INVEN ... 140 Simion Florea Marian etnograf 141 Simion Fl. Marian istoriograf 142 Leca Morariu artist

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INVEN ... 140 Simion Florea Marian etnograf 141 Simion Fl. Marian istoriograf 142 Leca Morariu...

 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR SERVICIUL JUDEŢEAN SUCEAVA AL ARHIVELOR NAŢIONALE

  INVENTAR

  FOND PERSONAL „PROFESOR NICODIM IŢCUŞ”

  (1897-1985)

  Fond nr. 683

  Inventar nr. 431

 • 1

  PREFAŢĂ

  În ziua de 9 decembrie 1985, a încetat să mai bată inima generoasă a

  octogenarului Nicodim Iţcuş, pedagog cu alese însuşiri sufleteşti unul dintre

  cunoscuţii cercetători ai istoriei Bucovinei.

  Născut la Suceviţa, la sfârşitul secolului al XIX-lea (22 septembrie 1897) ca fiu

  al lui Avram şi Elisabeta Iţcuş – familie modestă de buni şi harnici români animată

  de dragostea faţă de meleagurile natale şi de istoria ţării – Nicodim Iţcuş a moştenit

  de la înaintaşii săi calităţi sufleteşti alese, care i-au călăuzit în viaţă paşii şi i-au

  împlinit nedezminț ita sa pasiune pentru frumuseţile şi istoria ţării.

  Absolvent al liceului „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi, susţinându-şi

  bacalaureatul în 1919, Nicodim Iţcuş trece cu bine examenul de admitere la

  Facultatea de Istorie – Geografie la Universitatea din Cernăuţi, pe care a absolvit-o în

  anul 1924, când trece şi examenul de capacitate. În timpul studenţiei este ales

  preşedinte al Cercului studenţesc „Arboroasa” (1920-1921), calitatea care încă o dată

  nu i-a dezminţit dragostea faţă de locurile natale de istoria atât de zbuciumată a ţării.

  Dacă am încerca să sintetizăm întreaga sa activitate şi să evidenţiem însuşirile

  acestei personalităţi, am ajunge la concluzia că profesorul Nicodim Iţcuş a fost nu

  numai un talent pedagog, ci şi un educator al tineretului. Cu un gest, cu o vorbă spusă

  la timp a ştiut să îndrume elevii spre dragostea de muncă cinstită, dând chiar în

  persoana sa cea mai frumoasă pildă.

  De la prima lui apariţie la catedră, a ştiut să fascineze pe elevii săi prin darul

  de a preda. Aceste calităţi i-au oferit posibilitatea profesorului Nicodim Iţcuş ca, în

  dificila dar nobila profesiune de profesor, pe care a exercitat-o timp de peste patru

  decenii, începând la liceul din Rădăuţi (1924-1927), continuând apoi la liceul „Laţcu –

  Vodă” din Siret (1927-1940), „Ştefan cel Mare” şi Liceul pedagogic din Suceava – să

  poată insufla elevilor săi interesul pentru cunoaştere, dragoste de adevăr şi frumos,

  onestitate şi omenie. Pilda de cinste, de muncă şi entuziasm pentru tot ce este bun şi

  frumos ce a dat-o profesorul Nicodim Iţcuş, în persoana sa, este una dintre

  preţioasele moşteniri lăsate generaţiilor de elevi.

  Devotamentul neobosit pentru cariera sa şi-a ales, colegialitatea faţă de

  profesori, temeinica pregătire profesională, excesiva corectitudine, stricta

  punctualitate, executant de o rară promptitudine a tuturor sarcinilor ce-i reveneau au

  fost toate acestea puse în evidenţă şi mai mult când a fost chemat în funcţia de

  Inspector general pentru învăţământul secundar la Inspectoratul şcolar regional

 • 2

  Cernăuţi (1935-1938), inspector şef al Inspectoratului şcolar Suceava (1945-1948), şi

  apoi inspector general în Ministerul Învăţământului. De o fineţe şi amabilitate rară, a

  ştiut totuşi să-şi impună autoritatea de profesor şi să menţină disciplina elevilor la

  înălţimea cerută.

  Entuziasmul neostoit de luptă dârză pentru un crez şi un ideal scump inimii

  lui-izbânda dreptăţii şi a binelui neamului său–l-au însufleţit pe profesorul Nicodim

  Iţcuş încă din perioada când era membru al Societăţilor „Tudor Flondor” ( Cernăuţi

  1920), „Societăţii pentru cultura şi literatura poporului român în Bucovina” (1929),

  „Societăţii Române de Geografie” (1923), „Societăţii de ştiinţe istorice” (1926).

  Dacă tot timpul activităţii şcolare l-a caracterizat o perfectă obiectivitate faţă

  de toate categoriile de elevi, timpul liber l-a dedicat cu dragoste cercetării

  documentelor scrise din arhive şi documentelor nescrise din pământul Bucovinei.

  Desigur că spaţiul mult prea îngust al acestei evocări nu ne îngăduie să menţionăm

  decât doar studiile publicate fie în „Freamătul literar” (Siret), „Făt frumos”, „Glasul

  Bucovinei”, ori lucrări precum Omagiu lui Ghica Vodă, Cernăuţi, 1928, Siretul de ieri

  şi azi, Cernăuţi, 1938. Lucrările ştiinţifice ale profesorului Nicodim Iţcuş

  remarcându-se din capul locului, printr-o cercetare minuţioasă, anumite lucrări

  aducând contribuţii de ordin ştiinţific, referitoare mai cu seamă la istoria celei de a

  doua capitale a Moldovei: Siretul.

  Nu putem să nu subliniem rigurozitatea respectării adevărului istorie şi

  suportul critic în tehnica cercetării ştiinţifice, din care profesorul Nicodim Iţcuş şi-a

  făcut un crez. Administrator obiectiv Sine ira et studie al istoriei Bucovinei, deseori

  profesorul Nicodim Iţcuş începea cu cuvintele calde, pătrunse de un înalt patriotism a

  cursurilor: „Spune ţării tale adevărul şi-i faci cel mai bine”.

  Îndelungata şi bogata sa activitate preţuită la nivelul întregii ţări, a fost

  recunoscută prin acordarea unor înalte distincţii ştiinţifice şi acordarea titlului de

  Profesor emerit în anul 1966.

  Cei ce i-au avut ca îndrumător pe drumul ştiinţei patronate de Muza Clio, îi vor

  păstra o luminoasă şi caldă amintire, ca prinos adus omeniei şi studiilor sale

  închinate binelui şi adevărului.

  Fondul a fost preluat şi inventariat de către Gavril Irimescu- arhivist principal.

  Fondul are 166 unităţi arhivistice.

  G. Irimescu

 • 3

  Nr.

  inv.

  Nr.

  vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele

  extreme

  Nr.

  file Obs.

  Manuscrise şi copii ale lucrărilor ştiinţifice

  1 Fresca – medalioane ale unor personalităţi ale

  vieţii cultural-ştiinţifice din Bucovina, inclusiv

  decupaje din ziare, reviste – volumul I, cu 32

  personalităţi

  2 Idem – volumul 2 cu 78 personalităţi

  3 Idem – volumul 3 cu 25 personalităţi

  4 Idem – volumul 4 cu 63 personalităţi

  5 Idem – volumul 5 cu 92 personalităţi

  6 Idem – volumul 6 cu 69 personalităţi

  7 Idem – volumul 7 cu 50 personalităţi

  8 Idem – volumul 8 cu 43 personalităţi

  9 Idem – volumul 9 cu 95 personalităţi

  10 Idem – volumul 10 cu 90 personalităţi

  11 Idem – volumul 11 cu 56 personalităţi

  12 Idem – volumul 12 cu 43 personalităţi

  13 Idem – volumul 13 cu 39 personalităţi

  14 Idem – volumul 14 cu 96 personalităţi

  15 Idem – volumul 15 cu 94 personalităţi

  16 Idem – volumul 16 cu 89 personalităţi

  17 Idem – volumul 17 cu 96 personalităţi

  18 Idem – volumul 18 cu 96 personalităţi

  19 Idem – volumul 19 cu 96 personalităţi

  20 Idem – volumul 20 cu 96 personalităţi

  21 Idem – volumul 21 cu 96 personalităţi

  22 Idem – volumul 22 cu 96 personalităţi

  23 Idem – volumul 23 cu 96 personalităţi

  24 Idem – volumul 24 cu 96 personalităţi

 • 4

  Nr.

  inv.

  Nr.

  vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele

  extreme

  Nr.

  file Obs.

  25 Idem – volumul 25 cu 97 personalităţi

  26 Idem – volumul 26 cu 96 personalităţi

  27 Idem – volumul 27 cu 96 personalităţi

  28 Idem – volumul 28 cu 96 personalităţi

  29 Idem – volumul 29 cu 96 personalităţi

  30 Idem – volumul 30 cu 96 personalităţi

  31 Idem – volumul 31 cu 96 personalităţi

  32 Idem – volumul 32 cu 104 personalităţi

  33 Idem – volumul 33 cu 96 personalităţi

  34 Idem – volumul 34 cu 96 personalităţi

  35 Idem – volumul 35 cu 96 personalităţi

  36 Idem – volumul 36 cu 96 personalităţi

  37 Idem – volumul 37 cu 96 personalităţi

  38 Idem – volumul 38 cu 96 personalităţi

  39 Idem – volumul 39 cu 96 personalităţi

  40 Idem – volumul 40 cu 96 personalităţi

  41 Idem – volumul 41 cu 185 personalităţi

  42 Idem – volumul 42 cu 413 personalităţi. (unele

  persoane numai amintite)

  43 Idem – volumul 43 cu 326 personalităţi

  44 Idem – volumul 44 cu 233 personalităţi

  45 Idem – volumul 45 cu 267 personalităţi

  46 Idem – volumul 46 cu 264 personalităţi

  47 Idem – volumul 47 cu 318 personalităţi

  48 Idem – volumul 48 cu 478 personalităţi

  49 Idem – volumul 49 cu 565 personalităţi

  50 Idem – volumul 50 cu 432 personalităţi

 • 5