Click here to load reader

IT Anvendelse i virksomheder 2015 - DK Statistik

 • View
  144

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of IT Anvendelse i virksomheder 2015 - DK Statistik

 • Danmarks StatistikSejrgade 112100 Kbenhavn

  Tlf. 39 17 39 [email protected]

  It-anvendelse i virksomheder 2015

 • It-anvendelse i virksomheder 2015

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2015 Foto omslag: Colourbox Pdf-udgave Kan hentes gratis p www.dst.dk/publ/itvirk ISBN 978-87-501-2195-4 ISSN 2245-9197 Adresser: Danmarks Statistik Sejrgade 11 2100 Kbenhavn Tlf. 39 17 39 17 e-mail: [email protected] www.dst.dk Forfatter: Michael E. Nielsen, [email protected] Specialkonsulent i Danmarks Statistik. Ph.D., cand. merc. int. fra Handelshjskolen i Kbenhavn. Signaturforklaring:

  Gentagelse - Nul 0

  0,0 }

  Mindre end en halv af den anvendte enhed

  Tal kan efter sagens natur ikke forekomme . . Oplysning for usikker til at angives . . . Oplysning foreligger ikke * Forelbige anslede tal

  Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra fr og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige

  / / Databrud i diagrammer i.sk. Ikke ssonkorrigeret sk. Ssonkorrigeret r Reviderede tal

  Som flge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Danmarks Statistik 2015

  Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik.

  Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggrelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl.

  Nr en institution har indget en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

  http://www.dst.dk/publ/itvirkmailto:[email protected]:[email protected]

 • Forord

  Hurtigt internet, mobilt bredbnd og sociale medier er i disse r under hastig udbredelse i dansk erhvervsliv. I 2015 har 85 pct. af de danske virksomheder med mindst ti ansatte mobilt bredbnd en fordobling i forhold til 2010. Samtidigt er andelen af virksomheder, der er aktive p sociale medier, i fortsat stigning, s nsten 60 pct. nu er p. Den rlige undersgelse af it-anvendelse i virksomheder tager ogs temperaturen p en rkke andre omrder beskftigelse og rekruttering af it-specialister, e-handel, brugen af cloud computing og big data analyser samt sprgsml relateret til it-sikkerhed. Undersgelsen It-anvendelse i virksomheder er gennemfrt rligt siden 1998 og omfatter udbredelse og anvendelse af informationsteknologi, herunder it-systemer, netvrk, bredbnd, e-handel, m.m. Undersgelsen er en harmoniseret EU-undersgelse, der er suppleret med sprgsml udviklet i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Centre for Economic and Business Research (Copenhagen Business School). Publikationen er udarbejdet i kontoret Erhvervslivets Udvikling af specialkonsulent Michael E. Nielsen og kontorfuldmgtig Peter Sndergaard Rasmussen. Danmarks Statistik, december 2015

  Jrgen Elmeskov, rigsstatistiker

  Peter Begh Nielsen, kontorchef

 • Indholdsfortegnelse

  Sammenfatning ...................................................................................................... 5

  1. Adgang til internettet .............................................................................................. 7 1.1 Adgangsveje ............................................................................................................. 7 1.2 Hastighed p internetforbindelser.............................................................................. 9 2. Hjemmesider og sociale medier........................................................................... 11 2.1 Virksomhedernes hjemmesider ............................................................................... 11 2.2 Brug af sociale medier ............................................................................................. 12 3. E-salg og elektronisk fakturering ......................................................................... 15 3.1 E-salg ...................................................................................................................... 15 3.2 Web-salg fordelt p kundegrupper .......................................................................... 17 3.3 E-salg til kunder i og uden for Danmark .................................................................. 17 3.4 Elektronisk fakturering ............................................................................................. 19 4. Cloud computing ................................................................................................... 20 4.1 Udbredelse af cloud computing ............................................................................... 20 4.2 Forml og kompleksitet ........................................................................................... 20 5. Datadeling og big data analyse ............................................................................ 23 5.1 Automatiseret informationsdeling internt i virksomheden ........................................ 23 5.2 Elektronisk forsyningskde .................................................................................... 24 5.3 Virksomhedernes brug af big data ........................................................................... 24 6. It-projekter og indfrelse af ny teknologi ............................................................ 28 6.1 Barrierer for it-anvendelse ....................................................................................... 28 6.2 Fordele ved it-projekter ........................................................................................... 28 6.3 Indfrelse af ny teknologi ........................................................................................ 29 7. It-specialister, rekruttering og it-opkvalificering ................................................ 31 7.1 It-specialister ........................................................................................................... 31 7.2 Rekruttering af it-specialister ................................................................................... 32 7.3 It-opkvalificering i virksomheden ............................................................................. 33 8. It-sikkerhed ............................................................................................................ 34 9. It-anvendelsesprofiler ........................................................................................... 37 10. Fakta om undersgelsen ...................................................................................... 39 10.1 Kilder og metode ..................................................................................................... 39 10.2 Mere information ..................................................................................................... 40

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 5

  Sammenfatning

  Denne publikation handler om virksomhedernes it-anvendelse i bred forstand og dkker en rkke forhold og aspekter, som fx udbredelsen af hurtigt internet og mobilt bredbnd, cloud computing og sociale medier samt e-handel. I rets undersgelse er der bl.a. fokus p beskftigelse og rekruttering af it-specialister samt sprgsml relateret til it-sikkerhed og big data analyser. Undersgelsen dkker virksomheder med mindst ti ansatte og viser overordnet set, at hurtigt internet, mobilt bredbnd og brugen af sociale medier fortsat er under hastig udbredelse. I 2015 har 60 pct. af virksomhederne en forbindelse p mindst 30 Mbit/sekund, og 85 pct. har mobilt bredbnd. Ogs andelen, der aktivt bruger sociale medier, er steget betydeligt de seneste r. Det er nu mere end hver anden virksomhed - 56 pct. - der bruger sociale medier. Virksomhederne bruger isr sociale netvrk,, og de bruger dem oftest til markedsfring/PR eller til rekruttering af medarbejdere. 27 pct. af virksomhederne har i lbet af det sidste r haft e-salg, og det samlede e-salg udgr 20 pct. af deres omstning. Strstedelen stammer fra EDI-salg, dvs. ordrer fra virksomhed til virksomhed i srligt aftalte formater, mens en mindre del af e-salget stammer fra web-salg, dvs. ordrer via hjemmesider og web-butikker. 11 pct. af virksomhederne rekrutterede eller forsgte at rekruttere it-specialister i 2014. For mange virksomheder var det imidlertid vanskeligt. Samlet set har 42 pct. af de, der forsgte at rekruttere it-specialister, oplevet vanskeligheder hermed. Det er isr kompetencer relateret til it-systemarkitektur samt kombinationen af it- og forretningsudvikling, det har vret svrt at rekruttere til. I 2015 er der it-specialister ansat i 24 pct. af virksomhederne. En stor del af virksomhederne bruger i dag forskellige former for datadeling. 47 pct. bruger skaldt ERP-software til automatiseret informationsdeling p tvrs af funktioner internt i virksomheden. Denne andel var i 2013 p 33 pct. Mange virksomheder bruger ogs CRM-systemer til at opfange og dele kundeinforma-tioner eller til markedsfringsrettede kundeanalyser. Endelig er nsten hver tredje involveret i en digital forsyningskde i den forstand, at virksomheden deler information digitalt med kunder eller leverandrer, fx om status p leverance af varer eller tjenester. 12 pct. af virksomhederne med mindst ti ansatte anvendte i 2014 big data analyse, udfrt af virksomhedens egne ansatte eller af eksterne leverandrer af analysearbejde. Analyser af big data er mest udbredt inden for branchegruppen information og kommunikation og er af stigende udbredelse med virksomhedsstrrelse. Det er frste gang, at big data indgr i undersgelsen, og da det herudover er et komplekst og svrt definerbart fnomen, skal resultaterne anvendes med forsigtighed. Hver fjerde virksomhed gede sidste r sine investeringer i it-sikkerhed, og 38 pct. har i dag en egentlig it-sikkerhedspolitik, der gennemgs regelmssigt. It-sikkerhedspolitikken i 84 pct. af virksomhederne med en sdan er udarbejdet eller senest revideret inden for de seneste 24 mneder, men i 13 pct. af virksomhederne er der get mere end to r, siden it-sikkerhedspolitikken senest fik et eftersyn. Udover en egentlig sikkerhedspolitik findes der en lang rkke andre foranstaltninger, en virksomhed kan trffe i forhold til it-sikkerhed og det gr de fleste. Grundlggende sikkerhedstiltag og retningslinjer til medarbejderne vedrrende it-sikkerhed er de mest udbredte foranstaltninger.

  Hurtigt internet, mobilt bredbnd og sociale medier

  under fortsat udbredelse

  E-salg udgr en femtedel af omstningen

  En del virksomheder oplever vanskeligheder

  ved rekruttering af it-specialister

  get datadeling bde internt og eksternt

  12 pct. anvendte big data analyse

  get fokus p it-sikkerhed

 • 6 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  Undersgelsen giver detaljeret viden om it-anvendelse i virksomheder inden for forskellige branche- og strrelsesgrupper. Ikke overraskende er andelen af virk-somhederne inden for information og kommunikation, der bruger it, hjere end i andre brancher uanset hvilken form for it, der er tale om. 65 pct. har en internetforbindelse p mindst 100 Mbit/sekund, nsten 60 pct. bruger mindst to typer sociale medier, 71 pct. bruger cloud computing og mere end 80 pct. bruger datadeling og beskftiger it-specialister. 79 pct. har introduceret nye maskiner eller udstyr med it inden for de seneste to r. Strre virksomheder har generelt flere former for it-anvendelse end de mindre. Sledes er det 50 pct. af virksomhederne med mindst 50 ansatte, der har en internetforbindelse p mindst 100 Mbit/sekund, mod 21 pct. af de mindre virksomheder. 32 pct. er aktive p mindst to typer sociale medier, mod 17 pct. af virksomhederne med 10-49 ansatte. Det samme mnster tegner sig for de andre former for it-anvendelse, med strst forskel hvad angr beskftigelsen af it-specialister og brugen af datadeling, og med mindre forskel med hensyn til brugen af cloud computing og introduktionen af nye maskiner eller udstyr med it inden for de seneste to r.

  It mest udbredt i informations- og

  kommunikationsbranchen

  It-anvendelsen er relateret til virksomhedsstrrelsen

  Om undersgelsen Undersgelsen af it-anvendelse i virksomheder baserer sig p besvarelser fra it-ansvarlige i 3.975 private virksomheder med mindst ti ansatte. Undersgelsens resultater refererer til den aktuelle it-anvendelse i januar 2015, umiddelbart inden undersgelsestidspunktet. I enkelte tilflde refereres til it-anvendelse i det seneste kalenderr, dvs. 2014, fx for sprgsml om e-handel og rekruttering. Resultaterne er opregnede til totalniveauet for de undersgte brancher og strrelsesgrupper. Herved er der bl.a. taget hjde for forskelle i antallet af besvarelser fra de enkelte grupper. Se flere oplysninger sidst i publikationen.

  Andre tal om informationssamfundet Statistikken om informationssamfundet omfatter ogs flgende undersgelser:

  It-anvendelse i befolkningen It-udgifter i virksomheder

  Alle undersgelser samt tidligere rs resultater er tilgngelige p www.dst.dk/it. For internationale data se: http://ec.europa.eu/eurostat/web/information-society/overview

  http://www.dst.dk/ithttp://ec.europa.eu/eurostat/web/information-society/overview

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 7

  1. Adgang til internettet

  1.1 Adgangsveje

  S godt som alle danske virksomheder med mindst ti ansatte har internetadgang i 2015. De, der ikke har, anvender typisk slet ikke it. Niveauet har ligget relativt stabilt i en rrkke. Det glder for alle strrelses- og branchegrupper. Mens virksomhedernes internetadgang som sdan nede et mtningspunkt for flere r siden, er der de seneste r sket en betydelig stigning i andelen af virksomheder med mobilt bredbnd, bl.a. i takt med at brbare pcer, tablets og smartphones er blevet stadigt mere udbredte. I 2015 havde 85 pct. af danske virksomheder med mindst ti ansatte mobilt bredbnd. Det er en fordobling i forhold til 2010 og ogs en stigning i forhold til 2014, hvor andelen var p 83 pct. Mobilt bredbnd er her defineret som mobil internetforbindelse via brbar pc, tablet eller mobiltelefon og lignende med minimum 3G. Virksomhedernes adgangsveje til internettet. 2014-2015

  Anm.: Summen af adgangsvejene overstiger 100 pct., da de fleste virksomheder i dag bruger flere adgangsveje. Sprgsml er justeret for at flge udbredelsen af nye typer internetforbindelse.

  Den fortsatte udbredelse af mobilt bredbnd finder sted inden for alle branchegrupper og bde blandt sm og store virksomheder. Strst udbredelse har det mobile bredbnd fet inden for bygge og anlg samt information og kommunikation, hvor det nu er mere end 90 pct., der har mobilt bredbnd. Blandt virksomhederne med mindst 100 ansatte har 95 pct. mobilt bredbnd, og mere end 80 pct. af de mindre virksomheder med 10-19 ansatte bruger nu mobilt bredbnd.

  83

  98

  85

  99

  0 20 40 60 80 100

  Mobil bredbnds-forbindelse

  Adgang via fastinternetforbindelse

  2015 2014

  Pct.

  Nsten alle har internetadgang

  Mobilt bredbnd bliver stadig mere udbredt

  Figur 1

  get udbredelse p tvrs af branche og strrelse

  Adgangsveje til internettet Fast internetforbindelse: Omfatter ADSL o.l., dvs. modem-teknologier baseret p de traditionelle telefonlinjer, men med mulighed for datatransmission med hj hastighed. Omfatter ogs anden fast internetforbindelse som fx kabelmodem, fiber. Mobil bredbndsforbindelse: Via brbar pc, tablet eller mobiltelefon med minimum 3G.

 • 8 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  Virksomheder med mobil bredbndsforbindelse til internettet. 2015

  Der er ogs flere medarbejdere, der i dag fra virksomhedens side forsynes med brbart udstyr med mobil internetadgang, end det var tilfldet for et r siden. I 2015 glder det for 43 pct. af medarbejderne, sammenholdt med 41 pct. i 2014. Det brbare udstyr er fx mobiltelefon, brbar pc eller lignende med mobil internetforbindelse. I faktiske tal er det sledes 349.000 ud af i alt 817.000 medarbejdere, der i 2015 er forsynet med brbart udstyr med mobil internetadgang til arbejdsbrug. Der er tale om en generel tendens p tvrs af stort set alle brancher og virksomhedsstrrelser. Eneste undtagelse er inden for branchegruppen information og kommunikation, hvor niveauet i forvejen var markant hjere end i andre brancher og hvor andelen er stort set undret i forhold til ret fr. Det er interessant, at der inden for bygge og anlg som sammenlignet med andre brancher ellers ligger lavt p en rkke it-anvendelsesparametre er en relativt hj andel af medarbejdere, der er forsynet med brbart udstyr og mobilt internet. Det samme gr sig gldende for de mindre virksomheder med 10-19 ansatte, hvor andelen ogs ligger relativt hjt. Det skyldes bl.a. arbejdets ofte mere mobile karakter inden for bygge og anlg, hvilket typisk ogs glder for en relativt strre del af de ansatte i de mindre virksomheder. Andel medarbejdere med mobil internetadgang til arbejdsbrug. 2015

  85 8791

  80

  9487

  83 8690

  95

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Pct.

  4336

  48

  33

  71

  60

  4339 42

  44

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  Alle Industri Byggeog

  anlg

  Handelog trans-port mv.

  Info.og

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Pct.

  Figur 2

  Ogs flere medarbejdere forsynes med mobilt udstyr

  til arbejdsbrug

  Figur 3

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 9

  1.2 Hastighed p internetforbindelser

  Hastigheden p de danske virksomheders fastnet internetforbindelse har den seneste rrkke vret stigende, og den udvikling ser ikke ud til at ndre retning. Sledes er forbindelsen i mere end halvdelen af virksomhederne i dag p mindst 30 Mbit/sekund, og i nsten en tredjedel af virksomhederne er den hurtigste fastnet forbindelse p mindst 100 Mbit/sekund. Virksomhedens hurtigste fastnet internetforbindelse. 2014-2015

  Anm.: Virksomhedens hurtigste fastnet internetforbindelse (den markedsfrte download-hastighed). Det er isr de store virksomheder, der har de hurtigste forbindelser. Blandt virksomhederne med mindst 100 ansatte har hele 63 pct. i 2015 en forbindelse p mindst 100 Mbit/sekund, en andel der for virksomhederne med 10-19 ansatte er p 19 pct. Inden for information og kommunikation er hurtige forbindelser mere udbredte end i de vrige branchegrupper. 65 pct. af virksomhederne inden for information og kommunikation har en forbindelse p mindst 100 Mbit/sekund. Inden for bygge og anlg er andelen p 16 pct., mens 28 pct. af industrivirksomhederne har en forbindelse med denne hastighed.

  99

  85

  55

  26

  99

  87

  60

  29

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  Mindst 2 Mbit/s Mindst 10 Mbit/s Mindst 30 Mbit/s Mindst 100 Mbit/s

  2014 2015Pct. af virksomheder med angivet Mbit/s

  Fortsat stigning i hurtige forbindelser

  Figur 4

  Stor forskel p internethastighed hos virksomheder

  Hurtige forbindelser til information

  og kommunikation

 • 10 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  Virksomhedens hurtigste fastnet internetforbindelse. 2015

  Alle virk-

  som-heder

  Branche Antal ansatte

  Industri Bygge og

  anlg

  Handel og transport

  mv.

  Info. og

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10- 19

  20- 49

  50- 99

  100+

  pct.

  Internetadgang alle hastigheder . . . . . . 99 99 98 98 100 99 98 99 98 100

  pct. af virksomheder med angivet Mbit/s

  Mindst 2 Mbit/s. . . . . . . 99 99 100 98 99 100 98 99 100 100 Mindst 10 Mbit/s . . . . . 87 87 82 83 97 94 83 88 92 97 Mindst 30 Mbit/s . . . . . 60 58 45 56 88 74 51 63 77 86 Mindst 100 Mbit/s . . . . 29 28 16 24 65 37 19 30 44 63

  Tabel 1

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 11

  2. Hjemmesider og sociale medier

  2.1 Virksomhedernes hjemmesider

  92 pct. af virksomhederne med 10 eller flere ansatte har i 2015 en hjemmeside. Andelen har de sidste par r vret relativt stabil, men der er stor forskel p, hvor udbyggede hjemmesiderne er mht. indhold og faciliteter. 73 pct. af virksomhederne med en hjemmeside giver p siden adgang til produktbeskrivelser og prislister m.m. 48 pct. anvender hjemmesiden til at rekruttere personale gennem job-opslag og mulighed for at sge job i virksomheden online, og 48 pct. henviser til virksom-hedens sociale profil p hjemmesiden. Sikkerhedscertifikat eller information om brug af personoplysninger p hjemmesiden, er blandt de hjemmeside-faciliteter, der fortsat er mindre udbredt, men som ogs vinder indpas p et stigende antal hjemmesider.. Andelen af virksomheder med denne facilitet p hjemmesiden er steget fra 11 pct. i 2013 til 16 pct. i 2014 og til 20 pct. i 2015. Faciliteter p virksomhedernes hjemmesider. 2015

  I alle brancher er den mest udbredte facilitet adgang til produktbeskrivelser og priser mv. Mere end 80 pct. inden for handel og transport samt information og kommunikation anvender hjemmesiden til at formidle denne type oplysninger. Industri og erhvervsservice ligger ogs hjt, mens det er hver anden virksomhed inden for bygge og anlg, der har denne type information p hjemmesiden. Rekruttering i form af jobopslag eller mulighed for at sge job i virksomheden online er den nstmest udbredte facilitet i alle brancher med undtagelse af handel og transport. Her er online bestilling, reservering eller kb samt henvisning til virksomhedens profil p sociale medier nemlig mere udbredte, idet hhv. 50 og 54 pct. anvender hjemmesiden til disse forml. Det er, hvad online bestilling angr, betydeligt mere end i andre brancher. Ogs i forhold til mulighed for at flge ordrer p virksomhedens hjemmeside er handel og transport i front.

  73

  48 48

  33

  2015

  10 60

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  Produkt-beskrivelser,

  prislisterm.m.

  Rekrut-tering(fx job-opslag)

  Henvisning tilsociale medier

  Online-bestilling,

  reserveringeller kb

  Sikkerheds-certifikat

  mv.

  Persona-liseretbruger-flade

  Flgeordrer phjemme-

  siden

  Persona-liserede

  produkter

  Pct. af virksomheder med hjemmeside

  Hjemmesiden bruges hyppigst til at

  vise produkter frem

  get fokus p sikkerhed og personoplysninger

  Figur 5

  Produkter og priser mest udbredt

  Rekruttering og online bestilling ogs populrt

 • 12 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  Faciliteter p virksomhedernes hjemmesider fordelt p branche og strrelse. 2015

  Alle virk-

  som-heder

  Branche Antal ansatte

  Industri Bygge og

  anlg

  Handel og

  transport mv.

  Info. og

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-49 50+

  pct. Virksomheder med hjemmeside . . . . . 92 97 91 88 96 94 91 96

  pct. af virksomheder med hjemmeside Produktbeskrivelser, prislister m.m. . . . . . 73 76 49 81 85 67 73 72 Rekruttering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 41 37 45 75 63 42 74 Henvisning til virksomhedens profil p sociale medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 33 35 54 74 51 46 53 On-line bestilling, reservering eller kb . . 33 19 16 50 38 24 32 37 Sikkerhedscertifikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 14 10 24 34 23 19 28 Personaliseret brugerflade . . . . . . . . . . . . . 15 10 9 19 20 14 13 20 Flge ordre p hjemmesiden . . . . . . . . . . . 10 5 3 15 10 8 8 15 Personaliserede produkter . . . . . . . . . . . . . 6 6 2 7 10 4 5 9

  2.2 Brug af sociale medier

  P basis af sidste rs undersgelse skrev vi, at virksomhederne i stor stil tager de sociale medier til sig. Det er en udvikling, der ser ud til at fortstte, idet andelen, der aktivt bruger sociale medier, igen er steget markant. I 2015 er den oppe p 56 pct., mod 40 pct. i 2013 og 49 pct. sidste r. Sociale medier er hjemmesider, hvor indhold kan deles med andre brugere. Aktivt brug forudstter, at virksomheden har en brugerprofil, konto eller brugerlicens. Annoncering alene medregnes ikke som aktiv brug. Det er isr sociale netvrk som Facebook og LinkedIn, virksomheder bruger. I 2015 bruger 53 pct. af virksomhederne sociale netvrk, mens andelen i 2013 og 2014 var p hhv. 36 og 46 pct. Andelen, der bruger andre typer sociale medier, er noget lavere og har ikke rykket sig s meget de seneste par r. Virksomhedernes brug af sociale medier. 2015

  Markedsfring eller PR er langt det mest udbredte forml for virksomhedernes anvendelse af de sociale medier, og andelen er stigende. I 2015 er det sledes et forml for 83 pct. af de virksomheder, der er aktive brugere af de sociale medier,

  5653

  17

  1040

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Brug af socialemedier i alt

  Socialenetvrk

  Tjenester til delingaf multimedia

  Egen blog/mikroblog

  Wiki-sider

  Pct.

  Tabel 2

  Igen stor stigning i brug af sociale medier

  Virksomhederne bruger isr sociale netvrk

  Figur 6

  Markedsfring og rekruttering de vigtigste

  forml

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 13

  mod 81 pct. i 2014. Rekruttering er ligeledes et vigtigt forml, der ogs er af stigende betydning. I 2015 er rekruttering et forml for 54 pct., sammenholdt med 50 pct. ret fr. Virksomhedernes forml med brug af sociale medier. 2015

  Den stigende andel af virksomheder p sociale medier slr igennem i alle branche- og strrelsesgrupper, og generelt er markedsfring eller PR af stigende betydning. Det samme glder rekruttering, med undtagelse af erhvervsservice. Der er fortsat flere store end sm virksomheder, der bruger de sociale medier, men stigningen glder alle strrelser af virksomheder. Blandt virksomheder med 10-19 ansatte er andelen steget til 53 pct. fra 43 pct. for et r siden, og for virksomheder med 20-49 ansatte er den steget fra 46 til 56 pct. Virksomhedernes brug af sociale medier. 2015

  Alle virk-

  som-heder

  Branche Antal ansatte

  Industri Bygge og

  anlg

  Handel og transport

  mv.

  Info. og

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10- 19

  20- 49

  50- 99

  100+

  pct. Brug af sociale medier i alt . . . . . . . . . 56 45 40 59 84 63 53 56 59 72 Sociale netvrk . . . . . . 53 41 39 57 82 61 51 54 56 68 Tjenester til deling af multimedia . . . . . . . . 17 17 5 18 42 19 14 17 23 37 Egen blog/mikroblog . 10 4 2 9 38 12 8 9 13 20 Wiki-sider . . . . . . . . . . . 4 2 1 2 21 5 2 4 7 9

  pct. af virksomheder, der bruger sociale medier Markedsfring eller PR 83 75 77 85 91 83 81 85 81 85 Rekruttering . . . . . . . . . 54 45 44 47 81 67 46 53 69 74 Behandling af kundereaktioner . . . . . . 36 23 19 47 48 26 35 36 35 43 Intern vidensdeling . . . 29 21 28 26 48 35 28 27 33 37 Samarbejde med forretningsforbindelser 23 17 25 19 39 29 24 22 23 26 Inddragelse af kunder i produktudvikling . . . . . . 14 10 5 16 28 12 15 13 13 17

  Markedsfring eller PR er i alle strrelses- og branchegrupper det mest udbredte forml med at vre aktiv p de sociale medier. Rekruttering bliver fortsat mere udbredt, og hele 74 pct. af virksomhederne med 100 eller flere ansatte bruger i dag de sociale medier til dette forml.

  83

  54

  3629

  23

  140

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  Markedsfringeller PR

  Rekruttering Behandlingaf kunde-reaktioner

  Internvidensdeling

  Samarbejdemed forretnings-

  forbindelser

  Indragelseaf kunder i

  produktudvikling

  Pct. af virksomheder, der bruger sociale medier

  Figur 7

  Stigning i alle branche- og strrelsesgrupper

  Tabel 3

  Markedsfring er fortsat det mest udbredte forml

 • 14 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  Fordelingerne ovenfor viser hvilke typer sociale medier, virksomhederne bruger. Men bruger virksomhederne s oftest kun n type sociale medier, og hvor mange er aktive p mere end en type sociale medier? I 2015 bruger 36 pct. af virksomhederne kun n type sociale medier, mens hver femte eller 20 pct. bruger mere end n. Kun 7 pct. er aktive brugere af mere end to typer sociale medier. Den mere intensive brug af sociale medier findes isr inden for information og kommunikation, strrelsesmssigt isr blandt de store virksomheder med 100 eller flere ansatte. Virksomheder, der bruger en eller flere typer sociale medier. 2015

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Et socialt medie To sociale medier tre sociale medier Fire sociale medierPct.

  Hver femte bruger mere end n

  type sociale medier

  Figur 8

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 15

  3. E-salg og elektronisk fakturering

  3.1 E-salg

  Lidt over hver fjerde virksomhed havde omstning ved e-salg i 2014, dvs. omstning fra ordrer modtaget via hjemmesider og apps eller via EDI. Niveauet har ligget forholdsvist stabilt de seneste r p mellem 25 og 30 pct. Der er relativt flere virksomheder med e-salg i handel og transport mv. end i andre brancher. Inden for bygge og anlg er det kun hver tiende virksomhed, der har omstning ved e-salg.

  E-salg er mere udbredt blandt de strste virksomheder, ikke mindst blandt virksomhederne med mindst 100 ansatte, hvor 47 pct. havde e-salg i 2014. Virksomheder med e-salg. 2014

  Anm.: Sprgsmlet er stillet i 2015, men refererer til aktiviteter i kalenderret 2014. I alt 21 pct. har web-salg og 11 pct. EDI-salg. EDI-salg er relativt mest udbredt blandt de strste virksomheder. Web-salg er ordrer afgivet via hjemmesider eller apps, mens EDI-salg er ordrer, der sendes automatisk fra virksomhed til virk-somhed.

  2725

  10

  41

  24

  14

  2328

  32

  47

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Pct.

  Hver fjerde slger elektronisk

  Mest udbredt blandt de strste virksomheder

  Figur 9

  Flest virksomheder med web-salg

  Elektronisk handel E-salg vedrrer ordrer, som virksomhederne har modtaget via hjemmesider eller andre computer-netvrk samt apps. Der ses bort fra ordrer via almindelig e-post. Betaling og levering behver ikke foreg elektronisk. E-salg kan ske p to mder:

  Web-salg, dvs. ordrer modtaget via hjemmesider ((web-butikker, ordreformularer eller ekstranet (hjemmesider med adgangsbegrnsning) eller apps.

  EDI-salg, dvs. ordrer sendt automatisk fra virksomhed til virksomhed i srligt aftalte formater (EDIFACT, XML o. lign.). EDI str for Electronic Data Interchange. EDI bruges til andet end e-handel.

  Web-salg kan ske svel til forbrugere som til andre virksomheder (herunder offentlige organisationer). EDI-salg foregr i praksis kun fra virksomhed til virksomhed. EDI-handel vil ofte indebre opstning af srlige it-systemer, ikke bare hos slger men ogs hos kber.

  E-salg mlt som pct. af omstning er forbundet med strre usikkerhed end de vrige tal.

 • 16 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  Virksomheder med web-salg eller EDI-salg. 2014

  Alle virk-

  som-heder

  Branche Antal ansatte

  Industri Bygge og

  anlg

  Handel og transport

  mv.

  Info. og

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10- 19

  20- 49

  50- 99

  100+

  pct. E-salg i alt . . . . . . . . . . 27 25 10 41 24 14 23 28 32 47 Web-salg . . . . . . . . . . . . 21 14 8 33 24 13 20 20 23 33 EDI-salg . . . . . . . . . . . . 11 14 3 16 4 3 6 12 17 28 Anm.: Sprgsmlet er stillet i 2015, men refererer til aktiviteter i kalenderret 2014. Det samlede e-salg ligger p 20 pct. af virksomhedernes omstning. Industri samt handel og transport ligger noget hjere end gennemsnittet. Lavest ligger erhvervs-service samt bygge og anlg. Virksomheder med mindst 100 ansatte ligger vsentligt over gennemsnittet, med 24 pct. af deres samlede omstning fra e-handel. Selvom vsentligt frre virksomheder har omstning ved EDI-salg, bidrager EDI-salget imidlertid mere til omstningen end web-salget. Samlet set udgr EDI-salg 14 pct. af omstningen. EDI-salg er isr udbredt i industri samt handel og transport mv. og blandt de store virksomheder med 100 eller flere ansatte. Omvendt har web-salget den dominerende rolle i information og kommunikation. E-salgets fordeling p web- og EDI-salg. 2014

  Anm.: Sprgsmlet er stillet i 2015, men refererer til aktiviteter i kalenderret 2014. For 15 pct. af alle virksomheder med 10 eller flere ansatte genererer e-salget mindst 10 pct. af omstningen. Det svarer til lidt over halvdelen af virksomhederne med e-salg. Tilsvarende har 7 pct. af alle virksomheder et e-salg p mindst 50 pct. af omstningen.

  52 0,2

  8

  10

  3 3 35

  6

  14

  21

  1

  15

  5

  2

  6

  1010

  18

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Websalg EDI-salgPct. af omstning

  Tabel 4

  Mest e-salg i industri, handel og transport samt de strste virksomheder

  EDI-salg typisk strre andel end web-salg

  Figur 10

  Virksomheder med intensivt e-salg

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 17

  Virksomheder med mindst 10 pct. eller 50 pct. e-salg. 2014

  Anm.: Sprgsmlet er stillet i 2015, men refererer til aktiviteter i kalenderret 2014.

  3.2 Web-salg fordelt p kundegrupper

  Strstedelen af omstningen fra web-salget stammer fra salg til andre virksom-heder, organisationer eller til den offentlige sektor. Den resterende del er salg til private forbrugere. Salget til andre virksomheder udgr isr en dominerende del af web-salget inden for industri, mens det isr er de private forbrugere, der tegner information- og kommunikations-branchens web-salg. I de strste virksomheder med mindst 100 ansatte ligger salget til private forbrugere relativt lavere. Web-salgets fordeling p kundegrupper. 2014

  Anm.: Bygge og anlg indgr ikke pga. for stor usikkerhed. EDI-salg er ikke fordelt p kundegrupper, da det kun omfatter handel mellem virksomheder (skaldt b-2-b).

  3.3 E-salg til kunder i og uden for Danmark

  Ikke overraskende er der i alle branche- og strrelsesgrupper langt flere virksomheder med web-salg til kunder i Danmark end uden for landets grnser. Til gengld har hele 38 pct. af virksomhederne med web-salg solgt via hjemmesider og

  15 15

  2

  23

  16

  812

  15

  21

  32

  7 70

  129

  3 57

  10

  16

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Mindst 10 pct. Mindst 50 pct.Pct.

  28

  10

  25

  5865

  52

  32

  48

  22

  72 90 75 42 35 48 68 52 78

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  I alt Industri Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Til private Til virksomheder mv.Pct. af web-salg

  Figur 11

  Strstedelen af web-salget til andre virksomheder

  Figur 12

  EDI-salg ikke til private

  38 pct. havde web-salg til kunder i andre EU-lande

 • 18 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  apps til kunder i andre EU-lande, og nsten hver fjerde havde i 2014 web-salg til kunder uden for EU. Inden for industri samt information og kommunikation havde en betydeligt hjere andel web-salg til kunder i EU og resten af verden. Virksomheder med web-salg til kunder i og uden for Danmark. 2014

  Anm.: Sprgsmlet er stillet i 2015, men refererer til aktiviteter i kalenderret 2014. Et lignende billede tegner sig p mange punkter for EDI-salget, selvom der grundlggende er tale om en helt anden mde at slge elektronisk p. Der er dog betydeligt strre forskel p andelen af virksomheder inden for de enkelte strrelsesgrupper, der havde EDI-salg til kunder i andre EU-lande, end det var tilfldet for web-salg. Branchemssigt er det isr inden for industrien, at en stor andel af virksomhederne slger via EDI til kunder i andre EU-lande. Virksomheder med EDI-salg til kunder i og uden for Danmark. 2014

  Anm.: Sprgsmlet er stillet i 2015, men refererer til aktiviteter i kalenderret 2014.

  9287 90

  93 93 89 92 90 91 91

  38

  50

  3

  36

  5445

  3343 41 44

  23 26

  320

  4234

  21 2326 29

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Danmark EU VerdenPct. af virksomheder, der har web-salg

  83 8375

  8576

  66

  7886 89 83

  29

  44

  0

  25 29 22 20 2232

  52

  1318

  0 1223

  5 12 9 1023

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Danmark EU VerdenPct. af virksomheder, der har EDI-salg

  Figur 13

  Flest inden for industrien og blandt de store har EDI-kunder i andre EU-lande

  Figur 14

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 19

  3.4 Elektronisk fakturering

  59 pct. af alle virksomheder med mindst ti ansatte sendte i 2014 elektroniske fakturaer, der kan databehandles automatisk (se boks nedenfor). Andelen er undret i forhold til ret fr. Andelen af virksomheder, der modtog e-fakturaer, der kan databehandles automatisk, steg fra 32 pct. i 2013 til 35 pct. sidste r. Automatisk databehandling kan vre i form af integration til konomi- og regn-skabssystemer, s genindtastning af fakturaer og andre manuelle processer undgs.

  Bygge og anlg ligger noget over gennemsnittet mht. svel afsendelse som modta-gelse. Afsendelse og modtagelse af e-fakturaer til automatisk databehandling stiger desuden med virksomhedernes strrelse. Elektronisk fakturering til automatisk databehandling. 2014

  Anm.: Sprgsmlet er stillet i 2015, men refererer til aktiviteter i kalenderret 2014.

  5955

  74

  58 60

  52 5562 61

  68

  35

  26

  53

  37

  2532 31

  37 39

  54

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Afsender e-faktura Modtager e-fakturaPct.

  Mere end halvdelen sender e-fakturaer

  E-faktura isr udbredt i bygge og anlg

  Figur 15

  Elektronisk fakturering Vedrrer fakturaer, der fremsendes eller modtages elektronisk

  i et format, der kan databehandles automatisk - fx EDIFACT, XML eller NemHandel/OIOUBL

  eller i et format, der ikke kan databehandles automatisk - fx pdf eller e-mail.

  Ordren bag fakturaen kan vre afgivet svel elektronisk som p traditionel vis.

 • 20 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  4. Cloud computing

  Der findes forskellige definitioner af cloud computing, og it-services via internettet vil nok i dag f mange til at tnke p cloud computing. I denne undersgelse er cloud computing defineret som abonnement p it-services, som leveres og benyttes via internettet, og hvor ydelsen kan skaleres lbende efter forbrug og behov. Det kan fx dreje sig om adgang til software eller computerkraft og kan vre et alternativ til selv at kbe it-produkter. Gratis tjenester er ikke medregnet i undersgelsen. Cloud computing kan give strre fleksibilitet eller besparelser for nogle virksomheder, da kapaciteten (lagerplads, antal brugere mv.) kan skaleres lbende efter behov. Tilsvarende kan virksomheder spare udgifter til dele af it-driften, administration af licenser mv. Omvendt kan brug af cloud computing stille strre krav til internetforbindelsens kvalitet og kapacitet. Tilsvarende kan der vre juridiske og sikkerhedsmssige forhold, som skal afklares (datas fortrolighed og tilgngelighed), hvis virksomhedens data skal opbevares hos en cloud computing-leverandr. I det omfang leverandrernes datacentre er mere energieffektive end virksomhedernes egne, kan der vre miljmssige fordele.

  4.1 Udbredelse af cloud computing

  37 pct. af virksomhederne bruger i 2015 cloud computing i strre eller mindre om-fang. Det er p niveau med 2014, efter en fortsat stigning fra 24 pct. i 2012. Brugen af cloud computing er dog blevet mere udbredt i nogle brancher og strrelsesgrupper. Det glder bl.a. de strre virksomheder med 50 eller flere ansatte og inden for branchegruppen information og kommunikation, hvor brugen af cloud computing er mest udbredt. Virksomheder, der anvender cloud computing. 2015

  4.2 Forml og kompleksitet

  Hele 73 pct. kber lagring eller back-up af filer som cloud services, og ogs e-mail er en udbredt service, der benyttes af 66 pct. af brugerne. Mere end halvdelen kber endvidere cloud services til opbevaring af virksomhedens databaser. Herunder hrer mulighed for at sge i data mv.

  37 35 3529

  71

  45

  35 3641

  48

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Pct.

  Hvad er cloud computing?

  Hvorfor bruge cloud computing?

  37 pct. bruger cloud computing

  Mest udbredt inden for information og

  kommunikation

  Figur 16

  Lagring, opbevaring og e-mail udbredte

  services

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 21

  Herudover benytter nsten hver anden virksomhed cloud computing til konomi- og regnskabssystemer, og 46 pct. kber kontorprogrammer tekstbehandling, regneark o.l. som cloud services. Brug af cloud computing services. 2015

  Flere af de store virksomheder bruger cloud computing end de mindre virksomheder. Til gengld tager de mindre virksomheder ofte flere services i brug som cloud computing. Det glder ikke mindst konomi- og regnskabssystemer. Brug af cloud computing og cloud computing services. 2015

  Alle virk-

  som-heder

  Branche Antal ansatte

  Industri Bygge og

  anlg

  Handel og

  transport mv.

  Info. og

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-49 50+

  pct. Anvender cloud computing . . . . . . 37 35 35 29 71 45 35 44 pct. af virksomheder, der benytter cloud computing Lagring/backup af filer i vrigt . . . . . 73 66 74 76 73 73 76 60 E-mail og kalender . . . . . . . . . . . . . . 66 59 65 69 67 67 70 52 Opbevaring af virksomhedens database(r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 45 56 54 57 54 57 39 konomi- og regnskabssystemer . . 47 36 55 45 51 52 53 25 Kontorprogrammer . . . . . . . . . . . . . . 46 40 43 45 50 52 48 40 Infrastruktur til drift af eget it-pro-grammel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 20 22 32 53 37 32 32 Behandling af kundedata (CRM) . . . 31 24 19 31 54 34 32 30

  Strstedelen af de virksomheder, der benytter sig af cloud computing services, gr det via servere, der deles med andre brugere. Det glder for alle branche- og strrelsesgrupper. En mindre andel 39 pct. af alle virksomheder benytter sig af cloud via servere, der er srligt reserveret til virksomheden. Denne andel er markant hjere inden for information og kommunikation end i andre brancher.

  31

  32

  46

  47

  53

  66

  73

  0 10 20 30 40 50 60 70 80

  Behandling afkundedata (CRM)

  Infrastruktur til drift

  Kontorprogrammer

  konomi- ogregnskabssystemer

  Opbevaring afdatabase(r)

  E-mail

  Lagring/backup af filer

  Pct. af virsomheder, der anvender cloud computing

  Cloud benyttes ogs til konomisystem og kontorprogrammer

  Figur 17

  Cloud computing bruges til flest forml blandt

  mindre virksomheder

  Tabel 5

  Cloud primrt p delte servere

 • 22 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  Brug af delte og reserverede cloud servere. 2015

  64 65 63 64 65 6167

  60 63 62

  39

  3126

  38

  62

  4337 39

  4447

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Fra servere som deles med andre brugere Fra servere som er srligt reserveret til virksomheden

  Pct. af virksomheder, der anvender cloud computing

  Figur 18

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 23

  5. Datadeling og big data analyse

  5.1 Automatiseret informationsdeling internt i virksomheden

  Automatiseret informationsdeling p tvrs af funktioner internt i en virksomhed sker bl.a. gennem ressourcestyrings- og kundehndteringssystemer. ERP-software (Enterprise Ressource Management) bruges til at styre virksomhedens ressourcer p tvrs af funktioner, fx regnskab, planlgning og markedsfring mv. CRM-systemer (Customer Relationship Management) vedrrer hndteringen af kunde-information til forskellige forml. 47 pct. af virksomhederne bruger ERP-software til styring af virksomhedens res-sourcer. Det er en betydelig stigning i forhold til 33 pct. i 2013 og 42 pct. i 2014. Information og kommunikation og industri ligger noget over de vrige branche-grupper, mens relativt frre virksomheder inden for bygge og anlg benytter sig af ERP-software. Brugen af ERP stiger markant med virksomhedsstrrelse, blandt andet p grund af strre kompleksitet i de store virksomheders styring af ressour-cer og kunderelationer. Udbredelsen af ERP er steget vsentlig inden for alle strrelsesgrupper, ogs blandt de mindre virksomheder. I 2014 brugte 29 pct. af virksomhederne med 10-19 ansatte og 46 pct. af virksomhederne med 20-49 ansatte ERP software. Virksomheder, der bruger ERP software. 2015

  31 pct. benytter sig af CRM-software til at opfange og dele kundeinformationer med andre funktioner internt i virksomheden. En lidt lavere andel 23 pct. bruger CRM-software til at foretage kundeanalyser til markedsfringsforml, fx i forbindelse med prisfaststtelse, reklamer o.l. Denne type brug af CRM er mindre udbredt end den frnvnte, svel p tvrs af brancher som strrelsesgrupper. Branchemssigt er der relativt mange virksomheder inden for information og kommunikation, der bruger CRM, mens der inden for bygge og anlg er relativt f. Ligesom med ERP stiger brugen af CRM markant med virksomhedstrrelse.

  47

  59

  27

  44

  65

  48

  34

  50

  68

  88

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Pct.

  ERP og CRM

  Hver anden virksomhed bruger ERP-software

  Figur 19

  Hver tredje bruger CRM til kundeinformationer

 • 24 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  Virksomheder, der bruger CRM. 2015

  5.2 Elektronisk forsyningskde

  Nsten hver tredje virksomhed er involveret i en elektronisk forsyningskde i den forstand, at virksomheden deler information elektronisk med dens kunder eller leverandrer, eksempelvis om status p leverance af varer eller tjenester, koordinering af lagerbeholdning og eftersprgsel samt produktion. Informationen kan deles via hjemmesider eller andre former for aftalt elektronisk overfrsel, herunder EDI, dog er almindelige e-mails ikke dkket. Den elektroniske informationsdeling med kunder eller leverandrer er mest udbredt inden for handel og transport samt information og kommunikation. Inden for de vrige brancher er der relativt frre, der benytter sig heraf. Ligesom med ERP og CRM stiger andelen efter virksomhedsstrrelse. Elektronisk informationsdeling med kunder/leverandrer. 2015

  5.3 Virksomhedernes brug af big data

  12 pct. af virksomhederne med mindst ti ansatte anvendte i 2014 big data analyse, udfrt af virksomhedens egne ansatte eller af eksterne leverandrer af analyse-

  31 32

  11

  29

  69

  39

  2432

  45

  61

  23 21

  5

  24

  52

  26

  1624

  34

  49

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Opfange og dele kundeinformationer Kundeanalyse til markedsfringPct.

  3026

  19

  40

  33

  1824

  30

  37

  58

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Pct.

  Figur 20

  Tre ud af ti i elektronisk forsyningskde

  Mest inden for handel og transport samt store

  virksomheder

  Figur 21

  12 pct. har anvendt big data analyse

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 25

  arbejde. Analyser af big data er mest udbredt inden for branchegruppen information og kommunikation og er af stigende udbredelse med virksomheds-strrelse. Det er frste gang, at big data indgr i undersgelsen, og da det her-udover er et komplekst og svrt definerbart fnomen, skal resultaterne anvendes med forsigtighed. Virksomheder, der analyserede big data. 2014

  Anm.: Udfrt af virksomhedens egne ansatte og/eller af eksterne leverandrer. Sprgsmlet er stillet i 2015, men refererer til aktiviteter i kalenderret 2014.

  Det er egne data fra smart devices og sensorer samt data fra sociale medier, der samlet set blev anvendt af flest virksomheder til big data analyser i 2014, men som det fremgr nedenfor, er der interessante forskelle mellem de enkelte branche- og strrelsesgrupper. Blandt big data brugerne inden for industrien var det isr virksomhedernes egne data fra smart devices og sensorer, der blev analyseret p, en kilde der ogs blev flittigt anvendt inden for information og kommunikation. Big data analyser af geolokations-data var mest udbredt inden for bygge og anlg, hvilket ligger godt i trd med branchegruppens karakter. Big data fra sociale medier blev anvendt af en stor del af de virksomheder, der udfrte big data analyser i 2014, inden for handel og transport mv., information og kommunikation, samt erhvervsservice, men blev anvendt af en mindre andel inden for industri og bygge og anlg.

  129

  6

  12

  31

  17

  9

  13

  18

  26

  0

  10

  20

  30

  40

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Pct.

  Figur 22

  Interessante branche-forskelle i brugen

  af big data

  Big data analyse Big data er i denne sammenhng defineret som brugen af teknikker, teknologier og software vrktjer til analytisk behandling af big data, der kan stamme fra virksomhedens egne kilder eller fra andre kilder. Big data genereres ved aktiviteter, der foregr elektronisk, og ved maskine-til-maskine kommunikation, fx data fra brug af sociale medier eller fra produktionsprocesser. Big data er typisk karakteriseret ved:

  Stor volumen: Typisk meget store mngder data. Stor kompleksitet og variation, fx i dataformater (tekst, video, billeder, sensordata,

  logs, click stream data, geolokations-data mv.). Hj hastighed: Big data genereres typisk konstant, og hastigheden hvormed data

  opdateres, og nye information er tilgngelige, er typisk meget hj.

 • 26 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  Kilder til big data analyser. Branchegrupper. 2014

  Anm.: Sprgsmlet er stillet i 2015, men refererer til aktiviteter i kalenderret 2014. Ser vi p strrelsesgrupper, var det isr de mindre virksomheder med 10-19 ansatte, der brugte analyser af big data fra sociale medier. Det var den mest anvendte kilde til big data analyser for disse virksomheder, og andelen er betydeligt hjere end for de vrige strrelsesgrupper. Blandt de strre virksomheder med 50 eller flere ansatte var egne data fra smart devices og sensorer imidlertid den mest anvendte kilde, og som en strre andel end blandt de mindre virksomheder anvendte til big data analyse. Kilder til big data analyser. Strrelsesgrupper. 2014

  Anm.: Sprgsmlet er stillet i 2015, men refererer til aktiviteter i kalenderret 2014. Blandt virksomhederne, der analyserede big data i 2014, udfrte virksomhedens egne ansatte i mere end 80 pct. af tilfldene selv big data analyser, mens 31 pct. af virksomhederne benyttede sig af eksterne leverandrer til udfrelsen af big data analyse. En virksomhed kan godt benytte sig af bde intern og ekstern udfrelse. Branche- og strrelsesmssigt er der generelt ikke s markante forskelle, som det er tilfldet p en rkke andre it-anvendelser. Bygge og anlg skiller sig dog ud med en betydeligt lavere andel af virksomhederne, hvor de ansatte selv udfrte big data analyse, og samtidigt med en relativt hj andel, der benyttede sig af eksterne leverandrer til dette arbejde.

  46

  2732

  48

  5752

  46

  54

  29

  41

  5649

  4138

  2532

  67

  46

  30

  15

  51

  3431

  23

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Allevirksomheder

  Industri Byggeog

  anlg

  Handel/trans-

  port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  Data fra sociale medier Egne data fra smart devices og sensorer Andre big data kilder Geolokations-data

  Pct. af virksomheder, der analyserede big data

  58

  40 4336

  41 42

  5359

  36

  44 4348

  2925

  41

  31

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  10-19 20-49 50-99 100+

  Data fra sociale medier Egne data fra smart devices og sensorer Andre big data kilder Geolokations-data

  Pct. af virksomheder, der analyserede big data

  Figur 23

  Mindre virksomheder brugte isr data fra sociale medier

  Figur 24

  De fleste udfrte selv big data analyse

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 27

  Hvem udfrte big data analyse. 2014

  Anm.: Sprgsmlet er stillet i 2015, men refererer til aktiviteter i kalenderret 2014.

  83 81

  58

  8388 87

  80 7988 91

  31 27

  3829 30

  3528 31 30

  38

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Egne ansatte Ekstern leverandrPct. af virksomheder, der analyserede big data

  Figur 25

 • 28 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  6. It-projekter og indfrelse af ny teknologi

  6.1 Barrierer for it-anvendelse

  Srligt to forhold gr igen, nr man sprger virksomhederne om, hvilke barrierer der er for deres it-anvendelse. Nsten hver anden virksomhed peger p, at for hj en pris for de relevante it-lsninger er af nogen eller stor betydning, og nsten lige s mange nvner manglende tid eller ressourcer. Herudover er der ogs en stor andel, der ser manglende kompetencer til it-forretningsudvikling samt manglende it-brugerkompetencer blandt medarbejderne som barrierer af nogen eller stor betydning. Dette hnger godt sammen med, at en del virksomheder har oplevet vanskeligheder ved at rekruttere it-specialister, herunder med kompetencer netop relateret til it-forretningsudvikling, og at en del virksomheder sidste r tilbd it-opkvalificering til deres it-specialister og andre ansatte (se kapitel 7). Barrierer for virksomhedens anvendelse af it. 2015

  6.2 Fordele ved it-projekter

  For 55 pct. af virksomhederne har de seneste to rs it-projekter i nogen eller hj grad medfrt fordele relateret til omlgning og forenkling af arbejdsgange, og for 49 pct. har de i nogen eller hj grad givet mulighed for at frigre ressourcer i virksomheden. Herudover er der ogs en stor andel af virksomhederne, hvor it-projekter de seneste to r har givet et bedre beslutningsgrundlag for at lede virksomheden og/eller givet get fleksibilitet til hurtigt at imdekomme ndringer p markedet.

  9

  17

  20

  22

  24

  26

  26

  30

  30

  4

  2

  5

  7

  8

  8

  8

  15

  16

  0 10 20 30 40 50

  Bredbndsdkning/utilstrkkelig bndbredde

  Problemer i forholdtil it-sikkerhed

  Manglende it-forstelsehos ledelsen

  Manglendeit-implementeringserfaring

  Mangel p it-lsningerder matcher behov

  Medarbejderne mangler it-brugerkompetencer

  Manglende kompetencer tilit-forretningsudvikling

  Manglende tid/ressourcer

  Pris p relevanteit-lsninger er for hj

  Nogen betydning Stor betydning

  Pct.

  Pris og manglende tid/ressourcer er de vigtigste

  barrierer

  Mangel p kompetencer er ogs en barriere

  Figur 26

  Fordele ved it-projekter

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 29

  Fordele ved seneste to rs it-projekter. 2015

  6.3 Indfrelse af ny teknologi

  It er oftest involveret, nr virksomhederne indfrer ny teknologi. 64 pct. har inden for de sidste to r indfrt nye maskiner eller udstyr, som indeholder it, og 28 pct. har indfrt andet udstyr eller maskinel uden it. Lidt frre har haft vrige vsentlige ndringer i arbejdets organisering, dvs. som ikke indebrer indfrelse af nyt udstyr. Indfrelse af nye maskiner eller udstyr og berrte personalegrupper. 2015

  I lidt under hver anden virksomhed, hvor der blev indfrt nyt it-udstyr/maskinel, havde indfrelsen direkte betydning for arbejdets indhold eller tilrettelggelse for svel ufaglrte/erhvervsfagligt uddannede medarbejdere som for medarbejdere med videregende uddannelse. Mht. andet udstyr eller maskinel, dvs. uden it, har dette betydning for ufaglrte eller erhvervsfagligt uddannede i to ud af tre af de berrte virksomheder, men sjldnere for medarbejdere med videregende uddannelse. vrige organisatoriske ndringer finder sted mindre hyppigt, men har til gengld betydning for medar-bejderne i tre ud af fire berrte virksomheder.

  20

  24

  26

  28

  34

  33

  8

  8

  11

  12

  15

  22

  0 10 20 30 40 50 60

  Udvikling af nyeprodukter eller ydelser

  Strre indtjening

  get fleksibilitet til hurtigat imdekomme ndringer p

  Bedre beslutningsgrundlagfor at lede virksomheden

  Frigrelse af ressourcer

  Omlgninger ogforenklinger af arbejdsgange

  I nogen grad I hj grad

  Pct.

  64

  28

  13

  30

  18

  9

  29

  9 90

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  It-udstyr/maskinel Andet udstyr/maskinel vrige organisatoriske ndringer

  I alt Ufaglrte og erhvervsfagligt uddannede Videregende uddannelsePct.

  Figur 27

  It dominerer organisatoriske

  ndringer

  Figur 28

  og har direkte betydning for hver anden medarbejder

  Maskinel uden it pvirker sjldent ansatte

  med hj uddannelse

 • 30 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  Indfrelse af it-udstyr finder relativt ofte sted i alle branchegrupper, dog hyppigst i information og kommunikation (79 pct.) og i de strre virksomheder med mindst 50 ansatte (75 pct.). Industri samt bygge og anlg indfrer oftest andet udstyr eller maskinel. Ufag-lrte eller erhvervsfagligt uddannede medarbejdere pvirkes noget oftere end de med videregende uddannelse i disse brancher. Indfrelse af nye maskiner eller udstyr, branchefordelt. 2015

  Alle virk-

  som-heder

  Branche Antal ansatte

  Industri Bygge og

  anlg

  Handel og

  transport mv.

  Info. og

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-49 50+

  pct.

  It-udstyr/maskinel I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 72 55 60 79 65 61 75 Ufaglrte og erhvervsfagligt udd . 30 44 28 28 21 21 27 43 Videregende uddannelse . . . . . . . . 29 35 25 24 42 32 26 43 Andet udstyr/maskinel I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 46 32 26 11 16 26 39 Ufaglrte og erhvervsfagligt udd . 18 31 19 17 7 8 16 27 Videregende uddannelse . . . . . . . . 9 13 10 8 6 6 8 14 vrige organisatoriske ndringer I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 16 11 11 19 11 11 21 Ufaglrte og erhvervsfagligt udd . 9 13 8 9 11 7 8 17 Videregende uddannelse . . . . . . . . 9 11 7 8 18 8 8 17

  Anm.: Det er muligt at svare ja til fx at have indfrt it-udstyr uden efterflgende at angive betydning for personalegrupper. Derfor kan I alt vre hjere end summen af de to underordnede kategorier.

  Nyt it-udstyr mest udbredt i information og

  kommunikation

  Industri samt bygge og anlg indfrer oftest

  andet udstyr og maskinel

  Tabel 6

  Indfrelse af nye maskiner eller udstyr Sprgsmlene i undersgelsen lyder: Har virksomheden de sidste to r indfrt maskiner eller udstyr, som indeholder it? Har virksomheden de sidste to r indfrt andre maskiner eller udstyr, dvs. som ikke indeholder it? Har virksomheden i de sidste to r derudover haft vsentlige ndringer i arbejdets organisering og tilrettelggelse, som ikke omfatter indfrelse af nye maskiner eller udstyr? I alle tilflde er virksomhederne spurgt, om indfrelsen har haft direkte betydning for 1) ufaglrte/erhvervsfagligt uddannede medarbejdere, 2) medarbejdere med videregende uddannelse. Ved it-udstyr/maskinel forsts bde computere og andet udstyr, der kan behandle og udveksle data digitalt herunder programmrbart mikroprocessor-styret udstyr.

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 31

  7. It-specialister, rekruttering og it-opkvalificering

  7.1 It-specialister

  Hver fjerde virksomhed med mindst ti ansatte beskftiger i dag it-specialister. It-specialister er defineret som ansatte, der primrt arbejder med it-udvikling, it-drift og andre it-opgaver. Ikke overraskende er der markant forskel p store og sm virksomheder med hensyn til it-specialister. Mens der er it-specialister i 24 pct. af alle virksomheder, er andelen 14 pct. blandt virksomhederne med 10-19 ansatte og hele 75 pct. blandt de strste virksomheder med mindst 100 ansatte. Der er ligeledes stor forskel p de forskellige brancher. Inden for bygge og anlg er der it-specialister i 7 pct. af virksomhederne, mens den tilsvarende andel inden for information og kommunikation er p 82 pct. Virksomheder, der beskftiger it-specialister. 2015

  De fleste it-funktioner i virksomhederne udfres primrt af eksterne leverandrer. Undtagelsen er support af standard kontorprogrammer, der i 51 pct. af virksom-hederne primrt udfres af egne ansatte. I 64 pct. af virksomhederne udfres funktioner relateret til it-sikkerhed og databeskyttelse primrt af eksterne leverandrer. Hvem udfrte primrt virksomhedens it-funktioner i 2014?

  Anm.: Sprgsmlet er stillet i 2015, men refererer til 2014. Summer ikke til 100, da ikke alle funktioner er relevante i alle virksomheder, ligesom ikke alle virksomheder har svaret.

  24 24

  7

  19

  82

  32

  1423

  43

  75

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Pct.

  13

  20

  25

  21

  26

  51

  37

  58

  58

  57

  61

  64

  40

  57

  0 20 40 60 80 100

  Udvikling af softwareog systemer

  Support af softwareog systemer

  Support afweb lsninger

  Udvikling afweb lsninger

  Sikkerhed ogdatabeskyttelse

  Support af standardkontorprogrammer

  Drift og vedligeholdaf it-infrastruktur

  Egne ansatte Ekstern leverandr

  Pct.

  It-specialister isr i strre virksomheder

  Ogs store brancheforskelle

  Figur 29

  De fleste it-funktioner udfres primrt

  af eksterne

  Figur 30

 • 32 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  7.2 Rekruttering af it-specialister

  Hver fjerde virksomhed beskftiger alts it-specialister, og i 2014 var det 11 pct. af alle virksomheder, der rekrutterede eller forsgte at rekruttere it-specialister. Branche- og strrelsesmssigt var det ikke overraskende ogs i de grupper, hvor flest virksomheder har it-specialister ansat, at flest forsgte at rekruttere. Virksomheder, der rekrutterede eller forsgte at rekruttere it-specialister. 2014

  Anm.: Sprgsmlet er stillet i 2015, men refererer til 2014. Flere virksomheder har imidlertid oplevet vanskeligheder ved at rekruttere it-specialister. Samlet set gjaldt det for 42 pct. af de virksomheder, der forsgte at rekruttere en it-specialist. Andelen var omkring 40 pct. p tvrs af brancher og strrelsesgrupper, dog oplevede mere end halvdelen af virksomhederne inden for information og kommunikation vanskeligheder ved rekruttering af it-specialister sidste r. Virksomheder, der havde vanskeligt ved at rekruttere it-specialister. 2014

  Anm.: Sprgsmlet er stillet i 2015, men refererer til 2014. Bygge og anlg indgr i totalen, men er ikke medtaget som srskilt sjle grundet det lave antal observationer. En stor del - 61 pct. - af virksomhederne, der havde vanskeligt ved at rekruttere it-specialister sidste r, havde vanskeligt ved at rekruttere specialister med kompetencer inden for it-systemarkitektur, og 40 pct. havde vanskeligt ved at rekruttere specialister med kompetencer inden for kombinationen af it- og

  11 8 3 7

  64

  138 10

  18

  34

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Pct.

  4238 36

  51

  4044 44

  4137

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  I alt Industri Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Pct. af virksomheder, der har rekrutteret/forsgt at rekruttere it-specialister

  11 pct. forsgte at rekruttere

  it-specialister i 2014

  Figur 31

  Vanskeligt for flere at rekruttere

  it-specialister

  Figur 32

  Systemarkitektur og it/forretning

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 33

  forretningsudvikling. It-systemarkitektur vedrrer bl.a. udvikling og design af systemer i deres helhed, mens it- og forretningsudvikling fx omfatter ledelses- og it-systemer p tvrs af virksomhedens funktioner. Hvilke kompetencer var vanskelige at rekruttere it-specialister til? 2014

  7.3 It-opkvalificering i virksomheden

  Ligesom der er forskel p, om store og sm virksomheder beskftiger it-specialister, er der en betydeligt strre andel af de store end af de sm virksom-heder, der har tilbudt opkvalificering af it-frdigheder til sine ansatte. Blandt alle virksomheder (med mindst ti ansatte) har 16 pct. tilbudt dette til deres it-specialister og 24 pct. til deres vrige ansatte. Blandt de strste virksomheder med mindst 100 ansatte er det mere end hver anden, der har tilbudt dette. Virksomheder, der har tilbudt opkvalificering af it-frdigheder. 2014

  Anm.: Sprgsmlet er stillet i 2015, men refererer til 2014.

  7

  27

  28

  28

  30

  31

  31

  40

  61

  0 10 20 30 40 50 60 70

  Effekt-elektronik

  Andet (it-specialister)

  It-netvrkssystemer

  Udvikling til mobile platforme

  Dataspecialisering

  Embedded softwareudvikling

  It-projektledelse

  Kombination af it- ogforretningsudvikling

  It-systemarkitektur

  Pct. af virksomheder, der har haft vanskeligheder med at rekruttere it-specialister

  16 133 11

  65

  21

  913

  25

  53

  24 2516

  21

  49

  29

  1724

  39

  54

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  It-specialister vrige ansattePct.

  Figur 33

  It-opkvalificering isr i strre virksomheder

  Figur 34

 • 34 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  8. It-sikkerhed

  38 pct. har i dag en egentlig it-sikkerhedspolitik, der gennemgs regelmssigt. Sdanne politikker er mest udbredt inden for information og kommunikation og mindst udbredt inden for bygge og anlg. Andelen stiger med virksomhedsstrrelse. Sledes har 73 pct. af de strste virksomheder en it-sikkerhedspolitik mod 29 pct. af virksomhederne med 10-19 ansatte. Andel af virksomheder med it-sikkerhedspolitik. 2015

  En stor del af de virksomheder, der har en it-sikkerhedspolitik, har enten revideret eller udarbejdet denne inden for de seneste 12 mneder. Hertil kommer, at hver femte reviderede eller udarbejdede deres politik for mindre end to r siden, men for mere end 12 mneder siden. Dermed har it-sikkerhedspolitikken i 84 pct. af virksomhederne med en sdan med andre ord vret til syn inden for de seneste 24 mneder. Omvendt er der for 13 pct. af virksomhederne get mere end to r, siden it-sikkerhedspolitikken senest fik et eftersyn. Andelene er, i modstning til mange andre it-aspekter omtalt i nrvrende publikation, forholdsvist ensartede p tvrs af branche- og strrelsesgrupper. Tidspunkt for seneste revision eller udarbejdelse af virksomhedens it-sikkerhedspolitik. 2015

  38 38

  19

  37

  63

  49

  29

  39

  53

  73

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Pct.

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Inden for de seneste 12 mneder For 13-24 mneder siden Mere end 24 mneder siden Ej besvaretPct. af virksomheder med sikkerhedspolitik

  It-sikkerhedspolitik i fire ud af ti virksomheder

  Figur 35

  Mange har opdateret inden for det seneste r

  Figur 36

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 35

  En it-sikkerhedspolitik vil typisk omfatte en rkke forskellige aspekter p flere niveauer. I nrvrende undersgelse er virksomhederne spurgt, om deres it-sikkerhedspolitik omfatter delggelse af data p grund af angreb eller uforudsete hndelser, afslring af fortrolige data p grund af indtrngen, bedrageri eller uheld samt endelig forstyrrelser af it-systemer p grund af angreb udefra. Alle tre forhold er, som det fremgr af figuren nedenfor, i langt de fleste tilflde dkket af den enkelte virksomheds it-sikkerhedspolitik. delggelse af data p grund af angreb eller uforudsete hndelser er det problem, der dkkes af flest politikker. Forhold omfattet af virksomhedens it-sikkerhedspolitik. 2015

  Udover en egentlig sikkerhedspolitik findes der en lang rkke andre foranstaltninger, en virksomhed kan trffe i forhold til it-sikkerhed og det gr de fleste. 78 pct. har implementeret mindst en af de it-sikkerhedsmssige foranstaltninger, der er beskrevet i nedenstende boks.

  Udover grundlggende sikkerhedstiltag er det retningslinjer til medarbejderne vedrrende it-sikkerhed, der er den mest udbredte foranstaltning og findes i halvdelen af virksomhederne. Mere end hver tredje virksomhed stiller endvidere krav til sine leverandrer vedr. it-sikkerhed. Foranstaltningerne er mest udbredt blandt de strre virksomheder og blandt virksomhederne inden for information og kommunikation, herunder bl.a. de mere avancerede sikkerhedstiltag.

  86 89 82 8689

  83 84 8590 91

  7669

  76 7784

  75 76 7278 8076 73 77 74

  8776 74 73

  80 83

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  delggelse af data Afslring af fortrolige data Forstyrrelser af it-systemerPct. af virksomheder med sikkerhedspolitik

  Forhold omfattet af virksomhedernes politikker

  Figur 37

  Andre foranstaltninger

  Retningslinjer til medarbejderne er udbredt

  It-sikkerhedsmssige foranstaltninger Virksomhederne er i undersgelsen bedt om at angive, hvilke af flgende foranstaltninger de har implementeret: - Retningslinjer vedr. it-sikkerhed til medarbejderne. - Overordnet ledelsessystem vedr. it-sikkerhed, fx ISMS. - Dataklassifikation, dvs. vurdering af forskellige datatypers flsomhed og fastlggelse af adgangsrettigheder hertil. - Risikoanalyse, dvs. lbende vurdering af sandsynlighed og konsekvenser af it-sikkerhedsmssige hndelser. - Grundlggende sikkerhedstiltag, fx opdatering af antivirus, firewall og back-up, styring af databrugerrettigheder. - Avancerede sikkerhedstiltag, fx gennemgang af logs, penetrationstests, beredskab og kontrol af sikkerhedstiltag. - Krav til leverandrer vedr. it-sikkerhed.

 • 36 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  It-sikkerhedsmssige foranstaltninger implementeret af virksomheden. 2015

  Alle virk-

  som-heder

  Branche Antal ansatte

  Industri Bygge og

  anlg

  Handel og

  transport mv.

  Info. og

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-49 50+

  pct.

  Grundlggende sikkerhedstiltag . . 70 76 59 65 88 77 63 72 Retningslinjer til medarbejderne . . . 51 55 28 48 74 66 41 55 Krav til leverandrer . . . . . . . . . . . . . 35 33 18 35 53 48 28 37 Dataklassifikation . . . . . . . . . . . . . . . 33 33 20 31 59 39 26 36 Risikoanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 15 29 55 36 23 32 Avancerede sikkerhedstiltag . . . . . . 25 22 11 23 53 34 18 25 Overordnet ledelsessystem . . . . . . . 14 13 9 14 23 19 12 14

  Hver fjerde virksomhed gede sidste r sine investeringer i it-sikkerhed. I samtlige brancher gede mere end 20 pct. af virksomhederne disse investeringer, og inden for information og kommunikation var det nsten hver anden virksomhed. gede investeringer i it-sikkerhed var mest udbredt blandt de strre virksomheder, men ogs blandt de mindste var det mere end hver femte, der p denne vis opprioriterede it-sikkerheden. Andel af virksomheder, der gede investeringerne i it-sikkerhed. 2014

  25 23 21 21

  46

  31

  2125

  30

  44

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Pct.

  Tabel 7

  Hver fjerde gede investeringer i it-sikkerhed

  Figur 38

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 37

  9. It-anvendelsesprofiler

  Virksomhedernes it-anvendelse dkker en rkke forhold og aspekter, som fx internethastighed og brug af cloud computing, som er prsenteret i de foregende kapitler. Disse opsummeres afslutningsvist i it-anvendelsesprofiler for virksom-heder inden for forskellige branche- og strrelsesgrupper, og der tegnes et billede af de virksomheder, der har hurtigt internet, som er aktive brugere af sociale medier, som bruger cloud computing og datadeling, som beskftiger it-specialister og har introduceret nye maskiner eller udstyr med it inden for de seneste to r. Datadeling dkker brugen af ERP, CRM og elektronisk forsyningskde. Branchemssigt er andelen af virksomhederne inden for information og kommunikation, der bruger it, hjere end i andre brancher uanset hvilken form for it, der er tale om. 65 pct. af virksomhederne har en internetforbindelse p mindst 100 Mbit/sekund, nsten 60 pct. bruger mindst to typer sociale medier, 71 pct. bruger cloud computing og mere end 80 pct. bruger datadeling og beskftiger it-specialister. 79 pct. har introduceret nye maskiner eller udstyr med it inden for de seneste to r. Andelen af virksomheder inden for bygge og anlg, der bruger it, er modsat gene-relt lavest. Kun 14 pct. har en internetforbindelse p mindst 100 Mbit/sekund og under 10 pct. bruger mindst to typer sociale medier og beskftiger it-specialister, mens 35 pct. anvender cloud computing og sm 40 pct. datadeling. It-anvendelse inden for branchegrupper. Andel af virksomheder inden for hver branchegruppe. 2015

  Det ligger mske i sagens natur, at strre virksomheder har flere former for it-anvendelse end de mindre. Sledes er det halvdelen af virksomhederne med mindst 50 ansatte, der har en internetforbindelse p mindst 100 Mbit/sekund, mod 21 pct. af de mindre virksomheder. 32 pct. er aktive p mindst to typer sociale medier, mod 17 pct. blandt virksomhederne med 10-49 ansatte. Det samme mnster tegner sig for de andre former for it-anvendelse, med strst forskel hvad angr beskftigelsen af it-specialister og brugen af datadeling, og med mindre forskel med hensyn til brugen af cloud computing og introduktionen af nye maskiner eller udstyr med it inden for de seneste to r.

  0 20 40 60 80 100

  Virksomhedens hurtigsteinternetforbindelse 100+ mbit

  Aktiv bruger af sociale medier:Bruger mindst 2

  Anvender cloud computing

  Virksomhed bruger mindsten form for datadeling

  Beskftiger it-specialister

  Introduktion af nye maskiner/udstyr med it (sidste to r)

  Industri Bygge oganlg

  Handel ogtransport

  Info ogkomm.

  Erhvervs-service

  Pct.

  It-anvendelsesprofiler

  It mest udbredt blandt informations- og

  kommunikations-virksomheder

  Andel inden for bygge og anlg generelt lavest

  Figur 39

  Strre virksomheder har mere it

 • 38 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  It-anvendelse inden for strrelsesgrupper. Andel af virksomheder inden for hver strrelsesgruppe. 2015

  It-intensiteten i virksomhederne kan illustreres ved en rkke karakteristika har virksomheden en internforbindelse p mindst 100 Mbit/sekund, er den aktiv p mindst to typer sociale medier, bruger den cloud computing, bruger den datadeling, beskftiger den it-specialister, og har den inden for de seneste to r introduceret nye maskiner eller udstyr med it. Det er i alt 11 pct., der lever op til mindst fem af disse karakteristika. Branchemssigt er det isr inden for information og kommunikation, at disse virksomheder udgr en stor andel. Strrelsesmssigt er andelen stigende med virksomhedernes strrelse, sledes at det blandt virksomhederne med 10-19 ansatte er 5 pct., der har mindst 5 af de nvnte karakteristika, mens det blandt virksomhederne med mindst 100 ansatte er 39 pct. It-intensitet: Virksomheder med mindst 5 it-anvendelseskarakteristika. 2015

  21

  17

  35

  57

  17

  61

  50

  32

  44

  86

  58

  75

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

  Virksomhedens hurtigsteinternetforbindelse 100+ mbit

  Aktiv bruger af sociale medier:Bruger mindst 2

  Anvender cloud computing

  Virksomhed bruger mindsten form for datadeling

  Beskftiger it-specialister

  Introduktion af nye maskiner/udstyr med it (sidste to r)

  50+ ansatte 10-49 ansatte

  Pct.

  11 9 2 7

  52

  14

  5 9

  20

  39

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  I alt Industri Byggeog

  anlg

  Handelog

  trans-port mv.

  Infoog

  komm.

  Erhvervs-service

  mv.

  10-19 20-49 50-99 100+

  Pct.

  Figur 40

  En ud af ti virksomheder med mindst fem it-

  anvendelseskarakteristika

  Isr information og kommunikation samt

  strre virksomheder

  Figur 41

 • It-anvendelse i virksomheder 2015 - 39

  10. Fakta om undersgelsen

  10.1 Kilder og metode

  I statistikdokumentation findes en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder. Frem til 2011 hed undersgelsen Danske virksomheders brug af it. Virksomhedernes besvarelser er indsamlet februar-juni 2015 i en sprgeskema-ba-seret stikprveundersgelse. 3.975 virksomheder indgr i datagrundlaget. Populationen bestr af firmaer med mindst ti fuldtidsansatte inden for de ikke-finansielle, private byerhverv. Populationens enheder udgres af virksomheder i det Erhvervsstatistiske Register, som var aktive p udtrkningstidspunktet. Den statistiske enhed er 'den konomiske enhed', som i langt de fleste tilflde mod-svarer t CVR-nummer. Populationen er afgrnset efter branche, og stikprven er dannet ved stratificeret tilfldig udvlgelse efter branche og strrelse (antal fuldtidsansatte). Antal besvarelser fordelt p branche- og strrelsesgrupper. 2015

  Alle virksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 975 Branchegruppe (DB07) Industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 061 Bygge og anlg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Handel og transport mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 401 Information og kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Erhvervsservice mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 Antal fuldtidsansatte 10-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 098 20-49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932 50-99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 100 og derover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 211

  Industri dkker kun industridelen af Industri, rstofindvinding og forsynings-virksomhed. Erhvervsservice mv. er en sammenlgning af Ejendomshandel og udlejning, Erhvervsservice, Kultur, fritid og anden service samt fra 2010 ogs branche 95.1, Reparation af computere og kommunikationsudstyr. Bemrk, at titlerne er forkortet i figurer og tabeller. Alle undersgelsens resultater er opregnede. Ved opregning forsts, at hver virk-somhed, der deltager i undersgelsen, er tildelt en vgt, som modsvarer forholdet mellem besvarelser og population i en given gruppe. Herved er der bl.a. taget hjde for forskelle i antallet af besvarelser fra de undersgte branche- og strrelses-grupper. Et andet forml med opregningen er at kunne give resultater for hele populationen af virksomheder. Opregningen tager, som nvnt, hjde for brancher og strrelsesgrupper og er foretaget med et regressions-estimat p baggrund af svel antal virksomheder som beskftigelse og omstning. Da undersgelsen er stikprvebaseret, er alle tal forbundet med en vis usikkerhed i form af tilfldig variation. Det glder i srlig grad brancheopgrelser, hvor tallene i nogen grad skal betragtes som retningsgivende. Hvis intet andet er nvnt ved tabeller og figurer, er procentgrundlaget alle virk-somheder i undersgelsen.

  Ls mere i statistikdokumentationen

  Datagrundlag

  Population og stikprve

  Tabel 8

  Modifikationer af standard 10-grupperingen

  Opregning

  Stikprve- usikkerhed

  Procentgrundlag

  http://www.dst.dk/statistikdokumentation/19596ce6-bbd4-4b82-9746-44a2fb2cf604

 • 40 - It-anvendelse i virksomheder 2015

  De fleste af resultaterne refererer til den aktuelle it-anvendelse januar 2015, umid-delbart inden undersgelsestidspunktet. I enkelte tilflde refereres til it-anven-delse i det seneste kalenderr, dvs. 2014. Andelene af internetbrugere er udregnet i forhold til antal fuldtidsbeskftigede, selvom sprgsmlet refererer til antal ansatte (personer). Det er her antaget, at andelen af internetbrugere, mlt som fuldtidsbeskftigede, svarer til andelen af internetbrugere blandt ansatte i alt i virksomheden. Forklaringer af begreber optrder under de enkelte kapitler.

  10.2 Mere information

  Publikationer om it-anvendelse i virksomheder findes p www.dst.dk/it. Udvalgte tal findes desuden p www.statistikbanken.dk/vita1. Der er mulighed for at kbe mere detaljerede oplysninger om it-anvendelse i virksomhederne. Forrige udgave af rspublikationen udkom 3. december 2014. Michael E. Nielsen (metode, tal), tlf. 39 17 31 43, [email protected] Peter Sndergaard Rasmussen (tal), tlf. 39 17 36 28, [email protected]

  Reference til tid

  Internetbrugere

  Definitioner

  Tal

  Forrige offentliggrelse

  Henvendelse

  http://www.dst.dk/ithttp://www.statistikbanken.dk/vita1mailto:[email protected]:[email protected]

  ForsideTitelbladKolofonForordIndholdsfortegnelseSammenfatning1. Adgang til internettet1.1 Adgangsveje1.2 Hastighed p internetforbindelser

  2. Hjemmesider og sociale medier2.1 Virksomhedernes hjemmesider2.2 Brug af sociale medier

  3. E-salg og elektronisk fakturering3.1 E-salg3.2 Web-salg fordelt p kundegrupper3.3 E-salg til kunder i og uden for Danmark3.4 Elektronisk fakturering

  4. Cloud computing4.1 Udbredelse af cloud computing4.2 Forml og kompleksitet

  5. Datadeling og big data analyse5.1 Automatiseret informationsdeling internt i virksomheden5.2 Elektronisk forsyningskde5.3 Virksomhedernes brug af big data

  6. It-projekter og indfrelse af ny teknologi6.1 Barrierer for it-anvendelse6.2 Fordele ved it-projekter6.3 Indfrelse af ny teknologi

  7. It-specialister, rekruttering og it-opkvalificering7.1 It-specialister7.2 Rekruttering af it-specialister7.3 It-opkvalificering i virksomheden

  8. It-sikkerhed9. It-anvendelsesprofiler10. Fakta om undersgelsen10.1 Kilder og metode10.2 Mere information