Hi»ƒu v  p D»¥ng L»‌i c»§a »©c Cha Tr i nbsp; Hi»ƒu v  p D»¥ng L»‌i c»§a »©c Cha Tr»‌i GI O TRŒNH

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Hi»ƒu v  p D»¥ng L»‌i c»§a »©c Cha Tr i...

 • Hiu v p Dng

  Li ca c Ch a Tri

  GI O TRNH M N

  PHNG PHP GII KINH CN BN

 • HIU V P DNG

  LI CA C CH A TRI

  Tc Gi

  J. Scott Duvall v J. Daniel Hays

  Dch Gi

  Mc s Phm Vn Lc

  VAD

  (BAN HC V ca VCFK)

 • MC LC

  Phn I Nhng Cng C Cn Bn

  Chng 1 Hnh Trnh Gii Kinh 1

  Chng 2 Cch c Kinh Thnh Cu 10

  Chng 3 Cch c Kinh Thnh - Phn on 22

  Chng 4 Cch c Kinh Thnh - on 31

  Phn II Bi Cnh - By Gi v Trc y

  Chng 5 Chng Ta Mang G n Bn Vn? 43

  Chng 6 Bi Cnh Vn Ha-Lch S 51

  Chng 7 Bi Cnh Vn Chng 66

  Chng 8 Nghin Cu T 77

  Chng 9 Ai iu Khin Ngha? 83

  Chng 10 Mc Ngha 89

  Chng 11 Vai Tr Ca c Thnh Linh 99

  Chng 12 p Dng 106

  Phn III Hnh Trnh Gii Kinh - Tn c

  Chng 13 Tn c - Cc Th Tn 116

  Chng 14 Tn c - Cc Sch Phc m 131

  Chng 15 Tn c - Cng V Cc S 151

  Chng 16 Tn c - Khi Huyn 169

  Phn IV Hnh Trnh Gii Kinh - Cu c

  Chng 17 Cu c - Chuyn K 190

  Chng 18 Cu c - Lut Php 212

  Chng 19 Cu c - Vn Th 229

  Chng 20 Cu c - Tin Tri 247

  Chng 21 Cu c - Khn Ngoan 264

 • 1

  PHN I

  NHNG C NG C CN BN

  Chng mt gii thiu cho chng ta tin trnh c, gii ngha v p dng Kinh Thnh.

  Chng ta gi tin trnh ny l Hnh Trnh Gii Ngha. Hnh trnh ny bt u bng vic c

  cn thn v y l ni m chng ta c th xc nh c bn kinh vn c ngha g trong bi cnh

  nguyn thy ca n. Trc khi chng ta c th sn sng p dng ngha vo cuc sng ca

  chng ta, chng ta cn phi xc nh chiu rng ca con sng chia ct chng ta vi th gii ca

  bn vn. Mt khi chng ta vt qua c dng sng ri, chng ta s c th p dng ngha ca

  Kinh Thnh mt cch thch hp v ng tin cy.

  Trong chng hai, chng ta s bt u hc cch c tm tng v hiu bit nhiu

  hn. Chng ta phi c nghim tc thay v c lt. Chng ti s gip bn cch quan st nhng

  phn on nh hn ca bn vn, tm nhng iu i loi nh nhng t ng c lp i lp li

  nhiu ln, nhng so snh, i chiu, bng lit k, nhng ng t, danh t v t ni quan trng.

  Ti y chng ta s hc cch c cn thn mc cu.

  Trong chng ba v bn, chng ta s chuyn sang nhng n v phc tp v di hn ca

  bn vn on v phn on. Chng ta s xem xt nhng iu i loi nh i thoi, cu hi v

  tr li, nhn ging, nhng lin kt gia nhng chng v nhng chuyn i ca nhng cu

  chuyn. y l iu quan trng bit liu chng ta c tht s mun nghe nhng iu c Cha

  Tri mun phn qua Li ca Ngi khng. Trong bn chng u ny, qu v s lm tay khi qu

  v o su vo tin trnh gii kinh.

 • 2

  Chng 1

  Hnh Trnh Gii Kinh

  Li Gii Thiu

  Mt c gi trn vng ni ca -thi--pia va ung c ph va c li cu chuyn a-vt

  v G-li-t trong thi tit lnh gi. Mt ngi ph n trung nin Trung Quc c v suy gm

  trong Thi-thin 1 trn xe but v nh. Mt nh qun tr tr Hn Quc c th tn ca s Phao-

  l trn cao 40,000 mt trn my bay t Sing-ga-po v Seoul. V trong cn phng m cng

  San Diego, California, mt sinh vin i hc va ung tr va c cu chuyn v Cha Gi-xu

  qu sng bin yn lng trong sch Tin Lnh Mc t my tnh xch tay ca mnh.

  Con ngi trn khp th gii yu thch c Kinh Thnh v h yu thch iu t

  ngn nm nay. V sao? Ngi ta c Kinh Thnh v l mt quyn sch k diu, y nhng li

  dy d hu ch v khch l. Ngi ta c n v l quyn sch quan trng, lin quan n nhng

  vn ln trong cuc i c Cha Tri, s sng, s cht i i, tnh yu, ti li v o c.

  Ngi ta c n v h tin rng trong Kinh Thnh c Cha Tri phn vi h. Kinh Thnh khch

  l chng ta, nng linh hn chng ta ln, an i chng ta, ch dn chng ta, gy dng chng ta, em

  cho chng ta hi vng, em chng ta n gn vi c Cha Tri hng sng.

  Mt vi phn trong Kinh Thnh d hiu nhng a phn l kh hiu. Nhng hu ht C

  c Nhn mong mun hiu ht Li c Cha Tri ch khng ch nhng phn d. Nhiu ngi

  trong chng ta mun o su hn vo Li . Chng ta mun thy nhiu hn hiu nhiu hn

  Kinh Thnh. Chng ta mun hiu ng Kinh Thnh. Tc l chng ta mun t tin rng chng ta

  c th tm c l tht thc s t Kinh Thnh m khng s phi gii ngha sai. Nu qu v l

  nhng ngi nh vy th y l sch cho bn.

  Thng thng chng ta mun p dng trc tip ngha Kinh Thnh vo i sng mnh

  nhng chng ta vp phi nhiu vn . Chng ta b phn cch vi c gi thi Kinh Thnh qua

  vn ha, phong tc, ngn ng, hon cnh v mt qung thi gian diu vi. Nhng khc bit ny

  to nn mt ro cn mt dng sng chia cch chng ta vi bn vn v ngn cn chng ta nm

  bt c ngha tht ca bn vn cho chng ta.

  Cu c li l dng sng rng hn na, chia ct chng ta vi c gi t ngn xa. Gia

  c gi Cu c v c gi C c ngy nay thay i trong giao c. Chng ta, l nhng tn

  hu Tn c ang di giao c mi v n vi c Cha Tri thng qua ca l chuc ti

  ca ng Christ. Dn s trong thi Cu c di giao c c v trng tm ca h l lut php.

  Ni cch khc, hon cnh thn hc gia hai nhm ny khc nhau. C mt ro cn giao c gia

  c gi Cu c v chng ta v chng ta ang di mt giao c khc.

 • 3

  Do , dng sng phn cch gia bn vn Cu c v chng ta gm vn ha, ngn ng,

  hon cnh, thi gian v giao c. Chng ta c nhiu im ging vi c gi thi Tn c hn.

  Du vy, ngay c trong thi Tn c, cng c nhng im khc bit v vn ha, ngn ng v

  nhng hon cnh khc bit to nn nhng ro cn cho s hiu bit li Cha. Dng sng thng

  qu su, qu rng vt qua.

  C c Nhn ngy nay thng khng chc v cch h gii kinh. Lm sao chng ta c th

  hiu L-vi-k 19:19 v vic cm mc mt o c nhiu mu ch? Phi chng C c Nhn vng

  theo Kinh Thnh th phi mc qun o 100% vi ct tng sao? Trong Cc Quan Xt 6:37, Gh-

  -n t mt ming lt chin xc nhn iu c Cha Tri phn vi ng. iu ny cng

  c ngha l chng ta cn phi t mt ming lt chin tm kim s hng dn ca Cha chng?

  Nhng phn on trong Tn c cng khng hn r rng hn. V d vic Phi-e-r i b

  trn mt nc trong Ma-thi- 14:29. iu ny cng c ngha l chng ta c th c gng i trn

  mt nc vng li Cha Gi-xu khng? Nu khng, th iu ny c ngha g v lm sao chng

  ta c th p dng vo i sng ca chng ta ngy nay. Ngay c khi chng ta khng th i trn

  mt nc th lm sao chng ta c th vt qua dng sng ngn cch gia chng ta vi bn vn?

  Bt c n lc gii ngha v p dng Kinh Thnh l n lc vt qua dng sng. Chng ta

  thng thng khng dng phng php gii kinh r rng nhng ch dng cm gic gii ngha.

  Nu phn on Kinh Thnh c th p dng trc tip, chng ta p dng trc tip. Nu khng th

  p dng trc tip, chng ta thng hay thing ling ha ngha. Nu khng th lm c g na

  th ch bit lc u, nhn vai ri m sang phn on khc.

  Nhng phng cch nh vy khng th gip chng ta p qua b sng bn kia mt cch

  an ton c. Nhng ngi ch dng cm gic gii kinh th ging nh ngi c bng qua sng

  vi hi vng l mc nc ch su ti u gi. Thnh thong may mn th c th gp vi n ct

  nhng ri s ngp xung nc su v b dng sng cun i. Nhng ngi thing ling ha

  ngha th ging nh nhng ngi nhy tht mnh qua ti b bn kia nhng ri phi ri xung

  sng v b cun tri i. Cn nhng ngi lc u v b qua ngha th khng bao gi c th

  bng qua dng sng c.

  Nhiu ngi ngy nay khng thai mi vi nhng phng php trn. H thy cn n

  phng php thch hp gii kinh nhng cui cng cng phi dng nhng phng php n

  gin v h khng tm thy phng php no khc. Lm sao chng ta c th chuyn t th gii

  ca c gi thi Kinh Thnh qua th gii ca chng ta ngy nay?

  Quyn sch ny gip chng ta vt qua dng sng ny n vi th gii ca chng ta

  ngy nay. Chng ta cn mt phng php hp l gii kinh, khng da vo cm gic ca

  chng ta. Chng ta cn mt phng php tm ngha t trong bn vn, nhng cng c th a

  n n vi hon cnh C c ca chng ta hin nay.

 • 4

  Chng ta cng cn mt phng php nht qun c th p dng gii ngha bt c phn

  on Kinh Thnh no. Mt phng php nh vy i hi chng ta phi t b thi quen nhy cc

  t on ny n on khc trong Kinh Thnh tm nhng on c th p dng c. Mt

  phng php nht qun cho php chng ta o su vo bt c phn on Kinh Thnh no vi

  mt phng php xc nh ngha ca on Kinh Thnh cho chng ta ngy nay. Chng ta

  cn hc v hiu Kinh Thnh mt cch hp l v chnh xc. Mc tiu ca sch ny l gip qu v

  trn hnh trnh vt sng, chuyn qu v t bn vn v th gii ca c gi trong Kinh Thnh

  n mt s hiu bit v p dng thch hp bn vn cho C c Nhn ngy nay.

  Nhng Cn Bn ca Cuc Hnh Trnh

  Hy lun nh mc tiu ca chng ta l nm bt ngha ca bn kinh vn m c Cha

  Tri d nh. Chng ta khng to nn ngha bn ngoi bn kinh vn m l khm ph ngha

  c sn trong . Du vy, chng ta khng th p dng ngha cho c gi c trc tip cho chng

  ta ngy nay v dng sng ngn cch chng ta (vn ha, thi gian, hon cnh, giao c). Nhng

  bc trong Hnh Trnh Gii Kinh sau y s cung cp cho chng ta tin trnh em ngha cho

  c gi c vt qua sng gip chng ta xc nh c ngha hp l cho chng ta ngy nay.

  Hnh trnh ny thc hin trn cn bn cng nhn Kinh thnh l Li ca c Cha Tri

  v chnh mnh Ngi v ch ca Ngi cho chng ta. Chng ta phi tn trng Kinh Thnh v xem

  Kinh Thnh l thnh v l Li ca c Cha Tri v v c Cha Tri t chnh mnh Ngi

  cho chng ta thng qua li ny. Nhiu phn on trong Kinh Thnh l nhng li ring bit, r

  rng v nhng thc t ph thng v rng ri hay l nhng nguyn tc thn hc. Trong khi nhng

  s ring bit trong mt on Kinh Thnh nht nh ch c th p dng cho mt hon cnh nht

  nh cho mt s c gi nht nh, th nhng nguyn tc thn hc c mc khi trong on

  Kinh Thnh c th c p dng cho mi ngi ca c Cha Tri trong mi thi im. Do ,

  nguyn tc thn hc c ngha v p dng c cho c gi Kinh Thnh thi c i v c cho C

  c Nhn ngy nay.

  V nguyn tc thn hc c ngha v p dng cho c hai c gi nn chc nng ca n l

  lm cu ni gia hai b sng. Thay v vt sng bng cm gic hay nhy qua th chng ta s

  dng cy cu nguyn tc thn hc bng qua mt cch an ton. Xy dng mt cy cu nguyn

  tc l mt trong nhng bc quan trng trong Hnh Trnh Gii Kinh.

  Do , hnh trnh ca chng ta bt u bng vic c Kinh Thnh cn thn. ch n

  cui cng ca chng ta l nm bt ngha ca bn kinh vn n thay i cuc i ca chng ta.

  l mt hnh trnh th v nhng i hi cng sc. Khng c con ng tt d dng.

 • 5

  Hnh Trnh Gii Kinh bao gm bn bc:

  Bc 1: Nm Bt on Kinh Thnh Trong

Recommended

View more >