HEMATOLOGIJOS, ONKOLOGIJOS .IIIA – Limfoma neiplitusi u¾ pilvo ertm—s rib³, taiau negali

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HEMATOLOGIJOS, ONKOLOGIJOS .IIIA – Limfoma neiplitusi u¾ pilvo...

 • HEMATOLOGIJOS, ONKOLOGIJOS IR TRANSFUZIOLOGIJOS

  GAIRS 2009

  Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

  Laimonas GRIKEVIIUS

  metodin mokymo priemon studentams,

  hematologijos specialybs rezidentams

  bei gydytojams hematologams

 • RecenzavoDoc. dr. Vytautas KasiuleviiusVilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus lig, eimos medicinos ir onkologijos klinika

  Doc. dr. Janina UrbelienVilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus lig, eimos medicinos ir onkologijos klinika

  Laimonas Grikeviius, 2009ISSN: 20290918

  Projekto vadovasRokas Stulpinas

  Autorius ir sudarytojasLaimonas Grikeviius

  LeidjasV Baltijos onkologijos iniciatyva

  Vytenio g. 58

  LT03113 Vilnius

  Lietuva

  Leidjas, autorius bei recenzentai neatsako u jokias neigiamas pasekmes, kilusias pasinaudojant iame leidinyje pateikiama informacija bei dl galim teksto arba informacijos pritaikymo klaid. Tai yra pagalbin rekomendacinio pobdio priemon, skirta sveikatos prieiros specialistams, kuria nesiekiama keisti visuotinai priimt klinikini sprendim arba individualaus paciento gydymo.

  Prie taikant apraytas gydymo priemones ar procedras kiekvien kart privaloma pasitikrinti dl infomacijos tikslumo naudojantis gamintoj pateikiama informacija bei galiojaniomis darbo ir/ar saugumo normomis.

  iame leidinyje surinkta ir susisteminta mediaga yra autorinis darbas, saugomas autorins teiss norm. Vis mediag arba jos dal, ispausdint iame leidinyje, dauginti, isaugoti bet kokio tipo laikmenoje ir/ar platinti draudiama. Nauj mediag sisteminti, naudojantis io leidinio struktra, forma ir koncepcija ne asmeniniams tikslams leidiama tik turint ratik leidjo sutikim iskyrus galiojaniuose Lietuvos Respublikos teiss aktuose numatytais atvejais.

 • 5

  NHL klasifikatorius Topografijos kodai

  Lpos, burnos ertm ir rykl C06.9 Burna (nepatikslinta) C08.9 Seili liaukos C09.9 Migdolai (tonzils) C14.2 Waldeyer'io iedasVirkinimo sistema C16.9 Skrandis C17.0 Dvylikapirt arna C17.1 Tuioji arna C17.2 Klubin arna C17.9 Plonoji arna (nepatikslinta) C18.1 Kirmlin atauga C18.9 Storoji arna (nepatikslinta) C22.0 Kepenys ir intrahep. tulies latakai C26.9 Virkinimo traktas (nepatikslinta)Kvpavimo sistema ir krtins lsta C30.0 Nosies ertm C31.9 Aniai (sinusai) C34.9 Plautis C37.9 iobrialiauk (thymus) C38.0 irdis C38.3 Tarpuplautis C38.4 PleuraKraujodaros ir retikuloendotelin sist. C42.0 Kraujas C42.1 Kaul iulpai C42.2 Blunis C42.3 Retikuloendotelin sist. (nepatikslinta) C42.4 Kraujodaros sistema (nepatikslinta)Tiksliau neapibdintos lokalizacijos C76.0 Galva ir kaklas (nepatikslinta) C76.1 Krtin (nepatikslinta) C76.2 Pilvas (nepatikslinta) C76.3 Dubuo (nepatikslinta) C76.4 Virutin galn (nepatikslinta) C76.5 Apatin galn (nepatikslinta) C76.7 Kitos ir nenurodytos vietosLimfmazgiai C77.0 Galvos ir kaklo limfmazgiai C77.1 Krtins lstos limfmazgiai C77.2 Pilvo limfmazgiai C77.3 Paasties ir rankos limfmazgiai C77.4 Kirknies ir kojos limfmazgiai C77.5 Dubens limfmazgiai C77.8 Dauginis limfmazgi paeidimas C77.9 Limfmazgis (nepatikslinta)Neinoma lokalizacija C80.9 Pirminio proceso vieta neinoma

  Klasifikatoriai

  Ne Hodkino limfomos (NHL)

  B pirmtak navikai B pirmtak limfoblastin limfoma: WHO: 97283; TLK-10: C83.5

  Brandi B lsteli navikai Smulki limfocit limfoma: WHO: 96703; TLK-10: C83.0

  Pirmin eksudato limfoma: WHO: 96783; TLK-10: C83.3

  Burkitt limfoma (leukemija): WHO: 96873 (98263); TLK-10: C83.7 (C91.0)

  Limfoplazmacitin limfoma: WHO: 96713; TLK-10: C88.0

  Blunies marginalins zonos limfoma: WHO: 96893; TLK-10: C82.9

  Tarpuplauio dideli B lsteli limfoma: WHO: 96793; TLK-10: C83.3

  Marginalins zonos B lsteli limfoma: WHO: 96993; TLK-10: C82.9

  Folikulin limfoma: WHO: 96903; TLK-10: C82

  Mantijos lsteli limfoma: WHO: 96733; TLK-10: C82.9

  Difuzin dideli B lsteli limfoma: WHO: 96803; TLK-10: C83.3

  Brandi T lsteli ir NK lsteli navikai Suaugusij T lsteli leukemija / limfoma: WHO: 98273; TLK-10: C91.5

  Ekstranodin NK/T lst. limfoma, nosies var.: WHO: 97193; TLK-10: C84

  Su enteropatija susijusi T lsteli limfoma: WHO: 97173; TLK-10: C84

  Poodin panikulit panai T lsteli limf.: WHO: 97083; TLK-10: C84

  Pirmin odos anaplastin dideli lst. limf.: WHO: 97183; TLK-10: C84

  Hepatosplenin T lsteli limfoma: WHO: 97163; TLK-10: C84

  Angioimunoblastin T lsteli limfoma: WHO: 97053; TLK-10: C84

  Mycosis fungoides: WHO: 97003; TLK-10: C84.1

  Sezary sindromas: WHO: 97013; TLK-10: C84.1

  Periferin T lsteli limfoma, NOS: WHO: 97023; TLK-10: C84

  Anaplastin dideli lsteli limfoma: WHO: 97143; TLK-10: C84

  T pirmtak navikai T pirmtak limfoblastin limfoma: WHO: 97293; TLK-10: C83.5

  Blastin NK lsteli limfoma WHO: 97273; TLK-10: C85.9

 • 6

  >10% svorio kritimas per 6 mnesius Kariavimas >38C Naktinis prakaitavimas

  Limfmazgis 5 cm arba tarpuplautis tiesinje rentgenogramoje 1/3 didiausio krtins lstos matmens

  PSO bendra bkl 2 Serumo LDH virija norm III-IV Ann-Arbor ligos stadija

  Biologinis amius >60 m. PSO bendra bkl 2 Serumo LDH virija norm III-IV Ann-Arbor ligos stadija Ekstranodin diseminacija >1 sistemoje

  I Liga apsiriboja vienu limfmazgi regionuII Liga iplitusi 2 srityse vienoje diafragmos pusjeIII Liga iplitusi abipus diafragmos, blunis +/-IV Liga iplitusi ekstralimfatiniuose org. (diseminuota)

  I Vienas ekstranodinis navikas arba vienas l/m (iskyrus tarpuplauio ir pilvo ertms)II Bet kuris i toliau ivardint atvej: Vienas ekstranodinis navikas ir paeisti gretimi l/m Du ekstranodiniai navikai toje paioje diafragmos pusje (gretimi l/m paeisti arba ne) Paeidimas, prasidjs skrandyje ar arnyne (gretimi l/m paeisti arba ne) Paeisti 2 l/m regionai toje paioje diafragmos pusjeIIR Paeidimas, buvs pilvo ertmje, taiau radikaliai paalintas chirurginiu bduIII Bet kuris i toliau ivardint atvej: Du ekstranodiniai navikai skirtingose diafragmos pusse (gretimi l/m paeisti arba ne) Paeidimas, prasidjs plauiuose, tarpuplautyje arba krtins ertmje Limfoma, paeidianti stubur ar aplinkines sritis Paeidimas, prasidjs pilvo ermje ir plaiai iplits Paeisti 2 l/m regionai skirtingose diafragmos pusseIIIA Limfoma neiplitusi u pilvo ertms rib, taiau negali bti paalinta chirurgikaiIIIB Limfoma, paeidianti kelet pilvo ertms organIV Bet kuris anksiau pamintas variantas kartu su CNS ir/ar K paeidimu

  Hemoglobinas 4 limfmazgi regionai

  Fiziniai ligos poymiai

  Stadizacija

  A Nra B-simptomB Yra B-simptomaiE Liga ne limfmazgiuose arba

  peraugusi gretimus audinius

  Ne Hodkino limfomos (NHL)

  B-simptomai Bulky

  aaIPI (kai biologinis amius 60 m.)IPI

  Ann-Arbor stadizacijos sistema

  St. Jude stadizacijos sistema:

  FLIPI (tik folikulinms limfomoms)

 • 7

  Naujai atsirad paeisti limfmazgiai (>1,5 cm bent viename matmenyje), arba SMD* padidjimas 50% daugiau nei viename limfmazgyje, arba Prie tai identifikuoto paeisto limfmazgio, kurio skersin ais bent 1 cm, iilginio matmens padidjimas

  50%, arba Prie tai buvusio kepen ar blunies paeidimo imatavim sumos padidjimas >50%, arba Naujai ar pakartotinai paeisti kaul iulpai.

  Limfom stadizacijos kriterijai

  Ne Hodkino limfomos (NHL)

  Gydant nepasiekta nei dalin, nei pilna remisija, taiau liga neatitinka progresijos kriterij

  K leukemini blast < 5%; NEU >1 109/l; PLT >100 109/l; Nra ekstramedulini blast sankaup; Nepriklausomas nuo transfuzij.

  Leukemij stadizacijos kriterijai

  Bet koki ligos poymi inykimas

  SMD* sumajimas 50%, nra nauj padidint limfmazgi

  * SMD suminis mazg dydis (vertinama iki 6 didiausi dominuojani limfmazgi)

  0 Fizinis aktyvumas normalus1 Gali vaikioti, dirbti nesunk darb2 Vaikto, taiau dirbti nebegali, judrus >50% bdravimo laiko3 Dalinai apsitarnauja, judrus

 • 8

  B l

  ste

  li n

  avik

  yme

  nys

  B p

  irm

  tak

  nav

  ikai

  Pe

  rife

  rin

  iai B

  nav

  ikai

  B l

  stel

  i L

  LL/S

  LL

  P

  rolim

  foci

  tin

  le

  uke

  mija

  Man

  tijo

  s l

  stel

  i li

  mfo

  ma

  Mar

  gin

  alin

  s z

  on

  os

  limfo

  ma

  Folik

  ulin

  lim

  fom

  a

  Pla

  uku

  ot

  lst

  eli

  leu

  kem

  ija

  Lim

  fop

  lazm

  acit

  in

  limfo

  ma

  Dif

  uzi

  n

  did

  eli

  B l

  st. l

  imfo

  ma

  Tarp

  up

  lau

  io

  DB

  LL

  Bu

  rkit

  t lim

  fom

  a /

  leu

  kem

  ija

  Pla

  zmac

  ito

  ma

  Pas

  tab

  a: +

  , 90

  % a

  tvej

  ;

  , >5

  0%

  atv

  ej

  ; -/+

  ,

 • 9

  Difuzin dideli B lsteli limfoma (DLBCL)NODALIN IR SKLIDI

  Biologinis amius 60 m.

  aaIPI = 0 + ne bulky (R)-CHOP14 4 + R 2 IF-RT

  aaIPI = 0 + bulky arba aaIPI = 1 (R)-CHOP14 6 IF-RT arba MAIN studija

  aaIPI = 2-3 (R)-HiCHOP14 6 KKLT IF-RT

  Biologinis amius >60 m.

  IPI = 1 + ne bulky (R)-CHOP14 4 + R 2 IF-RT

  IPI = 1 + bulky arba IPI = 2-5 (R)-CHOP14 6 IF-RT arba MAIN studija

  L1

  S1

  H1

  L2

  H2

  Tyrimai prie gydym

  Pilnas kraujo tyrimas ir ENG AST, ALT, F, GTP, bilirubinas, kreatininas, K+, Na+, Cl-, Ca2+ LDH INR, ADTL, fibrinogenas HBsAg, anti-HBc, anti-HCV, anti-IV Kaklo, krtins, pilvo, dubens KT K trepanob