Click here to load reader

Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003 - Naturstyrelsennaturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Havpattedyr2003.pdf · Hvalerne har kønsslidsen på bugen mellem navle (der som

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003 -...

 • Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003

  Fiskeri- og Sfartsmuseet Zoologisk Museum Skov- og Esbjerg Kbenhavn Naturstyrelsen 2004

 • Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003 I henhold til Beredskabsplanen vedrrende Havpattedyr og Havfugle registrerer de enkelte statsskovdistrikter alle fund af ilanddrevne havpattedyr. Zoologisk Museum i Kbenhavn og Fiskeri- og Sfartsmuseet i Esbjerg, som i henhold til Beredskabsplanen skal indsamle materiale og oplysninger af videnskabelig vrdi, modtager ogs meldinger om fund. Der er opbygget en database over samtlige strandinger af hvaler, og denne er nu ved at blive udbygget til ogs at indeholde fund af sler samt observationer af de levende hvaler af mere eksotisk art, som i de senere r stadig hyppigere er forekommet i danske farvande. De seneste observationer kan flges p hjemmesiden www.hvaler.dk, som de to museer vedligeholder. Beredskabsplanen Indberetning af fund I henhold til Beredskabsplanen skal alle fund af havpattedyr indberettes med oplysninger om

  art lokalitet lngde kn

  Indberetningerne foretager de enkelte skovdistrikter via Skov- og Naturstyrelsens Intranet p srligt skema. Oxbl Statsskovdistrikt videresender data til de to museer til sammenskrivning. Indsamling af dyr eller dele heraf Spttet sl og marsvin De almindelige arter - spttet sl og marsvin - indsamles kun, hvis der foregr srlige indsamlingskampagner. Indtil 2006 indsamles marsvin dog i et begrnset omfang, hvis de er helt friske I henhold til det trilaterale Vadehavssamarbejde indsamles alle rimeligt friske spttede sler fra Vadehavet til obduktion p Fiskerimuseet. Dvs. Lindet og Oxbl distrikter indsamler fra grnsen til Hvide Sande. Andre hvaler og sler Alle andre arter skal indsamles, men visse dyr kan vre s henfaldne, at det kun kan lade sig gre at indsamle dele af dyret efter aftale med museerne. Da det selvflgeligt er vanskeligt at sende de store hvaler med fragtmand, vil der i disse tilflde komme folk fra museerne til lokaliteten, sledes at skelet og prver kan indsamles. I tvivlssprgsml kontaktes museerne p vagttelefonen, der er ben dgnet rundt alle rets dage. Indberetningerne Artsbestemmelse I tvivlstilflde har museerne vret kontaktet, og med digitale fotografiapparater har det som regel kunnet klares via e-mail og telefon. Beredskabsplanen vil ogs vre til hjlp her.

  2

  http://www.hvaler.dk/

 • Lokalitet Fundstedet har i nogle tilflde voldt problemer at lokalisere. Dels er der flere lokale navne, der ikke alle kan findes p kort, og dels er en lokalitet som f.eks. Storeblt for vanskelig at afstte rimelig njagtig p kort. Her vil en GPS position vre ideel, eller evt. en lngde/bredde-position udtaget fra kort. Mltagning Der hersker lidt tvivl om mltagning. For sler er det nemmeste ml er at tage totallngden dvs. stangmlet fra snudespids til bagluffespids, s man ikke behver at lede efter halen. Mlet tages bedst, hvis slen ligger p bugen med halsen strakt, dvs. at hovedet lige strkkes ud ved hjlp af en fod p dyrets nakke. Dette ml er i de fleste tilflde muligt at tage, selvom slen er meget henfalden.

  For hvalers vedkommende tages standardlngden fra hakket i halen til snudespids ogs som stangml, i overensstemmelse med beredskabsplanen.

  Knsbestemmelse Knsbestemmelsen har voldt problemer og det ikke uden grund.

  3

  For slernes vedkommende har hannerne et ekstra hul til penis nedenfor navlen, der dog kan vre svr at se p nogle dyr. Hunnerne har tilsvarende 2 huller til dievorterne, der ligeledes kan vre vanskelige at se isr p unge dyr. Alternativt kan man kikke dyret under halen, hvor en hun vil have to indgange meget tt p hinanden og hannen kun et lille sammensnret anus.

 • Marsvin, hun Sl, hun, hvor skede ses til venstre for anus Hvalerne har knsslidsen p bugen mellem navle (der som regel ikke kan ses) og anus. Hunnerne har p begge sider af knsslidsen to mindre huller til dievorterne, og knsslidsen er som regel meget tt p anus. Hannernes knsslids sidder betydeligt lngere fremme p bugen.

  Sammenfatning Den mest arbejdsbesparende registrering og indberetning vil vre at:

  den enkelte strandinger indberettes via Intranettet samme dag, eller s hurtigt som muligt. Herved vil en rkke fejl og misforstelser i tolkningen af oplysningerne nemmere kunne rettes og undgs. Samtidig vil databasen lbende kunne opdateres, og afrapportering af hele materialet ske hurtigere

  Fundstedet opgives som lngde-bredde position fra GPS eller kort. Et entydigt lokalitetsnavn for fundstedet kan dog ogs anvendes

  Museerne kontaktes i tvivlstilflde og i tilflde af fund af andet end marsvin og spttet sl.

  Museerne kontakter distrikterne ved fund-indberetninger, der er tilget direkte til et af disse, sledes at dobbeltregistrering undgs.

  Indsamlingen af dyr, der skal til videre undersgelse og tilg den nationale samling af havpattedyr, kan i de fleste tilflde sendes med fragtmand, emballeret i de dertil fremstillede lange og kraftige plasticposer. Forsendelsen aftales med et af de to museer.

  4

 • Resultaterne af registreringen 2003 Sler Der er modtaget 145 indberetninger om sler p i alt 147 dyr, heraf 138 spttede sler, 7 grsler, 1 klapmyds samt en meget henfalden sl, der ikke kunne artbestemmes.

  Art 2003Spttet sl 138Grsl 7Klapmyds 1Ukendt 1i alt 147

  Der er registreret dde eller svage sler i alle rets mneder, men med en stor overvgt i sommermnederne. Den hjere forekomst i disse mneder kan til dels tilskrives den gede frdsel ved strandene, men ikke mindst tilstedevrelse af forladte nyfdte unger, de skaldte hylere.

  05

  101520253035

  Janu

  ar

  Febru

  arMa

  rts April Ma

  jJu

  ni Juli

  Augu

  st

  Septe

  mber

  Oktob

  er

  Nove

  mber

  Dece

  mber

  Mned

  Ant

  al in

  dber

  etni

  nger

  Medtages de indberetninger, der direkte tilget Fiskeri- og Sfartsmuseet, har 17 distrikter vret involveret. Figuren viser en meget stor spredning i antallet af sler fra de enkelte distrikter. Flest dyr er hndteret af Nordjylland og Oxbl distrikt. Sledes er over 45% af alle dyr indberettet fra Oxbl. Andre har kun hndteret enkelte dyr.

  5

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Bu Fe Fs Fu Hh Kl Kr K Li Nj Od Ox Ra Si Th Ti UlDistrikt

  Ant

  al in

  dber

  etni

  nger

  ukendtKlapmydsGrslSpttet sl

 • Spttet sl Af de 138 spttede sler var 104 ddfundne, 23 blev aflivet, mens de resterende 11 blev vurderet som sunde dyr, der blot var get p stranden for at hvile.

  kn han 35hun 28ukendt 75ialt 138

  Mange af slerne var meget henfaldne og kunne ikke knsbestemmes, s der blev kun registreret 35 hanner og 28 hunner. Ved hndteringen af slerne er der foretaget opmling af 76 sler, og figuren viser en hovedvgt af unge individer, men der er indberettet sler helt fra nyfdte og op til fuldvoksne individer.

  Fundlokaliteter for indberettede spttet sl

  6

 • 0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  60-69

  70-79

  80-89

  90-99

  100-1

  09

  110-1

  19

  120-1

  29

  130-1

  39

  140-1

  49

  150-1

  59

  160-1

  69

  170-1

  79

  180-1

  89

  190-1

  99

  Strrelse i cm

  Ant

  al s

  le

  r

  Grsl Af de 7 grsler blev 4 unge aflivet, 2 blev fundet dde og 1 blev set levende, men forsvandt. Ved sidstnvnte er der en smule tvivl om arten men det var sandsynligvis en grsl. Kun 4 af slerne kunne knsbestemmes: 3 hunner og 1 han. Ved Blokhus Strand blev der fundet en voksen grsl p 180 cm, mens de resterende var unge individer. Artsbestemmelsen af fundet ved Trelde Ns er lidt usikker. Dyret var meget henfaldent.

  7

 • Klapmyds Som en lidt speciel afslutning p ret drev en 250 cm lang, dd, men meget frisk klapmyds-han ind p Hjer Forland, ca. 2 km syd for Vidslusen. Det var slusemesteren, der fandt slen, og han syntes ganske rigtig, at slen s speciel ud. Klapmydsen er indsamlet og sendt videre til Zoologisk Museum for at sikre skind og skelet fra denne yderst sjldent forekommende art i Danmark.

  Indsamling og videre foranstaltning Efter aftale indsamles kun friske spttede sler fra Lindet og Oxbl distrikt. Andre sler indsamles efter aftale med Fiskerimuseet og det pgldende distrikt, p grundlag af en vurdering af dyrets henfald og sjldenhed. 19 friske sler er indsamlet til senere undersgelser. Oxbl distrikt 12, Fussing 3 og Lindet 2 dyr, mens Ulborg og Nordjyllands distrikt hver indsamlede t enkelt dyr. De 15 er tilget FoSs samling medens 4 er tilget DMU til speciel undersgelse i forbindelse med et universitetsspeciale. 83 sler blev destrueret, mens resten blev efterladt p fundstedet. Hvaler Der er modtaget indberetning fra 19 distrikter om 154 ddfundne eller strandede hvaler. Fundene fordeler sig over hele ret, med en overvgt af dyrene indsamlet i de tidlige forrsmneder samt i sensommeren. P fundtidspunktet var fem af de strandede hvaler endnu levende, men blev efterflgende aflivet, mens de resterende 149 dyr var ddfundne. 8

 • 0

  510

  15

  2025

  30

  Janu

  ar

  Febru

  arMa

  rts April Ma

  jJu

  ni Juli

  Augu

  st

  Septe

  mber

  Oktob

  er

  Nove

  mber

  Dece

  mber

  Mned

  Ant

  al in

  dber

  etni

  nger

  Der er stor variation i antallet af indberetningerne fra de 19 distrikter, der har deltaget i beredskabet. Flest dyr er registret af Fyns, Hanherred, Oxbl samt Nordjyllands distrikter. Disse fire distrikter har indberettet 65,6 % af alle dyr.

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  Fs Fu Fy Ha Hh J Kl Kr K Li Nj Od Ox Ra Si Th Ti Ul bDistrikt

  Ant

  al

  Vgehval

  Alm. Delfin

  Hvidnse

  Marsvin

  Fire arter blev indberettet i 2003 og hovedparten af disse var marsvin. Af de 154 registrerede hvaler var 140 marsvin (91%), mens resten fordeles p alm. delfin, hvidnse samt vgehval.

  140

  7 4 2 10

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  Marsvin Hvidnse Alm. Delf in Vgehval UkendtHvalart

  Ant

  al in

  dber

  etni

  nger

  9

 • Hvidnse Fem distrikter indberettede hvidnser - alle dyr ddfundne. Den mindste var 140 cm, mens den strste mlte 280 cm. Hvalerne bestod af 4 hunner, 2 hanner samt 1 af ukendt kn.

  Alm. delfin 4 alm. delfiner blev registreret p fire forskellige lokaliteter. 2 af dyrene mtte aflives - en delfin ved Tangkrogen i rhus og n ved Lningsvejen til Mand. De 2 dde delfiner blev fundet ved Vejle samt Store Havelse Strand. De tre frstnvnte var hanner, den mindste p 181 cm og den strste p 220 cm, mens der ikke er data p den sidste. Almindelig delfin er blevet hyppig de seneste par r. I perioden 1992 til 2000 er der ikke observeret sikre fund af alm. delfin, medens der i 2001 er indsamlet 1 og de 4 i 2003.

  10

 • Vgehval 2 vgehvaler blev indberettet. En han p 447 cm druknede i et bundgarn ved Skagen, og resterne af en vgehval skyllede i land ved Houstrup i Oxbl distrikt. Sidstnvnte kunne ikke knsbestemmes.

  Marsvin 16 distrikter indberettede i alt 140 marsvin. Flest blev fundet omkring Fyn samt ved vestkysten. Tre af marsvinene mtte aflives. Der blev foretaget lngdemlinger af 96 dyr og her havde 52 % af dyrene en lngde mellem 100 og 129 cm.

  11

 • Fundlokaliteter for marsvin

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  70-79

  80-89

  90-99

  100-1

  09

  110-1

  19

  120-1

  29

  130-1

  39

  140-1

  49

  150-1

  59

  160-1

  69

  170-1

  79

  Strrelse i cm

  Ant

  al m

  arsv

  in

  Mange af dyrene var s henfaldne, at de ikke kunne knsbestemmes, men det var muligt ved 61 dyr.

  12

 • kn han 30hun 31ukendt 79ialt 140

  Indsamling I henhold til Beredskabsplanen indsamles alle andre hvaler end marsvin. Marsvin indsamles hvis dyrene er helt friske, s de kan bruges i forbindelse med forskellige projekter, hvor er brug for frisk materiale. For tiden ligger der foresprgsler p friske rer og hjerner. Beslutningen om indsamling af marsvin trffes af det pgldende skovdistrikt og de to museer. 36 af de 154 indberettede hvaler blev indsamlet. Det var hovedsageligt helt friske dyr, men ogs enkeltdele af de ikke helt friske andre arter hvaler end marsvin blev indsamlet til museernes samlinger.

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  Fs Fu Fy Ha Hh K Li Nj Ox Ra Si Ul bDistrikt

  Ant

  al

  VgehvalHvidnseAlm. DelfinMarsvin

  13

  Indberettede ilanddrevne havpattedyr2003Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003BeredskabsplanenIndberetning af fundIndsamling af dyr eller dele herafSpttet sl og marsvinAndre hvaler og sler

  IndberetningerneArtsbestemmelseLokalitetMltagningKnsbestemmelseSammenfatningResultaterne af registreringen 2003

  SlerArt

  Spttet slGrslKlapmydsIndsamling og videre foranstaltning

  HvalerHvidnseAlm. delfinVgehvalMarsvinIndsamling