Click here to load reader

HTC Chacha

  • View
    186

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HTC Chacha

Va telefon HTC ChaChaUputstvo Bezbednosna i regulatorna uputstva Garancija

SRB

Va telefon HTC ChaChaUputstvo za upotrebu

+BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 1

10.6.11 15:20

2Oznake koje se koriste u ovom uputstvu

Oznake koje se koriste u ovom uputstvuU ovom uputstvu za upotrebu koristimo sledee simbole radi oznaavanja korisnih i vanih informacija: Ovo je napomena. Napomena esto prua dodatne informacije, na primer ta e se dogoditi ako odluite preduzeti odreenu radnju ili odustati od iste. Napomena takoe prua informacije koje se mogu odnositi samo na odreene situacije. Ovo je savet. Savet Vam prua alternativne mogunosti kako izvesti odreeni korak ili proceduru, ili Vas obavetava o mogunosti koja se moe pokazati korisna. Ovo pokazuje vane informacije koje su Vam potrebne radi izvoenja odreenog zadatka ili osposobljavanja odreene funkcije. Ovo prikazuje bezbednosno upozorenje, tj. informaciju koja Vam je potrebna radi izbegavanja potencijalnih problema.

+BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 2

10.6.11 15:20

PoinjemoSadraj pakovanjaU kutiji ete nai sledee predmete: HTC ChaCha Baterija (ubaena) Kartica microSD (ubaena) USB kabl Stereo slualice sa mikrofonom 3,5mm Punja Brzi vodi Bezbednosni i regulacioni prirunik

HTC ChaChaPrednji panel1. Slualica 2. POETNA 3. GOVOR 4. Numerika tastatura 5. Mikrofon 6. FACEBOOK 7. Tastatura 8. ZAVRI9. TRAI 10. NAZAD

11. MENI 12. Ekran na dodir 13. Prednji fotoaparat 14. Informativna LED dioda

+BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 3

10.6.11 15:20

4Poinjemo

Levi panel1. Podizanje jaine zvuka 2. Smanjenje jaine zvuka 3. USB konektor

D

S

S m

Zadnji panel1. LED blic 2. Fotoaparat od 5 mega-piksela 3. LED blic 4. Donji poklopac5. Rupa za uzicu

V

Gornji panel1. Konektor slualica sa mikrofonom 3,5mm 2. NAPAJANJE

+BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 4

10.6.11 15:20

5Poinjemo

Donji poklopacSkidanje donjeg poklopcaSkinite donji poklopac radi pristupa prostoru za bateriju, slotu SIM kartice i slotu memorijske kartice. 1. Iskljuite HTC ChaCha i vrsto ga drite prednjom stranom prema dole. 2. Pomou levog i desnog palca gurnite donji poklopac prema napolje.

Vraanje donjeg poklopca1. Povucite donji poklopac preko otvorenog dela zadnjeg panela Vaeg mobilnog. 2. Pritisnite donji poklopac uz telefon. Donji poklopac e kljocnuti kada se osigura na svom mestu.

+BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 5

10.6.11 15:20

6Poinjemo

SIM-karticaSIM-kartica sadri Va broj telefona, detalje usluga i memoriju za adresar/poruke. Mogu se koristiti SIM kartice od 1.8V i od 3V.

M

K k

Ubacivanje SIM-kartice1. Skinite donji poklopac. 2. Izvadite bateriju. 3. Ubacite SIM-karticu u slot za SIM-karticu pozlaenim kontaktima prema dole i odseenim okom prema unutra.

V

A i

Vaenje SIM-karticeUverite se da ste iskljuili telefon pre vaenja SIM-kartice. 1. Skinite donji poklopac. 2. Izvadite bateriju. 3. Pritisnite SIM-karticu u slot, nakon ega e ista iskoiti iz slota za SIM-karticu.

Is

A m

U

+BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 6

10.6.11 15:20

7Poinjemo

Memorijska karticaKoristite memorijsku karticu za uvanje svojih fotografija, videa i muzike. Memorijska kartica je ve ubaena u HTC ChaCha.

Vaenje memorijske karticeAko je telefon ukljuen, morate prvo iskljuiti memorijsku karticu pre nego to istu izvadite, i to radi spreavanja oteenja datoteka koje se nalaze na kartici. 1. Skinite donji poklopac. 2. Izvadite bateriju. 3. Pritisnite memorijsku karticu u slot, ista e nakon toga iskoiti. 4. Izvucite memorijsku karticu iz slota.

Iskljuivanje memorijske karticeAko elite izvaditi memorijsku karticu dok je HTC ChaCha ukljuen, prvo iskljuite memorijsku karticu radi spreavanja oteenja datoteka koje se na istoj nalaze. 1. Na Poetnom ekranu pritisnite , pa dodirnite Podeavanja.

2. Izaberite SD i memorija telefona > Iskljui SD karticu.

Ubacivanje memorijske kartice1. Skinite donji poklopac. 2. Izvadite bateriju. 3. Ubacite memorijsku karticu u slot za memorijsku karticu zlatnim kontaktima prema dole, pa je gurnite dok ne kljocne na svom mestu.

+BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 7

10.6.11 15:20

8Poinjemo

BaterijaHTC ChaCha koristi bateriju koja se moe ponovo puniti. Kako dugo e telefon izdrati nakon jednog punjenja zavisi na tome kako koristite svoj HTC ChaCha. Izmeu ostalog i na funkcijama i opremi koju koristite (na primer ako ostavljate BluetoothTM vezu neprekidno ukljuenu, potronja energije e se poveati). Dugi telefonski razgovori i esto pretraivanje interneta takoe veoma troe energiju. Vodite rauna i o mestu gde se nalazite: slab signal Vae mobilne mree iekstremne temperature vie napreu bateriju.

U

Skidanje tanke folije sa baterijePre prvog korienja telefona HTC ChaCha morate skinuti tanku foliju koja je omotana oko baterije. 1. Skinite donji poklopac. 2. Izvadite bateriju. 3. Skinite tanku foliju sa baterije.

Vaenje baterije1. Skinite donji poklopac. 2. Podignite bateriju s desne strane.

+BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 8

10.6.11 15:20

9Poinjemo

Ubacivanje baterije1. Skinite donji poklopac. 2. Ubacite bateriju (bakarnim kontaktima napred) u prostor za bateriju.

+BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 9

10.6.11 15:20

10Poinjemo

Punjenje baterijeBaterija je isporuena delimino napunjena. Preporuujemo da napunite bateriju pre nego to ukljuite HTC ChaCha i ponete da ga koristite. Neke baterije najbolje rade tek nakon nekoliko potpunih ciklusa punjenja i pranjenja. Baterija je u HTC ChaCha stavljena ve pre isporuke. Izmeu baterije i prostora za bateriju ubaena je tanka folija. Istu foliju morate ukloniti pre punjenja baterije. Za punjenje telefona koristite iskljuivo isporueni punja i USB sync kabl. Ne vadite bateriju iz telefona u toku punjenja pomou punjaa za el. mreu ili za vozilo.

U

U

P

K

Is

1. Prikljuite punja u USB konektor.

U

V p g 2. Punjenje ete pokrenuti prikljuenjem punjaa u elektrinu utinicu. U toku punjenja informativna LED dioda e narandasto svetleti. Kada se baterija napuni, svetlo e postati zeleno. Ako punite bateriju dok je HTC ChaCha ukljuen, u statusnom retku e se prikazati Kada se baterija u potpunosti napuni, ikona punjenja ikona punjenja baterije . baterije e se promeniti u ikonu pune baterije Kao mera opreza, baterija e prekinuti punjenje ako se pregreje.

A S d

P

D

D d

P i

P

M

O

H

+BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 10

10.6.11 15:20

11Poinjemo

Ukljuivanje i iskljuivanje telefonaUkljuivanje telefonaPritisnite taster NAPAJANJE. Jednostavno. Kada prvi put ukljuite HTC ChaCha, treba da zadate podeavanja.

Iskljuivanje telefona1. Ako je displej ugaen, pritisnite taster NAPAJANJE da bi se isti upalio, pa otkljuajte ekran. 2. Pritisnite i drite taster NAPAJANJE nekoliko sekundi. 3. WKada se pojavi meni Opcije napajanja, dodirnite Iskljui.

Unoenje PIN ifreVeina SIM-kartica se isporuuje sa PIN ifrom (lini identifikacioni broj) podeenom od strane mobilnog operatora. Ako Vas telefon upita za PIN, unesite ga i dodirnite OK. Ako tri puta unesete pogrean PIN, SIM-kartica e se blokirati. Nema problema. Samo kontaktirajte svog mobilnog operatora i zamolite ga za PUK ifru (klju za deblokiranje PIN ifre).

Pokreti prstijuDodir Ako elite pisati pomou tastature, birati stavke na ekranu, kao to su ikone aplikacija i podeavanja, ili pritiskati tastere na ekranu, samo ih kratko dodirnite prstom. Ako elite otvoriti dostupne opcije odreene stavke (na primer nekog kontakta ili linka internet strane), samo dodirnite i drite stavku. Pomicanje ili klizanje znai brz pokret prsta vertikalno ili horizontalno po ekranu.

Dodir i dranje Pomicanje ili klizanje

Povlaenje Pre povlaenja dodirnite stavku, pa ostavite prst pritisnut uz ekran. Prilikom povlaenja ne podiite prst sve dok ne doete na ciljni poloaj. Micaj Micaj po ekranu slian je pomicanju, meutim neophodno je pomerati prste pomou lakih i brih pokreta. Ovaj pokret prstom uvek je orijentisan vertikalno, na primer prilikom razgledanja kontakata ili liste poruka. Kod nekih ekrana automatski se moe promeniti orijentacija sa reima pejza (horizontalno) u reim portret (vertikalno), tako to ete okrenuti HTC ChaCha na stranu. U nekim aplikacijama, kao to su Galerija ili web pretraiva, moete uhvatiti ekran pomou dva prsta (na primer palca i kaiprsta), pa uhvaenu sliku ili web stranicu poveati ili smanjiti.

Okretanje

Hvatanje

+BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 11

10.6.11 15:20

12Poinjemo

Prva podeavanja telefona HTC ChaChaKada prvi put ukljuite HTC ChaCha, moete uneti podeavanja ureaja. Moete odabrati jezik, nain povezivanja na internet i da li treba automatski da se raspoznaje mesto gde se upravo nalazite. Ako u svom starijem telefonu imate sauvane line kontakte i dogaaje kalendara, moete ih lako preneti u HTC ChaCha pomou tehnologije Bluetooth. Ne zaboravite se prijaviti na svoj raun Google, tako da moete koristiti Google aplikacije, kao to je Gmail i Android Market. Takoe moete postaviti i druge raune elektronske pote, omiljene socijalne mree, kao to su Facebook iTwitter i mnogo drugog. Dovoljno je postupati u skladu sa uputstvima na ekranu i zaas e Vam sve raditi. Neke funkcije koje se povezuju na Internet, kao to su servisi prema mestu gde se nalazite ili automatska sinhronizacija rauna on-line, mogu predstavljati dodatne naknade za prenos podataka. Meutim, to vas ne mora brinuti. Iste stavke se mogu ukljuiti ili iskljuiti i kasnije u podeavanjima.

K

P C

Uvek na FacebookuPril

Search related