Introductiebrochure Geriatrie 1 2018-02-07آ  2 GERIATRIE 1 Welkom Het team van de afdeling geriatrie

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Introductiebrochure Geriatrie 1 2018-02-07آ  2 GERIATRIE 1 Welkom Het team van de afdeling...

 • 1

  GERIATRIE 1 GERIATRIE 1

  INTENSIEVE THERAPIE EENHEID (A3 + C3)

  Versie oktober 2015

  INTRODUCTIEBROCHURE VOOR NIEUWE VERPLEEGKUNDIGEN EN STUDENTEN

  Versie januari 2010

  GERIATRIE 1

  Introductiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten

  versie maart 2017

 • 2

  GERIATRIE 1

  Welkom Het team van de afdeling geriatrie 1 heet je van harte welkom. Wij zullen ons best doen opdat jij je zo snel mogelijk thuis voelt in onze groep.

  Deze brochure biedt je een eerste kennismaking met onze afdeling. Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van de gebruiken, modaliteiten en afspraken zodat je je op een vlotte en aangename manier kan inwerken op onze dienst.

  Uiteraard staan niet alle details in deze brochure. Als je nog vragen hebt of meer informatie wenst, kan je altijd terecht bij een collega. Geef ons gerust een seintje, want jouw opvang en begeleiding behoren tot ons takenpakket en zijn ook onze verantwoordelijkheid.

  We wensen je alvast veel werkgenot en veel succes!

  Voornaamste stelregel: als je twijfelt, vraag dan hulp!

  Dit doe je beter te vroeg dan te laat!

 • 3

  GERIATRIE 1 GERIATRIE 1

  Onze visie t.a.v. de cliënt, de geriatrische patiënt en zijn omgeving • maximale opsporing (screening) van alle geriatrische patiënten intern en extern (via samenwer-

  kingsafspraken met extramurale hulpverleners)

  • multi- en pluridisciplinaire samenwerking t.a.v. diagnostiek en therapie via goed uitgebouwde deel- programma’s

  • streven naar een optimaal herstel van de functionele performantie (therapie en revalidatie)

  • streven naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit via revalidatie

  • verzekerde continuïteit van zorgen via optimale samenwerking met extramurale hulpverleners en mantelzorg

  • respect voor de privacy en de mening van de geriatrische patiënt (onderhandelde zorg)

  • aandacht voor patiëntveiligheid

  • balans tussen care en cure rekening houdend met de patiënt (familie) als actieve gesprekpartner

  • voldoende opvangcapaciteit voor acute zorgverlening

  t.a.v. de medewerkers • de medewerkers moeten zich bewust zijn van hun eigen specifieke kennis in de zorg voor de geri-

  atrische patiënt

  • opleiding, specialisatie, loopbaanontwikkeling

  • belang teamwork, professionaliteit

  • zorg voor de medewerkers

  • groei- en waarderingsgesprekken

  t.a.v. de organisatie • cultuur waar bejegening van de klant centraal staat, een “senior friendly hospital”

  • cultuur waar een continue streven naar optimalisatie centraal staat

  • transparant beleid met meerjarenplan, jaarplan en continue opvolging

  • aantrekkingskracht: regio behouden en/of uitbreiden

  t.a.v. de gemeenschap • het ziekenhuis wenst een belangrijke en betrouwbare partner te zijn in de zorg voor de geriatrische

  populatie

  • het ziekenhuis wenst een katalysator te zijn voor het bewaken van de ‘kwaliteit van leven’ van de geriatrische patiënt in de regio.

 • 4

  GERIATRIE 1

  Inhoudstafel

  Welkom p. 2

  Onze visie p. 3

  1. Voorstelling van de afdeling Geriatrie 1 p. 5

  1.1. Locatie p. 5

  1.2. Plaats binnen de organisatie p. 5

  1.3. Multidisciplinair team p. 6

  1.4. Specialismen p. 9

  1.5. Afdelingsopdrachten p. 11

  2. Een dag op de afdeling Geriatrie 1 p. 12

  3. Procedures & protocollen p. 14

  3.1. Medisch-verpleegkundige technieken p. 14

  3.2. Klinische paden p. 18

  3.3. Administratieve-organisatorische procedures p. 18

  4. Patiëntenvoorlichting p. 19

  4.1. Patiëntenbrochures p. 19

  4.2. Extra activiteiten voor de patiënt p. 19

  Jessa Patiëntgericht! p. 20

  5. Communicatie p. 21

  5.1. Telefonie p. 21

  5.2. Buizenpost p. 21

  5.3. Mondelinge communicatie p. 21

  5.4. Schriftelijke communicatie p. 22

  5.5. Extra informatie p. 22

  6. Personeelsinformatie p. 23

 • 5

  GERIATRIE 1 GERIATRIE 1

  1. VOORSTELLING VAN DE AFDELING GERIATRIE 1

  1.1. Locatie De afdeling Geriatrie 1 bevindt zich in de T-vleugel op de 1ste verdieping. De eenheid telt 28 bedden. Binnen de afdeling zijn de patiëntenkamers als volgt verdeeld:

  • 8 éénpersoonskamers (kamers 191 tot 198)

  • 10 tweepersoonskamers (kamers 154 tot 163)

  Grondplan

  1.2. Plaats binnen de organisatie

  De afdeling Geriatrie 1 maakt deel uit van de zorgcluster Geriatrie.

  Deze zorgcluster bestaat verder uit de volgende diensten:

  • Geriatriekliniek

  • Daghospitaal geriatrie

  • Liaison geriatrie

  • Geheugenkliniek

  • Gerontopsychiatrie

  De kostenplaats van de afdeling Geriatrie 1 is 3010.

  Berging

  Team lokaal

  H VK

  D okter

  D agzaal

  Kiné

  Balie

 • 6

  GERIATRIE 1

  Management

  Medisch manager

  Dr. Guido Claes

  Zorgmanagers

  Anita Jans Luc Claes

  1.3. Het multidisciplinair team

  Medisch team

  Medisch diensthoofd

  geriatrie

  Dr. Charlotte Declercq

 • 7

  GERIATRIE 1 GERIATRIE 1

  Verantwoordelijke geriater

  Dr. Stefan Wynants

  Verpleegkundig team

  Hoofdverpleegkundige

  Petra Vanloffelt

  Balieverantwoordelijke

  Ann Lievens Team verpleegkundigen

  Verzorgenden Medewerkers onderhoud/logistiek

 • 8

  GERIATRIE 1

  Referentieverpleegkundigen

  Stagementoren Ann, Heidi, Iris & Veronique

  Referentieverpleegkundige geriatrie Ann

  Referentieverpleegkundige MVG Kristien, Heidi & Iris

  Referentieverpleegkundige CPR & rampen Ria & Wendy

  Referentieverpleegkundige palliatieve zorgen Wendy & Juanita

  Referentieverpleegkundige incontinentie Veronique & Sylvia

  Referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne Dominique & Sara

  Referentieverpleegkundige valpreventie Mirella & Christine

  Referentieverpleegkundige diabetes Dominique

  Referentieverpleegkundige dementie Hannah

  Referentieverpleegkundige keuken en voeding Anita

  Referentieverpleegkundige pijn Stijn & Iris

  Referentieverpleegkundige wondzorg Anna & Nathalie

  Ergocoach Daphne

  Stagebegeleiding PHIV Liliane Hilven

  PHL Fabienne Mertens, Jeanine Broeckx KHLIM Christ’l Vrolix, Sabine Monsecour

  Andere medewerkers Ergotherapeut Mirella Specogna & Christine Van Langenhove

  Diëtiste Greet Smets Kinesitherapie Natascha Wasinski

  Logopedie Yolande Jacobs, Kristel Wijnen & Kris Vliegen Pastorale dienst Petra De Smet & Katrien Gijbels Sociaal Werker Kirsten Goorts

  Secretariaat Lindsay Lambregs

 • 9

  GERIATRIE 1 GERIATRIE 1

  1.4. Specialismen

  Geriatrie houdt zich bezig met de medische problemen en sociale/psychische aspecten van het ver- ouderingsproces. De veroudering en vergrijzing van onze bevolking houdt in dat de morbiditeit stijgt. Deze morbiditeit wordt gekenmerkt enerzijds door de degeneratieve aandoeningen en anderzijds door een multi-pathologie. De multi-pathologie berust op een fragiel fysisch, psychisch en sociaal evenwicht. Een storing op fysisch gebied heeft meestal psychische en sociale gevolgen en omge- keerd. Meestal houdt men met deze fragiliteit geen rekening en werkt men een blijvende invaliditeit in de hand.

  Een geriatrisch ziekenhuis waar alleen zieken boven een bepaalde leeftijd, ongeacht hun aandoenin- gen, opgenomen worden is ongewenst, omdat dit enerzijds een onvermijdelijke isolatie meebrengt en omdat zulke instellingen, hoe goed zij ook zouden zijn, vlug een slechte naam zouden krijgen, zoals sterfhuis.

  Kenmerken van een geriatrische patiënt

  • Gemiddeld ouder dan 75 jaar

  • Fragiliteit + daling homeostase

  • Polypathologie/polyfarmacie

  • Atypische klinische beelden

  • Verstoorde farmacokinetica

  • Gevaar voor functionele achteruitgang

  • Gevaar voor deficiënte voeding

  • Mogelijk psychosociale problemen

  • Mogelijke tendens tot inactiviteit (hoger risico voor opname in instelling)

  • Mogelijk stijging van de afhankelijkheidsgraad

  Enkele fysische ziektebeelden

  • C.V.A. + T.I.A.

  • Hartdecompensatie

  • Artrose

  • Terminale zieken, palliatieve patiënten

  • Ziekte van Parkinson

  • Diabetes

  • Acute pneumonie

  • Urineweginfecties

  Psychische stoornissen

  • Verwardheid

  • Delier

  • Dementie

  • Depressie

 • 10

  GERIATRIE 1

  Revalidatie patiënten

  • Bv. na een C.V.A., na een heupfractuur

  • Stimuleren tot zelfredzaamheid

  Bij verpleging van chronische zieken en bejaa