Mahkamah Khas Raja-Raja

  • View
    1.426

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Mahkamah Khas Raja-Raja

Mahkamah Khas Raja-Raja Bidang Kuasa Membicarakan kes sivil ke atas Yang diPertuan Agong atau raja sesuatu negeri atas sifat peribadi. Membicarakan kes jenayah dan kes sivil. Membuat prosiding secara tertutup. Mengawal selia keterangan dan pembuktian dalam prosiding jenayah dan sivil dibuat di Mah.Bawahan,Mah.Tinggi dan Mah.Persekutuan.

KeanggotaanBerikut ialah keanggotaan Mahkamah Khas Raja Raja: (1) Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan (bertindak sebagai pengerusi) (2) Hakim-hakim Besar Mahkamah Tinggi (3) Hakim Besar Sabah dan Sarawak (4) Dua orang (dilantik oleh Majlis Raja-Raja) yang pernah memegang jawatan hakim Mahkamah Persekutuan @ Mahkamah Tinggi

Prosiding Prosiding mahkamah(sebarang tindakan mahkamah yg diambil terhadap seseorang) terhadap YDPA atau raja dilakukan dengan keizinan Peguam Negara. Prosiding di dalam Mahkamah Khas hendaklah diputuskan mengikut pendapat majoriti anggota dan keputusannya adalah muktamad dan konklusif dan tidak boleh dicabar atau dipertikaikan di dalam mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan. Yang di-Pertuan Agong boleh, atas nasihat Ketua Hakim Negara, membuat apa-apa kaedah yang difikirkannya perlu atau suai manfaat untuk membuat peruntukan bagi penghapusan apa-apa jua pun kesulitan atau anomali dalam mana-mana undang-undang bertulis atau dalam perlaksanaan apa-apa fungsi, perjalanan apa-apa kuasa, penunaian apaapa kewajipan, atau pembuatan apa-apa perbuatan di bawah mana-mana undang-undang bertulis. Pengampunan diri sendiri tidak dibenarkan.

Mahkamah Perusahaan Mengendalikan kes-kes tentang pembuangan kerja sektor swasta oleh pihak majikan. Ketua Pengarah Perhubungan menjadi orang tengah untuk menyelesaikan masalah. Rayuan keputusan Mahkamah Perusahaan dibuat di Mahkamah Tinggi.

Keanggotaan Presiden(seorang peguam cara/peguam bela) yang dilantik oleh YDPA. 21 orang Pengerusi 3 orang ahli panel Seorang pendaftar(dibantu oleh 10 orang pegawai dan 80 orang kakitangan)

Prosiding Pihak yang hadir ke Mahkamah: (a) Pekerja yang terlibat (b) Wakil majikan diiringi peguam (c) Wakil Kesatuan Sekerja diiringi peguam Keputusan dibuat berdasarkan bukti kukuh dan persetujuan suara majoriti anggota Mah.Perusahaan Majikan perlu membayar pampasan atau mengambil semula pekerja sebagaimana yang diputuskan. Sekiranya pekerja kalah dalam perbicaraan perlu membayar kes perbicaraan

Jenis-jenis Kes Kes-kes yang dirujuk dengan pimpinan Menteri Sumber Manusia -cth:pemberhentian,sengketa perdagangan,penganiayaan Kes-kes yang dirujuk terus ke mahkamah -cth:ketidaktaatan dalam perjanjian dan lain-lain

Mahkamah Buruh

Menbicarakan kes berkaitan cuti pekerja dan pembayaran gaji tidak melebihi RM 1500 sebulan. Diadili pegawai daripada Jabatan Buruh. Bidang kuasa terhad. Boleh mengarahkan majikan melaksanakan kehendak pekerja yang munasabah. Keputusan Mah.Buruh boleh dirayu di Mah.Majistret.

Mahkamah Sesyen Harta Intelek

Penguatkuasaan undang-undang harta intelek merangkumi hak cipta terpelihara,paten,reka bentuk perindustrian dan cakera optik. Meliputi bidang kuasa: -Akta Perihal Dagangan -Akta Cap Dagangan -Akta Paten -Akta Reka Bentuk Perindustrian -Akta Reka bentuk Susun Atur Litar Bersepadu -Akta Petunjuk Geografi -Akta Cakera Optik

Tujuan Pelaksanaan1.

2.

3.

Mendengar dan membicarakan kes jenayah harta intelek Mempercepatkan proses pengendalian kes pelanggaran harta intelek Meyakinkan pelabur dan masyarakat antarabangsa bahawa Malaysia menjamin perlindungan terhadap harta intelek

Strategi Pelaksanaan1.

2.

Memberi kuasa kepada pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk menangkap pesalah yang terlibat dalam jenayah harta intelek. Mahkamah dapat mengatasi kes pelanggaran di bawah Akta Hak Cipta1987 dan Akta Perihal Dagangan 1972.

Mahkamah Syariahinstitusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya mengikut hukum agama Islam. Kriteria hakim mah.syariah: Mestilah seorang warganegara Malaysia Mempunyai pengetahuan luas tentang hukum syarak dan berkelulusan undang-undang Islam Berpengalaman memegang jawatan selama 10 thn sbg Hakim Mah.Tinggi Syariah/Kadi Pendakwa Mah.Syariah/Pendakwa Syariah sesuatu negeri.

Bidang Kuasa Sivil Melibatkan pasangan(pertunangan,perkahwinan,penceraian,fasakhpembatalan pernikahan) Membicarakan tentang wakaf/harta pusaka dan wasiat. Membicarakan kes tentang anak.

Bidang Kuasa Jenayah Berkaitan nafsu(berzina,tidak berpuasa,berjudi,minum arak,isteri lebih daripada empat dan yg berkaitan dengan mendedahkan aurat) Berkaitan kewajipan(tidak membayar zakat,fitrah dan mendera anak) Berkaitan agama(menyebar ajaran sesat dan mengaku diri sebagai nabi)

Mahkamah Rendah Syariah Anggota: Ketua hakim,Hakim-hakim Mah.Syariah dan pendakwa agama. Anggota dilantik oleh sultan atas nasihat Ketua Hakim Syariah Membicarakan kes-kes yang diperuntukkan oleh enakmen negeri Mendengar dan memutuskan kes-kes tersebut Menyediakan kertas-kertas keputusan dan laporan mahkamah Bicarakan kes-kes di peringkat daerah.

Mahkamah Tinggi Syariah Anggota: Ketua Hakim yg dilantik oleh sultan atas nasihat Menteri Besar Membicarakan kes-kes yang diperuntukkan kepadanya Mengeluarkan perintah kes-kes sivil dan jenayah Menyelesaikan dan mengesahkan kes-kes faraid Menguruskan kes-kes rayuan Menyediakan jurnal mahkamah untuk diterbitkan (bagi sesetengah negeri)

Mahkamah Rayuan Syariah Bertugas untuk mendengar kes-kes rayuan Mempunyai kuasa pembatalan mana-mana sabitan hukuman oleh Mahkamah Syariah Mengurangkan hukuman Memerintah supaya diadakan pembicaraan semula atau ulang bicara Menerima rayuan responden yang dihukum penjara atau denda tidak kurang RM25.00 dan telah membuat rayuan mengikut prosedur yang telah ditetapkan Setiap rayuan akan didengar sekurang-kurangnya oleh tiga orang panel(hakim) rayuan daripada Panel(hakim) Rayuan Syariah yang dilantik dan ditauliahkan oleh KDYMM Sultan*(Ketua Hakim adalah Pengerusi Panel Rayuan Syariah)Keputusan mahkamah adalah muktamad dan sah