ii - .& Raja Muhammad Imran Raja Abdul Aziz 58 Senjata Api Buatan Masyarakat Melayu di Asia Tenggara

  • View
    233

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ii - .& Raja Muhammad Imran Raja Abdul Aziz 58 Senjata Api Buatan Masyarakat Melayu di Asia...

i

ii

iii

8-9 Ogos 2017 / 15-16 Zulkaedah 1438H

Universiti Kebangsaan Malaysia

Bangi, Selangor, Malaysia

disunting oleh Ezad Azraai Jamsari, Azmul Fahimi Kamaruzaman,

Farid Mat Zain, Kaseh Abu Bakar, Zamri Arifin, Firuz Akhtar Mohamad Bohari & Ammalina Dalillah Mohd Isa

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

BANGI 2017

iv

PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) VII 2017

Ulama dan Pemikiran Wasatiyyah Nusantara

Cetakan Pertama, 2017

Hak cipta Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, FPI, UKM 2017

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini

boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan

ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada

dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya

tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit terlebih dahulu.

Diterbitkan di Malaysia oleh FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603 8921 5550/5291/5558 Faks: +603 8921 3185

http://www.ukm.my/fpi/ http://www.ukm.my/nun/

Diatur huruf oleh RAJA MUHAMMAD IMRAN RAJA ABDUL AZIZ

rajaimranukm@gmail.com NOORSAFUAN CHE NOH

safone2448@gmail.com EZAD AZRAAI JAMSARI

eajsti@gmail.com

ISBN 978-983-9368-84-0

v

Kandungan _________________________________________________________________________

Kandungan v

Globalisasi dan Tantangan Dakwah

Abdul Hamid 1

Haluan Peranan Baitulmal ke Arah Pemegang Amanah Wang

Tak Dituntut di Malaysia: Sorotan Literatur

Nurul Husna Mohamed @ Ismail, Md Yazid Ahmad & Ezad Azraai Jamsari 8

Peran Konselor Sekolah dalam Mencegah Tawuran di Kalangan Pelajar

Afnibar 16

M. Quraish Shihab dan Dinamika Pro-Kontra Pemikiran Tafsirnya

Afrizal Nur & Muhd. Najib Abdul Kadir 22

Alam Melayu dan Arab dalam Manuskrip Hidayah al-Mutaallim wa Umdah

al-Muallim Karangan Syeikh Daud al-Fatani

Ahmad Sharifuddin Mustapha 34

Islam dan Budaya Nusantara di Bumi Perth, Australia

Napisah Karimah Ismail & Rosila Bee Mohd Hussain 41

Ulama Sufi dalam Arena Politik di Kalimantan Selatan pada Abad ke-19M

Noor Syahidah Mohamad Akhir 51

Perbahasan Ilmu Perubatan dalam Kitab Hadiqat al-Azhar wa al-Rayyahin

Karya Syeikh Ahmad al-Fatani

Nur Farrayanna Haris, Noorsafuan Che Noh, Azmul Fahimi Kamaruzaman,

Ahmad Faathin Mohd Fadzil, Norazila Aniah

& Raja Muhammad Imran Raja Abdul Aziz 58

Senjata Api Buatan Masyarakat Melayu di Asia Tenggara

Amirul Mukmin Derus & Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad 66

Peristiwa Pemberontakan Pahang (1891-1895): Analisa Peranan dan Kepimpinan Ulama

Amnah Saayah Ismail, Wan Kamal Mujani, Burhanuddin Jalal

& Norshima Zainal Shah 72

Pembangunan Sumber Ekonomi Institusi Masjid di Negeri Sembilan

Anwar Muttaqin & Roziah Sidik @ Mat Sidek 76

vi

Brigadier Jeneral Dato Haji Najmi Haji Ahmad: Penggerak Daie Askari dan

Dakwah Wasatiyyah dalam Angkatan Tentera Malaysia

Burhanuddin Jalal, Amnah Saayah Ismail & Sayuti Ab Ghani 81

Dakwah dan Pemikiran Syaikh Muhammad Mahfuzh al-Tarmasi al-Makki:

Ulama Tanah Suci dari Tanah Jawi

Dzulkifli Hadi Imawan 90

Stailistik Arab dalam Syair Ashiqin Karya Tuk Shihabuddin

Salmah Ahmad & Ahmad Murtadha Abd. Jalil 98

Ilmu Perubatan Melayu Berasaskan Haiwan dalam Kitab Tibb Versi Terengganu

Siti Muthiah Hassan, Noorsafuan Che Noh, Azmul Fahimi Kamaruzaman,

Roziah Sidik @ Md Sidek & Ahmad Faathin Mohd Fadzil 102

Peranan Tok Ku Paloh dalam Pemantapan Islam ke atas Penduduk Terengganu

pada Awal Abad ke-20M

Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad 108

Status dan Kedudukan Wanita dalam Islam menurut Perspektif Dr. Faisal Othman

Kamarudin Salleh & Mohd Syahmi Ismail 118

Pemikiran Syeikh Abd al-Samad al-Falimbani dalam Tasawuf di Alam Melayu

Khadher Ahmad 133

Rehabilitasi Pecandu Narkoba dalam Perspektif Konseling Islam

Mellyarti Syarif 143

Wasatiyyah dan Wajah Negara: Warisan Melayu, Wawasan Islam dan Wadah Malaysia

Mohamad Abu Bakar 153

Hubungan Sosial Kerajaan Kelantan-Campa sehingga Abad ke-20M

Mohd Khairul Nizam Mat Yusoff & Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad 159

Biografi Nik Abdul Aziz Nik Mat: Ulama Pembangun Kelantan

Mohd Muslim Amerruddin Khalil & Farid Mat Zain 173

Wakaf Pendidikan Tinggi: Universiti al-Azhar sebagai Model

Mohd Syakir Mohd Taib, Wan Kamal Mujani, Ermy Azziaty Rozali,

Kartini Aboo Talib @ Khalid, Roziah Sidik, Khairul Izwan Ripin, Ezad Azraai Jamsari,

Noorsafuan Che Noh, Ahmad Faathin Mohd Fadzil, Kamal Faezi Mahzir

& Raja Muhammad Imran Raja Abdul Aziz 180

Syeikh Ahmad al-Khatib al-Minangkabawi dan Ilmu Falak: Satu Kajian Teks

al-Jawahir al-Naqiyyah fi al-Amal al-Jaybiyyah

Muhammad Alif Fitri Abdul Halim & Farid Mat Zin 189

Wasatiyyah dalam Berpolemik: Analisis Sikap dan Metode Buya Hamka

Muhammad Mustaqim Mohd Zarif 206

vii

Biografi Datu Patinggi Abang Haji Abdillah: Tokoh Nasionalisme Negeri Sarawak

Ninie Amira Drahim & Farid Mat Zain 215

Gerakan Pembaharuan di Sambas, Kalimantan Barat: Satu Tinjauan Awal terhadap

Peranan Haji Muhammad Basiuni Imran

Norahida Mohamed & Mohamad Zaidin Mat @ Mohamad 222

Sayyid Mashhor bin Sayyid Muhammad as-Sahab Tokoh Nasionalisme

Selangor: Kajian Biografi

Norfaizah Yahya & Farid Mat Zain 231

Konsep Wasatiyyah dalam Falsafah Pendidikan Malaysia

Nur Fadillah Mohamed Fadzil & Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad 239

Kajian Sumbangan Sayyid Alwi bin Tahir al-Haddad dalam Pengembangan

Islam di Johor: Analisis Sumbangan dalam Fatwa-fatwa Negeri Johor

Nur Zainatul Nadra Zainol, Syed Muhammad Dawilah al-Edrus

& Intan Farhana Saparudin 246

Audit Sosial dan Transformasi Kepemimpinan Islam: Satu Kajian Kes

dalam Parlimen Pagoh, Malaysia

Othman Ab. Rahman 252

Pendekatan Wasatiyyah Ulama Melayu dalam Penghasilan Manuskrip Melayu

Islam di Tanah Melayu

Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhamad Sayuti Mansor, Ahmad Farid Abd Jalal,

Abd Halim Ismail, Huzaimah Ismail, Mohd Ikhlas Roslee,

Ahnaf Said & Siti Maimunah Kahal 263

Peranan Tok Ku Paloh menerusi Tinjauan Kes Pahlawan Pahang

dan Penggubalan Itqan al-Muluk

Razi Yaakob, Hanif Md Lateh @ Junid, Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad,

& Mohd Fadli Shah Abdul Aziz 274

Educational Based Dawah: A Review of Educational Concept of

Muhammad Athiah al-Abrasyi

Sabiruddin Juli 280

Sumbangan Rahmah al-Yunusiah dalam Bidang Pendidikan di Minangkabau

Salmi Edward & Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad 289

Sejarah Kehidupan Muhammad Uthman El-Muhammady di Malaysia (1943-2013):

Satu Tinjauan Ringkas Terhadap Pemikiran dan Perjuangannya

Ummi Zainab Mohd Ghazali & Muhammad Azizan Sabjan 295

Itqan al-Muluk: Pemeliharaan Kedaulatan Watan dan Peranan Ulama

Wan Ahmad Fauzi Wan Husain, Mohamed Anwar Omar Din, Anisah Che Ngah

& Hanif Md Lateh @ Junid 305

viii

Biografi Syed Alwi bin Tahir al-Haddad (1884-1962): Mufti Johor Terkenal

Wan Kamilah Hadana Wan Razali, Farid Mat Zain & Mohd Jasmy Abd Rahman 311

Sejarah Penubuhan Kor Agama Angkatan (KAGAT) dalam Angkatan Tentera

Malaysia (ATM): Satu Sorotan

Zamri Ab Rahman, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ezad Azraai Jamsari,

Adibah Sulaiman @ Mohamad & Raja Muhammad Imran Raja Abdul Aziz 318

Pertimbangan Mashlahat dalam Perubahan Fatwa: Analisis terhadap Fatwa

MUI Sumatera Barat

Zulkarnaini 327

1965-1900 :

& 334

Naratif Sejarah Islam di Alam Melayu dalam Historiografi

Hadiqat al-Azhar wa al-Rayyahin

Ahmad Faathin Mohd Fadzil, Azmul Fahimi Kamaruzaman

& Hanif Md Lateh @ Junid 342

Perbahasan Doa dalam Kitab Hadiqat al-Azhar wa al-Rayyahin

Amier Hafizun Ab Rashid, Ahmad Nabil Afif Jaafar & Ezad Azraai Jamsari 348

Ketokohan dan Sumbangan Tok Wan Ali Kutan Kelantan terhadap

Masyarakat Islam

Amir Sharifuddin Ahmad & Wan Haslan Khairuddin 360

Kedatangan Islam di Nusantara: Kajian Tokoh-Tokoh Penyebaran Islam di

Pulau Jawa, Indonesia

Mohd Roslan Mohd Nor & Cecep Miftahul Hasani 367

Ketokohan serta Sumbangan Haji Daud Che Man dalam Pengajian al-Quran

di Terengganu

Mohd Samsuddin Harun & Ermy Azziaty Rozali 376

Kefahaman Mahasiswa UKM terhadap Konsep Kesederhanaan dalam Beragama

Muhamad Faisal Ashaari & Wan Amirul Syafiq Wan Mazlan 388

Analisis Strategi Peperangan Nabi Muhammad S.A.W dan Sultan Muhammad al-Fatih

Muhammad Anas Alias & Ermy Azziaty Rozali 396

Kebehenaan Bilal Ismail pada Era Pemerintahan Dato Undang Syed Ali al-Jufri

di Jajahan Bergajah Tunggal

Muhammad Iqbal Haq Ibrahim & Ermy Azziaty Rozali 404

Pemerintahan Sultan Mohammad Hassan di Brunei

Muhammad Shahmi Baharudin, Nurul Fadzliat