad Vinkovci Program:  Europska komisija ‐ DG Communication ‐ Mreža 

informacijskih centara Europe Direct Iznos proračuna projekta:  470.000,00 kuna  Iznos europske potpore:  423.000,00 kuna 

 

  

Page 134: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

133

    

    

Europe Direct Vinkovci www.vinkovci‐edic.eu 

Europska komisija ­ DG Communication ­ Mreža informacijskih centara Europe Direct 

 

 

Nositelj:  Tehnološki park Vinkovci d.o.o. Partneri:  Grad Vinkovci Program:  Europska komisija ‐ DG Communication ‐ Mreža 

informacijskih centara Europe Direct Iznos proračuna projekta:  470.000,00 kuna  Iznos europske potpore:  423.000,00 kuna 

 

  

Page 135: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

134

    

    

Ciljevi projekta:  

Informiranje  europskih  građana  i  promicanje  građanskog  sudjelovanja  na lokalnoj i regionalnoj razini 

Učiniti  informacije  lako  dostupnima  za  građane  i  dati  im  priliku  da  izraze  i razmijene  stajališta  o  svim područjima  djelovanja  Europske  unije,  a  posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi 

Rezultat projekta:  

• Otvoren  informacijski  centar  Europske  unije  u  Vinkovcima  u  kojem  građani mogu  u  svakom  trenutku  dobiti  informacije  o  Europskoj  uniji  i  njihovim pravima kao građanima Europske unije 

 Ivana Breščaković, projekt manager:  Europska  komisija  podupire  mrežu  pružatelja  informacija  u  Europi,  uključujući informacijske centre Europe Direct (EDIC) koji zainteresiranima pružaju informacije, savjete,  pomoć u promicanju dijaloga i svijesti o politikama Europske unije.    

 

 

 

 

 

    

    

DEAR STUDENT – Ojačan i održiv razvoj u obrazovnim centrima i mrežama lokalnih 

dionika kroz DEAR pristup DEAR STUDENT – Strengtened and sUstainable 

Development in Educative centers and Network of local sTakeholders through DEAR 

http://dearstudent.eu/ 

Program Europske komisije Non­state actors and local authorities in development  

 

Nositelj:  Asociacion fondo Andaluz de municipios para la solidaridad internacional (FAMSI) 

Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija (Hrvatska), HILS (Hrvatska), FELCOS (Italija), FPMCI (Italija), ACRA (Italija), AMR (Rumunjska), APEL (Rumunjska), CARITAS (Rumunjska), Vratza municipalities (Bugarska), Dimitrovgrad municipalities (Bugarska), PAIDEIA, Sao Bras de Alportel municipality (Portugal), IN LOCO (Portugal).  

Program:  Program Europske komisije ‐ Non‐state actors and local authorities in development 

Iznos proračuna projekta:  982.273,80 eura Iznos europske potpore:  736.705,35 eura 

Page 136: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

135

    

    

DEAR STUDENT – Ojačan i održiv razvoj u obrazovnim centrima i mrežama lokalnih 

dionika kroz DEAR pristup DEAR STUDENT – Strengtened and sUstainable 

Development in Educative centers and Network of local sTakeholders through DEAR 

http://dearstudent.eu/ 

Program Europske komisije Non­state actors and local authorities in development  

 

Nositelj:  Asociacion fondo Andaluz de municipios para la solidaridad internacional (FAMSI) 

Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija (Hrvatska), HILS (Hrvatska), FELCOS (Italija), FPMCI (Italija), ACRA (Italija), AMR (Rumunjska), APEL (Rumunjska), CARITAS (Rumunjska), Vratza municipalities (Bugarska), Dimitrovgrad municipalities (Bugarska), PAIDEIA, Sao Bras de Alportel municipality (Portugal), IN LOCO (Portugal).  

Program:  Program Europske komisije ‐ Non‐state actors and local authorities in development 

Iznos proračuna projekta:  982.273,80 eura Iznos europske potpore:  736.705,35 eura 

Page 137: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

136

    

    

Cilj projekta:  Osnaživanje lokalnih vlasti za njihovu ulogu u procesima održivog razvoja i postizanje aktivnog sudjelovanja građana kroz poticanje provedbe DEAR pristupa (eng. D‐razvoj, E‐ obrazovanje, AR – podizanje svijesti) u osnovnim i srednjim školama kao i u javnim politikama. 

Rezultati projekta:  

• Kreiran  zajednički  lokalni  program  za  razvoj  obrazovanja  i  podizanja svijesti između jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija 

• Implementiran  interdisciplinarni  tečaj  na  temu  pitanja  održivog  razvoja kroz trening nastavnog osoblja 

• Uključeni  učenici  osnovnih  i  srednjih  škola  u  promociju  aktivnog građanstva te u širenje važnosti obrazovanja kroz održivi razvoj 

• Potaknuta  uloga  između  jedinica  lokalne  samouprave  i  nevladinih organizacija  za  daljnje  poticanje  provedbe  DEAR  pristupa  u  formalnom obrazovanju  i  promicanju  promjena  u  javnim  politikama  vezanim  uz Milenijske ciljeve razvoja na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini 

 Gabrijela Žalac, projekt manager:  Projekt pridonosi osnaživanju uloge lokalnih vlasti, u suradnji s lokalnim nevladinim organizacijama,  na  promicanju  politike  održivog  razvoja.  Promovirana  je  suradnja između raznih dionika na promicanju aktivne borbe protiv siromaštva, nejednakosti te  socijalne  i  ekonomske  isključenosti.  Projekt  je  stvorio  konsenzus  među  raznim dionicima  u  obrazovanju,  kako  bi  djeca  u  sklopu  formalnog  obrazovanja  stekla osnovna znanja o održivom razvoju. 

 

 

 

    

    

Recall ­ Zajedno protiv klizišta Recall ­ Resilient European Communities Against 

Local Landslides www.recallproject.eu 

Europska komisija DG ECHO ­ Program Civilne zaštite  

 

 

Nositelj:  Pokrajina Vicenza  Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija, Geološki institut 

Slovenije, Regija Zapadne Makedonije, Sveučilište u Debrecenu 

Program:  Europska komisija DG ECHO ‐ Program Civilne zaštite  

Iznos proračuna projekta:  503.821,00 eura Iznos europske potpore:  377.866,00 eura  

 

Page 138: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

137

    

    

Recall ­ Zajedno protiv klizišta Recall ­ Resilient European Communities Against 

Local Landslides www.recallproject.eu 

Europska komisija DG ECHO ­ Program Civilne zaštite  

 

 

Nositelj:  Pokrajina Vicenza  Partneri:  Vukovarsko‐srijemska županija, Geološki institut 

Slovenije, Regija Zapadne Makedonije, Sveučilište u Debrecenu 

Program:  Europska komisija DG ECHO ‐ Program Civilne zaštite  

Iznos proračuna projekta:  503.821,00 eura Iznos europske potpore:  377.866,00 eura  

 

Page 139: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

138

    

    

Cilj projekta:  Glavni  cilj projekta  je  razvoj učinkovite  i djelotvorne metodologije  za analizu  rizika, teritorijalnog praćenja, prikupljanje podataka, analizu troškova za preventivne mjere kao  i  najbolju  raspodjelu  proračuna  na  lokalnoj  razini  u  javnim  teritorijalnim entitetima. 

RECALL je strukturiran u 4 jednostavna zadatka: 

Detaljna  analiza  stanja  tehnike  pojačanog  mjerenja,  stanje  održavanja, prioriteti  ulaganja  u  4  europska  pilot  područja  (Italija,  Hrvatska,  Grčka, Slovenija) koja predstavljaju visok stupanj rizika od klizišta 

Specifični  trening  razvijen  za  lokalne  vlasti  civilne  zaštite  i  odabrane  grupe građana, kako bi se stvorila  i utvrdila najmanje 4 suradnička tima na lokalnoj razini za periodično praćenje stanja tehnike mjerenja prevencije klizišta 

Izvođenje manjih strukturnih intervencije u odabranim pilot područjima  Razvoj  2  specifična  e‐alata:  jedan  koji  omogućuje  suradničkim  timovima komunikaciju  s  lokalnim vlastima  kroz  zajednički  rječnik,  format  i  protokol  i jedan koji unaprijed navodi lokalne vlasti u raspodjeli i planiranju proračuna te za procjenu ispravnih prioriteta u investicijama 

Rezultati projekta:  

• Povećana  sposobnost  teritorijalnih  entiteta  u  upravljanju  raspoloživim resursima ‐ financijskim i ljudskim 

• Povećana  sposobnost  teritorijalnih  entiteta  u  procjeni  razine  preventivnih mjera „razina prioriteta“ 

• Povećana  razina  uključenosti  lokalnih  zajednica  u  mjere  prevencije  rizika  i strategije 

• Povećana  sposobnost  lokalne  zajednice  da  razvije  prilagođene  strategije  s obzirom na klimatske promjene 

• Povećana  integracija  prevencije  od  katastrofa  u  gospodarskim  i  financijskim odlukama i strategijama 

• Povećana  razina  znanja  u  mjerama  prevencije  od  klizišta  na  međunarodnoj razini 

 

 

    

    

Agencija za razvoj Vukovarsko­srijemske županije Hrast d.o.o. 

 

   

    Godina osnutka:  2007. Adresa:  Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci Telefon:  032/339‐993 Fax:  032/339‐997 E­mail:  ar‐hrast@ar‐hrast.hr Web:  www.ar‐hrast.hr Kontakt osoba:  Ivan Rimac, direktor 

 

 

 

 

Page 140: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

139

    

    

Agencija za razvoj Vukovarsko­srijemske županije Hrast d.o.o. 

 

   

    Godina osnutka:  2007. Adresa:  Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci Telefon:  032/339‐993 Fax:  032/339‐997 E­mail:  ar‐hrast@ar‐hrast.hr Web:  www.ar‐hrast.hr Kontakt osoba:  Ivan Rimac, direktor 

 

 

 

 

Page 141: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

140

    

    

Razvojna agencija Vukovar VURA d.o.o.  

 

  

  

  

 

Godina osnutka:  2008. Adresa:  Kudeljarska 10, 32000 Vukovar Telefon:  032/441‐004 Fax:  032/441‐014  E­mail:  [email protected] Web:  www.vura.hr Kontakt osoba:  Davor Foriš, direktor 

 

 

 

 

    

    

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. 

 

  

 

   

 

Godina osnutka:  2013. Adresa:  Vatrogasna 5, 32100 Vinkovci Telefon:  032/334‐813 Fax:  ‐ E­mail:  [email protected] Web:  www.viavinkovci.hr Kontakt osoba:  Mirta Štrk, direktorica  

 

 

Page 142: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

141

    

    

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. 

 

  

 

   

 

Godina osnutka:  2013. Adresa:  Vatrogasna 5, 32100 Vinkovci Telefon:  032/334‐813 Fax:  ‐ E­mail:  [email protected] Web:  www.viavinkovci.hr Kontakt osoba:  Mirta Štrk, direktorica  

 

 

Page 143: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

142

    

    

Otočka razvojna agencija ORA  

  

 

   Godina osnutka:  2014. Adresa:  Trg kralja Tomislava 6/a,32252 Otok Telefon:  032/396‐932 Fax:  032/396‐932 E­mail:  [email protected] Web:  www.oraotok.hr Kontakt osoba:  Marija Čolaković, ravnateljica  

 

 

    

    

Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA d.o.o. Drenovci 

  

   

 Godina osnutka:  2012. Adresa:  Vladimira Nazora 8, 32257 Drenovci Telefon:  099/301‐7010 Fax:  032/830‐477 E­mail:  info@lar‐v.com Web:  www.lar‐v.com Kontakt osoba:  Ana Cvitković‐Komesarović, direktorica  

 

 

Page 144: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

143

    

    

Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA d.o.o. Drenovci 

  

   

 Godina osnutka:  2012. Adresa:  Vladimira Nazora 8, 32257 Drenovci Telefon:  099/301‐7010 Fax:  032/830‐477 E­mail:  info@lar‐v.com Web:  www.lar‐v.com Kontakt osoba:  Ana Cvitković‐Komesarović, direktorica  

 

 

Page 145: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

144

    

    

Ured za međunarodnu suradnju i ruralni razvoj općina Tovarnik, Tompojevci, Lovas, Stari 

Jankovci i Grada Iloka   

  

     

Godina osnutka:  2005. Adresa:  Trg dr. Franje Tuđmana bb, 32249 Tovarnik Telefon:  032/524‐944 Fax:  032/524‐945 E­mail:  [email protected] Web:  www.srijem.info Kontakt osoba:  Mladen Markešić, voditelj Ureda 

   

 

 

    

    

Projekt centar Negoslavci  

 

 

   

 

Godina osnutka:  2014. Adresa:  Braće Nerandžića 2, 32239 Negoslavci Telefon:  032/517‐252 Fax:  ‐ E­mail:  [email protected] Web:  ‐ Kontakt osobe:  Siniša Tripunović i Goran Lukić, stručni 

suradnici  

 

 

 

Page 146: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

145

    

    

Projekt centar Negoslavci  

 

 

   

 

Godina osnutka:  2014. Adresa:  Braće Nerandžića 2, 32239 Negoslavci Telefon:  032/517‐252 Fax:  ‐ E­mail:  [email protected] Web:  ‐ Kontakt osobe:  Siniša Tripunović i Goran Lukić, stručni 

suradnici  

 

 

 

Page 147: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

146

    

    

LAG Srijem  

    

Godina osnutka:  2010. Adresa:  Gospodarska ulica bb, 32237 Lovas Telefon:  032/525‐073 Fax:  ‐ E­mail:  [email protected] Web:  www.srijem.info Kontakt osoba:  Tomislav Panenić, predsjednik 

   

 

 

    

    

LAG Bosutski niz   

     

 Godina osnutka:  2011. Adresa:  Trg Kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci Telefon:  099/347‐7764 Fax:  ‐ E­mail:  [email protected] Web:  www.lag‐bosutskiniz.hr Kontakt osoba:  Mario Došen, voditelj LAG‐a  

 

 

Page 148: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

147

    

    

LAG Bosutski niz   

     

 Godina osnutka:  2011. Adresa:  Trg Kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci Telefon:  099/347‐7764 Fax:  ‐ E­mail:  [email protected] Web:  www.lag‐bosutskiniz.hr Kontakt osoba:  Mario Došen, voditelj LAG‐a  

 

 

Page 149: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

148

    

    

LAG Šumanovci  

     

Godina osnutka:  2012. Adresa:  Vladimira Nazora 8, 32257 Drenovci Telefon:  032/862‐837 Fax:  ‐ E­mail:  [email protected] Web:  www.lag‐sumanovci.hr Kontakt osoba:  Verica Mušić, predsjednica 

  

 

 

    

    

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara  

 

 

 

   

 

Godina osnutka:  2002. Adresa:  J.J Strossmayera 14a, 32000 Vukovar Telefon:  032/450‐400 Fax:  032/450‐401 E­mail:  forgv@fond‐vukovar.hr Web:  www.fond‐vukovar.hr Kontakt osoba:  Ljiljana Blažević, predsjednica 

 

 

 

 

Page 150: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

149

    

    

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara  

 

 

 

   

 

Godina osnutka:  2002. Adresa:  J.J Strossmayera 14a, 32000 Vukovar Telefon:  032/450‐400 Fax:  032/450‐401 E­mail:  forgv@fond‐vukovar.hr Web:  www.fond‐vukovar.hr Kontakt osoba:  Ljiljana Blažević, predsjednica 

 

 

 

 

Page 151: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije

150

    

    

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Vukovar 

  

     

Godina osnutka:  22.12.1993. Adresa:  Zmajeva 1, 32000 Vukovar Telefon:  032/441‐155 Fax:  032 /441‐463 E­mail:  [email protected] Web:  www.hgk.hr/category/zk/vukovar Kontakt osoba:  Vinka Ivanković, predsjednica 

   

 

 

 

Page 152: Katalog EU projekata Vukovarsko - srijemske županije