Kapittel 7: Gjeldsgrad og verdi i perfekte kapitalmarkeder

  • View
    64

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kapittel 7: Gjeldsgrad og verdi i perfekte kapitalmarkeder. Kapittel 7: Oversikt 1. Oppsplitting av kontantstrmmen 2. Arbitrasje og likevektsverdier 3. Verdiberegninger 4. Utvidelser. 1. Alternative oppsplittinger av selskapets kontantstrm. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

PowerPoint-presentasjon

1Kapittel 7: Gjeldsgrad og verdi i perfekte kapitalmarkeder

Kapittel 7: Oversikt

1. Oppsplitting av kontantstrmmen2. Arbitrasje og likevektsverdier3. Verdiberegninger4. Utvidelser1. Alternative oppsplittinger av selskapets kontantstrmKan vi skape verdier p balansens hyreside?M&M uten skatt: Nei!Kontantstrmmen er uavhengig av finansieringsformenKan da selskapsverdien endres nr gjeldsgraden endres?

4A/S Vask U100% EK: VU = EU = 1.000Rente + utbytte = 0 + OFREksempel: Selskapene A/S Vask U og A/S Mopp M har nyaktig samme inntjeningspotensial. Vask U er finansiert 100% med EK, mens Mopp M har 500 i gjeld til 6% rente. Begge selskapene utbetaler hele overskuddetA/S Mopp M50% gjeldGM = 500 r = 6%VM = 900Renter = 0,06 .500 = 30Utbytte = OFR 30Renter + Utbytte = 30 + OFR 30 = OFR

Mopp M er for billig!Arbitrasje:Vi eier 10% av Vask:Utbytte = 0,1 . OFRSelger aksjene og kjper 10% av bde gjeld og EK i Mopp:10% av GM:KS:10% av EM:KS:Sum:Sum:Pengemaskin: Samme kontantstrm med mindre investering! VM m bli lik VU!2. Arbitrasje og likevektsverdier

5Fri informasjonsflytAlle kan lne til samme rente for samme risikoIngen transaksjonskostnaderAll gjeld og EK er fritt omsetteligForutsetning: Perfekte kapitalmarkederOFR er evigvarendeGjeldsgraden er konstant over tid

M&M forutsetter ogs:3. Verdiberegninger6M&M-1 :Selskapets verdi med og uten gjeld M&M-1

Hvis kapitalmarkedet er perfekt, vil ikke selskapets verdi endres ved endret kapitalstruktur. Verdien er uavhengig av gjeldsgraden.

3. Verdiberegninger (forts.)8Eksempel M&M-1: Selskap A har et forventet evigvarende rlig overskudd fr renter p 5 mill.. Rentekostnadene er 1 mill. pr. r. Realavkastningskravet for en tilsvarende 100% EK-finansiert bedrift er 5 %.Hva er selskapets verdi?Selskapets verdi med og uten gjeld - M&M-1M&M-1 :

3. Verdiberegninger (forts.)9M&M-2 :M&M-2 viser hvordan egenkapitalkostnaden stiger med kende gjeldsgradKapitalkostnad og gjeldsgrad - M&M-2

3. Verdiberegninger (forts.)10 Eksempel: Et selskap har et forventet rlig overskudd fr skatt p 5 mill, 1% lnerente og rlig rentekostnad p 1 mill. Avkastningskravet p egenkapital for et tilsvarende gjeldfritt selskap er 5 %.Hva blir EK kostnaden ved ulike gjeldsgrader?

OFR = 5 mill.EK avkastningskrav (100% EK) = 5% kU = kT = 5%

G/E = 0kE = 0,05 + (0,05 0,01) . 0 = 0,05G/E = 1kE = 0,05 + (0,05 0,01) . 1 = 0,09G/E = 2kE = 0,05 + (0,05 0,01) . 2 = 0,13G/E = 3kE = 0,05 + (0,05 0,01) . 3 = 0,17Kapitalkostnad og gjeldsgrad - M&M-23. Verdiberegninger (forts.)11Kapitalkostnad og gjeldsgrad - M&M-2 : Eksempel (forts.)

G/E = 0kE = 0,05 + (0,05 0,01) . 0 =G/E = 1kE = 0,05 + (0,05 0,01) . 1 =G/E = 3kE = 0,05 + (0,05 0,01) . 3 =G/E = 2kE = 0,05 + (0,05 0,01) . 2 =3. Verdiberegninger (forts.)124. UtvidelserVed kende gjeld (til lavere rente enn kE) oppveies kapitalkostnadsfordelen ved kG gjennom tilsvarende hyere kE.Totalkapitalkostnaden forblir konstantVerdien av selskapet (og kursen pr. aksje) pvirkes derfor ikkeLnnsomheten av investeringsprosjekter kan beregnes uavhengig av finansieringen (separasjonsprinsippet)M&Ms konklusjoner holder ogs under forutsetningene i KVM13OppsummeringMed perfekte kapitalmarkeder uten skatt er gjeldsgraden irrelevant for totalkapitalkostnaden og dermed ogs for verdien av selskapetVed kt gjeldsgrad nytraliseres effekten av billigere gjeld av tilsvarende dyrere egenkapitalSeparasjonsprinsippet: Prosjektverdien kan beregnes uavhengig av gjeldsgradenM&M-1:

M&M-2:

14Oppgave 1Et selskap forventer et overskudd fr renter og skatt p 500.000 i overskuelig framtid. Gjelden er 2 mill., avkastningskravet for totalkapitalen er 8 %, og gjeldskostnaden er 5 %.Hva er selskapets markedsverdi?Oppgave 2Et selskap uten gjeld har en kapitalkostnad p 6 % og er ikke i skatteposisjon. Selskapet vurderer skifte ut deler av egenkapitalen med gjeld slik at gjeldsandelen blir 2/3. Gjeldskostnaden er 4 %.Beregn selskapets egenkapitalkostnad etter endringen i kapitalstruktur.

15Diagram20.050.050.090.050.130.050.170.05

EK - kostnadTotalkapitalkostnadG/Ekapitalkostnad %Kapitalkostnad og gjeldsgrad

MM2G/E0123Ku0.050.090.130.17Kt0.050.050.050.05

MM2

EK - kostnadTotalkapitalkostnadG/Ekapitalkostnad %Kapitalkostnad og gjeldsgrad

Ark2

Ark3

MBD0003232A.unknown