of 106/106
Į Janė Paukštytė – Valaitienė

Iš širdies į širdį' / 'Iš meilės į meilę

 • View
  276

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ketureiliai

Text of Iš širdies į širdį' / 'Iš meilės į meilę

 • I

  Jan

  Pau

  kty

  t

  Val

  aitie

  n

 • 2

 • 3

  Ketureili knyga

  I

  Autor-poet:

  Jan Pauktyt Valaitien

  Js atsiliepim ir mini lauksime iuo el. adresu:

  [email protected]

  Dizainas ir projektas:

  Marius Kasperas ir Agn Valaityt

  2013, Vilnius

 • 4

  simbolis knygoje atitinka dvi reikmes: ird ir meil

 • 5

  SU BIRUTEI

  Noriu pakelti taur ampano

  U mano vienintel draug Birut,

  Kuri kaip uvestas aisliukas sukas

  Ir nea gr visus namus!

 • 6

  Visi jau kalba apie io pasaulio baigt,

  Jau nusibodo Dievui emiki komarai.

  Jis siunia akmen, tok kaip em,

  Maldaukime visi netek amo!

 • 7

  Protingu bt gali i prigimties,

  Bet imintis ateina tik su metais.

  Juk imintis, tai didel veikla ities,

  Kad jos pasiekti reikia bti ypatingu.

 • 8

  Seimnai, kaip vaikai smlio dje,

  Peioja, tampo vienas kit.

  Negi valdioje jie tik tam,

  Kad krst cirkus nematytus?

 • 9

  Motinai negaila juk nieko, ities,

  Galbt jai ir nereikia nieko...

  Ji atidav vis save be vilties,

  Kad kakada atklys padka i niekur...

 • 10

  Mes sukrme tok pasaul,

  Kuriame ms pai nebeliko.

  Tavajame gyvenime mans,

  Manajame gyvenime tavs...

 • 11

  Ar jauti, kad mes, kaip oras kylame auktyn?

  Jau greitai iblakys paklaiks vjas mus.

  Neliks, mans, neliks tavs, neliks draug,

  irsiu t em i auktai, iekodama sav.

 • 12

  mane i naujo, kaip jaunystj,

  Gilioj nakty padk gli po langu.

  Pavilpauk dain Suvalkijos lygum,

  Ir apkabink mane, priglausk, kaip Tu temoki.

 • 13

  A atleidiu tau, tu atleiski man,

  Gal taip lengviau gyventi seksis.

  Gyvenimas sugriuvo ir ities,

  Daigai sudyg buvo, bet neatlaik ir supuvo.

 • 14

  Iblakiau a save po smiltel,

  Neklausiau a savos .

  Tos smiltels gul ant kelio,

  Klojo pagrind tvirt kitiems.

 • 15

  Mes dame ir geriame kaip kiauls lainins,

  Atrodo save mes i visos krtins,

  Bet i tikrj nekeniam, naikiname save,

  Kur proto grdas visame tame?

 • 16

  Su kiekviena nueinania diena,

  A vis labiau praeit savo.

  vaikyst ir jaunyst,

  Brandius metus, Tave praeityje ...

 • 17

  ydri ekranai, iburliai, ydri ir mons,

  Tik kodl mes nekeniame pastarj?

  Ar todl, kad jie kitokie i tikrj?

  Ar todl, kad nesuprantam jj?

 • 18

  Mes gimstame, gyvename ir ikeliaujam,

  Mes mons, ne Dievai, deja.

  Atlik skirtas uduotis ieinam,

  Neinodami ar grim ia ar ne.

 • 19

  Tu burtininkas, juk ubrei vl mane,

  Pasimei tu Siel, kn mano,

  Kai nusibodau, numetei kampan,

  Kad isitranks vl sugrtum prie to kaulo seno.

 • 20

  Juk nieko nenutiko, tiesiog vaikai uaugo,

  Tiesiog gyvenimas jau ritas vakarop.

  Ankai stiebiasi vir stalo ir ant sprando ropias,

  Juk taip lengviau pakilti nei nuo ems op.

 • 21

  Kai kalasi drugelis i kokono savo,

  Negalima jam lengvinti io kelio savo.

  Kitaip sparnai graaus drugelio

  Neisiskleis, kabos kaip lapai po alnos.

 • 22

  Kai gimsta kdikis i si motinos,

  Jisai praeina sunk t suktuko keli.

  Takai suspaudia jam galvel ir krtin

  Ir kraujas gausiai plsteli ir plauius.

 • 23

  Skausmuose raitosi gimdyv

  Ji aukia mam, keikia ,

  Bet vos igirdus riksm kdikio,

  Pamirta ji skausmus ir negraius odius.

 • 24

  mogus turi kn, kojas ir rankas

  Dar turi jis ir galv savo,

  Kurioje turt bti proto bent iek tiek,

  Bet jei galvoj tik vjai ia, tai argi a kalta?

 • 25

  Ko norime mes i valdios nnai,

  Danai gvildenam it mint niri.

  Mes norime, kad nesiskirt paadai,

  Darbai parodyt, kad valdi ne mazgot turim.

 • 26

  Mes atsisti em i imokti

  Grio, , nuolankumo.

  Kas pamokas gerai imoksta,

  Gyvena jis ilgai ir mirta nuolankus.

 • 27

  Jeigu mogus teisingai gyvena,

  Sulaukia imto met ir daugiau.

  Veide jo , imintis rusena,

  Jam mirtant gieda Angelai.

 • 28

  Siela ijo ir plevena po skliautu,

  Pakibusi ant gijos sidabrins.

  Paskraid, pairjo t varg kn,

  Sparnais pamojo ir nuskriejo.

 • 29

  Mirtis, tai tik gyvenimo dalis,

  Gyvenimo anapus Rojaus soduos.

  Tad nebijokime palikti io pasaulio,

  Kai ms didioji misija baigta.

 • 30

  Nesusireikminkit, tupdami ant valdios lakt,

  inokit, kas patupd jus tenai.

  Tarnaukite monms ne oligarchams,

  inokite, kad js ia juk ne aminai.

 • 31

  pasaul ateinam tuneliu siauru,

  Gyvename ir ikeliaujam tuneliu vies.

  Ar pastebite, mons, panaum,

  Atjimo emn ion ir ijimo tapatum?

 • 32

  Gyvenimas dryuotas: ia baltas, ia vl juodas,

  Susideda i daugelio daleli laiko.

  Neleiski veltui, Tu, sav dien

  Kiekvien valand, Tu, nugyvenk prasmingai.

 • 33

  Tu nieko ne, iskyrus save pat,

  Tu nieko ne niekada.

  Dabar inau, kad geriau bti ,

  Negu narciz save.

 • 34

  Palinkjau Tau laimingo kelio i

  Ir sutraukiau visas grandines.

  Pasakiau laimingas, laisvas bki,

  Bet kakodl Tu vis alia? ?

 • 35

  Horizonte raudona vaikysts Banyia

  Jos languos apvaliuos stikliukai margi,

  Baltas Jzus prikaltas prie kryiaus

  Ir giesm miela, vaiski.

 • 36

  Ms vaikai iautos strls

  Ir j likimai klostos kaip strli,

  Suprasti reikia, kad tai mons, o ne lls,

  J paskirtis tikroji, kaip moni.

 • 37

  mogus tai spindulys ydroj erdvj,

  Jis turi skleisti ilum ir vies.

  mogaus gyvenimas Visatoje tik blyksnis,

  Taiau jis geras, iltas ir prasmingas.

 • 38

  Jei augini mergait geltonplauk

  Neterk jos proto, vadinki princese.

  Tebus ji Moteris ir Motina,

  Tegul augina savo aliai vaikelius.

 • 39

  Prabgo jaunyst pro al,

  Plaukai geltoni, akys alios,

  O lpos roi iedlapi rausv,

  Prabgo, nuskubjo, nepaseno...

 • 40

  mogus ioj emj, tai tik spindulys,

  Jis skleidia vies, ilum aplink.

  mogus Visatoje tai tiktai blyksnis,

  Nepastebimas blyksnis jis deja.

 • 41

  Jau vakaras, o laikrodi, sustok,

  Sustoki, netiksk nors valandl.

  Gyvenimas taip tirpsta, kaip ledai,

  O darbo, o darbelio dar tiek daug.

 • 42

  Ko reikia moteriai i vyro, o vyrui i moters?

  Juk jie tai dvi pusels Rojaus vaisiaus.

  , bendr nam, mini, vaik ir supratimo.

  Tik tiek tereikia vieniems i kit.

 • 43

  Kodl savam kely a sutikau Tave ne kit?

  Ar maa buvo emj i vyr prigimdyta?

  Gal a nutvriau j akimirkai trumpai,

  Kad susilaukt vaik?

 • 44

  Ar a buvau taip baisiai kaltas,

  Kad atmei vaikus tu i mans.

  Duris pakeitei ir uraktus,

  Tapai tik surdijusia spyna.

 • 45

  Kodl mus suved gyvenimas draugn,

  Ar tam, kad a patiriau motinysts gro?

  Kodl jisai iskyr mus staiga,

  Gal neverta buvau to viso groio?

 • 46

  Visata gyvas organizmas

  Ir mes gyvename jos apsupty,

  Mes mintame jos utaisu stipriu,

  Tik ms protas visko nepagauna.

 • 47

  U horizonto geltona saul leidos,

  moni figros i tirpo migloje,

  O mes stovjom susikib rankom

  Ir skendome prajusi jausm migloj.

 • 48

  Tamsus jau vakaras, mieste jau dega iburiai,

  O gatvse neono viesels ibsi.

  Prieventin savait baigia jau dienas,

  Jau skamba gatvse v. Kald giesms.

 • 49

  Alsuoja oras Kristaus gimimu,

  Kltelj avinukai jau stebuklo laukia.

  Jau greit ugims tas kdikis graus,

  Atpirks jis ms pasaul nuodming.

 • 50

  Tau reikia ne tik daug,

  Tau reikia visko, visko:

  Tau reikia dmesio, turt,

  Mergeli , itvirkimo.

 • 51

  Esu tuia, kaip avilys be bii,

  Prote, ir kne tik meno-pauz.

  Sielos paklausiu: Ar tu dar ia, brangioji?,

  Nes savo kiauto gyvastim a abejoju.

 • 52

  Lidiu viena be radijo ir televizijos,

  galv lenda visokiausios vizijos.

  Vaiduokliai lenda i vis kamp

  Ir vienai man labai kraupu.

 • 53

  Mes su tavim tokie panas,

  Tarsi veidrod velgiu a Tave.

  Tiktai ne fizinis tas panaumas

  Abu mes vjo juk vaikai.

 • 54

  Kak nabdjo, dejavo plats vandenys,

  Alsavo tokia plaia ir drgna .

  Panirau juos visa, visa balta

  Ir ikilau, kaip baltas burbulas lietaus.

 • 55

  Laisv tai vienatv savyje.

  Ar to siekiau gyvenimu savu?

  Dabar esu laisva ir vienia,

  Poete a tapau ilaisvinus save.

 • 56

  A taip tave regt norjau

  Vis kriau Tavo veid minioje.

  Tas veidas buvo panaus

  Deja, deja ne tavo, ne!

 • 57

  A atjau ia ne todl, kad vl Tave pagrobiau,

  Tu toks puikus, toks nuostabus iandien.

  A atjau Tave paliesti ir paglostyt,

  Kad mano deln lytjime iliktum aminai...

 • 58

  Kas atsitiko, Tau brangioji,

  Kodl nesijuokia tavo alios akys?

  T paslapt tikrai inau,

  Nes jis paklydo su kita t nakt.

 • 59

  A pajutau nostalgij prajusiems laikams,

  monms gyvenusiems tame laike,

  J ilumai ir mogikiems jausmams

  Ir tyrai, kaip rasos laai.

 • 60

  Maiau t ali traukin savos jaunysts

  Maiau a Tv mojant ranka.

  Nurko, nudundjo traukinys tas,

  O jau ir Tvo seniai nebra.

 • 61

  A niekur neskubu, o laiko marios,

  Galiu skaityt, rayt, tvarkytis.

  Pavelgus praeitin, kaip ulinin giliausian,

  A tik skubjim ir grit tematau.

 • 62

  be atsako pipiras kartus

  Niekas negali jos ukariauti.

  Nei rmai, nei auksas, nei deimantai skaidrs,

  Nei aaros, aimanos, smurtas baisus.

 • 63

  Reikia daryti visk, kad prisimint mus,

  Kad likt pdsakas giliai mintas.

  K padaryti a turiu dabar,

  Kad monija mane ir mano kart prisimint.

 • 64

  Geltoni miesto autobusai, vengriki vejai

  Praeitis, grai jaunyst ms.

  Jie seniai nujo metalo lau,

  O a vis maklinju po pasaul nauj.

 • 65

  Vj mergait, mano klajn nerami,

  Siekia painti pasaul, erdv lktuvais vis raio...

  Vj mergait norinti paliesti Mars!

  odiai, mintys ir veiksmai knygas, knygas...

  P.S. www.issuu.com/AgneVei

 • 66

  Jau gruodis baigias, krenta baltos snaigs,

  altukas naibo nos ir ausis.

  Du mnesiai netruks prabgti

  Ir em vl pavasariu alsuos.

 • 67

  Mes blizginam pavirius chemija iauria,

  Geriau nuveistume mes savo sielos bst,

  Kad Sielai bt gera josios namuose,

  Kad ji galt viesti dievika viesa ir .

 • 68

  Ilgai a laukiau nuotaikos v. Kald

  Dar dienos dvi ir visi ss prie Ki stalo,

  Bet nuotaika slogi ir skauda

  Nesusirinks visi prie stalo, ar js mane girdit?

 • 69

  Tu moki taip prikraut di,

  Kad man nepasirodo per maai...

  Tu tyliai, kaip gyvat priliaui,

  Geli pai ir dingsti ilgam...

 • 70

  Eik, pavalgyk obuoli, j parveiau i sodo,

  Nors nedirbai tu prie j, neravjai sodo.

  Eik vis tiek pagrauki j su burna bedante

  Man tikrai ne gaila j, manoji -kapliadante!

 • 71

  Gyveni, trankaisi po pasaul ir eidamas jau vakarop

  Staiga tu pamatai, kad nieko nr brangiau po Saule,

  Kaip ta alis, kurioj uaugai ir pirm od pasakei

  Mama, eima, tvik ir visa tai yra Tvyn.

 • 72

  Girtuoklio gyvenimas, tai didel mlo krva

  Gerti negalima, o juk negerti negali.

  Kilnoji stikl sklidin degtins, paskui alaus, ploviklio

  Ir dega viduriai, namai, gyvenimas, nes tu negerti negali.

 • 73

  Rudens dar taur sklidina

  Manau, kad gersiu j ilgai.

  Vliau iemos altos kokteil gersiu

  Itirpsiu nebty altoj...

 • 74

  Norjau parayt kak gilaus, protingo,

  Bet viskas gavosi kaip visada.

  Nesiklijavo odiai, mintys strigo

  Ir raliava atrod nebaigta.

 • 75

  Graus tas veidas, akys gintarins,

  Plaukai nerams padengti armos.

  tas akis, rankas ir veid,

  Viskas staiga itirpo rytmeio kuos.

 • 76

  Kai pagalvoju, kad gal greit mans nebus,

  Man darosi netiktinai baisu ir alta.

  Kiti jau vaikios pramintais takais

  Kiti gyvens, dainuos ir diaugsis, jau kiti...

 • 77

  Vyrai nemgsta pradti visko i naujo

  Jiems rutina patinka, seni namai, sena mona.

  Bet jiems nutrkt ir palakstyt danai patinka,

  Ir uodeg pabrukus sugrt namo.

 • 78

  Tai klaida ir ta klaida didiul buvo padaryta,

  Meldiu visus, atleiskit man, brangieji.

  Vis rodos, kad ne t gyvenim nugyvenau.

  Ne t a vyr sutikau ir jo gyvenim suvliau.

 • 79

  Trise susdome prie Ki stalo

  Tik trise i didels ms gimins.

  Plotkel laume, skms linkjom,

  Dkojom Dievui, per skruost ritos aara sri.

 • 80

  Palinkjo Lietuvai Veronika

  Daug, daug baltj Angel.

  Tesaugo jie ms Lietuvl brangi

  Nuo ems perjn pikt.

 • 81

  Kas per gadyn ms? Alus, narkotikai, degtin!

  Naikina smegen neuronus ir gena taut pratin.

  Ar toks tas auksas visagalis, kad galima vaikus naikint?

  Tegul jus skradiai, galingieji, ir js nueisit nebtin.

 • 82

  Virgilijus buvo vyras ivaizdus,

  Staiga pradjo tirpt kaip vak.

  Bet balsas jo skambjo kaip styga,

  Jo tenoras graus iliko ir senatvj.

 • 83

  Gyvenime svarbiausia surasti savo keli

  A moteris ir keli man nulm Dievas.

  Bt motina tai mano kelias. Sakysi per maai?

  O pabandyk augint vaikus, tada suprasi...

 • 84

  Tikjimui inojimo tikrai nereikia,

  Tada Sieloje daug kas veikia.

  Tu pradedi matyti, ko nemato niekas

  Nori dainuot, rayt, tapyti.

 • 85

  Raai ekspromtu be pataisym

  Nereikia daug galvoti ir mstyti,

  Tiesiog raai ir odiai liejas i Sielos

  Gal bt man mons padkos?

 • 86

  A dar kylu savos Galgotos kaln,

  inau, kas buvo praeity manoj.

  Dar truputlis ir virnj bsiu,

  O pakaln juk inai lengviau.

 • 87

  Kaip mogui reik itvert gyvenim?

  Tai neteisingas klausimas ities.

  Gyvenim reik nugyvent prasmingai,

  Tada nekils toki kvail mini.

 • 88

  Raau, kad vaikai ir draugai mane su prisimint

  Kitoki, domi, nelaukt.

  Nereikia mogui visko per daug

  Juk nieko Anapilin neisinei.

 • 89

  mogus turt bti didios dvasios

  Jo mintys viesios, akys ydros, plaukai pabal.

  Jis skleidia ilum ir gr savo aplinkoj,

  Jo didel plaioj krtinj plaka.

 • 90

  U 2013 metus, prajusius Metus

  Geriu ramios vienatvs taur.

  Man gera, kad esu namuos viena

  Ir nieks mans netrikdo.

 • 91

  Klajojau tarp moni vienut viena

  Aplinkui triukmas, urmulys tvyrojo,

  Bet negirdjau, nemaiau a nieko,

  Tarsi ant irmo irgo jojau.

 • 92

  Guliu tamsoje ir velgiu vaigdt Dang;

  Matau ten artimus savus,

  Matau a sodus Rojaus nuostabius,

  Svajoju ten pakliti, kai Lemtis paauks.

 • 93

  Dvideimt pirmas amius, karai aplinkui

  Gelbtojai skuba svetur daryt tvarkos,

  Bet kaip graudu, netikra pasauly svetimam

  ti nuo svetimali rankos j pai namuos...

 • 94

  Audros, cunamiai, lavinos ir tys moni

  Staiga uvald ma em ms.

  Kas j apgins nuo praties dabar?

  Gal Angelas apglbs sparnais baltais?

 • 95

  A sustojau, sustingau staiga,

  Nenorjau a nieko daryti

  Nuvargs kraujas pulsavo manyje,

  Akys merksi, blaussi, geso...

 • 96

  iriu priek akis plaiai atvrus

  Ir nieko nematau aplink save ir negirdiu.

  Paremiu galv kumiais dideliais,

  Jauiuosi imini panai. Argi?

 • 97

  Gyvenime bna taip sunku, skaudu ir vienia,

  Kad rkdamas kreipiesi tu Diev:

  - O, Dieve, tu auktai ir visk tu matai, jauti

  Padk ilikt stipriam, neleisk palti!

 • 98

  Dievas niekad neapleidia ms

  Diaugsme, varge ir lidesy.

  Jis eina su tavim kartu ir nepalieka,

  O kartais nea jis tave ant savo rank.

 • 99

  Dvylypas gyvenimas Dvynio tvirtov,

  Kai neinai kas yra melas, o kas tikrov.

  Kur tavo baku, o kur tu tik sveias,

  Kur tavo mona, o kur -u.

 • 100

  Slaptas gyvenimas mus veikia labai,

  Slaptos svajons ir slapti takai.

  Slepiesi, meluoji net sau ir suklysti,

  Net sau sumeluoji, o kodl neinai.

 • 101

  Turtas ir padtis mus suprieino

  Nesuvokiu, kas yra laim, nelaim.

  Tviskanios viesos, liepsnos ir dmai,

  iuklyno kvapai ir miegas po krmu.

 • 102

  A jau man paskirtu keliu

  Nelidjau, inojau teisingai einu.

  Bet vaikysts savos ir gimtj nam,

  Negaliu a pamirt negaliu.

 • 103

  Sudegiau kaip vak, itirpau kaip vakas,

  Taip skubjau, taip lkiau udusus.

  Kas u poskio ir u tiesiosios kas?

  Vis paint norjau, vis patirt siekiau.

 • 104

  Ir vien ryt atsibusi patyrus ir pasiekus visk

  Veide gal laim, gal viltis vyts,

  O mintys, tos idykls, tolyn vis lks, skubs

  Ir nenurimsi kol visai ibls. Tokia jau tu....

  Igriau gyvenimo taur lig dugno,

  Svaigau nuo to dieviko skonio...

  Paliko laeliai keli ant to dugno

  Dabar pakvpuosiu tiktai pakvpuosiu...

 • 105

 • 106