Fond personal Emil Ioan Ema ... pentru Casa memorial¤’ SIMION FLOREA MARIAN f¤’cut¤’ £®n anul 1973 de

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fond personal Emil Ioan Ema ... pentru Casa memorial¤’ SIMION FLOREA MARIAN...

 • Ar hiv

  ele N

  ati on

  ale al

  e R om

  an iei

  SJ AN

  S uc

  ea va

  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR SERVICIUL JUDEŢEAN SUCEAVA AL ARHIVELOR NAŢIONALE

  INVENTAR

  FOND PERSONAL „EMIL IOAN EMANDI”

  (1806-1985)

  Fond nr. 765

  Inventar nr. 588

 • Ar hiv

  ele N

  ati on

  ale al

  e R om

  an iei

  SJ AN

  S uc

  ea va

  1

  PREFAŢĂ

  EMIL IOAN EMANDI s-a născut la 22 august 1948, în oraşul Rădăuţi,

  unde a urmat şi studiile secundare la Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” din localitate,

  obţinând bacalaureatul în 1966. Ulterior a absolvit Facultatea de Istorie – Filozofie, din

  cadrul Universităţii „AL. I. CUZA” din Iaşi ( 1974) şi Facultatea de Geologie – Geografie

  din cadrul Universităţii Bucureşti ( 1978).

  Şi-a început cariera didactică la Şcoala generală Liteni, comuna Moara,

  unde a activat ca profesor în perioada 1971-1974. În anul 1975 devine muzeograf –

  arheolog la Muzeu Judeţean Suceava. În calitate de director adjunct al Muzeului

  Judeţean Suceava, în perioada 1979-1990, a desfăşurat o susţinută şi fructuoasă

  activitate în slujba acestei instituţii. Printre lucrările din acea perioadă se înscriu:

  Muzeul de Istorie Suceava (Bucureşti 1985) şi Suceava – ghid de oraş (Bucureşti 1988).

  În aceeaşi perioadă a colaborat şi la monografia Habitatul medieval rural din Valea

  Moldovei şi din Bazinul Şomuzului Mare Secolele XI-XVII (Bucureşti 1982), lucrare

  pentru care a fost distins cu premiul Academiei Române.

  În 1990, Emil Ioan Emandi s-a transferat la Filiala Iaşi a Academiei

  Române, funcţionând iniţial la Institutul de Arheologie, iar apoi la Centrul de Istorie şi

  Civilizaţie Europeană. Activitatea sa ştiinţifică a fost marcată şi prin proclamarea sa ca

  doctor în geografie, cu subiectul – Habitatul urban şi cultura spaţiului. Studii de

  geografie istorică. Suceava în secolele XIV-XX publicată în volum la Iaşi, în 1996. O

  altă lucrare de referinţă este Să nu dărâmi dacă nu ştii să construieşti (Iaşi 1991),

  elaborată în colaborare cu Mihai Ştefan Ceauşu.

  În ultimii ani de activitate, beneficiind de duble specializare, a studiat

  fenomenul geopolitic, o expresie în acest sens fiind şi lucrarea Geopolitica, vol. I (Iaşi

  1997), la care este colaborator şi editor.

  A îmbinat cu succes activitatea ştiinţifică cu aceea de editor, fondând şi

  conducând Editura „Glasul Bucovinei”, sub egida căreia a tipărit între 1991-1996 peste

  30 de volume.

  A dispărut din viaţă, fulgerător şi mult prea înainte de vreme, la 2

  decembrie 1996, în urma unui tragic accident, într-un moment de deplină maturitate

  ştiinţifică când opera sa tindea spre domenii mai puţin cercetate de istorici şi geografi.

  Fondul personal EMIL IOAN EMANDI în cantitate de 1,60 ml şi 163 u.a.

  cuprinde documente din perioada 1806-1985.

 • Ar hiv

  ele N

  ati on

  ale al

  e R om

  an iei

  SJ AN

  S uc

  ea va

  2

  Documentele cuprinse în acest fond se păstrează sub formă de original,

  traducere, copii, planuri, schiţe, hărţi, plăci fotografice, fiind redactate în limba română.

  Acestea provin dint-o donaţie făcută Arhivelor de către Ioan Emil Emandi în timpul

  vieţii sale.

  Fondul are următoarele părţi structurale:

  I. Manuscrise ale operei ştiinţifice;

  II. Documente privind istoria muzeului de Istorie din Suceava;

  III. Planuri cadastrale ale localităţilor din judeţul Suceava;

  IV. Hărţi judeţul Suceava – MISCELLANEA;

  V. Plăci fotografice.

  Acestea reflectă atât activitatea ştiinţifică, cât şi funcţiile pe care Emil Ioan

  Emandi le-a ocupat în cadrul Muzeului Judeţean Suceava, astăzi Muzeul Bucovinei.

  Suceava, 25.05.2011 Consilier superior,

  dr. Doina Iavni

 • Ar hiv

  ele N

  ati on

  ale al

  e R om

  an iei

  SJ AN

  S uc

  ea va

  3 Nr. crt.

  Nr. vechi

  Cuprinsul unităţii arhivistice Data documentului

  sau datele extreme

  Nr. file

  Obs.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  I. MANUSCRISE ALE OPEREI ŞTIINŢIFICE

  Mircea D. Matei, Emil I. Emandi, Habitatul medieval rural din Valea Moldovei şi bazinul Şomuzul Mare (secolele XI-XVII), Bucureşti, 1981.

  Emil I. Emandi, Muzeul de istorie Suceava, Bucureşti, 1985 . Emil I. Emandi, Cercetările arheologice de la Drăgoeşti jud. Suceava. Emil I. Emandi, O expoziţie de numismatică la Muzeul Judeţean Suceava „Valori numismatice în colecţii sucevene”.

  Emil I. Emandi, Un fragment de cahlă necunoscut în Moldova. Emil I. Emandi, Statistica descoperirilor monetare din municipiul Suceava şi semnificaţia lor social – economică. Emil I. Emandi, Cercetări privind dezvoltarea meşteşugurilor în aşezările rurale medievale din nordul Moldovei. Emil I. Emandi, Participarea lui Ştefan Răzvan la luptele din anul 1595, purtate de Mihai Viteazul contra turcilor. Emil I. Emandi, Raport de săpătură preliminară (săpătură de salvare) Suceava.

  5 ex.

  2 ex.

  1 ex.

  1 ex.

  2 ex.

  3 ex.

  2 ex.

  3 ex.

 • Ar hiv

  ele N

  ati on

  ale al

  e R om

  an iei

  SJ AN

  S uc

  ea va

  4 Nr. crt.

  Nr. vechi

  Cuprinsul unităţii arhivistice Data documentului

  sau datele extreme

  Nr. file

  Obs.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  Emil I. Emandi, Sistemul de apărare al Moldovei, studiu. Emil I. Emandi, Aspecte demo-economice privind zona de nord a Moldovei (secolele IX şi prima jumătate a secolului al XIV - lea) în lumina cercetărilor istorice, arheologice, paleobotanice şi antropogeografice. Emil I. Emandi, Aspecte demo-economice privind zona de nord a Moldovei (secolele IX şi prima jumătate a secolului al XIV – lea. Emil I. Emandi, Contribuţii cu privire la problema tehnicilor şi tehnologiilor prelucrării pieselor din fier (sec. XI-XVII). Emil I. Emandi, Tipologia ceramică din Moldova şi Ţara Românească (sec. al XIV- lea – al XV- lea), studiu. Emil I. Emandi, Habitatul medieval rural în secolul al XVII-lea date statistice, semnificaţie lor istorică şi geografică. Emil I. Emandi, Aspecte ale civilizaţiei româneşti în secolele al XIII-lea – XVII-lea. Emil I. Emandi, Necropole de la Vorniceni, publicată în SCIVA 4/1980, manuscris. Emil I. Emandi, Al VII-lea simpozion naţional de istorie agrară a românii – manifestare de prestigiu a vieţii ştiinţifice sucevene. Emil I. Emandi, O prestigioasă reuniune internaţională. Cel de-al XVI-lea Congres internaţional de istorie ştiinţei.

  1 ex.

  2 ex.

  2 ex.

  4 ex.

  1 ex.

  1 ex.

  2 ex.

  2 ex.

  1 ex.

 • Ar hiv

  ele N

  ati on

  ale al

  e R om

  an iei

  SJ AN

  S uc

  ea va

  5 Nr. crt.

  Nr. vechi

  Cuprinsul unităţii arhivistice Data documentului

  sau datele extreme

  Nr. file

  Obs.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Emil I. Emandi, Date istorice şi cercetări arheologice privind cartea laicului Oană de la Tulova. Emil I. Emandi, Milenii de istorie la Liteni – Moara. Emil I. Emandi, Etapele procesului de formare a statului feudal Moldova. Emil I. Emandi, Raport preliminar privind cercetările arheologice efectuate în anul 1978 la Vorniceni – Mari – Tulova. Emil I. Emandi, Aspecte demo-economice privind zona de nord a Moldovei (secolele IX-XIV) în lumina cercetărilor arheologice, paleobotanice şi geografice. Emil I. Emandi, Date istorice privind permanente şi statornicia populaţiei în secolele X-XIV în nordul Moldovei. Emil I. Emandi, Repertoriul punctelor situate pe culoarul Şomuzului Mare, în care s-au făcut descoperiri arheologice datând din secolele XIV-XVII. Emil I. Emandi, Cercetările din bazinul superior al Şomuzului Mare. Săpăturile arheologice de la Vornicenii Mari (Tulova). Emil I. Emandi, Pahar de sticlă sec. V e.n. Emil I. Emandi, Priorităţi în cercetarea arheologică a evului mediu, pe teritoriul judeţului Su