of 46 /46
dr Dušan Ljubičić 1 Informacioni sistemi i tehnologije Bezbednost podataka

Informacioni sistemi i tehnologije...Informacioni sistemi i tehnologije Bezbednost podataka. Bezbednost podataka • Podaci mogu biti „napadnuti“ u situaciji kada se šalju sa

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Informacioni sistemi i tehnologije...Informacioni sistemi i tehnologije Bezbednost podataka....

 • dr Dušan Ljubičić 1

  Informacioni sistemi i

  tehnologije

  Bezbednost podataka

 • Bezbednost podataka

  • Podaci mogu biti „napadnuti“ u situaciji kada se

  šalju sa jednog računara na drugi preko

  računarske mreže ili Interneta, ali i dok se

  nalaze na nekom nosaču podataka kao što je

  hard disk, CD, flash itd.

  • Zbog toga moraju da postoje sigurnosni

  mehanizmi koji će zaštiti poverljive podatke,

  kako na računaru tako i u fazi prenosa preko

  mreže ili Interneta

  dr Dušan Ljubičić 2

 • Nenamerne pretnje

  • U nenamerne pretnje spadaju ljudske greške,

  elementarne nepogode i greške u radu računarskih

  sistema

  • Ljudske greške mogu da se desiti kod projektovanja

  mreže, programiranja, testiranja i prikupljanja podataka,

  kod unosa podataka, autorizacije, procedura itd.

  • U elementarne nepogode spadaju zemljotres, požar,

  oluja, lavina, poplava, jake strujne oscilacije ili greške,

  kvar na sistemu za hlađenje, eksplozije itd.

  • Greške u radu računarskih sistema mogu da se jave kao

  posledica slabog kvaliteta hardvera, loše istestiranog

  hardvera itd.

  dr Dušan Ljubičić 3

 • Namerne pretnje podacima

  • Namerne pretnje su, u osnovi, kriminalne prirode

  • Kriminal koji se odvija posredstvom računara i

  Interneta naziva se sajber kriminal (Cybercrimes).

  • Haker je osoba koja probija u sistem bez namere da

  nanese štetu

  • Kreker, ili obijač, je zlonameran haker

  • Podaci mogu biti ugroženi: putem softverskih

  napada, krađe opreme, krađe identiteta, sabotaže,

  špijunaže itd.

  dr Dušan Ljubičić 4

 • Virusi

  • Virusi su mali programi koji izvršavaju različite akcije koje se

  kreću od bezazlenih do pogubnih

  • Mogu da uništavaju ili menjaju podatke, izbacuju poruke itd.

  • Virus funkcioniše tako što se zakači za određeni program,

  preuzme kontrolu nad tim programom i pomoću njega se dalje širi

  na druge programe.

  • Rezultat rada virusa ne vidi se odmah

  • Virus se programira tako da se ispolji (obriše ili promeni podatke i

  slično) tek nakon određenog perioda ili na određeni datum

  • Virusi mogu da se prenose preko USB memorije, CD i DVD

  medija, disketa, ali većina virusa danas dolazi preko Interneta,

  uglavnom preko atačmenta u e-mail porukama

  dr Dušan Ljubičić 5

 • Crvi

  • Crvi su programi koji imaju sposobnost da se sami šire

  • Kada se pojave u stanju su vrlo brzo da zaraze ogroman

  broj računara na Internetu

  • Crvi se najčešće koriste za preuzimanje udaljenog

  sistema. Oni instaliraju softver koji im omogućava pristup

  računaru i preuzimanje kontrole nad njim. Takvi računari

  se nazivaju Zombi i često se koriste za slanje spama ili

  za distribuirani napad na druge računarske sisteme

  • Crvi takođe mogu da obrišu podatke, šifriraju ili pošalju

  preko e-maila. Crvi intenzivno koriste mrežne i

  računarske resurse tako da može da dođe do značajnog

  pada brzine mreže ili samog računara

  dr Dušan Ljubičić 6

 • Trojanski konji

  • Trojanski konji su programi koji se isporučuju sakriveni

  unutar nekog zanimljivog ili korisnog freeware ili shareware

  softvera, preko atačmenta u e-mailu, preuzimanjem

  besplatnih knjiga ili muzike sa Interneta, preuzimanjem

  "krekova" za različite programe, preuzimanjem različitog

  sadržaja sa web sajtova sa igricama itd.

  • Trojanski konji su uglavnom napravljeni radi nanošenja

  štete, ali ponekad mogu da budu bezazleni

  • Trojanci mogu da unište podatke, ukradu podatke,

  onesposobe bezbednosni softver i dovedu do otkazivanja

  servisa (DoS – Denail of service), mogu da instaliraju back

  door softver na računar

  dr Dušan Ljubičić 7

 • Backdoor i Logičke bombe

  • Backdoor je nedokumentovan način pristupanja

  programu, online usluzi ili celom računarskom sistemu.

  Najčešće je u pitanju lozinka koja je poznata samo

  programeru i koja mu omogućava pristup sistemu bez

  prolaska kroz sigurnosne procedure. Ostavlja se kako bi

  se u slučaju potrebe moglo pristupiti programu ili celom

  računarskom sistemu. Napadači ga koriste kao sredstvo

  napada

  • Logičke bombe predstavljaju softver koji je ugrađen u

  softver organizacije sa ciljem da se aktivira tačno

  određenog datuma. Softver je destruktivnog karaktera.

  Često takav softver ugrađuju radnici koji su dobili otkaz u

  svojim organizacijama

  dr Dušan Ljubičić 8

 • Pestware

  • Pestware je softver koji se nalazi skriven na računaru

  • Za razliku od virusa, ovaj softver nije destruktivan

  • Obično se na računar instalira pod plaštom korisnog

  softvera

  • Ako softver takve prirode koji instalirate, nema opciju za

  deinstalaciju, velika je verovatnoća da se radi o pestware

  softveru

  • Pastware troši značajne računarske resurse, svojim

  kreatorima može da šalje izveštaje o ponašanju

  korisnika računara, lične informacije, spisak web sajtova

  koje korisnik posećuje i slično

  dr Dušan Ljubičić 9

 • Adware

  • Adware softver predstavlja najveći deo pestware softvera

  • Adware za vreme rada na računaru otvara pop-up prozore

  sa reklamnim porukama ili se pojavljuju u vidu trake sa

  reklamnim sadržajem

  • Kao što je rečeno, adware neće oštetiti računar i podatke,

  ali koristi kapacitete računara, kao što su memorija,

  procesorsko vreme, propusni opseg Internet veze i tako

  značajno smanjuje performanse računara

  • Proizvođači adware softvera često koriste različite

  izgovore kako bi naveli korisnike računara da instaliraju

  njihov program. Na primer, "povećajte sigurnost vašeg

  sistema", "očistite neželjene fajlove sa vašeg sistema" itd.

  dr Dušan Ljubičić 10

 • Spayware

  • Spayware je takođe vrsta pestware softvera koja

  se potajno instalira na računar sa ciljem da

  prekine ili preuzme delimičnu kontrolu nad

  računarom

  • U ovaj softver spadaju

  – keylogger programi

  – password capture programi

  – spamware

  dr Dušan Ljubičić 11

 • Keylogger

  • Keylogger je program koji beleži svaki taster koji

  korisnik pritisne na računaru

  • Postoji preko 500 programa ove vrste i oni mogu da se

  kupe

  • Mogu biti korisni za utvrđivanje izvora grešaka na

  računarskim sistemima, za proučavanje interakcije i

  pristupa računarskim sistemima, da izmere produktivnost

  u određenim poslovima, ali takođe mogu da se iskoriste

  za krađu korisničkih imena, lozinki i drugih osetljivih

  podataka

  • Može da pravi i šalje izveštaje na određeni e-mail ili FTP

  lokaciju ili ih prenosi preko bežične veze

  dr Dušan Ljubičić 12

 • Spamware

  • Spamware je software koji ima mogućnost uvoženja

  velikog broja adresa, generisanja slučajnih adresa,

  ubacivanja ukradenih zaglavlja u poruke

  • Može istovremeno da koristi i po nekoliko stotina mail

  servera kao otvorene releje za slanje spama

  • Druga vrsta spam softvera koristi se za pretraživanje

  Interneta radi pronalaženja validnih e-mail adresa. Od

  pronađenih e-mail adresa prave se liste koje se kasnije

  koriste za slanje spama ili se prodaju drugim spamerima,

  ali i preduzećima i pojedincima koji žele putem e-maila

  da se reklamiraju

  dr Dušan Ljubičić 13

 • Spam

  • Spam je e-mail koji korisnici dobijaju, iako ga nisu tražili

  niti žele da ga dobijaju. Obično se koristi u svrhe

  oglašavanja, najčešće sumnjivih proizvoda i usluga ili

  šema za brzo bogaćenje

  • Oglašavanje putem spama veoma je ekonomično i zato

  količina spama neprestano raste. Spameri nemaju druge

  troškove osim onih koji se tiču pribavljanja i održavanja

  e-mailing lista

  • Razlog porasta ovog načina oglašavanja leži i u činjenici

  da je spamere zakonski vrlo teško, gotovo nemoguće

  goniti

  dr Dušan Ljubičić 14

 • Password capture

  • Password capture programi se koriste za hvatanje

  lozinki. Mogu da se preuzmu kao besplatni programi sa

  Interneta

  • Većina napada na računarski sistem ima za cilj dolazak

  do korisničkog imena i lozinke

  • Ako napadač uspe da ukrade ove podatke, moći će da ih

  iskoristi za online plaćanja, za krađu drugih osetljivih

  informacija, za kontrolu napadnutog računarskog

  sistema itd.

  • Napad na lozinku može se izvesti običnim nagađanjem,

  socijalnim inženjeringom ili uz pomoć softverskih alata

  dr Dušan Ljubičić 15

 • Napadi nagađanjem

  • Ova vrsta napada jednim delom se oslanja na

  poznavanje korisnikovih ličnih podataka

  • Na primer, za lozinku može da se koristi

  korisničko ime ili ime korisnika, imena dece,

  imena kućnih ljubimaca, datum rođenja nekog

  od rodbine ili prijatelja, broj registarske tablice itd

  • Lozinka je često prazna (blanko), odnosno ne

  postoji, ili se koriste reči kao što je admin ili

  password i njihove izvedenice

  dr Dušan Ljubičić 16

 • Dictionary Attack

  • Napad rečnikom (Dictionary Attack) je pokušaj

  da se pogodi lozinka korišćenjem reči iz rečnika

  • Za napad se koriste sofisticirani programi koji

  koriste reči iz rečnika i ponekad lične informacije

  korisnika

  • Veliki broj korisnika koristi lozinke koje se

  sastoje od jedne reči koja postoji u rečniku ili su

  u pitanju jednostavne modifikacije tih reči

  dr Dušan Ljubičić 17

 • Brute Force i Keyboard Attack

  • Napad u kojem se koristi "sirova" snaga računara da bi

  se isprobale sve moguće lozinke naziva se Brute Force

  Attack. Ovaj napad je efikasan samo kada se je lozinka

  relativno kratka

  • Smart brute-force attack je varijanta ovog napada u koju

  je ugrađeno i znanje o sklonostima ljudi kod kreiranja

  lozinke

  • Kod Keyboard Attack napada napadač instalira softver

  ili hardver koji beleži tastere koje korisnik pritiska.

  Prostom analizom ovih podataka napadač dolazi do

  korisničkog imena i lozinke

  dr Dušan Ljubičić 18

 • Socijalni inženjering

  • Socijalni inženjering

  (Social Engineering Attack)

  • Kod ove vrste napada napadač se predstavlja

  kao tehnička podrška ili neko drugo

  autorizovano lice kojem trebaju korisničko ime i

  lozinka kako bi se prijavio na sistem i izvršio

  određene provere, podešavanja sistema i slično

  dr Dušan Ljubičić 19

 • Preporuke za izbor lozinke

  • Lozinka treba da ima najmanje 8 znakova i da se sastoji

  od malih i velikih slova, brojeva, simbola, znakova

  interpunkcije, karakterističnih znakova za lokalni jezik i

  slično

  • Softveri za krekovanje mogu da isprobaju oko 1 milion

  lozinki u sekundi

  • Savremeni operativni sistemi podržavaju korišćenje

  blanko znaka tako da kao lozinka mogu da se koriste

  fraze koje se sastoje od nekoliko reči

  • Ovakve lozinke su istovremeno lakše za pamćenje i teže

  za otkrivanjedr Dušan Ljubičić 20

 • Preporuke za izbor lozinke

  • Za kreiranje jake lozinke mogu da se koriste znakovi koji

  se unose uz pomoć tastera ALT, a koji inače ne mogu da

  se unesu preko tastature

  • Znak se unosi tako što se drži taster ALT i otkuca ASCII

  vrednost znaka

  • Na primer, ALT+0255 predstavlja znak ÿ

  • Nedostatak lozinki koje se unose na ovaj način jeste

  očigledna upotreba ALT tastera, mnogo brojeva koje

  treba zapamtiti, postoje problemi kod unosa ovih

  znakova preko laptop tastatura, neki znakovi ne mogu

  da se unesu u Windows-ove forme za unos

  dr Dušan Ljubičić 21

 • Preporuke za izbor lozinke

  • Kod kreiranja lozinke treba izbegavati korišćenje

  nizova znakova ili znakova koji se ponavljaju (123456,

  3333333, abcdefgh...), očigledne zamene kao što su

  O i 0, a i @, korišćenje korisničkih imena (user (login)

  name), reči iz rečnika itd.

  • Lozinku nikad ne treba slati e-mailom, poveravati je

  nekom drugom, ne treba je kucati na računarima nad

  kojima nemate kontrolu, poželjno je koristiti različite

  lozinke za različite sisteme, treba izbegavati

  ostavljanje lozinke na online sistemima, lozinku treba

  redovito menjati posle određenog vremena itd.

  dr Dušan Ljubičić 22

 • Zaštita podataka

  • Preduzimaju se sledeće mere zaštite podataka:

  – fizička zaštita sredstava

  – kontrola pristupa sredstvima

  – postavljanje firewall-a

  – instaliranje antivirusnog softvera

  – autentifikacija i autorizacija korisnika mreže

  – enkripcija

  – korišćenje virtualne privatne mreže itd.

  dr Dušan Ljubičić 23

 • Fizičke mere zaštite

  • Fizička kontrola sprečava pristup neautorizovanim

  osobama računaru i mrežnim resursima

  • Ovde se pre svega misli na servere, rutere i kablove

  • Potrebno je obezbediti računar od namerno ili

  nenamerno izazvanog kvara

  • Potrebno je onemogućiti pristup kablovima kako ne bi

  mogli da se prisluškuju

  • Dobro je kada kablovi idu kroz plafone, podove i zidove

  • Primeri fizičkih kontrola su: zidovi, vrata, brave, alarmni

  sistemi, kamere, čuvari, portiri i slično.

  dr Dušan Ljubičić 24

 • Kontrola pristupa - autentifikacija

  • Kontrole pristupa (Access controls) su mere kojima se

  sprečava pristup neovlašćenih lica računarskom sistemu

  • Prvi deo ovih mera predstavlja autentifikacija korisnika.

  Autentifikacija je proces kojim se identifikuje korisnik

  • Autentifikacija se najčešće radi na osnovu korisničkog

  imena (user name) lozinke (password)

  • Pristup sistemu uključuje i korišćenje ID kartica, smart

  kartica itd.

  • Kod identifikacije glasom korisnik treba da izgovori neke

  prethodno snimljene reči, npr. svoje ime i prezime

  dr Dušan Ljubičić 25

 • Kontrola pristupa - autentifikacija

  • Najsigurniji način identifikacije oslanja se na

  biometriju

  • Biometrijske aplikacije za identifikaciju koriste fizičke

  karakteristike korisnika koje su jednistvene za

  svakog korisnika, kao što su otisak prsta,

  mrežnjača, zenica, lice i raspored vena na ruci

  • Korisnik prvo mora da “snimi” svoj otisak prsta, oko,

  lice, da bi se za pristup sistemu poredio napravljeni

  snimak sa snimkom koji se pravi prilikom

  identifikacije

  dr Dušan Ljubičić 26

 • Kontrola pristupa - autorizacija

  • Kada se korisnik autentifikuje počinje proces autorizacije

  • Autorizacija je proces davanja prava i dozvola

  autentifikovanim korisnicima nad resursima sistema

  • Dozvole mogu da se dodeljuju pojedinačnim korisnicima

  ili grupi korisnika

  • Kratko rečeno, autorizacijom se određuje šta korisnik

  sme da uradi na sistemu

  • Na primer može da se definiše vreme kada korisnik

  može da pristupa sistemu, kojim folderima i fajlovima

  ima pristup, koja prava ima nad tim folderima i fajlovima,

  koje programe može da pokreće itd.

  dr Dušan Ljubičić 27

 • Firewall

  • Firewall (mrežna barijera, zaštitni zid) predstavlja

  bezbednosni sistem kojim se štiti računar ili računarske

  mreže od neautorizovanog pristupa

  • Firewall može biti softverski, hardverski ili kombinacija

  hardvera i softvera

  • Firewall vrši filtriranje mrežnog saobraćaja. Na njemu se

  postavljaju pravila kojima se dozvoljava ili zabranjuje

  određena vrsta mrežnog saobraćaja između mreža koje

  razdvaja.

  • Firewall se koristi i za ograničavanje pristupa određenim

  sajtovima koji mogu da ugroze sigurnost ili njihovo

  posećivanje može da ugrozi reputaciju kompanije

  dr Dušan Ljubičić 28

 • Antivirusni softver

  • Ne postoji apsolutna zaštita od virusa

  • Instaliranjem antivirusnog softvera napravili ste prvi

  korak u zaštiti. Antivirusni softver je zadužen za

  otkrivanje i uklanjanje virusa

  • Autori virusa svakodnevno prave nove viruse, bilo iz

  razloga da nanesu štetu korsnicima računara, bilo da

  steknu neku korist ili se samo našale

  • Zato sama instalacija antivirus programa nije dovoljna.

  Neophodno je da redovno „ažurirate“ nove definicije

  virusa (Update). Ovo se radi preko Interneta

  • Antivirus program mora uvek biti uključen kako bi stalno

  proveravao da li neki virus pokušava da zarazi računardr Dušan Ljubičić 29

 • Enkripcija (šifriranje)

  • Podaci koji se prenose preko Interneta mogu da budu

  presretnuti i promenjeni bez znanja onih koji razmenjuju

  podatke

  • Da bi se izbegli rizici podaci modu da se prenose u

  šifrovanom obliku

  • Takvi podaci su čitljivi samo onom kome su namenjeni

  • Nauka koja se bavi šifriranjem i dešifriranjem podataka

  naziva se kriptografija

  • Za šifriranje i dešifriranje podataka koriste se ključevi

  • Postoje dve vrste ključeva koji se koriste, to su simetrični

  i asimetrični ključevi

  dr Dušan Ljubičić 30

 • Sigurna komunikacija

  • Poverljivost znači da informacije budu dostupne samo

  onom kome su namenjene

  • Integritet podataka znači da podaci ne mogu da se

  oštete, promene ili zamene prilikom transporta, a da se

  to ne primeti

  • Autentifikacija znači proveru identiteta strana koje

  komuniciraju. Autentifikacijom se proveravaju i same

  informacije. Elementi autentičnosti informacije su njeno

  poreklo, vreme nastajanja i vreme slanja

  • Neporicanje znači da nijedna strana ne može da

  porekne svoje učešće u komunikaciji i sadržaj

  razmenjenih informacija

  dr Dušan Ljubičić 31

 • Simetrična kriptografija

  • Simetrična kriptografija je tradicionalni način zaštite

  podataka koji je star koliko i sama ljudska

  komunikacija. Zasniva se na poznavanju tajne

  informacije koja omogućava šifriranje i dešifriranje

  poruke. Ova tajna informacija naziva se simetrični

  ključ

  • Simetrični kriptografski algoritmi u osnovi vrše dve

  operacije, supstituciju i transpoziciju. Substitucija

  predstavlja zamenu simbola izvornog teksta drugim

  simbolima. Kod transpozicije se vrši permutacija

  simbola

  dr Dušan Ljubičić 32

 • Simetrična kriptografija

  dr Dušan Ljubičić 33

  Poruka

  ---------------

  ----------------

  ----------------

  xyzab#

  aexzo675)

  jz*+:

 • Asimetrična kriptografija

  • Asimetrični algoritmi za šifriranje i dešifriranje

  koriste par matematički povezanih ključeva

  • Jedan od ovih ključeva se objavljuje i on se

  naziva javni ključ (public key), a drugi, čiji se

  integritet i tajnost striktno kontrolišu naziva se

  privatni ključ (private key) i on je dostupan samo

  vlasniku

  • Sve što se šifrira jednim od ova dva ključa može

  da se dešifrira samo sa drugim ključem

  dr Dušan Ljubičić 34

 • Asimetrična kriptografija

  • Kada, na primer, Alisa želi da pošalje Bobu podatke tako

  da niko drugi osim Boba ne može da ih pročita, ona će te

  podatke šifrirati Bobovim javnim ključem

  dr Dušan Ljubičić 35

  Poruka---------------

  ----------------

  ----------------

  xyzab#

  aexzo675)

  jz*+:

 • Hash funkcije

  • Hash funkcija je neophodna za shvatanje funkcionisanja

  digitalnog potpisa

  • Rezultat ove funkcije je Hash vrednost, ili sažetak poruke

  (message digest) i vrlo lako se izračunava iz čistog teksta,

  ali se čist tekst vrlo teško dobija iz sažetka poruke

  • Na primer, ako bi poruku "abcd" preveli u broj zbrajanjem

  unapred određenih vrednosti za svako od slova, neka je

  a=1, b=2 itd., onda bi kao rezultat dobili 1+2+3+4=10.

  Međutim, ne postoji jednostavan način da broj 10

  prevedemo nazad u poruku "abcd", jer se vrednost 10 na

  gore opisani način može dobiti i iz poruka "ddaa", "ccca",

  "dcaaa" itd.

  dr Dušan Ljubičić 36

 • Digitalni potpis

  • Digitalnim potpisom obezbeđuje se autentičnost i

  integritet primljene poruke

  • Recimo da Alisa želi da pošalje Bobu digitalno

  potpisanu poruku

  • Alisa će prvo izračunati hash vrednost, odnosno

  sažetak poruke, a zatim će tu vrednost šifrirati

  svojim privatnim ključem

  • Vrednost koju je Alisa na ovaj način dobila

  predstavlja njen digitalni potpis

  dr Dušan Ljubičić 37

 • Digitalni potpis

  • S druge strane, Bob će Alisinim javnim ključem prvo

  dešifrirati digitalni potpis i tako doći do originalne hash

  vrednosti poruke

  • Zatim će, koristeći isti hash algoritam kao i Alisa, iz

  poruke izračunati hash vrednost

  • Ako je vrednost ista, Bob može biti siguran da poruka

  zaista potiče od Alise i da je upravo onakva kakva je bila

  u trenutku potpisivanja, tj. onakva kakvu je Alisa napisala

  • Ukoliko se vrednost ne poklapa postoji nekoliko

  objašnjenja. Ili se neko lažno predstavlja kao Alisa, ili je

  poruka prepravljena posle potpisivanja, ili se desila neka

  greška prilikom prenosa

  dr Dušan Ljubičić 38

 • Digitalni potpis

  dr Dušan Ljubičić 39

  Poruka---------------

  ----------------

  ----------------

  Hash

  algoritam

  Privatni

  Alisin ključ

  Alisa Bob

  Poruka---------------

  ----------------

  ----------------

  Hash

  algoritam

  hash vrednost digitalni potpis

  Javni

  Alisin ključ

  hash vrednostdigitalni potpis

  Identična

  hash

  vrednost

  potvrđuje

  integritet

  podataka

  Internet

 • Sprečavanje gubitka podataka

  • Do gubitka podataka može doći usled:

  – prirodnih katastrofa, kao što su zemljotresi, poplave,

  požari, nevreme i slično,

  – ratnih dejstava,

  – krađe i vandalizma,

  – kvara uređaja za napajanje ili usled nestabilnog

  napajanja iz električne mreže

  – kvara hardvera,

  – računarskih virusa i drugog zlonamernog softvera,

  – namernih i nenamernih ljudskih grešaka

  dr Dušan Ljubičić 40

 • Izrada rezervnih kopija

  • Rezervne kopije predstavljaju najjednostavniji i najjeftiniji

  način za sprečavanje gubitka podataka

  • Rezervne kopije se rade na izmenljivim medijima i

  skladište izvan lokacije na mestu koje je sigurno od bilo

  koje vrste rizika, krađe, vatre, poplave itd.

  • Izrada rezervnih kopija (Backup) je procedura koja može

  da se automatizuje tako da se izvršava tačno u

  određeno vreme jednom ili više puta sedmično ili dnevno

  ili tokom noći

  • Rezervne kopije se mogu da rade na izmenljivim

  diskovima, magnetnim trakama (streamer trakama),

  optičkim diskovima

  dr Dušan Ljubičić 41

 • Uređaj za neprekidno napajanje

  • UPS (Uninterrruptible power supply) je uređaj koji

  obezbeđuje napajanje računara određeno vreme kada

  dođe do nestanka napajanja iz primarnog izvora

  • UPS sadrži bateriju (akumulator) iz koje se vrši

  napajanje po nestanku električne energije, ali takođe

  može da bude i agregat koji sam proizvodi električnu

  energiju

  • UPS uređaji obično poseduju vlastiti softver koji ih

  povezuje sa operativnim sistemom. Na taj način moguće

  je sprečiti nove korisnike da se prijavljuju na sistem,

  postojeći korisnici se obaveštavaju o otkazu...

  dr Dušan Ljubičić 42

 • Sistemi za osiguravanje od otkazivanja

  • Sistemi za osiguravanje od otkazivanja štite

  podatke tako što ih višestruko upisuju ili ih

  upisuju na različite fizičke lokacije

  • Time se obezbeđuje redudantnost podataka

  koja omogućava pristup podacima u situacijama

  kada jedan deo sistema za skladištenje

  podataka otkaže

  • Redudantnost podataka se može obezbediti

  kroz RAID sistem, povezivanjem u klaster itd.

  dr Dušan Ljubičić 43

 • RAID

  • RAID (Redundant Array of Independent Disks) je niz više

  fizički povezanih diskova koji rade kao jedna celina s

  ciljem povećanja performansi i otpornosti na otkaz

  • RAID se ostvaruje korišćenjem specijalnog hardvera ili

  softvera

  • Hardverska rešenja su projektovana tako da sistem niz

  diskova vidi kao jedan disk

  • Softverska rešenja se implementiraju kroz operativni

  sistem

  • Njima se niz diskova predstavlja aplikaciji kao jedan disk

  dr Dušan Ljubičić 44

 • Klaster

  • Klaster (cluster) predstavlja grupu povezanih nezavisnih

  računara koji rade zajedno kao jedinstveni sistem

  • Jedinstvenost se može ostvarivati na nivou hardvera,

  operativnog sistema i aplikacije

  • Svrha povezivanja računara u klaster je obično

  osiguravanje veće pouzdanosti ili većih performansi

  sistema u odnosu na pojedinačni računar

  • Ako dođe do otkazivanja jednog od sistema (računara),

  sistemski softver klastera će rasporediti rad tog sistema

  na preostale sisteme u klasteru

  dr Dušan Ljubičić 45

 • dr Dušan Ljubičić 46

  Informacioni sistemi i

  tehnologije

  Bezbednost podataka