GR¤’KA KOLONIZACIJA - KOLONIZACIJA iseljavanje i stvaranje novih naseobina (kolonija) velika gr¤†ka

 • View
  4

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of GR¤’KA KOLONIZACIJA - KOLONIZACIJA iseljavanje i stvaranje novih naseobina (kolonija)...

 • GRČKA KOLONIZACIJA

 • STALEŽI U RANOJ GRČKOJ

   KRALJEVI

   ARISTOKRACIJA (grč. aristoi = najbolji), plemići

   DEMOS (grč. narod) – običan puk, seljaci, obrtnici i trgovci u gradovima

   ROBOVI

 •  POLIS – GRČKI GRAD DRŽAVA

   AKROPOLA – utvrĎen gornji grad, hramovi i kraljevska palača

   AGORA- središnji trg u donjem gradu, trgovina, suĎenja

 • KOLONIZACIJA

   iseljavanje i stvaranje novih naseobina (kolonija)

   velika grčka kolonizacija → 8. – 5.st.pr.Kr.

   smjerovi → obale Crnog mora, južna

  Italija i Sicilija (Velika Grčka), obale Male Azije, Jadran

 • UZROCI KOLONIZACIJE

   politički sukobi

   nedostatak plodne zemlje

   razvoj trgovine i obrta

   višak stanovništva

 • GRCI NA JADRANU

   Issa = Vis

   Pharos = Starigrad na Hvaru

   Tragurion = Trogir

   Epetij = Stobreč

   Narona = Vid na Neretvi