of 372 /372
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. pretrans. cons. între unit. 7. pt. pretrasfer schimb posturi. 8. cond. spec. de pretransfer PRIMAR 1000 2.Nu 1. Nu URBAN IZVIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVIN 2. Nu INVATATOR/INSTITUT OR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA) 17/1 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu GIMNAZIAL 1001 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN IZVIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVIN 2. Nu LIMBA SI LITERATURA ROMANA 16/0 REZERVAT REZ METODIST CCD 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu GIMNAZIAL 1002 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN IZVIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVIN 2. Nu LIMBA FRANCEZA 2/0 REZERVAT REZ METODIST CCD 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu GIMNAZIAL 1003 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN IZVIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVIN 2. Nu LIMBA FRANCEZA 6/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu Pagina 1 / 372

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor ... · Nivel de învăţământ Unitatea de ... Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ Lista posturilor ... · Nivel de învăţământ...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: TIMIȘ

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  9. propus pt. continuitate

  6. pt. pretrans. cons. între unit.

  7. pt. pretrasfer schimb posturi.

  8. cond. spec. de pretransfer

  PRIMAR10002.Nu

  1. Nu

  URBAN

  IZVIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  17/1

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IZVIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  16/0

  REZERVATREZMETODIST

  CCD

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IZVIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  2/0

  REZERVATREZMETODIST

  CCD

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IZVIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 1 / 372

 • GIMNAZIAL10042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IZVIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

  2. NuMATEMATICA

  8/0

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10052.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  IZVIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

  2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IZVIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1007

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IZVIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IZVIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IZVIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IZVIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

  2. NuISTORIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  IZVIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂIZVIN

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 2 / 372

 • PRESCOLAR10122.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

  RURAL

  GHIRODA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GHIRODA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10132.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

  RURAL

  GHIRODA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GHIRODA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10142.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

  RURAL

  GIARMATA-VII

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT GIARMATA

  VII 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR10152.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

  RURAL

  GIARMATA-VII

  ȘCOALA PRIMARĂGIARMATA VII

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GHIRODA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

  2. NuFIZICA

  6/0

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GHIRODA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  20/0

  REZERVATREZ CIC

  31.08.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1019

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GHIRODA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 3 / 372

 • GIMNAZIAL10212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GHIRODA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  REZERVAT

  REZ DIR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GHIRODA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGHIRODA

  2. NuLIMBA LATINA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10242.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

  RURAL

  DUMBRĂVIŢA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT DUMBRĂVIȚA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRIMAR10252.Nu

  1. Nu

  RURAL

  DUMBRĂVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  19/0

  REZERVATREZ CIC

  20.08.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR10292.Nu

  1. Nu

  RURAL

  DUMBRĂVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATCIC PANA IN01.12.2019

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRĂVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRĂVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRĂVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

  2. NuMATEMATICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 4 / 372

 • GIMNAZIAL10392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRĂVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRĂVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

  2. NuGEOGRAFIE

  6/0

  REZERVATREZ DIR LICP MITROI

  BILED

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10422.Nu

  1. ROMANO-

  Limba română

  RURAL

  DUMBRĂVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

  2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10432.Nu

  1. REFORMAT

  Limba română

  RURAL

  DUMBRĂVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

  2. NuRELIGIE REFORMATA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRĂVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRĂVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANTSUPLIMENTARE PLANDE

  SCOLARIZARE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRĂVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DUMBRĂVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂDUMBRĂVIȚA

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 5 / 372

 • PRESCOLAR10512.Nu

  1. Nu

  LICEUL TEORETIC RECAȘ

  URBAN

  RECAŞ

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT RECAȘ

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL10532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  LICEUL TEORETIC RECAȘ

  2. NuLIMBA LATINA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL10552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  LICEUL TEORETIC RECAȘ

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL10562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  LICEUL TEORETIC RECAȘ

  2. NuMATEMATICA

  0/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  LICEUL TEORETIC RECAȘ

  2. NuMATEMATICA

  12/0

  REZERVATREZERVATDIR.CONCURS PANA IN

  DATA DE09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  LICEUL TEORETIC RECAȘ

  2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu5. Da6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  LICEUL TEORETIC RECAȘ

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL10612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  LICEUL TEORETIC RECAȘ

  2. NuFIZICA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 6 / 372

 • LICEAL10632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  LICEUL TEORETIC RECAȘ

  2. NuISTORIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL10642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  LICEUL TEORETIC RECAȘ

  2. NuGEOGRAFIE

  18/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN17.04.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL10652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  LICEUL TEORETIC RECAȘ

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL10662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  LICEUL TEORETIC RECAȘ

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL10692.Nu

  1. ROMANO-

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  LICEUL TEORETIC RECAȘ

  2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL10702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  LICEUL TEORETIC RECAȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  RECAŞ

  LICEUL TEORETIC RECAȘ

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  8/0

  REZERVATREZERVATPENSIEREVIZUIBILA PANA IN17.01.2022

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR10762.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

  RURAL

  SUŞTRA

  ȘCOALA PRIMARĂȘUȘTRA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 7 / 372

 • GIMNAZIAL10772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TOPOLOVĂŢU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TOPOLOVĂŢU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

  2. NuLIMBA GERMANA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TOPOLOVĂŢU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVATREZERVATPRIMARPANA IN

  30.06.2020

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10802.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  TOPOLOVĂŢU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  8/0

  VACANTICTAR 1

  ORA,SUSTRA-1

  ORA,IOSIFALAU-

  1 ORA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10812.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  RURAL

  TOPOLOVĂŢU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

  2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

  2/0

  VACANTICTAR 1

  ORA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1082

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TOPOLOVĂŢU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TOPOLOVĂŢU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT12/0

  REZERVAT

  REZ PRIMARPANA IN

  30.06.2020,ICTAR-2

  ORE,SUSTRA-2

  ORE,IOSIFALAU-

  2 ORE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TOPOLOVĂŢU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL10852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TOPOLOVĂŢU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 8 / 372

 • GIMNAZIAL10862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TOPOLOVĂŢU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTOPOLOVĂȚU MARE

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10902.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10912.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.2

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10922.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.20

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZERVAT

  PENSIEBOALA

  REVIZUIBILA PANA LADATA DE

  18.06.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10932.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.20

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR.27

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10942.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.20

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.9 "CARLA

  PELZ" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 9 / 372

 • PRESCOLAR10952.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.20

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.9 "CARLA

  PELZ" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  SARBA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10962.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.20

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.9 "CARLA

  PELZ" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10972.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.20

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.9 "CARLA

  PELZ" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR10982.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.20

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.9 "CARLA

  PELZ" TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR10992.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

  RURAL

  IANOVA

  ȘCOALA PRIMARĂ IANOVA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11002.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

  RURAL

  REMETEAMARE

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT REMETEA

  MARE 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 10 / 372

 • GIMNAZIAL11012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  REMETEAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

  2. NuLIMBA LATINA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  REMETEAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  2/0

  VACANTORE LASCOALAIANOVA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  REMETEAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

  2. NuFIZICA

  6/1

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  REMETEAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  REMETEAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  1/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  REMETEAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  REMETEAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11092.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  REMETEAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  9/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN29.04.2020

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  REMETEAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

  2. NuGEOGRAFIE

  5/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN29.04.2020

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 11 / 372

 • GIMNAZIU /PRIMAR1111

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  REMETEAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN29.04.2020

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11122.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  RURAL

  REMETEAMARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂREMETEA MARE

  2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11132.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.14

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMSÂPTÂMÂNAL TIMIȘOARA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN05.04.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11142.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.14

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMSÂPTÂMÂNAL TIMIȘOARA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN14.08.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11152.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.14

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  SARBA)

  25/0

  REZERVATCIC PANA IN02.12.2019

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11172.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.14

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11182.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.14

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 12 / 372

 • PRESCOLAR11212.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.26

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRESCOLAR11222.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.26

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN10.03.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11232.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.26

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN01.02.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIARMATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

  2. NuLIMBA LATINA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIARMATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIARMATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Da 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIARMATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

  2. Nu

  EDUCATIETEHNOLOGICA

  8/4

  REZERVAT

  REZERVATPENSIE

  REVIZUIBILA PANA IN09.09.2019

  CUPOSIBILITAT

  E DEPRELUNGIRE CU 3 ANI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 13 / 372

 • GIMNAZIU /PRIMAR1129

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIARMATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

  2. Nu

  EDUCATIE MUZICALA7/0

  REZERVAT

  REZERVATPENSIE

  REVIZUIBILA PANA IN09.09.2019

  CUPOSIBILITAT

  E DEPRELUNGIRE CU 3 ANI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIARMATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIARMATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

  2. NuISTORIE

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11322.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  GIARMATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  4/0

  VACANTORE LA

  SC.CERNETEAZ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIARMATA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANTORE LASCOALA

  CERNETEAZ

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR11362.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

  RURAL

  CERNETEAZ

  ȘCOALA PRIMARĂCERNETEAZ

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11372.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂGIARMATA

  RURAL

  CERNETEAZ

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL CERNATEAZ

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN11.05.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 14 / 372

 • PRESCOLAR11382.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.32

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANTPOST

  PENTRUOBLIGATIE

  DEPREDAREDIRECTORCONCURS

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11392.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.32

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANTPROPUSCONTINUIT

  ATE

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRESCOLAR11402.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.32

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRESCOLAR11442.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.16

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRESCOLAR11452.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.16

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRESCOLAR11462.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.45

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 15 / 372

 • PRESCOLAR11502.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.48

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN28.11.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11512.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.53

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL NR.16

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRESCOLAR11522.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.33

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11532.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.33

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11542.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.33

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.19

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN29.11.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11552.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.33

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.19

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN24.10.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 16 / 372

 • PRESCOLAR11562.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.33

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.19

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN08.12.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11622.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.22

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN29.07.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11632.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.22

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN12.08.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11662.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.36

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN15.11.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11702.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.36

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.37

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN08.05.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11712.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.36

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.37

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATCIC PANA IN23.12.2019

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 17 / 372

 • PRESCOLAR11722.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZERVATPENSIEREVIZUIBILA PANA IN12.02.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR11742.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRESCOLAR11752.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.4

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRESCOLAR11772.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.24

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRESCOLAR11782.Nu

  1. Nu

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.25

  TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.24

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRESCOLAR11842.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

  RURAL

  MOŞNIŢANOUĂ

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT MOȘNIȚA

  NOUĂ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 18 / 372

 • PRIMAR11872.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

  RURAL

  MOŞNIŢAVECHE

  ȘCOALA PRIMARĂMOȘNIȚA VECHE

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN20.07.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR11892.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

  RURAL

  URSENI

  ȘCOALA PRIMARĂ URSENI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŞNIŢANOUĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  7/0

  VACANT4 ORE SC.URSENI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŞNIŢANOUĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

  2. NuLIMBA LATINA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŞNIŢANOUĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  0/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŞNIŢANOUĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

  2. NuMATEMATICA

  0/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŞNIŢANOUĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

  2. NuFIZICA

  8/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŞNIŢANOUĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 19 / 372

 • GIMNAZIAL11962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŞNIŢANOUĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Da 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL11992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŞNIŢANOUĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŞNIŢANOUĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIU /PRIMAR1201

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŞNIŢANOUĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŞNIŢANOUĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂMOȘNIȚA NOUĂ

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SACOŞUTURCESC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  18/0

  REZERVATREZERVAT

  CIC PANA IN31.08.2020,

  2 ORELATINAULIUC

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12072.Nu

  1. Nu

  Limba romani(rromani)

  RURAL

  SACOŞUTURCESC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

  2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

  11/0

  VACANT5 OREULIUC, 4

  ORE BERINI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SACOŞUTURCESC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT4 OREULIUC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SACOŞUTURCESC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT4 OREULIUC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 20 / 372

 • GIMNAZIAL12102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SACOŞUTURCESC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

  2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12112.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  RURAL

  SACOŞUTURCESC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  12/0

  VACANT5 OREULIUC, 2

  ORE BERINI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SACOŞUTURCESC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT2 OREULIUC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1213

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SACOŞUTURCESC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT2 OREULIUC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SACOŞUTURCESC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT2 OREULIUC

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SACOŞUTURCESC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  7/0

  VACANT4 OREBERINI, 2

  OREOTVESTI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR12162.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

  RURAL

  BERINI

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL BERINI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR12172.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

  RURAL

  OTVEŞTI

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL OTVEȘTI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 21 / 372

 • PRIMAR12182.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂSACOȘU TURCESC

  RURAL

  BERINI

  ȘCOALA PRIMARĂ BERINI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RACOVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  12/0

  VACANT4 OREHITIAS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RACOVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  2/0

  VACANT1 ORAFICATAR, 1

  ORADRAGOIESTI

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RACOVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

  VACANT2 OREHITIAS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RACOVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

  2. NuISTORIE

  3/0

  VACANTORE LAHITIAS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RACOVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANTORE LAHITIAS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1225

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RACOVIŢA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANTORE LAHITIAS

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR12262.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

  RURAL

  DRĂGOIEŞTI

  ȘCOALA PRIMARĂDRĂGOIEȘTI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 22 / 372

 • PRIMAR12272.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂRACOVIȚA

  RURAL

  FICĂTAR

  ȘCOALA PRIMARĂFICĂTAR

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR12292.Nu

  1. Nu

  RURAL

  CHEVEREŞU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHEVEREŞU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

  2. Nu

  LIMBA FRANCEZA8/0

  VACANT

  PROPUSPENTRU

  DETASAREDIRECTOROBLIGATIE

  DEPREDARE 6-

  8 ORESAPTAMANA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHEVEREŞU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHEVEREŞU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1233

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHEVEREŞU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHEVEREŞU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT2 OREDRAGSINA,

  2 OREVUCOVA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHEVEREŞU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 23 / 372

 • GIMNAZIAL12362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CHEVEREŞU MARE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂCHEVEREȘU MARE

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR12372.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.29

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/1

  VACANTCU

  CONDITIAREALIZARIIPLANULUI

  DESCOLARIZA

  RE

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRESCOLAR12382.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

  URBAN

  TIMIŞOARA

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.29

  TIMIȘOARA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/1

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN28.02.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRIMAR12392.Nu

  1. Nu

  URBAN

  TIMIŞOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  17/1

  REZERVATREZERVATCIC PANA IN25.02.2020

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

  2. NuMATEMATICA

  4/0

  VACANTCU

  CONDITIAREALIZARIIPLANULUI

  DESCOLARIZA

  RE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu5. Da6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 24 / 372

 • GIMNAZIAL12482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

  2. NuLIMBA LATINA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIMIŞOARA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.2 TIMIȘOARA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL12512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuISTORIE

  12/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR,

  2 OREBACOVA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA -

  LITERATURAUNIVERSALA 8/0

  VACANT

  6 ORELIMBA SI

  LITERATURA ROMANA,

  2 ORELITERATUR

  AUNIVERSAL

  A

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  3/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  14/1

  VACANT8 OREBACOVA, 2

  ORESILAGIU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuLIMBA LATINA

  11/0

  VACANT2 ORE

  BACOVA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 25 / 372

 • LICEAL12592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuMATEMATICA

  2/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Da

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuFIZICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuFIZICA

  16/0

  VACANT6 ORE

  BACOVA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuCHIMIE

  20/0

  VACANT4 ORE

  BACOVA

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuGEOGRAFIE

  0/2

  VACANT1 ORA

  BACOVA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12652.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuRELIGIE ORTODOXA

  16/0

  VACANT8 OREBACOVA, 1

  ORASILAGIU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL12662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuCULTURA CIVICA -

  EDUCATIEINTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  12/0

  VACANT4 ORE

  BACOVA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 26 / 372

 • LICEAL12682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuSOCIOLOGIE

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  13/0

  VACANT3 ORE

  BACOVA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT12 OREINVATAMAN

  T PRIMAR

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  15/0

  VACANT6 OREBACOVA, 2

  ORESILAGIU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 10/0

  VACANT3 ORE

  BACOVA

  1. Nu

  1 ani

  INFORMATICA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12762.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12772.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuLIMBA GERMANA-MATERNA

  2/0

  VACANTORE LABACOVA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 27 / 372

 • LICEAL12782.Nu

  1. ROMANO-

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12792.Nu

  1. PENTICOSTAL

  Limba română

  URBAN

  BUZIAŞ

  LICEUL TEORETIC BUZIAȘ

  2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

  3/0

  VACANT1 ORA

  BACOVA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR12802.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

  RURAL

  CADAR

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL CADAR

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANTELIBERAT

  PRT GURIUC

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PRESCOLAR12812.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

  RURAL

  ŞIPET

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL ȘIPET

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRESCOLAR12822.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

  RURAL

  TORMAC

  GRĂDINIȚA CU PROGRAMPRELUNGIT TORMAC

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  MAGHIARA)

  25/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRIMAR12832.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

  RURAL

  ŞIPET

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIPET

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PRIMAR12842.Nu

  1. Nu

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

  RURAL

  ŞIPET

  ȘCOALA GIMNAZIALĂȘIPET

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 28 / 372

 • GIMNAZIAL12862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TORMAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

  2. NuLIMBA LATINA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TORMAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

  2. NuLIMBA FRANCEZA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL12902.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  TORMAC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂTORMAC

  2. NuMATEMATICA

  16/2

  VACANTSECTIE

  MAGHIARA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da