M»¥C L»¥C - .B i 60 – Xin Cha Nghe L»‌i C§u Nguy»‡n 62 B i 61 – Vinh Hi»ƒn c»§a »©c Cha Tr»‌i 62 B i 62 –

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of M»¥C L»¥C - .B i 60 – Xin Cha Nghe L»‌i...

 • 1

  KINH THNH I P Theo Bn Dch 2011

  MC LC

  I. CC BI C THEO CH Trang Bi 1 c Cha Tri To Dng Vn Vt 5 Bi 2 Li Sng To ca c Cha Tri 6 Bi 3 c Cha Tri An i 7 Bi 4 Mi iu Rn 9 Bi 5 iu Rn Mi 10 Bi 6 Cha Ha Ban c Thnh Linh 10 Bi 7 - c Thnh Linh v S Sng 11 Bi 8 Sng Theo c Thnh Linh 12 Bi 9 ng Tm Tnh vi ng Christ 13 Bi 10 Vng Quc ca c Cha Tri 14 Bi 11 Bnh v Nc ca S Sng 16 Bi 12 Tnh Yu ca c Cha Tri 16 Bi 13 Mi n Hng Cuc Sng Sung Mn 17 Bi 14 S Ti Sinh 18 Bi 15 Nim Vui Khi Tin Th Cha 20 Bi 16 Mu Nhim Trong ng Christ 21 Bi 17 Np Sng Mi ca Ngi c Ti Sinh 22 Bi 18 Tr Nn Ging Nh Cha 23 Bi 19 Cha Thng Ta Trc Khi Ta Bit Ngi 24 Bi 20 Cc Phc Lnh 25 Bi 21 Cha Ca Ci Trn Tri 26 Bi 22 S Lo Lng 27 Bi 23 ng Chn Chin Tt 28 Bi 24 Vng Tm Do Vng Tin 29 Bi 25 Gc Nho v Nhnh Nho 30 Bi 26 Hy Gip Ngi Ngho 31 Bi 27 S King n p Lng Cha 32 Bi 28 Phc V Cha 34 Bi 29 Tnh Yu Thng 35 Bi 30 Quan Nim Sng Mi Trong Cha 35 Bi 31 Trang B Thuc Linh 36 Bi 32 Kinh Thnh 37 Bi 33 Ku Gi Nh Cy Cha 38 Bi 34 Phc Hnh Khi Vng Li Cha 39 Bi 35 Cng Dn Thin Quc 40 Bi 36 S An i 41 Bi 37 S Cu Nguyn 42 Bi 38 c Tin v c Mun 43

 • 2

  Bi 39 S Mng ca Con Dn Cha 44 Bi 40 i Ngi Ngn Ngi 45 Bi 41 Hiu Knh Cha M 47 Bi 42 Ngy An Ngh Thnh 48 Bi 43 Lng Bit n 49 Bi 44 Nhi ng v Thiu Nhi 50 Bi 45 Thanh Thiu Nin 51 Bi 46 S Sng Li ca Tn 52 Bi 47 Thin ng 53 II. THNH THI Bi 48 Ngi c Phc 54 Bi 49 S Tr V ca ng c Xc Du 54 Bi 50 Cu Xin Cha Cu Gip 55 Bi 51 Li Cu Nguyn Gia Cnh Gian Trun 56 Bi 52 Cu Xin Cha Binh Vc 56 Bi 53 Ca Ngi Uy Nghi ca Cha 57 Bi 54 Xin Cha oi Thng 58 Bi 55 Xin Cha Lng Nghe 59 Bi 56 Xin Cha Lm n 59 Bi 57 S Lm Lc ca Loi Ngi 60 Bi 58 Ngi c Trn Ni ca Cha 60 Bi 59 Cha L C Nghip 61 Bi 60 Xin Cha Nghe Li Cu Nguyn 62 Bi 61 Vinh Hin ca c Cha Tri 62 Bi 62 Xin Cha ng La B 63 Bi 63 Cha L ng Chn Gi 66 Bi 64 C Th Gii u Thuc V Cha 66 Bi 65 Lng Tin Cy Cha 67 Bi 66 Cha L ng Bo V 68 Bi 67 Xin Cha Lng Nghe Li Cu Nguyn 69 Bi 68 Chc Tng ng Oai Nghim 70 Bi 69 Cm T Cha Tha Th v Nng 71 Bi 70 Cha L ng Bo V 72 Bi 71 Ca Ngi n Tha Th ca Cha 74 Bi 72 Vui V Ca Ngi Cha 74 Bi 73 Ca Ngi c Nhn T ca Cha 76 Bi 74 Cha L Ngun S Sng 77 Bi 75 Vng Lng Tin Cy Cha 77 Bi 76 S Mong Manh ca i Ngi 78 Bi 77 Cha Cu Khi Cnh Kh 79 Bi 78 Cha oi Thng Ngi Tin Cy Ngi 80 Bi 79 Lng Khao Kht Cha 81 Bi 80 Cha L ng Gii Cu 82 Bi 81 Nh Li n Lnh ca Cha 83

 • 3

  Bi 82 Cha L Ni n Nu Lc Gian Trun 83 Bi 83 Cha L Vua Cao C 84 Bi 84 Ca Ngi V p ca Si-n 85 Bi 85 Cha L ng on Xt 86 Bi 86 Xin Cha Lm Cho Lng Trong Sch 87 Bi 87 Cha L ng Gii Cu 88 Bi 88 Linh Hn Bm Cht Vo Cha 89 Bi 89 Ca Ngi S Chu Cp D dt ca Cha 90 Bi 90 Cm T Cha v n Lnh ca Ngi 91 Bi 91 Hy Ca Ngi Cha 92 Bi 92 Ca Tng Uy Quyn ca Cha 92 Bi 93 Cu Xin Cha Sm Cu Gip 93 Bi 94 Xin Cha Ph H Sut i 94 Bi 95 Xin Cha Ban n cho Ngi Lnh o 95 Bi 96 Ca Ngi Uy Quyn ca Cha 96 Bi 97 Suy Gm Cng Vic ca Cha v Ca Tng Ngi 97 Bi 98 Nhc Li n Lnh ca Cha 97 Bi 99 Cu Xin Cha Gii Cu Con Dn Ngi 99 Bi 100 Vui Mng Ca Ngi Cha V c Cu 100 Bi 101 Nghim Trch S Xt X Bt Cng 101 Bi 102 Lng Khao Kht c Vo Nh Cha 101 Bi 103 Xin Cha Ban n cho Con Dn Ngi 102 Bi 104 Cha Ph H Ngi Ngi Chn 103 Bi 105 Cha L ng Hng Hu 105 Bi 106 Cha L ng Che Ch 106 Bi 107 Cha Nhc Nng Ngi Tin Cy Ngi 107 Bi 108 Cha Tr V 108 Bi 109 Ca Ngi c Cha Tri 108 Bi 110 Hy Ca Ngi Cha 109 Bi 111 Ca Tng Cha Quyn Nng 110 Bi 112 Hy Hoan Ca Tn Ngi Cha 111 Bi 113 Ca Ngi Cha L ng Thnh 111 Bi 114 Vui V Ca Ngi Cha 112 Bi 115 Xin Cha oi Thng 113 Bi 116 Ca Ngi Cha V Lng Thng Xt ca Ngi 114 Bi 117 Ca Ngi Cha L ng To Ha 116 Bi 118 Ca Ngi Cha v Cc Vic Diu K ca Ngi 117 Bi 119 Nhc Li v Cm T n Gii Cu ca Cha 118 Bi 120 Ca Ngi Lng Tt ca Cha 119 Bi 121 Suy Ngh v Cha v Ca Tng Ngi 121 Bi 122 S Hng Thnh ca Ngi Knh S Cha 121 Bi 123 Cha Cu Gip Ngi Khn Kh 122 Bi 124 Ci Thin Nhin Vng Lnh Cha 123 Bi 125 Cha v Thn Tng ca Loi Ngi 123 Bi 126 Cm T Cha Cu Mng 124 Bi 127 Mun Dn Ca Ngi Cha 125

 • 4

  Bi 128 Ca Ngi Lng Tt ca Cha 125 Bi 129 Hy Vng Gi Lut L ca Cha 126 Bi 130 Cha L ng Cu Gip 128 Bi 131 Chc Phc cho Gi-ru-sa-lem 129 Bi 132 Cha L ng Binh Vc 130 Bi 133 Ca Ngi Cha L ng Gii Thot 130 Bi 134 Linh Hn Ti Trng i Cha 131 Bi 135 Xin Cha Ban Phc cho Ni Cha Chn 131 Bi 136 Phc Hnh ca S Ha Thun 132 Bi 137 Ku Gi Cc Ti T Cha Ca Ngi Ngi 132 Bi 138 Ca Ngi Cha V Cng n ca Ngi 132 Bi 139 Su Vong Quc 133 Bi 140 Ht Lng Ca Ngi Cha 134 Bi 141 Cha Bit Tt C 134 Bi 142 Xin Cha Gii Cu Khi K Th 136 Bi 143 Ca Ngi S V i ca Cha 137 Bi 144 Trn i Ca Ngi Cha 138 Bi 145 Ca Ngi Cha V Mi Vic Diu K Ngi Lm 138 Bi 146 Mun Vt Hy Ca Ngi Cha 140 Bi 147 Hy Dng Mi Nhc Kh Ca Ngi Cha 141 III. BI C TRONG CC THNH L Bi 148 L Bp-tm 141 Bi 149 L Tic Thnh 143 Bi 150 Li Tin Tri v S Tr V ca Cha Cu Th 144 Bi 151 Ngi Li Tr Nn Xc Tht 145 Bi 152 c Cha Jesus Ging Sinh 146 Bi 153 Bi Ca Tng c Cha Tri ca Ma-ry 149 Bi 154 Bi Ca Tng c Cha Tri ca Xa-cha-ri 149 Bi 155 L Tro: Ku Gi n Nn 150 Bi 156 L Tro: B Th, Cu Nguyn, n Nn 151 Bi 157 L L: Cha n Tr V 151 Bi 158 L L: Vui Mng Nghnh n Cha 153 Bi 159 L L: c Cha Jesus Vo Gi-ru-sa-lem 154 Bi 160 L Thng Kh: ng c Xc Du Chu Kh 154 Bi 161 L Thng Kh: Cha Chu ng inh 156 Bi 162 L Phc Sinh: c Cha Jesus Sng Li 158 Bi 163 L Thng Thin: c Cha Jesus V Tri 159 Bi 164 L Ng Tun: Li Tin Tri v c Thnh Linh 160 Bi 165 L Ng Tun: c Thnh Linh Ging Lm 161 Bi 166 ChaTi Lm 162

 • 5

  I. CC BI C THEO CH BI 1 - C CHA TRI TO DNG VN VT (Sng 1:1-31)

  Ban u c Cha Tri dng nn tri v t. Thu y t hoang tn v trng khng. Bng ti bao ph trn mt vc thm. Thn ca c Cha Tri vn hnh trn mt nc.

  c Cha Tri phn, Phi c nh sng, th c nh sng.

  c Cha Tri thy nh sng l tt p. c Cha Tri phn r gia nh sng v bng ti.

  c Cha Tri gi nh sng l ngy v bng ti l m. Vy c hong hn v bnh minh ngy th nht.

  c Cha Tri phn, Phi c bu tri gia nc; hy n phn cch nc vi nc.

  Vy c Cha Tri to dng bu tri v phn cch nc di bu tri vi nc trn bu tri, th c nh vy.

  c Cha Tri gi bu tri l khng trung. Vy c hong hn v bnh minh ngy th nh.

  c Cha Tri phn, Nc di khng trung phi t li mt ch, v phi c t kh xut hin, th c nh vy.

  c Cha Tri gi ni kh cn l t v ni nc t li l bin. c Cha Tri thy iu l tt p.

  c Cha Tri li phn, t phi sinh tho mc; cy c phi c ht ging, cy ra tri phi sinh tri c ht ging ty theo loi trn mt t, th c nh vy.

  t sinh tho mc: cy c c ht ging ty theo loi, v cy ra tri sinh tri c ht ging ty theo loi. c Cha Tri thy iu l tt p.

  Vy c hong hn v bnh minh ngy th ba.

  c Cha Tri phn, Phi c cc v sng trn khng trung trong bu tri phn r ngy v m; chng phi tr thnh nhng du hiu quy nh ma, ngy, v nm; chng phi tr thnh nhng v sng trong bu tri soi sng tri t, th c nh vy.

  c Cha Tri to dng hai v sng ln; v sng ln hn ng tr ban ngy, v sng nh hn ng tr ban m. Ngi cng dng nn cc v sao.

  c Cha Tri t chng trn khng trung trong bu tri soi sng tri t, ng tr ban ngy v ban m, v phn r nh sng v bng ti. c Cha Tri thy iu l tt p.

 • 6

  Vy c hong hn v bnh minh ngy th t.

  c Cha Tri phn, Nc phi c y cc sinh vt; trn mt t phi c chim bay trn khng trung trong bu tri.

  Vy c Cha Tri to dng cc cc thy long, cc sinh vt di ng v sinh sn trong nc ty theo loi, v cc loi chim c cnh ty theo loi. c Cha Tri thy iu l tt p.

  c Cha Tri ban phc cho chng rng, Hy sinh si ny n cho nhiu v lm y dy trong nc cc i dng; cc chim chc cng hy sinh si ny n cho nhiu trn t.

  Vy c hong hn v bnh minh ngy th nm.

  c Cha Tri phn, t phi sinh cc sinh vt ty theo loi; cc sc vt, cc sinh vt b st mt t, v cc th rng trn t ty theo loi, th c nh vy.

  c Cha Tri dng nn cc th rng trn t ty theo loi, cc sc vt ty theo loi, v mi sinh vt b st mt t ty theo loi. c Cha Tri thy iu l tt p.

  c Cha Tri phn, Chng ta hy dng nn loi ngi theo hnh nh chng ta, v theo hnh dng chng ta, chng qun tr cc c bin, cc chim tri, cc sc vt, cc th rng trn t, v mi sinh vt b st mt t.

  Vy c Cha Tri dng nn loi ngi theo hnh nh Ngi. Ngi dng nn loi ngi theo hnh nh c Cha Tri. Ngi dng nn ngi nam v ngi n.

  c Cha Tri ban phc cho h. Ngi phn vi h, Hy sinh si ny n cho nhiu, hy lm cho loi ngi y dy khp t, v hy ch ng n. Hy qun tr c bin, chim tri, v mi sinh vt di ng trn t.

  c Cha Tri phn, Ny, Ta ban cho cc ngi mi th tho mc c ht ging trn mt t, mi th cy ra tri v c ht ging; cc ngi s dng chng lm thc n.

  Cn mi th vt trn t, mi loi chim trn tri, v mi sinh vt b st mt t, tc mi loi c sinh kh, Ta ban cho chng mi th cy c xanh ti lm thc n, th c nh vy.

  c Cha Tri thy mi vic Ngi lm u rt tt p. Vy c hong hn v bnh minh ngy th su.

  BI 2 - LI SNG TO CA C CHA TRI (Ging 1:1-14)

  Ban u c Ngi Li, Ngi Li vi c Cha Tri, v Ngi Li l c Cha Tri. Ngi vi c Cha Tri t ban u.

 • 7

  Mi vt do Ngi to nn; chng vt chi c to nn m khng bi Ngi.

  Trong Ngi c s sng, v s sng l nh sng ca nhn loi.

  nh sng chiu vo bng ti, v bng ti chng p o c nh sng.

  C mt ngi c c Cha Tri sai n tn l Ging.

  ng n lm nhn chng; ng lm chng v nh sng, nh ng mi ngi c th tin.

  ng khng phi l nh sng,